Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.05 Kiin­teis­töveljekset
07.05 Kiin­teis­töveljekset
Alkaa uusintana.
07.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brothers,
06.50 Kiin­teis­töveljekset
Alkaa uusintana.
07.10 Kiin­teis­töveljekset
07.25 Kiin­teis­töveljekset
08.00 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
08.05 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.50 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
08.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. (Bi­zar­re Foods with And­rew Zimmern,
08.10 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
08.25 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9
09.00 TV Shop
(, )
09.00 TV Shop
ke: (, )
09.20 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
to: Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
la: Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.50 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
11.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­tiva taloja,
Kausi 4. Jaksot 26-3.
11.05 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
(Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2015)
to: (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015) (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2015)
pe: (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015) (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2015)
11.05 Kadonneet
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
11.25 Kiin­teis­töveljekset
11.25: Alkaa uusintana.
12
12.55 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
12.50 Hurja remontti
13.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. (Bi­zar­re Foods with And­rew Zim­mern, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
13.10 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
13.20 Maail­man ou­doimmat ruuat
13.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
13.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
14.00 Kadonneet
ke: Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
to: Kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,
pe: Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
14.25 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
14.20 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
14.10 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
14.45 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
15
15.00 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Robertissa...
15.00 Tohtori Paise
15.20 elokuva: Sin­bad - Seit­se­män meren sankari
Klas­si­sen ta­ri­nan mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­nen elo­ku­va­ver­sio tar­joaa hul­va­ton­ta hauskanpitoa,..
(Sinbad: Legend of the Seven Seas, Animaatio, Yhdysvallat, 2003)
15.15 elokuva: Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
(Trolls, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15.25 elokuva: Pe­lo­ton punatakki
(Dudley Do-Right, Komedia, Yhdysvallat, 1999)
15.45 elokuva: Casper
Yk­si­näi­sen haa­mun Cas­pe­rin suu­rin toi­ve on saa­da oi­kea ys­tä­vä, mut­ta ai­na kun hei­dän ta­lon­sa saa vie­rai­ta, Cas­pe­rin il­ki­ku­ri­set se­dät säi­käyt­tä­vät hei­dät pois...
16.00 Mestaritekijä
Kä­si­työn su­per­san­ka­rit kil­pai­le­vat fi­naa­lipaikasta,..
16.00 Atlantin yli
Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan elä­mästään...
16.00 Hurja remontti
17.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2015)
17.00 Mestaritekijä
Kä­si­työn su­per­san­ka­rit kil­pai­le­vat fi­naa­li­pai­kas­ta, ja mes­ta­ri­teh­tä­vä­nä luo­daan pe­rin­tei­sel­le puu­ceel­le uusi ilme.
17.45 Atlantin yli
Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan elä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pel­kon­sa? Squal­lit vaa­ni­vat merellä,
18
18.00 Kadonneet
ma: Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
ti: Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
ke: Kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,
18.00 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
18.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 28...
18.00 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
19.00 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
18.50 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo yli 15 vuoden ajan...
19.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
19.00 Mestaritekijä
Kä­si­työn su­per­san­ka­rit kil­pai­le­vat fi­naa­lipaikasta,..
19.00 Atlantin yli
Kuningatar Silvo. Sa­tu on jou­tu­nut tais­te­le­maan elä­mäs­tään. Voit­taa­ko Sa­tu mat­kal­la pelkonsa?..
19.05 elokuva: Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
(Trolls, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
19.00 elokuva: Casper
Yk­si­näi­sen haa­mun Cas­pe­rin suu­rin toi­ve on saa­da oi­kea ys­tä­vä, mut­ta ai­na kun hei­dän ta­lon­sa saa vie­rai­ta, Cas­pe­rin il­ki­ku­ri­set se­dät säi­käyt­tä­vät hei­dät pois. Il­keä nai­nen pe­rii ta­lon ja ti­laa toh­to­rin hää­tä­mään haa­mut ulos talosta.
(Casper, Fantasia, Yhdysvallat, 1995)
19.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Chris Harris,
20.00 Tohtori Paise
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Hurja remontti
Tun­teik­kaas­sa sar­jas­sa ki­peäs­ti avun tar­pees­sa ole­vat per­heet ko­ke­vat elä­män­sä yl­lätyksen,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
21
21.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
21.00 elokuva: Kap­tee­ni Co­rel­lin mandoliini
Ita­lia­lai­set so­ti­laat saa­pu­vat Ke­fa­lo­nian saa­rel­le Kreik­kaan toi­ses­sa maail­man­so­das­sa. Jou­kon joh­ta­ja­na toi­mii kap­tee­ni Co­rel­li, jo­ka ihas­tuu pai­kal­li­sen lää­kä­rin tyt­tä­reen Pe­la­giaan, jon­ka sul­ha­nen taas on rin­ta­mal­la Krei­kan ar­mei­jan jou­kois­sa. 118 min. Oh­jaus: John Madden.
(Captain Corelli's Mandolin, Draama, Yhdysvallat, 2001)
21.00 elokuva: Forsaken
John Hen­ry Clay­ton jät­tää vuon­na 1872 uran­sa pys­sy­san­ka­ri­na ja pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Fow­le­riin Wyo­min­gis­sa kor­ja­tak­seen vä­lin­sä isän­sä, pas­to­ri Clay­to­nin kanssa...
(Forsaken, Western, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Dp­lay tar­joaa: Ri­kok­sen anatomia
Esitämme maistiaisena Rikoksen anatomia -sarjan uuden 2. kau­den avausjakson...
21.00 elokuva: Room
Os­car-pal­kit­tu Room on jän­nit­tä­vä ja epä­ta­val­li­nen ta­ri­na äi­din ja lap­sen ra­jat­to­mas­ta rak­kau­des­ta rii­pai­se­vis­sa olo­suh­teis­sa. Joy elää 5-vuo­tiaan poi­kan­sa kans­sa van­ki­na ik­ku­nat­to­mas­sa yh­dek­sän ne­liö­met­rin huoneessa...
(Room, Draama, Kanada, Yhdysvallat, Irlanti, Iso-Britannia, 2015)
21.00 elokuva: Hap­py Death Day
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Col­le­ges­sa opis­ke­le­va Tree he­rää jo­ka aa­mu sa­maan päi­vään uu­del­leen ja uu­del­leen vie­raas­sa asun­to­las­sa. Ky­sees­sä on hä­nen syn­ty­mä­päi­vän­sä ja olo on kra­pu­lai­nen. Päi­vä nou­dat­taa ai­na sa­maa kaa­vaa: il­lal­la on bileet,..
(Happy Death Day, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
21.00 elokuva: Lumiukko
Jo Nes­bøn suo­sit­tuun kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa al­ko­ho­li­soi­tu­nut ri­kos­tut­ki­ja Har­ry Ho­le sel­vit­tää ka­toa­mis­ta­paus­ta. Ta­pauk­seen liit­tyy kar­mi­vaa lu­miuk­koa ta­va­ra­merk­ki­nään käyt­tä­vä sar­ja­mur­haa­ja. Ri­kos on rat­kais­ta­va en­nen seu­raa­vaa lu­mi­sa­det­ta, jot­ta uh­re­ja ei tu­le enem­pää. 119 min. Oh­jaus: To­mas Alfredson.
(Snowman, The, Trilleri, Iso-Britannia, 2017)
22.00 elokuva: The Wolf of Wall Street
Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut elo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 166 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­nah Hill, Mar­got Rob­bie. (Wolf Of Wall St­reet, The, Ri­kos, Yh­dysvallat, )
22.50 elokuva: Sc­hindlerin lista
Os­car-pal­kit­tu to­si­poh­jai­nen elo­ku­va ker­too sak­sa­lai­ses­ta yrit­tä­jäs­tä, Os­kar Sc­hind­le­ris­tä, jo­ka pe­las­ti yli tu­han­nen puo­lan­juu­ta­lai­sen hen­gen toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. 182 min.
(Schindler's List, Draama, Yhdysvallat, 1993)
22.55 elokuva: The Darkness
Kun per­heen poi­ka tuo ko­tiin vii­si telt­ta­ret­kel­lä Grand Ca­nyo­nis­ta löy­tä­mään­sä mys­tis­tä ki­veä, van­hem­mat al­ka­vat ha­vai­ta ta­los­saan ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Ki­vien pi­meät voi­mat ovat heränneet,..
(Darkness, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
23.00 elokuva: Kick-Ass 2
(Kick-Ass 2, Toimintakomedia, 2013)
23.20 elokuva: Synkin hetki
SUOMEN TV-ENSI-ILTA.
(Darkest Hour, Draama, Yhdysvallat, 2017)
23.25 elokuva: Room
23.40 elokuva: Carlito's Way
En­ti­nen gangs­te­ri Car­li­to Bri­gan­te ha­luaa ir­ti edel­li­ses­tä elä­mäs­tään va­pau­dut­tuaan vankilasta,..
(Carlito's Way, Rikos, Yhdysvallat, 1993)
0
00.50 elokuva: Forsaken
(Forsaken, Western, Yhdysvallat, 2016)
01.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.40 elokuva: Kap­tee­ni Co­rel­lin mandoliini
(Captain Corelli's Mandolin, Draama, Yhdysvallat, 2001)
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.55 elokuva: The Wolf of Wall Street
02.00 elokuva: Man of Tai Chi
(Man of Tai Chi, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.45 elokuva: The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
02.50 elokuva: Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huolestuu,..
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
3
03.30 elokuva: Kick-Ass 2
03.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.05 Tohtori Paise
04.10 Hurja remontti
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
(Wahlg­rens värld, To­si-tv, Ruotsi, 2016)
05.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä