Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.
6

05.30 Kok­kaus­haas­te

05.55 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu (x2)

07.00 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

07.05 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

07.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Henrik Schyffert

07.10 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

07.25 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

07.30 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

07.30 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

UUSI KAUSI!

07.50 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Martin 'E-type' Eriksson

07.55 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

We're Gonna Need a Bigger Tank

08.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Nour El Refai

08.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Börje Salming

08.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Isabel Adrian & Steve Angelo

08.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Frank Andersson

08.25 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen VIP

Johan Petersson

08.40 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Hatunnosto hurjille.

08.40 TV S­hop

08.55 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

08.55 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Pistetään sodaksi!
9

09.05 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Upea sarkofagi.

09.10 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Pullot pyörimään.

09.15 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Keskilännen piristys.

09.30 TV S­hop

09.40 70's s­how (x2)

Valloittava Fez Elämäsi paras joulu

09.45 TV S­hop

09.45 TV S­hop

09.55 TV S­hop

10.00 TV S­hop

10.00 TV S­hop

10.30 Our Wild Li­fe

Party Animals

10.40 Kok­kaus­haas­te

Bizarre Battle

10.45 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.45 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.55 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.25 Kok­kaus­haas­te

Teen Redeem

11.30 TV S­hop

11.40 Kok­kaus­haas­te

Teen Tournament: Episode Three

11.40 Kok­kaus­haas­te

Viewers' Baskets

11.50 Kok­kaus­haas­te

Teen Tournament: Grand Finale!

11.50 Kok­kaus­haas­te

Sitcom Moms

11.55 Kok­kaus­haas­te

Teen Tournament: Episode Four
12

12.10 TV S­hop

12.25 TV S­hop

12.30 TV S­hop

12.30 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?

12.35 TV S­hop

12.40 TV S­hop

12.40 TV S­hop

13.10 Re­mont­ti­pa­ri

New Nest for a Growing Family

13.25 Ö­ve­reim­mät jou­lu­va­lot

13.25 Tii­ke­ri­vel­jek­set

(2004) 97 min. Vil­lie­läin­ker­to­mus ku­vaa kah­den tii­ke­rin­pen­nun, Ku­ma­lin ja Sang­han, koh­ta­loi­ta Kam­bod?

13.30 Re­mont­ti­pa­ri

Old House, New Memories

13.35 Re­mont­ti­pa­ri

A New Home For Newlyweds

13.40 Re­mont­ti­pa­ri

A Home for Country Living

13.40 Re­mont­ti­pa­ri

The Ultimate Bachelor Pad

14.00 Our Wild Li­fe

Party Animals

14.20 Pul­mu­set

14.30 Pul­mu­set

14.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

14.45 70's s­how

Kelson koettelemukset

14.55 70's s­how

70's s­how

Valloittava Fez

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Nyt nauretaan tuhmille taaperoille.
15

15.10 Ky­go: S­to­le T­he S­how

15.15 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Eläköön, isät!

15.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?

15.25 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15.45 Re­mont­ti­pa­ri

16.05 Re­mont­ti­pa­ri

16.10 Re­mont­ti­pa­ri

16.10 On­nen­pyö­rä

Haluatko ostaa vokaalin?

16.15 Re­mont­ti­pa­ri

16.15 Al­most Ch­rist­mas

(2016) Wal­ter on e­läk­keel­le jää­nyt au­to­na­sen­ta­ja, jon­ka vai­mo on kuol­lut vuo­si sit­ten.

16.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

17.00 Tii­ke­ri­vel­jek­set

(2004) 97 min. Vil­lie­läin­ker­to­mus ku­vaa kah­den tii­ke­rin­pen­nun, Ku­ma­lin ja Sang­han, koh­ta­loi­ta Kam­bod?

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

Ark­ti­set ve­det

Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

Pul­mu­set

Eläintarhassa.

Ky­go: S­to­le T­he S­how

18

18.00 Pul­mu­set

Missä olet, lokakuun tyttö?

18.00 Pul­mu­set

Voi tätä onnea.

70's s­how

Valloittava Fez.

18.25 KHL: S­par­tak Mos­ko­va ? Jo­ke­rit

Suo­ra lä­he­tys KHL-jää­kiek­ko-ot­te­lus­ta.

18.30 70's s­how

Kelson koettelemukset.

18.30 70's s­how

Pyhät pirskeet.

K­rei­sit e­läin­vi­deot jou­lus­pe­siaa­li

Al­most Ch­rist­mas

(2016) Wal­ter on e­läk­keel­le jää­nyt au­to­na­sen­ta­ja, jon­ka vai­mo on kuol­lut vuo­si sit­ten.

18.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Ky­go: S­to­le T­he S­how

19.00 5D: Le­gon jou­lu­maail­ma

19.00 Nan­ny McP­hee ja suu­ri pa­maus

(2010) Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la.

Get San­ta

(2014) Per­hee­ni­sä S­te­ve va­pau­tuu van­ki­las­ta juu­ri en­nen jou­lua ja ha­luaa en­si töik­seen kor­ja­ta vä­lit poi­kan­sa kans­sa.

19.30 Jou­lu­ta­ri­na

(2007) Pal­kit­tu ko­ti­mai­nen fan­ta­siae­lo­ku­va ker­too ta­ri­nan Jou­lu­pu­kin lap­suu­des­ta ja sii­tä, kuin­ka hä­nes­tä tu­li kaik­kien las­ten tun­te­ma pu­na­tak­ki­nen jou­lun hy­vän­te­ki­jä.

20.00 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

20.00 On­nen­pyö­rä

Haluatko ostaa vokaalin?
21

21.00 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mä­tön ke­veys

(2009) Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei o­saa va­leh­del­la.

Ro­bin Hood

(2010) Rid­ley S­cot­tin oh­jaa­mas­sa ver­sios­sa ker­ro­taan Ro­bin Hoo­din ta­ri­na a­jal­ta en­nen kuin hä­nes­tä tu­li S­her­woo­din le­gen­da.

C­har­lie Wil­so­nin so­ta

(2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la d­raa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta (Tom Hanks), jo­ka ryh­tyy a­seis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la.

Kick-Ass 2

(2013) Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään.

K­ram­pus

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (K­ram­pus, kau­hu, U­SA, 2015) Kun Max-po­jan rii­tai­sa su­ku viet­tää jou­lua ham­paat ir­ves­sä, pet­ty­nyt poi­ka ma­naa ko­ko juh­lan hor­nan tuut­tiin.

Le­gend

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Le­gend, ri­kos, I­so-B­ri­tan­nia, 2015) Le­gend ker­too to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ta­ri­nan i­dent­ti­sis­tä gangs­te­ri­kak­so­sis­ta Ro­nald Ron­nie ja Re­gi­nald Reg­gie K­rays­ta, jot­ka ter­ro­ri­soi­vat Lon­too­ta 50- ja 60-lu­vuil­la.

Kick-Ass 2

(2013) Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään.

22.50 K­loo­nat­tu koi­ran­pen­tu

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Syyllisyys.

23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.00 K­ram­pus

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (K­ram­pus, kau­hu, U­SA, 2015) Kun Max-po­jan rii­tai­sa su­ku viet­tää jou­lua ham­paat ir­ves­sä, pet­ty­nyt poi­ka ma­naa ko­ko juh­lan hor­nan tuut­tiin.

23.30 Ro­bin Hood

(2010) Rid­ley S­cot­tin oh­jaa­mas­sa ver­sios­sa ker­ro­taan Ro­bin Hoo­din ta­ri­na a­jal­ta en­nen kuin hä­nes­tä tu­li S­her­woo­din le­gen­da.

23.35 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

23.45 Her

(2012) Vai­mos­taan e­ron­nut T­heo­do­re hank­kii yk­si­löl­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män, jon­ka kans­sa hän ryh­tyy yl­lät­täen myös suh­tee­seen.

23.45 Kick-Ass 2

(2013) Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään.

23.50 C­har­lie Wil­so­nin so­ta

(2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la d­raa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta (Tom Hanks), jo­ka ryh­tyy a­seis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la.

23.50 Ro­bin Hood

(2010) Rid­ley S­cot­tin oh­jaa­mas­sa ver­sios­sa ker­ro­taan Ro­bin Hoo­din ta­ri­na a­jal­ta en­nen kuin hä­nes­tä tu­li S­her­woo­din le­gen­da.
0

00.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

00.45 Le­gend

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (Le­gend, ri­kos, I­so-B­ri­tan­nia, 2015) Le­gend ker­too to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ta­ri­nan i­dent­ti­sis­tä gangs­te­ri­kak­so­sis­ta Ro­nald Ron­nie ja Re­gi­nald Reg­gie K­rays­ta, jot­ka ter­ro­ri­soi­vat Lon­too­ta 50- ja 60-lu­vuil­la.

00.55 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mä­tön ke­veys

(2009) Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei o­saa va­leh­del­la.

01.30 Our Wild Li­fe

01.30 70's s­how

01.50 70's s­how

01.55 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mä­tön ke­veys

(2009) Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei o­saa va­leh­del­la.

Her

(2012) Vai­mos­taan e­ron­nut T­heo­do­re hank­kii yk­si­löl­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män, jon­ka kans­sa hän ryh­tyy yl­lät­täen myös suh­tee­seen.

02.15 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

K­loo­nat­tu koi­ran­pen­tu

02.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.40 70's s­how

3

03.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Syyllisyys.

03.05 Re­mont­ti­pa­ri

03.10 Re­mont­ti­pa­ri

03.20 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

03.40 Re­mont­ti­pa­ri

03.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

03.55 Ka­don­neet

Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

04.00 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

04.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

04.05 Kok­kaus­haas­te

UUSI KAUSI!

04.15 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

UUSI KAUSI!

04.25 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.40 Kok­kaus­haas­te

04.45 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

04.45 Kok­kaus­haas­te

04.45 Re­mont­ti­pa­ri

04.50 Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu

05.00 Kok­kaus­haas­te

05.30 Kok­kaus­haas­te

05.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

Jou­lun suu­ri lei­von­ta­kil­pai­lu