Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
6
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.50 Kiin­teis­töveljekset
06.55 Kiin­teis­töveljekset
06.40 Kiin­teis­töveljekset
07.05 Kiin­teis­töveljekset
07.50 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
07.35 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
08.00 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
08.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.00 TV Shop
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.05 TV Shop
9
09.20 TV Shop
09.25 TV Shop
09.20 TV Shop
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.05 Kiin­teis­töveljekset
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Kiin­teis­töveljekset
10.50 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, li­fes­ty­le, USA, 2014)
11.05 Alas­to­mat selviytyjät
11.20 Alas­to­mat selviytyjät
11.50 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kol­kis­sa. Kuin­ka he pär­jää­vät vaa­ro­ja vi­li­se­väs­sä ym­pä­ris­tös­sä? (Na­ked and Af­raid, to­si-tv, USA, 2014)
12
12.05 Tuu­rin kyläkauppias
Vesan ja Janen häävalmistelut alkavat toden teolla.
12.20 Krei­sit kotivideot
12.50 Lät­kä Lo­ve: Mis­sä he ovat nyt?
12.45 Onnenpyörä
3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
13.00 Onnenpyörä
12.55 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (Ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
13.05 Krei­sit kotivideot
13.20 Maail­man haus­kim­mat häävideot
13.50 Tuu­rin kyläkauppias
2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
13.40 Tuu­rin kyläkauppias
Vesan ja Janen häävalmistelut alkavat toden teolla.
13.55 Tuu­rin kyläkauppias
13.55 Tuu­rin kyläkauppias
14.00 Tuu­rin kyläkauppias
13.55 Syn­ny­tä ja voita!
14.05 Ext­re­me­päiväkirjat
Pidemmälle, korkeammalle, kovempaa.
14.25 Hul­vat­to­mat hautajaiset
14.40 Pa­luu pa­rikymppiseksi
UUSI SARJA!
14.55 Tuu­rin kyläkauppias
14.50 Fit­ness­päi­väkirja 2020
15.00 Ext­re­me­päiväkirjat
Pidemmälle, korkeammalle, kovempaa.
14.55 Mestaritekijä
15
15.00 Ric­hard Hammonds Big
15.05 Apollo 13
Tom Hank­sin täh­dit­tä­mä klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too epäon­nis­tu­neen kuu­len­non vaa­ro­ja täyn­nä ole­vas­ta mat­kas­ta ta­kai­sin Maa­han. 140 min. Oh­jaus: Ron Ho­ward. Pääo­sis­sa: Bill Pax­ton, Ed Har­ris, Ga­ry Si­ni­se, Kath­leen Quin­lan, Ke­vin Ba­con, Mi­ko Hug­hes, Tom Hanks. 140 min. Oh­jaus: Ron Howard...
(Apollo 13, seikkailudraama, USA, 1995)
15.55 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kol­kis­sa. Kuin­ka he pär­jää­vät vaa­ro­ja vi­li­se­väs­sä ym­pä­ris­tös­sä? (Na­ked and Af­raid, to­si-tv, USA, 2014)
15.55 Casper
Yk­si­näi­sen haa­mun Cas­pe­rin suu­rin toi­ve on saa­da oi­kea ys­tä­vä, mut­ta ai­na kun hei­dän ta­lon­sa saa vie­rai­ta, Cas­pe­rin il­ki­ku­ri­set se­dät säi­käyt­tä­vät hei­dät pois...
(Casper, fantasiaelokuva, USA, 1995)
17.00 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia. Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
18
18.00 Tuu­rin kyläkauppias
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias, ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2015)
ma: Vesan ja Janen häävalmistelut alkavat toden teolla.
18.00 Grace
18.00: Grace
18.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
19.00 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (Ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
ke: Taas pyörähtää rahan takii!
18.55 Grace
18.55: Grace
19.00 Casper
Yk­si­näi­sen haa­mun Cas­pe­rin suu­rin toi­ve on saa­da oi­kea ys­tä­vä, mut­ta ai­na kun hei­dän ta­lon­sa saa vie­rai­ta, Cas­pe­rin il­ki­ku­ri­set se­dät säi­käyt­tä­vät hei­dät pois...
(Casper, fantasiaelokuva, USA, 1995)
19.00 Ext­re­me­päiväkirjat
Pidemmälle, korkeammalle, kovempaa.
20.00 Ext­re­me­päiväkirjat
Pidemmälle, korkeammalle, kovempaa.
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
20.00 Mestaritekijä
Ot­teet ko­ve­ne­vat, kun pääs­tään rik­ko­maan suo­ma­lai­nen pinjata...
20.00 FBI
20.00 Ric­hard Hammonds Big
20.00 Mestaritekijä
Ot­teet ko­ve­ne­vat, kun pääs­tään rik­ko­maan suo­ma­lai­nen pinjata...
21
21.00 Pa­luu pa­rikymppiseksi
UUSI SARJA!
21.00 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
ti: Paljon melua orgasmista.
ke: Pelimiehiä ja pelinaisia.
21.00 Vau­voi­na varastetut
UUSI SARJA!
21.00 Apollo 13
Tom Hank­sin täh­dit­tä­mä klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too epäon­nis­tu­neen kuu­len­non vaa­ro­ja täyn­nä ole­vas­ta mat­kas­ta ta­kai­sin Maa­han. 140 min. Oh­jaus: Ron Howard...
(Apollo 13, seikkailudraama, USA, 1995)
21.00 Fif­ty Shades Darker
Kun sy­dän­su­ruis­ta kär­si­vä Ch­ris­tian Grey yrit­tää hou­ku­tel­la Anas­ta­sia Stee­len ta­kai­sin elä­mään­sä, epäi­le­väi­sel­lä Anas­ta­sial­la on omat ehtonsa...
(Fifty Shades Darker, eroottisromanttinen draama, USA, 2017)
21.00 The Book Of Henry
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! 11-vuo­tias Hen­ry ihas­tuu naa­pu­ris­sa asu­vaan tyt­töön, jo­ka jou­tuu isän­sä pa­hoin­pi­te­le­mäk­si ja ah­dis­telemaksi...
2017
22.00 For­get­ting Sa­rah Marshall
Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den matkaan...
(Forgetting Sarah Marshall, komedia, USA, 2008)
22.00 Sisters
Sis­ters on ta­ri­na kah­des­ta toi­sis­taan vie­raan­tu­nees­ta sis­kok­ses­ta (Ti­na Fey ja Amy Poehler)..
(Sisters, komedia, USA, 2015)
22.00 Air America
Nuo­ri jenk­ki­pi­lot­ti Bil­ly pes­tau­tuu Lao­sis­sa toi­mi­vaan Air Ame­ri­ca -yh­tiöön Viet­na­min so­dan ai­ka­na ja huo­maa ole­van­sa mu­ka­na CIA:n pei­teo­pe­raa­tios­sa. 103 min. Oh­jaus: Ro­ger Spottiswoode...
(Air America, toimintakomedia, USA, 1990)
22.15 Hitch - lemmentohtori
Lemmentohtori Hitch (Will Smith) aut­taa mie­hiä löy­tä­mään unel­mien­sa nai­sen. Hä­nen avul­laan vai­keat­kin asiak­kaat saa­vat ta­voit­te­le­man­sa nai­sen pauloihinsa...
2005
23.20 Ex on the Beach Suomi
Pelimiehiä ja pelinaisia.
23.15 Air America
(Air America, toimintakomedia, USA, 1990)
23.55 Ex on the Beach Suomi
0
00.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.25 Hitch - lemmentohtori
Lemmentohtori Hitch (Will Smith) aut­taa mie­hiä löy­tä­mään unel­mien­sa naisen...
2005
00.20 For­get­ting Sa­rah Marshall
(Forgetting Sarah Marshall, komedia, USA, 2008)
00.25 Sisters
Sis­ters on ta­ri­na kah­des­ta toi­sis­taan vie­raan­tu­nees­ta sis­kok­ses­ta (Ti­na Fey ja Amy Poehler)..
(Sisters, komedia, USA, 2015)
00.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.55 Air America
(Air America, toimintakomedia, USA, 1990)
01.10 Es­co­bar: Paradise Lost
SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
(Escobar: Paradise Lost, rikosdraama, Ranska, Espanja, Belgia, 2015)
01.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.35 Mur­haa­jan pro­fii­li: Peter Lundin
02.35 Onnenpyörä
02.30 For­get­ting Sa­rah Marshall
(Forgetting Sarah Marshall, komedia, USA, 2008)
02.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.10 FBI
03.25 Onnenpyörä
03.40 Onnenpyörä
03.50 Onnenpyörä
03.35 Tuu­rin kyläkauppias
03.45 Tuu­rin kyläkauppias
04.05 Tuu­rin kyläkauppias
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma