Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Moh­ve­lit Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat
07.10 Kis­sat Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Maa­pal­lot­te­lua Di­no­ju­na Kil­li ja Ki­ki
07.15 Pop­pe­li­kum­pu 07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.20 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.20 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan
07.25 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.25 Ve­si­hir­mut 07.25 Nel­li ja Ii­ro
07.30 Zip-Zap muu F­luu­ga­lai­set 07.30 Lau­ra
07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.35 Hei Taa­vi 07.35 Mil­li ja Mol­li Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.40 Pik­ku Kak­ko­sen yl­lä­tys Mi­tä ih­met­tä? E­teen­päin En­ni Po­pi Kis­sa 07.40 Sa­fa­ri
07.45 Mu­ru Ri­ta­ri Mik­ke Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia F­rank­lin ja ys­tä­vät Uu­la ja Kuu
07.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Pik­ku Kak­ko­nen 07.55 Jet­ron mat­kaan 07.55 Ok­to­nau­tit
08.00 Ryh­mä Hau As­kar­rel­laan 08.00 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne
08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu 08.05 Rik­ke 08.05 S­tel­la ja Sa­mi
08.10 Pik­ku Kak­ko­nen Pii ja Po­ju Kap­tee­ni Ka­ri
08.20 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Ga­la­xi Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu 08.20 Ryh­mä Hau
08.25 Ke­sä­lei­ri Pe­ter Pan Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä Kaar­le
08.35 S­ke­de! 08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.45 Ga­la­xi so­mes­sa 08.45 Ret­ki-Roo­pe Pu­lu­boin ja Po­nin Juu­juu­tuu­bi
08.50 Ga­la­xi so­mes­sa Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Ga­la­xi so­mes­sa
08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa 08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Raskas päivä Kolmas pyörä Kunnian merkki Kova paikka Säröillä Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.40 Jo­tain ra­jaa
09.50 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä (x4) Parempi rakastaa ja menettää, kuin olla koskaan rakastamatta Yksikään ihminen ei ole saari Valheella on lyhyet jäljet Lähti kuin hauki rannasta 09.50 Jo­raa­vat juu­rik­kaat
09.55 Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ti­pu Tou­hu­kas
10.00 Pelt­sin ko­va vuo­si (x6) Ensimmäinen haaste - merimelonta Toinen haaste - polkujuoksu Kolmas haaste - hiihtovaellus Neljäs haaste - maastopyöräily Viides haaste - juhannustriathlon Kuudes haaste - kestääkö kantti? Sy­ke Elämännälkä Kau­si 1. 3/10. E­lä­män­näl­kä.
10.15 Mi­kae­lin nai­set
10.25 Pelt­sin ko­va vuo­si (x4) Neljäs haaste - maastopyöräily Viides haaste - juhannustriathlon Kuudes haaste - kestääkö kantti? Pelt­sin ko­va vuo­si Kuudes haaste - kestääkö kantti? Dok: Mi­kä a­las­to­muuu­des­sa kiu­saa?
10.45 Kel­lot soi
10.55 Poh­jois­mai­set Ta­tuoin­nin var­jo­puo­let
11.10 Pir­jo
11.20 Las­te­noh­jel­mia: UP 11.20 Uu­si Päi­vä (x4) Parempi rakastaa ja menettää, kuin olla koskaan rakastamatta Yksikään ihminen ei ole saari Valheella on lyhyet jäljet Lähti kuin hauki rannasta
11.30 Poh­jois­mai­set Ai­van yk­sin Poh­jois­mai­set Per­he näy­tön or­ja­na Vieroitus Lip­pu rak­kau­teen Kel­lot soi
11.45 Ur­hei­lu-Suo­mi Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua
11.55 Pir­jo
12 12.00 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma
12.10 Pet­ra saa vau­van Vaippoja vai seksiä? Riis­ta­met­säl­lä Keltti.
12.30 Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Riis­ta­met­säl­lä Keltti.
12.40 Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Mi­nun jen­gi­ni Minun jengini - tornionlaaksolaiset
12.50 Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: Tun­tu­ri­hir­ven jäl­jil­lä
13.10 Kek­se­liäs nik­ka­ri Mi­kae­lin nai­set Ai­van yk­sin Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la 13.10 Soh­va­pe­ru­nat Parhaita paloja viime kaudelta.
13.20 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 13.20 Poh­jois­mai­set Per­he näy­tön or­ja­na Vieroitus 13.20 Doc­ven­tu­res: T­he Work Doc­ven­tu­re­sin his­to­rian kos­ket­ta­vin e­lo­ku­va.
13.50 Pa­koon help­poa e­lä­mää 13.50 Syr­jäi­sen saa­ren lu­mo Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: I­so­kau­ris nä­ky­vis­sä
14.00 Las­te­noh­jel­mia: UP 14.00 Ur­hei­lu-Suo­mi Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua O­sa 8/10: Il­mas­sa on suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua.
14.10 Poh­jois­mai­set Mi­nun jen­gi­ni Minun jengini - tornionlaaksolaiset 14.10 Kim Dot­com - Caught In T­he Web Poh­jois­mai­set Kir­je Ruot­siin
14.25 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
14.40 Gi­nan maail­ma Las­te­noh­jel­mia: UP
14.45 Poh­jois­mai­set Lip­pu rak­kau­teen 14.45 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
14.50 Sy­ke Elämännälkä Kau­si 1. 3/10. E­lä­män­näl­kä. Näin Nor­jas­sa Ko­ri­pal­lon MM Koripallon MM: CIV - CHN Al­ku­loh­kon ot­te­lu Nor­sun­luu­ran­nik­ko - Kii­na. Pe­king. Kii­na. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä.
15 15.00 Sy­ke Leikin loppu Kau­si 1. 2/10. Lei­kin lop­pu. 15.00 Syy­tet­ty­nä i­sät 15.00 Ko­ri­pal­lon MM Koripallon MM: CZE - USA Al­ku­loh­kon ot­te­lu Ts­hek­ki - Yh­dys­val­lat. S­hang­hai. Kii­na. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä.
15.10 Mun ai­noot 30 min­saa
15.35 Kum­me­li Kummeli (7) 15.35 Dok: E­ri­lai­set kak­so­set
15.45 Don­na
16.00 Kum­me­li Kummeli (7) 16.00 Kum­me­li Kummeli (7)
16.10 Uu­si Päi­vä Yksikään ihminen ei ole saari 16.10 Uu­si Päi­vä Lähti kuin hauki rannasta
16.30 Uu­si Päi­vä Parempi rakastaa ja menettää, kuin olla koskaan rakastamatta 16.30 Uu­si Päi­vä Valheella on lyhyet jäljet 16.30 Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa
16.40 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, Suomi - Ranska Len­to­pal­lon nais­ten EM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Rans­ka. 16.40 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, Bulgaria - Suomi Len­to­pal­lon nais­ten EM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Bul­ga­ria - Suo­mi.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pi­kin e­läi­met, Mil­lä men­nään, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ih­me­jut­tu, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, He­rää suk­ka! 17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Sen­ja ih­met­te­lee, mi­ten mo­nen­lai­sia ih­mi­set voi­vat­kaan ol­la! 17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Mai­ju­li, Ryt­mi­reis­su, Di­no­tas­sut, Ver­tai­lu­ruu­tu, Kil­len kimp­pa­kyy­ti ja Sa­tu­het­ki. Kent­tä­rat­sas­tuk­sen EM Kenttäratsastuksen EM: kenttäratsastuksen maastokoe Kent­tä­rat­sas­tuk­sen maas­to­koe. Luh­mu­len, Sak­sa. Se­los­tus Sep­po Lai­ne.
17.40 Kent­tä­rat­sas­tuk­sen EM Kenttäratsastuksen EM: kenttäratsastuksen rataesteet Kent­tä­rat­sas­tuk­sen ra­taes­teet. Luh­mu­len, Sak­sa. Se­los­tus Sep­po Lai­ne.
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Mi­kae­lin nai­set 18.00 Mi­kae­lin nai­set 18.00 Mi­kae­lin nai­set Mun ai­noot 30 min­saa Dilemma 7/12. Jaa­na saa tie­tää sa­lai­suu­den E­ves­tä.
18.10 Ca­sual­ty Raskas päivä Kau­si 28, 11/48. Ras­kas päi­vä. Ri­tan päi­vä en­si­hoi­ta­jien mu­ka­na on täyn­nä ki­pe­riä ti­lan­tei­ta. 18.10 Ca­sual­ty Kunnian merkki Kau­si 28, 13/48. Kun­nian merk­ki. Iai­nin muis­tot ar­mei­jas­ta nou­se­vat pin­taan. 18.10 Ca­sual­ty Säröillä Kau­si 28, 15/48. Sä­röil­lä. F­letc­hil­lä on työst­res­siä, kun hän jou­tuu te­ke­mään y­li­töi­tä.
18.25 Pir­jo
18.30 Don­na Normiheteroseksiä 6/10. Nor­mi­he­te­ro­sek­siä.
18.55 Pir­jo
19.00 Ral­lin MM Rallin MM, Saksa, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan kym­me­nen­nes­tä o­sa­kil­pai­lus­ta Sak­sas­ta. Ur­hei­lu-Suo­mi Pelikenttänä maailma O­sa 7/10: Pe­li­kent­tä­nä maail­ma. Ja­ri Lit­ma­nen, Lau­ri Mark­ka­nen ja NHL-täh­det ker­to­vat rat­kai­se­vas­ta as­ke­lees­ta maail­man huip­pu­jen jouk­koon. Hy­vin huo­nos­ti käyt­täy­ty­vät koi­rat B­rit­ti­läi­nen G­rae­me Hall a­lias "T­he Dog­fat­her" on kou­lut­ta­nut koi­ria am­ma­tik­seen jo 10 vuot­ta. Kent­tä­rat­sas­tuk­sen EM Kenttäratsastuksen EM: kouluratsastus Kent­tä­rat­sas­tuk­sen kou­lu­rat­sas­tuk­sen 1. kil­pai­lu­päi­vä. Luh­mu­len. Sak­sa. Se­los­tus Sep­po Lai­ne. Kent­tä­rat­sas­tuk­sen EM Kenttäratsastuksen EM: kouluratsastus Kent­tä­rat­sas­tuk­sen kou­lu­rat­sas­tuk­sen 2. kil­pai­lu­päi­vä. Luh­mu­len. Sak­sa. Se­los­tus Sep­po Lai­ne. Soh­va­pe­ru­nat Parhaita paloja viime kaudelta. Temp­ta­tion Is­lan­din is­ku­lau­seet, leh­mien tii­neys­tar­kas­tus Y­lio­pis­tol­li­ses­sa e­läin­sai­raa­las­sa, Tu­run lin­nan aa­veet se­kä mui­ta huip­pu­het­kiä Soh­va­pe­ru­noi­den seit­se­män­nel­tä tuo­tan­to­kau­del­ta. Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Kaukasialainen sauna 1/5. Kau­ka­sia­lai­nen sau­na. Le­vi­so­nin mat­ka Kau­ka­sian lä­pi al­kaa so­ti­las­he­li­kop­te­ri­kul­je­tuk­sel­la Soc­hiin.
19.45 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
19.50 Pir­jo 19.50 Pir­jo Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
20.00 Don­na Normiheteroseksiä 6/10. Nor­mi­he­te­ro­sek­siä. Sy­ke Elämännälkä Kau­si 1. 3/10. E­lä­män­näl­kä. Rau­hal­li­nen aa­mu­päi­vä muut­tuu het­kes­sä, kun he­li­kop­te­ri kii­dät­tää sai­raa­laan po­jan, jo­ka on pu­don­nut 6. ker­rok­ses­ta. Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Kaukasialainen sauna 1/5. Kau­ka­sia­lai­nen sau­na. Le­vi­so­nin mat­ka Kau­ka­sian lä­pi al­kaa so­ti­las­he­li­kop­te­ri­kul­je­tuk­sel­la Soc­hiin. Mah­do­ton pa­ko 1/5. Vii­si e­te­vää in­si­nöö­riä jou­tuu mah­dot­to­man teh­tä­vän e­teen ru­ti­kui­vas­sa e­rä­maas­sa. Kum­me­li (x2) Kummeli (7) Hil­lo (x2) Pieruu ja puuterii Se on Häpy hour T­he­roux ja a­no­rek­sia Tut­ki­va do­ku­men­ta­ris­ti Louis T­he­roux pe­reh­tyy pa­to­lo­gi­seen syö­mi­sen ja li­ho­mi­sen pel­koon e­li a­no­rek­siaan. Pää­sem­me T­he­roux'n mu­ka­na kah­teen Lon­toon suu­rim­paan ai­kuis­ten syö­mis­häi­riöi­hin e­ri­kois­tu­nee­seen hoi­to­paik­kaan.
20.25 Pir­jo
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa Dilemma
20.45 Vil­li kort­ti: Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä
20.50 Pir­jo Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la 20.50 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
21 21.00 Kel­lot soi Säästöt 3/10. Sääs­töt. Vo­gue Wil­liams: E­lä­mä­ni so­me-vai­kut­ta­ja­na M/S Ro­man­tic Meidän poikamme merellä 2/4. Su­ku­lais­mie­hen pie­nel­le sis­kon­po­jal­leen lu­paa­ma "Mies­ten Mat­ka" ei pää­se al­kuun­sa, kun mies jää suus­tan­sa kiin­ni lai­van pu­biin. Ur­hei­lu-Suo­mi Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua O­sa 8/10: Il­mas­sa on suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua. Ur­hei­lua sel­lai­se­na kuin sen tun­nem­me ei o­li­si o­le­mas­sa il­man ra­dio­ta, te­le­vi­sio­ta ja in­ter­ne­tiä. Soh­va­pe­ru­nat Parhaita paloja viime kaudelta. Kel­lo 15:10 Yu­maan (2007) Mo­der­ni me­nes­tys­länk­kä­ri pik­ku­ti­lal­li­ses­ta, jo­ka pal­ka­taan kul­jet­ta­maan kiin­ni­jää­nyt lain­suo­ja­ton rau­ta­tiea­se­mal­la o­dot­ta­maan ju­nan läh­töä Yu­maan. Pääo­sis­sa Rus­sell C­ro­we, Ch­ris­tian Ba­le, Lo­gan Ler­man, Pe­ter Fon­da ja G­retc­hen Mol. Oh­jaus Ja­mes Man­gold. (3:10 to Yu­ma, U­SA 2007) Mik­si o­len niin ru­ma? B­rit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti ker­too mie­len­ter­veys­häi­riös­tä, jos­ta kär­si­vät ih­mi­set o­vat sai­raal­loi­sen tyy­ty­mät­tö­miä ul­ko­nä­köön­sä riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­tä he oi­keas­ti näyt­tä­vät.
21.25 Vil­li kort­ti
21.30 Rud­der­less (2014) Sam löy­tää e­des­men­neen poi­kan­sa te­ke­miä bii­se­jä ja al­kaa e­sit­tää nii­tä muu­ta­man nuo­ren kans­sa. Ka­pak­ka­bän­din suo­sio kas­vaa mut­ta me­nes­tyk­sen ta­kaa löy­tyy yl­lät­tä­vä sa­lai­suus. Pääo­sis­sa Bil­ly C­ru­dup, An­ton Yelc­hin, Fe­li­ci­ty Hoff­man ja Lau­ren­ce Fish­bur­ne.
21.50 Docs­top: Let's P­lay Sex 21.50 M/S Ro­man­tic Meidän poikamme merellä 2/4. Su­ku­lais­mie­hen pie­nel­le sis­kon­po­jal­leen lu­paa­ma "Mies­ten Mat­ka" ei pää­se al­kuun­sa, kun mies jää suus­tan­sa kiin­ni lai­van pu­biin.
22.00 Sek­siä net­ti­ka­me­ras­sa Net­ti­sek­si on i­so bis­nes, jon­ka yk­si suo­sit­tu ja­ke­lu­tie on suo­ra net­ti­ka­me­ra. Mil­lai­sia o­vat ka­me­ral­le mak­sus­ta po­see­raa­vat ja mik­si he o­vat va­lin­neet tä­män u­ran? Kel­lot soi Säästöt 3/10. Sääs­töt. St­ri­ke Back Strike Back (16) 22.00 So­ke­ri­deit­tai­lun sa­lat Vuon­na 2017 y­li 100 000 b­rit­tio­pis­ke­li­jaa o­li re­kis­te­röi­ty­nyt net­ti­si­vul­le, jo­ka vä­lit­tää heil­le so­pi­vat mie­het s­pon­so­roi­maan o­pis­ke­lua ja e­lä­mää.
22.30 Vo­gue Wil­liams: E­lä­mä­ni so­me-vai­kut­ta­ja­na
22.45 Hil­lo Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pa­ha per­he T­ra­gi­ko­me­dia y­li­suo­je­le­vas­ta i­säs­tä, jo­ka y­rit­tää puut­tua las­ten­sa e­lä­mään - hy­vin ai­kein ja sur­ku­hu­pai­sin seu­rauk­sin. N: Vil­le Vir­ta­nen, Lau­ri Til­ka­nen, Pih­la Vii­ta­la.
23.00 Y­leX­Pop Pyhimys Vuo­den 2019 Y­leX­Pop hui­pen­tui Py­hi­myk­sen e­siin­ty­mi­seen Joen­suun to­ril­la. Mah­do­ton pa­ko 1/5. Vii­si e­te­vää in­si­nöö­riä jou­tuu mah­dot­to­man teh­tä­vän e­teen ru­ti­kui­vas­sa e­rä­maas­sa.
23.10 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Todisteet 6/6. To­dis­teet. 23.10 Reg­gie Ya­tes: C­hi­ca­gon nuo­ret
23.20 Hil­lo Poh­jois­mai­set Si­säl­lä Väkivaltaiset miehet
23.45 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Juop­po­hul­lun päi­vä­kir­ja Juha Berg on rapajuoppo.
23.55 Ga­me of Th­ro­nes Koti Kau­si 6, 2/10. Ko­ti.
0