Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
06.52 Pikkuli
06.53 Titta Pikkanen
06.53 Dinotassut
06.52 Met­kat Mesiläiset
06.52 Hyrräpäät
06.52 Utelias Vili
06.52 Tik Tak
06.58 Mohvelit
06.57 Kil­len kimppakyyti
07.04 Pa­peritarinoita
07.02 Kuminakuja 19
07.04 Lastenohjelmia
07.04 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.09 Lastenohjelmia
07.09 Maijuli
07.07 Maik­ki ja pe­lottava Pontso
07.08 Lastenohjelmia
07.11 Kaapo
07.10 Kerkko Kukko
07.12 Lastenohjelmia
07.18 Lastenohjelmia
07.16 Lastenohjelmia
07.15 Oiva
07.15 Lastenohjelmia
07.24 Enni ja Roi
07.20 Henkilökuva
07.29 Mi­tä ihmettä?
07.26 Popi Kissa
07.26 Maailman satuja
07.34 Pla­neetta Kosmo
07.33 Lastenohjelmia
07.32 Lastenohjelmia
07.37 Muru
07.36 Lastenohjelmia
07.38 Q Putti 5
07.48 Lastenohjelmia
07.47 Lastenohjelmia
07.49 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.45 Liisa ja Leo
07.50 Ryhmä Hau
07.50 Milli ja Molli
07.57 Puu Fu Tom
07.59 Minirekat
07.56 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
07.56 Lastenohjelmia
08.04 Lastenohjelmia
08.14 Pikku Kakkonen
08.14 Lastenohjelmia
08.05 Pet­teri Kaniini
08.07 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.09 Auvo Raitanen
08.16 Lastenohjelmia
08.18 Lastenohjelmia
08.17 Pok ja Mok
08.19 Pikku Kakkonen
08.19 Lastenohjelmia
08.18 Ryhmä Hau
08.23 Karvinen
08.21 Late Lammas
08.20 On­ne­li, An­ne­li ja Sa­la­pe­räi­nen muukalainen
08.25 Lastenohjelmia
08.29 Tero hoitaa
08.33 Ässäluokka
08.36 Kanikenttä
08.36 Hirveä Henri
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.43 Ys­tä­väni Marlon
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.54 Lastenohjelmia
08.55 Tä­nään Galaxissa
08.59 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
(U) Syr­jäi­sen aust­ra­lia­lai­sen kar­ja­ti­lan his­to­rias­sa kään­tyy uu­si leh­ti. Isän­sä apu­na ti­laa hoi­ta­nut Clai­re Mc­Leod on jää­nyt yk­sin ja jou­tuu vie­lä vas­taa­not­ta­maan ei-toi­vo­tun vie­raan - si­sarpuolensa,..
09.00 Lastenohjelmia
09.10 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
09.12 Voihan Poni
09.22 Ek­synyt Ozissa
09.24 Jes­si ja Jan­ni - ete­vät et­siväkaksoset
09.45 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
Jaksot 409-412.
09.45 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
09.42 Sa­lainen museo
09.47 Jäl­ki, joka jää
09.58 Yh­dis­te­tyn maailmancup
Klingenthal, mäkiosuus Yh­dis­te­tyn mä­kio­suus, HS140. Klin­gent­hal, Sak­sa. Se­los­tus Mikko Hannula.
09.55 Jo­raa­vat juurikkaat
10.00 Ki­te­sur­fer's paradise
10.05 Sportliv
10.15 Ylio­pis­tol­li­nen eläinsairaala
(U) Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la on viih­dyttävä,..
10.15 Urheilustudio
10.25 Yh­dis­te­tyn maailmancup
Klingenthal mäkiosuus Yh­dis­te­tyn mä­kio­suus, HS140. Klin­gent­hal, Sak­sa. Se­los­tus Mikko Hannula.
10.45 Van­han tek­nii­kan metsästäjät
10.45 Näin Norjassa
10.45 Ra­kas ki­ven sisässä
Raskaana olevan Dianan koti kuhisee poliiseja.
11.00 Ei enää lihaa
Vii­si­kymp­pi­sen Søren Ras­te­din krop­pa on eh­ti­nyt ko­kea kovia...
10.55 Urheilustudio
11.07 Elä­mää ilman seksiä
Kuvittele,..
11.10 Hiih­don maailmancup
Hiihdon MC, sprinttikarsinnat Hiih­don maail­man­cup, sp­rint­ti­kar­sin­nat (v) . Ul­ri­ce­hamn, Ruot­si. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuojärvi.
11.30 Peltsin Lappi
11.25 Urheilustudio
11.38 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
11.35 Hiih­don maailmancup
Hiihdon MC, parisprintin karsinnat Hiih­don maail­man­cup, pa­risp­rin­tin (v) karsinnat...
12
12.00 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
Luontomatkalla Ugandassa
12.05 Luon­to­mat­kal­la Costa Ricassa
1/3.
12.00 Luon­to­mat­kal­la Costa Ricassa
(U) Kol­meo­sai­ses­sa sar­jas­sa Mar­tin Em­te­näs tu­tus­tuu Cos­ta Ri­can rik­kaa­seen kas­vi- ja eläinlajistoon.
Jaksot 2-3.
12.30 Hymy pyllyyn
12.25 Yh­dis­te­tyn maailmancup
Klingenthal, hiihto-osuus Yh­dis­te­tyn hiihto-osuus,..
12.40 Alp­pi­hiih­don maailmancup
Garmisch-Partenkirchen, miesten syöksylasku
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Jaksot 1-5. (Kausi alkaa!)
13.00 Urheilustudio
13.10 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
Hinzenbach, naisten kilpailu
13.30 Casualty
T: BBC. (U) Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
ma: Teeskentelijä Uusi vuokralainen Uu­si vuokralainen...
ti: Syyllisyydentunto Syyl­li­syydentunto... Vakava tilanne Va­ka­va tilanne...
ke: Valheet Valheet... Huipputekijä Huip­pu­te­ki­jä. Uu­si eri­kois­lääkäri,..
to: Hiljainen mies Hil­jai­nen mies. Connie,.. Vain yksinäiset Vain yk­si­näi­set. Jeff,..
pe: Muulla ei ole väliä Muul­la ei ole väliä... Porkkanaa ei keppiä Pork­ka­naa ei keppiä...
13.30 Urheilustudio
13.45 Hiih­don maailmancup
Sprintit, Ulricehamn Nais­ten ja mies­ten sp­rint­ti­hiih­dot. Ul­ri­ce­hamn, Ruot­si. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuojärvi.
13.40 Hiih­don maailmancup
Parisprintit, Ulricehamn Nais­ten ja mies­ten pa­risp­rin­tit. Ul­ri­ce­hamn, Ruot­si. Se­los­tus Jar­mo Lehtinen...
14.45 Urheilustudio
14.50 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
15
15.10 Adam & Eva
15.15 Peltsin Lappi
15.10 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
15.10 Sin­kut paljaana
15.10 Hymy pyllyyn
15.20 Urheilustudio
15.25 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
Klingenthal, miesten kilpailu Mies­ten mä­ki­hy­pyn HS140, en­sim­mäi­nen kier­ros. Klingenthal,..
15.25 Kä­si­pal­lon Suomen cup
Naisten loppuottelu Kä­si­pal­lon Suo­men cup, nais­ten lop­puot­te­lu. Se­los­tus To­mi Sal­mi­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Kris­tian Karls­son. Yle näyt­tää kä­si­pal­lon Suo­men cu­pin loppuottelut.
15.40 Maail­ma on valmis
Vapaus valita Kuo­pion Kult­tuu­rin kuu­lo­luus­sa lip­sah­taa n-sana...
15.45 Mil­joo­nien rakkauspetos
15.40 Taivaan tulet
Po­lii­si­kons­taa­pe­li Rau­ni Vää­nä­nen pa­laa ko­ti­seu­dul­leen Ke­mi­jär­vel­le - tai­vaan tu­lien kau­pun­kiin. Poh­joi­sen työ­ta­vat vaa­ti­vat so­peutumista...
Jaksot 4-6.
16.20 Urheilustudio
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
16.30 Van­han tek­nii­kan metsästäjät
16.40 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
Klingenthal, miesten kilpailu
16.53 Pirjo
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ma: Katsellaan Tuomon kanssa Pikkurilli, Kynä käteen!
ti: Katsellaan Iinan kanssa Tete ja Mama, Mitä ihmettä? , Pik­ku Kiek­ko, Remi ja Ubu,
17.00 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Yas­mi­nin kans­sa Si­mo, Nal­len tal­vi, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua rakastan,..
17.00 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Api­na Apu­nen, asen­ta­ja-api­na, Ys­tä­väni Ronja,
17.00 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Ru­no­ret­ki, Frank­lin ja ys­tä­vät, Barbapapa,
17.15 Urheilustudio
17.20 Ko­ri­pal­lon EM-karsinta
Koripallon naisten EM-karsinta Suomi - Ukraina Ko­ri­pal­lon nais­ten EM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Uk­rai­na. Por­tu­ga­li. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Sipilä.
17.20 Urheilustudio
17.25 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
Klingenthal, miesten kilpailu Mies­ten mä­ki­hy­pyn HS140, en­sim­mäi­nen kier­ros. Klin­gent­hal, Sak­sa. Se­los­tus Si­mo Lei­no­nen. Yle näyt­tää mä­ki­hy­pyn maailmancupin.
17.57 Lastenohjelmia
17.57 Lastenohjelmia
18
18.00 Näin Norjassa
18.00 Ko­ri­pal­lon EM-karsinta
Koripallon naisten EM-karsinta Belgia - Suomi Ko­ri­pal­lon nais­ten EM-kar­sin­taot­te­lu Bel­gia - Suo­mi. Por­tu­ga­li. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Sipilä.
18.00 Jopet-show
18.10 Mc­Leo­din tyttäret
(U) Syr­jäi­sen aust­ra­lia­lai­sen kar­ja­ti­lan his­to­rias­sa kään­tyy uu­si leh­ti. Isän­sä apu­na ti­laa hoi­ta­nut Clai­re Mc­Leod on jää­nyt yk­sin ja jou­tuu vie­lä vas­taa­not­ta­maan ei-toi­vo­tun vie­raan - si­sarpuolensa,..
18.25 Mä­ki­hy­pyn maailmancup
Klingenthal, miesten karsinta Mies­ten mä­ki­hy­pyn kar­sin­ta HS140. Klin­gent­hal, Sak­sa. Se­los­tus Si­mo Leinonen.
18.45 Urheilustudio
18.45 Urheilustudio
18.55 UMK21
18.55 Kä­si­pal­lon Suomen cup
Miesten loppuottelu Kä­si­pal­lon Suo­men cup, mies­ten lop­puot­te­lu. Se­los­tus To­mi Sal­mi­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Kris­tian Karls­son. Yle näyt­tää kä­si­pal­lon Suo­men cu­pin loppuottelut.
19.00 Catastrophe
(U) Kul­tai­sel­la ruu­sul­la (2015) , Baf­tal­la ja Broad­cast Awards -pal­kin­nol­la (2018)..
19.00 Taivaan tulet
(2013) Po­lii­si­kons­taa­pe­li Rau­ni Vää­nä­nen pa­laa ko­ti­seu­dul­leen Ke­mi­jär­vel­le - tai­vaan tu­lien kaupunkiin...
Jaksot 4-5.
19.00 Suun­nit­te­lun jättimokat
Kauhua merellä Kau­hua merellä...
19.30 Taivaan tulet
Hyvien ihmisten juhla Häät. (2014)..
19.30 Maail­ma on valmis
Terveen Suomen puolesta Ju­ris­ti Las­si­lan lon­ke­rot ulot­tu­vat kaikkialle...
19.50 Sin­kut paljaana
On vaikeaa olla, kun ei ole täydellinen
19.45 USA:n vaa­ti­vimmat ammatit
Ensihoitaja En­sihoitaja...
19.55 Pirjo
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Sachan salaisuus Sac­han salaisuus...
20.00 Docventures
20.20 GRETA
20.20 AIKUISET
Jaksot 3-4.
20.20 Suun­nit­te­lun jättimokat
20.20 Ke­to­nen & Myllyrinne
20.30 Peltsin Lappi
Vapaapäivä
20.40 Lah­joita puhetta
20.45 Yk­sit­täis­ta­paus: Pysäkki
20.46 Ajotunti
20.51 Yk­sit­täis­ta­paus: Shake!
20.50 elokuva: Aloha
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Ha­vai­jil­ta mis­sä uu­det ja van­hat rak­kaus­suh­teet joh­ta­vat ki­ha­rai­seen tun­tei­den se­ka­mels­kaan. N: Brad­ley Coo­per, Em­ma Sto­ne, Rac­hel McA­dams, Bill Mur­ray, John Kra­sins­ki. O: Ca­meron Crowe.
(USA 2016)
21
21.00 Peltsin Lappi
Vapaapäivä
21.05 Maail­ma on valmis
Terveen Suomen puolesta Ju­ris­ti Las­si­lan lon­ke­rot ulot­tu­vat kaikkialle...
21.05 USA:n vaa­ti­vimmat ammatit
Ensihoitaja En­sihoitaja...
21.00 Sohvaperunat
Koostejakso Vii­me kau­den par­haat pa­lat. All To­get­her Now Suo­men Te­räs­be­to­ni­kylmikset,..
21.00 elokuva: Warrior
Toi­min­tae­lo­ku­van ja per­hed­raa­man yh­dis­tel­mäs­sä vel­jek­set kamp­pai­le­vat ke­häs­sä ja sen ul­ko­puo­lel­la kun he osal­lis­tu­vat ra­hak­kaa­seen va­paaot­te­lu­tur­nauk­seen. Pääo­sis­sa Tom Har­dy, Joel Ed­ger­ton, Nick Nol­te. Oh­jaus: Ga­vin O'Connor.
(USA 2011)
21.30 Berlin Station
Tuuli kääntyy Tuu­li kään­tyy. Da­niel saa vah­van syyn epäillä,..
21.57 Docventures
21.55 Jal­ka­pal­lon Italian cup
Jalkapallon Italian cup, välieräottelu. Yle näyt­tää jal­ka­pal­lon Ita­lian cu­pin otteluita.
21.50 Jal­ka­pal­lon Italian cup
Jalkapallon Italian cup, välieräottelu. Yle näyt­tää jal­ka­pal­lon Ita­lian cu­pin otteluita.
21.50 Noin viikon studio
Noin viikon studio
22.20 Skid­mo­ren murhamysteeri
22.20 Freestylen MC
Deer Valley, parikumpareet Pa­ri­kum­pa­re­las­ku. Deer Val­ley, Yh­dys­val­lat. Se­los­tus Mat­ti Härkönen.
22.30 Sohvaperunat
Koostejakso Vii­me kau­den par­haat pa­lat. All To­get­her Now Suo­men Te­räs­be­to­ni­kylmikset,..
23.01 Strike Back
Strike Back (16)
22.55 Ohuella langalla
Ohuella langalla (12) Sa­ra ja Mag­nus pi­tä­vät toisistaan...
23.20 Torpedot
(U) Son­ny on ai­na ol­lut ri­kol­li­nen. Is­tues­saan tuo­mio­taan aseel­li­ses­ta ryöstöstä,..
23.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Ihmisen osa
Suomi 2019.
23.45 Logged in
23.50 AIKUISET
23.55 Freestylen MC
Deer Valley, kumpareet Kum­pa­re­las­ku. Deer Valley,..
0
00.05 Docventures
00.25 GRETA
00.50 Skid­mo­ren murhamysteeri
01.15 Berlin Station
02.02 Docventures