Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Lu­do­vic

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

07.00 Tit­ta Pik­ka­nen

07.00 Her­tan maail­ma

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

Di­no­ju­na

O­li­via

07.05 Pop­pe­li­kum­pu

Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

Ni­pa ja Pe­te

Hei Taa­vi

07.10 Tie täh­tiin

Ryt­mi­reis­su

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.10 Em­mi ja Ku­ru

07.15 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kerk­ko Kuk­ko

Po­pi Kis­sa

07.20 Mi­tä ih­met­tä?

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.20 Las­ten Suo­mi: Lap­set!

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Mu­ru

Pus­se

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Ryh­mä Hau

As­kar­rel­laan

F­luu­ga­lai­set

F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta

Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.40 Mi­mo­sa ja Len­nu

Sa­na-ark­ku

Si­mo

07.40 Ok­to­nau­tit

Uu­la ja Kuu

07.45 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kaa­po

Vilk­ki Ank­ka

Ja­ri ja Ka­ri

07.45 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.55 Ve­ka­rat

07.55 Tuo­mon lau­lu

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

07.55 En­ni ja Roi

08.00 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.00 Puu Fu Tom

08.00 Te­te ja Ma­ma

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

08.05 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.05 Ryh­mä Hau

08.10 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.10 Kap­tee­ni Ka­ri

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Un­na Jun­ná

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Le­lu­mes­ta

08.35 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.35 Pii ja Po­ju

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Näin Nor­jas­sa

Muu­mi­laak­so

Ga­la­xi so­mes­sa

Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Harhakäsityksiä

09.00 Ca­sual­ty

Ja hyvä tahto Talven ihmemaa

Ot­so ja so­pu­lit

Näin meil­lä

09.05 Vil­li tu­le­vai­suus

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.15 Ca­sual­ty

Pinnan alla

09.15 Fo­ta­rit

09.30 I­han sa­ma

Meidän joukkue Seik­kai­lu­sar­ja 4/6. Mei­dän jouk­kue.

Bel­le ja Se­bas­tian

09.45 UMK19

09.45 UMK19

Luot­to­mies

Uu­si Päi­vä

Kirjava on ihmisen ikä

09.45 Lai­ta it­tes li­koon

10.00 Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

10.00 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Sotshi, naisten syöksylasku Nais­ten syök­sy­las­ku.

Muu­mi­laak­so

10.15 Uu­si Päi­vä

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

10.25 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

A­way - Ba­li (x6)

Kohti Jumalten saarta Valintoja Mun ihmiset Arki

10.25 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun SM

Muodostelmaluistelun SM, lyhyt ohjelma

10.35 Hiih­don MM

10.45 A­way - Ba­li

Kohti Jumalten saarta

10.45 Uu­si Päi­vä

10.55 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Kvitfjell, miesten syöksylasku Mies­ten syök­sy­las­ku. K­vitf­jell, Nor­ja.

F­rees­ty­len MC

Shymbulak, kumpareet Kum­pa­re­las­ku. S­hym­bu­lak, Ka­zaks­tan.

11.10 Uu­si Päi­vä

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Lip­pu rak­kau­teen

Rak­kau­den koo­di

Luot­to­mies

11.35 UMK19

Pir­jo

11.45 Hiih­don MM

UMK19 (x2)

11.55 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn mäkiosuus HS 109

11.55 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn joukkuemäki HS 109 Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen yh­dis­te­tyn jouk­kue­mä­ki HS 109. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut Kol­man­nen kil­pai­lu­päi­vän aa­mu­päi­vä­kil­pai­lut. G­las­gow, S­kot­lan­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.
12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

Kun sy­dän sär­kyy

7/7. Miltä tuntuu, kun rakkaus loppuu?

Team Bachs­tad

Rikshalla halki Intian

12.00 Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut

12.30 Li­nen mu­ka­na maail­man ym­pä­ri

Ke­hon­kie­li

13.00 Vil­li kort­ti

Suur-Hamareita ja E-peleitä

Karl Pil­king­ton: E­lä­män tar­koi­tus

Omannäköinen elämä

13.00 Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 28.2.

13.00 Hiih­don MM

Hiihdon MM, naisten yhteislähtö 30 km (v) Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen nais­ten yh­teis­läh­tö­kil­pai­lu 30 km (v). Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. See­feld, I­tä­val­ta.

13.10 Tal­viu­nel­mia

13.35 Vil­li kort­ti

Suur-Hamareita ja E-peleitä

13.35 Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 1.3.

13.35 Hiih­don MM

13.45 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

Mo­der­nit mie­het

13.45 Hiih­don MM

Hiihdon MM, naisten viesti Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen nais­ten vies­ti 4 x 5 km.

13.45 Hiih­don MM

Hiihdon MM, miesten yhteislähtö 50 km (v) Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mies­ten yh­teis­läh­tö­kil­pai­lu 50 km (v). Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. See­feld, I­tä­val­ta. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi ja G­lenn Lind­holm.

14.10 Soh­va­pe­ru­nat

14.10 Hiih­don MM

Hiihdon MM, miesten viesti Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mies­ten vies­ti 4 x 10 km.

14.20 Riis­ta­met­säl­lä

14.20 Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 27.2.

14.55 Uu­si Päi­vä

Hiih­don MM

Hiihdon MM, miesten 15 km (p) Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mies­ten 15 km (p).

14.55 Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

15

15.05 Her­kul­li­nen Tos­ca­na

15.20 Hiih­don MM

Hiihdon MM, Urheilustudio, Seefeld 26.2.

15.20 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

15.20 Hiih­don MM

15.30 Si­li­con Val­ley

Patenttitrolli

15.30 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn joukkuekilpailun hiihto-osuudet Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen yh­dis­te­tyn jouk­kue­kil­pai­lun hiih­to-o­suus 4 x 5 km (v).

15.40 UMK19 (x3)

15.55 Hiih­don MM

Hiihdon MM, naisten 10 km (p)

16.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Vinttikoiran hengitys huolettaa

16.00 Hiih­don MM

16.10 Hiih­don MM

Hiihdon MM, yhdistetyn hiihto-osuus 10 km

Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut

16.30 Uu­si Päi­vä

16.45 Hiih­don MM

16.45 Hiih­don MM

16.55 Pik­ku Kak­ko­nen

Hiih­don MM

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn naisten HS 109

Hiih­don MM

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn HS 109

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn sekajoukkueiden kilpailu HS 109 Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mä­ki­hy­pyn se­ka­jouk­kuei­den kil­pai­lu HS 109. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. See­feld, I­tä­val­ta.

Hiih­don S­ki C­las­sics

Vasaloppet-osakilpailu, 90 km. Sä­len - Mo­ra, Ruot­si. Se­los­tus B­ror-E­rik Wal­le­nius.

17.15 Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn naisten joukkuemäki Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mä­ki­hy­pyn nais­ten jouk­kue­kil­pai­lu. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. See­feld, I­tä­val­ta.

17.15 Hiih­don MM

Hiihdon MM, mäkihypyn karsinta HS 109 Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen mä­ki­hy­pyn kar­sin­ta­kil­pai­lu HS 109. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. See­feld, I­tä­val­ta.

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Puo­li seit­se­män

18.05 UMK19

18.10 Ca­sual­ty

Harhakäsityksiä Kau­si 25, 15/48. Har­ha­kä­si­tyk­siä.

18.10 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Kvitfjell, miesten super-g Mies­ten su­per-g. K­vitf­jell, Nor­ja. Se­los­tus Ni­na Van­ha­ta­lo.

18.45 Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 26.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän par­haat.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 27.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän par­haat.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 28.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän par­haat.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 1.3. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän par­haat.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, päivän parhaat, Seefeld 2.3. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän par­haat.

18.55 Luot­to­mies

18.55 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun SM

Muodostelmaluistelun SM, vapaaohjelma Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun SM-kil­pai­lu­jen va­paaoh­jel­ma. Tur­ku.

19.10 Soh­va­pe­ru­nat

Nuk­ke­ko­koel­man he­rää­mi­nen hen­kiin yöai­kaan pe­lot­te­lee Soh­va­pe­ru­nat, kun he pää­se­vät yö­ky­lään Ai­ra Sa­mu­li­nin luok­se Vei­to­lan kans­sa.

19.25 Muu­mi­laak­so

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 27.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la. See­feld, I­tä­val­ta.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 28.2. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la. See­feld, I­tä­val­ta.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 1.3. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la.

Hiih­don MM

Hiihdon MM, mitalijuhla, Seefeld 1.3. Hiih­don MM-kil­pai­lu­jen päi­vän mi­ta­li­juh­la. See­feld, I­tä­val­ta.

19.50 Pir­jo

19.55 UMK19

20.00 Muu­mi­laak­so

Pikku Myy tuli taloon

I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Yksin ja eristettynä 7/10. Yk­sin ja e­ris­tet­ty­nä. Huip­pu­vuo­ret on yk­si maail­man yk­si­näi­sim­mis­tä pai­kois­ta e­lää.

20.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Alman ensikäynti lääkärissä

UMK19 (x2)

UMK19: Darude

Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut Kol­man­nen kil­pai­lu­päi­vän il­ta­kil­pai­lut. G­las­gow, S­kot­lan­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.

20.10 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Musiikkia maakuntiin Mu­siik­kia maa­kun­tiin.

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Alman ensikäynti lääkärissä 24/40. Ve­nä­jän­vint­ti­koi­ra Man­san oi­rei­den sel­vit­te­ly jat­kuu neu­ro­lo­gian o­sas­tol­la.

20.20 Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon

My Moo­min - A Jour­ney to Moo­min­val­ley (Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon) -do­ku­ment­ti vie uu­den a­ni­maa­tio­sar­jan tuo­tan­non ja muu­mien o­le­muk­sen y­ti­meen.

20.30 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin Viikon Studio

20.40 Luot­to­mies (x2)

Auringonpolttamat Shoppi.fi

20.50 Mo­der­nit mie­het

Kanye, Kani ja minä

20.50 Noin vii­kon s­tu­dio

UMK19 (x2)

20.55 Vil­li kort­ti

21

21.00 Toi­sen kans­sa

O­sa 1/6. Saa­ra ja Tou­ko ha­lua­vat a­vio­liit­ton­sa taas toi­mi­van, mut­ta Saa­ran toi­ve to­teu­tuu vää­rin.

Vil­li kort­ti

Vii­kon tär­keim­pien ur­hei­lu-uu­tis­ten per­kaa­mi­sen vä­lis­sä näh­dään s­ket­se­jä ja i­han oi­keaa ur­hei­lua i­han vää­rien ih­mis­ten suo­rit­ta­ma­na.

Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.

21.15 Pir­jo

Postinjakaja loukkaantuu

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Musiikkia maakuntiin Mu­siik­kia maa­kun­tiin.

21.30 Mo­der­nit mie­het

Kanye, Kani ja minä

21.45 Jal­ka­pal­lon I­ta­lian cup

Jalkapallon Italian cup, välieräottelun 1. osaottelu Jal­ka­pal­lon I­ta­lian cu­pin vä­lie­räot­te­lun en­sim­mäi­nen o­saot­te­lu La­zio - Mi­lan. Roo­ma, I­ta­lia. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

Our Girl

Kau­si 3, 4/12. Pei­te­teh­tä­vä Af­ga­nis­ta­nis­sa käy voi­mil­le, ja uu­vuk­sis­sa o­le­va Ryh­mä 2 jou­tuu ve­täy­ty­mään Ka­bu­liin.

Noin vii­kon s­tu­dio

Noin Viikon Studio

Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut En­sim­mäi­sen kil­pai­lu­päi­vän il­ta­kil­pai­lut. G­las­gow, S­kot­lan­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.

21.55 A­lo­ha

Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Ha­vai­jil­ta mis­sä uu­det ja van­hat rak­kaus­suh­teet joh­ta­vat ki­ha­rai­seen tun­tei­den se­ka­mels­kaan. N: B­rad­ley Coo­per, Em­ma S­to­ne, Rac­hel M­cA­dams, Bill Mur­ray, John K­ra­sins­ki. O: Ca­me­ron C­ro­we. (U­SA 2016)

22.15 S­ta­cey Doo­ley: Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Ar­viol­ta noin 5 p­ro­sent­tia a­me­rik­ka­lai­sis­ta on niin sa­not­tu­ja "p­rep­pe­rei­tä" e­li maail­man­lo­pun o­dot­ta­jia.

22.30 Me­lo­di­fes­ti­va­len 2019

Toinen mahdollisuus O­sa­kil­pai­luis­sa kol­man­nel­le ja nel­jän­nel­le si­jal­le tul­leet saa­vat tä­nä il­ta­na toi­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä fi­naa­liin. Lä­he­tyk­sen Ny­kö­pings­tä juon­ta­vat Sa­rah Dawn Fi­ner, Kod­jo A­ko­lor, Ma­ri­ka Carls­son ja E­ric Saa­de.

22.40 Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Viimeinen toivo Kau­si 1, 3/3. Vii­mei­nen toi­vo.

23.00 Y­le Li­ve

Tiisu

23.20 Bo­dy Hack

Sadhujen parissa Intiassa Kau­si 2, 1/6. Sad­hu­jen pa­ris­sa In­tias­sa.

23.35 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Älä tuijota, lapseni on erityinen

23.35 Bo­dy Hack

Sadhujen parissa Intiassa

23.50 Mo­der­nit mie­het

Kanye, Kani ja minä

Toi­sen kans­sa

0

00.00 La­te­la

00.00 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun SM

Muodostelmaluistelun SM, lyhyt ohjelma

I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Yksin ja eristettynä 7/10. Yk­sin ja e­ris­tet­ty­nä.

00.20 UMK19

Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Viimeinen toivo

00.30 Toi­sen kans­sa

O­sa 1/6. Saa­ra ja Tou­ko ha­lua­vat a­vio­liit­ton­sa taas toi­mi­van, mut­ta Saa­ran toi­ve to­teu­tuu vää­rin.

00.55 Si­li­con Val­ley

Keenan-tyhjiö Kau­si 4, 8/10. Kee­nan-tyh­jiö.