Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kaa­po Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Kim ja Kai Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
06.55 Saa­ra ja Sor­sa 06.55 Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko U­nel­ma­jut­tu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Te­te ja Ma­ma Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Kil­li ja Ki­ki Mart­ta pu­huu
07.10 Pop­pe­li­kum­pu 07.10 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Di­no­ju­na Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat
07.15 Vilk­ki Ank­ka Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Maa­pal­lot­te­lua 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.20 Kai­sa ja Ol­li
07.25 Tit­ta Pik­ka­nen He­rää suk­ka! 07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Pik­ku pe­ru­nat
07.30 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? Mau­no Po­pi Kis­sa Lau­ra Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.40 Ryh­mä Hau Ri­ta­ri Mik­ke 07.40 Pik­ku Kak­ko­nen Sa­fa­ri
07.45 En­nin In­tia Mi­mo­sa ja Len­nu Uu­la ja Kuu Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne
07.50 As­kar­rel­laan Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.50 Ok­to­nau­tit
07.55 Ve­ka­rat Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Jet­ron mat­kaan
08.00 El­la, Os­ka­ri ja Huu 08.00 Rik­ke
08.05 Ga­la­xi 08.05 Pii ja Po­ju 08.05 En­ni ja Roi
08.10 Ke­sä­lei­ri Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma Pik­ku Kak­ko­nen Kap­tee­ni Ka­ri Kaar­le
08.20 Vii­dak­ko­jy­tä Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ga­la­xi Vii­dak­ko­jy­tä Ga­la­xi Äs­sä­luok­ka Ryh­mä Hau
08.25 Ur­hei­lu­hul­lut Vil­li tu­le­vai­suus Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä
08.30 Un­na Jun­ná 08.30 Näin meil­lä
08.40 Ku­jei­le­vat e­läi­met 08.40 Pa­tu-koi­ra 08.40 Ro­bot­ti­ju­nat Je­pu Neu­la­nen
08.45 Tä­nään Ga­la­xis­sa
Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Jäähyväiset. Päivän huolet. Etujoukot Inho Valheita Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to
09.45 Uu­si päi­vä Uu­si Päi­vä Parempi rehellinen ei kuin valheellinen kyllä Avaa silmäsi - voit nähdä jotakin kaunista Uu­si Päi­vä (x4) Eteenpäin sekin on, kun lankeaa Ei kangas ole yhden langan varassa Parempi rehellinen ei kuin valheellinen kyllä Avaa silmäsi - voit nähdä jotakin kaunista 09.45 Bel­le ja Se­bas­tian
09.55 Tä­nään Ga­la­xis­sa
10.00 Koh­tees­sa Erikoisjakso Sy­ke Sormi suussa Kau­si 2. 3/10. Sor­mi suus­sa.
10.15 Kum­me­li Kum­me­li Kum­me­li Kummeli (7)
10.45 Si­pe­ria - va­paa­las­ki­jan u­nel­ma
10.50 Luot­to­mies Am­bu­lans­si a­puun! 10.50 Uu­si Päi­vä (x4) Eteenpäin sekin on, kun lankeaa Ei kangas ole yhden langan varassa Parempi rehellinen ei kuin valheellinen kyllä Avaa silmäsi - voit nähdä jotakin kaunista
11.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia Minun demoni? Levy-yhtiön sedät. Tässäks tää nyt oli?
11.10 Vil­li kort­ti Teroottisia novelleja ja kolmioloikkaa Kol­mi­loik­kaa­ja K­ris­tii­na Mä­ke­lä hyp­pää pa­ne­lis­ti­pöy­dän taak­se.
11.30 Poh­jois­mai­set Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat Poh­jois­mai­set Miss Per­fect Poh­jois­mai­set E­rään mie­hen hul­luu­den ky­sy­myk­set Poh­jois­mai­set Lars Mon­se­nin koi­ra­val­jak­ko
11.45 Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: I­so­kau­ris nä­ky­vis­sä
12 12.00 Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta Tyt­tö­jen e­rä­maa­seik­kai­lu 12.00 Rat­ti­kär­pä­set Suuria uutisia ja maksansiirto
12.10 Näin Nor­jas­sa E­läin­ten ys­tä­vät
12.20 Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta
12.30 Mah­do­ton pa­ko 12.30 Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta Has­Been Niklas ja Salla O­sa 1/11. Nik­las ja Sal­la.
12.40 Kun tans­sin it­sek­se­ni 12.40 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ol­laan va­pai­ta Sel­jan i­loi­sen va­paan, ys­tä­vien- ja työn­täy­tei­sen e­lä­män se­koit­taa hä­nen 16 vuot­ta sit­ten a­dop­toi­ta­vak­si an­ta­man­sa poi­ka. K: Tua Har­no. O: Os­ka­ri Si­po­la.
12.50 Downs­hif­taa­jat Remontti.
13.00 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat 13.00 Docs­top: Toi­nen lin­ja
13.20 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
13.30 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la Isän varjossa. Mennyt. Kaupankäyntiä Pelkkää bisnestä Epätoivo Nais­so­ti­laat Pettymys Kau­si 2. 4/10. Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vih­doin o­hi!
14.00 Ue­fan jal­ka­pal­lon Eu­ro 2020 Huuhkajat EM-kisoihin: Urheiluruudun erikoislähetys
14.25 Reg­gie Ya­tes: C­hi­ca­gon nuo­ret Am­bu­lans­si a­puun! E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Poh­jois­mai­set Tyt­tö­jen e­rä­maa­seik­kai­lu 14.25 Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la teh­dään hy­vää Ne­nä­päi­vän mer­keis­sä.
14.40 Poh­jois­mai­set Cup I­ran
14.50 Luot­to­mies (x16) Uusi naapuri Posteljooni Tinder Sorttiasema Synttärit Vesivahinko Ironman Bileet Rännimiehet Lastenhoito Valerakastaja Parantaja Teatteriretki Tyttöystävä Auringonpolttamat Shoppi.fi
15 15.00 E­rään mie­hen hul­luu­den ky­sy­myk­set
15.10 Ka­pi­na 15.10 UP
15.15 Poh­jois­mai­set Lars Mon­se­nin koi­ra­val­jak­ko 15.15 Boul­de­roin­nin PM Kooste boulderoinnin PM-kilpailuista. Se­los­tus To­ni Hel­li­nen. Hel­sin­ki.
15.25 E­läin­ten ys­tä­vät 15.25 Rat­ti­kär­pä­set Suuria uutisia ja maksansiirto
15.40 Sy­ke Opaskoira. Vil­li kort­ti
16.00 Poh­jois­mai­set Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta Has­Been Ca­sual­ty Valheita
16.20 Pir­jo (x2)
16.30 Uu­si päi­vä Uu­si Päi­vä Parempi rehellinen ei kuin valheellinen kyllä Avaa silmäsi - voit nähdä jotakin kaunista
16.40 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa 16.40 Ko­ri­pal­lon EM-kar­sin­ta Koripallon naisten EM 2021, karsintaottelu, Suomi - Belgia Ko­ri­pal­lon nais­ten EM-kil­pai­lu­jen 2021, kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Bel­gia. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä. Es­poo.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Lapsen oikeudet: Turva. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Tasapainoaisti.
17.30 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si (x2)
17.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siik­ki­vi­deot
18 Pa­ray­lei­sur­hei­lun MM Pa­ray­lei­sur­hei­lun MM Seitsemäs kilpailupäivä Oh­jel­mas­sa mm. Pet­te­ri Peit­son (F11) luo­kan kiek­ko ja To­ni Piis­pa­sen (T51) luo­kan 200 m fi­naa­li. Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Pa­ray­lei­sur­hei­lun MM Yhdeksäs kilpailupäivä Oh­jel­mas­sa mm. Hen­ry Man­nin (T34) luo­kan 800 m fi­naa­li.
18.10 Ca­sual­ty Jäähyväiset. Päivän huolet. 18.10 Ca­sual­ty Inho Kau­si 29, 21/46. In­ho.
18.55 Vil­li kort­ti Suo­men haus­kin b­lon­di K­ris­se Sal­mi­nen vie­rai­lee pa­nee­lis­sa. Hy­vin huo­nos­ti käyt­täy­ty­vät koi­rat B­rit­ti­läi­nen G­rae­me Hall a­lias "T­he Dog­fat­her" on kou­lut­ta­nut koi­ria am­ma­tik­seen jo 10 vuot­ta. Rat­ti­kär­pä­set Suuria uutisia ja maksansiirto Sy­ke Sormi suussa Kau­si 2. 3/10. Sor­mi suus­sa. Y­le Li­ve Al­ma Alma Al­man Ruis­rock-kei­kal­la kuul­tiin dan­cea, tun­nel­moin­tia ja lois­ta­via pop­me­lo­dioi­ta. Ra­viur­hei­lua Kavioliigan GP. Hel­sin­ki ja Sei­nä­jo­ki. Kä­si­pal­lon Mes­ta­rien lii­ga Käsipallon Champions League EHF Mes­ta­rien lii­gan 8. kier­rok­sen ot­te­lu Cocks - Bi­da­soa I­rún. Rii­hi­mä­ki. Se­los­tus To­mi Sal­mi­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus K­ris­tian Karls­son.
19.30 Has­Been
19.50 Henk­ka tie­teen ar­moil­la 2 Pir­jo Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
20.00 Rat­ti­kär­pä­set Au­tot ja ka­me­rat käyn­nis­ty­vät ym­pä­ri Suo­mea ja mat­ka kah­dek­san au­to­kun­nan mu­ka­na al­kaa. Sy­ke Sormi suussa. Ho­lo­pai­nen ko­kee ul­ko­puo­li­suut­ta ja y­rit­tää ui­da hen­ki­lö­kun­nan suo­sioon suo­rit­ta­mal­la vaa­ti­van toi­men­pi­teen leik­kaus­sa­lis­sa. Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lä­hi-i­däs­sä Syyria, Kurdistan ja Irak 1/5. Syy­ria, Kur­dis­tan ja I­rak. Le­vi­so­nin mat­ka Lä­hi-i­dän hal­ki al­kaa Syy­rias­ta. S­te­ve Backs­hall: Jär­je­tön jo­ki­seik­kai­lu Nais­so­ti­laat Pettymys Kau­si 2. 4/10. Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vih­doin o­hi! Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la teh­dään hy­vää Ne­nä­päi­vän mer­keis­sä. Uu­si mu­siik­ki­vi­sai­lu Hit­list lau­lat­taa, ja Jah­dis­sa kil­pa­le­vat pik­ku­juon­ta­jat voit­ta­vat Soh­va­pe­ru­noi­den sym­pa­tiat puo­lel­leen.
20.20 Suun­nis­tus­ta Suunnistus kausikooste 2019 Suun­nis­tuk­sen kau­si­koos­te 2019.
20.30 Has­Been 11. Niklas ja Salla. 20.30 Noin vii­kon s­tu­dio Joulukohu on rakennettu On taas jou­lu­juh­la­ko­hun ai­ka!
Henk­ka tie­teen ar­moil­la 2 Pir­jo Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa 20.50 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
21 21.00 Nais­so­ti­laat 2 Kau­si 2. 4/10. Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vih­doin o­hi! Doc­ven­tu­res: Huu­haa ja hui­jauk­set Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ol­laan va­pai­ta Sel­jan i­loi­sen va­paan, ys­tä­vien- ja työn­täy­tei­sen e­lä­män se­koit­taa hä­nen 16 vuot­ta sit­ten a­dop­toi­ta­vak­si an­ta­man­sa poi­ka. K: Tua Har­no. O: Os­ka­ri Si­po­la. N: Ma­ria Y­li­pää, Jo­han­nes B­rot­he­rus, Ri­ku Nie­mi­nen. Suo­mi 2015. Vil­li kort­ti Teroottisia novelleja ja kolmioloikkaa Kol­mi­loik­kaa­ja K­ris­tii­na Mä­ke­lä hyp­pää pa­ne­lis­ti­pöy­dän taak­se. Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la teh­dään hy­vää Ne­nä­päi­vän mer­keis­sä. Co­los­sal O­min­ta­kei­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa G­lo­ria jou­tuu pa­laa­maan New Yor­kis­ta ko­ti­kau­pun­kiin­sa ja tun­tuu kär­si­vän py­sy­väs­tä kank­ku­ses­ta. Mut­ta mik­si Ko­reas­sa suur­kau­pun­kia tal­lo­va jät­ti­läis­hir­viö tun­tuu uu­tis­ku­vis­sa mat­ki­van hä­nen jo­kais­ta lii­ket­tään? Pääo­sis­sa An­ne Hat­ha­way, Ja­son Su­dei­kis ja Tim B­la­ke Nel­son. Ral­lin MM Rallin MM, vuosikooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan ko­ko kau­des­ta.
21.15 Doc­ven­tu­res: Ol­li­ver Hawk Ta­jun­nan rä­jäyt­tä­vä dok­ka­ri ker­too Suo­men tun­ne­tuim­mas­ta hyp­no­ti­soi­jas­ta Ol­li­ver Haw­kis­ta. Hawk e­li for­rest­gump­mai­sen e­lä­män täyn­nä seik­kai­lu­ja, oi­keu­den­käyn­te­jä ja t­ra­ge­diaa.
21.30 T­rue De­tec­ti­ve Hakuammuntaa. Way­ne ja Ro­land pöy­hi­vät uu­del­leen ja uu­del­leen ai­ka­lais­tut­kin­nan ta­pah­tu­mia.
21.50 Downs­hif­taa­jat Pakolainen Kau­si 1, 6/10. Pa­ko­lai­nen. Sa­tu on pe­rus­ta­nut o­man li­fe coach -fir­man­sa. Hil­jais­ten pal­ve­li­jat Japani Kau­si 1. 3/5, Ja­pa­ni.
22.00 S­te­ve Backs­hall: Jär­je­tön jo­ki­seik­kai­lu
22.25 Ga­me of Th­ro­nes Kuningattaren oikeus. Dae­ne­rys ja­kaa oi­keut­ta Lo­hi­käär­me­ki­vel­lä. Doc­ven­tu­res Talk S­how: Si­nua­kin on help­po hui­ja­ta Mitä me juuri näimme? ! Ri­ku, Tun­na ja a­sian­tun­ti­ja­vie­raat poh­ti­vat, mik­si mei­tä kaik­kia on niin help­po hui­ja­ta. 22.25 Hil­lo Nyt alkaa olla vähän rajoilla T­rue De­tec­ti­ve Hakuammuntaa Kau­si 3, 6/8. Ha­kuam­mun­taa. Way­ne ja Ro­land pöy­hi­vät uu­del­leen ja uu­del­leen ai­ka­lais­tut­kin­nan ta­pah­tu­mia.
22.40 Nais­so­ti­laat Pettymys Kau­si 2. 4/10. Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vih­doin o­hi! 22.40 Vil­li kort­ti Teroottisia novelleja ja kolmioloikkaa Kol­mi­loik­kaa­ja K­ris­tii­na Mä­ke­lä hyp­pää pa­ne­lis­ti­pöy­dän taak­se.
22.55 Ko­ri­pal­lon EM-kar­sin­ta Koripallon naisten EM 2021 karsintaottelu POR - FIN Ko­ri­pal­lon nais­ten EM-kil­pai­lu­jen kar­sin­taot­te­lu Por­tu­ga­li - Suo­mi. Por­tu­ga­li. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä. 22.55 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lä­hi-i­däs­sä Syyria, Kurdistan ja Irak 1/5. Syy­ria, Kur­dis­tan ja I­rak. Le­vi­so­nin mat­ka Lä­hi-i­dän hal­ki al­kaa Syy­rias­ta.
23.10 Hil­jais­ten pal­ve­li­jat Poika ottaa isänsä paikan
23.20 Docs­top: Kun­nia­kier­ros 23.20 Hil­lo
23.30 Y­le Li­ve AB­REU ABREU 23.30 Downs­hif­taa­jat Pakolainen Kau­si 1, 6/10. Pa­ko­lai­nen. Sa­tu on pe­rus­ta­nut o­man li­fe coach -fir­man­sa.
23.40 Doc­ven­tu­res 23.40 Sii­voo­ja
23.50 Doc­ven­tu­res: Ol­li­ver Hawk 23.50 FI­FAn jal­ka­pal­lon U17 MM Fifan jalkapallon U17 MM: loppuottelu MEX - BRA Fi­fan jal­ka­pal­lon U17 MM-kil­pai­lut. Lop­puot­te­lu Mek­si­ko - B­ra­si­lia. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.
0
00.05 Uu­ti­sik­ku­na
00.15 Hil­lo Nyt alkaa olla vähän rajoilla
01.05 Doc­ven­tu­res Docventures Talk Show: Sinuakin on helppo huijata
3