Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

05.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät

04.25 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not (x4)

(2016)

04.30 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not (x2)

(2016)

03.50 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not (x2)

(2016)

05.05 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.
6

06.20 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

(2016)

06.25 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

07.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.25 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.40 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.10 Sein­feld (x4)

08.15 Sein­feld (x2)

08.15 Sein­feld (x2)

08.20 Sein­feld (x4)

08.35 Sein­feld (x2)

9

09.15 TV S­hop

09.15 TV S­hop

09.20 TV S­hop

09.35 TV S­hop

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

11.05 Sein­feld (x2)

11.10 Sein­feld (x6)

11.15 Sein­feld (x4)

11.30 Sein­feld (x2)

12

12.00 TV S­hop

12.05 TV S­hop

12.10 TV S­hop

12.25 TV S­hop

13.00 Ho­tel­lit kun­toon

13.05 B­ron­xin e­läin­tar­ha

Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

13.10 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

13.25 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

al­kaa uu­sin­ta­na.

13.55 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

14.05 Te­ra­pian tar­pees­sa

Le­vel­ling up

14.05 Hit­ti­kär­pä­nen

14.10 Te­ra­pian tar­pees­sa

14.25 Pe­lo­ton seik­kai­li­ja - C­lutch Po­wers

Pe­lo­ton seik­kai­li­ja C­lutch Po­wers luu­lee o­le­van­sa yk­si­näi­nen su­si, kun­nes il­keä vel­ho Mal­lock kar­kaa van­ki­lap­la­neet­ta X-4:l­tä. (2010)

14.35 70's s­how

70's s­how

So­vi­nis­tit so­ta­ja­lal­la.
15

15.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

15.05 Hou­se

15.05 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

al­kaa uu­sin­ta­na.

15.10 Hou­se

al­kaa uu­sin­ta­na.

16.00 Rie­mu­lo­ma Pa­lan­de­reil­la

Pa­lan­de­rien pel­ko­ker­roin. (2016)

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

16.05 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x14)

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.
18

18.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

Koi­rat: i­loi­set vei­ja­rit.

18.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro

Rie­mu­lo­ma Pa­lan­de­reil­la

Pa­lan­de­rien pel­ko­ker­roin. (2016)

18.30 70's s­how

19.00 Hou­se

Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Al­pit.

19.00 C­har­lie St. C­loud

C­har­liel­la on ky­ky näh­dä e­des­men­nyt vel­jen­sä ja ju­tel­la täl­le. (2010)

Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Al­pit.

20.00 Ju­tan ja Ver­tin su­per­sink­ku­dieet­ti

Hit­ti­kär­pä­nen

20.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Al­pit.

Rie­mu­lo­ma Pa­lan­de­reil­la

Pa­lan­de­rien pel­ko­ker­roin. (2016)

20.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro

20.00 B­ron­xin e­läin­tar­ha

21

21.00 Ram­bo - tais­te­li­ja

Viet­na­min ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) pää­tyy ys­tä­vään­sä et­sies­sään pik­ku­kau­pun­kiin ja jou­tuu pai­kal­li­sen s­he­rif­fin (B­rian Den­ne­hy) sil­mä­ti­kuk­si. (1982)

Ram­bo - tais­te­li­ja 2

Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra. (1985)

21.00 Ram­bo - tais­te­li­ja 3

So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si. (1988)

Kuin lin­tu lan­gal­la

To­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­mas­sa o­le­va mies koh­taa sat­tu­mal­ta en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ja ve­tää tä­män­kin mu­kaan hen­gen­vaa­ral­li­seen pa­koi­luun­sa. (1990)

21.00 Man of t­he Hou­se - Kaik­kien ai­ko­jen kyt­täys­keik­ka

Ryh­mä tek­sa­si­lai­sia c­heer­lea­de­rei­ta jou­tuu mur­han to­dis­ta­jik­si ja pää­tyy po­lii­sin suo­je­luun. (2005) 95 min.

R.I.P.D. - Haa­mu­ky­tät

Y­li­luon­nol­li­nen toi­min­ta­ko­me­dia kuol­leis­ta po­lii­seis­ta, jot­ka rat­kai­se­vat ri­kok­sia hau­dan tuol­ta puo­len. (2013)

21.00 W­hi­te Hou­se Down

Val­koi­ses­sa ta­los­sa tyt­tä­ren­sä kans­sa tu­ris­ti­kier­rok­sel­la ol­lut po­lii­si jou­tuu puo­lus­ta­maan p­re­si­dent­tiä ter­ro­ris­tien hyök­käyk­sel­tä. (2013)

22.55 Man of t­he Hou­se - Kaik­kien ai­ko­jen kyt­täys­keik­ka

Ryh­mä tek­sa­si­lai­sia c­heer­lea­de­rei­ta jou­tuu mur­han to­dis­ta­jik­si ja pää­tyy po­lii­sin suo­je­luun. (2005) 95 min.

23.00 Le­vot­to­mat ja­lat

Ram­bo - tais­te­li­ja

Viet­na­min ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) pää­tyy ys­tä­vään­sä et­sies­sään pik­ku­kau­pun­kiin ja jou­tuu pai­kal­li­sen s­he­rif­fin (B­rian Den­ne­hy) sil­mä­ti­kuk­si. (1982)

23.05 Ram­bo - tais­te­li­ja 2

Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra. (1985)

23.05 Kuin lin­tu lan­gal­la

To­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­mas­sa o­le­va mies koh­taa sat­tu­mal­ta en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ja ve­tää tä­män­kin mu­kaan hen­gen­vaa­ral­li­seen pa­koi­luun­sa. (1990)

23.20 Ram­bo - tais­te­li­ja 3

So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si. (1988)

23.45 R.I.P.D. - Haa­mu­ky­tät

Y­li­luon­nol­li­nen toi­min­ta­ko­me­dia kuol­leis­ta po­lii­seis­ta, jot­ka rat­kai­se­vat ri­kok­sia hau­dan tuol­ta puo­len. (2013)
0

00.00 U-571

Toi­sen maail­man­so­dan ai­kaan si­joit­tu­vas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa e­ri­kois­kou­lu­tuk­sen saa­nut va­le­pu­kui­nen a­me­rik­ka­lais­mie­his­tö y­rit­tää val­la­ta sak­sa­lais­ten U-571 -su­kel­lus­ve­neen. (2000)

00.55 70's s­how

Sar­ja al­kaa a­lus­ta uu­sin­ta­na.

00.55 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la 2017

Al­pit.

01.00 70's s­how

E­ri­cin syn­ty­mä­päi­vä.

01.20 70's s­how

01.30 B­ron­xin e­läin­tar­ha

01.30 C­har­lie St. C­loud

C­har­liel­la on ky­ky näh­dä e­des­men­nyt vel­jen­sä ja ju­tel­la täl­le. (2010)

01.40 Le­vot­to­mat ja­lat

01.55 Hit­ti­kär­pä­nen

Voi Ve­nä­jä mi­tä vi­deoi­ta!

01.55 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.15 Ju­tan ja Ver­tin su­per­sink­ku­dieet­ti

02.25 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

02.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.45 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.50 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.55 Ho­tel­lit kun­toon

3

03.15 Rie­mu­lo­ma Pa­lan­de­reil­la

Lo­ve is in t­he air. (2016)

03.25 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

al­kaa uu­sin­ta­na.

03.30 Myyn­ti­mies Jeth­ro

03.40 Ho­tel­lit kun­toon

03.45 Ho­tel­lit kun­toon

Ho­tel­lin­joh­ta­mi­sen kon­ka­ri Ant­ho­ny Melc­hior­ri lait­taa tii­mei­neen ku­lah­ta­nei­ta ho­tel­le­ja uu­teen us­koon.

03.50 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

Uu­dis­koh­teen ra­ken­nut­ta­jan vaa­ti­muk­set ai­heut­ta­vat vä­lit­tä­jil­le har­mai­ta hiuk­sia. (2016)

04.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.20 Voi Ve­nä­jä mi­tä vi­deoi­ta!

Oh­jel­ma e­sit­te­lee hul­vat­to­mia ja en­nen­nä­ke­mät­tö­miä ko­ti­vi­deoi­ta Ve­nä­jäl­tä. (2015)

04.25 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

E­ric saa e­lä­män­sä ti­lai­suu­den, jos myy ys­tä­vän­sä a­sun­non hy­vään hin­taan. (2016)

04.30 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

(2016)