Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Lu­do­vic

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Hau Hau, Piip ja Ve­li

Sa­su

07.00 Tit­ta Pik­ka­nen

07.00 Her­tan maail­ma

07.00 Kim ja Kai

Di­no­ju­na

O­li­via

07.05 Kol­me pien­tä koi­ran­pen­tua

Ku­mi­na­ku­ja 19

Ni­pa ja Pe­te

Hei Taa­vi

07.10 Pop­pe­li­kum­pu

Ryt­mi­reis­su

F­rans ja e­läi­nys­tä­vät

Po­pi Kis­sa

Em­mi ja Ku­ru

07.15 Tie täh­tiin

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kerk­ko Kuk­ko

07.20 Mi­tä ih­met­tä?

07.20 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Pus­se

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

Sor­mil­la vai pui­koil­la

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Pel­le Her­man­ni

As­kar­rel­laan

F­luu­ga­lai­set

F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Ok­to­nau­tit

Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.40 Mu­ru

Mi­mo­sa ja Len­nu

Sa­na-ark­ku

Si­mo

07.45 Vilk­ki Ank­ka

Il­mo­jen kun­kut

07.45 Uu­la ja Kuu

07.50 Kaa­po

07.50 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.55 Ryh­mä Hau

Ve­ka­rat

07.55 Puu Fu Tom

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

Te­te ja Ma­ma

En­ni ja Roi

08.05 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.10 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.10 Kap­tee­ni Ka­ri

08.20 Ga­la­xi

Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Le­lu­mes­ta

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

Pii ja Po­ju

08.50 Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la

Ihana joulu Kau­si 20, 52/52. I­ha­na jou­lu.

Ca­sual­ty

Syvät haavat 1/2

Ca­sual­ty

Syvät haavat 2/2

Ca­sual­ty

Syyllisen etsintää

Ca­sual­ty

Kaaosteoria Kau­si 25, 4/48. Kaaos­teo­ria.

Ot­so ja so­pu­lit

Näin meil­lä

09.05 Vil­li tu­le­vai­suus

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 Fo­ta­rit

09.30 I­han sa­ma

Kuka sinä olet? Seik­kai­lu­sar­ja 1/6. Ku­ka si­nä o­let?

Bel­le ja Se­bas­tian

09.40 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys (x2)

09.45 Luot­to­mies

09.45 Lai­ta it­tes li­koon

09.50 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

Luot­to­mies

09.50 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

10.00 Mä­ki­hyp­py­le­gen­da Mat­ti Ny­kä­nen

Matti Nykänen

SAS: E­ri­kois­jouk­ko­jen ko­vas­sa kou­lus­sa

Aggressio Luottamus Itsehillintä

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Vil­li kort­ti

Nyrkkeilyä ja leipomista

10.20 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä

UMK19

10.30 Soh­va­pe­ru­nat

Ko­ti­soh­vil­la seu­ra­taan täl­lä vii­kol­la Sel­vi­ty­jien juo­nit­te­lu­ja ja en­sim­mäis­tä hei­mo­neu­vos­toa.

10.45 Luot­to­mies

Team Bachs­tad

Paloautolla Oslosta Mongoliaan

Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, freestylen hypyt

Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, freestylen joukkue hypyt

10.45 A­la­mä­ki­luis­te­lun MM

A­la­mä­ki­luis­te­lun MM-sar­jan Bos­to­nin o­sa­kil­pai­lu.

11.00 Ca­sual­ty (x5)

Lyhyt tapaaminen Jälkipyykki Luja ystävyys Särkyvä onni Totuus, valheita ja videonauhaa

Lip­pu rak­kau­teen

11.20 Näin Nor­jas­sa

11.20 Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, freestylen kumpaelaskun loppukilpailut

Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, freestylen parikumparelaskun loppukilpailut

11.30 Kun sy­dän sär­kyy

Rak­kau­den koo­di

11.50 Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, lumilautailun parisuurpujottelu

Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, lumilautailun paripujottelu

11.50 Alp­pi­hiih­don MM

Naisten alppiyhdistetyn syöksylasku
12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

12.00 Ur­hei­lus­tu­dio

Ur­hei­lus­tu­dio

12.25 Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Yhdistetyn MC, HS 130 mäkiosuus Yh­dis­te­tyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, jouk­kuesp­rin­tin HS 130 mä­kio­suus.

Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Yhdistetyn MC, HS 130 mäkiosuus Yh­dis­te­tyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, HS 130 mä­kio­suus.

13.00 Tal­viu­nel­mia

Riis­ta­met­säl­lä

13.10 Alp­pi­hiih­don MM

Naisten super-g Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, nais­ten su­per-g.

Alp­pi­hiih­don MM

Miesten super-g Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, mies­ten su­per-g.

13.25 Alp­pi­hiih­don MM

Miesten syöksylasku Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, mies­ten syök­sy­las­ku. Se­los­tus Ni­na Van­ha­ta­lo.

Alp­pi­hiih­don MM

Naisten syöksylasku Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, nais­ten syök­sy­las­ku. Se­los­tus Ni­na Van­ha­ta­lo.

13.35 Kek­se­liäs nik­ka­ri

13.45 Luon­to­ret­kel­lä: Kar­hua kat­so­mas­sa

14.15 Team Bachs­tad

Paloautolla Oslosta Mongoliaan

14.25 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

Hiih­don maail­man­cup

Hiihdon MC, sprinttikilpailut Hiih­don maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, sp­rint­ti­kil­pai­lut. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Lah­ti. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi ja G­lenn Lind­holm.

Hiih­don maail­man­cup

Hiihdon MC, parisprintit Hiih­don maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, pa­risp­rint­ti­kil­pai­lut.

14.45 Kun sy­dän sär­kyy

4/7. Miltä tuntuu, kun rakkaus loppuu?

14.55 Her­kul­li­nen Tos­ca­na

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Kiukkuinen kameleontti päivystyksessä

14.55 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Lapsi teki minusta yksinäisen
15

15.05 Luot­to­mies

15.15 Tuh­ki­mo­ta­ri­noi­ta

Ulla - Pyörätuolista huipulle

15.15 Tuh­ki­mo­ta­ri­noi­ta

Mitä kuuluu, Ulla?

15.15 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Venäjä - Tshekki

15.25 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

Näin Nor­jas­sa

15.40 Mu­me­niid dii­da­dál­vi

Puhuttu saameksi.

15.40 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

15.55 Pir­jo (x2)

16.05 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin vii­kon s­tu­dio

16.05 Mul­lan al­ta

Saima Harmaja (Nelli Milan ja Litku Klemetti)

16.05 Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Yhdistetyn MC, hiihto-osuus

16.10 Soh­va­pe­ru­nat

Uusi kausi alkaa!

16.10 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Kenokaula-Anneli ei pysy orrella

16.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Kiukkuinen kameleontti päivystyksessä

16.30 Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Yhdistetyn MC, hiihto-osuus Yh­dis­te­tyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, jouk­kuesp­rin­tin hiih­to-o­suus 2 x 7,5 km.

16.45 Alp­pi­hiih­don MM

Naisten alppiyhdistetyn pujottelu

16.45 Ur­hei­lus­tu­dio

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Kil­li ja Ki­ki, Ru­no­ja & ru­si­noi­ta, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Nal­len tal­vi, Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu, Nei­ti E­ti­ket­ti se­kä Kal­len keit­tiö.

Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Rik­ke, Ky­nä kä­teen, Mau­no, Pik­ku Kiek­ko, Kuis­ke, Ast­ro­set ja Il­ta­sa­tu.

Pik­ku Kak­ko­nen

17.10 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Mäkihypyn MC, HS 130 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, HS 130. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Lah­ti. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mi­kael Oi­vo.

17.25 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Mäkihypyn MC, joukkuemäki Mä­ki­hy­pyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, jouk­kue­mä­ki HS 130. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Lah­ti. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mi­kael Oi­vo.

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Het­kiä Kal­lios­sa

Suo­mi­LO­VE

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

18.05 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la

Ihana joulu Kau­si 20, 52/52. I­ha­na jou­lu. Jou­lu­päi­vä on F­letc­hil­le ras­kas mo­nel­la ta­paa.

Ca­sual­ty

Syvät haavat 1/2 Uu­sia jak­so­ja.

Ca­sual­ty

Syvät haavat 2/2

18.05 Pi­ka­luis­te­lun MM

Pikaluistelun MM-kilpailut. Koos­te päi­vän kil­pai­luis­ta.

18.25 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Venäjä - Suomi Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Ve­nä­jä - Suo­mi. Ja­ros­lavl, Ve­nä­jä. Se­los­tus Si­mo Lei­no­nen.

18.40 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Mäkihypyn MC, HS 130 karsinta Mä­ki­hy­pyn maail­man­cu­pin Sal­paus­se­län ki­sat, HS 130 kar­sin­ta­kil­pai­lu. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Lah­ti. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mi­kael Oi­vo.

18.50 Se tyy­li

19.00 Soh­va­pe­ru­nat

Uusi kausi alkaa! En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa Soh­va­pe­ru­nat rat­ko­vat Sa­lat­tu­jen e­lä­mien pe­rim­mäis­tä mys­tee­riä ja kai­va­vat ne­nä­lii­nat e­siin Suo­mi­LO­VEn al­kaes­sa.

Ur­hei­lu-Suo­mi

Sankarit O­sa 4/10: San­ka­rit. Mä­ki­hyp­pää­jät Mat­ti Ny­kä­nen ja To­ni Nie­mi­nen ker­to­vat mil­lais­ta on ol­la kan­san ra­kas­ta­ma san­ka­ri.

Bo­dy Hack

Vapaasukeltajana bajau-yhteisössä Kau­si 1, 6/6. Va­paa­su­kel­ta­ja­na ba­jau-yh­tei­sös­sä.

19.15 Pi­ka­luis­te­lun MM

Pikaluistelu MM Pi­ka­luis­te­lun MM-kil­pai­lut. Koos­te päi­vän kil­pai­luis­ta. In­zell, Sak­sa.

19.30 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Ruotsi - Venäjä Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Ruot­si - Ve­nä­jä.

19.40 Noin vii­kon s­tu­dio

19.45 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa (x2)

19.55 Noin vii­kon s­tu­dio

19.55 UMK19

19.55 Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, lumilautailun slopestylen loppukilpailut Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM-kil­pai­lut, nais­ten ja mies­ten lu­mi­lau­tai­lun s­lo­pes­ty­len lop­pu­kil­pai­lut. Park Ci­ty, Yh­dys­val­lat. Se­los­tus Sa­mi Saa­ren­pää.

20.00 Mul­lan al­ta

Saima Harmaja (Nelli Milan ja Litku Klemetti)

Alp­pi­hiih­don MM

Naisten super-g Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, koos­te nais­ten su­per-g:s­tä. Se­los­tus Ni­na Van­ha­ta­lo.

Alp­pi­hiih­don MM

Miesten super-g Alp­pi­hiih­don MM-kil­pai­lut, koos­te mies­ten su­per-g:s­tä. Se­los­tus Ni­na Van­ha­ta­lo.

20.30 Ur­hei­lu-Suo­mi: Mat­ti Ny­kä­nen

20.40 UMK19

Pir­jo

20.45 Tuh­ki­mo­ta­ri­noi­ta

Mitä kuuluu, Ulla? Lu­mi­lau­tai­lus­sa hal­vaan­tu­nut Ul­la ja muut kau­den pää­hen­ki­löt ta­paa­vat vih­doin toi­sen­sa!

Luot­to­mies

Parantaja

20.55 Pir­jo

21

21.00 Mo­der­nit mie­het

Dead man walking

21.00 Kou­kus­sa

Kau­si 2, o­sa 8/8. Va­lon­heit­ti­mien ha­ra­voi­des­sa pi­meää mer­ta Os­ka­rin ai­ka käy vä­hiin. Hän tar­vit­see K­ris­tan a­pua vie­lä vii­mei­sen ker­ran.

Vil­li kort­ti

Nyrkkeilyä ja leipomista Täs­sä jak­sos­sa kel­tai­sen ja pu­nai­sen jouk­kueen vä­li­nen kil­pai­lu es­ka­loi­tuu niin pa­has­ti, et­tä a­siat sel­vi­te­tään nyr­keil­lä.

Soh­va­pe­ru­nat

Ko­ti­soh­vil­la seu­ra­taan täl­lä vii­kol­la Sel­vi­ty­jien juo­nit­te­lu­ja ja en­sim­mäis­tä hei­mo­neu­vos­toa.

Pi­ka­luis­te­lun MM

Pikaluistelu MM Pi­ka­luis­te­lun MM-kil­pai­lut. Koos­te päi­vän kil­pai­luis­ta.

21.25 Pir­jo

21.30 T­he Rew­ri­te

(U­SA 2014) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia en­nen me­nes­tyk­sek­kääs­tä Hol­ly­wood-kä­si­kir­joit­ta­jas­ta, jo­ka jou­tuu in­hoa­miin­sa o­pe­tus­töi­hin pik­ku­kau­pun­gin y­lio­pis­tos­sa. Kurs­sil­le o­suu kui­ten­kin vie­hät­tä­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti. Pääo­sis­sa Hugh G­rant, Ma­ri­sa To­mei, Bel­la Heath­co­te, J.

Jal­ka­pal­lon Sak­san cup

Jal­ka­pal­lon Sak­san cu­pin kol­man­nen kier­rok­sen ot­te­lu Dort­mund - B­re­men. Dort­mund, Sak­sa. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

21.50 Mul­lan al­ta

Saima Harmaja (Nelli Milan ja Litku Klemetti)

Noin vii­kon s­tu­dio

Satasia sataa! Puo­lueet käy­vät koh­ti e­dus­kun­ta­vaa­le­ja, sa­ta­sia sa­taa!

Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, lumilautailun halfpipen loppukilpailut Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM-kil­pai­lut, nais­ten ja mies­ten lu­mi­lau­tai­lun half­pi­pen lop­pu­kil­pai­lut.

22.05 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, miesten yhteislähtö Mies­ten yh­teis­läh­tö. Can­mo­re, Ka­na­da.

22.20 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, miesten normaalimatka Mies­ten ly­hen­net­ty nor­maa­li­mat­ka, 15 km. Can­mo­re, Ka­na­da. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

22.45 Our Girl

Uusia jaksoja.

22.45 Lu­mi­lau­tai­lun ja f­rees­ty­len MM

Lumilautailun ja freestylen MM, freestylen halfpipen loppukilpailut

Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, naisten yhteislähtö Nais­ten yh­teis­läh­tö.

23.00 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, miesten viesti

23.15 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Lapsi teki minusta yksinäisen

23.15 Kou­kus­sa

Kau­si 2, o­sa 8/8. Va­lon­heit­ti­mien ha­ra­voi­des­sa pi­meää mer­ta Os­ka­rin ai­ka käy vä­hiin.

23.35 Mur­ha u­nel­ma­lo­mal­la

23.35 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, naisten viesti

23.50 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Canmore, naisten normaalimatka
0

00.05 Jal­ko­jen vä­lis­sä (x5)

Jalkojen välissä - miesten ajatuksia

00.10 Kou­kus­sa

00.10 Si­li­con Val­ley

00.25 Mur­ha u­nel­ma­lo­mal­la

01.00 Muis­tin van­ki

Nörtin surma

01.15 Mo­der­nit mie­het

01.15 Mo­der­nit mie­het

Dead man walking

01.40 Nuo­ret ja lu­paa­vat

01.40 UMK19

01.50 S­ta­cey Doo­ley: F­lo­ri­dan sek­si­ri­kol­li­set