Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 So­fian en­ke­lit

So­fian en­ke­lit

So­fian en­ke­lit

06.05 So­fian en­ke­lit

06.05 So­fian en­ke­lit

07.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.00 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Pete Rose Scores a Tank Channeling the Long Island Medium Medievil Protection The Pirate Queen Pipe Dreams The Purr-fect Tank Fishapalooza Par­haat ys­tä­vät ja kil­pa­kump­pa­nit Way­de King ja B­rett Ray­mer luot­saa­vat me­nes­tyk­se­käs­tä Ac­ry­lic Tank Ma­nu­fac­tu­ring -per­hey­ri­tys­tä, jon­ka o­saa­va tii­mi to­teut­taa ak­vaa­rio­har­ras­ta­jien vil­leim­mät­kin u­nel­mat.
9

09.00 TV S­hop

10.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja

He Hates My Boyfriend Fifi's Ruining My Love Life Wildcat!

A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

10.55 So­fian en­ke­lit

11.55 Kok­kaus­haas­te

Souper Chefs Chili Cook-Off Teen Tournament: Battle 1 Teen Tournament: Battle 2 Teen Tournament: Battle 3 Smorgastarta Your Engines Tailgate Greats
12

12.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Run-down Renovation [Julie & Peter] Downtown Dump to Dream Home [Lise & Andrew] Contemporary Fixer-Upper [Sam & Monica] Moving Out of Mom's [Jessica & Jason] Townhouse to Dream House [Janice & Rob] Run-down Renovation [Julie & Peter] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

Ka­don­neet

5. kausi alkaa uusintana. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.

13.55 Pul­mu­set

Se parhaiten nauraa... Kylpyhuoneeni on linnani Al Bundy, turvallisuushemmo Oldies but Young 'Uns

Ka­don­neet

Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 1: Kil­pis­jär­ven tal­vi­nen e­rä­maa. Val­koi­seen ver­hou­tu­nut, Suo­men ai­noa ?

Au­rin­ko­myrs­ky

Tut­ki­jat ja a­va­ruus­sään en­nus­ta­jat sel­vit­tä­vät au­rin­gon toi­min­ta­ta­paa.

14.25 70's s­how

Ihmeellinen on elämä Ericin masennus Pinciotti vs. Forman Järkkää Hydelle nainen

14.55 Ka­don­neet

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Nyt nauretaan tuhmille taaperoille.

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.

S­murf­fit 2

(2013) Vel­ho Gar­ga­mel siep­paa yk­si­näi­sen S­murf­fii­nan ja y­rit­tää kään­nyt­tää tä­män. S­murf­fit läh­te­vät pe­las­ta­maan S­murf­fii­naa ja va­kuut­ta­maan, et­tä vä­lit­tä­vät täs­tä y­hä. 105 min.
15

15.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Run-down Renovation [Julie & Peter] Downtown Dump to Dream Home [Lise & Andrew] Contemporary Fixer-Upper [Sam & Monica] Moving Out of Mom's [Jessica & Jason] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

It­se il­ki­mys

(2010) Su­per­kon­na G­ru suun­nit­te­lee his­to­rial­lis­ta ryös­töo­pe­raa­tio­ta: hän ai­koo vie­dä kuun tai­vaal­ta.

16.00 Au­rin­ko­myrs­ky

Tut­ki­jat ja a­va­ruus­sään en­nus­ta­jat sel­vit­tä­vät au­rin­gon toi­min­ta­ta­paa.

16.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät

16.55 Will & G­ra­ce (x2)

Episode 1 Dead Man Texting

Liian kuu­mat van­hem­mat

Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.50 U­nel­ma­häät

Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa a­su­vat Sai­ja-An­ni­ca 30, ja Joo­nas, 29, viet­tä­vät häi­tään hulp­peis­sa puit­teis­sa Kuo­pion Tah­kol­la.
18

18.00 Pul­mu­set

Se parhaiten nauraa... Kylpyhuoneeni on linnani Al Bundy, turvallisuushemmo Oldies but Young 'Uns

18.00 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri­na Sor­sa Per­tun­maal­ta, Si­mo M.

70's s­how

Järkkää Hydelle nainen Järk­kää Hy­del­le nai­nen.

18.30 70's s­how

18.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

18.55 Ka­don­neet

S­murf­fit 2

(2013) Vel­ho Gar­ga­mel siep­paa yk­si­näi­sen S­murf­fii­nan ja y­rit­tää kään­nyt­tää tä­män. S­murf­fit läh­te­vät pe­las­ta­maan S­murf­fii­naa ja va­kuut­ta­maan, et­tä vä­lit­tä­vät täs­tä y­hä. 105 min.

Pops­tar: Ne­ver S­top Ne­ver S­top­ping

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Pops­tar: Ne­ver S­top Ne­ver S­top­ping, ko­me­dia, U­SA, 2016) Kak­si­vuo­ti­sen lop­puun­myy­dyn kier­tueen­sa jäl­keen Con­ner4Real (An­dy Sam­berg) on mu­siik­kia­lan suu­rin ni­mi. F­lop­paa­va kak­ko­sal­bu­mi vie Con­ne­rin suo­sion k­rii­siin ja saa fa­nit, hän­nys­te­li­jät ja kil­pai­li­jat ym­mäl­leen, kos­ka Con­ner4Real ei e­nää o­le­kaan täh­dis­tä ty­pe­rin.

On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri­na Sor­sa Per­tun­maal­ta, Si­mo M. Kor­kia-A­ho Kok­ko­las­ta ja Sil­pa La­pin­ke­ro Pa­lo­kas­ta.

20.00 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään li­sä­sek­to­reil­le o­su­vat Hei­di Kuop­pa­la Nur­mi­jär­vel­tä, Ju­ha Leh­ti­nen Tam­pe­reel­ta ja Ju­ha ?

Will & G­ra­ce (x2)

Episode 1 Dead Man Texting

On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri­na Sor­sa Per­tun­maal­ta, Si­mo M.

U­nel­ma­häät

Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa a­su­vat Sai­ja-An­ni­ca 30, ja Joo­nas, 29, viet­tä­vät häi­tään hulp­peis­sa puit­teis­sa Kuo­pion Tah­kol­la.

20.00 U­nel­ma­häät

Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa a­su­vat Sai­ja-An­ni­ca 30, ja Joo­nas, 29, viet­tä­vät häi­tään hulp­peis­sa puit­teis­sa Kuo­pion Tah­kol­la.
21

21.00 U­nel­ma­häät

Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa a­su­vat Sai­ja-An­ni­ca 30, ja Joo­nas, 29, viet­tä­vät häi­tään hulp­peis­sa puit­teis­sa Kuo­pion Tah­kol­la.

Kur­kun­leik­kaa­jien saa­ri

(1995) Ren­ny Har­li­nin vauh­dik­kaas­sa seik­kai­lus­sa me­ri­ros­von ty­tär Mor­gan A­dams (Gee­na Da­vis) läh­tee i­sän­sä jät­tä­män aar­re­kar­tan joh­dat­ta­ma­na koh­ti sa­la­pe­räis­tä saar­ta. Kun aar­teel­la on mui­ta­kin ta­voit­te­li­joi­ta, ret­ki on täyn­nä tais­te­lui­ta ja toi­min­taa. 120 min.

Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja

(1997) Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta. 79 min.

Pops­tar: Ne­ver S­top Ne­ver S­top­ping

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Pops­tar: Ne­ver S­top Ne­ver S­top­ping, ko­me­dia, U­SA, 2016) Kak­si­vuo­ti­sen lop­puun­myy­dyn kier­tueen­sa jäl­keen Con­ner4Real (An­dy Sam­berg) on mu­siik­kia­lan suu­rin ni­mi.

2 Fast 2 Fu­rious

(2003) E­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa en­ti­nen po­lii­si B­rian O'Con­nor (Paul Wal­ker) jou­tuu a­vus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min.

Hur­ja­päät: To­kio D­rift

(2006) Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-e­lo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean on lä­het­ty a­su­maan i­sän­sä luo. Hän a­jau­tuu­kin pian a­la­maail­man d­rif­taus­ki­soi­hin, jois­sa au­to­ja tai ih­mi­siä ei sääs­tel­lä, ja jou­tuu vas­tak­kain ya­ku­za-po­mon vel­jen­po­jan kans­sa. 94 min.

Fast & Fu­rious 7

(2015) Hur­ja­päi­set seik­kai­lut ym­pä­ri maail­maa jat­ku­vat, kun tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa Vin Die­se­lin, Paul Wal­ke­rin ja D­way­ne "T­he Rock" John­so­nin joh­dol­la. Jou­tues­saan kyl­mä­ve­ri­sen, kos­toa ha­vit­te­le­van sa­lai­sen o­pe­raa­tion sa­la­mur­haa­jan koh­teek­si hei­dän ai­noa toi­von­sa on pääs­tä ta­kai­sin ra­tin taak­se ja saa­da ne­rok­kaan pai­kan­nus­lait­teen p­ro­to­tyyp­pi. 117 min.

22.00 Good Luck C­huck

(2007) Me­ne sän­kyyn C­har­lie Lo­ga­nin kans­sa ja seu­raa­va ta­paa­ma­si mies on e­lä­mä­si rak­kaus. Näin C­har­lie tun­ne­taan sink­ku­nais­ten kes­kuu­des­sa. Tä­män ki­rouk­sen C­har­lie ha­luaa mur­taa ta­vat­tuaan u­nel­mien­sa nai­sen.

22.55 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Sugar Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Hammered Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.25 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Uhka Unstable

23.40 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Unstable UU­SI KAU­SI! Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.50 Kur­kun­leik­kaa­jien saa­ri

(1995)

23.50 2 Fast 2 Fu­rious

(2003) E­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa en­ti­nen po­lii­si B­rian O'Con­nor (Paul Wal­ker) jou­tuu a­vus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion.
0

00.00 Liian kuu­mat van­hem­mat

00.00 Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja

(1997)

00.25 G­la­diaat­to­ri

Good Luck C­huck

(2007) Me­ne sän­kyyn C­har­lie Lo­ga­nin kans­sa ja seu­raa­va ta­paa­ma­si mies on e­lä­mä­si rak­kaus.

00.40 Hur­ja­päät: To­kio D­rift

(2006) Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-e­lo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean on lä­het­ty a­su­maan i­sän­sä luo.

01.00 Tur­va­ta­lo

(2012)

01.50 70's s­how

Pinciotti vs.

02.00 70's s­how

02.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

02.20 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat koi­rat

02.20 A­sun­non met­säs­tä­jät

02.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

02.40 Ark­ti­set ve­det

02.50 So­fian en­ke­lit

3

03.05 So­fian en­ke­lit

03.05 So­fian en­ke­lit

03.05 So­fian en­ke­lit

03.25 Au­rin­ko­myrs­ky

Dub­li­nin e­läin­tar­ha

03.40 So­fian en­ke­lit

03.40 So­fian en­ke­lit

03.50 Ka­don­neet

Ka­don­neet

04.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.30 Dub­li­nin e­läin­tar­ha

04.30 Ka­don­neet

04.50 So­fian en­ke­lit