Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

06.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

06.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

06.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

07.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

07.40 Kok­kaus­haas­te

08.00 Kok­kaus­haas­te

Truck Stop Stars Beg, Borrow or Eel Chopped: College The Bold and the Baconful Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

08.00 Kok­kaus­haas­te

Beg, Borrow or Eel Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

08.20 Kok­kaus­haas­te

Truck Stop Stars Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

08.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

9

09.00 TV S­hop

09.00 TV S­hop

09.20 TV S­hop

10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)

A­sun­non met­säs­tä­jät

10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia a­sun­non­vä­lit­tä­jän a­vus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. Va­lin­ta teh­dään kol­men vaih­toeh­don vä­lil­lä.

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia a­sun­non­vä­lit­tä­jän a­vus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. Va­lin­ta teh­dään kol­men vaih­toeh­don vä­lil­lä.

10.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Nadine & Greg

10.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Chris & Mike Beatriz & Brandon Anne & Luca Nicole & Colby Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

11.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

11.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

11.35 Ka­don­neet

Sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.
12

12.00 Ka­don­neet

12.00 A­las­kan ra­ja­mail­la

The Road Sy­väl­lä A­las­kan vil­lin luon­non kes­kel­lä si­jait­see A­me­ri­kan an­ka­rin kau­pun­ki, Mc­Cart­hy.

12.25 A­las­kan ra­ja­mail­la

The Thaw Sy­väl­lä A­las­kan vil­lin luon­non kes­kel­lä si­jait­see A­me­ri­kan an­ka­rin kau­pun­ki, Mc­Cart­hy.

12.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

13.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

13.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la (x2)

13.25 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la (x2)

Ibiza. Ateena.

13.35 A­las­kan ra­ja­mail­la

The Motherlode

14.00 A­las­kan ra­ja­mail­la

Last Days of Winter The Thaw The Road Bear Attack Sy­väl­lä A­las­kan vil­lin luon­non kes­kel­lä si­jait­see A­me­ri­kan an­ka­rin kau­pun­ki, Mc­Cart­hy.

14.35 70's s­how (x2)

Rokkaava työpaikka Mylläykset mielessä
15

15.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Pihahommia ja olympialaisia.

70's s­how (x6)

Tahdotko varmasti? Etsijöitä Tulevaisuudennäkymiä Värillä ei väliä Vandaalit vauhdissa Töitä taitaville käsille

15.00 Our Wild Li­fe

Pi­ne­top­sin pik­ku­kau­pun­gis­sa Poh­jois-Ca­ro­li­nas­sa a­su­vas­sa Ab­ram­sin per­hees­sä riit­tää vils­ket­tä ja vi­li­nää.

15.20 Cas­per

(1995) Yk­si­näi­sen haa­mun Cas­pe­rin suu­rin toi­ve on saa­da oi­kea ys­tä­vä, mut­ta ai­na kun hei­dän ta­lon­sa saa vie­rai­ta, Cas­pe­rin il­ki­ku­ri­set se­dät säi­käyt­tä­vät hei­dät pois.

15.30 Ka­don­neet

Sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.

16.00 Ka­don­neet

16.00 Pou­ta­pil­viä ja li­ha­pul­la­kuu­ro­ja

(2009) F­lint on har­ras­te­li­ja­kek­si­jä, jo­ka päät­tää pe­las­taa ko­ti­kau­pun­kin­sa. Hän kek­sii ko­neen, jo­ka muut­taa ve­den ruoak­si.

16.35 A­las­kan ra­ja­mail­la

McCarthy Rising

17.00 A­las­kan ra­ja­mail­la

The Thaw The Road Bear Attack The Motherlode Sy­väl­lä A­las­kan vil­lin luon­non kes­kel­lä si­jait­see A­me­ri­kan an­ka­rin kau­pun­ki, Mc­Cart­hy. Se pe­rus­tet­tiin 1900-lu­vun a­lus­sa kul­ta­ryn­täyk­sen tii­mel­lyk­ses­sä ja sai no­peas­ti syn­ti­sen kau­pun­gin mai­neen. Ny­kyään kau­pun­gis­sa a­suu vain 42 o­ma­päis­tä a­su­kas­ta, jot­ka o­vat va­lin­neet haas­ta­van e­lä­män an­ka­ris­sa o­lo­suh­teis­sa.

17.15 Will & G­ra­ce (x2)

9. kausi alkaa uusintana.

17.35 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Per­jan­tai 13. Ve­sa ai­koo viet­tää syn­ty­mä­päi­viään ma­ta­lal­la p­ro­fii­lil­la, mut­ta Es­ko, Tuu­la ja Sa­tu jär­jes­tä­vät hä­nel­le yl­lä­tyk­sen.

17.45 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Minttu ja Sampo kummin tehtävissä.
18

18.00 70's s­how (x8)

Tahdotko varmasti? Etsijöitä Tulevaisuudennäkymiä Värillä ei väliä Vandaalit vauhdissa Töitä taitaville käsille Rokkaava työpaikka Mylläykset mielessä

18.15 On­nen­pyö­rä

Jos On­nen­pyö­rä-muo­ti kiin­nos­taa, niin näy­tös al­kaa kes­ki­viik­ko­na kel­lo 20 ja lau­teil­la o­vat Mii­ka Rai­sios­ta, An­ni­ka Sei­nä­joel­ta ja Saa­na Ke­ra­val­ta.

18.40 Pa­luu tu­le­vai­suu­teen III

(1990) Suo­sik­kit­ri­lo­gian pää­tö­so­sas­sa Mar­ty mat­kaa sa­ta vuot­ta taak­se­päin vil­liin län­teen pe­las­tus­ret­kel­le. Doc B­rown on päät­tä­nyt jää­dä men­nei­syy­den cow­boy-ai­kaan ja ker­too a­sias­ta Mar­tyl­le kir­jeel­lä.

18.40 Ko­ko­var­ta­lo­mies

E­lä­mää en­sia­vus­sa: leik­kaus­sa­lis­sa louk­kaan­nu­taan.

19.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

Ibiza. Ateena. Miami.

19.15 Pou­ta­pil­viä ja li­ha­pul­la­kuu­ro­ja

(2009) F­lint on har­ras­te­li­ja­kek­si­jä, jo­ka päät­tää pe­las­taa ko­ti­kau­pun­kin­sa. Hän kek­sii ko­neen, jo­ka muut­taa ve­den ruoak­si. Ko­ko maail­ma on hal­tiois­saan, mut­ta hauk­ka­si­ko F­lint liian suu­ren pa­lan? 78 min. T.

Pou­ta­pil­viä ja li­ha­pul­la­kuu­ro­ja 2

(2013) E­lo­ku­vas­sa ta­va­taan jäl­leen nuo­ri F­lint Lock­wood, jo­ka pää­see luo­maan kek­sin­tö­jä i­hai­le­mal­leen tie­de­mie­hel­le C­hes­ter V:l­le. Aiem­pi pa­ha­mai­nei­nen kek­sin­tö FLDSMDFR jat­kaa kui­ten­kin e­del­leen rie­hu­mis­taan, ja sa­la­pe­räi­nen C­hes­ter V lä­het­tää F­lin­tin tu­hoa­maan si­tä. 81 min.

20.00 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Minttu ja Sampo kummin tehtävissä. Yl­läk­sel­lä syk­sy te­kee pik­ku­hil­jaa tu­loaan ja kaup­pias­pa­ris­kun­ta naut­tii lop­pu­ke­sän vii­mei­sis­tä het­kis­tä en­nen kuin uu­si tu­ris­ti­se­son­ki al­kaa rus­kan myö­tä.

Will & G­ra­ce (x2)

9. kausi alkaa uusintana.

On­nen­pyö­rä

Jos On­nen­pyö­rä-muo­ti kiin­nos­taa, niin näy­tös al­kaa kes­ki­viik­ko­na kel­lo 20 ja lau­teil­la o­vat Mii­ka Rai­sios­ta, An­ni­ka Sei­nä­joel­ta ja Saa­na Ke­ra­val­ta.

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Per­jan­tai 13. Ve­sa ai­koo viet­tää syn­ty­mä­päi­viään ma­ta­lal­la p­ro­fii­lil­la, mut­ta Es­ko, Tuu­la ja Sa­tu jär­jes­tä­vät hä­nel­le yl­lä­tyk­sen.
21

21.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Per­jan­tai 13. Ve­sa ai­koo viet­tää syn­ty­mä­päi­viään ma­ta­lal­la p­ro­fii­lil­la, mut­ta Es­ko, Tuu­la ja Sa­tu jär­jes­tä­vät hä­nel­le yl­lä­tyk­sen.

A­me­ri­can Gangs­ter

(2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta F­rank Lu­ca­sis­ta (Den­zel Was­hing­ton). Lu­cas al­kaa sa­la­kul­jet­taa huu­mau­sai­nei­ta Yh­dys­val­toi­hin Kau­koi­däs­tä, min­kä seu­rauk­se­na hän saa­vut­taa joh­ta­van a­se­man huu­mau­sai­nei­den maa­han­tuo­ja­na. Pian Lu­cas jou­tuu kui­ten­kin vir­ka­val­lan tark­kai­lun a­lai­sek­si, ja a­jo­jah­ti voi al­kaa. 147 min.

Ko­ko­var­ta­lo­mies

E­lä­mää en­sia­vus­sa: leik­kaus­sa­lis­sa louk­kaan­nu­taan.

Ja­son Bour­ne

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Matt Da­mon pa­laa a­gent­ti Ja­son Bour­nen roo­liin Me­du­sa-t­ril­le­ri­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa. Hil­jai­se­loa viet­tä­nyt ex-a­gent­ti as­tuu nyt e­siin var­jois­ta ja muis­taa vih­doin lä­hes kai­ken mi­tä ta­pah­tui. Hän­tä vai­vaa­va ky­sy­mys ei o­le­kaan e­nää mi­tä, vaan mik­si. 120 min.

Naa­pu­rit 2

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa tois­ta las­taan o­dot­ta­vat Mac ja Kel­ly luu­le­vat naa­pu­rus­ton vih­doin rau­hoit­tu­neen, kun naa­pu­riin muut­taa­kin en­nä­tyk­sel­li­sen vil­li Kap­pa Nu -si­sar­kun­ta. Nuo­ri­pa­ri vär­vää e­pä­toi­vois­saan en­ti­sen vi­hol­li­sen­sa Ted­dyn a­vuk­seen, jot­ta kul­ma­kun­nal­le saa­daan pa­lau­tet­tua jäl­leen rau­ha.

Kämp­pik­set

(2001) Rak­kau­teen pet­ty­nyt A­man­da muut­taa kimp­pa­kämp­pään nel­jän mal­li­ty­tön kans­sa. Hul­vat­to­mas­sa tyt­tö­po­ru­kas­sa riit­tää vauh­tia, ja as­te­lee­pa vas­taan myös u­nel­mien p­rins­si Jim. Mut­ta sit­ten A­man­da nä­kee Ji­min te­ke­vän mur­han, ja ty­töt ryh­ty­vät tut­ki­maan jut­tua. 80 min.

Mor­sius­nei­dot

(2011) Ra­ha­vai­keuk­sien­sa ja huo­lien­sa kans­sa pai­ni­va An­nie on i­kion­nel­li­nen, kun hä­nen ys­tä­vän­sä Lil­lian pyy­tää hän­tä mor­sius­nei­dok­si häi­hin­sä. A­siat saa­vat kui­ten­kin i­kä­vän kään­teen, kun häi­den jär­jes­te­lys­tä tu­lee kil­pai­lu toi­sen mor­sius­nei­don, He­le­nin, kans­sa sii­tä, kum­pi to­del­la on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä. 114 min.

21.30 E­van - tai­vaan­lah­ja

(2007) Tuo­re kong­res­sie­dus­ta­ja E­van Bax­ter (S­te­ve Ca­rell) pyy­tää tai­vaal­lis­ta a­pua muut­taak­seen maail­maa. Pian Ju­ma­la puut­tuu­kin pe­liin: E­va­nin on mää­rä ra­ken­taa ark­ki! Nooan ja­lan­jäl­jis­sä ei kui­ten­kaan o­le help­po kul­kea... 86 min.

22.00 Will & G­ra­ce (x2)

Grace

22.45 Ko­ko­var­ta­lo­mies

E­lä­mää en­sia­vus­sa: leik­kaus­sa­lis­sa louk­kaan­nu­taan.

22.55 Me­du­san si­net­ti

(2007) Muis­tin­me­ne­tyk­ses­tä kär­si­vä palk­ka­mur­haa­ja Ja­son Bour­ne (Matt Da­mon) jat­kaa pa­ko­mat­kaan­sa. Täl­lä ker­taa hä­nen kan­noil­laan on CIA. Bour­nel­la it­sel­lään on yk­si ta­voi­te: sel­vit­tää, ku­ka hän oi­kein on. 102 min.

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Street Revenge Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.15 Naa­pu­rit 2

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa tois­ta las­taan o­dot­ta­vat Mac ja Kel­ly luu­le­vat naa­pu­rus­ton vih­doin rau­hoit­tu­neen, kun naa­pu­riin muut­taa­kin en­nä­tyk­sel­li­sen vil­li Kap­pa Nu -si­sar­kun­ta.

23.30 Me­du­san pe­rin­tö

(2012) Suo­si­tun Me­du­sa-e­lo­ku­va­sar­jan jat­ko-o­sas­sa pää­hah­mo­na on a­gent­ti Aa­ron C­ross, jo­ka jou­tuu CIA:n tap­po­lis­tal­le.

23.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.50 E­van - tai­vaan­lah­ja

(2007) Tuo­re kong­res­sie­dus­ta­ja E­van Bax­ter (S­te­ve Ca­rell) pyy­tää tai­vaal­lis­ta a­pua muut­taak­seen maail­maa.
0

00.05 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Minttu ja Sampo kummin tehtävissä.

00.20 A­me­ri­can Gangs­ter

(2007)

00.30 On­nen­pyö­rä

Jos On­nen­pyö­rä-muo­ti kiin­nos­taa, niin näy­tös al­kaa kes­ki­viik­ko­na kel­lo 20 ja lau­teil­la o­vat Mii­ka Rai­sios­ta, An­ni­ka Sei­nä­joel­ta ja Saa­na Ke­ra­val­ta.

01.05 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

Ibiza.

01.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

01.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

01.30 Kämp­pik­set

(2001) Rak­kau­teen pet­ty­nyt A­man­da muut­taa kimp­pa­kämp­pään nel­jän mal­li­ty­tön kans­sa. Hul­vat­to­mas­sa tyt­tö­po­ru­kas­sa riit­tää vauh­tia, ja as­te­lee­pa vas­taan myös u­nel­mien p­rins­si Jim.

01.45 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

Miami.

02.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

02.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

02.15 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

02.40 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

3

03.00 Ka­don­neet

Ka­don­neet

Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

03.00 A­las­kan ra­ja­mail­la (x2)

A­las­kan ra­ja­mail­la (x2)

03.25 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la

03.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

04.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

04.10 Mim­mien ta­tuoin­tis­tu­dio

04.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

04.40 Kok­kaus­haas­te

04.55 Kok­kaus­haas­te

04.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

05.10 Kok­kaus­haas­te

05.10 Kok­kaus­haas­te