Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6
06.40 Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko
07.05 Moh­ve­lit Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat
07.10 Kis­sat Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Maa­pal­lot­te­lua Di­no­ju­na Kat­ti Ma­ti­kai­nen ke­sä­lai­tu­mel­la Las­ten­mu­siik­kiest­ra­di
07.15 Pop­pe­li­kum­pu 07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19 07.15 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Nel­li ja Ii­ro
07.20 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Tit­ta Pik­ka­nen Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.20 Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.25 P­la­neet­ta Kos­mo 07.25 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.25 Em­mi ja Ku­ru Mil­li ja Mol­li
07.30 Zip-Zap muu F­luu­ga­lai­set Hei Taa­vi 07.30 Sa­fa­ri
07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.35 Ve­si­hir­mut
07.40 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? E­teen­päin En­ni Po­pi Kis­sa Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.40 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
07.45 Ri­ta­ri Mik­ke Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia F­rank­lin ja ys­tä­vät Uu­la ja Kuu Te­te ja Ma­ma Ok­to­nau­tit
07.55 Ryh­mä Hau As­kar­rel­laan 07.55 Jet­ron mat­kaan Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne S­tel­la ja Sa­mi
08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu 08.05 Rik­ke
08.10 Pii ja Po­ju Pik­ku Kak­ko­nen 08.10 Ryh­mä Hau
08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Pik­ku Kak­ko­nen 08.15 Kap­tee­ni Ka­ri
08.20 Ke­sä­lei­ri Ga­la­xi Pik­ku Kak­ko­nen 08.20 Kaar­le
08.25 Pe­ter Pan Te­na­vat Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä 08.25 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.35 Fo­ta­rit 08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Ret­ki-Roo­pe Pu­lu­boin ja Po­nin Juu­juu­tuu­bi
08.45 Ga­la­xi so­mes­sa 08.45 Pik­ku Kak­ko­nen
08.50 Ga­la­xi so­mes­sa Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Ga­la­xi so­mes­sa Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa 08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Las­sie
9 09.00 Ca­sual­ty Tyhmiä tekoja Päästä irti Väkivallan historia Salaisuuksia ja valheita Erehdyksiä sattuu Ga­la­xi Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.05 Las­sie La­te Lam­mas
09.20 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.30 Jo­tain ra­jaa
09.40 Jo­raa­vat juu­rik­kaat
09.45 Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ti­pu Tou­hu­kas
09.50 Uu­si Päi­vä Yskää saa kun yksin nukkuu Elämä ilman työtä on kuin housut ilman vyötä Hyvä ystävä on murheita estävä Pienistä puroista syntyy suuri joki Len­to­pal­lon o­lym­pia­kar­sin­ta Lentopallon olympiakarsinta Kiina - Suomi Len­to­pal­lon mies­ten o­lym­pia­kar­sin­ta­tur­nauk­sen ot­te­lu Kii­na - Suo­mi. Len­to­pal­lon o­lym­pia­kar­sin­ta Lentopallon olympiakarsinta Suomi - Argentiina Len­to­pal­lon mies­ten o­lym­pia­kar­sin­ta­tur­nauk­sen ot­te­lu Suo­mi - Ar­gen­tii­na. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Ning­bo, Kii­na. Len­to­pal­lon o­lym­pia­kar­sin­ta Lentopallon olympiakarsinta Kanada - Suomi Len­to­pal­lon mies­ten o­lym­pia­kar­sin­ta­tur­nauk­sen ot­te­lu Ka­na­da - Suo­mi. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Ning­bo, Kii­na.
10.20 Suo­mi­LO­VE
10.30 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? (x4) Paha pilleri? Voisinko tulla uskoon? Penispaineet Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? (x2) Tietääkö netti minusta kaiken? Milloin mustasukkaisuus menee yli?
11.25 Las­te­noh­jel­mia: UP Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
11.30 Poh­jois­mai­set Ai­van yk­sin Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 11.30 Pe­las­te­taan kaik­ki 68 si­sa­rus­ta­ni
12 12.00 Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma Valmistautujat Miss Zah­ra
12.05 Pet­ra saa vau­van Parisuhdeneuvoja 12.05 La­te­la (x10)
12.20 Uu­si Päi­vä (x4) Yskää saa kun yksin nukkuu Elämä ilman työtä on kuin housut ilman vyötä Hyvä ystävä on murheita estävä Pienistä puroista syntyy suuri joki 12.20 Uu­si Päi­vä (x4) Yskää saa kun yksin nukkuu Elämä ilman työtä on kuin housut ilman vyötä Hyvä ystävä on murheita estävä Pienistä puroista syntyy suuri joki
12.30 Riis­ta­met­säl­lä Poh­jois­mai­set Lip­pu rak­kau­teen Kek­se­liäs nik­ka­ri
12.40 Pii­lo­te­tut ky­vyt
12.55 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
13.10 Ai­van yk­sin
13.25 Luon­to­ret­kel­lä: Ka­la­ve­det u­hat­tu­na Kek­se­liäs nik­ka­ri Mi­nun jen­gi­ni Minun jengini - tornionlaaksolaiset
13.45 Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la 13.45 Kir­je Ruot­siin
13.55 Ri­kos il­man ran­gais­tus­ta Pa­ras ruo­ka­va­lio
14.10 Näin Nor­jas­sa 14.10 Ur­hei­lu-Suo­mi Sankarit O­sa 4/10: San­ka­rit.
14.20 Ra­kas ki­ven si­säs­sä 14.20 Suo­mi­LO­VE
14.30 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si 14.30 Ur­hei­lu-Suo­mi Sankarit O­sa 4/10: San­ka­rit. Mä­ki­hyp­pää­jät Mat­ti Ny­kä­nen ja To­ni Nie­mi­nen ker­to­vat mil­lais­ta on ol­la kan­san ra­kas­ta­ma san­ka­ri.
14.50 Las­te­noh­jel­mia: UP
15 15.00 Mi­nun jen­gi­ni Lip­pu rak­kau­teen Poh­jois­mai­set Da­nie­lin vii­mei­nen mah­dol­li­suus Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
15.10 Pir­jo
15.15 Exp­lo­ring Earth
15.25 Gi­nan maail­ma Valmistautujat 15.25 Don­na Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la 15.25 Rat­sas­tuk­sen maail­ma
15.35 Mun ai­noot 30 min­saa
15.50 Pir­jo 15.50 Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­ga ja 1. di­vi­sioo­na Yleisurheilun Superliiga Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­gan kol­mas kil­pai­lu­päi­vä. Byd­goszcz, Puo­la. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
16.00 Kum­me­li Kummeli (7)
16.30 Uu­si Päi­vä Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa
16.50 Vil­li kort­ti: Jor­ti­kan työk­kä­ri
16.55 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Miten ihminen tutkii maailmaa? Ssusannan luontolaatikko. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­ga ja 1. di­vi­sioo­na Yleisurheilun Superliiga Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­gan toi­nen kil­pai­lu­päi­vä. Byd­goszcz, Puo­la. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Se tyy­li 18.00 Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­ga ja 1. di­vi­sioo­na Yleisurheilun Superliiga Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­gan kol­mas kil­pai­lu­päi­vä jat­kuu. Byd­goszcz, Puo­la. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
18.10 Ca­sual­ty Tyhmiä tekoja Päästä irti Väkivallan historia Salaisuuksia ja valheita Erehdyksiä sattuu
18.55 Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan yh­dek­sän­nes­tä o­sa­kil­pai­lus­ta Suo­mes­ta. Ur­hei­lu-Suo­mi Bensaa suonissa O­sa 5/10: Ben­saa suo­nis­sa. Valt­te­ri Bot­tas, Tom­mi Mä­ki­nen ja muut len­tä­vät suo­ma­lai­set o­vat kul­ke­neet voi­tos­ta voit­toon. Pe­las­te­taan kaik­ki 68 si­sa­rus­ta­ni Kum­me­li Kummeli (7) Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­ga ja 1. di­vi­sioo­na Yleisurheilun Superliiga Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­gan toi­nen kil­pai­lu­päi­vä jat­kuu. Byd­goszcz, Puo­la. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
19.25 Hil­lo Hil­lo Vihdoin mun oikea elämä alkaa Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa ol­laan liian te­hok­kai­ta ja lai­te­taan kiek­koa maa­liin. Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­ga ja 1. di­vi­sioo­na Yleisurheilun Superliiga Y­lei­sur­hei­lun Su­per­lii­gan en­sim­mäi­nen kil­pai­lu­päi­vä. Byd­goszcz, Puo­la. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
19.50 GA­SEL­LIT - SUO­JAUS PET­TI
20.00 Don­na Laillista toimintaa 3/10. Lail­lis­ta toi­min­taa. Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti Paikka avaruudessa O­sa 6/6. Paik­ka a­va­ruu­des­sa. Sar­jan vii­mei­ses­sä jak­sos­sa ast­ro­naut­ti­kan­di­daa­tit tes­ta­taan vii­mei­sen ker­ran F­lo­ri­das­sa. A­ma­töö­ri­va­koo­jat Aseistettu 2/4. A­seis­tet­tu. Jäl­jel­lä o­le­vat a­ma­töö­ri­va­koo­jat saa­vat tun­tu­maa a­seen­käyt­töön ja no­peaan pää­tök­sen­te­koon. Reg­gie Ya­tes: B­ri­tan­nian nuo­ret Vähemmistöjen syrjityt homot 1/3. Vä­hem­mis­tö­jen syr­ji­tyt ho­mot. 20.00 Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­ga Jalkapallon naisten liiga FC Honka - Åland United Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­gan ot­te­lu FC Hon­ka - Åland U­ni­ted. Es­poo.
20.25 Pir­jo
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa Yllätys
20.50 Vil­li kort­ti: Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä Pir­jo
20.55 Vil­li kort­ti 20.55 Las­te­noh­jel­mia: UP Pir­jo
21 21.00 B­rad's S­ta­tus (2017) D­raa­ma­ko­me­dian B­rad on täy­sin tyy­ty­väi­nen mu­ka­vaan e­lä­mään­sä kun­nes hän et­sies­sään po­jal­leen y­lio­pis­toa koh­taa en­ti­set o­pis­ke­lu­to­ve­rin­sa - nyt toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pia me­nes­ty­jiä - ja al­kaa tun­tea et­tä hä­nen­kin s­ta­tuk­sen­sa kai­paa päi­vi­tys­tä. Vo­gue Wil­liams: Nyrk­kei­le­vät nai­set Ir­lan­ti­lai­nen tv-toi­mit­ta­ja Vo­gue Wil­liams su­kel­taa nyrk­kei­le­vien nais­ten maail­maan. Tel­lus Palo JP Sii­lin ri­kos­sar­ja 5/6. Pa­lo. Kuo­le­ma kos­ket­taa Tel­lus­ta ja vie ryh­män ää­ri­ra­joil­le. Ur­hei­lu-Suo­mi Sankarit O­sa 4/10: San­ka­rit. Mä­ki­hyp­pää­jät Mat­ti Ny­kä­nen ja To­ni Nie­mi­nen ker­to­vat mil­lais­ta on ol­la kan­san ra­kas­ta­ma san­ka­ri. 21.00 A His­to­ry of Vio­len­ce Per­hee­ni­sä viet­tää i­dyl­lis­tä e­lä­mää pik­ku­kau­pun­gis­sa kun­nes e­rää­nä päi­vä­nä es­tet­tyään ryös­töy­ri­tyk­sen hän nou­see jul­ki­suu­teen ja ku­vioi­hin il­mes­tyy sa­la­pe­räi­nen, uh­kaa­va mies men­nei­syy­des­tä.
21.30 100 va­gi­naa On aika nostaa mirri pöydälle! B­rit­ti­läi­nen tai­tei­li­ja Lau­ra Dods­worth va­lo­ku­va­si sa­dan nai­sen pal­jaan a­la­pään pois­taak­seen nai­sen su­ku­puo­lie­li­miin ja kuu­kau­ti­siin liit­ty­vää sa­lai­lua, hä­peää ja tie­tä­mät­tö­myyt­tä.
21.50 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Todistajat 4/6. To­dis­ta­jat. Hil­lo (x5) Mis on halvinta skumppaa? Forever selluliitti Ei oo taka-ajatuksia Tärinä-torstai Pieruu ja puuterii
22.00 St­ri­ke Back (x5) Strike Back (16)
22.20 Hil­lo Intergalaktiset valtasuhteet Rak­kaut­ta ja sek­siä Yh­dys­val­lois­sa A­me­ri­kas­sa o­sa van­noo us­kol­li­suu­den ni­miin ja ha­luaa a­vioi­tua kos­ke­mat­to­ma­na. Toi­saal­la nuo­ret vaih­ta­vat kump­pa­nia tuh­ka­ti­heään.
22.30 Hil­lo Hil­lo Pieruu ja puuterii 22.30 Tel­lus Palo JP Sii­lin ri­kos­sar­ja 5/6. Pa­lo. Kuo­le­ma kos­ket­taa Tel­lus­ta ja vie ryh­män ää­ri­ra­joil­le.
22.55 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Kohtalo 3/6. Koh­ta­lo. Lii­ke­mies Hen­rik Haug­berg Mad­se­nin bis­nek­set ei­vät kai­kil­ta o­sin kes­tä­neet päi­vän­va­loa. 22.55 Y­leX­Pop (x2) Gasellit Ruusut
23.05 Mr. Ro­bot Stage3.torrent
23.20 Hil­lo 23.20 Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti Paikka avaruudessa O­sa 6/6. Paik­ka a­va­ruu­des­sa.
23.45 GA­SEL­LIT - SUO­JAUS PET­TI 23.45 Vil­li kort­ti: Jor­ti­kan työk­kä­ri 23.45 Y­leX­Pop Tuure Boelius
Poh­jois­mai­set Si­säl­lä Mielenterveys somessa
0
Mun ai­noot 30 min­saa Ka­pi­na 4/5. Mie­het ei­vät o­le näh­neet maa­ta kah­teen viik­koon.
00.30 Rak­kaut­ta ja sek­siä In­tias­sa
00.40 Don­na