Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6
06.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8) 06.25 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
07.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)
07.20 A­las­kan tai­vaal­la (x4)
07.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 40 Days and 40 Nights
08.25 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
9 09.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! TV S­hop
09.20 TV S­hop
09.50 TV S­hop
10.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.
10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)
10.40 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. 10.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.00 70's s­how (x5) Vanstock Rakastan kakkua Yökylässä Eric erotetaan Redin syntymäpäivä
11.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja. 11.15 70's s­how (x5) Laurie muuttaa Ericin kätkö Metsästysreissu Työelämä kutsuu Antaa palaa!
11.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.15 Pa­ko­huo­ne Barbershop Breakout 70's s­how (x6) Raivoa ja rauhaa Juhlapäivä Ihmeellinen on elämä Ericin masennus Pinciotti vs. Forman Järkkää Hydelle nainen
12.30 70's s­how (x2) Hei sitten, kellari Hairahdus
13.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Himalayan Hell Nicaragua Nightmare Botswana Breakdown 40 Days and 40 Nights
13.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 40 Days No Escape Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Afrikka 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Af­rik­ka.
13.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Himalayan Hell Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kol­kis­sa.
14.05 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti UUSI SARJA! Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set
14.25 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Onnen risteily.
14.50 Pa­luu tu­le­vai­suu­teen II (1989) T­ri­lo­gian kak­ko­so­sas­sa Mar­ty McF­ly mat­kaa p­ro­fes­so­riys­tä­vän­sä kans­sa tu­le­vai­suu­teen pe­las­ta­maan o­mia lap­siaan. Sa­mal­la Mar­ty lait­taa ai­ka­jat­ku­mon se­kai­sin, jol­loin kaik­ki o­sal­li­set o­vat pyö­räl­lä pääs­tään.
15 15.00 A­las­kan tai­vaal­la Goodbye Sun Arctic Winds Tomorrow Island Money in the Sky
15.15 A­las­kan tai­vaal­la Era Alaska Rises Again Pa­luu tu­le­vai­suu­teen (1985) Lef­fat­ri­lo­gian en­sim­mäi­ses­sä o­sas­sa Mic­hael J. Fo­xin e­sit­tä­mä Mar­ty McF­ly tem­pau­tuu seik­kai­luun 1950-lu­vul­le, van­hem­pien­sa nuo­ruu­teen. Tä­män mah­dol­lis­taa au­tos­ta teh­ty ai­ka­ko­ne, jo­ka on e­ri­koi­sen kek­si­jän (Ch­ris­top­her L­loyd) kä­sia­laa.
15.55 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
16.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
16.55 70's s­how (x8) Raivoa ja rauhaa Juhlapäivä Ihmeellinen on elämä Ericin masennus Pinciotti vs. Forman Järkkää Hydelle nainen Hei sitten, kellari Hairahdus 16.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Pandat tallessa, Ferrari karkuteillä.
17.20 70's s­how (x2) Kiusalliset kemut Donnan tarina
17.35 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Koh­ti fi­naa­lia!
17.50 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va Per­he viet­tää äi­tien­päi­vää Tam­pe­reel­la. Mint­tu muis­te­lee o­maa lap­suut­taan, jon­ka viet­ti Ka­li­for­nian au­rin­gon al­la.
18 18.00 A­las­kan tai­vaal­la Arctic Winds Tomorrow Island Money in the Sky Era Alaska Rises Again
18.25 A­las­kan tai­vaal­la Every Dog Has Its Day T­we­ton per­hey­ri­tys len­tää A­las­kas­sa an­ka­rien luon­no­no­lo­jen ar­moil­la.
18.40 Voit­te suu­del­la sul­has­ta (2007) Pa­lo­mies­ka­ve­ruk­set C­huck (A­dam Sand­ler) ja Lar­ry (Ke­vin Ja­mes) as­tu­vat ku­lis­si­ho­moa­vio­liit­toon hui­ja­tak­seen va­kuu­tu­syh­tiö­tä. Mi­ten käy rai­ku­li­sin­kun ja les­ki-i­sän pei­te­ta­ri­nan, kun ku­vioi­hin as­tuu he­mai­se­va a­sia­na­ja­ja? 94 min.
18.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set 18.55 Su­ku­lais­ke­sä (x2) UUSI SARJA!
19.25 En­sit­ref­fit (2017) Ta­ri­na kol­mes­ta kuo­pio­lai­ses­ta mie­hes­tä kol­men­kym­pin k­rii­seis­sä ja suur­ten e­lä­män­va­lin­to­jen e­des­sä, joi­ta en­nen on sel­viy­dyt­tä­vä kaoot­ti­sis­ta en­sit­ref­feis­tä. 70 min.
20.00 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va Per­he viet­tää äi­tien­päi­vää Tam­pe­reel­la. Mint­tu muis­te­lee o­maa lap­suut­taan, jon­ka viet­ti Ka­li­for­nian au­rin­gon al­la. Su­ku­lais­ke­sä (x2) UUSI SARJA! Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Afrikka 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Af­rik­ka. Myyn­ti­mies Jeth­ro Ros­tedt läh­tee uu­tuus­sar­jan­sa vauh­dik­kaas­sa a­vaus­jak­sos­sa Af­rik­kaan! Is­mo (x2) Kinkkinen tarjous Läski ja lihas 20.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 2: Tarinoita. Fi­naa­liin on pääs­syt kuu­si kil­pai­li­jaa: An­ni­ka I­ko­nen, Paa­vo Val­las, Han­na Y­li-Ku­ha, Car­me P­lu­med-Fer­rer, Min­na Sak­ki-Ee­ro­la ja Ans­si Rän­ti­lä.
21 21.00 Pien­tä sää­töä (2009) Ja­ne ja Ja­ke o­vat e­ron­neet kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ja Ja­ke on uu­sis­sa nai­mi­sis­sa. En­ti­sen pa­ris­kun­nan vä­lil­le syn­tyy kui­ten­kin uu­des­taan su­ti­naa, ja se pa­nee ih­mis­suh­teet kai­kin puo­lin kie­mu­ral­le. 110 min. G­reen Zo­ne (2010) Tii­vis­tun­nel­mai­nen ku­vaus I­ra­kin so­dan a­lun kaoot­ti­sis­ta päi­vis­tä. Luut­nant­ti Roy Mil­ler (Matt Da­mon) läh­tee val­von­ta­ryh­män­sä kans­sa et­si­mään jouk­ko­tu­hoa­sei­ta i­ra­ki­lai­sau­tio­maa­han. Teh­tä­vä joh­dat­taa ryh­män sa­lai­sen o­pe­raa­tion jäl­jil­le. 101 min. Va­lo­mer­kin jäl­keen (2001) Kau­no­tar Je­wel hur­maa mie­hen kuin mie­hen ja on tot­tu­nut saa­maan tah­ton­sa lä­pi. E­rää­nä il­ta­na Je­wel koh­taa baa­ris­sa kol­me mies­tä, jois­ta jo­kai­nen ret­kah­taa hä­neen. Kau­no­tar häm­men­tää tur­hau­tu­nei­den ro­meoi­den sop­paa, kun­nes kei­tos lo­pul­ta kie­huu y­li. 128 min. Pa­ha paik­ka (2011) Par­hai­den ys­tä­vys­ten Ron­nyn ja Nic­kin e­lä­mä on mal­lil­laan: yh­tei­nen y­ri­tys on saa­mas­sa tuul­ta sii­pien­sä al­le ja mie­hil­lä on käy­nyt tuu­ria nais­rin­ta­mal­la­kin - e­ri­tyi­ses­ti Nic­kil­lä, jon­ka a­vio­liit­toa Ron­ny i­hai­lee. Kun Ron­ny kui­ten­kin nä­kee ys­tä­vän­sä vai­mon toi­sen mie­hen kä­si­var­sil­la, ro­mut­tuu maail­man­ku­va ja Ron­ny jou­tuu pun­ta­roi­maan pul­maa, ker­toa­ko Ni­cikl­le nä­ke­mäs­tään. Pa­luu tu­le­vai­suu­teen (1985) Lef­fat­ri­lo­gian en­sim­mäi­ses­sä o­sas­sa Mic­hael J. Fo­xin e­sit­tä­mä Mar­ty McF­ly tem­pau­tuu seik­kai­luun 1950-lu­vul­le, van­hem­pien­sa nuo­ruu­teen. Tä­män mah­dol­lis­taa au­tos­ta teh­ty ai­ka­ko­ne, jo­ka on e­ri­koi­sen kek­si­jän (Ch­ris­top­her L­loyd) kä­sia­laa. Mar­ty jou­tuu te­ke­mään kaik­ken­sa, jot­ta hä­nen van­hem­pan­sa löy­täi­si­vät toi­sen­sa ja hän it­se sai­si mah­dol­li­suu­den syn­tyä tu­le­vai­suu­des­sa. Pa­luu tu­le­vai­suu­teen II (1989) T­ri­lo­gian kak­ko­so­sas­sa Mar­ty McF­ly mat­kaa p­ro­fes­so­riys­tä­vän­sä kans­sa tu­le­vai­suu­teen pe­las­ta­maan o­mia lap­siaan. Sa­mal­la Mar­ty lait­taa ai­ka­jat­ku­mon se­kai­sin, jol­loin kaik­ki o­sal­li­set o­vat pyö­räl­lä pääs­tään. 99 min. Fox, T­ho­mas F. Wil­son. Pa­luu tu­le­vai­suu­teen III (1990) Suo­sik­kit­ri­lo­gian pää­tö­so­sas­sa Mar­ty mat­kaa sa­ta vuot­ta taak­se­päin vil­liin län­teen pe­las­tus­ret­kel­le. Doc B­rown on päät­tä­nyt jää­dä men­nei­syy­den cow­boy-ai­kaan ja ker­too a­sias­ta Mar­tyl­le kir­jeel­lä. Mar­ty saa kui­ten­kin pian sel­vil­le, et­tä Doc on jou­tu­mas­sa hen­gen­vaa­raan ja hä­net täy­tyy pe­las­taa. 107 min. Fox, T­ho­mas F. Wil­son.
23.00 Sa­la­sa­na: Mer­cu­ry (1998) Au­tis­ti­nen 9-vuo­tias Si­mon mur­taa mur­ta­mat­to­mak­si luul­lun Mer­cu­ry-koo­din. 23.00 G­reen Zo­ne (2010) Tii­vis­tun­nel­mai­nen ku­vaus I­ra­kin so­dan a­lun kaoot­ti­sis­ta päi­vis­tä. Luut­nant­ti Roy Mil­ler (Matt Da­mon) läh­tee val­von­ta­ryh­män­sä kans­sa et­si­mään jouk­ko­tu­hoa­sei­ta i­ra­ki­lai­sau­tio­maa­han.
23.10 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va Per­he viet­tää äi­tien­päi­vää Tam­pe­reel­la.
23.25 Voit­te suu­del­la sul­has­ta (2007) Pa­lo­mies­ka­ve­ruk­set C­huck (A­dam Sand­ler) ja Lar­ry (Ke­vin Ja­mes) as­tu­vat ku­lis­si­ho­moa­vio­liit­toon hui­ja­tak­seen va­kuu­tu­syh­tiö­tä. 23.25 Pak­su­na (2007) Va­lo­mer­kin jäl­keen (2001) Kau­no­tar Je­wel hur­maa mie­hen kuin mie­hen ja on tot­tu­nut saa­maan tah­ton­sa lä­pi.
23.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Riippuvuus Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.
0
00.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set
00.30 Pa­ha paik­ka (2011) Par­hai­den ys­tä­vys­ten Ron­nyn ja Nic­kin e­lä­mä on mal­lil­laan: yh­tei­nen y­ri­tys on saa­mas­sa tuul­ta sii­pien­sä al­le ja mie­hil­lä on käy­nyt tuu­ria nais­rin­ta­mal­la­kin - e­ri­tyi­ses­ti Nic­kil­lä, jon­ka a­vio­liit­toa Ron­ny i­hai­lee.
01.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Nicaragua Nightmare Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Scheherezade 01.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Surullista kuuluisuutta Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Veruke Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.
01.40 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa 01.40 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Palava tuska
02.00 S­haun of t­he Dead Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set 02.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set
02.10 Pien­tä sää­töä
02.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set 02.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set 02.30 70's s­how (x5)
02.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 02.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 03.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
03.45 70's s­how (x4) 03.45 70's s­how (x2)
04.15 70's s­how (x2) 04.15 70's s­how 04.15 70's s­how (x3)
04.45 A­las­kan tai­vaal­la 04.45 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät