Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
04.30 Arktiset vedet
04.15 Ex on the Beach Suomi
04.45 To­kion Olym­pia­lai­set: Uudet lajit
05.00 Arktiset vedet
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Arktiset vedet
Län­si-La­pin suu­rin järvi,..
05.00 Arktiset vedet
6
06.10 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
05.15 Far­mi­keit­tiön makupalat
06.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.10 Arktiset vedet
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.25 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seu­raa­vak­si? Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tos­töi­tä, kun per­heet re­mon­toi­vat uu­det ran­ta­ta­lon­sa täy­del­li­sek­si lo­ma­pa­ratiisiksi.
06.40 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on hankittu,..
06.45 Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa per­heen. Mut­ta miten käy,..
(Beethoven's 2nd, Perhe, Yhdysvallat, 1993)
07.05 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
07.15 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
07.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
Keit­to­kir­jai­li­ja ja kok­ki Mol­ly Yeh val­mis­taa ko­toi­saa far­mi­ruo­kaa ti­lal­laan Kes­ki­lännessä...
Kausi 2. Jaksot 2-5.
07.30 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
08.05: Län­si-La­pin suu­rin järvi,..
07.25 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
08.15 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2019)
Kausi 8. Jaksot 9-10.
08.25 Arktiset vedet
08.35 Arktiset vedet
08.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.25 Arktiset vedet
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.00 TV Shop
(, )
09.00 TV Shop
(, )
9
09.15 TV Shop
(, )
09.10 TV Shop
(, )
09.10 TV Shop
(, )
09.25 TV Shop
(, )
09.25 TV Shop
(, )
10.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.25 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seu­raa­vak­si? Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tostöitä,..
10.25 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI KAU­SI Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
10.40 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.45 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.20 Far­mi­keit­tiön makupalat
Keit­to­kir­jai­li­ja ja kok­ki Mol­ly Yeh val­mis­taa ko­toi­saa far­mi­ruo­kaa ti­lal­laan Kes­ki­lännessä...
Kausi 2. Jaksot 2-5.
11.30 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.20 Top Gear: Best Of Spe­cials: Extra Special
11.25 Suu­ri taisteluareena
Jouk­ko eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via ki­saa­jia tais­te­lee mit­ta­vas­ta ra­ha­pal­kin­nos­ta ai­nut­laa­tui­sel­la areenalla,
11.40 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.50 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
12
12.20 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
12.30 Billy Madison
Kul­ta­lu­sik­ka suus­sa syn­ty­nyt kol­mi­kymp­pi­nen Bil­ly Ma­di­son ku­lut­taa päi­viään ui­ma-al­taal­la tomp­pe­lei­den ys­tä­vien­sä kans­sa. Bil­lyn elä­mä muuttuu,..
(Billy Madison, Komedia, Yhdysvallat, 1995)
12.40 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
13.00 Suu­ri taisteluareena
13.00 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
13.00 To­kion Olym­pia­lai­set: Uudet lajit
13.20 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
13.25 To­kion Olym­pia­lai­set: Uudet lajit
13.30 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2018)
14.30: Ira­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Turussa...
13.40 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
13.55 Kap­teeni Koukku
Fan­ta­sia­seik­kai­lus­sa ai­kui­sek­si vart­tu­nut Pe­ter Pan jou­tuu pa­laa­maan Mi­kä-mi­kä-maa­han, kun kap­tee­ni Kouk­ku kid­nap­paa hä­nen lap­sen­sa. 144 min. Oh­jaus: Ste­ven Spiel­berg. Pääo­sis­sa: Ro­bin Wil­liams, Dus­tin Hoff­man, Bob Hos­kins, Ju­lia Ro­berts, Maggie Smith.
(Hook, Fantasia, Yhdysvallat, 1991)
14.00 Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa per­heen. Mut­ta mi­ten käy, kun Mis­sy ja pen­nut siepataan?
(Beethoven's 2nd, Perhe, Yhdysvallat, 1993)
14.15 Ro­ko­te­tais­te­lu ko­ronaa vastaan
Do­ku­ment­ti luo sy­vä­luo­taa­van kat­sauk­sen prosessiin,..
(The Vaccine: Conquering COVID, Dokumentti, Yhdysvallat, 2021)
14.10 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI KAU­SI Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
14.15 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
Oh­jel­ma­sar­ja vie mat­kal­le olym­pia­lais­ten his­to­riaan ai­na vuo­den 1896 Atee­nan ke­säo­lym­pia­lai­sis­ta tä­hän päivään...
14.35 Sink­kuäi­dille sulhanen
15
15.10 Suu­ri taisteluareena
15.35 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
Kausi 5. Jaksot 5-6.
15.30 Billy Madison
Kul­ta­lu­sik­ka suus­sa syn­ty­nyt kol­mi­kymp­pi­nen Bil­ly Ma­di­son ku­lut­taa päi­viään ui­ma-al­taal­la tomp­pe­lei­den ys­tä­vien­sä kans­sa. Bil­lyn elä­mä muuttuu,..
(Billy Madison, Komedia, Yhdysvallat, 1995)
15.30 To­kion olym­pia­lai­set: uin­nin lähtöviivalla
15.45 Ga­ra­ge Kings Suomi
(Ga­ra­ge Kings Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
15.45 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
Kausi 11. Jaksot 7-8.
16.15 Top Gear: Best Of Spe­cials: Extra Special
16.10 The Red Turtle
Au­tiol­le saa­rel­le haak­si­rik­kou­tu­nut mies yrit­tää ra­ken­taa epä­toi­voi­ses­ti laut­taa ja pääs­tä pa­koon, kun­nes hän erää­nä päi­vä­nä tör­mää jät­ti­läis­kil­pikonnaan,..
(Red Turtle, The, Animaatio, Ranska, Japani, 2017)
16.45 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
16.50 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2018)
ke: Ira­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Turussa...
16.45 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clarkson,
17.20 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
Kausi 11. Jaksot 9-10.
17.45 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2004)
ti: 5 kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke: 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
17.50 Sink­kuäi­dille sulhanen
Yh­des­sä vie­tet­ty ai­ka mö­kil­lä pal­jas­taa Sink­kuäi­deil­le uu­sia piir­tei­tä Sul­ha­seh­dokkaista...
18
18.00 Uin­tia: Hel­sin­ki Swim Meet
kil­pai­lu­päi­väs­tä. Se­los­tus: Tom­my Rundg­ren ja Ja­ni Sie­vi­nen. (Ur­hei­lu, Suomi, 2021)
to: Suora lähetys 1.
pe: Suora lähetys 2.
18.20 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
19.00 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2018)
20.00: Ira­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Far­had, 43, juh­lis­ta­vat häi­tään Turussa...
19.00 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
19.00 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI KAU­SI Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
18.55 Dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Karhuryhmä
SARJA ALKAA Discovery+-palvelussa alkaa 22. 4. uu­si kau­si Kar­hu­ryh­mä-sarjasta...
19.20 The Red Turtle
Au­tiol­le saa­rel­le haak­si­rik­kou­tu­nut mies yrit­tää ra­ken­taa epä­toi­voi­ses­ti laut­taa ja pääs­tä pa­koon, kun­nes hän erää­nä päi­vä­nä tör­mää jät­ti­läis­kil­pi­kon­naan, jo­ka muut­taa hä­nen elämänsä...
(Red Turtle, The, Animaatio, Ranska, Japani, 2017)
19.50 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. Juon­ta­ji­na toi­mi­vat Matt LeB­lanc, Ch­ris Har­ris ja Rory Reid.
20.00 Suu­ri taisteluareena
20.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
20.00 Val­heenpaljastajat
Oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­laan Ison-Bri­tan­nian tun­ne­tuim­pia ri­kos­ta­pauk­sia ke­hon­kie­len asiantuntijan,..
20.00 Karhuryhmä
Kar­huyk­si­kös­sä ope­raa­tiois­sa toi­mi­taan ko­van pai­neen alla...
21
21.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
21.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ke: Edel­li­ses­sä il­las­sa riit­täi­si puitavaa,..
21.00 Karhuryhmä
Kar­huyk­si­kös­sä ope­raa­tiois­sa toi­mi­taan ko­van pai­neen alla...
21.00 Fif­ty Shades Of Grey
Nuo­ri opis­ke­li­ja­nai­nen Anas­ta­sia Stee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian Greyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-John­son. Pääo­sis­sa: Da­ko­ta John­son, Ja­mie Dor­nan, Eloi­se Mum­ford, Lu­ke Gri­mes, Ri­ta Ora, Victor Rasuk.
(Fifty Shades Of Grey, Draama, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Fif­ty Shades Darker
Kun sy­dän­su­ruis­ta kär­si­vä Ch­ris­tian Grey yrit­tää hou­ku­tel­la Anas­ta­sia Stee­len ta­kai­sin elä­mään­sä, epäi­le­väi­sel­lä Anas­ta­sial­la on omat eh­ton­sa. Hei­dän ra­ken­taes­saan luot­ta­mus­ta ja va­kaam­paa suh­det­ta sa­la­pe­räi­set ih­mi­set Ch­ris­tia­nin men­nei­syy­des­tä pa­laa­vat ku­vioi­hin ai­kee­naan tu­ho­ta pa­ris­kun­nan on­ni. 108 min. Oh­jaus: James Foley.
(Fifty Shades Darker, Draama, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elo­ku­vas­sa, jo­ka poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­sen me­nes­tys­ro­maa­nit­ri­lo­gian kol­man­teen osaan. Nyt Anas­ta­sia ja Ch­ris­tian me­ne­vät nai­mi­siin, mut­ta Jack Hy­de on edel­leen hei­dän suh­teen­sa uh­ka­na. 96 min. Oh­jaus: James Foley.
(Fifty Shades Freed, Draama, Yhdysvallat, 2018)
22.00 The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen ta­kia. Suo­ri­tet­tuaan ran­gais­tuk­sen­sa Mic­hel­le on val­mis te­ke­mään mi­tä vain pääs­täk­seen ta­kai­sin huipulle,..
(Boss, The, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
22.00 Paksuna
Pää­mää­rät­tö­mäs­ti elä­män­sä lä­pi pur­jeh­ti­va pil­ven­polt­te­li­ja Ben jou­tuu yh­täk­kiä ai­kuis­tu­maan, kun yh­den il­lan hoi­to, ura­nou­sus­sa ole­va viih­de­toi­mit­ta­ja Ali­son, tu­lee ras­kaak­si. 129 min. Oh­jaus: Judd Apa­tow. Pääo­sis­sa: Ja­son Se­gel, Jay Ba­ruc­hel, Jonah Hill,
(Knocked Up, Komedia, Yhdysvallat, 2007)
22.00 Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouk­ses­sa. Ai­kui­se­lä­män vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det saa­vat kyy­tiä, kun var­hais­kes­ki-ikäi­set taan­tu­vat jäl­leen tei­nien tasolle...
(American Reunion, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
22.00 Dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Karhuryhmä
SARJA ALKAA Discovery+-palvelussa alkaa 22. 4...
23.00 Unb­ro­ken: Path to Redemption
SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
(Unbroken: Path to Redemption, Draama, Yhdysvallat, 2018)
23.05 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2018)
00.05: Ira­ni­lais­syn­tyi­set Tii­na, 35, ja Farhad, 43,..
23.20 Karhuryhmä
Kar­huyk­si­kös­sä ope­raa­tiois­sa toi­mi­taan ko­van pai­neen alla...
23.30 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
0
00.05 Karhuryhmä
00.20 Paksuna
(Knocked Up, Komedia, Yhdysvallat, 2007)
00.15 Murtumaton
(Unbroken, Draama, Yhdysvallat, 2014)
00.45 In A Val­ley Of Violence
(In A Valley Of Violence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
01.00 Kaivonkatsoja
Rus­sel Cro­we oh­jaa ja täh­dit­tää ta­ri­naa kai­von­katsojasta,..
(The Water Diviner, Draama, Australia, Yhdysvallat, 2015)
01.05 The Boss
Yri­tys­mo­gu­li Mic­hel­le Dar­nell jou­tuu van­ki­laan si­sä­pii­ri­kaup­po­jen takia...
(Boss, The, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
01.10 Karhuryhmä
01.30 Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouksessa...
(American Reunion, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
02.05 Val­heenpaljastajat
02.50 Ex on the Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
03.00 Ex on the Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
Kausi 1. Jaksot 5-8.
03.00 Ex on the Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
su: Pakka sekaisin. Kuokkavieras.
ma: Kolmas pyörä. Malja Karibialle!
3
03.15 Ex on the Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
03.45 Ex on the Beach Suomi
04.45 To­kion Olym­pia­lai­set: Uudet lajit
04.40 Arktiset vedet