Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x6) A­las­to­mat sel­viy­ty­jät (x2) Kiin­teis­tö­vel­jek­set
06.10 A­sun­non met­säs­tä­jät A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
06.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
07.00 TV S­hop
07.50 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
08.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.
08.45 TV S­hop
08.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
9
09.45 A­sun­non met­säs­tä­jät A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x8) A­sun­non met­säs­tä­jät
09.55 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Gem­ma ha­luaa kor­jaut­taa vat­san­sa, jo­ka jäi var­sin pa­haan kun­toon pie­leen men­neen ras­vai­mun seu­rauk­se­na.
10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la alkaa uusintana. 10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la alkaa uusintana.
10.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.00 Say Yes to t­he D­ress Lan­cas­hi­re Hääoh­jel­ma Say Yes to t­he D­res­sin uu­sim­mas­sa ver­sios­sa et­si­tään si­tä e­lä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta a­sua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa.
11.50 Ka­don­neet Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Sarja alkaa alusta uusintana. Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Sarja alkaa alusta uusintana. Nai­set syy­tä­vät ra­haa y­hä kas­va­vis­sa mää­rin ul­ko­nä­köön­sä, mut­ta ai­na o­pe­raa­tiot ei­vät pää­dy ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen.
12
12.10 Pad­ding­ton (Pad­ding­ton, per­he-e­lo­ku­va, U­SA, 2014) Har­ry Pot­te­rin tuot­ta­jan e­lo­ku­va ker­too nuo­res­ta kar­hus­ta, jo­ka mat­kus­taa Pe­run pe­ru­koil­ta Lon­too­seen et­si­mään uut­ta ko­tia ja pää­tyy Pad­ding­to­nin ju­na-a­se­mal­le kau­las­saan lap­pu, jos­sa lu­kee "huo­leh­ti­kaa täs­tä kar­hus­ta.
12.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
13.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 7. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.
13.55 K­rei­sit ko­ti­vi­deot s s­how (x6) alkaa uusintana. Värillä ei väliä. Vandaalit vauhdissa. Rokkaava työpaikka. Mylläykset mielessä. Äidin oppikirja. s s­how (x4) Angie. Hörhöt hommissa. Kielletty nautinto. Leluja läjäpäin. Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot (x2) Naurukimara. Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot (x2) Naurettavat temput.
14.55 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Naurukimara. Naurettavat temput.
15
15.50 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Tu­hat­ki­loi­nen per­he Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Yllätysnaurut. 15.50 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta.
16.10 Pad­ding­ton (Pad­ding­ton, per­he-e­lo­ku­va, U­SA, 2014) Har­ry Pot­te­rin tuot­ta­jan e­lo­ku­va ker­too nuo­res­ta kar­hus­ta, jo­ka mat­kus­taa Pe­run pe­ru­koil­ta Lon­too­seen et­si­mään uut­ta ko­tia ja pää­tyy Pad­ding­to­nin ju­na-a­se­mal­le kau­las­saan lap­pu, jos­sa lu­kee "huo­leh­ti­kaa täs­tä kar­hus­ta.
16.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Ac­cep­ted (2006) (Ac­cep­ted, ko­me­dia, U­SA, 2006) Bart­le­by "B" Gai­nes ha­kee kah­dek­saan col­le­geen pää­se­mät­tä yh­teen­kään. 16.55 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 8: Road­Kill Ca­fe ja bar­ra­mun­di­far­mi Dar­wi­nis­sa.
17.55 s s­how (x8) alkaa uusintana. Värillä ei väliä. Vandaalit vauhdissa. Rokkaava työpaikka. Mylläykset mielessä. Äidin oppikirja. Angie. Hörhöt hommissa. 17.55 On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 7. S­how pä­räh­tää käyn­tiin jo seit­se­män­nen ker­ran täl­lä kau­del­la, ja nyt pyö­rän saa­vat vä­räh­te­le­mään Jo­han­na Kiu­ru­ve­del­tä, Te­ro Kou­vo­las­ta ja Min­na Tu­rus­ta. At­lan­tin y­li Kau­si 2, o­sa 7: Har­ki­mo 2.0. Ku­ka on Joel Har­ki­mo? Löy­ty­vät­kö e­lä­män suun­ta­vii­vat At­lan­til­ta?
18
18.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Kau­si 1, o­sa 3. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. Muu­tos mi­nuk­si Kau­si 1, o­sa 3. Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. Ju­ras­sic Park III (2001) (Ju­ras­sic Park III, s­ci­fi, U­SA, 2001) Pa­leon­to­lo­gi toh­to­ri A­lan G­rant saa hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen ryh­tyä op­paak­si rik­kaal­le pa­ris­kun­nal­le Is­la Sor­na -di­no­sau­rus­saa­ren y­li­len­nol­le. Vas­toin G­ran­tin tah­toa ret­ki­kun­ta las­keu­tuu­kin di­no­sau­rus­ten a­sut­ta­mal­le saa­rel­le, jos­ta pois pää­sy ei on­nis­tu­kaan ai­van yh­tä hel­pos­ti.
20.00 Say Yes to t­he D­ress Lan­cas­hi­re Kau­si 1, o­sa 2. Hääoh­jel­ma Say Yes to t­he D­res­sin uu­sim­mas­sa ver­sios­sa et­si­tään si­tä e­lä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta a­sua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 8: Road­Kill Ca­fe ja bar­ra­mun­di­far­mi Dar­wi­nis­sa. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 7. S­how pä­räh­tää käyn­tiin jo seit­se­män­nen ker­ran täl­lä kau­del­la, ja nyt pyö­rän saa­vat vä­räh­te­le­mään Jo­han­na Kiu­ru­ve­del­tä, Te­ro Kou­vo­las­ta ja Min­na Tu­rus­ta. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 4: Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja uut­ta seu­raa. Lot­ta mat­kus­taa Rii­kaan. Jon­na ot­taa o­maa ai­kaa. E­mi­lia mat­kus­taa Kyp­rok­sel­le. Muu­tos mi­nuk­si Kau­si 1, o­sa 3. Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 4: Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja uut­ta seu­raa. Lot­ta mat­kus­taa Rii­kaan. Jon­na ot­taa o­maa ai­kaa. E­mi­lia mat­kus­taa Kyp­rok­sel­le. Tek­sa­sis­sa Miia vie uu­den ys­tä­vän­sä mik­ro­lou­naal­le.
20.50 Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 4: Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja uut­ta seu­raa. Lot­ta mat­kus­taa Rii­kaan. Jon­na ot­taa o­maa ai­kaa. E­mi­lia mat­kus­taa Kyp­rok­sel­le. Tek­sa­sis­sa Miia vie uu­den ys­tä­vän­sä mik­ro­lou­naal­le. 20.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö UUSI KAUSI! Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. .
21 21.00 Paul (Paul, s­ci-fi-ko­me­dia, U­SA, 2011) Si­mon Pegg ja Nick F­rost yh­dis­tä­vät voi­man­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa, jos­sa he e­sit­tä­vät kah­ta s­ci­fi-nört­tiä, jot­ka te­ke­vät py­hiin­vael­luk­sen A­me­ri­kan U­FO-kes­kuk­seen. Siel­lä kak­sik­ko tör­mää va­hin­gos­sa a­va­ruu­so­len­toon ja läh­tee sen kans­sa mie­li­puo­li­sel­le road t­ri­pil­le, jo­ka muut­taa hei­dän u­ni­ver­su­min­sa lo­pul­li­ses­ti. At­lan­tin y­li Kau­si 2, o­sa 7: Har­ki­mo 2.0. Ku­ka on Joel Har­ki­mo? Löy­ty­vät­kö e­lä­män suun­ta­vii­vat At­lan­til­ta? Täh­ti­pur­jeh­ti­joi­den vä­sy­mys on il­meis­tä, ei­kä on­net­to­muuk­sil­ta väl­ty­tä. Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen Kausi 1, osa 3: Maailma pelikenttänä. E­lo­ku­va­tuot­ta­jak­si nou­se­va Ii­ro Sep­pä­nen ot­taa ys­tä­vien­sä kans­sa y­hä suu­rem­pia ris­ke­jä e­ri puo­lil­la maail­maa. In A Val­ley Of Vio­len­ce (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä e­li koi­ran­sa. Kuo­le­van ky­lä­pa­ha­sen s­he­rif­fin poi­ka Gil­ly kuk­koi­lee Pau­lil­le ja syn­tyy tap­pe­lu. It­ses­tään pal­jon ku­vit­te­le­va Gil­ly ei kes­tä tyr­mä­tyk­si tu­le­mi­sen hä­peää, vaan rat­sas­taa seu­raa­va­na yö­nä Pau­lin lei­ri­paik­kaan kos­to mie­les­sään. Se­venth Son (2014) (Se­venth Son, fan­ta­siae­lo­ku­va, U­SA, 2014) Jo­seph De­la­neyn fan­ta­sia­kir­ja­sar­jaan poh­jau­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa mys­ti­sen ri­ta­ri­kun­nan vii­mei­nen e­los­sa o­le­va so­tu­ri et­sii kä­siin­sä en­nus­tus­ten lu­paa­man san­ka­rin, jo­ka on saa­nut syn­nyin­lah­jak­seen us­ko­mat­to­mat voi­mat. 90 min. Oh­jaus: Ser­gei Bod­rov. Pääo­sis­sa: Ben Bar­nes, Jeff B­rid­ges, Ju­lian­ne Moo­re, A­li­cia Vi­kan­der, Kit Ha­ring­ton.
21.50 Ac­cep­ted (2006) (Ac­cep­ted, ko­me­dia, U­SA, 2006) Bart­le­by "B" Gai­nes ha­kee kah­dek­saan col­le­geen pää­se­mät­tä yh­teen­kään. Hä­tä­päis­sään hän kek­sii pe­rus­taa o­man o­pi­nah­jon, jos­sa me­no on lie­väs­ti sa­not­tu­na hul­va­ton­ta. 86 min.
22.00 Ku­ka sa­noo tah­don? (1997) (My Best F­riend's Wed­ding, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 1997) Ju­lian­ne ja Mic­hael o­vat par­haat ys­tä­vät, jot­ka o­vat so­pi­neet me­ne­vän­sä kes­ke­nään nai­mi­siin 28-vuo­tiai­na, el­lei­vät o­le si­tä en­nen löy­tä­neet to­si­rak­kaut­ta muual­ta. 22.00 All Is Lost (2013) (All Is Lost, d­raa­ma, U­SA, 2013) Pur­jeh­ti­ja tör­mää a­vo­me­rel­lä a­je­leh­ti­vaan kont­tiin ja jou­tuu tais­te­le­maan sel­viy­ty­mi­ses­tään vai­keis­sa o­lo­suh­teis­sa. 95 min. Oh­jaus: J. C. C­han­dor. Pääo­sas­sa: Ro­bert Red­ford. Sa­kaa­li (T­he Jac­kal, toi­min­ta, U­SA/I­so-B­ri­tan­nia/Rans­ka/Sak­sa/Ja­pa­ni, 1997) B­ru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä t­ril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­vois­ta uh­ria. F­BI:n a­gen­tit y­rit­tä­vät e­pä­toi­voi­ses­ti saa­da tap­pa­jan kiin­ni, en­nen kuin hän eh­tii is­keä.
23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 23.00 At­lan­tin y­li Kau­si 2, o­sa 7: Har­ki­mo 2.0. Ku­ka on Joel Har­ki­mo? Löy­ty­vät­kö e­lä­män suun­ta­vii­vat At­lan­til­ta?
23.15 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen Kausi 1, osa 3: Maailma pelikenttänä.
23.40 Say Yes to t­he D­ress Lan­cas­hi­re
0 00.00 T­he Boss (2016) (T­he Boss, ko­me­dia, U­SA, 2016) Y­ri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia.
00.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 00.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 00.10 Sa­kaa­li (T­he Jac­kal, toi­min­ta, U­SA/I­so-B­ri­tan­nia/Rans­ka/Sak­sa/Ja­pa­ni, 1997) B­ru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä t­ril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­vois­ta uh­ria.
00.40 Mr. Bean lo­mai­lee (Mr. 00.40 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä Gem­ma ha­luaa kor­jaut­taa vat­san­sa, jo­ka jäi var­sin pa­haan kun­toon pie­leen men­neen ras­vai­mun seu­rauk­se­na.
01.10 B­rit­ti­läi­nen bor­del­li 2 01.10 Tur­va­ta­lo (2012)
01.40 Say Yes to t­he D­ress Lan­cas­hi­re
02.05 Tu­hat­ki­loi­nen per­he
02.20 Tu­hat­ki­loi­nen per­he 02.20 Tu­hat­ki­loi­nen per­he
02.45 Kau­neu­so­pe­raa­tio hel­ve­tis­tä (x2)
02.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 02.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.20 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen 03.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
03.30 Tu­hat­ki­loi­nen per­he
03.55 s s­how (x2) 03.55 s s­how (x2)
04.25 s s­how 04.25 s s­how
04.50 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
04.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
05.55 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot