Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
06.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
06.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
Kausi 17. Jaksot 11-12.
06.15 Fu­tis­per­heen unelmamurju
06.20 90 päi­vää morsiamena
Russin ja Paolan hääsuunnitelmat kokevat kolauksen.
06.10 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
06.35 Käm­päs­tä lukaaliksi
Kausi 1. Jaksot 13-14.
07.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.10 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.05 Asun­non metsästäjät
07.30 Su­per­täh­tien asuntoautot
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan liik­ku­vais­ten täh­tien kak­koskoteihin,..
07.20 Asun­non metsästäjät
07.35 Su­per­täh­tien asuntoautot
Hunter Hayes, Mariah Carey,
07.40 Bahama Life
07.45 Su­per­täh­tien asuntoautot
08.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
08.10 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 8. Jaksot 6-7.
08.15 Jenkkimetsurit
Operation Winter Cut. Pel­le­tie­rin vel­jek­sil­lä on puu­ta suo­nis­saan. Met­su­reil­la on vaa­tiva työ,..
08.05 Jenkkimetsurit
Mies vastaan muta. Sa­tei­nen sää ja mu­ta hait­taa­vat Pel­le­tier In­cin bisnestä...
08.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
(TOP 20 Fun­niest, viih­de, USA, 2014)
ke: Nyrk­kei­ly­pal­lo saa opetuksen,..
09.00 TV Shop
09.00 TV Shop
9
09.10 TV Shop
09.45 TV Shop
10.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
(TOP 20 Fun­niest, viih­de, USA, 2014)
Kausi 2. Jaksot 17-18.
10.10 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
10.00 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
10.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
10.55 Bahama Life
11.15 Su­per­täh­tien asuntoautot
11.15 Bahama Life
Kausi 1. Jaksot 1-1.
11.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, li­fes­ty­le, Ka­nada, 2015)
11.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.40 90 päi­vää morsiamena
ti: Russin ja Paolan hääsuunnitelmat kokevat kolauksen.
ke: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
pe: Daya ta­paa Bret­tin tyt­tä­ren en­sim­mäis­tä kertaa,..
12.45 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Nyrk­kei­ly­pal­lo saa opetuksen,..
13.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
13.35 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
13.25 Kadonneet
(Di­sap­pea­red, do­ku­ment­ti­sar­ja, USA, 2012)
13.40 Kadonneet
Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­tapauksia...
13.30 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.35 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
13.50 Konttikodit
Jon ja Kris­ten Meier ra­ken­ta­vat ai­nut­laa­tui­sia ja hur­maa­via ko­te­ja konteista...
14.25 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
14.25 Mil­jo­nääri piilossa
14.25 Konttikodit
14.35 Mil­jo­nääri piilossa
Tyh­jäs­tä omai­suu­ten­sa ra­ken­ta­nut mil­jo­nää­ri Glenn Stearn ot­taa vas­taan eri­koi­sen haasteen...
14.30 Ruo­kakaupparalli
14.35 Unelmahäät
Jen­na ja Jark­ko is­ki­vät sil­män­sä toi­siin­sa jo koulussa,..
14.50 Nätti nakuna
15
15.20 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
(TOP 20 Fun­niest, viih­de, USA, 2014)
ti: Nyrk­kei­ly­pal­lo saa opetuksen,..
ke: Lu­vas­sa on ur­heilulajeja,..
15.20 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
15.30 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Ih­mi­siä hui­ja­taan kadulla,..
15.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
15.45 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
16.15 90 päi­vää morsiamena
ma: Russin ja Paolan hääsuunnitelmat kokevat kolauksen.
ti: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
ke: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
16.15 90 päi­vää morsiamena
16.25 90 päi­vää morsiamena
16.25 elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas playboy,..
2000
16.40 elokuva: Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­johtajaksi,..
(The Flintstones, komedia, USA, 1994)
17.10 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka the Last Fron­tier, to­si-tv, USA, 2019)
Kausi 9. Jaksot 15-17.
17.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
UUSI SARJA! Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
17.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
18
18.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
18.00 Konttikodit
Jon ja Kris­ten Meier ra­ken­ta­vat ai­nut­laa­tui­sia ja hur­maa­via ko­te­ja konteista...
18.05 Fu­tis­per­heen unelmamurju
Jal­ka­pal­lo­täh­ti Erik Berg ja hä­nen vaimonsa,..
18.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 25...
18.00 Sukulaiskesä
Jens ja Åsa muut­ta­vat lap­si­neen jäl­leen ke­säk­si Åsan van­hem­pien mö­kil­le, jon­ka pi­täi­si ol­la tyh­jil­lään. Mut­ta mi­ten käy­kään uu­dem­man ker­ran? Her­sy­vän ruot­sa­lais­ko­me­dian pää­roo­leis­sa ovat mm. Kris­ter Hen­riks­son, Pe­ter Mag­nus­son, Ra­kel Wärm­län­der ja An­ki Li­dén. (Som­ma­ren med släk­ten, komedia,
18.10 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
18.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Mil­joo­na Ze­tor -ta­pah­tu­ma te­kee pa­luun ja moot­to­rien pä­ri­nä täyt­tää ko­ko Tuu­rin. Tar­jous­hauk­ka saa trak­torikyydit,..
18.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
19.00 Mil­jo­nääri piilossa
Tyh­jäs­tä omai­suu­ten­sa ra­ken­ta­nut mil­jo­nää­ri Glenn Stearn ot­taa vas­taan eri­koi­sen haasteen...
19.00 Unelmahäät
Jen­na ja Jark­ko is­ki­vät sil­män­sä toi­siin­sa jo kou­lus­sa, mut­ta en­sit­ref­fei­hin ku­lui vuosia...
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
19.00 Nätti nakuna
19.05 elokuva: Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, ja pian Re­tu vai­moi­neen pää­see naut­ti­maan ma­keas­ta elämästä...
(The Flintstones, komedia, USA, 1994)
19.15 elokuva: Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­telma. 90 min.
2000
20.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
20.00 Sukulaiskesä
Jens ja Åsa muut­ta­vat lap­si­neen jäl­leen ke­säk­si Åsan van­hem­pien mö­kil­le, jon­ka pi­täi­si ol­la tyh­jil­lään. Mut­ta mi­ten käy­kään uu­dem­man kerran?..
Kausi 2. Jaksot 3-6.
20.00 FBI
Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toimintaa...
20.00 Unelmahäät
Jen­na ja Jark­ko is­ki­vät sil­män­sä toi­siin­sa jo kou­lus­sa, mut­ta en­sit­ref­fei­hin ku­lui vuosia...
21
21.00 Unelmahäät
Jen­na ja Jark­ko is­ki­vät sil­män­sä toi­siin­sa jo kou­lus­sa, mut­ta en­sit­ref­fei­hin ku­lui vuosia...
21.00 elokuva: Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri ak­ti­voi­tuu. Kau­nis por­mes­ta­ri us­koo va­roi­tuk­set, mut­ta Har­ryn po­mo vä­hät­te­lee vaa­raa. 97 min. Oh­jaus: Ro­ger Do­nald­son. Pääo­sis­sa: Pier­ce Brosnan,..
(Dante's Peak, trilleri, USA, 1997)
21.00 elokuva: The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­miel­tei­ses­ti. Ve­li­poi­ka il­moit­taa hä­net oma­laa­tui­seen pe­liin, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä elä­mäs­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa. Pian Van Or­ton jou­tuu kes­kel­le jär­jes­tet­tyä painajaista...
(The Game, draama, USA, 1997)
21.00 Dp­lay tar­joaa: Karhuryhmä
21.00 elokuva: Medusan isku
Kun hil­jai­se­loa viet­tä­vä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bour­ne la­vas­te­taan syyl­li­sek­si kah­den CIA-agen­tin sur­maan ja jo­ku yrit­tää mur­ha­ta hänet,..
(The Bourne Supremacy, toiminta, USA/Saksa, 2004)
21.00 elokuva: Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­ju­reak­tio. 80 min. Oh­jaus: Ste­ven Bendelack...
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
21.00 elokuva: The Inc­redible Hulk
Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri Bru­ce Ban­ner pii­lek­sii bra­si­lia­lai­ses­sa slum­mis­sa, kun hä­nen olin­paik­kan­sa pal­jas­tuu ja hä­nen on pa­lat­ta­va USA:han et­si­mään pa­ran­nus­kei­noa ti­laan­sa. 102 min. Oh­jaus: Louis Le­ter­rier. Pääo­sis­sa: Ed­ward Nor­ton, Liv Ty­ler, Tim Blake Nelson,
2008
22.00 elokuva: Ihan yössä
Ai­ka­kaus­leh­den toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Amy elää isän­sä ope­tuk­sen mu­kaan: hän juo pal­jon, polt­taa ruo­hoa ja har­ras­taa ir­to­suh­tei­ta sa­mal­la kun seurustelee...
(Trainwreck, komedia, USA, 2015)
22.00 Har­vey Weins­tein: Hyy­tävä totuus
22.55 Ri­kok­sen anatomia
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1: Tu­run ter­rori-isku...
23.00 Ri­kok­sen anatomia
Äi­tien­päi­vä­nä 2012 uu­ti­set ker­toi­vat jär­kyt­tä­väs­tä ta­pahtumasta...
22.45 Ri­kok­sen anatomia
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1: Tu­run ter­ro­ri-is­ku. Elokuun 18...
23.05 elokuva: Huu­to vapaudelle
Apart­hei­din ai­kaan sijoittuva,..
(Cry Freedom, draama, Iso-Britannia, 1987)
23.05 Ri­kok­sen anatomia
Äi­tien­päi­vä­nä 2012 uu­ti­set ker­toi­vat jär­kyt­tä­väs­tä ta­pahtumasta...
23.30 elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
(Fifty Shades of Grey, eroottinen draama, USA, 2015)
23.45 elokuva: Ihan yössä
(Trainwreck, komedia, USA, 2015)
23.40 elokuva: The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­mielteisesti...
(The Game, draama, USA, 1997)
23.55 elokuva: Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huolestuu,..
(Dante's Peak, trilleri, USA, 1997)
00.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
0
00.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.50 elokuva: Blackhat
01.10 elokuva: Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syntynyt,..
(Twins, komedia, USA, 1988)
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.55 FBI
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.40 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.45 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.50 Kadonneet
02.55 Kadonneet
02.50 Har­vey Weins­tein: Hyy­tävä totuus
3
03.05 90 päi­vää morsiamena
03.10 Kadonneet
03.30 90 päi­vää morsiamena
03.35 90 päi­vää morsiamena
03.45 90 päi­vää morsiamena
03.50 90 päi­vää morsiamena
03.45 Bahama Life
04.05 Sukulaiskesä
04.15 Sukulaiskesä
04.10 Bahama Life
04.25 Sukulaiskesä
04.30 Sukulaiskesä
04.35 Far­mi­keit­tiön makupalat