Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku­li Kim ja Kai Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Moh­ve­lit Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat
07.10 Kis­sat Lu­do­vic Maa­pal­lot­te­lua 07.10 Kat­ti Ma­ti­kai­nen ke­sä­lai­tu­mel­la
07.15 Pop­pe­li­kum­pu 07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19
07.20 P­la­neet­ta Kos­mo Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.20 Las­ten­mu­siik­kiest­ra­di
07.25 Tit­ta Pik­ka­nen Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat 07.25 Em­mi ja Ku­ru Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Nel­li ja Ii­ro
07.30 Pik­ku Kak­ko­sen yl­lä­tys Kep­pi­he­vos­tal­li Las­te­noh­jel­mia: Hei Taa­vi 07.30 Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.40 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? Las­te­noh­jel­mia: E­teen­päin En­ni Pik­ku Kak­ko­nen Ve­si­hir­mut Mil­li ja Mol­li Sa­fa­ri
07.45 Ryh­mä Hau Ri­ta­ri Mik­ke Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia Uu­la ja Kuu 07.45 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
07.55 As­kar­rel­laan 07.55 Las­te­noh­jel­mia: F­rank­lin ja ys­tä­vät Jet­ron mat­kaan Pik­ku Kak­ko­nen Ok­to­nau­tit
08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu 08.05 Rik­ke 08.05 Te­te ja Ma­ma S­tel­la ja Sa­mi
08.10 Pik­ku Kak­ko­nen Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Pik­ku Kak­ko­nen Vilk­ki Ank­ka Kap­tee­ni Ka­ri Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne
08.20 Ke­sä­lei­ri Ga­la­xi Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu 08.20 Ryh­mä Hau
08.25 Pe­ter Pan Te­na­vat Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä Kaar­le
08.35 Fo­ta­rit 08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.45 Ga­la­xi so­mes­sa 08.45 Ret­ki-Roo­pe Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma
08.50 Ga­la­xi so­mes­sa Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Ga­la­xi so­mes­sa
08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa 08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Kätketty Vaiettu salaisuus Perheasioita Tiimityötä Aamun tullen Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.40 Jo­tain ra­jaa
09.50 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä (x4) Aikansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä leikattiin Ei sormus kultainen yksinään voi onnea tuoda elämään Ei kukaan ole kuurompi kuin se, joka ei tahdo kuulla Pienet murheet puhuvat, suuret ovat mykkiä 09.50 Jo­raa­vat juu­rik­kaat
09.55 Jo­raa­vat juu­rik­kaat Ti­pu Tou­hu­kas
10.00 Au pai­rit Ha­vai­jil­la (x4) Yks teki oharit ja toiset puhuu paskaa Eiks voi vaan pyytää anteeks? OMG, heittääks ne mut nyt ulos? Nolointa mitä oon ikinä tehny
10.15 Au pai­rit Ha­vai­jil­la Yks teki oharit ja toiset puhuu paskaa Eiks voi vaan pyytää anteeks? OMG, heittääks ne mut nyt ulos? Nolointa mitä oon ikinä tehny
10.45 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi? Miten someriippuvuudesta pääsee eroon? Miksi yksinäisyys on niin yleistä? Miksi seksistä nautitaan yhä vähemmän? Seksuaalisesta väkivallasta ei pidä vaieta
11.00 La­te­la (x4) Uu­si Päi­vä (x4) Aikansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä leikattiin Ei sormus kultainen yksinään voi onnea tuoda elämään Ei kukaan ole kuurompi kuin se, joka ei tahdo kuulla Pienet murheet puhuvat, suuret ovat mykkiä
11.20 Mei­dän pi­tää pu­hua Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
11.30 Poh­jois­mai­set Lip­pu rak­kau­teen Poh­jois­mai­set Riis­ta­met­säl­lä Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
11.45 Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat
11.55 Gi­nan maail­ma Beduiinit Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni
12
12.20 Pir­jo
12.30 Kum­me­li Kummeli (7) Kum­me­li
12.50 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa Pir­jo GA­SEL­LIT - SUO­JAUS PET­TI
13.00 Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut koos­te aa­mun kil­pai­luis­ta. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
13.50 Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, päi­vän lop­pu­kil­pai­lut. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
15
16.00 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si
16.25 Pir­jo 16.25 Pir­jo
16.30 Uu­si Päi­vä Aikansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä leikattiin Ei sormus kultainen yksinään voi onnea tuoda elämään 16.30 Pir­jo Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa
16.45 E­läin­ten ys­tä­vät 16.45 La­te­la Ur­hei­lu-Suo­mi Keihäskansa O­sa 3/10: Kei­häs­kan­sa.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Oi­va, Kai­sa ja Ol­li, Tik­ku­mäen tal­li, Nin­ni ja Nes­to­ri, O­ta kop­pi! Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Mai­ju­li, Muis­ta lau­laa, Di­no­tas­sut, Pik­ku pe­ru­nat, Kil­len kimp­pa­kyy­ti, Las­ten Suo­mi se­kä Ta­ri­noi­ta puu­ma­jas­ta.
17.15 Pir­jo (x2) Vain pala kakkua Kielimuuri
17.30 Mun ai­noot 30 min­saa Henkilöllisyydet
17.45 Ka­tu­koo­mik­ko
17.50 GA­SEL­LIT - SUO­JAUS PET­TI Pir­jo (x2)
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Suo­mi­LO­VE Pir­jo Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, koos­te päi­vän lop­pu­kil­pai­luis­ta. UP Exp­lo­ring Earth Hol­lyoaks (x5) Dramaattiset synttärit Eksän varjo Riita sairaalassa Häät! Suuri paljastus Poh­jois­mai­set Mies ja las­ten­rat­taat Ruot­sa­lai­nen ext­re­me-seik­kai­li­ja Mi­kael St­rand­berg kar­toit­taa Eng­lan­nin luok­kae­ro­ja pa­ti­koi­mal­la a­vus­ta­jan­sa ja 2-vuo­tiaan tyt­tä­ren­sä kans­sa 750 ki­lo­met­rin mat­kan köy­häs­tä Poh­jois-Eng­lan­nis­ta vau­raa­seen Lon­too­seen.
18.05 Exp­lo­ring Earth
18.10 Ca­sual­ty Kätketty Vaiettu salaisuus 18.10 Ca­sual­ty Tiimityötä Aamun tullen
18.30 Y­lei­sur­hei­lun GP Yleisurheilun GP-sarja, Joensuu Y­lei­sur­hei­lun GP-sar­jan vii­des o­sa­kil­pai­lu. Lah­ti. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.
19.00 Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, koos­te päi­vän lop­pu­kil­pai­luis­ta. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. 19.00 Uin­nin MM Uin­nin MM-kil­pai­lut, koos­te päi­vän lop­pu­kil­pai­luis­ta. G­wang­ju, E­te­lä-Ko­rea. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. 19.00 Kum­me­li (x2) Kummeli (7)
20.00 Don­na Shokkiherätys Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti Tehtävä Ruotsissa O­sa 4/6. Teh­tä­vä Ruot­sis­sa. 20.00 Y­lei­sur­hei­lua Lasse Virén - Jälkikaikuja Do­ku­ment­ti luo­taa ne­lin­ker­tai­sen o­lym­pia­voit­ta­jan u­ran ja e­lä­män pai­no­pis­teet. Mi­kä te­ki Vi­rénis­tä ai­kan­sa y­li­voi­mai­sim­man juok­si­jan? Kum­me­li (x2) Kummeli (7) Hil­lo Mis on halvinta skumppaa? Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti Tehtävä Ruotsissa O­sa 4/6. Teh­tä­vä Ruot­sis­sa. Kil­pai­lu ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, kun jäl­jel­lä o­le­vat ast­ro­naut­ti­ko­ke­laat suun­taa­vat sa­lai­seen koh­tee­seen Ruot­sis­sa.
20.20 GA­SEL­LIT - SUO­JAUS PET­TI 20.20 Pir­jo
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa Henkilöllisyydet 20.30 Don­na Shokkiherätys
20.50 Pir­jo Sau­na­päi­vä 20.50 Las­te­noh­jel­mia: UP Pir­jo
21 21.00 Y­lei­sur­hei­lua Lasse Virén - Jälkikaikuja Do­ku­ment­ti luo­taa ne­lin­ker­tai­sen o­lym­pia­voit­ta­jan u­ran ja e­lä­män pai­no­pis­teet. Mi­kä te­ki Vi­rénis­tä ai­kan­sa y­li­voi­mai­sim­man juok­si­jan? Vo­gue Wil­liams: P­lay­girls Ir­lan­ti­lai­nen tv-toi­mit­ta­ja Vo­gue Wil­liams tut­kai­lee täs­sä do­ku­men­tis­sa nais­ten sek­suaa­lis­ta nau­tin­toa. Tel­lus Hehku JP Sii­lin ri­kos­sar­ja 3/6. Heh­ku. Tel­lus val­mis­te­lee is­kua len­to­ken­tän park­ki­hal­liin, mut­ta po­lii­sil­la on uu­sia joh­to­lan­ko­ja. Ur­hei­lu-Suo­mi Keihäskansa O­sa 3/10: Kei­häs­kan­sa. Rau­ta­vaa­ras­ta Rä­tyyn ja Ruus­ka­seen maa­kun­tien, hei­mo­jen ja ih­mis­luon­tei­den e­dus­ta­jat o­vat pi­tä­neet Suo­men mi­ta­li­kan­nas­sa. Ru­pert E­ve­rett: Sek­sin mark­ki­noil­la Rupert Everett: Seksin markkinoilla (16) 1/2. B­rit­ti­näyt­te­li­jä Ru­pert E­ve­rett ot­taa sel­vää ny­ky­päi­vän sek­si­mark­ki­nois­ta. St­reet Kings (2008) Ja­mes Ell­royn kir­joit­ta­mas­sa ri­kos­jän­nä­ris­sä lo­san­ge­le­si­lai­set po­lii­siet­si­vät kamp­pai­le­vat pait­si ri­kol­li­sia, myös toi­siaan vas­taan. Pääo­sis­sa Kea­nu Ree­ves, Fo­rest W­hi­ta­ker, Hugh Lau­rie, Ch­ris E­vans ja Nao­mie Har­ris. Oh­jaus Da­vid Ayer. (U­SA 2008) Rak­kaut­ta ja sek­siä Kii­nas­sa Pe­rin­tei­ses­ti Kii­nas­sa on a­vioi­dut­tu nuo­ri­na, mut­ta län­si­mais­tu­mi­sen ja vau­ras­tu­mi­sen myö­tä a­vio­lii­ton sol­mi­mi­nen on tul­lut har­vi­nai­sem­mak­si.
21.45 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Palkkamurhaaja 2/6. Palk­ka­mur­haa­ja. Hil­lo Mis on halvinta skumppaa? Hil­lo al­kaa! 21.45 Tel­lus Hehku JP Sii­lin ri­kos­sar­ja 3/6. Heh­ku. Tel­lus val­mis­te­lee is­kua len­to­ken­tän park­ki­hal­liin, mut­ta po­lii­sil­la on uu­sia joh­to­lan­ko­ja.
22.00 Münc­hen 1972: U­noh­tu­ma­ton kul­tai­nen kymp­pi 22.00 St­ri­ke Back Strike Back (16) Kau­si 5, 4/10. Ma­cia ja toh­to­ri Mar­ko­via pi­de­tään van­kei­na Ma­gyar Ult­ran syr­jäi­sel­lä lei­ril­lä Bu­da­pes­tin ul­ko­puo­lel­la. 22.00 P­ro­fes­sor G­reen: To­tuus kan­na­bik­ses­ta B­rit­ti­läi­nen muu­sik­ko ja do­ku­men­ta­ris­ti P­ro­fes­sor G­reen ha­luaa sel­vit­tää it­sel­leen ja kat­so­jil­le, mi­tä miel­tä kan­na­bik­sen käy­tös­tä ja lail­lis­ta­mi­ses­ta pi­täi­si ol­la.
22.10 Vo­gue Wil­liams: P­lay­girls Ir­lan­ti­lai­nen tv-toi­mit­ta­ja Vo­gue Wil­liams tut­kai­lee täs­sä do­ku­men­tis­sa nais­ten sek­suaa­lis­ta nau­tin­toa.
22.30 Ur­hei­lu-Suo­mi Sankarit O­sa 4/10: San­ka­rit. Mä­ki­hyp­pää­jät Mat­ti Ny­kä­nen ja To­ni Nie­mi­nen ker­to­vat mil­lais­ta on ol­la kan­san ra­kas­ta­ma san­ka­ri. Mr. Ro­bot Fredrick+Taya.chk Kau­si 3, 7/10. F­red­rick+Taya.chk. Mr. Ro­bot vaa­tii vas­tauk­sia a­voi­miin ky­sy­myk­siin.
22.40 Kou­kus­sa por­noon Muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä por­no on muut­tu­nut sie­vis­te­le­vis­tä P­lay­boy-ku­vis­ta ne­tin lo­put­to­maan vi­deo­va­li­koi­maan. Ru­pert E­ve­rett: Sek­sin mark­ki­noil­la Rupert Everett: Seksin markkinoilla (16) 1/2. B­rit­ti­näyt­te­li­jä Ru­pert E­ve­rett ot­taa sel­vää ny­ky­päi­vän sek­si­mark­ki­nois­ta.
22.50 Rak­kaut­ta ja sek­siä Ja­pa­nis­sa Ja­pa­nis­sa nel­jän­nes 30-40-vuo­tiais­ta ei o­le ko­ke­nut sek­siä ker­taa­kaan ei­kä puo­lel­la ko­ko väes­tös­tä o­le sään­nöl­lis­tä sek­sie­lä­mää. 22.50 Ka­pi­na 2/5. Puh­das ve­si ja ra­vin­to o­vat e­li­neh­to­ja Tyy­nen­me­ren y­li­tyk­sel­lä, jo­ten mie­het jou­tu­vat hank­ki­maan nii­tä mat­kan var­rel­le sat­tu­vil­ta t­roop­pi­sil­ta saa­ril­ta.
23.00 Poh­jois­mai­set Si­säl­lä Prostituution harmaa alue
23.20 S­ta­cey Doo­ley: Las­taan myy­vät äi­dit
23.35 Poh­jois­mai­set Kuol­lut mies ka­toaa Oikeusmurha 23.35 Kos­to­por­non koh­tee­na 23.35 Y­leX­Pop Cledos Tuure Boelius Hil­lo Ei oo taka-ajatuksia
23.50 Y­leX­Pop
0