Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Ca­ribbean Life
06.15 Ca­ribbean Life
06.20 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2015)
06.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.35 Hul­vat­to­mat hautajaiset
07.50 Kiin­teis­töveljekset
07.50 Su­per­täh­tien asuntoautot
08.05 Kiin­teis­töveljekset
08.15 Kiin­teis­töveljekset
08.10 Kiin­teis­töveljekset
08.10 Jenkkimetsurit
Sar­jas­sa seu­ra­taan Pel­le­tie­rin per­heen ison met­sän­hak­kuuy­ri­tyk­sen töi­tä ja koet­telemuksia.
08.55 Kadonneet
08.45 Kadonneet
09.05 TV Shop
09.00 TV Shop
9
09.35 TV Shop
09.50 TV Shop
10.05 Kadonneet
10.05 Kadonneet
Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
10.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
11.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.55 Käm­päs­tä lukaaliksi
11.05 Kiin­teis­töveljekset
11.25 Su­per­täh­tien asuntoautot
11.30 Su­per­täh­tien asuntoautot
11.25 Pe­lo­ton punatakki
(Dudley Do-Right, komedia, USA, 1999)
11.25 Ruo­kakaupparalli
UUSI SARJA!
11.45 Kiin­teis­töveljekset
11.55 Kiin­teis­töveljekset
12.00 Alas­to­mat selviytyjät
11.55 Alas­to­mat selviytyjät
12
12.20 Tuu­rin kyläkauppias
12.40 Alas­to­mat selviytyjät
12.50 Alas­to­mat selviytyjät
12.50 Tuu­rin kyläkauppias
12.50 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
13.10 Onnenpyörä
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
13.35 Onnenpyörä
ma: On taas aika, että Onnenpyörä surahtaa.
ke: 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
to: Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
13.45 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
13.45 Onnenpyörä
14.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.30 Tuu­rin kyläkauppias
14.40 Tuu­rin kyläkauppias
Tuurin Onnenkylässä suunnitellaan Toivon 1-vuotisjuhlia.
14.35 Tuu­rin kyläkauppias
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2016)
14.40 Atlantin yli
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2017)
14.40: Arjan toinen elämä.
15.35: Mikon toiset kasvot.
14.30 Atlantin yli
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2017)
14.30: Timonen, Amerikan sankari.
15.25: Viivin päiväkirjan musta sivu.
14.40 En­nak­ko­jak­so: Atlantin yli
15
15.20 Fit­ness­päi­väkirja 2020
15.25 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
15.25 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi.
15.35 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
15.35 Atlantin yli
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Köydet irti!..
16.20 Alas­to­mat selviytyjät
16.20 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
16.20 Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Ranskassa...
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
16.30 Cap­tain Underpants
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kak­si tur­han­kin idea­ri­kas­ta kou­lu­poi­kaa, Er­no (Ke­vin Hart) ja Huu­ko (Tho­mas Middleditch)..
2017
16.30 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan Atkinson)..
(Bean, komedia, Iso-Britannia, 1997)
17.10 Kadonneet
Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
18
18.05 Tuu­rin kyläkauppias
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2016)
ma: Tuurin Onnenkylässä suunnitellaan Toivon 1-vuotisjuhlia.
ke: Jane järjestää rakkaalleen syntymäpäiväyllätystä.
18.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
18.10 Ri­ver of No Return
19.00 Onnenpyörä
ti: 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
ke: Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
to: Se on oikein!..
19.00 Grace
19.05 Hop
Pää­siäis­pu­pun tei­ni-ikäi­nen poi­ka ei ha­lua jat­kaa pää­siäis­pe­rin­net­tä vaan soit­tai­si mie­luum­min rum­pu­ja yhtyeessä...
(Hop, komedia, USA, 2011)
19.05 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
20.00 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
20.00 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi.
20.00 FBI
20.00 Ri­ver of No Return
20.05 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi.
21
21.00 Pa­luu pa­rikymppiseksi
21.05 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
ti: Pakka sekaisin.
ke: Kuokkavieras.
21.00 Vau­voi­na varastetut
21.00 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan Atkinson)..
(Bean, komedia, Iso-Britannia, 1997)
21.00 Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­jureaktio...
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
21.00 Kris­tuk­sen vii­meinen kiusaus
Ai­ka­naan suu­ren ko­hun ai­heut­ta­nut elo­ku­va ku­vaa Jee­suk­sen in­hi­mil­li­se­nä olen­to­na, jo­ka kaik­kien ih­mis­ten lail­la jou­tuu kas­vok­kain kiu­saus­ten kans­sa, ku­ten pe­lon, epäi­lyk­sen, ma­sen­nuk­sen, vas­ta­ha­koi­suu­den se­kä hi­mon. Elo­ku­va pe­rus­tuu Níkos Ka­zant­zákik­sen ro­maa­niin Vii­mei­nen kiu­saus. 160 min...
(Last Temptation of Christ, draama, USA, Kanada, 1988)
22.05 Kaiken teoria
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too yh­des­tä maail­man mer­kit­tä­vim­mis­tä ajat­te­li­jois­ta, edes­men­nees­tä ast­ro­fyy­sik­ko Step­hen Hawkingista...
(Theory of Everything, draama, Iso-Britannia, 2014)
22.05 t Think Twice
(Don't Think Twice, draamakomedia, USA, 2016)
22.00 Erin Brockovich
To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa rä­väk­kä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti saa työ­pai­kan la­ki­toi­mis­tos­ta ja pää­see va­ka­vaan ym­pä­ris­tö­ri­kok­seen syyl­lis­ty­neen jät­tiy­ri­tyk­sen jäl­jil­le. 131 min...
(Erin Brockovich, draama, USA, 2000)
22.00 Lost In Translation
Os­car-pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa ikään­ty­nyt fil­mi­täh­ti ja yk­si­näi­nen nuo­ri nai­nen ta­paa­vat sat­tu­mal­ta to­kio­lai­ses­sa luk­sus­hotellissa...
(Lost in Translation, draama, USA, 2003)
22.50 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
pe: Pakka sekaisin.
la: Kuokkavieras.
23.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.50 Ju­rassic World
(Jurassic World, seikkailu/sci-fi, USA, 2015)
23.50 Lost In Translation
(Lost in Translation, draama, USA, 2003)
0
00.00 Vic­to­ria ja Abdul
(Victoria and Abdul, draama, Iso-Britannia, 2017)
00.10 Kaiken teoria
(Theory of Everything, draama, Iso-Britannia, 2014)
00.25 Vau­voi­na varastetut
00.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.45 Ride Along 2
Lankomiehet ovat täällä taas!
2016
01.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.25 Kaiken teoria
(Theory of Everything, draama, Iso-Britannia, 2014)
01.40 t Think Twice
(Don't Think Twice, draamakomedia, USA, 2016)
02.00 Erin Brockovich
(Erin Brockovich, draama, USA, 2000)
02.00 FBI
02.10 Arktiset vedet
7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
(Kotimainen lifestyle, 2018)
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.55 Arktiset vedet
EU:n suurimalla järvellä.
(Kotimainen lifestyle, 2018)
02.50 Arktiset vedet
(Kotimainen lifestyle, 2018)
3
04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.05 Alas­to­mat selviytyjät
04.10 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.10 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.15 Arktiset vedet
(Kotimainen lifestyle, 2018)
04.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.45 Su­per­täh­tien asuntoautot
04.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma