Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8)

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

06.55 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

07.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

07.35 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

08.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

08.20 Hert­tua­tar Meg­han: Tyy­li­ku­nin­ga­tar

Sus­se­xin hert­tua­tar Meg­han kuu­luu tä­män het­ken kuu­mim­piin muo­ti­vai­kut­ta­jiin maail­mas­sa.

T­he S­to­ry Be­hind Be­ver­ly Hills 90210

08.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Kiin­teis­tö­vel­jek­set

9

09.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

09.15 TV S­hop

09.15 TV S­hop

09.35 TV S­hop

09.55 TV S­hop

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

10.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

Kausi 125 alkaa uusintana.

A­sun­non met­säs­tä­jät

10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.45 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.45 s s­how (x10)

Ericin ystävä. Elämäsi paras joulu. Hiihtoretki. Autovarkaat. Pistetään painiksi. Ekat treffit. Ehkäisypillerit. Työelämä tutuksi. Päättäjäistanssit. Uusi toivo.

11.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

11.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

12

12.15 s s­how (x8)

Särkynyt sydän. Lavertelua. Kauas pois. Koiruuksia ja kihlauksia. Kiitos. Tummat jäljet. Pakko olla parempi. Rakkauskiemuroita.

12.45 T­he S­to­ry Be­hind Be­ver­ly Hills 90210

13.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Pa­ko­huo­ne

13.40 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Hylätyt.

14.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

S­pi­ce World

(1997) (S­pi­ce World, ko­me­dia/mu­siik­ki, U­SA, 1997) Y­sä­ri-il­miö T­he S­pi­ce Girls val­mis­tau­tuu me­ga­kon­sert­tiin, mut­ta lu­vas­sa on mo­nia kom­mel­luk­sia en­nen la­val­le pää­syä.

Pel­koa ja in­hoa nap­pu­la­lii­gas­sa

(2005) (Kic­king & Sc­rea­ming, ko­me­dia, U­SA, 2005) Lep­poi­sa per­he­mies P­hil on jou­tu­nut kes­tä­mään kil­pai­lu­hen­ki­sen i­sän­sä temp­pu­ja ko­ko i­kän­sä, mut­ta nyt hän haas­taa tä­män val­men­ta­ja­na ju­nio­ri­jal­ka­pal­los­sa.

14.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

15

15.10 A­las­kan tai­vaal­la

Kausi 1 alkaa uusintana. Elämä tai kuolema. Intiaanikesä. Tundrataksit.

15.25 Hert­tua­tar Meg­han: Tyy­li­ku­nin­ga­tar

16.00 Ka­don­neet

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Kau­si 3, o­sa 9. Tuu­ris­sa vie­te­tään Toi­vo-po­jan en­sim­mäis­tä syn­ty­mä­päi­vää ja si­tä juh­li­taan ko­ko kan­san voi­min g­ril­li­ruo­kaa jo­not­taen.

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias (x2)

16.20 Ka­don­neet

17.05 s s­how (x10)

Särkynyt sydän. Lavertelua. Kauas pois. Koiruuksia ja kihlauksia. Kiitos. Tummat jäljet. Pakko olla parempi. Rakkauskiemuroita. Mökkihöperyyttä. Hetki lyö.

G­ra­ce (x2)

Jaksossa vierailee Jennifer Lopez!

17.55 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Vappu. Kaup­piaan rou­va Min­tun ol­les­sa per­heen Tam­pe­reen ko­dis­sa, Sam­po viet­tää poi­ka­mie­se­lä­mää Yl­läk­sel­lä.
18

18.05 A­las­kan tai­vaal­la

Kausi 1 alkaa uusintana. Elämä tai kuolema. Intiaanikesä. Tundrataksit. Keltanokka-Ben.

On­nen­pyö­rä

Kau­si 2, o­sa 7. On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään ra­ha­pa­nok­sil­la pe­laa­vat Ja­ni Soi­ni­nen Van­taal­ta, Mirk­ka Kos­ke­la Loi­maal­ta ja Leif Ma­tias Ahlg­rén Tam­pe­reel­ta.

18.55 B­rea­king T­he Bank

(2014) (B­rea­king t­he Bank, ko­me­dia, U­SA, 2014) Lon­toon pit­käi­käi­sen, mut­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä kär­si­vän Tuf­tons-pan­kin joh­ta­ja C­har­les Bun­bu­ry ei ym­mär­rä pank­ki­toi­min­nas­ta juu­ri mi­tään. Kun sää­li­mät­tö­mät a­me­rik­ka­lai­set ja ja­pa­ni­lai­set si­joi­tus­pank­kii­rit suun­nit­te­le­vat kaap­paus­ta, C­har­les te­kee ris­ki­si­joi­tuk­sen, a­jaa pan­kin kon­kurs­siin ja saa lo­pul­ta ken­kää.

19.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Pel­koa ja in­hoa nap­pu­la­lii­gas­sa

(2005) (Kic­king & Sc­rea­ming, ko­me­dia, U­SA, 2005) Lep­poi­sa per­he­mies P­hil on jou­tu­nut kes­tä­mään kil­pai­lu­hen­ki­sen i­sän­sä temp­pu­ja ko­ko i­kän­sä, mut­ta nyt hän haas­taa tä­män val­men­ta­ja­na ju­nio­ri­jal­ka­pal­los­sa. 102 min. Oh­jaus: Jes­se Dy­lan.

Ta­ke me ho­me to­night

(2011) (Ta­ke Me Ho­me To­night, ko­me­dia, U­SA, 2011) Huip­pu­tut­kin­nos­ta huo­li­mat­ta vi­deo­liik­kee­seen töi­hin pää­ty­nyt Matt (Top­her G­ra­ce) pa­nee liik­keel­le val­hei­den vyö­ryn y­rit­täes­sään teh­dä vai­ku­tus­ta lu­kioai­kai­seen i­has­tuk­seen­sa. 89 min. Oh­jaus: Mic­hael Dow­se. Pääo­sis­sa: An­na Fa­ris, Ch­ris P­ratt, Dan Fog­ler, Mic­hael Biehn, Te­re­sa Pal­mer, Top­her G­ra­ce.

20.00 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Vappu. Kaup­piaan rou­va Min­tun ol­les­sa per­heen Tam­pe­reen ko­dis­sa, Sam­po viet­tää poi­ka­mie­se­lä­mää Yl­läk­sel­lä.

G­ra­ce (x2)

Jaksossa vierailee Jennifer Lopez!

On­nen­pyö­rä

Kau­si 2, o­sa 7. On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään ra­ha­pa­nok­sil­la pe­laa­vat Ja­ni Soi­ni­nen Van­taal­ta, Mirk­ka Kos­ke­la Loi­maal­ta ja Leif Ma­tias Ahlg­rén Tam­pe­reel­ta.

Is­mo (x2)

Kausi 1 alkaa uusintana. Salaisuus kellarissa.
21

21.00 G­ra­ce (x2)

Sa­la­kul­jet­ta­ja

(2012) (Cont­ra­band, toi­min­ta, U­SA, 2012) Mal­li­kan­sa­lai­sek­si ryh­ty­nyt mes­ta­ri­ri­kol­li­nen (Mark Wahl­berg) jou­tuu pa­laa­maan sa­la­kul­je­tus­hom­miin kui­ta­tak­seen la­ho­pää­lan­kon­sa huu­me­ve­lat. 99 min. Oh­jaus: Bal­ta­sar Kor­mákur. Pääo­sis­sa: Ben Fos­ter, Die­go Lu­na, Gio­van­ni Ri­bi­si, J.K. Sim­mons, Ka­te Bec­kin­sa­le, Lu­kas Haas, Mark Wahl­berg.

Paul

(Paul, s­ci-fi-ko­me­dia, U­SA, 2011) Si­mon Pegg ja Nick F­rost yh­dis­tä­vät voi­man­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa, jos­sa he e­sit­tä­vät kah­ta s­ci­fi-nört­tiä, jot­ka te­ke­vät py­hiin­vael­luk­sen A­me­ri­kan U­FO-kes­kuk­seen. Siel­lä kak­sik­ko tör­mää va­hin­gos­sa a­va­ruu­so­len­toon ja läh­tee sen kans­sa mie­li­puo­li­sel­le road t­ri­pil­le, jo­ka muut­taa hei­dän u­ni­ver­su­min­sa lo­pul­li­ses­ti.

Ra­kas­tu­nut best­man

(2008) (Ma­de of Ho­nor, ko­me­dia, U­SA, 2008) Nais­ten­mies Tom (Pat­rick Demp­sey) ei o­le val­mis si­tou­tu­maan, vaik­ka ot­ta­jia o­li­si. To­mil­le kel­paa vain kih­lois­sa o­le­va ys­tä­vä Han­nah (Mic­hel­le Mo­nag­han). Kun Han­nah on as­tu­mas­sa alt­ta­ril­le ja pyy­tää To­mia kaa­sok­seen, on To­min ai­ka toi­mia. 93 min.

Keik­kaa puk­kaa

(2010) (Get Him to t­he G­reek, ko­me­dia, U­SA, 2010) Le­vy-yh­tiön a­pu­mies Aa­ron saa teh­tä­väk­seen ha­kea yh­teis­työ­ky­vyt­tö­män rock-täh­den Lon­toos­ta Los An­ge­le­sin G­reek T­heat­reen, rok­kis­ta­ran su­per­kier­tueen a­vaus­kon­sert­tiin a­jois­sa.

A­ma­teur Night

(2016) (A­ma­teur Night, ko­me­dia, U­SA, 2016) Vas­ta­val­mis­tu­nut ark­ki­teh­ti ja pian i­säk­si tu­le­va Guy (Ja­son Biggs) et­sii e­pä­toi­voi­ses­ti töi­tä. Hän vas­taa vai­mon­sa vaa­ti­muk­ses­ta net­ti-il­moi­tuk­seen, jos­sa et­si­tään "kul­jet­ta­jaa". Vas­ta­ha­koi­ses­ti hom­miin ryh­ty­vä Guy ku­vit­te­lee kus­kaa­van­sa piz­zo­ja, mut­ta saa pian huo­ma­ta toi­mi­van­sa kus­ki­na ja sih­tee­ri­nä i­lo­ty­töil­le.

Boy­hood

(2014) (Boy­hood, d­raa­ma, U­SA, 2014) Pal­kit­tu d­raa­ma Ma­son-po­jas­ta, jon­ka e­lä­män kään­tei­tä lap­suu­des­ta ai­kui­suu­teen ku­vat­tiin 12 vuo­den a­jan sa­man näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min. 153 min. Oh­jaus: Ric­hard Link­la­ter. Pääo­sis­sa: Pat­ri­cia Ar­quet­te, Et­han Haw­ke, El­lar Colt­ra­ne, Lo­re­lei Link­la­ter.

22.00 Lost In T­rans­la­tion

(2003) (Los in T­rans­la­tion, d­raa­ma, U­SA, 2003) Os­car-pal­ki­tus­sa e­lo­ku­vas­sa i­kään­ty­nyt fil­mi­täh­ti ja yk­si­näi­nen nuo­ri nai­nen ta­paa­vat sat­tu­mal­ta to­kio­lai­ses­sa luk­sus­ho­tel­lis­sa.

22.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Kau­si 8, o­sa 3. Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta. (Law & Or­der: S­pe­cial Vic­tims U­nit, ri­kosd­raa­ma, U­SA, 2007)

23.05 Lost In T­rans­la­tion

(2003)

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.15 Ex Mac­hi­na

23.50 Wel­co­me Ho­me, Ros­coe Jen­kins

23.50 Paul

(Paul, s­ci-fi-ko­me­dia, U­SA, 2011) Si­mon Pegg ja Nick F­rost yh­dis­tä­vät voi­man­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa, jos­sa he e­sit­tä­vät kah­ta s­ci­fi-nört­tiä, jot­ka te­ke­vät py­hiin­vael­luk­sen A­me­ri­kan U­FO-kes­kuk­seen.
0

00.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

Sa­la­kul­jet­ta­ja

(2012)

00.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Kau­si 8, o­sa 4. Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.

00.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Pimeän hetki.

01.15 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Vappu.

01.15 Keik­kaa puk­kaa

(2010) (Get Him to t­he G­reek, ko­me­dia, U­SA, 2010) Le­vy-yh­tiön a­pu­mies Aa­ron saa teh­tä­väk­seen ha­kea yh­teis­työ­ky­vyt­tö­män rock-täh­den Lon­toos­ta Los An­ge­le­sin G­reek T­heat­reen, rok­kis­ta­ran su­per­kier­tueen a­vaus­kon­sert­tiin a­jois­sa.

01.45 Ka­don­neet

01.45 Ra­kas­tu­nut best­man

(2008) (Ma­de of Ho­nor, ko­me­dia, U­SA, 2008) Nais­ten­mies Tom (Pat­rick Demp­sey) ei o­le val­mis si­tou­tu­maan, vaik­ka ot­ta­jia o­li­si.

02.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

02.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

02.45 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

s s­how (x2)

s s­how (x2)

3

03.10 s s­how (x3)

03.25 s s­how (x3)

03.35 s s­how (x2)

03.35 s s­how (x2)

Kiin­teis­tö­vel­jek­set

03.55 s s­how (x2)

03.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set