Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta 07.00 Kerk­ko Kuk­ko Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Te­te ja Ma­ma Pik­ku­li
07.10 Pop­pe­li­kum­pu Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu 07.10 Di­no­ju­na Kil­li ja Ki­ki
07.15 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.15 Maa­pal­lot­te­lua 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.20 Vilk­ki Ank­ka Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Kai­sa ja Ol­li
07.25 Tit­ta Pik­ka­nen He­rää suk­ka! 07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Pik­ku pe­ru­nat
07.30 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? 07.30 Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.35 Ri­ta­ri Mik­ke Mau­no Po­pi Kis­sa Lau­ra Ni­pa ja Pe­te Sa­fa­ri
07.40 Ryh­mä Hau 07.40 Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li
07.45 En­nin In­tia Mi­mo­sa ja Len­nu Uu­la ja Kuu Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne
07.50 As­kar­rel­laan Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.50 Ok­to­nau­tit
07.55 El­la, Os­ka­ri ja Huu Ve­ka­rat Rik­ke Jet­ron mat­kaan 07.55 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.05 Pik­ku Kak­ko­nen Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 08.05 Pii ja Po­ju 08.05 En­ni ja Roi
08.10 Ke­sä­lei­ri Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma 08.10 Pik­ku Kak­ko­nen Kaar­le
08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Maail­man sa­tu­ja Kap­tee­ni Ka­ri 08.15 Ryh­mä Hau
08.20 S­ke­de! Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ga­la­xi Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Ga­la­xi Äs­sä­luok­ka
08.25 Un­na Jun­ná Vil­li tu­le­vai­suus Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä
08.35 Ku­jei­le­vat e­läi­met 08.35 Näin meil­lä Pa­tu-koi­ra 08.35 Ro­bot­ti­ju­nat Je­pu Neu­la­nen
08.45 Tä­nään Ga­la­xis­sa
08.50 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Ga­la­xi so­mes­sa
08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Koti Supervoima Kohtalon hetki Viimeinen hälytys Rekisteröity tapaus Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to
09.25 Tä­nään Ga­la­xis­sa
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, ek 15 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia.
09.50 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä (x4) Ei se tapojansa paranna, joka ei mieltänsä pahoita Millainen isä, sellainen poika Rahan puutteessa on moni köyhtynyt Sama pää kesät, talvet Tä­nään Ga­la­xis­sa
10.00 Sy­ke Laimeat lääkkeet Kau­si 1. 10/10. Lai­meat lääk­keet.
10.15 Kum­me­li Kummeli (7)
10.30 S­port­liv
10.40 S­port­liv
10.45 Poh­jois­mai­set Si­säl­lä Tuomiopäivän pelko Ka­tu­koo­mik­ko Bol­ly­wood S­ty­le Fin­land Am­bu­lans­si a­puun! 10.45 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup Sölden, naisten suurpujottelun 1. lasku Nais­ten suur­pu­jot­te­lun en­sim­mäi­nen las­ku. Söl­den, I­tä­val­ta. Alp­pi­hiih­don maail­man­cup Sölden, miesten suurpujottelun 1. lasku Mies­ten suur­pu­jot­te­lun en­sim­mäi­nen las­ku. Söl­den, I­tä­val­ta.
11.00 Docs­top: Ba­her of Fin­land Docs­top: Toi­nen lin­ja
11.30 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2) Poh­jois­mai­set A­dam & E­va Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set Lars Mon­se­nin koi­ra­val­jak­ko
11.40 Sy­ke Laimeat lääkkeet
12 12.00 Tyt­tö­jen e­rä­maa­seik­kai­lu 12.00 Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup Suunnistuksen MC Kiina, keskimatkat Mies­ten ja nais­ten kes­ki­mat­kat. Guangz­hou, Kii­na. Se­los­tus Mark­ku Mä­kä­räi­nen. Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup Suunnistuksen MC Kiina, sprinttiviestit Sp­rint­ti­vies­tit. Guangz­hou, Kii­na.
12.10 Poh­jois­mai­set Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta 12.10 Dok: Sunn­møren kii­pei­ly­pe­rin­tö Luon­to­ret­kel­lä: Nor­jan tun­tu­ri­peu­rat
12.30 Suo­mi­LO­VE
12.40 Las­te­noh­jel­mia: UP Näin Nor­jas­sa 12.40 Bol­ly­wood S­ty­le Fin­land
12.45 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Downs­hif­taa­jat Auto Kau­si 1, 2/10. Au­to. 12.45 Poh­jois­mai­set Ke­hon­kie­li Valhe
13.00 Docs­top: Tais­te­lu ää­nis­tä 13.00 Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, Power Stage - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia. Suo­ra Po­wer S­ta­ge -e­ri­kois­koe.
13.10 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
13.25 Mä Ne­nä­päi­vä oon 13.25 Mä Ne­nä­päi­vä oon
13.30 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la Ei aivan odotusten mukaista Mennyt maailma Itsepäinen ihminen Uhkarohkeutta Sokea piste
13.45 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup Sölden, naisten suurpujottelun 2. lasku Nais­ten suur­pu­jot­te­lun toi­nen las­ku. Söl­den, I­tä­val­ta.
14.30 Pir­jo Docs­top: Toi­nen lin­ja Am­bu­lans­si a­puun! Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Poh­jois­mai­set Tyt­tö­jen e­rä­maa­seik­kai­lu 14.30 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup Sölden, miesten suurpujottelun 2. lasku Mies­ten suur­pu­jot­te­lun toi­nen las­ku.
14.35 Poh­jois­mai­set Cup I­ran
14.50 Vil­li kort­ti Poh­jois­mai­set Si­säl­lä Tuomiopäivän pelko
15 15.00 Rat­sas­tuk­sen maail­man­cup Horse Show, esteratsastuksen ja kouluratsastuksen GP Es­te­rat­sas­tuk­sen ja kou­lu­rat­sas­tuk­sen GP-kil­pai­lut. Se­los­tus Mar­kus Back­lund ja Mar­ko B­jörs. Hel­sin­ki. Re­fe­re­ras på s­vens­ka av I­sa Hudd.
15.10 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2) 15.10 Näin Nor­jas­sa
15.20 Lars Mon­se­nin koi­ra­val­jak­ko 15.20 Rat­sas­tuk­sen maail­man­cup Horse Show, esteratsastuksen MC ja kouluratsastusta Es­te­rat­sas­tuk­sen maail­man­cup-kil­pai­lu ja kou­lu­rat­sas­tus­ta. Se­los­ta­ja Mar­kus Back­lund ja Mar­ko B­jörs. Hel­sin­ki. Re­fe­re­ras på s­vens­ka av I­sa Hudd.
15.30 Muut­to­päi­vä­kir­jat (x2) "Sinä ja sun romanttinen idea" "Sä oot ällöttävä"
15.40 Sy­ke Pieni kylmä sydän Soh­va­pe­ru­nat Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
16.00 Ker­to­muk­sia e­rääs­tä a­voi­mes­ta suh­tees­ta 16.00 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa
16.30 Uu­si Päi­vä Ei se tapojansa paranna, joka ei mieltänsä pahoita Millainen isä, sellainen poika Rahan puutteessa on moni köyhtynyt Sama pää kesät, talvet
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pi­kin e­läi­met, Ys­tä­vä­ni Ron­ja, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, Ka­tin­kont­ti se­kä Kal­len keit­tiö. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Ti­po, Ru­no­ret­ki, Ast­ro­set, Sor­mil­la vai pui­koil­la, Pet­te­ri Ka­nii­ni ja Le­lu­mes­ta. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Lapsen oikeudet: Terveys. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Oi­va, Mi­ni­re­kat, Rei­ma Räis­ke, San­ni Sa­teen­kaa­ri, Nu­me­roark­ku se­kä Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Jaakon kirjaperjantai. Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Mai­ju­li, Mil­ja, Di­no­tas­sut, Ver­tai­lu­ruu­tu, Kil­len kimp­pa­kyy­ti, Las­ten Suo­mi Ekst­ra se­kä Ros­si ja Ry­my.
17.30 Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, ek 12 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia. Suo­ra e­ri­kois­koe.
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siik­ki­vi­deot 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Het­kiä Kal­lios­sa Het­kiä Kal­lios­sa
18.05 Pir­jo Mä Ne­nä­päi­vä oon Pir­jo
18.10 Ca­sual­ty Koti Supervoima Kohtalon hetki Viimeinen hälytys Rekisteröity tapaus
18.30 Downs­hif­taa­jat Slummituristit Kau­si 1, 3/10. S­lum­mi­tu­ris­tit. Sa­tu tör­mää van­haan ys­tä­vään­sä ja kut­suu b­runs­sil­le. Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
19.00 Soh­va­pe­ru­nat Ko­ti­soh­vil­la nau­ti­taan hää­hu­mus­ta, kun Say Yes to t­he D­ress Suo­mi al­kaa. Vil­li kort­ti Vil­li kort­ti on viih­teel­li­nen pa­nels­how, jo­ka is­kee ham­paan­sa suo­ma­lais­ten py­him­pään: penk­kiur­hei­luun. Muut­to­päi­vä­kir­jat (x2) "Sinä ja sun romanttinen idea" "Sä oot ällöttävä" Sy­ke Laimeat lääkkeet Kau­si 1. 10/10. Lai­meat lääk­keet. Mar­lee­na kär­sii vie­roi­tu­soi­reis­ta, mut­ta ei voi e­nää va­ras­taa lääk­kei­tä, sil­lä hä­vik­kiä seu­ra­taan. Y­le Li­ve AB­REU ABREU Kol­men vuo­den jäl­keen Ab­reu pa­la­si Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­le, jos­sa syn­tyi au­rin­gon, huip­pu­bän­din ja tans­si­joi­den ke­ra e­ner­gi­nen keik­ka.
19.10 Koh­tees­sa Meksiko 1/2 Jo­nat­han Legg mat­kus­taa Mek­si­koon, jon­ka his­to­riaa vä­rit­tä­vät es­pan­ja­lai­set kon­kis­ta­do­rit.
19.20 S­te­ve Backs­hall: Kuo­le­man­sei­nä­mä O­sa 1/2. B­rit­ti­läi­nen seik­kai­li­ja ja vuo­ri­kii­pei­li­jä S­te­ve Backs­hall ret­ki­kun­ti­neen on suu­ren haas­teen e­des­sä: he o­vat päät­tä­neet nous­ta S­veit­sin Ei­ger-vuo­ren pa­ha­mai­nei­sen poh­jois­sei­nä­män hui­pul­le.
19.50 Suo­mi­LO­VE Hil­jais­ten pal­ve­li­jat Pir­jo
20.00 Muut­to­päi­vä­kir­jat (x2) "Sinä ja sun romanttinen idea" "Sä oot ällöttävä" Sy­ke Laimeat lääkkeet Kau­si 1. 10/10. Lai­meat lääk­keet. Ro­mes­hin e­pä­mu­ka­vuus­mat­kat Etiopia O­sa 2/4. E­tio­pia. B­rit­ti­läi­nen koo­mik­ko ja tv-e­siin­ty­jä Ro­mesh Ran­ga­nat­han mat­kus­taa I­tä-Af­ri­kas­sa si­jait­se­vaan E­tio­piaan, maa­han jo­ka on pal­jon muu­ta­kin kuin kui­vuut­ta ja nä­län­hä­tää. S­te­ve Backs­hall: Kuo­le­man­sei­nä­mä Nais­so­ti­laat Asenne ratkaisee Kau­si 2. SAR­JA AL­KAA. Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
20.10 Vil­li kort­ti Vil­li kort­ti on viih­teel­li­nen pa­nels­how, jo­ka is­kee ham­paan­sa suo­ma­lais­ten py­him­pään: penk­kiur­hei­luun. Pa­ne­lis­tit pu­res­ke­le­vat ur­hei­luil­miöt ta­val­la, jo­hon suo­ma­lai­set ei­vät o­le tot­tu­neet.
20.25 Hil­lo Tärinä-torstai Vau­va­kuu­met­ta, täy­del­lis­ten ra­jaus­ten vai­keut­ta ja k­rii­sei­lyä sii­tä, voi­ko ber­lii­nin­mun­kin ja­kaa.
20.45 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la Mahtuuko Viki Ilmapalloon? 20.45 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la Hurja benjihyppy avantoon 20.45 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la Villien Tee se itse -autojen vauhtiajot
20.55 Hil­jais­ten pal­ve­li­jat 20.55 Mä Ne­nä­päi­vä oon
21 21.00 Nais­so­ti­laat Asenne ratkaisee Kau­si 2. SAR­JA AL­KAA. Doc­ven­tu­res Kauden avaus Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kuu­des ker­ta An­ni­ka ha­luaa pelk­kää sek­siä, il­man tun­tei­ta. Ric­kyl­le tä­mä so­pii. T­ra­gi­ko­me­dia sek­siad­dik­teis­ta; nai­ses­ta jo­ka o­saa sa­noa kyl­lä ja mie­hes­tä jo­ka ei o­saa sa­noa ei. N: Pih­la Vii­ta­la, Ant­ti Luu­sua­nie­mi. O: Maa­rit Lal­li. Suo­mi 2017. Vil­li kort­ti Vil­li kort­ti on viih­teel­li­nen pa­nels­how, jo­ka is­kee ham­paan­sa suo­ma­lais­ten py­him­pään: penk­kiur­hei­luun. Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, 2. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia. Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan kol­man­nes­ta­tois­ta o­sa­kil­pai­lus­ta Ka­ta­lo­nias­ta.
21.15 Doc­ven­tu­res: Un­touc­hab­le Juu­ri maail­ma­nen­si-il­taan tul­lut dok­ka­ri ker­too Hol­ly­wood-mo­gu­li Har­vey Weins­tei­nin nou­sun ja tu­hon. E­lo­ku­va pe­rus­tuu jär­kyt­tä­viin Weins­tei­nin uh­rien ja ys­tä­vien haas­tat­te­lui­hin.
21.30 T­rue De­tec­ti­ve Ei koskaan enää Kau­si 3, 3/8. Ei kos­kaan e­nää. Pur­cel­lin las­ten ta­paus ja sen var­hai­set tut­ki­jat o­vat tar­kas­sa syy­nis­sä. 21.30 Vil­li kort­ti Vil­li kort­ti on viih­teel­li­nen pa­nels­how, jo­ka is­kee ham­paan­sa suo­ma­lais­ten py­him­pään: penk­kiur­hei­luun. Pa­ne­lis­tit pu­res­ke­le­vat ur­hei­luil­miöt ta­val­la, jo­hon suo­ma­lai­set ei­vät o­le tot­tu­neet.
21.50 Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, ennakko Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia. Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, 1. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia.
22.00 Ro­mes­hin e­pä­mu­ka­vuus­mat­kat Etiopia O­sa 2/4. E­tio­pia. B­rit­ti­läi­nen koo­mik­ko ja tv-e­siin­ty­jä Ro­mesh Ran­ga­nat­han mat­kus­taa I­tä-Af­ri­kas­sa si­jait­se­vaan E­tio­piaan, maa­han jo­ka on pal­jon muu­ta­kin kuin kui­vuut­ta ja nä­län­hä­tää.
22.20 Ga­me of Th­ro­nes Talven tuulet Kau­si 6, 10/10. Tal­ven tuu­let. Cer­sein on mää­rä as­tua oi­keu­den e­teen. Pit­kään vaiet­tu sa­lai­suus pal­jas­tuu B­ra­nil­le. 22.20 Downs­hif­taa­jat Slummituristit Kau­si 1, 3/10. S­lum­mi­tu­ris­tit. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kuu­des ker­ta An­ni­ka ha­luaa pelk­kää sek­siä, il­man tun­tei­ta. Ric­kyl­le tä­mä so­pii. T­ra­gi­ko­me­dia sek­siad­dik­teis­ta; nai­ses­ta jo­ka o­saa sa­noa kyl­lä ja mie­hes­tä jo­ka ei o­saa sa­noa ei. Hil­lo Pieruu ja puuterii
22.45 Doc­ven­tu­res Talk Show: #metoon uudet paljastukset Maail­man­kuu­lun Un­touc­hab­le -e­lo­ku­van jäl­keen Ri­ku ja Tun­na poh­ti­vat a­sian­tun­ti­ja­vie­rai­den kans­sa #Me­Too -liik­keen vii­mei­sim­piä vai­ku­tuk­sia. Nais­so­ti­laat Asenne ratkaisee Kau­si 2. SAR­JA AL­KAA. 22.45 Mä Ne­nä­päi­vä oon
22.50 FI­FAn jal­ka­pal­lon U17 MM Fifan jalkapallon U17 MM: BRA - CAN Fi­fan jal­ka­pal­lon U17 MM-kil­pai­lut. Al­ku­loh­kon ot­te­lu B­ra­si­lia - Ka­na­da. B­ra­si­lia. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.
23.00 Muut­to­päi­vä­kir­jat (x2) "Sinä ja sun romanttinen idea" "Sä oot ällöttävä" 23.00 Docs­top: Tais­te­lu ää­nis­tä
23.15 Doc­ven­tu­res
23.25 Docs­top: Tais­te­lu ää­nis­tä 23.25 Doc­ven­tu­res: Un­touc­hab­le 23.25 Hil­lo Tärinä-torstai
23.50 Docs­top: Ba­her of Fin­land
0 00.00 Hil­jais­ten pal­ve­li­jat
00.05 T­rue De­tec­ti­ve Ei koskaan enää
01.00 Doc­ven­tu­res Talk Show: #metoon uudet paljastukset
01.10 Downs­hif­taa­jat Slummituristit Kau­si 1, 3/10. S­lum­mi­tu­ris­tit.