Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x8) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
06.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
06.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
06.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
07.30 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
07.50 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
08.30 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Kau­si 2, o­sa 18. Ih­mi­siä hui­ja­taan ka­dul­la, ja taus­ta­hen­ki­löt pää­se­vät vuo­ros­taan e­siin.
08.50 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la 08.50 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
9 09.00 TV S­hop 09.00 TV S­hop
09.15 TV S­hop 09.15 TV S­hop
09.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2) 10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la TV S­hop
10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la 10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.25 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Kau­si 2, o­sa 10. Ka­te kär­sii mo­nen­lai­sis­ta vai­vois­ta e­päon­nis­tu­neen ne­nä­leik­kauk­sen jäl­keen.
10.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
11.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 2, o­sa 8. Ta­ra ryh­tyy laih­dut­ta­maan kuul­tuaan lää­kä­ril­tä, et­tä ei to­den­nä­köi­ses­ti e­lä viit­tä vuot­ta pi­dem­pään.
11.50 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä
12 12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set alkaa uusintana. Uu­si ke­sä ja uu­det ke­säa­pu­lai­set. Tuu­rin Ky­lä­kau­pal­la al­kaa ke­sä­se­son­ki.
12.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät alkaa uusintana.
13.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Kau­si 3, o­sa 1. Nai­set syy­tä­vät ra­haa y­hä kas­va­vis­sa mää­rin ul­ko­nä­köön­sä, mut­ta ai­na o­pe­raa­tiot ei­vät pää­dy ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen.
13.30 U­nel­ma­häät Kau­si 1, o­sa 2. E­root­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37, rak­kaus roi­hah­ti moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­la.
13.55 On­nen­pyö­rä s s­how (x8) Koko kaupungin klovni. Kypsässä seurassa. Verrattomat kämppäkaverit. Ankkuriksi ankkurin paikalle. Unelmien prinssi. Tiukka täti. Levitä siipesi. Kitty-konflikti. 13.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lan­teen­sa sar­jan uu­sis­sa jak­sois­sa.
14.25 Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 2. Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hää­pu­vun, jo­ka ko­ros­tai­si hä­nen kur­ve­jaan.
14.55 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 7: Töi­hin­pa­luu­ta ja tan­ko­tans­sia.
15
15.05 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Sarja alkaa alusta uusintana. Kau­si 1, o­sa 1: Koh­ti fi­naa­lia!
15.40 Jem And T­he Ho­log­rams (2015) (Jem And T­he Ho­log­rams, fan­ta­siad­raa­ma, U­SA, 2015) Mu­sii­kil­la höys­te­tys­sä e­lo­ku­vas­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö Jer­ri­ca ot­taa sa­lai­sen i­den­ti­tee­tin: hä­nes­tä tu­lee roh­kea ja u­pea su­per­täh­ti Jem.
15.50 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä 15.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
16.00 De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 2: Jan­ni­ka B ja To­ni Wir­ta­nen 2/2 . 16.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot Eläköön, isät! Ne­tin par­hais­sa is­kä­vi­deois­sa näh­dään mm. räp­pi-is­kä, i­sien mai­to­ham­paa­nir­ro­tus­kik­ko­ja, i­sien je­kut­ta­mia lap­sia ja is­kä­tans­sin maail­man­mes­ta­rit.
16.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
17.10 Mons­te­ri­ta­lo (2006) (Mons­ter Hou­se, a­ni­maa­tio, U­SA, 2006) Jän­nit­tä­väs­sä tie­to­ko­nea­ni­maa­tios­sa lap­set huo­maa­vat, et­tä naa­pu­rin il­keä uk­ko a­suu var­si­nai­ses­sa hir­viö­ta­los­sa. Kun po­lii­seis­ta­kaan ei o­le a­pua, lap­set päät­tä­vät tart­tua toi­meen en­nen kuin ta­lo syö suu­hun­sa hal­lo­ween-il­lan kark­kia ker­jää­vät kep­pos­te­li­jat.
18 18.00 s s­how (x10) Koko kaupungin klovni. Kypsässä seurassa. Verrattomat kämppäkaverit. Ankkuriksi ankkurin paikalle. Unelmien prinssi. Tiukka täti. Levitä siipesi. Kitty-konflikti. Kadonneen sormuksen metsästäjät. Satujen sankari. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 10. Kau­den vii­mei­ses­sä pe­lis­sä ki­saa­ji­na o­vat Mar­ja Hel­sin­gis­tä, Mi­kael Tuu­su­las­ta ja Sa­ku Sä­ky­läs­tä.
18.55 U­nel­ma­häät Kau­si 1, o­sa 2. E­root­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37, rak­kaus roi­hah­ti moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­la. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Kau­si 1, o­sa 6. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 3: Muu­sik­ko Mik­ko Kuus­to­nen ja ko­reog­ra­fi Han­na B­rot­he­rus 1/2 . Pa­ris­kun­ta haa­vei­lee mo­neen muun­tau­tu­vas­ta kak­kos­ko­dis­ta Han­nan nuo­ruu­den­mai­se­mis­sa Män­ty­har­jul­la. Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Kau­si 1, o­sa 6. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta.
20.00 Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 2. Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hää­pu­vun, jo­ka ko­ros­tai­si hä­nen kur­ve­jaan. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set alkaa uusintana. Uu­si ke­sä ja uu­det ke­säa­pu­lai­set. Tuu­rin Ky­lä­kau­pal­la al­kaa ke­sä­se­son­ki. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 10. Kau­den vii­mei­ses­sä pe­lis­sä ki­saa­ji­na o­vat Mar­ja Hel­sin­gis­tä, Mi­kael Tuu­su­las­ta ja Sa­ku Sä­ky­läs­tä. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 7: Töi­hin­pa­luu­ta ja tan­ko­tans­sia. Tek­sa­sis­sa Miia löy­tää tan­ko­tans­sin. E­mi­lia suun­taa per­heen kans­sa To­kioon. Van­hem­pa­ni li­hot­ti­vat mi­nut Kau­si 1, o­sa 3. Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen per­hee­seen, jo­ka jou­tuu vas­tak­kain huo­les­tut­ta­van to­sia­sian kans­sa: hei­dän tei­nin­sä on lii­ka­li­ha­va. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 7: Töi­hin­pa­luu­ta ja tan­ko­tans­sia. Tek­sa­sis­sa Miia löy­tää tan­ko­tans­sin. E­mi­lia suun­taa per­heen kans­sa To­kioon. Jon­nal­la on yl­lä­tys­synt­tä­rit. A­li­na pa­laa ar­keen. Ku­bo ja sa­mu­rai­seik­kai­lu SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Ku­bo And t­he T­wo St­rings, ko­ko per­heen toi­min­ta-a­ni­maa­tio, U­SA, 2016) Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo e­lät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa a­suk­kail­le. Hil­jai­se­lo saa ä­kil­li­sen lo­pun, kun Ku­bo tu­lee kut­su­neek­si men­nei­syy­des­tä hen­gen, jo­ka las­keu­tuu tai­vais­ta lan­get­ta­maan mui­nais­ta kos­toa.
21 21.00 Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 7: Töi­hin­pa­luu­ta ja tan­ko­tans­sia. Tek­sa­sis­sa Miia löy­tää tan­ko­tans­sin. E­mi­lia suun­taa per­heen kans­sa To­kioon. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 3: Muu­sik­ko Mik­ko Kuus­to­nen ja ko­reog­ra­fi Han­na B­rot­he­rus 1/2 . Pa­ris­kun­ta haa­vei­lee mo­neen muun­tau­tu­vas­ta kak­kos­ko­dis­ta Han­nan nuo­ruu­den­mai­se­mis­sa Män­ty­har­jul­la. To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 2: Fi­lip­pii­nit: Ma­ni­la - Suur­kau­pun­gin kah­det kas­vot. To­mi B­jörck tu­tus­tuu Ma­ni­lan pa­ha­mai­nei­siin s­lum­mei­hin, jois­ta yk­si si­jait­see hau­taus­maal­la. Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 2: Vilja Eerika. Äi­tien­päi­vä­nä 2012 uu­ti­set ker­toi­vat jär­kyt­tä­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta. Ku­bo ja sa­mu­rai­seik­kai­lu SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Ku­bo And t­he T­wo St­rings, ko­ko per­heen toi­min­ta-a­ni­maa­tio, U­SA, 2016) Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo e­lät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa a­suk­kail­le. Met­säs­tä­jä ja tal­vi­nen tais­te­lu (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Nyt sel­viää, mi­tä ta­pah­tui en­nen Lu­mik­ki ja met­säs­tä­jä -e­lo­ku­van ta­pah­tu­mia. Pa­ha ku­nin­ga­tar Ra­ven­na pet­tää jul­mas­ti hy­vän­tah­toi­sen si­sa­ren­sa F­reyan ja jää­dyt­tää tä­män sy­dä­men hyl­ki­mään rak­kaut­ta. F­reya saa myös käyt­töön­sä jäi­set voi­mat, joi­ta hän ei tien­nyt o­maa­van­sa. Val­ta­tais­te­lu kah­den ku­nin­gat­ta­ren vä­lil­lä yl­tyy so­dak­si, ja rin­ta­mal­le as­tuu F­reyan us­kol­li­nen so­tu­ri, met­säs­tä­jä E­ric.
22.00 Mor­sius­nei­dot (2011) (B­ri­des­maids, ko­me­dia, U­SA, 2011) Ra­ha­vai­keuk­sien­sa ja huo­lien­sa kans­sa pai­ni­va An­nie on i­kion­nel­li­nen, kun hä­nen ys­tä­vän­sä Lil­lian pyy­tää hän­tä mor­sius­nei­dok­si häi­hin­sä. A­siat saa­vat kui­ten­kin i­kä­vän kään­teen, kun häi­den jär­jes­te­lys­tä tu­lee kil­pai­lu toi­sen mor­sius­nei­don, He­le­nin, kans­sa sii­tä, kum­pi to­del­la on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. S­te­ve Jobs (S­te­ve Jobs, e­lä­mä­ker­ta, U­SA, I­so-B­ri­tan­nia, 2015) E­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee S­te­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja a­lan­sa e­del­lä­kä­vi­jää. Yön e­läi­met (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Lo­san­ge­le­si­lai­nen tai­de­kaup­pias Su­san Mor­row e­lää yl­tä­kyl­läis­tä, mut­ta e­pä­tyy­dyt­tä­vää e­lä­mää uu­den mie­hen­sä rin­nal­la. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 2. Vas­taa­vien tuot­ta­jien A­lex Gib­neyn ja S­te­ven S­piel­ber­gin se­kä oh­jaa­jien Gee­ta Gandb­hi­rin ja Sam Pol­lar­din luo­mas­sa sar­jas­sa tar­kas­tel­laan ih­mis­kun­nan tu­hoi­sim­man tun­teen, vi­han, voi­maa. 22.00 Koh­ta­lon val­vo­jat (2011) (T­he Ad­just­ment Bu­reau, toi­min­ta/t­ril­le­ri, U­SA, 2011) Matt Da­mo­nin täh­dit­tä­mäs­sä e­lo­ku­vas­sa nuo­ri kong­res­sie­dus­ta­ja a­jau­tuu ra­kas­tet­tun­sa kans­sa kes­kel­le ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Po­lii­tik­ko Da­vid (Da­mon) ja tans­si­ja E­li­se (E­mi­ly B­lunt) jou­tu­vat sa­la­pe­räi­sen jär­jes­tön ta­kaa-a­ja­mik­si Da­vi­din ryh­tyes­sä uh­maa­maan koh­ta­loaan.
23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Lu­mik­ki ja met­säs­tä­jä (2012)
23.15 To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 2: Fi­lip­pii­nit: Ma­ni­la - Suur­kau­pun­gin kah­det kas­vot.
0 00.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Mor­sius­nei­dot (2011) 00.00 Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 2: Vilja Eerika. Äi­tien­päi­vä­nä 2012 uu­ti­set ker­toi­vat jär­kyt­tä­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta.
00.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 16, o­sa 15. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
00.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
01.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 01.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 16, o­sa 16. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
01.20 S­te­ve Jobs
01.35 I­kä­ra­ja­ton rak­kaus A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 01.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä 02.00 W­hy We Ha­te
02.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät s s­how (x2) 02.35 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä
3 03.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
03.10 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set
03.30 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä s s­how (x2) A­las­to­mat sel­viy­ty­jät s s­how (x2)
03.40 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
04.00 s s­how 04.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
04.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
05.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la