Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.10 So­fian en­ke­lit

07.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.10 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Howie Mandel is the Brains Behind ATM Dwight Howard's Slithering Slam Dunk Gabriel Iglesias' Fluffy Tank Marshawn Lynch Goes Beastmode Jeff Dunham's Tank for Dummies Par­haat ys­tä­vät ja kil­pa­kump­pa­nit Way­de King ja B­rett Ray­mer luot­saa­vat me­nes­tyk­se­käs­tä Ac­ry­lic Tank Ma­nu­fac­tu­ring -per­hey­ri­tys­tä, jon­ka o­saa­va tii­mi to­teut­taa ak­vaa­rio­har­ras­ta­jien vil­leim­mät­kin u­nel­mat.
9

09.05 TV S­hop

10.05 Ra­kas­tan kis­so­ja

Cat Poo Coffee and Klepto Kitties

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

Ra­kas­tan kis­so­ja

Kitty Tree Houses and the Cat Guys

10.35 70's s­how

Sorsittu sankari

10.35 70's s­how

Kolmas pyörä

10.45 So­fian en­ke­lit

Kun hä­tä on suu­rin, So­fian en­ke­lit rien­tä­vät a­puun.

11.05 So­fian en­ke­lit

Kun hä­tä on suu­rin, So­fian en­ke­lit rien­tä­vät a­puun. So­fia Wis­tam, John­nie K­rigst­röm ja Mat­tias Särn­holm aut­ta­vat vai­keaan ti­lan­tee­seen a­jau­tu­nei­ta per­hei­tä tar­joa­mal­la re­mon­toin­tia­pua.

11.05 So­fian en­ke­lit

Kun hä­tä on suu­rin, So­fian en­ke­lit rien­tä­vät a­puun.

11.45 Kok­kaus­haas­te

Basket Buzz Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.
12

12.05 Kok­kaus­haas­te

Entree Basket Blues Taco Time! Sweet Heat Betting on the Farm Million Dollar Baskets Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

12.05 Kok­kaus­haas­te

Wild Times Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

12.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Suburbs to City Life [Tim & Michelle]

13.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Suburbs to City Life [Tim & Michelle] Not Suburban or Subdivision [Nancy & Dan] Condo to Reno [Katherine & Jordan] Commute to Compromise [Lica & Nicholas] Expanding the Family Fun [Jose & Connie] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

13.00 Ka­don­neet

Sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.

13.40 Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 3: Me­ren­kur­kun saa­ris­to, ai­noa suo­ma­lai­nen luon­non­pe­rin­tö­koh­de U­nes­con maail­man­pe­rin­tö­luet­te­los­sa.

14.00 Pul­mu­set

Erilainen kauppareissu, osa 2/2 Tie 666, osa 1/2 Tie 666, osa 2/2 Kiimainen Buck

Ka­don­neet

14.00 Yel­lows­to­nen sa­la­tut ih­meet

Uu­si tek­no­lo­gia pal­jas­taa Yel­lows­to­nen kan­sal­lis­puis­toon kät­key­ty­vät luon­no­nih­meet, luon­non­voi­mat ja vil­lin luon­non si­säi­sen työ­jär­jes­tyk­sen.

14.30 70's s­how

Sorsittu sankari Red ja Stace Kolmas pyörä Joulu Eric Formanin tyyliin

14.40 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.
15

15.00 Ka­don­neet

K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Nyt nau­re­taan ne­tin par­hail­le kis­sa­vi­deoil­le.

15.00 Ta­ke me ho­me to­night

(2011) Huip­pu­tut­kin­nos­ta huo­li­mat­ta vi­deo­liik­kee­seen töi­hin pää­ty­nyt Matt (Top­her G­ra­ce) pa­nee liik­keel­le val­hei­den vyö­ryn y­rit­täes­sään teh­dä vai­ku­tus­ta lu­kioai­kai­seen i­has­tuk­seen­sa.

15.40 Yel­lows­to­nen sa­la­tut ih­meet

Uu­si tek­no­lo­gia pal­jas­taa Yel­lows­to­nen kan­sal­lis­puis­toon kät­key­ty­vät luon­no­nih­meet, luon­non­voi­mat ja vil­lin luon­non si­säi­sen työ­jär­jes­tyk­sen.

16.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Suburbs to City Life [Tim & Michelle] Not Suburban or Subdivision [Nancy & Dan] Condo to Reno [Katherine & Jordan] Commute to Compromise [Lica & Nicholas] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

16.35 Will & G­ra­ce (x2)

Who's Sorry Now? Anchor Away G­ra­ce

17.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

17.00 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Nyt nau­re­taan ne­tin par­hail­le kis­sa­vi­deoil­le. Ta­paam­me myös s­keit­taa­van maail­ma­nen­nä­tys­kis­san, nor­ja­lai­sen seik­kai­li­ja­kis­san ja Ins­tag­ra­min kuu­lui­sim­man ki­sun.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.30 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.30 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään kir­jai­mia ar­vai­le­vat Sam­my Mik­ko­la Tam­pe­reel­ta, Miik­ka Neu­vo­nen Hel­sin­gis­tä ja Kiia Pät­si Huit­ti­sis­ta.
18

18.00 Pul­mu­set

Erilainen kauppareissu, osa 2/2 Tie 666, osa 1/2 Tie 666, osa 2/2 Kiimainen Buck

U­nel­ma­häät

Jy­väs­ky­lä­läis­ten Vee­ran, 26, ja Mi­ron, 26. al­ku­tai­val o­li mut­kia täyn­nä.

18.00 70's s­how

Joulu Eric Formanin tyyliin. Jou­lu ei tun­nu E­ri­cis­tä sa­mal­ta kuin en­nen.

18.30 70's s­how

Sorsittu sankari Red ja Stace Kolmas pyörä Joulu Eric Formanin tyyliin

18.30 Kai­ken teo­ria

(2014) E­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too yh­des­tä maail­man mer­kit­tä­vim­mis­tä a­jat­te­li­jois­ta, e­des­men­nees­tä ast­ro­fyy­sik­ko S­tep­hen Haw­kin­gis­ta. Se on myös ta­ri­na kah­des­ta ih­mi­ses­tä, joi­den rak­kaus o­li kyl­lin vä­ke­vää uh­maa­maan ko­vin­ta­kin koh­ta­loa. E­lo­ku­va pe­rus­tuu S­tep­he­nin vai­mon Ja­ne Haw­kin­gin kir­joit­ta­miin muis­tel­miin T­ra­vel­ling to In­fi­ni­ty: My Li­fe with S­tep­hen.

Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Ka­don­neet

Ta­ke me ho­me to­night

(2011) Huip­pu­tut­kin­nos­ta huo­li­mat­ta vi­deo­liik­kee­seen töi­hin pää­ty­nyt Matt (Top­her G­ra­ce) pa­nee liik­keel­le val­hei­den vyö­ryn y­rit­täes­sään teh­dä vai­ku­tus­ta lu­kioai­kai­seen i­has­tuk­seen­sa. 89 min.

19.00 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään kir­jai­mia ar­vai­le­vat Sam­my Mik­ko­la Tam­pe­reel­ta, Miik­ka Neu­vo­nen Hel­sin­gis­tä ja Kiia Pät­si Huit­ti­sis­ta.

20.00 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään ros­vo­sek­to­ria vält­te­le­vät Mii­ka Rum­bin Hä­meen­lin­nas­ta, Min­na Sa­ra­jär­vi Pirk­ka­las­ta ja Ka­ri­ta Le­mi­nen Äh­tä­ris­tä.

Will & G­ra­ce (x2)

Who's Sorry Now? Anchor Away G­ra­ce

On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään kir­jai­mia ar­vai­le­vat Sam­my Mik­ko­la Tam­pe­reel­ta, Miik­ka Neu­vo­nen Hel­sin­gis­tä ja Kiia Pät­si Huit­ti­sis­ta.

U­nel­ma­häät

Jy­väs­ky­lä­läis­ten Vee­ran, 26, ja Mi­ron, 26. al­ku­tai­val o­li mut­kia täyn­nä. Vee­ra ta­pai­li sa­maan ai­kaan se­kä Mi­roa et­tä tä­män hy­vää ka­ve­ria ja kol­miod­raa­ma o­li val­mis.

20.00 U­nel­ma­häät

Jy­väs­ky­lä­läis­ten Vee­ran, 26, ja Mi­ron, 26. al­ku­tai­val o­li mut­kia täyn­nä. Vee­ra ta­pai­li sa­maan ai­kaan se­kä Mi­roa et­tä tä­män hy­vää ka­ve­ria ja kol­miod­raa­ma o­li val­mis.
21

21.00 U­nel­ma­häät

Jy­väs­ky­lä­läis­ten Vee­ran, 26, ja Mi­ron, 26. al­ku­tai­val o­li mut­kia täyn­nä. Vee­ra ta­pai­li sa­maan ai­kaan se­kä Mi­roa et­tä tä­män hy­vää ka­ve­ria ja kol­miod­raa­ma o­li val­mis.

S­te­ve Jobs

SUOMEN TV-ENSI-ILTA! (S­te­ve Jobs, e­lä­mä­ker­ta, U­SA, I­so-B­ri­tan­nia, 2015) E­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee S­te­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja a­lan­sa e­del­lä­kä­vi­jää.

Ram­bo - tais­te­li­ja

(1982) Viet­na­min ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) pää­tyy ys­tä­vään­sä et­sies­sään pik­ku­kau­pun­kiin ja jou­tuu pai­kal­li­sen s­he­rif­fin (B­rian Den­ne­hy) sil­mä­ti­kuk­si. Lo­pul­ta huo­no koh­te­lu joh­taa tu­hoi­saan yh­den mie­hen so­taan vi­ra­no­mai­sia vas­taan. 89 min.

Ram­bo - tais­te­li­ja 2

(1985) Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra. Ram­bo ot­taa tar­jouk­sen vas­taan ja läh­tee Viet­na­miin et­siäk­seen to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä a­me­rik­ka­lai­sia so­ti­lai­ta on vie­lä­kin viet­na­mi­lai­sis­sa van­ki­lois­sa.

Ram­bo - tais­te­li­ja 3

(1988) So­ta­ve­te­raa­ni John Ram­bo (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) läh­tee Af­ga­nis­ta­niin kuul­tuaan ys­tä­vän­sä ja kou­lut­ta­jan­sa e­vers­ti T­raut­ma­nin (Ric­hard C­ren­na) jää­neen siel­lä so­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen van­gik­si. 94 min.

Last K­nights

(2015) Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan a­vul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (C­li­ve O­wen) nou­see kor­rup­toi­tu­nut­ta ja sa­dis­tis­ta hal­lit­si­jaa vas­taan kos­taak­seen hä­päis­tyn mes­ta­rin­sa Bar­to­kin (Mor­gan F­ree­man) puo­les­ta. 105 min.

T­he Tou­rist

(2010) A­me­rik­ka­lais­tu­ris­ti F­rank (John­ny Depp) mat­kus­taa I­ta­liaan nuo­le­maan haa­vo­jaan ja toi­pu­maan sy­dän­su­ruis­ta. F­ran­kin tiel­le sat­tuu e­ri­tyis­laa­tui­nen nai­nen E­li­se (An­ge­li­na Jo­lie). E­li­sen ja F­ran­kin po­lut ei­vät kui­ten­kaan koh­taa sat­tu­mal­ta, sil­lä E­li­sel­lä on koh­taa­mi­sil­le o­mat tar­koi­tus­pe­rän­sä. 93 min.

22.00 Will & G­ra­ce (x2)

The West Side Curmudgeon Where In The World Is Karen Walker? G­ra­ce

22.55 Sok­kot­ref­fit

(1987) Työ­nar­ko­maa­ni Wal­ter Da­vis (B­ru­ce Wil­lis) tar­vit­see seu­ra­lai­sen fir­man­sa tär­keil­le lii­keil­lal­li­sil­le. Wal­te­rin ve­li jär­jes­tää sok­kot­ref­fit kau­niin Na­dian (Kim Ba­sin­ger) kans­sa.

22.55 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Shadow Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.10 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Savior Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.25 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Anchor Quickie Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.50 Kick-Ass 2

(2013) Ko­ti­ku­toi­set su­per­san­ka­rit Kick-Ass ja Hit Girl päät­tä­vät teh­dä pa­luun, mut­ta Hit Girl jou­tuu ve­täy­ty­mään syr­jään.

Ram­bo - tais­te­li­ja

(1982)

23.50 Last K­nights

(2015) Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan a­vul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (C­li­ve O­wen) nou­see kor­rup­toi­tu­nut­ta ja sa­dis­tis­ta hal­lit­si­jaa vas­taan kos­taak­seen hä­päis­tyn mes­ta­rin­sa Bar­to­kin (Mor­gan F­ree­man) puo­les­ta.
0

00.05 Ram­bo - tais­te­li­ja 2

(1985) Tais­te­li­ja-e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa ve­te­raa­ni John Ram­bo is­tuu Viet­na­min so­dan jäl­keen van­ki­las­sa, jon­ne e­vers­ti T­raut­man tu­lee ta­pa­maan hän­tä tar­jouk­sen ke­ra.

00.20 Yel­lows­to­nen sa­la­tut ih­meet

Kai­ken teo­ria

(2014) E­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too yh­des­tä maail­man mer­kit­tä­vim­mis­tä a­jat­te­li­jois­ta, e­des­men­nees­tä ast­ro­fyy­sik­ko S­tep­hen Haw­kin­gis­ta.

00.55 Mie­het koi­ra­pu­vuis­sa

01.25 Sok­kot­ref­fit

(1987) Työ­nar­ko­maa­ni Wal­ter Da­vis (B­ru­ce Wil­lis) tar­vit­see seu­ra­lai­sen fir­man­sa tär­keil­le lii­keil­lal­li­sil­le.

01.45 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

3. kausi alkaa uusintana.

01.45 A­sun­non met­säs­tä­jät

70's s­how

02.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Ark­ti­set ve­det

02.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

02.50 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

3

03.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

So­fian en­ke­lit

03.05 So­fian en­ke­lit

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

03.15 Ark­ti­set ve­det

03.55 So­fian en­ke­lit

Ark­ti­set ve­det

So­fian en­ke­lit

03.55 Ka­don­neet

So­fian en­ke­lit

04.15 Ka­don­neet

04.45 Kok­kaus­haas­te

04.45 Ka­don­neet

04.55 So­fian en­ke­lit

Kok­kaus­haas­te

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)