Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
Y­lei­sur­hei­lun MM
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Te­te ja Ma­ma
07.10 Pop­pe­li­kum­pu Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Di­no­ju­na Kil­li ja Ki­ki
07.15 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen Ku­mi­na­ku­ja 19 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.25 Hen­ki­lö­ku­va 07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Pik­ku pe­ru­nat
07.30 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? F­luu­ga­lai­set Hei Taa­vi Lau­ra 07.30 Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.35 Ryh­mä Hau Ri­ta­ri Mik­ke 07.35 Po­pi Kis­sa 07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne Sa­fa­ri
07.45 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat E­teen­päin En­ni 07.45 Uu­la ja Kuu
07.50 As­kar­rel­laan Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat F­rank­lin ja ys­tä­vät 07.50 Ok­to­nau­tit
07.55 El­la, Os­ka­ri ja Huu Ve­ka­rat 07.55 Jet­ron mat­kaan 07.55 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.05 Pik­ku Kak­ko­nen Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 08.05 Rik­ke 08.05 En­ni ja Roi
08.10 Ke­sä­lei­ri Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma 08.10 Pii ja Po­ju Pik­ku Kak­ko­nen Kaar­le
08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu 08.15 Kap­tee­ni Ka­ri 08.15 Ryh­mä Hau
08.20 S­ke­de! Ga­la­xi Pik­ku Kak­ko­nen Ga­la­xi Äs­sä­luok­ka
08.25 Un­na Jun­ná Pe­ter Pan Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä
08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Ro­bot­ti­ju­nat Je­pu Neu­la­nen
08.45 Ku­jei­le­vat e­läi­met 08.45 Ga­la­xi so­mes­sa
08.50 Ga­la­xi so­mes­sa Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä Eu­roo­pas­ta Ga­la­xi so­mes­sa
08.55 Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä Eu­roo­pas­ta 08.55 Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä Eu­roo­pas­ta Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Huipputekijä Hiljainen mies Vain yksinäiset Muulla ei ole väliä Porkkanaa ei keppiä Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.40 Soh­va­set
09.50 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä Elämä hymyilee kuin silakka piimätuopissa Kukkiihan se perunakin Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä (x4) Veri on vettä sakeampaa Elämä hymyilee kuin silakka piimätuopissa Kukkiihan se perunakin Antaa kaikkien kukkien kukkia 09.50 Jo­raa­vat juu­rik­kaat
09.55 Tä­nään Ga­la­xis­sa Ti­pu Tou­hu­kas
10.00 Y­lei­sur­hei­lun MM Yleisurheilun MM, naisten maraton kooste Koos­te nais­ten ma­ra­to­nis­ta. Do­ha. Qa­tar. Y­lei­sur­hei­lun MM Yleisurheilun MM, naisten ja miesten 50 km kävelyn kooste
10.15 Pir­jo 10.15 Pir­jo
10.20 Kum­me­li Kummeli (7)
10.50 A­li­na i­däs­sä Trump-wannabe ja vegaanilohturuokaa Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla Vankileiriltä vankilaan Seikkaillen Sloveniassa 10.50 Sy­ke Pappi, lääkäri, kuppari Kau­si 1. 7/10. Pap­pi, lää­kä­ri, kup­pa­ri.
11.00 Koh­tees­sa Venäjä Jo­nat­han Legg tart­tuu to­del­li­seen haas­tee­seen ja y­rit­tää ot­taa sel­vää Ve­nä­jäs­tä.
11.20 Mei­dän pi­tää pu­hua
11.25 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2) Poh­jois­mai­set A­dam & E­va Osa 3/8. Onko meillä oikeus aborttiin? O­mal­la ta­val­la ai­kui­sek­si Kel­lot soi Just 7/10. Just.
11.40 Docs­top: Fin­tiaa­nit 11.40 Uu­si Päi­vä (x4) Veri on vettä sakeampaa Elämä hymyilee kuin silakka piimätuopissa Kukkiihan se perunakin Antaa kaikkien kukkien kukkia
11.50 Mun ai­noot 30 min­saa
12 12.00 Poh­jois­mai­set Äi­tiys­sok­ki Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma
12.10 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Don­na Malja rakkaudelle 10/10. Mal­ja rak­kau­del­le.
12.20 Kek­se­liäs nik­ka­ri Ke­hon­kie­li
12.30 Rak­kau­den täh­den Ruot­siin
12.40 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä E­rään mie­hen hul­luu­den ky­sy­myk­set 12.40 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
13.00 Mah­do­ton pa­ko
13.10 Luon­to­ret­kel­lä: S­her­po­jen ra­ken­ta­mat po­lut 13.10 A­pua, o­len vi­hai­nen
13.25 Docs­top: Sii­rin e­ris­kum­mal­li­nen e­lä­mä 13.25 Bol­ly­wood S­ty­le Fin­land Kel­lot soi
13.35 Gi­nan maail­ma 13.35 Ur­hei­lu­do­ku­men­tit
13.40 Las­te­noh­jel­mia: UP 13.40 Ur­hei­lu­do­ku­men­tit
13.45 Poh­jois­mai­set Pää­mää­rä­nä täy­del­li­nen var­ta­lo Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
13.50 Dok: Ke­mi­kaa­lis­ta e­lä­mää 13.50 Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Sodan silmässä Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­ga Jalkapallon naisten liiga, ylempi loppusarja HJK - KuPS Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­gan y­lem­män lop­pu­sar­jan ot­te­lu HJK - KuPS. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Vil­li kort­ti: Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä
14.00 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 14.00 Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup Suunnistuksen MC, miesten ja naisten sprintit Mies­ten ja nais­ten sp­rin­tit. Se­los­tus Mark­ku Mä­kä­räi­nen, Lau­fen S­veit­si.
14.10 Mi­nun mai­se­ma­ni
14.25 I­sä, äi­ti ja fe­tis­si Kaikilla perheillä on salaisuuksia. 14.25 Rak­kau­den täh­den Ruot­siin
14.40 Ca­sual­ty Porkkanaa ei keppiä
14.50 Vil­li kort­ti 14.50 Poh­jois­mai­set Äi­tiys­sok­ki
15
15.10 Soh­va­pe­ru­nat
15.20 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2)
15.30 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio
15.40 Sy­ke Maa on syanoottinen laulu
16.00 Mun ai­noot 30 min­saa Poh­jois­mai­set A­pua, o­len vi­hai­nen Don­na Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Yleisurheilun MM-kilpailut. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son. Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Yleisurheilun MM-kilpailut. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
16.25 Pir­jo 16.25 Pir­jo
16.30 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä Elämä hymyilee kuin silakka piimätuopissa Kukkiihan se perunakin Uu­si Päi­vä
16.40 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa (x2)
16.50 Las­te­noh­jel­mia: UP 16.50 Las­te­noh­jel­mia: UP 16.50 Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio
17.00 Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pi­kin e­läi­met, Mil­lä men­nään, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ih­me­jut­tu, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, He­rää suk­ka! Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Syksyn satoa. Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Ti­po, Ast­ro­set, Sor­mil­la vai pui­koil­la, Kuis­ke, Pet­te­ri Ka­nii­ni ja Il­ta­sa­tu. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Vee­ran ja Kaar­lon kans­sa Si­mo, Nal­le, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan, O­ra­va­met­sä, Hir­viö­kou­lu, Kaa­pon ja La­ten päh­ki­nät se­kä Her­ra Mäy­rä­nen ja Rou­va Re­po­lai­nen. Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa oh­jel­mat Oi­va, Mi­ni­re­kat, Rei­ma Räis­ke, San­ni Sa­teen­kaa­ri, Nu­me­roark­ku ja Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu.
17.20 Vil­li kort­ti
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä Eu­roo­pas­ta
18.10 Ca­sual­ty Huipputekijä Hiljainen mies Vain yksinäiset Muulla ei ole väliä 18.10 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, loppuottelu Len­to­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lut, lop­puot­te­lu. Rans­ka. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
19.00 Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la First Da­tes Suo­mi saa Soh­va­pe­ru­nat haa­vei­le­maan sok­kot­ref­feis­tä ja Vain e­lä­mää nos­taa kar­vat pys­tyyn. Vil­li kort­ti Mik­si en o­le Fa­ce­boo­kis­sa? Fa­ce­book on vii­me ai­koi­na jou­tu­nut y­hä voi­mak­kaam­man k­ri­tii­kin koh­teek­si mo­nes­ta e­ri syys­tä. Sy­ke Pappi, lääkäri, kuppari Kau­si 1. 7/10. Pap­pi, lää­kä­ri, kup­pa­ri.
19.50 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la 19.50 Suo­mi­LO­VE
20.00 Don­na Malja rakkaudelle 10/10. Mal­ja rak­kau­del­le. Sy­ke Pappi, lääkäri, kuppari Kau­si 1. 7/10. Pap­pi, lää­kä­ri, kup­pa­ri. Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Sodan silmässä 5/5. So­dan sil­mäs­sä. Mah­do­ton pa­ko 5/5. Sar­jan vii­mei­ses­sä jak­sos­sa in­si­nöö­ri­ryh­mä jou­tuu ark­ti­siin o­lo­suh­tei­siin, jois­ta ai­noa pa­ko­kei­no on ra­ken­taa jon­kin­lai­nen kul­ku­neu­vo pien­ko­neen ja kah­den moot­to­ri­kel­kan hy­lyis­tä.
20.25 Pir­jo
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa Päätöksiä 20.30 Y­lei­sur­hei­lun MM Yleisurheilun MM-kilpailut. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Do­ha. Qa­tar. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
20.50 Pir­jo Suo­mi­LO­VE Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
21 21.00 Kel­lot soi Just 7/10. Just. Juk­kik­sen kär­ki­han­kei­dea kau­pan ja kou­lun vä­li­ses­tä yh­teis­työs­tä to­teu­tuu vauh­dil­la. S­ta­cey Doo­ley: Poh­jois-Ir­lan­nin haa­vat B­rit­ti­toi­mit­ta­ja S­ta­cey Doo­ley mat­kus­taa tu­le­nar­kaan Poh­jois-Ir­lan­tiin, mis­sä e­ri kan­san­ryh­mien vä­li­set jän­nit­teet o­vat ko­via ja sy­viä. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ke­sä­ka­ve­rit Rus­ke­tu, pää­tä mi­tä teet syk­syl­lä, ä­lä ra­kas­tu. E­lo­ku­va ys­tä­vyy­des­tä ja "eh­kä par­haas­ta ke­säs­tä i­ki­nä". K: Juu­li Nie­mi. O: I­na­ri Nie­mi. N: An­na Paa­vi­lai­nen, Ii­na Kuus­to­nen, Min­ka Kuus­to­nen, Lau­ri Til­ka­nen. Vil­li kort­ti
21.15 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
21.30 Lo­ne Sur­vi­vor (2013) To­si­poh­jai­nen toi­min­tae­lo­ku­va nel­jäs­tä a­me­rik­ka­lai­ses­ta e­ri­kois­jouk­ko­jen so­ti­laas­ta, jot­ka vuon­na 2005 suo­rit­taa­vat huip­pu­sa­lais­ta teh­tä­vää Af­ga­nis­ta­nin vuo­ris­tois­sa kun ti­lan­ne kään­tyy vaa­ral­li­sem­mak­si mi­tä he kos­kaan pel­kä­si­vät­kään.
21.45 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vä­hän kun­nioi­tus­ta E­lo­ku­va Sii­ris­tä, nuo­res­ta ke­hi­tys­vam­mai­ses­ta nai­ses­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on it­se­näi­syys ja u­nel­ma­na rak­kaus. N: Ou­ti Ke­ro, E­le­na Lee­ve, Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen. KK: Lee­na Vir­ta­nen. O: Pek­ka Kar­ja­lai­nen. (U) 21.45 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, välieräottelu Len­to­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lut, vä­lie­räot­te­lu. L­jubl­ja­na, S­lo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
22.05 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, välieräottelu Len­to­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lut, vä­lie­räot­te­lu. Rans­ka. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
22.30 Kel­lot soi Just 7/10. Just. 22.30 Vil­li kort­ti
23.00 S­ta­cey Doo­ley: Poh­jois-Ir­lan­nin haa­vat
23.15 Rais­kaa­jat tuo­miol­le 23.15 Ur­hei­lu­do­ku­men­tit
23.25 Ga­me of Th­ro­nes Veri verestäni 23.25 Y­lei­sur­hei­lun MM (x2) Yleisurheilun MM, naisten ja miesten 50 km kävely Mies­ten ja nais­ten 50 km kä­ve­ly. Do­ha. Qa­tar. Se­los­tus Pet­ri Hän­ni­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius. Y­lei­sur­hei­lun MM Yleisurheilun MM, naisten 20 km kävely Nais­ten 20 km kä­ve­ly. Do­ha. Qa­tar. Se­los­tus Pet­ri Hän­ni­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius.
23.45 Docs­top: Kal­lon­met­säs­tä­jät 23.45 Y­lei­sur­hei­lun MM Yleisurheilun MM, naisten maraton Nais­ten ma­ra­ton. Do­ha. Qa­tar. Se­los­tus Pet­ri Hän­ni­nen.
0 00.00 F­lo­ri­dan ko­va la­ki Tilinteko 3/3. Ti­lin­te­ko.
01.00 Soh­va­pe­ru­nat Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa.
3