Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko Mart­ta pu­huu
07.05 Pop­pe­li­kum­pu Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Te­te ja Ma­ma Di­no­ju­na Kil­li ja Ki­ki
07.15 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen Kai­sa ja Ol­li 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.25 He­rää suk­ka! 07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan
07.30 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? 07.30 Lau­ra
07.35 Ryh­mä Hau Ri­ta­ri Mik­ke F­luu­ga­lai­set Po­pi Kis­sa 07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne
07.45 En­nin In­tia F­rank­lin ja ys­tä­vät Uu­la ja Kuu
07.50 As­kar­rel­laan Ve­ka­rat!
07.55 El­la, Os­ka­ri ja Huu 07.55 Rik­ke Jet­ron mat­kaan
08.05 Ga­la­xi 08.05 Pii ja Po­ju
08.10 Ke­sä­lei­ri Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma 08.10 Ga­la­xi Kaar­le
08.15 S­ke­de! Jo­raa­vat juu­rik­kaat Te­na­vat Maail­man sa­tu­ja Kap­tee­ni Ka­ri Äs­sä­luok­ka
08.25 Un­na Jun­ná Vil­li tu­le­vai­suus Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä
08.35 Ku­jei­le­vat e­läi­met 08.35 Näin meil­lä Pa­tu-koi­ra 08.35 Ro­bot­ti­ju­nat
Ga­la­xi
9 09.00 Ca­sual­ty Yhdentekevää. Tytär. Perhekiistoja. Omanlainen. Peliä kuolemalla. Pa­tu-koi­ra
09.05 Las­sie
09.30 Vil­lit fu­ta­rit
09.50 Uu­si päi­vä Uu­si päi­vä (x4) Jo­raa­vat juu­rik­kaat
10.00 Koh­tees­sa: A­ri­zo­na Jo­nat­han Leg­gin seik­kai­lut jat­ku­vat Yh­dys­val­tain paah­tei­seen A­ri­zo­nan o­sa­val­tioon.
10.15 Kum­me­li
10.45 A­li­na i­däs­sä 10.45 Mun ai­noot 30 min­saa
11.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vä­hän kun­nioi­tus­ta E­lo­ku­va Sii­ris­tä, nuo­res­ta ke­hi­tys­vam­mai­ses­ta nai­ses­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on it­se­näi­syys ja u­nel­ma­na rak­kaus.
11.30 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2) E­va O­mal­la ta­val­la ai­kui­sek­si Am­bu­lans­si a­puun!
11.50 A­voi­me­na: F­re­de­rik­ke on ah­dis­tu­nut
12 Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
12.10 Kel­lot soi
12.20 Mun ai­noot 30 min­saa 12.20 Docs­top: Man­ning Up
12.35 Pa­koon help­poa e­lä­mää 12.35 Pir­jo 12.35 Docs­top: Man­ning Up
12.45 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 12.45 Mi­nun mai­se­ma­ni
12.50 Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Ke­hon­kie­li
13.00 A­pua, o­len vi­hai­nen
13.15 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
13.30 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la Vanki. Valmis jatkamaan. Valittu. Hanssenin taakka. Päivä kerrallaan.
14.05 Las­se Vi­rén - Jäl­ki­kai­ku­ja Do­ku­ment­ti luo­taa ne­lin­ker­tai­sen o­lym­pia­voit­ta­jan u­ran ja e­lä­män pai­no­pis­teet.
14.30 Sy­ke Pappi, lääkäri, kuppari. Soh­va­pe­ru­nat Am­bu­lans­si a­puun! A­pua, o­len vi­hai­nen E­läin­ten ys­tä­vät
14.45 Ku­nin­gas­kob­ran jäl­jil­lä
15 15.00 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2)
15.10 A­voi­me­na: Kar­lin on pe­las­tet­ta­va i­sän­sä 15.10 Ur­hei­lu-Suo­mi 10: Keihäskansa. Rau­ta­vaa­ras­ta Rä­tyyn ja Ruus­ka­seen maa­kun­tien, hei­mo­jen ja ih­mis­luon­tei­den e­dus­ta­jat o­vat pi­tä­neet Suo­men mi­ta­li­kan­nas­sa.
15.20 Mun ai­noot 30 min­saa
15.25 Vil­li kort­ti
15.45 Uu­si päi­vä
16.00 Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa
16.10 Y­lei­sur­hei­lun MM Neljäs kilpailupäivä. Viides kilpailupäivä. Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Kuudes kilpailupäivä. Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Seitsemäs kilpailupäivä. 16.10 Y­lei­sur­hei­lun MM Yhdeksäs kilpailupäivä. M kei­hään kar­sin­ta. N 100 m ai­to­jen ja pi­tuu­den kar­sin­ta. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne I­saks­son. HD
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Mai­ju­li, Ryt­mi­reis­su, Di­no­tas­sut, Ver­tai­lu­ruu­tu, Kil­len kimp­pa­kyy­ti se­kä Sa­tu­het­ki.
18
18.10 Ca­sual­ty Peliä kuolemalla. Li­ly aut­taa ham­mas­sä­rys­tä kär­si­vää mies­tä huo­maa­maan to­del­li­sen on­gel­man­sa.
19.00 Kel­lot soi Sy­ke Pappi, lääkäri, kuppari. Sai­raan­hoi­ta­jat läh­te­vät ko­ti­käyn­nil­le, kun va­ka­vas­ti sai­ras lap­si ei il­mes­ty­kään kont­rol­liin. 19.00 Hil­lo Ral­lin MM: Wa­les, ek - li­ve Ral­lin MM-sar­jan kah­des­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Wa­les. Suo­ra e­ri­kois­koe. HD
19.25 Noin Vii­kon S­tu­dio A­jan­koh­tais­sa­tii­ria juon­ta­vat koo­mi­kot Ee­va Vek­ki ja An­ders He­le­nius.
19.35 Henk­ka tie­teen ar­moil­la 2
19.45 S­port­liv S­port­liv 19.45 Y­lei­sur­hei­lun MM Yhdeksäs kilpailupäivä. La­jei­na mm. M kuu­lan ja 4 x 100 m fi­naa­lit. N kol­mi­loi­kan, 1500 m, 5000 m ja 4 x 100 m fi­naa­lit. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne I­saks­son. HD
19.55 Y­lei­sur­hei­lun MM Neljäs kilpailupäivä. Viides kilpailupäivä. 19.55 Y­lei­sur­hei­lun MM Kahdeksas kilpailupäivä. La­jei­na mm. M kor­keu­den, 3000 m es­tei­den ja 400 m fi­naa­lit. N kie­kon ja 400 m ai­to­jen fi­naa­lit. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne I­saks­son HD
20.35 Ral­lin MM: Wa­les, en­nak­ko
20.50 Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Seitsemäs kilpailupäivä. La­jei­na mm. N 7-ot­te­lun kei­häs ja 800 m se­kä kuu­lan ja 400 m fi­naa­lit. M 10-ot­te­lun 1500 m. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne I­saks­son. HD
21
22.25 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Ral­lin MM: Wa­les, päi­vä­koos­te Ral­lin MM-sar­jan kah­des­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Wa­les.
22.50 Soh­va­pe­ru­nat Maa­jus­sien kiu­sal­li­set lä­hen­te­ly-y­ri­tyk­set saa­vat ko­ti­soh­vil­la pos­ket pu­noit­ta­maan. Vil­li kort­ti Jää­kiek­koi­li­ja Su­san­na Ta­pa­ni uu­sii ki­peän Suo­mi-U­SA ran­gais­tus­lau­kaus­ki­san. 22.50 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. HD
23.15 S­port­liv
23.25 Y­lei­sur­hei­lun MM Miesten 20 km kävely. Do­ha. Qa­tar.
23.40 Ga­me of Th­ro­nes Murtunut mies. Docs­top: Man­ning Up Kel­lot soi 23.40 Hil­lo
23.55 Y­lei­sur­hei­lun MM Miesten maraton. Do­ha. Qa­tar. Se­los­tus Pet­ri Hän­ni­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius. HD
0
00.05 Uu­ti­sik­ku­na 00.05 Uu­ti­sik­ku­na
00.30 Uu­ti­sik­ku­na 00.30 Uu­ti­sik­ku­na
00.50 Ral­lin MM: Wa­les, päi­vä­koos­te
01.20 Uu­ti­sik­ku­na
3