Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

06.20 So­fian en­ke­lit

06.30 So­fian en­ke­lit

alkaa uusintana.

06.35 So­fian en­ke­lit

06.35 So­fian en­ke­lit

06.45 So­fian en­ke­lit

7

07.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.25 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.30 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

alkaa uusintana.

07.30 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.35 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.10 Su­loi­set e­läin­vau­vat

Tiger

08.20 Sein­feld (x2)

The Doll The Abstinence

08.20 Ra­ja­ton rak­kaus

The Flavor of Love

08.20 Su­loi­set e­läin­vau­vat

Cheetah

08.25 Sein­feld (x4)

The Smelly Car The Handicap Spot The Pilot (1) The Pilot (2)

08.30 Su­loi­set e­läin­vau­vat

Orangutan

08.50 Sein­feld

The Barber

09.10 TV S­hop

09.20 TV S­hop

09.20 TV S­hop

09.25 TV S­hop

10

10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

alkaa uusintana.

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non met­säs­tä­jät (x7)

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.00 Ra­ja­ton rak­kaus

The Wine, The Romance and The Truth

11.10 Sein­feld (x2)

The Pilot (1) The Pilot (2)

11.15 Sein­feld

The Barber

Ra­ja­ton rak­kaus

The Smack Is Back

Ra­ja­ton rak­kaus

11.15 Ra­ja­ton rak­kaus (x2)

Flavor's Fried Chicken Public Enemy Number 1

11.20 Ra­ja­ton rak­kaus (x2)

Bronx Cheers The Family That Flav's Together Stays Together

11.30 70's s­how

11.40 70's s­how

Paljasta peppua Point Placessa

11.45 70's s­how

Red antaa monoa Misutappeluklubi

11.55 TV S­hop

12.10 TV S­hop

12.10 TV S­hop

12.15 TV S­hop

12.15 TV S­hop

12.55 Re­mont­ti­pa­ri

Physicians Seek Farmhouse
13

13.10 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

13.10 Re­mont­ti­pa­ri

Couple Reach for Unreachable

13.15 Re­mont­ti­pa­ri

New Home New Life for Mom Missionaries Retreat In Waco

13.15 Re­mont­ti­pa­ri

Close Academics Seek Acreage

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2017)

13.50 Our Wild Li­fe

Welcome to the Family

14.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Thanksgiving

14.05 Te­ra­pian tar­pees­sa

14.05 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

14.10 Te­ra­pian tar­pees­sa

14.30 70's s­how

14.35 70's s­how

70's s­how

Misutappeluklubi Paljasta peppua Point Placessa

14.40 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

14.55 Ka­don­neet

15.00 Ka­don­neet

15.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Ru­na­way Va­ca­tion

Bis­nes­mies Bob Mun­ron u­ra on kiin­ni tär­keäs­tä työ­mat­kas­ta. (2006)

15.05 Ka­don­neet

3. kauden jaksot alkavat uusintana.

15.40 Re­mont­ti­pa­ri

15.55 Re­mont­ti­pa­ri

Physicians Seek Farmhouse
16

16.00 Re­mont­ti­pa­ri

Missionaries Retreat In Waco Couple Reach for Unreachable

16.00 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

Turvallinen.

16.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

16.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

alkaa uusintana.

16.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

16.55 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie Gets Patrick High

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non met­säs­tä­jät

17.25 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.25 70's s­how

Paljasta peppua Point Placessa

Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.30 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

Tommi Evilän päivä

17.35 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

18.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and the Houseful of Hookers

Jää­kiek­koa: Lii­gas­tu­dio

Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and Lacey Go for Broke

18.00 Our Wild Li­fe

UUSI SARJA!

18.25 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

18.30 70's s­how

Red antaa monoa. Misutappeluklubi

Jää­kiek­koa: HPK - JYP

Suora lähetys Liiga-ottelusta. Se­los­ta­ja­na Os­ka­ri Saa­ri ja a­sian­tun­ti­ja­na Pek­ka Sa­ra­vo.

70's s­how

Marista seonneet

18.40 Tans­ka­lai­nen tyt­tö

(T­he Da­nish Girl, e­lä­mä­ker­ral­li­nen d­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia & U­SA, 2015) Da­vid E­bers­hof­fin ro­maa­niin ja to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va fik­tii­vi­nen ta­ri­na tai­tei­li­ja Ger­da We­ge­ne­rin ja hä­nen mie­hen­sä Ei­nar We­ge­ne­rin e­lä­mäs­tä. (2015)
19

19.00 Ka­don­neet

19.00 Ka­don­neet

19.00 Ru­na­way Va­ca­tion

Bis­nes­mies Bob Mun­ron u­ra on kiin­ni tär­keäs­tä työ­mat­kas­ta. (2006)

A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

Turvallinen.

20.00 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 3: Me­ren­kur­kun saa­ris­to, ai­noa suo­ma­lai­nen luon­non­pe­rin­tö­koh­de U­nes­con maail­man­pe­rin­tö­luet­te­los­sa. (2018)

20.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

20.00 Our Wild Li­fe

Birds and the Bees

21.00 Van­ta­ge Point - as­ke­leen e­del­lä

Yh­dys­val­tain p­re­si­dent­ti Hen­ry Ash­ton o­sal­lis­tuu Es­pan­jas­sa pi­det­tä­vään ter­ro­ris­min­vas­tai­seen huip­pu­ko­kouk­seen. (2008)

Ju­lie & Ju­lia

Kah­den nai­sen to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va e­lo­ku­va ker­too kah­des­ta e­ri­lai­ses­ta e­lä­mäs­tä e­ri ai­ka­kau­sill­la. (2009)

Pul­lo­pos­tia

SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA (F­las­ke­post f­ra P, t­ril­le­ri, Tans­ka, 2015) Jyl­lan­nis­sa löy­tyy sa­la­pe­räi­nen vies­ti pul­los­ta. (2015)

Mil­joo­na ta­paa kuol­la län­nes­sä

Seth Mac­Far­la­nen (Fa­mi­ly Guy, A­me­ri­can Dad, Ted) oh­jaa­ma ja täh­dit­tä­mä rää­vi­tön län­nen­ko­me­dia lam­mas­far­ma­ris­ta, jo­ka vi­haa vil­liä länt­tä. (2014)

Naa­pu­rit

Lap­si­per­heen i­dyl­li rik­kou­tuu, kun naa­pu­riin muut­taa y­lio­pis­ton vel­jes­kun­ta. (2014)

Se­venth Son

(Se­venth Son, fan­ta­siae­lo­ku­va, U­SA, 2014) Jo­seph De­la­neyn fan­ta­sia­kir­ja­sar­jaan poh­jau­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa mys­ti­sen ri­ta­ri­kun­nan vii­mei­nen e­los­sa o­le­va so­tu­ri et­sii kä­siin­sä en­nus­tus­ten lu­paa­man san­ka­rin, jo­ka on saa­nut syn­nyin­lah­jak­seen us­ko­mat­to­mat voi­mat. (2014)

Koh­ta­lon val­vo­jat

Matt Da­mo­nin täh­dit­tä­mäs­sä e­lo­ku­vas­sa nuo­ri kong­res­sie­dus­ta­ja a­jau­tuu ra­kas­tet­tun­sa kans­sa kes­kel­le ou­to­ja ta­pah­tu­mia. (2011)
22

22.50 K­loo­nat­tu koi­ran­pen­tu

E­te­lä­ko­rea­lai­nen bio­tek­niik­kayh­tiö on k­loo­nan­nut jo y­li 500 koi­raa. (2014)

23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.15 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Verta käsissä

23.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Night (1)

23.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Päihteitä ja väkivaltaa

23.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Night (1)

23.55 Eh­dot­to­mas­ti eh­kä

Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Mayas­ta, jo­ka ky­syy i­säl­tään, mi­ten hän on saa­nut al­kun­sa. (2008)

00.00 Eh­dot­to­mas­ti eh­kä

Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Mayas­ta, jo­ka ky­syy i­säl­tään, mi­ten hän on saa­nut al­kun­sa. (2008)

Tans­ka­lai­nen tyt­tö

(T­he Da­nish Girl, e­lä­mä­ker­ral­li­nen d­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia & U­SA, 2015) Da­vid E­bers­hof­fin ro­maa­niin ja to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va fik­tii­vi­nen ta­ri­na tai­tei­li­ja Ger­da We­ge­ne­rin ja hä­nen mie­hen­sä Ei­nar We­ge­ne­rin e­lä­mäs­tä. (2015)

00.10 Tans­kan­lai­val­la 24h (x2)

00.20 Ju­lie & Ju­lia

Kah­den nai­sen to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va e­lo­ku­va ker­too kah­des­ta e­ri­lai­ses­ta e­lä­mäs­tä e­ri ai­ka­kau­sill­la. (2009)

00.30 Van­ta­ge Point - as­ke­leen e­del­lä

Yh­dys­val­tain p­re­si­dent­ti Hen­ry Ash­ton o­sal­lis­tuu Es­pan­jas­sa pi­det­tä­vään ter­ro­ris­min­vas­tai­seen huip­pu­ko­kouk­seen. (2008)

00.45 Ka­don­neet

3. kauden jaksot alkavat uusintana.
1

01.10 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

01.40 Mer­ta­ran­ta ja le­gen­dat

Tommi Evilän päivä

02.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2017)

A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

Maailman söpöimmät.

02.05 A­sun­non met­säs­tä­jät

02.05 K­rei­sit ko­ti­vi­deot (x2)

02.10 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

02.35 Re­mont­ti­pa­ri

Missionaries Retreat In Waco

Tans­kan­lai­val­la 24h

02.40 Re­mont­ti­pa­ri

03.05 Re­mont­ti­pa­ri

New Home New Life for Mom

03.05 Re­mont­ti­pa­ri

Couple Reach for Unreachable

03.15 Re­mont­ti­pa­ri

03.30 Tans­kan­lai­val­la 24h

03.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

03.50 Tans­kan­lai­val­la 24h

03.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

4

04.00 Tans­kan­lai­val­la 24h

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

alkaa uusintana.

04.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.25 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.45 So­fian en­ke­lit

alkaa uusintana.

04.45 So­fian en­ke­lit

So­fian en­ke­lit (x2)

So­fian en­ke­lit

05.05 So­fian en­ke­lit

05.10 So­fian en­ke­lit

05.10 So­fian en­ke­lit