Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.53 Pikkuli
06.53 Titta Pikkanen
06.52 Dinotassut
06.52 Met­kat Mesiläiset
06.53 Hyrräpäät
06.52 Utelias Vili
06.52 Tik Tak
06.58 Mohvelit
06.57 Kil­len kimppakyyti
07.03 Lastenohjelmia
07.00 Rikke
07.03 Lastenohjelmia
07.05 Kaapo
07.09 Kerkko Kukko
07.09 Maijuli
07.06 Maik­ki ja pe­lottava Pontso
07.05 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.09 Lastenohjelmia
07.14 Lastenohjelmia
07.12 Lastenohjelmia
07.11 Rytmimunashow
07.18 Lastenohjelmia
07.16 Oiva
07.17 Lastenohjelmia
07.16 Ur­heat pupuset
07.24 Enni ja Roi
07.22 Pa­peritarinoita
07.24 Pi­kin eläimet
07.28 Muru
07.29 Tuomon laulu
07.27 Popi Kissa
07.30 Mi­tä ihmettä?
07.33 Lastenohjelmia
07.31 Lastenohjelmia
07.39 Lastenohjelmia
07.35 Pla­neetta Kosmo
07.36 Lastenohjelmia
07.38 Pikku Kakkonen
07.42 Ryhmä Hau
07.42 Jos an­nat hii­relle keksin
07.40 Q Putti 5
07.48 Lastenohjelmia
07.45 Liisa ja Leo
07.50 Milli ja Molli
07.54 Lastenohjelmia
07.51 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.04 Lastenohjelmia
07.57 Vekarat
07.57 Tipo
07.55 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
07.56 Lastenohjelmia
08.06 Pikku Kakkonen
08.05 Pet­teri Kaniini
08.07 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.11 Karvinen
08.14 Lastenohjelmia
08.11 Auvo Raitanen
08.17 Pok ja Mok
08.19 Pikku Kakkonen
08.18 Lastenohjelmia
08.18 Ryhmä Hau
08.23 Kanikenttä
08.24 Lastenohjelmia
08.21 Late Lammas
08.21 On­ne­li, An­ne­li ja sa­la­pe­räi­nen muukalainen
08.25 Lastenohjelmia
08.28 Tero hoitaa
08.34 Ässäluokka
Ol­lin päh­kä­hul­lu keksintö...
08.35 Lastenohjelmia
08.36 Hirveä Henri
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.44 Ys­tä­väni Marlon
08.45 Jo­raa­vat juurikkaat
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.55 Tä­nään Galaxissa
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
Syr­jäi­sen aust­ra­lia­lai­sen kar­ja­ti­lan his­to­rias­sa kään­tyy uu­si leh­ti. Isän­sä apu­na ti­laa hoi­ta­nut Clai­re Mc­Leod on jää­nyt yk­sin ja jou­tuu vie­lä vas­taa­not­ta­maan ei-toi­vo­tun vie­raan - si­sar­puo­len­sa, jo­ta hän ei ole näh­nyt vuosiin...
09.00 Mi­nä, Elvis Riboldi
09.00 Lastenohjelmia
09.11 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
09.12 Voihan Poni
09.23 Peter Pan
09.24 Jes­si ja Jan­ni - ete­vät et­siväkaksoset
09.45 Uusi Päivä
09.45 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
09.45 Lehmän vuosi
(2008) (U) Eläin­lää­kä­ri Han­na Ta­ka­lan mies kuo­lee yl­lät­täen. Han­na pa­laa kun­na­ne­läin­lää­kä­rik­si ko­ti­seudulleen...
09.46 Sa­lainen museo
09.47 Tiede X Mauton
09.54 Kes­kia­jal­la keksittyä
09.55 Tä­nään Galaxissa
10.00 Ki­te­sur­fer's paradise
10.00 Hiih­don maailmancup
10.14 Muut­to­päiväkirjat
10.05 Sportliv
10.15 Muut­to­päiväkirjat
Yh­tei­siä haaveita,..
10.15 Urheilustudio
10.25 Alp­pi­hiih­don maailmancup
10.25: Miesten suurpujottelun 1. lasku, Kranjska Gora
11.25: Naisten pujottelun 1. lasku, Åre Nais­ten pu­jot­te­lun en­sim­mäi­nen las­ku. Åre, Ruotsi.
10.25 Urheilustudio
10.45 Luottomies
10.55 Lu­mi­lau­tai­lun ja freestylen MM
Al­ma­ty, Ka­zaks­tan. Se­los­tus Lau­ri Kot­to­nen. La­jia­sian­tun­ti­ja Pek­ka Leh­ti­kal­lio. Yle näyt­tää lu­mi­lau­tai­lun ja frees­ty­len MM-kil­pai­lut Park Ci­tys­tä, Yh­dysvalloista.
ma: Kumpareet
ti: Parikumpareet Pa­rikumpareet.
10.55 Lu­mi­lau­tai­lun ja freestylen MM
Al­ma­ty, Ka­zaks­tan. Se­los­tus Lau­ri Kot­to­nen. La­jia­sian­tun­ti­ja Pek­ka Leh­ti­kal­lio. Yle näyt­tää lu­mi­lau­tai­lun ja frees­ty­len MM-kil­pai­lut Park Ci­tys­tä, Yh­dysvalloista.
ke: Freestylen hypyt
to: Freestylen hypyt, joukkuekilpailu
11.20 Koh­ti kau­kaisia rantoja
11.25 Urheilustudio
11.30 Hiih­don maailmancup
Miesten 50 km, Engadin Mies­ten 50 km (v) , ta­kaa-ajo­kil­pai­lu. En­ga­din, Sveit­si. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius. Yle näyt­tää hiih­don maailmancupin.
12
12.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
20. tuo­tantokausi,..
12.20 Exp­loring Earth
12.20 Luontomatkalla
7/8. Pel­toa­lan kas­vaes­sa lai­dun­maat hupenevat...
12.20 Urheilustudio
12.25 Lah­joita puhetta
12.30 Kun hai­ka­ra lentää ohi
12.30 Hymy pyllyyn
12.30 Kasvis-tv
12.35 Hiih­don maailmancup
Miesten 15 km, Engadin Mies­ten 15 km (p) , yh­teis­läh­tö. En­ga­din, Sveitsi...
12.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
20. tuo­tantokausi,..
12.43 UP
13.00 Luontomatkalla
6/8. Maail­man me­ret ovat lu­ke­mat­to­mien eläin­ten ja kas­vien koti,..
12.50 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
13.15 Exp­loring Earth
13.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
20. tuo­tan­to­kau­si, Frank ra­ken­taa keit­tiöön laatikoston...
13.30 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
Jaksot 19-20.
13.20 Tans­ka­lai­nen maajussi
20. tuo­tantokausi,..
13.25 Alp­pi­hiih­don maailmancup
Miesten suurpujottelun 2. lasku, Kranjska Gora Mies­ten suur­pu­jot­te­lun toi­nen lasku...
13.25 Am­pu­ma­hiih­don maailmancup
Sekaviesti, Nove Mesto Se­ka­vies­ti. No­ve Mes­to, Ts­hek­ki. Se­los­tus Jo­han­nes Oikarinen...
14.00 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
14.02 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
14.15 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
14.25 Alp­pi­hiih­don maailmancup
Naisten suurpujottelun 1. lasku, Åre
14.30 Urheilustudio
14.40 Alp­pi­hiih­don maailmancup
Naisten pujottelun 2. lasku. Åre, Ruotsi Nais­ten pu­jot­te­lun toi­nen lasku...
14.40 Am­pu­ma­hiih­don maailmancup
Pariviesti, Nove Mesto Pariviesti...
15
15.10 Voi­ko tä­tä syödä?
15.30 Urheilustudio
15.40 Sohvaperunat
15.40 Lehmän vuosi
(2008) (U) Eläin­lää­kä­ri Han­na Ta­ka­lan mies kuo­lee yl­lättäen...
Jaksot 2-3.
15.40 Am­pu­ma­hiih­don maailmancup
Miesten takaa-ajokilpailu, Nove Mesto
15.40 Alp­pi­hiih­don maailmancup
15.56 UP
16.00 Kaik­ki mitä halusin
16.15 Urheilustudio
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
Jaksot 429-432.
16.25 Hiih­don maailmancup
Naisten 10 km, Engadin Nais­ten 10 km (p) ,..
16.25 Freestylen MC
Almaty, parikumpareet Pa­ri­kum­pa­reet. Al­ma­ty, Ka­zaks­tan. Yle näyt­tää frees­ty­len maail­man­cu­pin osa­kilpailuja.
17.00 Pikku Kakkonen
Maanantai 8.3.2021 Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pik­ku­ril­li, Unel­ma­jut­tu, Hen­riet­ta, Vii­ru ja Pesonen,
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ti: Tiistai 9.3.2021
ke: Keskiviikko 10.3.2021 Kat­sel­laan Aa­pe­lin ja Saa­ran kans­sa Si­mo, Las­ten­mu­siik­kiestradi,..
to: Torstai 11.3.2021 Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Metsän halki,
17.00 Urheilustudio
17.25 Alp­pi­hiih­don maailmancup
Naisten suurpujottelun 2. lasku, Åre Nais­ten suur­pu­jot­te­lun toi­nen las­ku. Åre, Ruotsi.
17.20 Sohvaperunat
Soh­va­pe­ru­nat ovat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja elä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tarjontaa...
17.30 Urheilustudio
17.45 Jal­ka­pal­lon Euro 2020
Kohti jalkapallon Euro 2020 -kisoja,
17.57 Lastenohjelmia
18
18.00 Fut­sa­lin EM-karsinta
Futsalin EM-karsinta Suomi - Montenegro
18.00 Näin Norjassa
18.00 Jopet-show
18.10 Mc­Leo­din tyttäret
Vanha vihollinen Tess ty­käs­tyy kar­ja­mark­ki­noil­la ta­paa­man­sa Sandraan,..
18.10 Mc­Leo­din tyttäret
Tuuli kääntyy
18.10 Urheilustudio
18.10 Rallin SM
Kouvolan osakilpailu Ral­lin SM-sar­jan 2. osakilpailu.
18.25 Am­pu­ma­hiih­don maailmancup
No­ve Mes­to, Ts­hek­ki. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv. Yle näyt­tää am­pu­ma­hiih­don maail­man­cu­pin osakilpailut.
to: Miesten pikamatka, Nove Mesto
pe: Naisten pikamatka, Nove Mesto Nais­ten pikamatka.
18.25 Am­pu­ma­hiih­don maailmancup
Naisten takaa-ajokilpailu, Nove Mesto Nais­ten ta­kaa-ajokilpailu...
18.40 Suun­nit­te­lun jättimokat
Tuhoisat räjähdykset Tu­hoi­sat rä­jähdykset...
18.53 Lah­joita puhetta
18.55 Het­kiä Kalliossa
19.00 Lehmän vuosi
(2008) (U) Eläin­lää­kä­ri Han­na Ta­ka­lan mies kuo­lee yl­lät­täen. Han­na pa­laa kun­na­ne­läin­lää­kä­rik­si ko­ti­seudulleen...
Jaksot 2-3.
19.10 Urheilustudio
19.20 Ban­dy­liigan finaali
Bandyliigan finaali.
19.25 Unelma Lapista
Just go like walk
19.50 Kullannuput
19.50 Ke­to­nen & Myllyrinne
19.50 Sportliv
19.54 Pirjo
20.00 Suur­per­heen maa­laiselämää
Heinäaika
20.00 The Gra­ham Norton Show
Rebel Wilson, Ant Middleton, Keeley Hawes, Noel Clarke
20.00 Voi­ko tä­tä syödä?
Mistä sushia tulevaisuudessa?
20.15 Hol­by Ci­tyn sairaala
Pahan vallassa Be­ka jou­tuu sai­raa­laan uu­den­vuo­denaattona...
20.15 Koh­ti kau­kaisia rantoja
20.15 Suun­nit­te­lun jättimokat
Tuhoisat räjähdykset
20.30 Mist sä tuut?
Rovaniemi - "Eipä vissiin"
20.45 Ajotunti
20.52 Pirjo
20.55 Exp­loring Earth
20.56 Lah­joita puhetta
21
21.00 Unelma Lapista
Just go like walk
21.00 Voi­ko tä­tä syödä?
Mistä sushia tulevaisuudessa?
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Tyhjiö
Mah­tu­vat­ko kah­den ih­mi­sen suu­ret kun­nian­hi­mot sa­maan pa­ri­suhteeseen?..
Suomi 2018.
21.00 USA:n vaa­ti­vimmat ammatit
Poliisi
21.00 Sohvaperunat
21.00 Lu­mi­lau­tai­lun ja freestylen MM
As­pen, Yh­dys­val­lat. Yle näyt­tää lu­mi­lau­tai­lun ja frees­ty­len MM-kil­pai­lut Park Ci­tys­tä, Yh­dysvalloista.
21.00: Freestylen slopestyle
21.55: Lumilautailun halfpipe Lu­mi­lau­tai­lun half­pi­pe. Se­los­tus Sa­mi Saarenpää.
21.00 elokuva: Se mikä ei tapa
Mil­len­nium-sar­jan san­ka­ri­tar, tuk­hol­ma­lai­nen hak­ke­ri Lis­beth Sa­lan­der sot­keu­tuu sa­lais­ten agent­tien, palk­ka­so­tu­rei­den ja Sä­pon uu­siin juo­niin Da­vid La­gerc­rant­zin ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä. Pääo­sis­sa Claire Foy,
(The Girl in the Spider's Web, USA 2018)
21.30 Berlin Station
Suoraan sydämeen Pa­lat­tuaan Ber­lii­niin Da­nie­lil­la on se­lit­telemistä...
21.30 Mist sä tuut?
21.45 Exit
Jokainen tietää jostakusta jotakin
21.50 Noin viikon studio
Noin viikon studio
21.55 Ohuella langalla
Rajat Kun Mal­mön ri­kol­li­suus vain li­sään­tyy, po­lii­sin on käy­tet­tä­vä yhä ko­vem­pia keinoja...
22.20 Kuo­le­maantuomitut
Haluan kuolla
22.18 Unelma Lapista
Just go like walk
22.20 Exit
22.35 Le­vi­son Wood: Ve­nä­jältä Iraniin
Kaukasialainen sauna
22.50 Lu­mi­lau­tai­lun ja freestylen MM
Freestylen halfpipe Frees­ty­len half­pi­pe. As­pen, Yh­dysvallat...
22.48 Mist sä tuut?
22.55 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
22.55 USA:n vaa­ti­vimmat ammatit
Poliisi
23.11 Strike Back
Strike Back
23.11 Berlin Station
Kau­si 2, 3/9. Pa­lat­tuaan Ber­lii­niin Da­nie­lil­la on se­lit­telemistä...
23.20 Ga­me of Thrones
Lohikäärme ja susi
23.45 Unelma Lapista
0
00.00 The Gra­ham Norton Show
Bri­tan­nian suo­si­tuin talk show nyt Suomessa!..