Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Ca­ribbean Life
06.00: Sarjassa seurataan perheitä,
06.15 Ca­ribbean Life
Sarjassa seurataan perheitä,
06.20 Ca­ribbean Life
jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Karibialta.
06.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
var­sin­kaan silloin,..
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
07.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
var­sin­kaan silloin,..
07.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.35 Hul­vat­to­mat hautajaiset
07.50 Kiin­teis­töveljekset
07.50 Su­per­täh­tien asuntoautot
08.05 Kiin­teis­töveljekset
08.15 Kiin­teis­töveljekset
08.10 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.10 Jenkkimetsurit
Sar­jas­sa seu­ra­taan Pel­le­tie­rin per­heen ison met­sän­hak­kuuy­ri­tyk­sen töi­tä ja koet­te­le­muk­sia. (Ame­ri­can Log­gers, to­si-tv, USA, 2009)
08.55 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
08.45 Kadonneet
4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
09.05 TV Shop
09.00 TV Shop
9
09.35 TV Shop
09.50 TV Shop
10.05 Kadonneet
10.05 Kadonneet
Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
su: 4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
10.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
11.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.55 Käm­päs­tä lukaaliksi
la: UUSI SARJA!
11.05 Kiin­teis­töveljekset
11.25 Su­per­täh­tien asuntoautot
11.30 Su­per­täh­tien asuntoautot
11.25 Pe­lo­ton punatakki
Van­haan piir­ret­tyyn pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa ovat vas­tak­kain tum­pe­lo ka­na­da­lais­rat­su­po­lii­si Dud­ley Do-Right ja il­keä Sni­de­ly Whiplash,..
(Dudley Do-Right, komedia, USA, 1999)
11.25 Ruo­kakaupparalli
UUSI SARJA! Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.55 Kiin­teis­töveljekset
12.00 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
11.55 Alas­to­mat selviytyjät
12
12.20 Tuu­rin kyläkauppias
12.40 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
12.50 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruokaa,..
12.50 Tuu­rin kyläkauppias
12.50 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
13.10 Onnenpyörä
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Maail­man ra­kas­te­tuin game show,..
13.35 Onnenpyörä
ma: On taas aika,
ke: 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Maail­man ra­kas­te­tuin game show,..
to: Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
13.45 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
13.45 Onnenpyörä
14.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.30 Tuu­rin kyläkauppias
Tuu­rin ky­lä­kaup­paan saa­puu tä­nään kau­nii­ta ke­sävieraita,..
14.40 Tuu­rin kyläkauppias
Tuurin Onnenkylässä suunnitellaan Toivon 1-vuotisjuhlia.
14.35 Tuu­rin kyläkauppias
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2016)
to: Tar­jous­hauk­ka hie­roo tut­tuun ta­paan kauppoja,..
14.40 Atlantin yli
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2017)
14.40: Arjan toinen elämä.
15.35: Mikon toiset kasvot. Blä­gä is­kee, ja mie­his­tös­sä he­rää le­vottomuus...
14.30 Atlantin yli
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2017)
14.30: Timonen,
15.25: Viivin päiväkirjan musta sivu.
14.40 En­nak­ko­jak­so: Atlantin yli
Ennakkojakso.
15
15.20 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
15.25 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä.
15.25 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi.
15.35 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
15.35 Atlantin yli
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Köydet irti!..
16.20 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruokaa,..
16.20 Alas­to­mat selviytyjät
Kah­den seik­kai­li­jan on sel­viy­dyt­tä­vä 21 päi­vää il­man ruo­kaa, vet­tä ja vaat­tei­ta maail­man syr­jäi­sim­mis­sä kolkissa.
16.20 Mr. Bean lomailee
(Mr. Beans Holiday, No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­ju­reak­tio. 80 min. Oh­jaus: Ste­ven Bendelack.
16.30 Cap­tain Underpants
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kak­si tur­han­kin idea­ri­kas­ta kou­lu­poi­kaa, Er­no (Ke­vin Hart) ja Huu­ko (Tho­mas Midd­le­ditch) , hyp­no­ti­soi kou­lun­sa reh­to­rin (Ed Helms)..
2017
16.30 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
(Bean, ko­me­dia, Iso-Bri­tan­nia, 1997) Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter MacNicol)
17.10 Kadonneet
Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
ti: 4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
ke: Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
18
18.05 Tuu­rin kyläkauppias
(Ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2016)
ma: Tuurin Onnenkylässä suunnitellaan Toivon 1-vuotisjuhlia.
ti: Mil­joo­na­Ti­vo­li avaa vih­doin oven­sa ja Tar­jous­hauk­ka hu­rah­taa tu­bettamiseen...
ke: Jane järjestää rakkaalleen syntymäpäiväyllätystä.
18.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
18.10 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
19.00 Onnenpyörä
ti: 1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Maail­man ra­kas­te­tuin ga­me show, le­gen­daa­ri­nen On­nen­pyö­rä jatkuu!..
ke: Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
to: Se on oi­kein! Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­singistä,..
19.00 Grace
19.00: Grace
19.05 Hop
Pää­siäis­pu­pun tei­ni-ikäi­nen poi­ka ei ha­lua jat­kaa pää­siäis­pe­rin­net­tä vaan soit­tai­si mie­luum­min rum­pu­ja yh­tyees­sä. Rii­del­tyään isän­sä kans­sa hän kar­kaa Los An­ge­le­siin ja lyöt­täy­tyy yh­teen saa­mat­to­man nuo­ren mie­hen kans­sa. Elo­ku­vas­sa on mu­ka­na myös Da­vid Has­sel­hoff oma­na it­se­nään. 91 min...
(Hop, komedia, USA, 2011)
19.05 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä. Lo­tan ret­ki­kun­nas­sa ovat lop­pu se­kä ih­mi­set et­tä ruoka,..
20.00 Ext­re­me­päiväkirjat
Villi Etelä. Lo­tan ret­ki­kun­nas­sa ovat lop­pu se­kä ih­mi­set et­tä ruoka,..
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2020
(Ko­ti­mai­nen li­fes­tyle, 2019)
20.00 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi. Tär­kein­tä ei ai­na ole pää­mää­rä vaan mat­ka ja se, mi­tä mat­kan ai­kana oppii...
20.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toimintaa...
20.00 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
20.05 Mestaritekijä
Matka Mestaritekijäksi. Tär­kein­tä ei ai­na ole pää­mää­rä vaan mat­ka ja se, mi­tä mat­kan ai­kana oppii...
21
21.00 Pa­luu pa­rikymppiseksi
21.05 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
ti: Pakka sekaisin.
ke: Kuokkavieras. Päi­vä al­kaa hai­keis­sa tunnelmissa,..
21.00 Vau­voi­na varastetut
21.00 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
(Bean, ko­me­dia, Iso-Bri­tan­nia, 1997) Mr. Bean (Ro­wan Atkinson)..
21.00 Mr. Bean lomailee
(Mr. Beans Holiday, No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­ju­reak­tio. 80 min. Oh­jaus: Ste­ven Ben­de­lack. Pääo­sis­sa: Em­ma de Caunes,
21.00 Kris­tuk­sen vii­meinen kiusaus
(Last Temptation of Christ, draa­ma, USA, Ka­na­da, 1988) Ai­ka­naan suu­ren ko­hun ai­heut­ta­nut elo­ku­va ku­vaa Jee­suk­sen in­hi­mil­li­se­nä olen­to­na, jo­ka kaik­kien ih­mis­ten lail­la jou­tuu kas­vok­kain kiu­saus­ten kans­sa, ku­ten pe­lon, epäi­lyk­sen, ma­sen­nuk­sen, vas­ta­ha­koi­suu­den se­kä hi­mon. Elo­ku­va pe­rus­tuu Níkos Ka­zant­zákik­sen ro­maa­niin Vii­mei­nen kiu­saus. 160 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Wil­lem Da­foe, Har­vey Kei­tel, Bar­ba­ra Hers­hey, David Bowie,
22.05 Kaiken teoria
(Theory of Everything, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2014) Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too yh­des­tä maail­man mer­kit­tä­vim­mis­tä ajat­te­li­jois­ta, edes­men­nees­tä ast­ro­fyy­sik­ko Step­hen Haw­kin­gis­ta. Se on myös ta­ri­na kah­des­ta ihmisestä,..
22.05 t Think Twice
Kun ys­tä­vyk­sis­tä koos­tu­van suo­si­tun ne­wyor­ki­lai­sen imp­ro­vi­saa­tio­ryh­män yk­si jä­sen te­kee kun­nol­la lä­pi­mur­ron, muut al­ka­vat ta­ju­ta, et­tei kai­kil­le kui­ten­kaan lo­pul­ta käy niin. 86 min. Oh­jaus: Mi­ke Birbiglia...
(Don't Think Twice, draamakomedia, USA, 2016)
22.00 Erin Brockovich
To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa rä­väk­kä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti saa työ­pai­kan la­ki­toi­mis­tos­ta ja pää­see va­ka­vaan ym­pä­ris­tö­ri­kok­seen syyl­lis­ty­neen jät­tiy­ri­tyk­sen jäl­jil­le. 131 min. Oh­jaus: Ste­ven Soderbergh...
(Erin Brockovich, draama, USA, 2000)
22.00 Lost In Translation
Os­car-pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa ikään­ty­nyt fil­mi­täh­ti ja yk­si­näi­nen nuo­ri nai­nen ta­paa­vat sat­tu­mal­ta to­kio­lai­ses­sa luk­sus­ho­tel­lis­sa. Kum­pi­kin käy ta­hol­laan lä­pi omaa kriisiään,..
(Lost in Translation, draama, USA, 2003)
22.50 Ex on the Beach Suomi
(ko­ti­mai­nen to­si-tv, 2020)
pe: Pakka sekaisin.
la: Kuokkavieras. Päi­vä al­kaa hai­keis­sa tunnelmissa,..
23.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.50 Ju­rassic World
(Jurassic World,
23.50 Lost In Translation
(Lost in Translation, draama, USA, 2003)
0
00.00 Vic­to­ria ja Abdul
(Victoria and Abdul, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2017)..
00.10 Kaiken teoria
(Theory of Everything, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2014) Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too yh­des­tä maail­man mer­kit­tä­vim­mis­tä ajat­telijoista,..
00.25 Vau­voi­na varastetut
00.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.45 Ride Along 2
Lankomiehet ovat täällä taas!
2016
01.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.25 Kaiken teoria
(Theory of Everything, draa­ma, Iso-Bri­tan­nia, 2014)..
01.40 t Think Twice
(Don't Think Twice, draamakomedia, USA, 2016)
02.00 Erin Brockovich
(Erin Brockovich, draama, USA, 2000)
02.00 FBI
02.10 Arktiset vedet
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.55 Arktiset vedet
02.50 Arktiset vedet
3
03.05 Alas­to­mat selviytyjät
03.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.15 Arktiset vedet
EU:n suurimalla järvellä.
03.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.45 Su­per­täh­tien asuntoautot
04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.10 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
(Wahlg­rens värld, to­si-tv, Ruotsi, 2017)
04.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla