Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x2) Ih­meel­li­set eläimet (x4)
06.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x4) 06.10 Ih­meel­li­set eläimet (x3)
06.50 Kiin­teis­töveljekset 06.50 Kiin­teis­töveljekset
07.10 Kiin­teis­töveljekset Kiin­teis­töveljekset
07.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot 07.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot Maail­man haus­kim­mat kotivideot
08.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot 08.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla 08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9 09.00 TV Shop 09.00 TV Shop
09.15 TV Shop 09.15 TV Shop
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x4) 10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x3) Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x2) Kausi 103, osa 6: SUOMI-JAKSO!
10.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla 10.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.50 Kiin­teis­töveljekset 10.50 Kiin­teis­töveljekset
11.05 Kiin­teis­töveljekset 11.05 Kiin­teis­töveljekset
11.40 Kiin­teis­töveljekset
11.50 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme 11.50 Alas­to­mat selviytyjät
12
12.05 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme 12.05 Alas­to­mat selviytyjät Kau­si 1, osa 8. Kol­men lap­sen ko­tiäi­ti AK ja la­kio­pis­ke­li­ja Ty­ler yrit­tä­vät sel­viy­tyä Ama­zo­nin sa­de­met­säs­sä il­man rih­man­kiertämää.
12.45 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme Kau­si 3, osa 9. Kol­me­tois­ta mes­ta­ri­sel­viy­ty­jää yrit­tää pär­jä­tä 40 päi­vän ajan au­rin­gon paah­ta­mas­sa Se­la­tis­sa Ete­lä-Afrikassa.
12.55 Erak­ko­per­he erämaassa 12.55 Erak­ko­per­he erämaassa
13.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot 13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Kau­si 5, osa 12. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää.
13.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot 13.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
14.05 Ih­meel­li­set eläimet (x2)
14.35 Tikissä Kau­si 1, osa 3. 8-osai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa kun­to­sa­li­val­men­ta­ja Vert­ti Har­ju­nie­mi ra­ken­taa yh­tiö­kump­pa­nin­sa Mis­kan kans­sa kun­to­sa­lin Van­taan Tammistoon.
14.55 Ih­meel­li­set eläimet (x4) 14.55 Ih­meel­li­set eläimet (x4) 14.55 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti (2006) (Nan­ny McP­hee, fan­ta­sia, USA, 2006) Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan kuriin.
15
15.10 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
15.45 Eh­dot­tomasti ehkä
16.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme 16.00 Alas­to­mat selviytyjät
17.00 Erak­ko­per­he erämaassa 17.00 Ric­hard Hammonds Big
18 18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Unelmahäät Tikissä
19.00 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti (2006) (Nan­ny McP­hee, fan­ta­sia, USA, 2006) Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan kuriin. Tohtori Paise
20.00 Tohtori Paise Tikissä Onnenpyörä FBI Ric­hard Hammonds Big 20.00 Wil­liam ja Har­ry: Prins­sien välirikko
21 21.00 Unelmahäät Ame­ri­can Pie: The Naked Mile (2006) (Ame­ri­can Pie Pre­sents: The Na­ked Mi­le, ko­me­dia, USA, 2006) Erik Stif­ler pai­nis­ke­lee su­ku­ni­men­sä tuo­mien pai­neiden kanssa. Ame­ri­can Pie: Beta House Mur­haa­jan profiili UUSI SARJA! Turvatalo (2012) (Sa­fe Hou­se, toi­min­ta, USA, 2012) Ete­läaf­rik­ka­lais­ta tur­va­ta­loa var­tioi­va CIA-kel­ta­nok­ka (Ryan Rey­nolds) jou­tuu to­si­toi­miin, kun por­til­le il­maan­tuu it­sen­sä il­mian­ta­nut pet­tu­ria­gent­ti vi­hol­lis­jou­kot va­na­vedessään. Ra­kas­tu­nut Shakespeare (1998) (Sha­kes­pea­re in Lo­ve, draa­ma, USA, 1998) Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muusaa vailla. Pitch Perfect (2012) (Pitch Per­fect, mu­siik­ki/ko­me­dia, USA, 2012) Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min.
22.00 Eh­dot­tomasti ehkä (De­fi­ni­te­ly, May­be, draa­ma­ko­me­dia, Iso-Bri­tan­nia/USA/Rans­ka, 2008) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Mayas­ta, jo­ka ky­syy isäl­tään, mi­ten hän on saa­nut alkunsa. 22.00 Wanderlust (2012) (Wan­der­lust, ko­me­dia, USA, 2012) Epä­suo­tui­sa työ­ti­lan­ne pa­kot­taa ne­wyor­ki­lais­pa­ris­kun­nan (Jen­ni­fer Anis­ton ja Paul Rudd) suu­reen elä­män­muu­tok­seen. Löy­tyy­kö on­ni hil­peäs­tä hip­pi­kom­muu­nista maalla?
22.45 Prins­si And­rew ja pedofiili Dokumentissa valotetaan prinssi Andrew? n ja vii­me ke­sä­nä sel­liin­sä kuol­leen mil­jo­nää­rin, alai­käis­ten tyt­tö­jen sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä syyt­teet saa­neen Jeff­rey Eps­tei­nin ystävyyttä.
23.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 23.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö Kau­si 6, osa 15. Po­lii­si löy­tää 15-vuo­tiaan kou­lu­ty­tön ruumiin.
23.20 Ame­ri­can Pie: The Naked Mile (2006)
23.30 Ame­ri­can Pie: Beta House (Ame­ri­can Pie: Be­ta Hou­se, ko­me­dia, USA, Ka­na­da, 2007) Ame­rik­ka­lai­nen tei­ni­ko­me­dia ker­too ylio­pis­ton op­pi­las­kun­tien es­tot­to­masta menosta.
23.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
0 00.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö Karate Kid (2010) 00.00 Tohtori Paise
00.10 Unelmahäät
00.45 Erak­ko­per­he erämaassa
01.00 Erak­ko­per­he erämaassa 01.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö Kau­si 6, osa 14. Tyt­tö jou­tuu au­ton ylia­ja­mak­si, ja lo­pul­ta hä­net ha­ka­taan kuoliaaksi.
01.10 U-571 (2000) 01.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Kau­si 5, osa 12. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
01.20 FBI
01.45 Tohtori Paise
02.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
02.25 Ih­meel­li­set eläimet (x2)
02.45 Ih­meel­li­set eläimet (x2) Ih­meel­li­set eläimet (x2)
02.55 Erak­ko­per­he erämaassa
3
03.05 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.25 Erak­ko­per­he erämaassa 03.25 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
03.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.00 Alas­to­mat selviytyjät 04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.25 Ih­meel­li­set eläimet 04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma