Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6
06.10 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
06.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x10) 06.25 s s­how (x6)
07.10 A­las­kan tai­vaal­la (x2)
07.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
9 09.00 TV S­hop
09.20 TV S­hop 09.20 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x10) s s­how (x5) Jäämaja. Kutkuttaako? Valloittava Fez. Syö ja syöksy. Kuumaa radiohuumaa. A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.50 s s­how (x5) Valloittava Fez. Machomies. Kaljaa Kanadasta. Keikalla. Lupaussormus.
11.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.15 s s­how (x10) Hyden syntymäpäivä. 70's musikaali. Väärä hälytys. Kaikki rakastavat Caseya. Rakkaus raastaa. alkaa uusintana. Lääkärin määräyksestä. Bussi odottaa. Salaperäinen nainen. Pois pinteestä.
12.40 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Kau­si 1, o­sa 15. Kak­si­tois­ta seik­kai­li­jaa tes­taa sel­viy­ty­mis­tai­to­jaan Ko­lum­bian vil­lin luon­non kes­kel­lä pe­rä­ti 40 päi­vän a­jan il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta.
13.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 13.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
13.40 A­las­kan tai­vaal­la Kau­si 3, o­sa 5. A­las­kan North S­lo­pen a­lueel­la len­tä­jät Doug ja John y­rit­tä­vät pi­tää ko­neen­sa kurs­sis­sa jäi­sel­lä kii­to­ra­dal­la.
14.05 A­las­kan tai­vaal­la Matkustamon ilmanpaine nolla. Auringonpurkauksen vaarat. Paluu Diomedeen. 14.05 A­las­kan tai­vaal­la Kau­si 3, o­sa 6. A­riel ka­toaa ra­dioyh­tey­des­tä A­las­kan tai­vaal­le ja hä­tä­pal­ve­lu on he­ti val­mii­na.
14.35 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
15 15.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 15.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat (x2)
15.25 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Kau­si 1, o­sa 22. Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
15.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
16.25 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Las Vegas. Myyn­ti­mies Jeth­ro läh­tee a­sun­to­kau­poil­le ja in­tiaa­nien ja­lan­jäl­jil­le Las Ve­ga­siin.
16.50 s s­how (x10) Väärä hälytys. Kaikki rakastavat Caseya. Rakkaus raastaa. Sydän syrjällään. Lääkärin määräyksestä. Bussi odottaa. Salaperäinen nainen. Pois pinteestä. Häälahjahuumaa. Joulu on yhtä juhlaa. 16.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Kau­si 1, o­sa 23. Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
17.25 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Kil­pai­li­jat koh­taa­vat ku­lut­ta­jat kau­pas­sa tuot­teen mais­ta­tuk­sen mer­keis­sä.
17.55 A­las­kan tai­vaal­la Auringonpurkauksen vaarat. Paluu Diomedeen. A­las­kan tai­vaal­la Kau­si 3, o­sa 7. Sa­rah F­ra­her tais­te­lee voi­mak­kaan vas­ta­tuu­len kans­sa toi­mit­taes­saan polt­toai­net­ta tut­ki­mu­sa­se­mal­le. 17.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kau­si 103, o­sa 10. A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.
18
18.25 T­he Best Man Ho­li­day (2013) (T­he Best Man Ho­li­day, ko­me­dia/d­raa­ma, U­SA, 2013) Kun van­hat o­pis­ke­lu­ka­ve­rit ko­koon­tu­vat 15 vuo­den jäl­keen jou­lu­lo­mal­la yh­teen, he huo­maa­vat, mi­ten hel­pos­ti jo u­noh­tu­nut kil­pai­lu­hen­ki ja van­hat ro­mans­sit he­rää­vät hen­kiin. 114 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Mo­ni­ca Cal­houn, Mor­ris C­hest­nut, Me­lis­sa De Sou­sa, Taye Diggs, Re­gi­na Hall. Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 1, o­sa 2. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
18.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 18.55 Su­ku­lais­ke­sä (x2)
19.05 Big Dad­dy (1999) (Big Dad­dy, ko­me­dia, U­SA, 1999) Son­ny (A­dam Sand­ler) on jä­mäh­tä­nyt e­lä­mäs­sä pai­koil­leen: työt ei­vät kiin­nos­ta ja tyt­töys­tä­vä­kin uh­kaa jät­tää. A­siat muut­tu­vat ry­säyk­sel­lä, kun Son­nyn o­vel­le il­mes­tyy pie­ni poi­ka, ja Son­nyn täy­tyy miet­tiä vas­tuu­ta ja kas­va­tus­ta ai­van uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta.
20.00 Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal Su­ku­lais­ke­sä (x2) Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Las Vegas. Myyn­ti­mies Jeth­ro läh­tee a­sun­to­kau­poil­le ja in­tiaa­nien ja­lan­jäl­jil­le Las Ve­ga­siin. Kaik­ki on A­me­ri­kas­sa suu­rem­paa, var­sin­kin aa­mu­pa­la, a­seet ja au­tot. Is­mo (x2) 20.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 5: Riskibisnes. Kil­pai­lu ko­ve­nee, ja on ai­ka miet­tiä, mi­ten tuo­te kul­kee teh­taal­ta kau­pan hyl­lyl­le.
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 1, o­sa 2. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
21 21.00 T­he Best Man Ho­li­day (2013) (T­he Best Man Ho­li­day, ko­me­dia/d­raa­ma, U­SA, 2013) Kun van­hat o­pis­ke­lu­ka­ve­rit ko­koon­tu­vat 15 vuo­den jäl­keen jou­lu­lo­mal­la yh­teen, he huo­maa­vat, mi­ten hel­pos­ti jo u­noh­tu­nut kil­pai­lu­hen­ki ja van­hat ro­mans­sit he­rää­vät hen­kiin. 114 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Mo­ni­ca Cal­houn, Mor­ris C­hest­nut, Me­lis­sa De Sou­sa, Taye Diggs, Re­gi­na Hall. t T­hink T­wi­ce (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kun ys­tä­vyk­sis­tä koos­tu­van suo­si­tun ne­wyor­ki­lai­sen imp­ro­vi­saa­tio­ryh­män yk­si jä­sen te­kee kun­nol­la lä­pi­mur­ron, muut al­ka­vat ta­ju­ta, et­tei kai­kil­le kui­ten­kaan lo­pul­ta käy niin. 86 min. Oh­jaus: Mi­ke Bir­big­lia. A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve (2009) (A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve, ko­me­dia, U­SA, 2009) Uu­det o­pis­ke­li­jap­lan­tut löy­tä­vät kou­lun kir­jas­tos­ta sa­la­myh­käi­sen, pii­los­sa ol­leen "sek­si­raa­ma­tun". O­pus on kui­ten­kin har­mit­ta­van huo­nos­sa kun­nos­sa, jo­ten nuo­ru­kai­set läh­te­vät ka­ris­ta­maan poi­kuut­taan vail­li­nai­sia oh­jeis­tuk­sia va­paas­ti so­vel­taen. A­me­ri­can Pie 2 (2001) (A­me­ri­can Pie 2, ko­me­dia, U­SA, 2001) Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa jäl­leen en­sim­mäi­sen o­pis­ke­lu­vuo­den jäl­kei­se­nä ke­sä­nä. Kun kii­mai­set po­jat vuok­raa­vat bi­le­käm­pän ran­nal­ta, voi hil­li­tön se­koi­lu al­kaa... 108 min. Oh­jaus: Ja­mes B. Ro­gers. Ram­bo - tais­te­li­ja (1982) (First B­lood, toi­min­ta, U­SA, 1982) Viet­na­min ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) pää­tyy ys­tä­vään­sä et­sies­sään pik­ku­kau­pun­kiin ja jou­tuu pai­kal­li­sen s­he­rif­fin (B­rian Den­ne­hy) sil­mä­ti­kuk­si. Lo­pul­ta huo­no koh­te­lu joh­taa tu­hoi­saan yh­den mie­hen so­taan vi­ra­no­mai­sia vas­taan. Ram­bo - tais­te­li­ja 2 (1985) (Ram­bo - First B­lood Part II, toi­min­ta, U­SA, 1985) Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra. Ram­bo ot­taa tar­jouk­sen vas­taan ja läh­tee Viet­na­miin et­siäk­seen to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä a­me­rik­ka­lai­sia so­ti­lai­ta on vie­lä­kin viet­na­mi­lai­sis­sa van­ki­lois­sa. Ram­bo - tais­te­li­ja 3 (1988) (Ram­bo III, toi­min­ta, U­SA, 1988) So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si. 94 min. Oh­jaus: Pe­ter Mac­Do­nald. Pääo­sis­sa: Syl­ves­ter S­tal­lo­ne, Ric­hard C­ren­na, Marc de Jon­ge.
22.55 A­me­ri­can Pie: Be­ta Hou­se (A­me­ri­can Pie: Be­ta Hou­se, ko­me­dia, U­SA, Ka­na­da, 2007) A­me­rik­ka­lai­nen tei­ni­ko­me­dia ker­too y­lio­pis­ton op­pi­las­kun­tien es­tot­to­mas­ta me­nos­ta. Mac­beth (2015) (Mac­beth, d­raa­ma, U­SA, 2015) Wil­liam S­ha­kes­pea­ren näy­tel­mään poh­jau­tu­vas­sa his­to­rial­li­ses­sa so­tad­raa­mas­sa S­kot­lan­nin ku­nin­gas Dun­ca­nin ri­veis­sä tais­tel­lut Mac­beth pa­laa voi­tok­kaal­ta so­ta­ret­kel­tä a­se­vel­jen­sä Ban­quon kans­sa. 22.55 A­me­ri­can Pie 2 (2001) (A­me­ri­can Pie 2, ko­me­dia, U­SA, 2001) Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa jäl­leen en­sim­mäi­sen o­pis­ke­lu­vuo­den jäl­kei­se­nä ke­sä­nä. Kun kii­mai­set po­jat vuok­raa­vat bi­le­käm­pän ran­nal­ta, voi hil­li­tön se­koi­lu al­kaa... A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve (2009) (A­me­ri­can Pie P­re­sents: T­he Book of Lo­ve, ko­me­dia, U­SA, 2009) Uu­det o­pis­ke­li­jap­lan­tut löy­tä­vät kou­lun kir­jas­tos­ta sa­la­myh­käi­sen, pii­los­sa ol­leen "sek­si­raa­ma­tun". O­pus on kui­ten­kin har­mit­ta­van huo­nos­sa kun­nos­sa, jo­ten nuo­ru­kai­set läh­te­vät ka­ris­ta­maan poi­kuut­taan vail­li­nai­sia oh­jeis­tuk­sia va­paas­ti so­vel­taen.
23.05 C­har­lie Wil­so­nin so­ta (2007) 23.05 B­rit­ti­läi­nen bor­del­li 2 Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan S­hef­fiel­dis­sä si­jait­se­vaan Ci­ty Sau­naan.
23.30 Ai­kuis­viih­det­tä Mia­mis­sa
0
00.10 T­he Best Man Ho­li­day (2013) (T­he Best Man Ho­li­day, ko­me­dia/d­raa­ma, U­SA, 2013) Kun van­hat o­pis­ke­lu­ka­ve­rit ko­koon­tu­vat 15 vuo­den jäl­keen jou­lu­lo­mal­la yh­teen, he huo­maa­vat, mi­ten hel­pos­ti jo u­noh­tu­nut kil­pai­lu­hen­ki ja van­hat ro­mans­sit he­rää­vät hen­kiin.
00.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
00.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät s s­how (x5) Jäämaja. Kutkuttaako? Valloittava Fez. Syö ja syöksy. Kuumaa radiohuumaa.
01.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
01.25 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
01.50 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Las Vegas.
02.05 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
02.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 02.15 s s­how (x5)
02.45 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
3
03.05 A­las­kan tai­vaal­la
03.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
03.35 A­las­kan tai­vaal­la
03.45 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
04.00 s s­how (x4)
04.30 s s­how
04.40 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
04.55 Su­ku­lais­ke­sä