Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6
06.10 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x6) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
06.30 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x6)
06.40 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
07.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 07.30 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko (x2)
07.40 A­las­kan tai­vaal­la
08.25 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 08.25 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko Sarja alkaa alusta uusintana.
08.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Viidakon kirous. Asetutaan Borneolle.
9
09.25 TV S­hop
10.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x14) UUSI KAUSI!
11.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set Kiin­teis­tö­vel­jek­set s s­how (x4) alkaa uusintana. Uskomattomia uutisia. Särkynyt sydän. s s­how (x4) Lavertelua. Kauas pois. Koiruuksia ja kihlauksia. Kiitos.
12
12.15 s s­how (x4) Häälahjahuumaa. Joulu on yhtä juhlaa. Heikkona hemmottelulle. Pässinpäitä ja pollareita. A­las­kan tai­vaal­la
12.25 Ka­don­neet 3. kauden jaksot alkavat uusintana.
13.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Rankaisu Panamassa. Saari helvetistä. Viidakon kirous. Asetutaan Borneolle. Varo Bayoulla. 13.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Kau­si 1, o­sa 2. Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
13.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Rankaisu Panamassa.
14.05 A­las­kan tai­vaal­la s s­how (x6) Kokelasta koetellaan. Vierailu vehtailuvuorella. Kokelaskollega. Läheltä liippaa. Neuvoja neuvottomille. Ruskettunut rilluttelija. 14.05 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 2, o­sa 10. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat.
14.25 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
15 15.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 5: Riskibisnes. Kiin­teis­tö­vel­jek­set Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 15.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Saari helvetistä.
15.15 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Rodos. Myyn­ti­mies Jeth­ro on au­rin­gon saa­rel­la, Ro­dok­sel­la.
15.55 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Ka­don­neet 3. kauden jaksot alkavat uusintana. 15.55 Ed (1996) (Ed, ko­me­dia, U­SA, 1996) Ur­hei­lu­ko­me­dia su­kel­taa a­me­rik­ka­lai­sen pe­sä­pal­lon maail­maan ja lii­gaan, jo­hon saa­puu uu­si vah­vis­tus, lah­ja­kas syöt­tä­jä Jack "Deu­ce" Coo­per (Matt LeB­lanc).
16.05 Pol­ly tu­li ku­vioi­hin (2004) (A­long Ca­me Pol­ly, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2004) Ki­reän ja y­li­va­ro­vai­sen va­kuu­tu­syh­tiö­vir­kai­li­jan (Ben S­til­ler) a­vio­liit­to ka­rah­taa ki­vil­le jo hää­mat­kal­la, mut­ta van­ha luok­ka­ka­ve­ri tuo mie­hen e­lä­mään uut­ta sä­pi­nää.
17.00 s s­how (x2) Heikkona hemmottelulle. Pässinpäitä ja pollareita. A­las­kan tai­vaal­la Kau­si 3, o­sa 8. E­ra A­las­ka -len­toy­ri­tys­tä 30 vuot­ta pyö­rit­tä­nyt Jim T­we­to täy­hää uu­sia u­ria. Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko
17.50 A­las­kan tai­vaal­la Kau­si 3, o­sa 7. Sa­rah F­ra­her tais­te­lee voi­mak­kaan vas­ta­tuu­len kans­sa toi­mit­taes­saan polt­toai­net­ta tut­ki­mu­sa­se­mal­le. 17.50 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kau­si 137, o­sa 2. A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.
18 18.00 s s­how (x8) Kokelasta koetellaan. Vierailu vehtailuvuorella. Kokelaskollega. Läheltä liippaa. Neuvoja neuvottomille. Ruskettunut rilluttelija. Kirahvi ja panda. Iloinen veitikka. Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 5: Riskibisnes. Kil­pai­lu ko­ve­nee, ja on ai­ka miet­tiä, mi­ten tuo­te kul­kee teh­taal­ta kau­pan hyl­lyl­le.
18.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 1, o­sa 3. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
18.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Ed (1996) (Ed, ko­me­dia, U­SA, 1996) Ur­hei­lu­ko­me­dia su­kel­taa a­me­rik­ka­lai­sen pe­sä­pal­lon maail­maan ja lii­gaan, jo­hon saa­puu uu­si vah­vis­tus, lah­ja­kas syöt­tä­jä Jack "Deu­ce" Coo­per (Matt LeB­lanc). Tii­miin kuu­luu myös mas­kot­ti­sim­pans­si Ed, jo­ka on tai­ta­va pal­lon­kä­sit­te­lys­sä. Land of t­he Lost (2009) (Land of t­he Lost, ko­me­dia, U­SA, 2009) Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va u­ran­sa aal­lon­poh­jas­sa o­le­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy a­pu­rien­sa kans­sa toi­seen u­lot­tu­vuu­teen, jos­sa riit­tää­kin vaa­ro­ja ja e­ris­kum­mal­li­sia o­len­to­ja. Su­ku­lais­ke­sä (x2)
20.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kau­si 137, o­sa 2. A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Su­ku­lais­ke­sä (x2) Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Rodos. Myyn­ti­mies Jeth­ro on au­rin­gon saa­rel­la, Ro­dok­sel­la. Kol­le­gan­sa Lin­dan kans­sa Je­ti kier­tää a­sun­to­näy­töil­lä ja viet­tää o­hes­sa ran­ta­lo­maa. Is­mo (x2) 20.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 6: Mark­ki­noin­nin ih­meel­li­nen maail­ma. On ai­ka suun­ni­tel­la tuot­teen lan­see­raus ja miet­tiä mi­ten tuot­tees­ta saa­daan il­miö.
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 1, o­sa 3. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
21 21.00 Pol­ly tu­li ku­vioi­hin (2004) (A­long Ca­me Pol­ly, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2004) Ki­reän ja y­li­va­ro­vai­sen va­kuu­tu­syh­tiö­vir­kai­li­jan (Ben S­til­ler) a­vio­liit­to ka­rah­taa ki­vil­le jo hää­mat­kal­la, mut­ta van­ha luok­ka­ka­ve­ri tuo mie­hen e­lä­mään uut­ta sä­pi­nää. 86 min. Oh­jaus: John Ham­burg. Vei­ja­rei­ta vai var­ti­joi­ta? (2003) (Na­tio­nal Se­cu­ri­ty, toi­min­ta, U­SA, 2003) Earl pot­ki­taan u­los po­lii­si­kou­lus­ta ja Hank jou­tuu jät­tä­mään po­lii­sin työn­sä, kun vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si luul­laan, et­tä Hank on ha­kan­nut Ear­lin. Kum­pi­kin pää­tyy var­ti­joik­si sa­maan paik­kaan. Land of t­he Lost (2009) (Land of t­he Lost, ko­me­dia, U­SA, 2009) Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va u­ran­sa aal­lon­poh­jas­sa o­le­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy a­pu­rien­sa kans­sa toi­seen u­lot­tu­vuu­teen, jos­sa riit­tää­kin vaa­ro­ja ja e­ris­kum­mal­li­sia o­len­to­ja. Hur­ja­päät (2001) (T­he Fast and t­he Fu­rious, toi­min­ta, U­SA, 2001) Nuo­ri po­lii­si B­rian O'Con­ner so­lut­tau­tuu pei­te­teh­tä­vis­sä Do­mi­ni­cin joh­ta­maan ka­tu­kaa­ha­ri­jen­giin sel­vit­tääk­seen rek­ka­kaap­pauk­sia. Pian B­ria­nin hen­ki­lö­koh­tai­set mo­tii­vit al­ka­vat tul­la po­lii­sin­työn tiel­le. 97 min. Oh­jaus: Rob Co­hen. 2 Fast 2 Fu­rious (2003) (2 Fast 2 Fu­rious, toi­min­ta, U­SA, 2003) E­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa en­ti­nen po­lii­si B­rian O'Con­nor (Paul Wal­ker) jou­tuu a­vus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min. Oh­jaus: John Sing­le­ton. Hur­ja­päät: To­kio D­rift (2006) (T­he Fast and t­he Fu­rious: To­kyo D­rift, toi­min­ta, U­SA, 2006) Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-e­lo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean on lä­het­ty a­su­maan i­sän­sä luo. Hän a­jau­tuu­kin pian a­la­maail­man d­rif­taus­ki­soi­hin, jois­sa au­to­ja tai ih­mi­siä ei sääs­tel­lä, ja jou­tuu vas­tak­kain ya­ku­za-po­mon vel­jen­po­jan kans­sa. 94 min. Oh­jaus: Jus­tin Lin. King Kong (King Kong, seik­kai­lu/fan­ta­sia, Uu­si-See­lan­ti/U­SA/Sak­sa, 2005) Näyt­tä­vä uu­si ver­sio le­gen­daa­ri­ses­ta seik­kai­lus­ta, jos­sa fil­mi­ryh­mä saa­puu sa­la­pe­räi­sel­le saa­rel­le 1930-lu­vul­la ja kau­no­tar val­loit­taa jät­ti­läi­sa­pi­nan sy­dä­men. 170 min. Oh­jaus: Pe­ter Jack­son. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Jack B­lack, Ad­rien B­ro­dy.
22.50 t T­hink T­wi­ce (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kun ys­tä­vyk­sis­tä koos­tu­van suo­si­tun ne­wyor­ki­lai­sen imp­ro­vi­saa­tio­ryh­män yk­si jä­sen te­kee kun­nol­la lä­pi­mur­ron, muut al­ka­vat ta­ju­ta, et­tei kai­kil­le kui­ten­kaan lo­pul­ta käy niin. A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve (2009) (A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve, ko­me­dia, U­SA, 2009) Uu­det o­pis­ke­li­jap­lan­tut löy­tä­vät kou­lun kir­jas­tos­ta sa­la­myh­käi­sen, pii­los­sa ol­leen "sek­si­raa­ma­tun".
23.00 Vei­ja­rei­ta vai var­ti­joi­ta? (2003) Ram­bo - tais­te­li­ja 2 (1985) (Ram­bo - First B­lood Part II, toi­min­ta, U­SA, 1985) Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra. Ram­bo - tais­te­li­ja 3 (1988) (Ram­bo III, toi­min­ta, U­SA, 1988) So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si.
0
00.45 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Rankaisu Panamassa. Saari helvetistä. Viidakon kirous. 00.45 Land of t­he Lost (2009) (Land of t­he Lost, ko­me­dia, U­SA, 2009) Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va u­ran­sa aal­lon­poh­jas­sa o­le­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy a­pu­rien­sa kans­sa toi­seen u­lot­tu­vuu­teen, jos­sa riit­tää­kin vaa­ro­ja ja e­ris­kum­mal­li­sia o­len­to­ja.
01.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Asetutaan Borneolle. Varo Bayoulla. Is­mo (x2)
01.45 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
02.10 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Ka­don­neet (x3)
02.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 02.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3 03.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
03.30 A­las­kan tai­vaal­la 03.30 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la
03.55 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko
04.20 s s­how
s s­how