Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

06.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.10 Al­las­mes­ta­ri

Us­ko­mat­to­mat ui­ma-al­taat

08.10 Kok­kaus­haas­te

Chopped Gastropub Holiday Cooking Teen Tournament: Episode One Teen Tournament: Episode Two Teen Tournament: Episode Three Teen Tournament: Episode Four

Us­ko­mat­to­mat ui­ma-al­taat

Welcome to the Jungle 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Vii­dak­ko­tun­nel­maa.
9

09.05 TV S­hop

Kok­kaus­haas­te

Viewers' Baskets Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

10.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x3)

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

A­sun­non met­säs­tä­jät (x3)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

TV S­hop

10.50 Us­ko­mat­to­mat ui­ma-al­taat

Paradise on the Bay Vuo­ris­to­mö­kin kei­das.

11.05 Hait vas­taan del­fii­nit

11.05 Mak­ril­li­hain mys­tee­ri

Ma­ko-hait o­vat kai­kis­ta hai­la­jeis­ta no­peim­pia.

11.05 A­sun­non met­säs­tä­jät

11.15 Tu­li­vuor­ten hait

11.35 Ra­kas­tan kis­so­ja

11.35 Ka­don­neet (x2)

8. kausi alkaa uusintana.

11.50 Ba­ha­man va­sa­ra­hait

11.50 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat koi­rat

E­ri­koi­soh­jel­mas­sa i­has­tel­laan in­ter­ne­tin su­loi­sim­pia ja haus­kim­pia koi­ra­vi­deoi­ta.
12

12.05 Al­las­mes­ta­ri

12.05 Us­ko­mat­to­mat ui­ma-al­taat

Swimming With the Fishes

12.35 Al­las­mes­ta­ri

12.35 Al­las­mes­ta­ri

12.45 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Ja­ne jär­jes­tää rak­kaal­leen syn­ty­mä­päi­väyl­lä­tys­tä.

13.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

April Kristine & Paul

13.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Samira & Shawn

13.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Luke & Courtney

13.30 Ra­kas­tan kis­so­ja

Sar­jas­sa up­pou­du­taan kis­so­jen kieh­to­vaan maail­maan u­seas­ta e­ri nä­kö­kul­mas­ta muu­sik­ko John Ful­to­nin joh­dol­la.

13.45 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Sarah & Mari

13.45 Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 8: G­rön­lan­ti - vih­reä maa. Ret­ki­kun­nan vuo­den vii­mei­nen seik­kai­lu vie ryh­män jää­tik­kö­saa­rel­le.

14.05 A­las­kan e­ra­kot

Survival Mode Alone

14.05 A­las­kan e­ra­kot

On Thin Ice

14.25 A­las­kan e­ra­kot

Only the Strong

14.25 Us­ko­mat­to­mat ui­ma-al­taat

Mountain Lodge Oasis Pa­ra­tii­si lah­del­la. Pa­ris­kun­ta pyy­tää Lu­cas­ta luo­maan ta­ka­pi­hal­leen ve­si­pa­ra­tii­sin.

14.40 A­las­kan e­ra­kot

Winter's Edge

14.40 Pitch Per­fect 2

(2015) Bec­ca, Fat A­my ja ko­ko sä­häk­kä T­he Bar­den Bel­las -jen­gi as­tuu hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa kan­sain­vä­li­sil­le a­ree­noil­le o­sal­lis­tu­mal­la Eu­roo­pas­sa jär­jes­tet­tä­vään lau­luyh­tyei­den kil­pai­luun, jo­ta yk­si­kään a­me­rik­ka­lai­nen kan­di­daat­ti ei o­le vie­lä voit­ta­nut.
15

15.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

70's s­how (x2)

Koiruuksia ja kihlauksia Kiitos

15.00 70's s­how (x2)

Tummat jäljet Pakko olla parempi

15.25 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

15.25 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Tuu­ris­sa vie­te­tään Toi­vo-po­jan en­sim­mäis­tä syn­ty­mä­päi­vää ja si­tä juh­li­taan ko­ko kan­san voi­min g­ril­li­ruo­kaa jo­not­taen.

15.40 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

16.00 Ka­don­neet

8. kausi alkaa uusintana.

16.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.

16.55 A­las­kan e­ra­kot

Survival Mode Winter's Edge On Thin Ice Dark Winter Nel­jä per­het­tä päät­tää e­lää e­rak­koi­na, kau­ka­na toi­sis­taan, ko­vis­sa ark­ti­sis­sa o­lo­suh­teis­sa ja vil­lie­läin­ten ym­pä­röi­mä­nä yh­des­sä maail­man vii­mei­sim­mis­tä suu­ris­ta e­rä­mais­ta.

Will & G­ra­ce (x2)

Bad Blood G­ra­ce

17.25 Nan­ny McP­hee ja suu­ri pa­maus

(2010) Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. I­sä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­lais­serk­kua. Pään­vai­vaa ai­heut­taa myös mie­hen ve­li, jo­ka y­rit­tää saa­da ke­pu­li­kons­teil­la myy­tyä maa­ti­lan.

17.55 Jää­kiek­koa: Lii­gas­tu­dio

Il­lan Lii­ga-ot­te­lui­den en­nak­ko­tun­nel­mat.

70's s­how (x2)

Koiruuksia ja kihlauksia. Kiitos.

Jää­kiek­koa: Lii­gas­tu­dio

Il­lan Lii­ga-ot­te­lui­den en­nak­ko­tun­nel­mat.

70's s­how (x2)

Tummat jäljet Pakko olla parempi

U­nel­ma­häät

I­ra­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Tu­rus­sa.

A­me­ri­kan su­loi­sim­mat koi­rat

E­ri­koi­soh­jel­mas­sa i­has­tel­laan in­ter­ne­tin su­loi­sim­pia ja haus­kim­pia koi­ra­vi­deoi­ta. Täs­sä o­vat ne­tin i­has­tut­ta­vim­mat ne­li­jal­kai­set!
18

18.30 Lii­ga: Puo­li­vä­lie­rä

Suora lähetys.

18.30 Lii­ga: Puo­li­vä­lie­rä

Suora lähetys.

18.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Ja­ne jär­jes­tää rak­kaal­leen syn­ty­mä­päi­väyl­lä­tys­tä. Tar­jous­hauk­ka hie­roo tut­tuun ta­paan kaup­po­ja, täl­lä ker­taa koh­tee­na a­sun­toau­to.

18.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Tuu­ris­sa vie­te­tään Toi­vo-po­jan en­sim­mäis­tä syn­ty­mä­päi­vää ja si­tä juh­li­taan ko­ko kan­san voi­min g­ril­li­ruo­kaa jo­not­taen.

Your High­ness

(2011) Irs­tai­le­va nah­jusp­rins­si (Dan­ny McB­ri­de) löy­tää se­kä si­säi­sen san­ka­rin­sa et­tä u­nel­mien­sa nei­don läh­det­tyään pe­las­ta­maan i­so­vel­jen­sä (Ja­mes F­ran­co) sie­pat­tua mor­sian­ta. 93 min.

Nan­ny McP­hee ja suu­ri pa­maus

(2010) Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. I­sä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­lais­serk­kua. Pään­vai­vaa ai­heut­taa myös mie­hen ve­li, jo­ka y­rit­tää saa­da ke­pu­li­kons­teil­la myy­tyä maa­ti­lan.

19.25 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

20.00 Will & G­ra­ce (x2)

Grace

20.00 U­nel­ma­häät

I­ra­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Tu­rus­sa. Hei­dät vi­hit­tiin vuot­ta aiem­min Is­tan­bu­lis­sa, kun Far­had a­sui vie­lä I­ra­nis­sa.

20.00 Ko­ko­var­ta­lo­mies

Tunnetko tilan? Tä­nään Ko­ko­var­ta­lo­mie­hes­sä si­sus­te­taan.

20.30 Is­mo

Romanttisen vastakohta Fik­tii­vi­nen ko­me­dia­sar­ja vie maail­man haus­kim­mak­si ih­mi­sek­si k­ruu­na­tun Is­mo Lei­ko­lan täl­lä ker­taa i­son me­ren taak­se.
21

21.00 U­nel­ma­häät

I­ra­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Tu­rus­sa. Hei­dät vi­hit­tiin vuot­ta aiem­min Is­tan­bu­lis­sa, kun Far­had a­sui vie­lä I­ra­nis­sa.

21

(2008) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa huip­puä­lyk­kään Ben Camp­bel­lin täy­tyy saa­da ka­saan o­pis­ke­lu­ra­hat. Ben saa kut­sun ma­te­maat­ti­ses­ti lah­jak­kai­den o­pis­ke­li­joi­den jouk­koon. Ryh­mä käy vää­rien hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ten a­vul­la Las Ve­ga­sis­sa pe­laa­mas­sa ja on­nis­tuu voit­ta­maan suu­ria sum­mia. 114 min.

Ko­ko­var­ta­lo­mies

Tunnetko tilan? Tä­nään Ko­ko­var­ta­lo­mie­hes­sä si­sus­te­taan.

A­me­ri­can Pie: T­he Wed­ding

(2003) A­me­ri­can Pie -e­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Jim (Ja­son Biggs) ja Mic­hel­le (Al­li­son Han­ni­gan) päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yh­teen, mut­ta hää­suun­ni­tel­mat ei­vät me­ne kui­ten­kaan put­keen, kun taus­ta­pi­rui­na hää­ri­vät tu­tut S­tif­ler, Finch ja Ke­vin.

Pitch Per­fect 2

(2015) Bec­ca, Fat A­my ja ko­ko sä­häk­kä T­he Bar­den Bel­las -jen­gi as­tuu hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa kan­sain­vä­li­sil­le a­ree­noil­le o­sal­lis­tu­mal­la Eu­roo­pas­sa jär­jes­tet­tä­vään lau­luyh­tyei­den kil­pai­luun, jo­ta yk­si­kään a­me­rik­ka­lai­nen kan­di­daat­ti ei o­le vie­lä voit­ta­nut. 155 min.

K­reik­ka­lai­nen nai­ma­kaup­pa 2

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Me­nes­ty­se­lo­ku­van jat­ko-o­sa mars­sit­taa val­ko­kan­kaal­le i­son jou­kon en­sim­mäi­ses­tä o­sas­ta tut­tu­ja täh­tiä. Por­to­ka­lo­sin per­hees­tä pal­jas­tuu sa­lai­suus, jo­ka ke­rää su­vun jäl­leen yh­teen ? ja lu­vas­sa on taas en­tis­tä­kin suu­rem­mat ja k­reik­ka­lai­sem­mat nai­ma­kau­pat! 86 min.

U­nel­ma­häät

I­ra­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Tu­rus­sa. Hei­dät vi­hit­tiin vuot­ta aiem­min Is­tan­bu­lis­sa, kun Far­had a­sui vie­lä I­ra­nis­sa.

21.30 Is­mo

Romanttisen vastakohta

22.00 Will & G­ra­ce (x2)

The Real McCoy Supreme Courtship G­ra­ce

22.00 Lu­cy

(2014) Lu­cy (S­car­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja sie­pa­taan. Pian ti­lan­ne kään­tyy pää­lael­leen ja Lu­cys­ta tu­lee ar­mo­ton tais­te­li­ja. 89 min.

22.00 Mur­tu­ma­ton

(2014) D­raa­mae­lo­ku­va pe­rus­tuu pit­kän­mat­kan­juok­si­ja Louis Zam­pe­ri­nin e­lä­mään ja Lau­ra Hil­lenb­ran­din hä­nes­tä kir­joit­ta­maan e­lä­mä­ker­taan Unb­ro­ken: A World War II S­to­ry of Sur­vi­val, Re­si­lien­ce, and Re­demp­tion. 217 min.

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Possessed Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.55 Ko­ko­var­ta­lo­mies

Tunnetko tilan? Tä­nään Ko­ko­var­ta­lo­mie­hes­sä si­sus­te­taan.

23.05 Is­mo

Ilmaiset hampurilaiset

23.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Mask

23.25 Ka­don­nut maail­ma - Ju­ras­sic Park

(1997) Di­no­sau­rus­seik­kai­lun jat­ko-o­sas­sa tut­ki­mus­ryh­mä saa teh­tä­väk­seen kar­toit­taa sa­lais­ta saar­ta, jo­ka ku­hi­see hir­mu­lis­ko­ja.

23.25 Is­mo

23.40 Lo­rax

(2012)

23.50 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

21

(2008) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa huip­puä­lyk­kään Ben Camp­bel­lin täy­tyy saa­da ka­saan o­pis­ke­lu­ra­hat.

23.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Dirty Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
0

00.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

00.20 A­me­ri­can Pie: T­he Wed­ding

(2003)

00.50 Your High­ness

(2011) Irs­tai­le­va nah­jusp­rins­si (Dan­ny McB­ri­de) löy­tää se­kä si­säi­sen san­ka­rin­sa et­tä u­nel­mien­sa nei­don läh­det­tyään pe­las­ta­maan i­so­vel­jen­sä (Ja­mes F­ran­co) sie­pat­tua mor­sian­ta. 93 min.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Flight Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

01.15 I­kä­ra­ja­ton rak­kaus

01.15 A­las­kan e­ra­kot

Winter's Edge

01.40 Pitch Per­fect 2

(2015) Bec­ca, Fat A­my ja ko­ko sä­häk­kä T­he Bar­den Bel­las -jen­gi as­tuu hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa kan­sain­vä­li­sil­le a­ree­noil­le o­sal­lis­tu­mal­la Eu­roo­pas­sa jär­jes­tet­tä­vään lau­luyh­tyei­den kil­pai­luun, jo­ta yk­si­kään a­me­rik­ka­lai­nen kan­di­daat­ti ei o­le vie­lä voit­ta­nut.

01.55 A­las­kan e­ra­kot

01.55 A­las­kan e­ra­kot

On Thin Ice

A­las­kan e­ra­kot

Dark Winter

02.15 A­las­kan e­ra­kot

02.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

02.55 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

02.55 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat koi­rat

3

03.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

03.05 Ark­ti­set ve­det

03.50 Ark­ti­set ve­det

03.50 Ark­ti­set ve­det

04.05 Ka­don­neet

04.05 Ka­don­neet

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.50 Ka­don­neet

04.50 Ka­don­neet

04.50 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

05.00 Tu­li­vuor­ten hait

05.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

Mak­ril­li­hain mys­tee­ri