Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
6
05.00 Fu­tis­per­heen unelmamurju
06.20 Fu­tis­per­heen unelmamurju
06.10 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
06.15 Fu­tis­per­heen unelmamurju
Jal­ka­pal­lo­täh­ti Erik Berg ja hä­nen vaimonsa,..
06.25 Jenkkimetsurit
(Ame­ri­can Log­gers, to­si-tv, USA, 2011)
Kausi 3. Jaksot 5-6.
06.25 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
06.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 138. Jaksot 10-11.
07.15 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.15 Asun­non metsästäjät
Kausi 139. Jaksot 1-12.
07.25 Asun­non metsästäjät
07.40 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unelma,..
07.30 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enemmän...
07.50 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unelma,..
08.00 Jenkkimetsurit
(Ame­ri­can Log­gers, to­si-tv, USA, 2011)
la: Keltanokat tien päällä.
su: Iso vaihde päällä. Tal­vi on Pel­le­tie­rien kulta-aikaa...
08.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
ti: (Pro­per­ty Brot­hers, li­festyle, USA,
ke:
to:
pe: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. ..
08.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
9
09.10 TV Shop
09.45 TV Shop
10.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
ti: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
ke:
to: UUSI KAUSI! Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
pe:
10.45 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enemmän...
11.05 Asun­non metsästäjät
Kausi 138. Jaksot 11-2.
11.15 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
11.30 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enemmän...
Kausi 2. Jaksot 10-14.
11.40 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
12.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
ti: (Pro­per­ty Brot­hers, li­festyle, USA,
ke:
to: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. ..
pe: (Pro­per­ty Brot­hers, li­festyle, USA,
12
12.30 Kirpputorikisa
12.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan silloin,..
12.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
Kausi 18. Jaksot 18-19.
12.55 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.50 Ruo­kakaupparalli
Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen,..
Kausi 19. Jaksot 1-2.
12.55 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
13.30 Kirpputorikisa
13.30: UUSI SARJA!
13.45 Fu­tis­per­heen unelmamurju
13.40 Maail­man ou­doimmat ruoat
13.40 elokuva: Brea­king The Bank
Lon­toon pit­käikäisen,..
(Breaking the Bank, komedia, USA, 2014)
13.40 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
13.50 elokuva: Yellowbird
Läm­min­hen­ki­nen ta­ri­na ker­too kaik­kein epä­to­den­nä­köi­sim­mäs­tä san­ka­ris­ta. Kel­ta­lin­tu on pie­ni orpo lintu,..
(Yellowbird, animaatio, Ranska, Belgia, 2014)
13.50 De­sign by Lauri
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
14.45: Kun­nian­hi­moi­nen ta­lop­ro­jek­ti on lop­pusuoralla...
14.05 elokuva: Pe­lo­ton punatakki
(Dudley Do-Right, komedia, USA, 1999)
14.30 Will & Grace
14.55: Grace
14.25 elokuva: Pel­koa ja in­hoa nap­pulaliigassa
Lep­poi­sa per­he­mies Phil on jou­tu­nut kes­tä­mään kil­pai­lu­hen­ki­sen isän­sä temp­pu­ja ko­ko ikänsä,..
(Kicking & Screaming, komedia, USA, 2005)
14.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
15
15.30 De­sign by Lauri
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
ti: Sil­lä aikaa,..
15.30 Kirpputorikisa
Kausi 12. Jaksot 1-4.
15.40 elokuva: Lorax
(Dr. Si­su­kas Ted-poi­ka rat­koo ka­don­nei­den pui­den ar­voi­tus­ta ja tu­tus­tuu Lo­ra­xiin - äk­syyn, mut­ta ys­tä­väl­li­seen met­sänhenkeen...
Seuss' The Lorax, koko perheen animaatio, USA, 2012)
16.05 Ko­kovartalomies
Stand up -mes­ta­ri Sa­mi Hed­ber­gin täh­dit­tä­mä Ko­ko­var­ta­lo­mies on rie­mas­tut­ta­va sket­si­viih­de­sar­ja, jo­ka mars­sit­taa est­ra­dil­le lu­kui­sat hil­lit­tö­mät hah­mot. (ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
16.05: Tunnetko tilan?
16.35: Kaikki tiet vievät Roomaan. Vai vievätkö?
17.05: Kotkanpesällä tapahtuu.
17.35: Pa­luu vii­kin­kikylään!
18.00: Pelimies Jiri treffeillä. Jo­ko nyt nappaa?
16.20 Ruo­kakaupparalli
Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­mis­saan vii­si. No­pein ja nok­ke­lin kok­ki kuit­taa ki­san päät­teek­si mit­ta­van ra­hapalkinnon!
Kausi 18. Jaksot 19-3.
17.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn tou­hus­sa. Täl­lä ker­taa kak­sik­ko aut­taa asiak­kai­taan muok­kaa­maan hei­dän ny­kyi­sen ko­tin­sa unel­ma-asu­muk­sek­si, jos­sa on hy­vä viet­tää vaik­ka ko­ko lop­pue­lä­mä. (Pro­per­ty Brot­hers: Fo­re­ver Ho­me, li­fes­ty­le, Ka­nada, 2019)
17.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
17.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
17.10 Ko­kovartalomies
(ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
17.10: Sarja alkaa alusta uusintana.
18.10: Mi­tä ta­pah­tuu hel­sin­ki­läiselle,..
18.35: Viikingit nuo pohjolan soturit ja sokea seppä!
18
18.00 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean ra­ha­po­tin! (Flea Mar­ket Flip, to­si-tv, USA, 2016)
18.05 Fu­tis­per­heen unelmamurju
Jal­ka­pal­lo­täh­ti Erik Berg ja hä­nen vaimonsa,..
18.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan silloin,..
18.10 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
19.00 Will & Grace
ma: 10. Grace .
ti: Grace
19.00 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
Per­heen­jä­sen­ten tu­li­si tu­kea ja suo­jel­la toisiaan,..
19.00 De­sign by Lauri
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
20.00: Kun­nian­hi­moi­nen ta­lop­ro­jek­ti on lop­pusuoralla...
19.00 Ko­kovartalomies
Stand up -mes­ta­ri Sa­mi Hed­ber­gin täh­dit­tä­mä Ko­ko­var­ta­lo­mies on rie­mas­tut­ta­va sket­si­viih­de­sar­ja, jo­ka mars­sit­taa est­ra­dil­le lu­kui­sat hil­lit­tö­mät hah­mot. (ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
Kausi 1. Jaksot 7-10.
19.00 Will & Grace
19.30: Grace
19.10 elokuva: Pel­koa ja in­hoa nap­pulaliigassa
Lep­poi­sa per­he­mies Phil on jou­tu­nut kes­tä­mään kil­pai­lu­hen­ki­sen isän­sä temp­pu­ja ko­ko ikän­sä, mut­ta nyt hän haas­taa tä­män val­men­ta­ja­na ju­nio­ri­jal­ka­pal­los­sa. 102 min. Oh­jaus: Jesse Dylan...
(Kicking & Screaming, komedia, USA, 2005)
20.00 Ko­kovartalomies
(ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
ma: Sarja alkaa alusta uusintana.
ti: Mi­tä ta­pah­tuu hel­sin­ki­läiselle,.. Viikingit nuo pohjolan soturit ja sokea seppä!
ke: Tunnetko tilan? Kaikki tiet vievät Roomaan. Vai vievätkö?..
21
21.00 elokuva: Ame­ri­can Pie Pre­sents: The Book of Love
Uu­det opis­ke­li­jap­lan­tut löy­tä­vät kou­lun kir­jas­tos­ta sa­la­myh­käi­sen, pii­los­sa ol­leen "sek­si­raa­ma­tun". Opus on kui­ten­kin har­mit­ta­van huo­nos­sa kunnossa,..
(American Pie Presents: The Book of Love, komedia, USA, 2009)
21.00 elokuva: Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouk­ses­sa. Ai­kui­se­lä­män vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det saa­vat kyy­tiä, kun var­hais­kes­ki-ikäi­set taan­tu­vat jäl­leen tei­nien ta­sol­le. 108 min...
(American Pie: Reunion, komedia, USA, 2012)
21.00 elokuva: Luunmurskaajat
Toi­min­ta­ko­me­diak­las­si­kon uu­des­sa ver­sios­sa en­ti­nen jal­ka­pal­lo­täh­ti Paul Cre­we (Adam Sand­ler) ryh­tyy kou­lut­ta­maan van­ke­ja jenk­ki­fu­ti­sot­te­luun var­ti­joi­ta vastaan...
(The Longest Yard, komedia, USA, 2005)
21.00 elokuva: Ted
John Bennettin (Mark Wahl­berg) toi­ve saa hä­nen peh­mo­nal­len­sa Te­din he­rää­mään hen­kiin. Te­dis­tä tu­lee pait­si Joh­nin pa­ras ys­tä­vä, myös rää­vä­sui­nen poi­ka­mies. 106 min. Oh­jaus: Seth MacFarlane.
2012
21.00 elokuva: Muumio
Haus­kas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vas­sa mui­noin sar­ko­fa­giin­sa elä­väl­tä hau­dat­tu pap­pi Im­ho­tep he­rä­te­tään va­hin­gos­sa hen­kiin. 112 min. Oh­jaus: Step­hen Som­mers. Pääo­sis­sa: Ar­nold Vos­loo, Bren­dan Fra­ser, John Han­nah, Ke­vin J. O'Con­nor, Oded Fehr, Rac­hel Weisz...
(The Mummy, toiminta/seikkailu, USA, 1999)
21.00 elokuva: Muumion paluu
San­ka­riar­keo­lo­git Rick ja Eve­lyn pa­laa­vat poi­kan­sa kans­sa tut­ki­maan mui­nai­sen Egyp­tin sa­lai­suuk­sia. Pian he huo­maa­vat sot­keu­tu­neen­sa kamp­pai­luun maail­man her­ruu­des­ta ja saa­vat pe­rään­sä ma­na­lan mah­ta­vim­mat pe­dot. 130 min. Oh­jaus: Step­hen Som­mers. Pääo­sis­sa: Ar­nold Vos­loo, Bren­dan Fra­ser, John Han­nah, Oded Fehr, Pat­ri­cia Velazquez,..
(The Mummy Returns, toiminta, USA, 2001)
21.00 elokuva: The Oath
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Omis­tau­tu­neen per­hee­ni­sän, sy­dän­ki­rur­gi Fin­nu­rin elä­mä kään­tyy pää­lael­leen, kun hä­nen tei­ni­tyt­tä­ren­sä An­na al­kaa ta­pail­la pai­kal­lis­ta huu­me­dii­le­riä. Kun Fin­nur saa ti­lan­tees­ta tar­peek­seen ja al­kaa uh­kail­la dii­le­riä, käy ilmi,..
(The Oath, rikos, Islanti, 2017)
22.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 elokuva: Ame­ri­can Pie Pre­sents: The Book of Love
Uu­det opis­ke­li­jap­lan­tut löy­tä­vät kou­lun kir­jas­tos­ta sa­la­myhkäisen,..
(American Pie Presents: The Book of Love, komedia, USA, 2009)
23.00 elokuva: Ted
John Bennettin (Mark Wahl­berg) toi­ve saa hä­nen peh­mo­nal­len­sa Te­din he­rää­mään hen­kiin. Te­dis­tä tu­lee pait­si Joh­nin pa­ras ys­tä­vä, myös rää­vä­sui­nen poi­ka­mies. 106 min. Oh­jaus: Seth MacFarlane.
2012
23.10 elokuva: Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sitten,..
(It's Complicated, komedia, USA, 2009)
23.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.20 elokuva: R.I.P.D. - Haamukytät
(R. I. P. D...
, toimintakomedia, USA, 2013)
23.25 elokuva: Good Luck Chuck
(Good Luck Chuck, komedia, USA, 2007)
23.45 Sukulaiskesä
Kausi 3. Jaksot 9-12.
0
00.00 elokuva: Brea­king The Bank
Lon­toon pit­käikäisen,..
(Breaking the Bank, komedia, USA, 2014)
00.45 elokuva: Luunmurskaajat
(The Longest Yard, komedia, USA, 2005)
01.00 elokuva: Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
(American Pie: Reunion, komedia, USA, 2012)
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.35 Maail­man ou­doimmat ruoat
01.40 De­sign by Lauri
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
02.35: Kun­nian­hi­moi­nen ta­lop­ro­jek­ti on lop­pusuoralla...
01.50 Ko­kovartalomies
(ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
02.10 Ko­kovartalomies
(ko­ti­mai­nen viihde, 2018)
02.00 Bahama Life
02.30 Maail­man ou­doimmat ruoat
02.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
02.45 Ko­kovartalomies
Kausi 1. Jaksot 5-6.
02.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
03.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
3
03.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
03.20 Ruo­kakaupparalli
03.20 Jenkkimetsurit
Keltanokat tien päällä.
03.40 Maail­man ou­doimmat ruoat
03.30 Pe­tol­li­set per­heenjäsenet
03.45 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
04.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
03.55 Kirpputorikisa
04.10 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 Fu­tis­per­heen unelmamurju
04.15 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
04.30 Kirpputorikisa
04.35 Maail­man ou­doimmat ruoat
05.00 Fu­tis­per­heen unelmamurju