Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät (x2)
06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10) A­las­to­mat sel­viy­ty­jät (x2)
07.05 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
07.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 07.55 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
08.15 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
08.45 A­sun­non met­säs­tä­jät
9 09.00 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10) A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12 12.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
12.15 K­rei­sit ko­ti­vi­deot
13.00 Ka­don­neet
13.10 s s­how (x2) Kipinöitä. Astu vaunuun! s s­how (x2) Tahdotko varmasti? Etsijöitä.
14.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot s s­how (x8) Kirahvi ja panda. Iloinen veitikka. Hääoppaita ja tuhmia kirjoja. Pientä vahvistusta. Alastomat ja ketaleet. Vartin yli viisi. Kipinöitä. Astu vaunuun!
14.10 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Kaikkia ideoita ei kannata toteuttaa.
14.20 Beet­ho­ven (1992) (Beet­ho­ven, ko­me­dia, U­SA, 1992) New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen.
15 15.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 2, o­sa 6. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.
15.55 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä UUSI SARJA! Tu­hat­ki­loi­nen per­he Beet­ho­ven (1992) (Beet­ho­ven, ko­me­dia, U­SA, 1992) New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen. I­sä ei kui­ten­kaan hel­ly hel­pos­ti kar­vai­sel­le täys­tu­hol­le..
16.05 Mr. Bean lo­mai­lee (Mr. Beans Ho­li­day, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia/Rans­ka, Sak­sa, 2006) No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa.
16.55 Ka­don­neet
17.50 s s­how (x10) Kirahvi ja panda. Iloinen veitikka. Hääoppaita ja tuhmia kirjoja. Pientä vahvistusta. Alastomat ja ketaleet. Vartin yli viisi. Kipinöitä. Astu vaunuun! Tahdotko varmasti? Etsijöitä. 17.50 Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Kau­si 1, o­sa 2. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta.
18 18.00 On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 6. On­ni pyö­rii y­leen­sä hy­väs­sä seu­ras­sa, ja kun pai­kal­la o­vat Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi, o­vat kaik­ki mah­dol­li­suu­det on­nen­pot­kuun o­le­mas­sa.
18.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä Kau­si 1, o­sa 2. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. Muu­tos mi­nuk­si Kau­si 1, o­sa 2. Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 7: Lam­paa­nai­vo­ja B­lue Moun­tain­sil­la.To­mi on kut­sut­tu vie­raak­si B­lue Moun­tain­sil­le.
20.00 Say Yes to t­he D­ress Lan­cas­hi­re UUSI SARJA! Hääoh­jel­ma Say Yes to t­he D­res­sin uu­sim­mas­sa ver­sios­sa et­si­tään si­tä e­lä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta a­sua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 7: Lam­paa­nai­vo­ja B­lue Moun­tain­sil­la.To­mi on kut­sut­tu vie­raak­si B­lue Moun­tain­sil­le. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 6. On­ni pyö­rii y­leen­sä hy­väs­sä seu­ras­sa, ja kun pai­kal­la o­vat Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi, o­vat kaik­ki mah­dol­li­suu­det on­nen­pot­kuun o­le­mas­sa. Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 3: Bikinikuvia ja pelkoa. A­li­na te­kee bi­ki­ni­ku­vauk­sia Ja­pa­nis­sa. Jon­nan lap­set ei­vät ha­lua e­ro­ta äi­dis­tään. Muu­tos mi­nuk­si Kau­si 1, o­sa 2. Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 3: Bikinikuvia ja pelkoa. A­li­na te­kee bi­ki­ni­ku­vauk­sia Ja­pa­nis­sa. Jon­nan lap­set ei­vät ha­lua e­ro­ta äi­dis­tään. Ma­tiak­sen hy­väs­tel­lyt Lot­ta suun­taa Turk­kiin har­joi­tus­lei­ril­le. At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 6: Jeren uusi elämä. Ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus muut­tua. Ko­van mie­hen herk­kä puo­li. Vä­sy­mys al­kaa nä­kyä täh­dis­sä. ( Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2018)
21 21.00 Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 3: Bikinikuvia ja pelkoa. A­li­na te­kee bi­ki­ni­ku­vauk­sia Ja­pa­nis­sa. Jon­nan lap­set ei­vät ha­lua e­ro­ta äi­dis­tään. C­har­lie Wil­so­nin so­ta (2007) (C­har­lie Wil­son's War, ko­me­dia, U­SA, 2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la d­raa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta (Tom Hanks), jo­ka ryh­tyy a­seis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la. 89 min. Oh­jaus: Mi­ke Nic­hols. At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 6: Jeren uusi elämä. Ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus muut­tua. Ko­van mie­hen herk­kä puo­li. Vä­sy­mys al­kaa nä­ky­mään täh­dis­sä. Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen Kausi 1, osa 2: Uskalla elää! U­nel­mien jah­taa­mi­nen kul­jet­taa Ii­ron Hol­ly­woo­din viih­de­bis­nek­sen y­ti­meen. Tur­va­ta­lo (2012) (Sa­fe Hou­se, toi­min­ta, U­SA, 2012) E­te­läaf­rik­ka­lais­ta tur­va­ta­loa var­tioi­va CIA-kel­ta­nok­ka (Ryan Rey­nolds) jou­tuu to­si­toi­miin, kun por­til­le il­maan­tuu it­sen­sä il­mian­ta­nut pet­tu­ria­gent­ti vi­hol­lis­jou­kot va­na­ve­des­sään. 110 min. Oh­jaus: Da­niel Es­pi­no­sa. Mr. Bean lo­mai­lee (Mr. Beans Ho­li­day, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia/Rans­ka, Sak­sa, 2006) No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­ju­reak­tio. 80 min. Oh­jaus: S­te­ven Ben­de­lack. Pääo­sis­sa: Em­ma de Cau­nes, Jean Roc­he­fort, Karl Ro­den, Max Bald­ry, Ro­wan At­kin­son, Wil­lem Da­foe. Ka­don­nut maail­ma - Ju­ras­sic Park (T­he Lost World: Ju­ras­sic Park, toi­min­ta, seik­kai­lu, s­ci­fi, U­SA, 1997) Di­no­sau­rus­seik­kai­lun jat­ko-o­sas­sa tut­ki­mus­ryh­mä saa teh­tä­väk­seen kar­toit­taa sa­lais­ta saar­ta, jo­ka ku­hi­see hir­mu­lis­ko­ja. O­tuk­set kiin­nos­ta­vat myös ah­net­ta lii­ke­mies­tä. 123 min. Oh­jaus: S­te­ven S­piel­berg. Pääo­sis­sa: Ar­liss Ho­ward, Jeff Goldb­lum, Ju­lian­ne Moo­re, Pe­te Post­leth­wai­te, Pe­ter S­tor­ma­re, Ric­hard At­ten­bo­rough, Vin­ce Vaughn.
22.00 Voit­te suu­del­la sul­has­ta (2007) (I Now P­ro­noun­ce You C­huck & Lar­ry, ko­me­dia, U­SA, 2007) Pa­lo­mies­ka­ve­ruk­set C­huck (A­dam Sand­ler) ja Lar­ry (Ke­vin Ja­mes) as­tu­vat ku­lis­si­ho­moa­vio­liit­toon hui­ja­tak­seen va­kuu­tu­syh­tiö­tä. Mi­ten käy rai­ku­li­sin­kun ja les­ki-i­sän pei­te­ta­ri­nan, kun ku­vioi­hin as­tuu he­mai­se­va a­sia­na­ja­ja? 22.00 T­he Boss (2016) (T­he Boss, ko­me­dia, U­SA, 2016) Y­ri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin hui­pul­le, mut­ta kaik­ki hä­nen jy­rää­män­sä ih­mi­set ei­vät o­le val­mii­ta u­noh­ta­maan men­nei­tä. Ri­de A­long 2 (2016) Lankomiehet ovat täällä taas! Vas­ta­val­mis­tu­nut po­lii­si Ben ha­luaa ol­la sa­man­lai­nen et­si­vä kuin tu­le­va lan­kon­sa, mut­ta Ja­mes ei vie­lä­kään us­ko, et­tä mies so­pii ky­sei­seen työ­hön.
22.50 At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 6: Jeren uusi elämä. Ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus muut­tua. Ko­van mie­hen herk­kä puo­li. Vä­sy­mys al­kaa nä­ky­mään täh­dis­sä.
23.00 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tast­ro­fie­lo­ku­va
23.15 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen Kausi 1, osa 2: Uskalla elää!
23.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 20. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
23.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 23.55 Ju­ras­sic Park (Ju­ras­sic Park, seik­kai­lu/s­ci-fi, U­SA, 1993) Syr­jäi­sel­le saa­rel­le di­no­sau­rus­tee­ma­puis­ton pe­rus­ta­nut mil­jo­nää­ri kut­suu ryh­män tie­de­mie­hiä tu­tus­tu­maan luo­muk­seen­sa. Tes­ti­kier­ros muut­tuu hur­jak­si seik­kai­luk­si tur­va­lait­tei­den pet­täes­sä.
0
00.15 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa
00.30 Ri­de A­long 2 (2016) Lankomiehet ovat täällä taas! 00.30 Voit­te suu­del­la sul­has­ta (2007) (I Now P­ro­noun­ce You C­huck & Lar­ry, ko­me­dia, U­SA, 2007) Pa­lo­mies­ka­ve­ruk­set C­huck (A­dam Sand­ler) ja Lar­ry (Ke­vin Ja­mes) as­tu­vat ku­lis­si­ho­moa­vio­liit­toon hui­ja­tak­seen va­kuu­tu­syh­tiö­tä.
00.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
01.00 Raa­ka­lai­set (2012) C­har­lie Wil­so­nin so­ta (2007)
01.10 Tu­hat­ki­loi­nen per­he
01.40 Tu­hat­ki­loi­nen per­he
02.10 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
02.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.40 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 02.40 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa 02.40 Ka­don­neet
3 03.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
03.15 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen 03.15 Ka­don­neet
03.35 Tu­hat­ki­loi­nen per­he 03.35 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 03.35 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
03.45 s s­how (x2)
04.05 s s­how 04.05 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
04.35 s s­how
04.45 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma