Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot A­sun­non met­säs­tä­jät (x6) A­las­to­mat sel­viy­ty­jät (x2)
06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4) 06.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät (x2)
07.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
08.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Uuden pelko. Parvi. Kaikki tai ei mitään. Hylätyt. 08.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Kau­si 1, o­sa 11. Täl­lä ker­taa vuo­ros­sa o­vat ko­ti­vi­deoi­den no­loim­mat het­ket.
08.15 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot Kau­si 1, o­sa 10. Täs­sä jak­sos­sa näy­te­tään u­noh­tu­mat­to­mia het­kiä, hy­väs­sä ja pa­has­sa.
9 09.00 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x12) A­sun­non met­säs­tä­jät (x3)
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12 12.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Parvi. Kaikki tai ei mitään. Hylätyt. K­rei­sit ko­ti­vi­deot Kau­si 4, o­sa 9. Oh­jel­ma e­sit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kät­köis­tä.
12.25 K­rei­sit ko­ti­vi­deot Kau­si 4, o­sa 10. Oh­jel­ma e­sit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kät­köis­tä.
13.00 Ka­don­neet s s­how (x2) Kokelaskollega. Läheltä liippaa.
13.25 s s­how (x2) Neuvoja neuvottomille. Ruskettunut rilluttelija.
13.55 A­las­kan e­ra­kot s s­how (x8) Häälahjahuumaa. Joulu on yhtä juhlaa. Heikkona hemmottelulle. Pässinpäitä ja pollareita. Kokelasta koetellaan. Vierailu vehtailuvuorella. Kokelaskollega. Läheltä liippaa.
14.05 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot (x2)
14.25 Ba­be suur­kau­pun­gis­sa (Ba­be: Pig in t­he Ci­ty, seik­kai­lu, U­SA/Aust­ra­lia, 1998) Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­sek­si.
15 15.00 Maail­man haus­kim­mat ko­ti­vi­deot
16.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Ba­be suur­kau­pun­gis­sa (Ba­be: Pig in t­he Ci­ty, seik­kai­lu, U­SA/Aust­ra­lia, 1998) Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­sek­si.
16.10 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tast­ro­fie­lo­ku­va (Bean, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 1997) Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon e­dus­ta­ja­na I­so-B­ri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter Mac­Ni­col) per­he­suh­teet­kin hän jou­tuu pian kor­jai­le­maan ai­heut­ta­miaan va­hin­ko­ja.
17.00 Ka­don­neet
18 18.00 s s­how (x10) Häälahjahuumaa. Joulu on yhtä juhlaa. Heikkona hemmottelulle. Pässinpäitä ja pollareita. Kokelasta koetellaan. Vierailu vehtailuvuorella. Kokelaskollega. Läheltä liippaa. Neuvoja neuvottomille. Ruskettunut rilluttelija. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 5. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Sa­mi Hel­sin­gis­tä, Hal­le Kan­nuk­ses­ta ja E­li­na Kot­kas­ta. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2019) Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä UUSI SARJA! Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta.
19.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Top Gear: Hu­te­ja ja hit­te­jä UUSI SARJA! Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan i­ki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. Muu­tos mi­nuk­si UUSI SARJA! Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 6: A­bo­ri­gi­naa­lien kult­tuu­ri ja val­la­bin­met­säs­tys Out­bac­kis­sa. To­mi saa ai­nut­laa­tui­sen ti­lai­suu­den tu­tus­tua uu­den ko­ti­maan­sa his­to­riaan ja pää­see viet­tä­mään kak­si päi­vää pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä e­lä­vän a­bo­ri­gi­naa­li­per­heen pa­ris­sa Poh­jois-Aust­ra­lias­sa.
20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! Kau­si 16, o­sa 2. Mor­sius­pu­ku­lii­ke K­lein­fel­din a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 6: A­bo­ri­gi­naa­lien kult­tuu­ri ja val­la­bin­met­säs­tys Out­bac­kis­sa. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 5. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Sa­mi Hel­sin­gis­tä, Hal­le Kan­nuk­ses­ta ja E­li­na Kot­kas­ta. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2019) Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 2: Kulttuurisokkeja. Ka­ro­lii­nan tu­le­vai­suus Da­vo­sis­sa on u­hat­tu­na. A­li­na saa­puu Ja­pa­niin, mut­ta yh­tei­nen ai­ka on kor­til­la. Muu­tos mi­nuk­si UUSI SARJA! Kol­men vuo­den ai­ka­na ku­va­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yh­dek­sän su­ku­puo­len­kor­jaus­leik­kauk­sen lä­pi käy­vän pää­hen­ki­lön se­kä hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mää. Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 2: Kulttuurisokkeja. Ka­ro­lii­nan tu­le­vai­suus Da­vo­sis­sa on u­hat­tu­na. A­li­na saa­puu Ja­pa­niin, mut­ta yh­tei­nen ai­ka on kor­til­la. Lot­ta pur­kaa i­kä­vään­sä rank­kaan t­ree­niin. At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 5: Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan e­lä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa? S­qual­lit vaa­ni­vat me­rel­lä, on va­rau­dut­ta­va ko­vaan ke­liin.
21 21.00 Lät­kä Lo­ve Kausi 1, osa 2: Kulttuurisokkeja. Ka­ro­lii­nan tu­le­vai­suus Da­vo­sis­sa on u­hat­tu­na. A­li­na saa­puu Ja­pa­niin, mut­ta yh­tei­nen ai­ka on kor­til­la. A­me­ri­can Pie: T­he Wed­ding (2003) (A­me­ri­can Wed­ding, ko­me­dia, U­SA, 2003) A­me­ri­can Pie -e­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Jim (Ja­son Biggs) ja Mic­hel­le (Al­li­son Han­ni­gan) päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yh­teen, mut­ta hää­suun­ni­tel­mat ei­vät me­ne kui­ten­kaan put­keen, kun taus­ta­pi­rui­na hää­ri­vät tu­tut S­tif­ler, Finch ja Ke­vin. At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 5: Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan e­lä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa? Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Tai­ku­ri ha­luaa e­nem­män. Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja Ii­ro Sep­pä­sen mat­kas­ta Las Ve­ga­sin tai­ku­ri­maail­man kaut­ta ext­re­me-ur­hei­li­jak­si ja Hol­ly­wood-tuot­ta­jak­si. Raa­ka­lai­set (2012) (Sa­va­ges, ri­kosd­raa­ma, U­SA, 2012) Don Wins­lown ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, O­li­ver S­to­nen piin­ko­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa kak­si nuor­ta pil­vi­pa­ro­nia jou­tuu na­pit vas­tak­kain mek­si­ko­lai­sen huu­me­kar­tel­lin kans­sa, jo­ka kaap­paa hei­dän yh­tei­sen tyt­töys­tä­vän­sä. 131 min. Oh­jaus: O­li­ver S­to­ne. Pääo­sis­sa: Aa­ron Tay­lor-John­son, Be­ni­cio Del To­ro, B­la­ke Li­ve­ly, E­mi­le Hirsch, Joel Da­vid Moo­re, John T­ra­vol­ta, Mía Maest­ro, Sal­ma Hayek, Tay­lor Kitsch, U­ma T­hur­man. Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tast­ro­fie­lo­ku­va (Bean, ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 1997) Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon e­dus­ta­ja­na I­so-B­ri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter Mac­Ni­col) per­he­suh­teet­kin hän jou­tuu pian kor­jai­le­maan ai­heut­ta­miaan va­hin­ko­ja. 82 min. Oh­jaus Mel S­mith. Ju­ras­sic Park (Ju­ras­sic Park, seik­kai­lu/s­ci-fi, U­SA, 1993) Syr­jäi­sel­le saa­rel­le di­no­sau­rus­tee­ma­puis­ton pe­rus­ta­nut mil­jo­nää­ri kut­suu ryh­män tie­de­mie­hiä tu­tus­tu­maan luo­muk­seen­sa. Tes­ti­kier­ros muut­tuu hur­jak­si seik­kai­luk­si tur­va­lait­tei­den pet­täes­sä. 115 min. Oh­jaus: S­te­ven S­piel­berg. Pääo­sis­sa: A­ria­na Ric­hards, Bob Peck, Jeff Goldb­lum, Jo­seph Maz­zel­lo, Lau­ra Dern, Mar­tin Fer­re­ro, Ric­hard At­ten­bo­rough, Sam Neill, Sa­muel L. Jack­son, Way­ne K­night.
22.00 Kar­kaus­vuo­si (Leap Year, d­raa­ma, U­SA, Ir­lan­ti, 2010) Ir­lan­ti­lai­sen pe­rin­teen mu­kaan nai­nen voi ko­sia mies­tä kar­kaus­päi­vä­nä, jo­ten bos­to­ni­lai­nen An­na päät­tää yl­lät­tää Dub­li­nis­sa työ­mat­kal­la o­le­van poi­kays­tä­vän­sä ko­sin­nal­la. 22.00 A­me­ri­can Pie - Luok­ka­ko­kous (2012) (A­me­ri­can Pie: Reu­nion, ko­me­dia, U­SA, 2012) Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouk­ses­sa. Ai­kui­se­lä­män vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det saa­vat kyy­tiä, kun var­hais­kes­ki-i­käi­set taan­tu­vat jäl­leen tei­nien ta­sol­le.
22.20 Ri­de A­long (2014) (Ri­de A­long, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2014) Po­lii­sik­si hai­kai­le­va Ben (Ke­vin Hart) pää­see tu­tus­tu­maan po­lii­sin ar­keen tu­le­van lan­kon­sa Ja­me­sin (I­ce Cu­be) o­pas­tuk­sel­la. 92 min. Oh­jaus: Tim S­to­ry.
22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 12. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. 22.55 At­lan­tin y­li Kausi 2, osa 5: Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan e­lä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa?
23.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 15. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
23.40 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Sep­pä­nen UUSI SARJA!
23.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Cent­ral In­tel­li­gen­ce (2016) 23.55 A­me­ri­can Pie: T­he Wed­ding (2003) (A­me­ri­can Wed­ding, ko­me­dia, U­SA, 2003) A­me­ri­can Pie -e­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa Jim (Ja­son Biggs) ja Mic­hel­le (Al­li­son Han­ni­gan) päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yh­teen, mut­ta hää­suun­ni­tel­mat ei­vät me­ne kui­ten­kaan put­keen, kun taus­ta­pi­rui­na hää­ri­vät tu­tut S­tif­ler, Finch ja Ke­vin.
0
00.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Tu­hat­ki­loi­nen per­he
00.30 Ri­de A­long (2014) (Ri­de A­long, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2014) Po­lii­sik­si hai­kai­le­va Ben (Ke­vin Hart) pää­see tu­tus­tu­maan po­lii­sin ar­keen tu­le­van lan­kon­sa Ja­me­sin (I­ce Cu­be) o­pas­tuk­sel­la. 92 min. Oh­jaus: Tim S­to­ry.
00.45 A­me­ri­can Pie - Luok­ka­ko­kous (2012)
01.00 Kis­sa­hul­lut
01.10 John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt (2011)
01.20 Liian kuu­mat van­hem­mat
Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 14. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
02.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
02.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 02.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.20 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
03.35 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
04.00 s s­how (x6) 04.00 s s­how
04.35 A­sun­non met­säs­tä­jät