Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6
06.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)
06.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­kan e­ra­kot
07.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
07.25 TV S­hop
07.35 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
07.45 A­las­kan e­ra­kot (x2)
08.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 08.30 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) 71. kausi alkaa uusintana.
9
09.10 TV S­hop
09.30 TV S­hop Kiin­teis­tö­vel­jek­set
10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät (x8) alkaa uusintana.
10.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot Nyt nauretaan tuhmille taaperoille.
10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)
11.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 11.20 70's s­how (x2) Satujen sankari. Pikkujuttu nimeltä rakkaus.
11.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.05 Ka­don­neet
12.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät alkaa uusintana. Riitoja viidakossa. Uusi yritys. 12.15 Mi­nions (2015) (Mi­nions, a­ni­maa­tio, U­SA, 2015) Yk­si­so­lui­si­na e­liöi­nä al­kun­sa saa­nei­den kä­ty­rien e­lä­män­teh­tä­vä on toi­mia kaik­kein il­keim­pien il­ki­mys­ten pik­ku a­pu­lai­si­na.
12.30 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Sarja alkaa alusta uusintana.
13.05 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.25 K­rei­sit ko­ti­vi­deot Kau­si 4, o­sa 5. Täs­sä jak­sos­sa näh­dään toi­nen tois­taan tol­lom­pia tai­ku­rei­ta ja ty­rit­ty­jä tai­ka­temp­pu­ja.
14.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Los Angeles. s s­how (x8) Kypsässä seurassa. Verrattomat kämppäkaverit. Ankkuriksi ankkurin paikalle. Unelmien prinssi. Tiukka täti. Levitä siipesi. Kitty-konflikti. Kadonneen sormuksen metsästäjät. 14.00 Kung Fu Pan­da 3 SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Kung Fu Pan­da 3, toi­min­ta-a­ni­maa­tio, U­SA, 2016) Kauan ka­dok­sis­sa ol­lut i­sä pa­laa yl­lät­täen Po:n e­lä­mään, ja kak­sik­ko mat­kus­taa sa­lai­seen pan­da­pa­ra­tii­siin ta­paa­maan ys­tä­viään.
14.20 s s­how (x2) Kitty-konflikti. Kadonneen sormuksen metsästäjät.
15 15.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Sarja alkaa alusta uusintana.
15.20 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Kau­si 1, o­sa 10. Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­kus­taa Lä­hi-i­dän mo­der­niin kei­taa­seen, Du­bai­hin.
15.55 A­las­kan e­ra­kot 15.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
16.20 Mi­nions (2015) (Mi­nions, a­ni­maa­tio, U­SA, 2015) Yk­si­so­lui­si­na e­liöi­nä al­kun­sa saa­nei­den kä­ty­rien e­lä­män­teh­tä­vä on toi­mia kaik­kein il­keim­pien il­ki­mys­ten pik­ku a­pu­lai­si­na. Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
16.55 Ka­don­neet 16.55 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 4: Ken­gu­ru­tar­ta­ria B­ris­ba­nes­sa. Ken­gu­rut o­vat syo?ta?va?
17.55 s s­how (x8) Kypsässä seurassa. Verrattomat kämppäkaverit. Ankkuriksi ankkurin paikalle. Unelmien prinssi. Tiukka täti. Levitä siipesi. Kitty-konflikti. Kadonneen sormuksen metsästäjät. s s­how (x2) Satujen sankari. Pikkujuttu nimeltä rakkaus. 17.55 At­lan­tin y­li Kau­si 2, o­sa 3: Ka­pen %22ti­me out%22. Ko­kin he­rää­mi­nen. Ve­nees­sä e­lä­mä al­kaa voit­taa, mut­ta he­ti on e­des­sä uu­si on­gel­ma. (Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2018).
18
18.05 On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 3. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Hei­di Ou­lus­ta, Mik­ko Es­poos­ta ja Reet­ta Tam­pe­reel­ta. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2019)
19.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 19.00 Kung Fu Pan­da 3 SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Kung Fu Pan­da 3, toi­min­ta-a­ni­maa­tio, U­SA, 2016) Kauan ka­dok­sis­sa ol­lut i­sä pa­laa yl­lät­täen Po:n e­lä­mään, ja kak­sik­ko mat­kus­taa sa­lai­seen pan­da­pa­ra­tii­siin ta­paa­maan ys­tä­viään. Pan­do­jen rau­ha kui­ten­kin järk­kyy, kun y­li­luon­nol­li­sia voi­mia o­maa­va Kai kii­tää lä­pi Kii­nan ku­kis­taen kaik­ki Kung Fu -mes­ta­rit. Lu­cy (2014) (Lu­cy, toi­min­ta/t­ril­le­ri, U­SA, 2014) Lu­cy (S­car­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja sie­pa­taan. Pian ti­lan­ne kään­tyy pää­lael­leen ja Lu­cys­ta tu­lee ar­mo­ton tais­te­li­ja. 89 min.
19.15 Mi­nions (2015) (Mi­nions, a­ni­maa­tio, U­SA, 2015) Yk­si­so­lui­si­na e­liöi­nä al­kun­sa saa­nei­den kä­ty­rien e­lä­män­teh­tä­vä on toi­mia kaik­kein il­keim­pien il­ki­mys­ten pik­ku a­pu­lai­si­na. Nyt kä­ty­rit o­vat jää­neet il­man i­sän­tää, ja toi­met­to­mi­na ne me­net­tä­vät e­lä­män­ha­lun­sa.
20.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 48, osa 2: SUOMI-JAKSO! To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 4: Ken­gu­ru­tar­ta­ria B­ris­ba­nes­sa. Ken­gu­rut o­vat syo?ta?va?n su­loi­sia, mut­ta yh­tä lail­la riis­taa kuin hir­vet ja peu­rat Suo­mes­sa. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 3. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Hei­di Ou­lus­ta, Mik­ko Es­poos­ta ja Reet­ta Tam­pe­reel­ta. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2019) Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 3. Mah­taa­ko­han Kay­laa ka­dut­taa, et­tä hän tu­li ker­to­neek­si äi­dil­leen bo­to­xis­ta ja imp­lan­teis­ta?
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 3, o­sa 13. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
20.50 Kung Fu Pan­da 3 SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Kung Fu Pan­da 3, toi­min­ta-a­ni­maa­tio, U­SA, 2016) Kauan ka­dok­sis­sa ol­lut i­sä pa­laa yl­lät­täen Po:n e­lä­mään, ja kak­sik­ko mat­kus­taa sa­lai­seen pan­da­pa­ra­tii­siin ta­paa­maan ys­tä­viään. Pan­do­jen rau­ha kui­ten­kin järk­kyy, kun y­li­luon­nol­li­sia voi­mia o­maa­va Kai kii­tää lä­pi Kii­nan ku­kis­taen kaik­ki Kung Fu -mes­ta­rit. 20.50 US O­pen: Mies­ten fi­naa­li Suora lähetys. Se­los­tus: Ar­ne Six ja Jark­ko Nie­mi­nen.
21 21.00 Poi­ka (A­bout a Boy, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 2001) Will F­ree­man (Hugh G­rant) va­leh­te­lee t­ref­fi­kump­pa­nil­leen o­le­van­sa i­sä ja y­rit­tää pe­las­taa nah­kan­sa lyöt­täy­ty­mäl­lä kou­lu­kiu­sa­tun Mar­cus-po­jan (Nic­ho­las Hoult) seu­raan. Yl­lät­täen kak­si­kon vä­lil­le syn­tyy­kin sy­vä ys­tä­vyys­suh­de, jon­ka e­de­tes­sä e­pä­kyp­sä Will­kin al­kaa ai­kuis­tua. Naa­pu­rit (2014) (Neigh­bors, ko­me­dia, U­SA, 2014) Lap­si­per­heen i­dyl­li rik­kou­tuu, kun naa­pu­riin muut­taa y­lio­pis­ton vel­jes­kun­ta. Van­hem­mat Mac ja Kel­ly pyr­ki­vät sa­vus­ta­maan vel­jes­kun­nan pois naa­pu­rus­tos­ta. 88 min. Oh­jaus: Nic­ho­las S­tol­ler. Pääo­sis­sa: Seth Ro­gen, Zac Ef­ron, Ro­se Byr­ne, Ch­ris­top­her Mintz-P­las­se, Da­ve F­ran­co, I­ke Ba­rin­holtz, Li­sa Kud­row. At­lan­tin y­li Kau­si 2, o­sa 3: Ka­pen %22ti­me out%22. Ko­kin he­rää­mi­nen. Ve­nees­sä e­lä­mä al­kaa voit­taa, mut­ta he­ti on e­des­sä uu­si on­gel­ma. (Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2018) I­han yös­sä (2015) (T­rainw­reck, ko­me­dia, U­SA, 2015) Ai­ka­kaus­leh­den toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä A­my e­lää i­sän­sä o­pe­tuk­sen mu­kaan: hän juo pal­jon, polt­taa ruo­hoa ja har­ras­taa ir­to­suh­tei­ta sa­mal­la kun seu­rus­te­lee. Kun A­my huo­maa i­has­tu­neen­sa haas­tat­te­le­maan­sa mie­heen, hän al­kaa kat­soa e­lä­mään­sä uu­sin sil­min. 115 min. Oh­jaus: Judd A­pa­tow. 21.00 John­ny Eng­lish (2003) (John­ny Eng­lish, ko­me­dia, U­SA, 2003) Bond-e­lo­ku­via pa­ro­dioi­vas­sa ko­me­dias­sa B­ri­tan­nian sa­lai­sen pal­ve­lun hä­peä­pilk­ku John­ny Eng­lish jou­tuu yk­sin vas­taa­maan kan­sa­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta pom­mi-is­kun sur­mat­tua kaik­ki muut a­gen­tit. 79 min. Oh­jaus: Pe­ter Ho­witt. Pääo­sis­sa: Ben Mil­ler, John Mal­ko­vich, Na­ta­lia Imb­rug­lia, Ro­wan At­kin­son.
22.05 Hot Fuzz (Hot Fuzz, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 2007) Vir­kain­toi­nen ja ta­ka­ki­reä lon­too­lais­po­lii­si Nic­ho­las An­gel (Si­mon Pegg) saa siir­ron pie­neen maa­lais­ky­lään, jon­ka lep­poi­sa jul­ki­si­vu kät­kee taak­seen kar­mi­van sa­lai­suu­den. 110 min. Oh­jaus: Ed­gar W­right.
22.50 Naa­pu­rit (2014) (Neigh­bors, ko­me­dia, U­SA, 2014) Lap­si­per­heen i­dyl­li rik­kou­tuu, kun naa­pu­riin muut­taa y­lio­pis­ton vel­jes­kun­ta. Van­hem­mat Mac ja Kel­ly pyr­ki­vät sa­vus­ta­maan vel­jes­kun­nan pois naa­pu­rus­tos­ta. 88 min. Oh­jaus: Nic­ho­las S­tol­ler. US O­pen: Nais­ten fi­naa­li Suora lähetys. Se­los­tus: Ar­ne Six ja Jark­ko Nie­mi­nen.
23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö UUSI KAUSI! For­sa­ken (2015) SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
23.40 T­he Inc­re­dib­le Hulk (2008) Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu.
0 00.00 Nai­mi­siin 92-vuo­tiaa­na 00.00 A­sun­non met­säs­tä­jät
00.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 00.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
00.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 00.50 For­sa­ken (2015) SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
01.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
01.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
01.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Riitoja viidakossa.
01.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! alkaa uusintana. Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 01.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.00 A­sun­non met­säs­tä­jät
02.30 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 02.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 02.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.45 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 02.45 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
3 03.00 s s­how (x2)
03.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 03.20 s s­how (x2) 03.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
03.30 s s­how (x2) 03.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
04.15 s s­how 04.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)
05.20 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot