Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kim ja Kai Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Moh­ve­lit
07.10 Kis­sat Lu­do­vic Maa­pal­lot­te­lua Di­no­ju­na Ka­tin­kont­ti
07.15 Pop­pe­li­kum­pu 07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19
07.20 Jaa­kon ko­ne 07.20 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.20 Las­ten Suo­mi: Lap­set!
07.25 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen 07.25 Em­mi ja Ku­ru Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Nel­li ja Ii­ro
07.30 Zip-Zap muu F­luu­ga­lai­set Hei Taa­vi Ve­si­hir­mut Mil­li ja Mol­li Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.40 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? E­teen­päin En­ni Po­pi Kis­sa Uu­la ja Kuu 07.40 Sa­fa­ri
07.45 Ryh­mä Hau Ri­ta­ri Mik­ke Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia
07.55 As­kar­rel­laan 07.55 F­rank­lin ja ys­tä­vät Jet­ron mat­kaan Te­te ja Ma­ma Ok­to­nau­tit
08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu 08.05 Rik­ke 08.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne S­tel­la ja Sa­mi
08.10 Pii ja Po­ju Kap­tee­ni Ka­ri 08.10 Ryh­mä Hau
08.20 Ke­sä­lei­ri Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ot­so ja so­pu­lit
08.25 Pe­ter Pan Te­na­vat Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä Kaar­le
08.35 Fo­ta­rit 08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
Ret­ki-Roo­pe Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma
08.55 Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Yhteenotto. Hellää huolenpitoa. Rakkaus on huumetta. Hän, jota rakastat. Salaisuuksia. Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat (x2)
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, ek 21 Ruuhimäki 1 - live Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi.
09.50 Uu­si päi­vä Uu­si päi­vä (x4) Jo­raa­vat juu­rik­kaat
10.00 Kum­me­li
10.15 Au pai­rit Ha­vai­jil­la
10.25 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? (x6) Mies. Projektina minä. 10.25 La­te­la (x5) Au pai­rit Ha­vai­jil­la Siistii - otetaanko uusiks?
11.00 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? Mies. 11.00 Uu­si Päi­vä (x4) Kylläs ryypyn otat kun leskeks jäät Kaikki yhden kortin varassa Puolitotuus on täydellinen valhe Parempi kokemus taskussa kuin haave työn alla
11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio Poh­jois­mai­set Lip­pu rak­kau­teen Pe­las­te­taan kaik­ki 68 si­sa­rus­ta­ni
11.40 Ur­hei­lu-Suo­mi 10: Bensaa suonissa.
12 12.00 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma
12.10 Poh­jois­mai­set Pet­ra saa vau­van
12.30 Riis­ta­met­säl­lä Täpläkauris. Mi­nun jen­gi­ni - tor­nion­laak­so­lai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri
12.40 Pii­lo­te­tut ky­vyt 12.40 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, päivähuolto - live
13.00 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net 13.00 Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, Power Stage -live Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Suo­ra Po­wer S­ta­ge -e­ri­kois­koe.
13.10 Vuo­rei­jan lin­tu­kal­liol­la
13.20 Luon­to­ret­kel­lä: Peh­meä ki­vi Vuolukivi on maailman pehmein kivilaji. Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net 13.20 Kum­me­li Kum­me­li Kummeli (7)
13.30 Luon­to­ret­kel­lä: Min­kin­met­säs­tä­jä
13.45 Ral­lin MM: Suo­mi, päi­vä­huol­to - li­ve
13.55 Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la Poh­jois­mai­set Kek­se­liäs nik­ka­ri U­nel­ma­työ On i­ha­naa tun­tea it­sen­sä tar­peel­li­sek­si. Poh­jois­mai­set Pa­ras ruo­ka­va­lio 13.55 Hol­lyoaks (x5)
14.20 Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­sat Yleisurheilun Kalevan kisat 4.8. osa 1 Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­so­jen kol­mas ki­sa­päi­vä. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Lap­peen­ran­ta. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
14.35 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Fo­mo
14.45 Poh­jois­mai­set Riis­ta­met­säl­lä
15 15.00 Fo­mo 15.00 I­sä­nä ja poi­ka­na Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
15.10 Lip­pu rak­kau­teen 15.10 Jens e­rä­maa­seik­kai­lul­la
15.30 Gi­nan maail­ma 15.30 Don­na
15.40 Mun ai­noot 30 min­saa
16.00 Kum­me­li Mun ai­noot 30 min­saa
16.05 Kum­me­li
16.15 Vil­li kort­ti: Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä Ral­lin MM
16.30 Uu­si päi­vä Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, Jyskälä - live Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­sat Yleisurheilun Kalevan kisat 4.8. osa 2 Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­so­jen kol­mas ki­sa­päi­vä jat­kuu. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Lap­peen­ran­ta.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­sat Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­so­jen en­sim­mäi­nen ki­sa­päi­vä. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Lap­peen­ran­ta. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son. HD Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, ek 18 Kakaristo 2 - live Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Suo­ra e­ri­kois­koe Ka­ka­ris­to 2.
17.55 Ral­lin MM Rallin MM, Suomi- live
18
18.10 Ca­sual­ty Yhteenotto. Hellää huolenpitoa. Rakkaus on huumetta. Hän, jota rakastat. 18.10 Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­sat Yleisurheillun Kalevan kisat 3.8. Y­lei­sur­hei­lun Ka­le­van ki­so­jen toi­nen ki­sa­päi­vä. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Lap­peen­ran­ta. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son. Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan yh­dek­sän­nes­tä o­sa­kil­pai­lus­ta Suo­mes­ta.
18.40 Ur­hei­lu­do­ku­men­tit
18.45 Ur­hei­lu­do­ku­men­tit
18.55 Maail­man no­pein mies Ilmalaiva. Ur­hei­lu-Suo­mi 10: Keihäskansa. Rau­ta­vaa­ras­ta Rä­tyyn ja Ruus­ka­seen maa­kun­tien, hei­mo­jen ja ih­mis­luon­tei­den e­dus­ta­jat o­vat pi­tä­neet Suo­men mi­ta­li­kan­nas­sa. Pie­ni a­se­kaup­pa A­me­rik­ka­lai­sil­la on pe­rus­tus­lail­li­nen oi­keus kan­taa a­set­ta, ja tä­män oi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen on U­SA:s­sa lä­hes mah­do­ton teh­tä­vä. Kum­me­li 18.55 Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan yh­dek­sän­nes­tä o­sa­kil­pai­lus­ta Suo­mes­ta.
19.25 Ral­lin MM: Suo­mi, en­nak­ko Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Ki­saen­nak­ko. HD 19.25 Ko­ri­pal­lo­maaot­te­lut Koripallomaaottelu Liettua - Suomi Mies­ten ko­ri­pal­lo­maaot­te­lu Liet­tua - Suo­mi. K­lai­pe­da, Liet­tua. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä.
20.00 Don­na Uutta putkeen. Don­na ko­kei­lee Tin­de­riä, ja Don­nan ta­loon muut­taa kak­si uut­ta a­su­kas­ta. Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti 6. Voittaja-ainesta. Sar­jan toi­sek­si vii­mei­ses­sä jak­sos­sa ast­ro­naut­ti­kan­di­daa­tit kamp­pai­le­vat fi­naa­li­pai­kas­ta. A­ma­töö­ri­va­koo­jat Näkymätön. Kuin­ka koh­det­ta seu­ra­taan ja va­koil­laan huo­maa­mat­to­mas­ti? Se on va­koo­jan pe­rus­tai­to, jo­ta 15 a­loit­te­li­jaa pää­see har­joit­te­le­maan. Ral­lin MM: Suo­mi, ek 1 Har­ju - li­ve Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Suo­ra a­vau­se­ri­kois­koe. HD Ral­lin MM: Suo­mi, ek 11 Har­ju 2 - li­ve Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Suo­ra e­ri­kois­koe 11 Har­ju 2. HD
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa
21 21.00 To­si­ta­ri­na (2015) To­si­poh­jai­nen e­lo­ku­va va­leh­te­lun vuok­si pot­kut saa­nees­ta re­port­te­ris­ta, jo­ka läh­tee sel­vit­tä­mään mik­si tui­ki tun­te­ma­ton per­he­mur­haa­ja on pa­ko­mat­kal­laan käyt­tä­nyt hä­nen ni­meään. Vo­gue Wil­liams: Ne­tin sek­siu­hat Tel­lus JP Siilin rikossarja Kiihko. Tel­luk­sen on teh­tä­vä pää­tös: pal­jas­taa kaik­ki me­dial­le tai siir­tyä hen­ki­löuh­rei­hin? Ral­lin MM: Suo­mi, Jys­kä­lä - li­ve Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Suo­ra. HD Ral­lin MM: Suo­mi, päi­vä­koos­te Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Koos­te en­sim­mäi­sen päi­vän kil­pai­lus­ta. HD
21.15 Ral­lin MM Rallin MM, Suomi, 2. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan yh­dek­säs o­sa­kil­pai­lu Suo­mi. Koos­te toi­sen päi­vän kil­pai­lus­ta.
21.25 Pir­jo
21.30 Ur­hei­lu-Suo­mi 10: Bensaa suonissa. Valt­te­ri Bot­tas, Tom­mi Mä­ki­nen ja muut len­tä­vät suo­ma­lai­set o­vat kul­ke­neet voi­tos­ta voit­toon. 21.30 Gol­fin Fin­nish C­hal­len­ge Gol­fin Eu­ro­pean Tou­rin haas­ta­ja­kier­tueen fi­naa­li­päi­vän huip­pu­het­ket.
21.45 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Kohtalo. Lii­ke­mies Hen­rik Haug­berg Mad­se­nin bis­nek­set ei­vät kai­kil­ta o­sin kes­tä­neet päi­vän­va­loa. Hil­lo Jak­sos­sa sel­viää, mik­si sek­si­pik­ka­rei­ta ei kan­na­ta pu­kea su­ku­juh­liin ja mi­tä on keh­taa­mi­nen. 21.45 Ru­pert E­ve­rett: Sek­sin mark­ki­noil­la 2/2. B­rit­ti­näyt­te­li­jä Ru­pert E­ve­rett tut­kii, mik­si ja mil­lais­ta sek­siä ih­mi­set ha­lua­vat os­taa.
22.00 Gol­fin Fin­nish C­hal­len­ge Gol­fin Eu­ro­pean Tou­rin haas­ta­ja­kier­tueen kol­man­nen päi­vän huip­pu­het­ket. Rak­kaut­ta ja sek­siä In­tias­sa Ka­ma­sut­ran ja Bol­ly­wood-ro­mans­sien maas­sa e­ro­tiik­ka ja sek­si pi­de­tään pii­los­sa, jul­ki­set hel­lyy­de­no­soi­tuk­set ja sek­sis­tä pu­hu­mi­nen on kiel­let­ty.
22.15 Vo­gue Wil­liams: Ne­tin sek­siu­hat
22.30 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Palkkamurhaaja. Hil­lo Fii­la­taan feis­sii, ol­laan it­se­näi­siä ja po­de­taan menk­ko­jen ai­kais­ta pa­ne­tus­ta. 22.30 St­ri­ke Back Kau­si 5, 5/10. Toh­to­ri Mar­kov on nyt Low­ryn hal­lin­nas­sa ja O­sas­to 20 y­rit­tää es­tää hän­tä val­mis­ta­mas­ta kuo­let­ta­vaa No­vits­hok-cock­tai­liaan. Tel­lus JP Siilin rikossarja Kiihko. Tel­luk­sen on teh­tä­vä pää­tös: pal­jas­taa kaik­ki me­dial­le tai siir­tyä hen­ki­löuh­rei­hin? Ru­pert E­ve­rett: Sek­sin mark­ki­noil­la Rupert Everett: Seksin markkinoilla (16) 2/2. B­rit­ti­näyt­te­li­jä Ru­pert E­ve­rett tut­kii, mik­si ja mil­lais­ta sek­siä ih­mi­set ha­lua­vat os­taa.
23.00 Mr. Ro­bot Dont-delete-me. ko. Poh­jois­mai­set Si­säl­lä 23.00 Ka­pi­na 3/5. Mat­kan tois­tai­sek­si vaa­ral­li­sin o­suus al­kaa, kun puu­ve­neen on sel­vit­tä­vä eh­jä­nä pe­tol­li­sen Ko­ral­li­me­ren y­li­tyk­ses­tä.
23.20 A­mien ja Fan­nan st­rip­paus­reis­su 23.20 Rak­kaut­ta ja sek­siä Kii­nas­sa P­ro­fes­sor G­reen: To­tuus kan­na­bik­ses­ta Hil­lo
23.45 Hil­lo A­mien ja Fan­nan st­rip­paus­reis­su 23.45 Y­leX­Pop Ida ja Kalle "Kii­tos kai­kes­ta rak­kau­des­ta, te oot­te i­han hui­kei­ta! A­ma­töö­ri­va­koo­jat Näkymätön 1/4. Nä­ky­mä­tön. Kuin­ka koh­det­ta seu­ra­taan ja va­koil­laan huo­maa­mat­to­mas­ti?
0
00.10 Uu­ti­sik­ku­na
3