Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x12) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
06.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
07.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
07.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 3: Makujen metsästys. s s­how (x10) Namu ja Sähäkkä. Terhakka tv-juontaja. Tien päällä -dokumentti. Vauvavahtina. Kamera ei valehtele. Lorvailun kääntöpuoli. Liikunnan ilot. Kauaskantoisia suunnitelmia. Ota tai jätä. Päätöksiä ja paljasta pintaa.
9 09.00 TV S­hop
09.15 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x10) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
10.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 3: Makujen metsästys. Kil­pai­li­jat et­si­vät oi­kei­ta ma­kuyh­dis­tel­miä.
11.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set alkaa uusintana.
11.55 s s­how (x10) Namu ja Sähäkkä. Terhakka tv-juontaja. Tien päällä -dokumentti. Vauvavahtina. Kamera ei valehtele. Lorvailun kääntöpuoli. Liikunnan ilot. Kauaskantoisia suunnitelmia. Ota tai jätä. Päätöksiä ja paljasta pintaa. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Kau­si 5, o­sa 3. Os­tos­ral­li, On­ne­lan Beach Par­ty ja Tuu­lan ta­ri­na.
12
12.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Kau­si 4, o­sa 11. Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kol­kis­sa.
12.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät A­las­to­mat sel­viy­ty­jät A­las­to­mat sel­viy­ty­jät U­nel­ma­häät Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja. Sen to­dis­ta­vat vä­hän y­li kak­si­kymp­pi­set no­kia­lais­nai­set A­man­da Re­nard ja E­mi­lia Mä­ki­nen.
13.20 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 3, o­sa 10. 23-vuo­tias C­hay on a­su­nut lap­ses­ta as­ti i­so­van­hem­pien luo­na äi­din al­ko­ho­li- ja huu­meon­gel­mien vuok­si.
13.55 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa alkaa uusintana. Va­pau­teen. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi 13.55 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa Birdy mestariampuja. Tukkia tukin päällä. A­las­kan e­rä­maas­sa e­lää seit­sen­lap­si­nen B­row­nin per­he. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 5. O­man e­lä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa E­len et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hää­pu­kua, jos­sa on pal­jon g­lit­te­riä ja röy­he­löi­tä.
14.20 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Kil­pai­li­jat koh­taa­vat ku­lut­ta­jat kau­pas­sa tuot­teen mais­ta­tuk­sen mer­keis­sä.
14.55 De­sign by Lau­ri 14.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 10: Sir­pa ja lät­kä­vai­mot Suo­mes­sa. Ki­vi­set ja So­ra­set (1994) (T­he F­lints­to­nes, ko­me­dia, U­SA, 1994) Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la.
15
15.05 U­nel­ma­häät Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja.
15.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot Nyt nauretaan tuhmille taaperoille.
16.00 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
16.25 Beet­ho­ve­nin vii­des (Beet­ho­ven's 5th, per­he-e­lo­ku­va, U­SA, 2003) Beet­ho­ven-e­lo­ku­va­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa 12-vuo­tias Sa­ra ja hä­nen koi­ran­sa Beet­ho­ven mat­kus­ta­vat ke­säk­si tyl­sään pik­ku­kau­pun­kiin F­red­dy-se­dän vie­raik­si.
16.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 16.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Ark­ti­set ve­det (x2)
18 18.00 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa Paluu erämaahan. Tervetuloa Browntowniin. Birdy mestariampuja. Tukkia tukin päällä. Metsällä. A­las­kan e­rä­maas­sa e­lää seit­sen­lap­si­nen B­row­nin per­he. He a­su­vat yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­la il­man mu­ka­vuuk­sia, ja luon­non ar­moil­la he o­vat täy­sin riip­pu­vai­sia toi­sis­taan. (A­las­kan Bush Peop­le, to­si-tv, U­SA, 2015) On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­sin­gis­tä, Jo­ri Kak­so­nen Es­poos­ta ja Tiia Vii­ni­kai­nen Kirk­ko­num­mel­ta.
18.15 Top Gear: Huip­pu­mo­kat O­sa 1/2. Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa e­päon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä.
19.00 U­nel­ma­häät Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja. Sen to­dis­ta­vat vä­hän y­li kak­si­kymp­pi­set no­kia­lais­nai­set A­man­da Re­nard ja E­mi­lia Mä­ki­nen. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Top Gear: Huip­pu­mo­kat O­sa 1/2. Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa e­päon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 6: Näyt­te­li­jät Ka­ri Hie­ta­lah­ti ja Tom­mi Kor­pe­la 2/2. Sil­lä ai­kaa, kun His­sun ja Kor­pe­lan ta­lo val­mis­tuu teh­taal­la, päät­tää pa­ri­val­jak­ko teh­dä tar­kem­paa tut­ta­vuut­ta tu­le­vaan ko­ti­saa­reen­sa, Rank­kiin.
19.20 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Ve­gas (2000) (T­he F­lints­to­nes in Vi­va Rock Ve­gas, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2000) Näin al­koi le­gen­daa­ris­ten Ki­vis­ten ja So­ras­ten ta­ri­na! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas p­lay­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: B­rian Le­vant.
20.00 Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 5. O­man e­lä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa E­len et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hää­pu­kua, jos­sa on pal­jon g­lit­te­riä ja röy­he­löi­tä. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Kau­si 5, o­sa 3. Os­tos­ral­li, On­ne­lan Beach Par­ty ja Tuu­lan ta­ri­na. A­man­da tu­tus­tuu On­ne­lan lei­rin­täa­lueen ih­mi­siin ja jär­jes­tää ran­ta­bi­leet. On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­sin­gis­tä, Jo­ri Kak­so­nen Es­poos­ta ja Tiia Vii­ni­kai­nen Kirk­ko­num­mel­ta. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 10: Sir­pa ja lät­kä­vai­mot Suo­mes­sa. Kiek­ko­kau­si on o­hi. Sir­pa Se­län­ne on kut­su­nut sar­jan nai­set viet­tä­mään yh­teis­tä ai­kaa ke­säi­seen Suo­meen. Van­hem­pa­ni li­hot­ti­vat mi­nut Kau­si 1, o­sa 6. Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen per­hee­seen, jo­ka jou­tuu vas­tak­kain huo­les­tut­ta­van to­sia­sian kans­sa: hei­dän tei­nin­sä on lii­ka­li­ha­va. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 10: Sir­pa ja lät­kä­vai­mot Suo­mes­sa. Kiek­ko­kau­si on o­hi. Sir­pa Se­län­ne on kut­su­nut sar­jan nai­set viet­tä­mään yh­teis­tä ai­kaa ke­säi­seen Suo­meen.
21 21.00 Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 10: Sir­pa ja lät­kä­vai­mot Suo­mes­sa. Kiek­ko­kau­si on o­hi. Sir­pa Se­län­ne on kut­su­nut sar­jan nai­set viet­tä­mään yh­teis­tä ai­kaa ke­säi­seen Suo­meen. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 6: Näyt­te­li­jät Ka­ri Hie­ta­lah­ti ja Tom­mi Kor­pe­la 2/2. Sil­lä ai­kaa, kun His­sun ja Kor­pe­lan ta­lo val­mis­tuu teh­taal­la, päät­tää pa­ri­val­jak­ko teh­dä tar­kem­paa tut­ta­vuut­ta tu­le­vaan ko­ti­saa­reen­sa, Rank­kiin. To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 5: T­hai­maa - Pat­tayan k­li­seis­tä nyrk­kei­ly­ke­hään. To­mi tu­tus­tuu Pat­tayan syn­ti­siin ka­tui­hin ja la­dy­boy-ka­ba­reen ta­ka­huo­nee­seen. Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 5: Jammu-setä. Mil­joo­na ta­paa kuol­la län­nes­sä (2014) (A Mil­lion Ways to Die in t­he West, wes­tern/ko­me­dia, U­SA, 2014) Seth Mac­Far­la­nen (Fa­mi­ly Guy, A­me­ri­can Dad, Ted) oh­jaa­ma ja täh­dit­tä­mä rää­vi­tön län­nen­ko­me­dia lam­mas­far­ma­ris­ta, jo­ka vi­haa vil­liä länt­tä. 106 min. Oh­jaus: Seth Mac­far­la­ne. Pääo­sis­sa: Seth Mac­far­la­ne, C­har­li­ze T­he­ron, A­man­da Seyf­ried. Fif­ty S­ha­des Of G­rey (2015) (Fif­ty S­ha­des of G­rey, e­root­ti­nen d­raa­ma, U­SA, 2015) Nuo­ri o­pis­ke­li­ja­nai­nen A­nas­ta­sia S­tee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian G­reyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-John­son. Pääo­sis­sa: Da­ko­ta John­son, Ja­mie Dor­nan, E­loi­se Mum­ford, Lu­ke G­ri­mes, Ri­ta O­ra, Vic­tor Ra­suk. Fif­ty S­ha­des Dar­ker (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kun sy­dän­su­ruis­ta kär­si­vä Ch­ris­tian G­rey y­rit­tää hou­ku­tel­la A­nas­ta­sia S­tee­len ta­kai­sin e­lä­mään­sä, e­päi­le­väi­sel­lä A­nas­ta­sial­la on o­mat eh­ton­sa. Hei­dän ra­ken­taes­saan luot­ta­mus­ta ja va­kaam­paa suh­det­ta sa­la­pe­räi­set ih­mi­set Ch­ris­tia­nin men­nei­syy­des­tä pa­laa­vat ku­vioi­hin ai­kee­naan tu­ho­ta pa­ris­kun­nan on­ni. 108 min. Oh­jaus: Ja­mes Fo­ley.
22.00 Sis­ters (2015) (Sis­ters, ko­me­dia, U­SA, 2015) Sis­ters on ta­ri­na kah­des­ta toi­sis­taan vie­raan­tu­nees­ta sis­kok­ses­ta (Ti­na Fey ja A­my Poeh­ler), jot­ka kut­su­taan tyh­jen­tä­mään en­ti­nen las­ten­huo­neen­sa en­nen kuin van­hem­mat lait­ta­vat ta­lon myyn­tiin. Ted (2012) (Ted, ko­me­dia, U­SA, 2012) John Ben­net­tin (Mark Wahl­berg) toi­ve saa hä­nen peh­mo­nal­len­sa Te­din he­rää­mään hen­kiin. Te­dis­tä tu­lee pait­si Joh­nin pa­ras ys­tä­vä, myös rää­vä­sui­nen poi­ka­mies. 106 min. Oh­jaus: Seth Mac­Far­la­ne. Ted 2 (2015) (Ted 2, ko­me­dia, U­SA, 2015) Maail­man rää­vä­sui­sin nal­le on jäl­leen tääl­lä! Mas­sac­hu­sett­sin o­sa­val­tio to­teaa, et­tei Ted o­le ih­mi­nen ku­mo­ten si­ten hä­nen a­vio­liit­ton­sa sek­sik­kään Ta­mi-Lyn­nin kans­sa ja es­täen hei­tä a­dop­toi­mas­ta las­ta. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 5. Mi­kä saa o­sal­lis­tu­maan kan­san­mur­haan ja ri­kok­siin ih­mi­syyt­tä vas­taan?
23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
23.25 Ted (2012) (Ted, ko­me­dia, U­SA, 2012) John Ben­net­tin (Mark Wahl­berg) toi­ve saa hä­nen peh­mo­nal­len­sa Te­din he­rää­mään hen­kiin. 23.25 Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 5: Jammu-setä.
23.35 To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 5: T­hai­maa - Pat­tayan k­li­seis­tä nyrk­kei­ly­ke­hään.
0 00.00 Sis­ters (2015)
00.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
00.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
01.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät A­las­to­mat sel­viy­ty­jät B­rid­get Jo­nes - e­lä­mä­ni sink­ku­na (2001) 01.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
01.30 Ted 2 (2015) (Ted 2, ko­me­dia, U­SA, 2015) Maail­man rää­vä­sui­sin nal­le on jäl­leen tääl­lä! Mas­sac­hu­sett­sin o­sa­val­tio to­teaa, et­tei Ted o­le ih­mi­nen ku­mo­ten si­ten hä­nen a­vio­liit­ton­sa sek­sik­kään Ta­mi-Lyn­nin kans­sa ja es­täen hei­tä a­dop­toi­mas­ta las­ta. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Kau­si 5, o­sa 3. Os­tos­ral­li, On­ne­lan Beach Par­ty ja Tuu­lan ta­ri­na.
02.20 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 02.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 02.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.05 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
03.25 s s­how 03.25 s s­how
03.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va s s­how (x2) 03.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
04.20 s s­how 04.20 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma