Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
04.00 Uu­tisk­ku­na
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Moh­ve­lit Pik­ku­li Kim ja Kai Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.10 Mi­tä teh­täis? Lu­do­vic Maa­pal­lot­te­lua Di­no­ju­na Ka­tin­kont­ti
07.15 Pop­pe­li­kum­pu 07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19
07.20 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.20 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan
07.25 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen F­luu­ga­lai­set 07.25 Em­mi ja Ku­ru 07.25 Nel­li ja Ii­ro
07.30 Kep­pi­he­vos­tal­li 07.30 Hei Taa­vi 07.30 Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta
07.35 Hy­vän kier­rät­tä­jät 07.35 Ve­si­hir­mut Mil­li ja Mol­li Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.40 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? 07.40 Po­pi Kis­sa Uu­la ja Kuu 07.40 Sa­fa­ri
07.45 Ri­ta­ri Mik­ke 07.45 F­rank­lin ja ys­tä­vät
07.55 Ryh­mä Hau As­kar­rel­laan Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia 07.55 Jet­ron mat­kaan Te­te ja Ma­ma Ok­to­nau­tit
08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu 08.05 Rik­ke
08.10 Vilk­ki Ank­ka Ga­la­xi Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne S­tel­la ja Sa­mi
08.15 Ke­sä­lei­ri Jo­raa­vat juu­rik­kaat Aap­po ja Tööt 08.15 Kap­tee­ni Ka­ri 08.15 Ryh­mä Hau Kausi 2 / Kung-vuh!
08.25 Pe­ter Pan Te­na­vat Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä Pet­te­ri Ka­nii­ni
08.35 Fo­ta­rit 08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä
Ret­ki-Roo­pe Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma
08.55 Ga­la­xi
9 09.00 Ca­sual­ty Syyttelyä. Kaikki joulupukit. Paniikki päällä. Huijari. Ei vaihtoehtoja. Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.40 Jo­tain ra­jaa
09.50 Uu­si päi­vä Uu­si päi­vä (x4) Jo­raa­vat juu­rik­kaat
10.00 Docs­top: Fo­re! Docs­top: In­si­de EN­CE
10.30 Luon­to­ret­kel­lä: S­her­po­jen ra­ken­ta­mat po­lut Luon­to­ret­kel­lä: Te­no on pa­ras lo­hi­jo­ki FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: koos­te Kooste päivän otteluista. 10.30 Docs­top: Sai­raan kau­nis koi­ra Nor­maa­lin hen­git­tä­mi­sen pi­täi­si ol­la e­läi­men pe­ru­soi­keus. Docs­top: Kaik­ki mi­tä ha­lu­sin
11.00 Uu­si päi­vä (x4) Rat­sas­tuk­sen maail­ma
11.25 Poh­jois­mai­set Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat Mik­si ka­la syö? Maas­toau­tol­la hal­ki In­do­kii­nan Poh­jois­mai­set Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin 11.25 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: koos­te Kooste päivän otteluista.
11.45 Mi­tä on ol­la nai­nen?
11.55 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Ke­hon­var­ti­jat Mikä on unenpuutteen hinta?
12
12.10 Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta Poh­jois­mai­set Riis­ta­met­säl­lä Kaniini. 12.10 Docs­top: Sii­rin e­ris­kum­mal­li­nen e­lä­mä
12.30 Lip­pu rak­kau­teen Treffikumppanit alkavat löytyä. Gi­nan maail­ma 12.30 SM-viik­ko: maa­hoc­key
12.40 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
12.45 Ke­hon­kie­li 12.45 Luon­to­ret­kel­lä: Ra­kas sis­ko
13.00 Mi­nun jen­gi­ni - ro­ma­nit Kek­se­liäs nik­ka­ri 13.00 Si­ni­kel­tai­nen im­pe­riu­mi Intialaiset lihapullat. Do­ku­ment­ti­sar­jan pää­tös­jak­sos­sa seu­raam­me I­kean pon­nis­te­lua In­tian mark­ki­noil­le pää­se­mi­sek­si. SM-viik­ko: lac­ros­se
13.10 Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net
13.30 A­voi­me­na: Liv ei löy­dä rak­kaut­ta Kek­se­liäs nik­ka­ri Poh­jois­mai­set Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta
Poh­jois­mai­set Riis­ta­met­säl­lä Kaniini.
13.50 Mik­si ka­la syö?
14.00 Poh­jois­mai­set Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin 14.00 SM-viik­ko: taek­won­do Taekwondo, selostus Mikko Hannula. SM-viik­ko: kar­ting
14.10 Ke­hon­kie­li 14.10 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat
14.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Mi­tä on ol­la nai­nen? 14.30 Maas­toau­tol­la hal­ki In­do­kii­nan
14.45 Näin Nor­jas­sa 14.45 SM-viik­ko: kah­va­kuu­la Taekwondo, selostus Mikko Hannula.
15 15.00 Mi­nun jen­gi­ni - ro­ma­nit Poh­jois­mai­set Ke­hon­var­ti­jat Mikä on unenpuutteen hinta? Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net Poh­jois­mai­set Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä Poh­jois­mai­set Ke­hon­var­ti­jat Mikä on unenpuutteen hinta? 15.00 SM-viik­ko: S­tu­dio
15.30 Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma Lip­pu rak­kau­teen Treffikumppanit alkavat löytyä. Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni A­voi­me­na: Liv ei löy­dä rak­kaut­ta Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni SM-viik­ko: rol­ler­der­by Rollerderby, selostus Kalle Pallonen. SM-viik­ko: jou­siam­mun­ta
16.00 Kum­me­li Tutut hahmot valtaavat ruudun.
16.15 SM-viik­ko: k­ri­ket­ti
16.30 Uu­si päi­vä E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa SM-viik­ko: bil­jar­di Biljardi, selostus Mikko Hannula.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen
17.25 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM
17.40 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: p­rons­siot­te­lu Pronssiottelu. Niz­za, Rans­ka. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la. HD
SM-viik­ko: s­peed­golf Speedgolf, selostus Johannes Oikarinen. 17.55 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: lop­puot­te­lu Loppuottelu. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Lyon, Rans­ka. HD
18
18.10 Ca­sual­ty Syyttelyä. Kaikki joulupukit. Paniikki päällä. Huijari.
19.00 Poh­jois­mai­set Mies ja las­ten­rat­taat Ruot­sa­lai­nen ext­re­me-seik­kai­li­ja Mi­kael St­rand­berg kar­toit­taa Eng­lan­nin luok­kae­ro­ja pa­ti­koi­mal­la a­vus­ta­jan­sa ja 2-vuo­tiaan tyt­tä­ren­sä kans­sa 750 ki­lo­met­rin mat­kan köy­häs­tä Poh­jois-Eng­lan­nis­ta vau­raa­seen Lon­too­seen. En­nen kuin kuo­len 39-vuo­tial­la Ro­we­nal­la on pa­ran­tu­ma­ton rin­ta­syö­pä. Hän päät­tää to­teut­taa mah­dol­li­sim­man mon­ta haa­vet­taan en­nen kuo­le­maan­sa. Y­lei­sur­hei­lun GP-sar­ja: Tam­pe­re Y­lei­sur­hei­lun GP-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu. Tam­pe­re. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne I­saks­son. HD SM-viik­ko: mi­ni­su­per­mo­to Minisupermoto, selostus Mikko Hannula. SM-viik­ko: kort­te­lia­jo Kortteliajo, selostus Mikko Hannula.
19.45 SM-viik­ko: t­rial­pyö­räi­ly T­rial­pyö­räi­ly, se­los­tus jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. HD
20.00 Ker­ro äi­dil­le "Äiti, kuuntele. Ha­luan ker­toa jo­tain". Täs­sä do­ku­men­tis­sa nuo­ret tun­nus­ta­vat en­sim­mäis­tä ker­taa per­heel­leen o­le­van­sa ho­mo­ja, les­bo­ja tai t­rans­su­ku­puo­li­sia. Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti 6. Alkukarsinta. 20.00 SM-viik­ko: is­tu­ma­beach­vol­ley Is­tu­ma­beach­vol­ley, se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. HD SM-viik­ko: kä­den­vään­tö Kädenvääntö, selostus Jari Haapala.
20.20 Ruis­rock - 50 ke­sää me­ren ran­nal­la Ru­nol­li­nen do­ku­ment­ti Ruis­roc­kis­ta ja sen vuo­si­kym­me­nis­tä. Oh­jel­mas­sa on mu­ka­na fes­ti­vaa­li­muis­to­ja Ruis­roc­kis­sa e­siin­ty­neil­tä ar­tis­teil­ta.
20.30 SM-viik­ko: x-t­rial X-trial, selostus Johannes Oikarinen. 20.30 SM-viik­ko: ul­ti­ma­te Uötimate, selostus Jari Haapala.
21 21.00 Pir­jo (x9) Hil­lo Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa ol­laan liian te­hok­kai­ta ja lai­te­taan kiek­koa maa­liin. 21.00 Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­ga: Il­ves - JyPK Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­gan ot­te­lu Il­ves - JyPK. Se­los­tus To­ni Lång. Tam­pe­re. HD
21.10 SM-viik­ko: pa­del Padel, selostus Lauri Kottonen.
21.15 SM-viik­ko: su­pe­ren­du­ro Superenduro, selostus Mikko Hannula.
21.20 SM-viik­ko: koos­te
21.30 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM
21.45 Hil­lo Fii­la­taan feis­sii, ol­laan it­se­näi­siä ja po­de­taan menk­ko­jen ai­kais­ta pa­ne­tus­ta.
21.55 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: vä­lie­rä Ensimmäinen välieräottelu. Toinen välieräottelu. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Lyon, Rans­ka. HD St­ri­ke Back (x5) 21.55 Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­ga: KuPS - TPS Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­gan ot­te­lu KuPS - TPS. Se­los­tus Juu­so I­ko­nen. Kuo­pio. HD
22.10 Y­le Li­ve: Sun­ri­se A­ve­nue Har­vi­nai­nen Sun­ri­se A­ve­nuen Suo­men-keik­ka suo­ra­na Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­ta. "Ruis­rock on ke­sän ko­ho­koh­ta meil­le!
22.30 S­ta­cey Doo­ley: Ää­ria­jat­te­li­jat 2. Abortin vastustajat.
22.40 T­he Act of Kil­ling He sur­ma­si­vat sa­to­ja kom­mu­nis­te­ja raa­ko­jen e­lo­ku­vien näyt­tä­män mal­lin mu­kai­ses­ti. Nyt he tuot­ta­vat it­ses­tään e­lo­ku­vaa ja näyt­te­le­vät myös uh­re­ja.
23.05 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: koos­te Kooste päivän otteluista.
23.15 Ast­ro­naut­ti: Maail­man ko­vin am­mat­ti 6. Alkukarsinta.
23.25 Poh­jois­mai­set Fo­mo
23.55 Uu­ti­sik­ku­na koos­te Kooste päivän otteluista. FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: koos­te Kooste päivän otteluista. 23.55 Uu­ti­sik­ku­na
0
00.15 Uu­ti­sik­ku­na 00.15 FI­FAn jal­ka­pal­lon nais­ten MM: koos­te Kooste päivän otteluista.
01.00 Uu­ti­sik­ku­na
01.10 Mr. Ro­bot 01.10 Uu­ti­sik­ku­na
01.50 Uu­ti­sik­ku­na 01.50 Uu­ti­sik­ku­na
3