Ohjelmakartta.fi
ma 15.10. ti 16.10. ke 17.10. to 18.10. pe 19.10. la 20.10. su 21.10.

04.25 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

04.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät

04.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

04.50 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

04.45 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

05.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

05.15 A­sun­non met­säs­tä­jät

05.20 So­fian en­ke­lit (x2)

alkaa uusintana. (2011)

05.20 So­fian en­ke­lit (x2)

alkaa uusintana. (2011)

6

06.00 So­fian en­ke­lit

(2011)

06.15 So­fian en­ke­lit

On ai­ka ker­ra­ta, kei­tä kaik­kia So­fia ja kump­pa­nit aut­toi­vat kau­den ai­ka­na. (2011)

06.25 So­fian en­ke­lit

(2011)

06.45 So­fian en­ke­lit

Lea on monivammainen lapsi. (2011)

06.55 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.15 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.20 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.25 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.40 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

07.50 Sein­feld (x2)

The Smelly Car The Handicap Spot

08.10 Sein­feld (x2)

The Cheever Letters The Opera

08.15 Sein­feld (x2)

The Virgin The Airport

08.15 Sein­feld (x2)

The Outing The Old Man

08.20 Sein­feld (x4)

The Pick The Movie The Visa The Shoes

08.35 Sein­feld (x2)

The Implant The Junior Mint

08.45 A­sun­non met­säs­tä­jät

9

09.10 TV S­hop

09.15 TV S­hop

09.20 TV S­hop

09.35 TV S­hop

10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)

10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.40 Sein­feld (x2)

The Mango The Puffy Shirt

11.10 Sein­feld (x2)

The Pick The Movie

11.15 Sein­feld (x6)

The Visa The Shoes The Outing The Old Man The Implant The Junior Mint

Sein­feld (x2)

The Smelly Car The Handicap Spot

11.30 Sein­feld (x2)

The Pilot (1) The Pilot (2)

11.40 TV S­hop

12

12.05 TV S­hop

12.10 TV S­hop

12.15 TV S­hop

12.30 TV S­hop

12.40 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?

13.05 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

13.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

13.15 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

13.30 O­ne Di­rec­tion: T­his Is Us

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va poi­ka­bän­di O­ne Di­rec­tio­nin syök­sy­mi­ses­tä maail­man­me­nes­tyk­seen. (2013)

13.40 S­tuart Litt­le 2

Litt­len per­heen hii­ri­lap­si S­tuart pe­las­taa ka­na­ria­lin­tu Mar­ga­lon hau­kan kyn­sis­tä ja saa uu­den ys­tä­vän. (2002)

14.00 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

Koirat: iloiset veijarit. O­saa­ko koi­ra­si pu­hua vai kii­peää­kö pis­ki­si puu­hun kuin kis­sa? (2011)

14.05 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and the Mother of All Sessions

14.10 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie and Sean's Twisted Sister Charlie Has a Threesome

Te­ra­pian tar­pees­sa

14.35 70's s­how

Yökylässä

14.35 70's s­how

Laurie muuttaa

14.40 70's s­how

Eric erotetaan Redin syntymäpäivä
15

15.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?

15.05 Hou­se

Sivupersoonia

15.05 Hou­se

Irtiottoja

15.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2015)

15.10 Hou­se

Harhaisuutta Hyvä vaimo

15.20 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

16.00 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

16.00 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

16.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

16.20 A­me­ri­kan su­loi­sim­mat lem­mi­kit

alkaa uusintana. Hy­vät, pa­hat ja pör­röi­set. (2011)

16.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

17.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.30 Hou­se

18

18.00 Te­ra­pian tar­pees­sa

Charlie, Lacey and the Dangerous Plumber Charlie and the Mother of All Sessions Charlie and Sean's Twisted Sister Charlie Has a Threesome

Will & G­ra­ce (x2)

18.25 On­nen­pyö­rä

18.30 70's s­how

Yökylässä Eric erotetaan Redin syntymäpäivä Laurie muuttaa

18.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Hou­se

Sivupersoonia Harhaisuutta Hyvä vaimo Irtiottoja

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

19.00 On­nen­pyö­rä

19.30 S­tuart Litt­le 2

Litt­len per­heen hii­ri­lap­si S­tuart pe­las­taa ka­na­ria­lin­tu Mar­ga­lon hau­kan kyn­sis­tä ja saa uu­den ys­tä­vän. (2002)

20.00 On­nen­pyö­rä

Will & G­ra­ce (x2)

Staten Island Fairy Three Wise Men

On­nen­pyö­rä

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Hou­se

20.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ra­ken­nus­työ­maal­ta löy­tyy nuo­ri tyt­tö, jo­ka sa­noo jou­tu­neen­sa u­ni­vor­mu­pu­kuis­ten mies­ten rais­kaa­mak­si. (1999)
21

21.00 To­wer Heist

Kun rik­kai­den a­sut­ta­man pil­ven­piir­tä­jän pal­ve­lus­vä­ki saa kuul­la ra­ken­nuk­sen o­mis­ta­jan syy­tä­neen hei­dän e­lä­ke­ra­han­sa py­ra­mi­di­hui­jauk­seen, on ai­ka ot­taa oi­keus o­miin kä­siin. (2011)

A­me­ri­can Gangs­ter

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta F­rank Lu­ca­sis­ta (Den­zel Was­hing­ton). (2007)

Ex Mac­hi­na

Ha­ku­ko­neyh­tiön oh­jel­moi­ja Ca­leb voit­taa työ­paik­kan­sa kil­pai­lus­sa vii­kon­lo­pun fir­man mah­ta­van toi­mi­tus­joh­ta­jan e­rä­maa­ko­dis­sa. (2015)

A­me­ri­can Pie 2

Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa jäl­leen en­sim­mäi­sen o­pis­ke­lu­vuo­den jäl­kei­se­nä ke­sä­nä. (2001)

T­he Gun­man

Kai­vos­mie­he­nä Kon­gos­sa e­siin­ty­vä tark­ka-am­pu­ja Ter­rier (Sean Penn) jou­tuu pai­nu­maan vuo­si­kau­sik­si maan al­le suo­ri­tet­tuaan on­nis­tu­nees­ti Kon­gon kai­vos­mi­nis­te­rin sa­la­mur­han. (2015)

I­han yös­sä

(T­ranw­reck, ko­me­dia, U­SA, 2015) Ai­ka­kaus­leh­den toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä A­my e­lää i­sän­sä o­pe­tuk­sen mu­kaan: hän juo pal­jon, polt­taa ruo­hoa ja har­ras­taa ir­to­suh­tei­ta sa­mal­la kun seu­rus­te­lee. (2015)

Tur­va­ta­lo

E­te­läaf­rik­ka­lais­ta tur­va­ta­loa var­tioi­va CIA-kel­ta­nok­ka (Ryan Rey­nolds) jou­tuu to­si­toi­miin, kun por­til­le il­maan­tuu it­sen­sä il­mian­ta­nut pet­tu­ria­gent­ti vi­hol­lis­jou­kot va­na­ve­des­sään. (2012)

23.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Mitä uskoa? (1999)

23.10 Ai­kuis­ten le­lu­kaup­pa

Episode 3

23.10 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

23.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

(1999)

23.30 Will & G­ra­ce (x2)

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

P­sy­kiat­rin lap­si ka­toaa syn­ty­mä­päi­vä­juh­lis­ta ja löy­tyy myö­hem­min kuol­lee­na. (1999)

23.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Julkisuuden kipeys (1999)
0

00.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Rääväsuu (1999)

00.10 A­me­ri­can Gangs­ter

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta F­rank Lu­ca­sis­ta (Den­zel Was­hing­ton). (2007)

00.20 A Litt­le C­haos

(A Litt­le C­haos, d­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia, 2014) Tun­teet leis­ku­vat ro­mant­ti­ses­sa d­raa­mas­sa, kun kak­si lah­ja­kas­ta mai­se­ma­suun­nit­te­li­jaa a­loit­taa puu­tar­hap­ro­jek­tin ku­nin­gas Louis XIV:n Ver­sail­le­sin pa­lat­sis­sa. (2014)

00.25 A­me­ri­can Pie 2

Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa jäl­leen en­sim­mäi­sen o­pis­ke­lu­vuo­den jäl­kei­se­nä ke­sä­nä. (2001)

00.35 I­han yös­sä

(T­ranw­reck, ko­me­dia, U­SA, 2015) Ai­ka­kaus­leh­den toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä A­my e­lää i­sän­sä o­pe­tuk­sen mu­kaan: hän juo pal­jon, polt­taa ruo­hoa ja har­ras­taa ir­to­suh­tei­ta sa­mal­la kun seu­rus­te­lee. (2015)

00.40 T­he Gun­man

Kai­vos­mie­he­nä Kon­gos­sa e­siin­ty­vä tark­ka-am­pu­ja Ter­rier (Sean Penn) jou­tuu pai­nu­maan vuo­si­kau­sik­si maan al­le suo­ri­tet­tuaan on­nis­tu­nees­ti Kon­gon kai­vos­mi­nis­te­rin sa­la­mur­han. (2015)

00.45 Hulk

01.15 Fast & Fu­rious 5

Hur­ja­päät-lef­fa­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa Dom ja kump­pa­nit o­vat paen­neet Rioon. (2011)

02.20 70's s­how

Laurie muuttaa.

02.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. (2015)

02.55 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?
3

03.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Nyt nauretaan tuhmille taaperoille.

03.00 Hou­se

03.10 70's s­how

Redin syntymäpäivä

03.30 70's s­how

Eric erotetaan

03.45 70's s­how

Yökylässä

03.45 Ai­kuis­ten le­lu­kaup­pa

Episode 3

03.55 Tans­kan­lai­val­la 24h

Tans­kan­lai­val­la 24h (x2)

04.00 Fast & Fu­rious 5

Hur­ja­päät-lef­fa­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa Dom ja kump­pa­nit o­vat paen­neet Rioon. (2011)

04.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.20 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

04.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

04.45 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

A­sun­non met­säs­tä­jät

04.50 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa