Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.
6

06.15 So­fian en­ke­lit

06.25 So­fian en­ke­lit

5. kausi alkaa uusintana.

06.50 So­fian en­ke­lit

07.00 So­fian en­ke­lit

07.05 So­fian en­ke­lit

07.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Kontrollifriikki.

07.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Miljoonien ideoiden mies.

07.45 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

1. kausi alkaa uusintana.

07.55 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Janne ja Lorina.

08.05 TV S­hop

08.10 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Channeling The Long Island Medium

08.40 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

The Pirate Queen Pipe Dreams

08.50 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Shark Buffet

Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

The Winds of Trade

08.55 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

The Purr-fect Tank
9

09.00 TV S­hop

09.05 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Saved By The Spell

09.35 TV S­hop

09.40 TV S­hop

09.45 TV S­hop

09.50 TV S­hop

10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

10.30 Ten­nis: Aust­ra­lian a­voi­met

Ten­nis: Aust­ra­lian a­voi­met

10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

Kis­sa ja koi­ra vas­tak­kain

My Animals Are Going to Get Me Evicted!

10.40 Kis­sa ja koi­ra vas­tak­kain

My Animals Are Going to Get Me Evicted!

10.45 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

2. kausi alkaa uusintana.

10.50 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.30 So­fian en­ke­lit

11.35 So­fian en­ke­lit

11.40 So­fian en­ke­lit

Lea on monivammainen lapsi.

11.50 So­fian en­ke­lit

12

12.25 Kok­kaus­haas­te

Hungry for Love

12.30 Kok­kaus­haas­te

Chopped Champions: Conclusion, $50,000 Pay Day Cinco de Mayo Fiesta

Kok­kaus­haas­te

Tortellini Trials

12.30 E­läin­ten len­to­kent­tä (x5)

Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5

12.45 Kok­kaus­haas­te

Summer Heat

13.20 Re­mont­ti­pa­ri

Looking Old But Feeling New

Re­mont­ti­pa­ri

Young Family Takes On History

13.25 Re­mont­ti­pa­ri

New Chance at a Country Home Rustic Italian Dream Home

13.35 Re­mont­ti­pa­ri

Nomad Family Seeks Final Home

13.35 E­läin­ten len­to­kent­tä (x2)

Episode 5 Episode 6

14.10 Pul­mu­set (x2)

Naistenmies Strip-parisuhteen karikot

14.15 Pul­mu­set (x4)

Kellyn keikutus Erossa, osa 1/3 Avaruusolentoja Erossa, osa 2/3

Pul­mu­set (x2)

Kanijahdissa Erossa, osa 3/3

14.25 Ka­don­neet

14.35 Päh­kä­hul­lu p­ro­fes­so­ri II: K­lum­pit

(2000) P­ro­fes­so­ri S­her­man K­lump on me­nos­sa nai­mi­siin, mut­ta hä­nen al­ter e­gon­sa Bud­dy Lo­ve saa hä­net pu­hu­maan ri­vo­ja.

14.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

15

15.10 Ka­don­neet

15.15 Ka­don­neet

15.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15.45 E­ri­koi­set hait

16.05 Re­mont­ti­pa­ri

Looking Old But Feeling New Young Family Takes On History

16.10 Re­mont­ti­pa­ri

New Chance at a Country Home Rustic Italian Dream Home

16.15 Re­mont­ti­pa­ri

16.30 Liian kuu­mat van­hem­mat

16.40 A­sun­non met­säs­tä­jät (x3)

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

00.00

17.00 Pul­mu­set (x2)

Kanijahdissa Erossa, osa 3/3

A­sun­non met­säs­tä­jät

17.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.30 B­ron­xin e­läin­tar­ha (x2)

18

18.00 Pul­mu­set (x4)

Kellyn keikutus Erossa, osa 1/3 Avaruusolentoja Erossa, osa 2/3

Jää­kiek­koa: Lii­gas­tu­dio

Pul­mu­set (x2)

Naistenmies Strip-parisuhteen karikot

E­ri­koi­set hait

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

18.30 Jää­kiek­koa: Il­ves-HIFK

Suora lähetys Liiga-ottelusta. Se­los­ta­ja­na Ja­ni Al­kio ja a­sian­tun­ti­ja­na A­ri Val­lin.

18.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Ka­don­neet

19.00 Ka­don­neet

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Päh­kä­hul­lu p­ro­fes­so­ri II: K­lum­pit

(2000) P­ro­fes­so­ri S­her­man K­lump on me­nos­sa nai­mi­siin, mut­ta hä­nen al­ter e­gon­sa Bud­dy Lo­ve saa hä­net pu­hu­maan ri­vo­ja.

E­ri­koi­set hait

20.00 On­nen­pyö­rä

2. kausi alkaa uusintana.

E­ri­koi­set hait

20.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

B­ron­xin e­läin­tar­ha (x2)

20.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Synti
21

21.00 Las­ten­tar­han kyt­tä

(1990) Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei e­lä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä.

Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päi­vä

(1991) Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa kak­si ter­mi­naat­to­ria saa­puu vuo­des­ta 2029 ha­ke­maan 11-vuo­tias­ta John Con­no­ria, jos­ta o­li­si tar­koi­tus teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­ja.

Ter­mi­na­tor - pe­las­tus

(2009) E­le­tään vuot­ta 2018. Ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­lii­ke tais­te­lee maail­maa hal­lit­se­via ko­nei­ta vas­taan John Con­no­rin joh­dol­la.

I­dent­ti­set kak­so­set

(1988) Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syn­ty­nyt, fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti y­li­ver­tai­nen Ju­lius Be­ne­dict (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) saa tie­tää kak­sois­vel­jes­tään ja läh­tee et­si­mään tä­tä.

Last Ac­tion He­ro

(1993) Dan­ny Ma­di­gan, 13-vuo­tias e­lo­ku­vaf­riik­ki, tem­pau­tuu fik­tii­vi­sen san­ka­rin­sa Jack S­la­te­rin (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) uu­sim­paan e­lo­ku­vaan.

Ri­de A­long

(2014) Po­lii­sik­si hai­kai­le­va Ben (Ke­vin Hart) pää­see tu­tus­tu­maan po­lii­sin ar­keen tu­le­van lan­kon­sa Ja­me­sin (I­ce Cu­be) o­pas­tuk­sel­la.

Boy­hood

(2014) Pal­kit­tu d­raa­ma Ma­son-po­jas­ta, jon­ka e­lä­män kään­tei­tä lap­suu­des­ta ai­kui­suu­teen ku­vat­tiin 12 vuo­den a­jan sa­man näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min.

23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Veljellistä rakkautta

23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.10 Liian kuu­mat van­hem­mat

23.10 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

23.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.40 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Riippuvuus Heinäsuova

23.55 Ter­mi­na­tor - pe­las­tus

(2009) E­le­tään vuot­ta 2018. Ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­lii­ke tais­te­lee maail­maa hal­lit­se­via ko­nei­ta vas­taan John Con­no­rin joh­dol­la.
0

00.00 Liian kuu­mat van­hem­mat

00.10 Naa­pu­rit

(2014) Lap­si­per­heen i­dyl­li rik­kou­tuu, kun naa­pu­riin muut­taa y­lio­pis­ton vel­jes­kun­ta.

00.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Heinäsuova

00.25 Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päi­vä

(1991) Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa kak­si ter­mi­naat­to­ria saa­puu vuo­des­ta 2029 ha­ke­maan 11-vuo­tias­ta John Con­no­ria, jos­ta o­li­si tar­koi­tus teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­ja.

00.35 Las­ten­tar­han kyt­tä

(1990) Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei e­lä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä.

D­ra­cu­la Un­told

(2014) Ac­tion-kau­hue­lo­ku­vas­sa T­ran­syl­va­nian ruh­ti­nas V­lad Sei­väs­tä­jä tur­vau­tuu pi­mey­den voi­miin suo­jel­les­saan a­la­mai­siaan ja per­het­tään turk­ki­lai­sil­ta val­loit­ta­jil­ta.

00.55 Las­ten­tar­han kyt­tä

(1990) Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei e­lä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä.

01.05 Last Ac­tion He­ro

(1993) Dan­ny Ma­di­gan, 13-vuo­tias e­lo­ku­vaf­riik­ki, tem­pau­tuu fik­tii­vi­sen san­ka­rin­sa Jack S­la­te­rin (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) uu­sim­paan e­lo­ku­vaan.

01.55 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

01.55 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

1. kausi alkaa uusintana.

02.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

02.35 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

02.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

02.50 Re­mont­ti­pa­ri

02.55 Re­mont­ti­pa­ri

Looking Old But Feeling New

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

3

03.05 Re­mont­ti­pa­ri

Rustic Italian Dream Home

03.20 So­fian en­ke­lit

5. kausi alkaa uusintana.

03.25 Re­mont­ti­pa­ri

New Chance at a Country Home

03.45 Ka­don­neet

03.50 So­fian en­ke­lit

Lea on monivammainen lapsi.

03.50 Ka­don­neet

Re­mont­ti­pa­ri

03.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.10 Ka­don­neet

04.15 So­fian en­ke­lit

04.20 So­fian en­ke­lit

04.35 Re­mont­ti­pa­ri

Sweet Surprise at the Silos

04.35 Ka­don­neet

04.40 Re­mont­ti­pa­ri

New Chance at a Country Home

05.05 Re­mont­ti­pa­ri

Space in the Suburbs

05.10 Re­mont­ti­pa­ri

Tight Budgets and Big Dreams