Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.6. ti 25.6. ke 26.6. to 27.6. pe 28.6. la 29.6. su 30.6.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Kim­mo Kuu

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

07.00 Saa­ra ja Sor­sa

07.00 Moh­ve­lit

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

Mart­ta pu­huu

Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so

07.05 Mi­tä teh­täis?

07.05 Pik­ku Kak­ko­sen yl­lä­tys

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.10 Lu­do­vic

Maa­pal­lot­te­lua

07.10 Kat­ti Ma­ti­kai­nen ke­sä­lai­tu­mel­la

07.15 Pop­pe­li­kum­pu

07.15 Ku­mi­na­ku­ja 19

07.20 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siik­ki­vi­deot

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.20 Las­ten­mu­siik­kiest­ra­di

07.25 Tie täh­tiin

Tit­ta Pik­ka­nen

Tuo­mon lau­lu

07.25 Em­mi ja Ku­ru

Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.30 Kep­pi­he­vos­tal­li

Hei Taa­vi

07.35 Pik­ku Kak­ko­sen yl­lä­tys

07.35 Ve­si­hir­mut

Mil­li ja Mol­li

Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.40 Mu­ru

Mi­tä ih­met­tä?

Hy­vän kier­rät­tä­jät

Po­pi Kis­sa

Uu­la ja Kuu

07.40 Sa­fa­ri

07.45 Ryh­mä Hau

Ri­ta­ri Mik­ke

Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia

F­rank­lin ja ys­tä­vät

07.55 Jet­ron mat­kaan

07.55 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

08.00 As­kar­rel­laan

08.00 Te­te ja Ma­ma

Ok­to­nau­tit

08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu

08.05 Rik­ke

08.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

08.10 Vilk­ki Ank­ka

Pik­ku Kak­ko­nen

08.10 S­tel­la ja Sa­mi

08.15 Pik­ku Kak­ko­nen

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.15 Kap­tee­ni Ka­ri

08.20 Ke­sä­lei­ri

Ga­la­xi

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.20 Ryh­mä Hau

08.25 Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mer­ten sy­vyyk­sis­sä

Pet­te­ri Ka­nii­ni

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma

08.50 Ga­la­xi so­mes­sa

Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Epätietoisuutta Unelmat murenevat Aivan yllättäen Kuusitoista kynttilää Amandan ilta

Pa­tu-koi­ra

Näin meil­lä

09.05 Las­sie

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 La­te Lam­mas

09.30 Vil­lit fu­ta­rit

Bel­le ja Se­bas­tian

09.40 Jo­tain ra­jaa

09.50 Uu­si Päi­vä

Puhumatta paras Jokainen on oman onnensa seppä Himot ne on hiirelläkin Akoilla ja susilla on maailma pilattu

Bol­ly­wood S­ty­le Fin­land

09.50 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

09.55 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Ti­pu Tou­hu­kas

10.00 Mi­tä on ol­la nai­nen?

Kum­me­li

Kummeli (7)

10.20 Mei­dän pi­tää pu­hua

Suo­mi­LO­VE

10.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­luis­ta.

Tun­tu­ri­ku­nin­ga­tar

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­luis­ta.

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Mik­si ka­la syö?

Team Bachs­tad

Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

Uu­si Päi­vä (x4)

Puhumatta paras Jokainen on oman onnensa seppä Himot ne on hiirelläkin Akoilla ja susilla on maailma pilattu

Gap Year (x4)

Malesia - villi viidakkoreissu Kuala Lumpur - maastamuuttaja Penang - kamera käy! Nepal - loppu häämöttää

Z­la­tan - voit­ta­ma­ton ruot­sa­lai­nen

11.55 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Whippetin puudutus pitkittyy
12

12.10 Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta

Riis­ta­met­säl­lä

Ravut.

12.25 Lip­pu rak­kau­teen

Gi­nan maail­ma

Snoop

12.25 Cup I­ran

12.40 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä

12.40 Uu­si Päi­vä (x4)

Puhumatta paras Jokainen on oman onnensa seppä Himot ne on hiirelläkin Akoilla ja susilla on maailma pilattu

12.50 Ke­hon­kie­li

13.00 Mi­nun jen­gi­ni

Minun jengini - romanit

Kek­se­liäs nik­ka­ri

13.10 Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net

13.25 UP

13.30 A­voi­me­na

Jonathan

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Li­ne ja muo­vi­nen p­la­neet­ta

13.30 Cup I­ran

13.40 Näin Nor­jas­sa

13.50 Mik­si ka­la syö?

Riis­ta­met­säl­lä

Ravut.

14.00 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

14.10 Ke­hon­kie­li

14.20 Näin Nor­jas­sa

14.20 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Cup I­ran

14.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Mi­tä on ol­la nai­nen?

14.30 Team Bachs­tad

Maastoautolla halki Indokiinan

14.30 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

14.40 Tans­sin G­rand S­lam

Tanssin Grand Slam, lattarit Tans­sin G­rand S­lam -kier­tueen Tai­pein o­sa­kil­pai­lu. Lat­ta­rit.

Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

14.45 Näin Nor­jas­sa

14.45 Y­lei­sur­hei­lua

Yleisurheilua, keihäskarnevaalit Y­lei­sur­hei­lun kei­häs­kar­ne­vaa­lit. Pih­ti­pu­das. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.
15

15.00 Mi­nun jen­gi­ni

Minun jengini - romanit

Ke­hon­var­ti­jat

Hormonien ylivalta

Jo­tun­hei­me­nin pai­me­net

Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä

Ke­hon­var­ti­jat

Hormonien ylivalta

15.30 Gi­nan maail­ma

Snoop

Lip­pu rak­kau­teen

Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

A­voi­me­na

Jonathan

Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

15.40 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: puolivälierä Kol­mas puo­li­vä­lie­räot­te­lu. Va­len­cien­nes, Rans­ka. Se­los­tus Te­ro Kai­nu­lai­nen.

16.00 Kum­me­li

Kummeli (7)

16.00 Hiih­tour­hei­lu

Aateli Race kesähiihtokilpailu Hiih­tä­jien ke­sä­kil­pai­lu Vuo­ka­tis­sa.

16.30 Uu­si Päi­vä

Puhumatta paras Jokainen on oman onnensa seppä Himot ne on hiirelläkin Akoilla ja susilla on maailma pilattu

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

17.15 Tans­sin G­rand S­lam

Tanssin Grand Slam, vakiotanssit Tans­sin G­rand S­lam -kier­tueen Tai­pein o­sa­kil­pai­lu. Va­kio­tans­sit. Tai­pei, Tai­wan.
18

18.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Whippetin puudutus pitkittyy

Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

18.05 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

18.10 Kii­pei­lyä

Boulderoinnin SM-kisat Koos­te boul­de­roin­nin SM-ki­sois­ta.

Ca­sual­ty

Aivan yllättäen Kuusitoista kynttilää Amandan ilta

Z­la­tan - voit­ta­ma­ton ruot­sa­lai­nen

Z­la­tan Ib­ra­hi­mo­vi­cia e­sit­tä­vä hoh­ta­va nä­köis­veis­tos pal­jas­te­taan Mal­mös­sä, mut­ta Z­la­ta­nin e­lä­mä siir­to­lais­ge­tos­ta i­hail­luk­si jal­ka­pal­loi­li­jak­si ei ol­lut help­po.

Tyt­tö ni­mel­tä Var­pu

Var­pu, 12, on lu­jaa mat­kal­la ai­kui­suu­teen, hä­nen äi­tin­sä ei ha­lua kas­vaa i­sok­si. E­rää­nä il­ta­na Var­pu saa tar­peek­seen, va­ras­taa au­ton ja läh­tee koh­ti poh­jois­ta. N: Lin­nea S­kog, Pau­la Ve­sa­la. O: Sel­ma Vil­hu­nen. Suo­mi 2016. (U)

18.30 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

18.35 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

18.40 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: neljännesvälierä Nel­jän­nes­vä­lie­räot­te­lu. Reims, Rans­ka. Se­los­tus Te­ro Kai­nu­lai­nen.

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: neljännesvälierä Nel­jän­nes­vä­lie­räot­te­lu. Mont­pel­lier, Rans­ka. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.

19.00 O­len Heath Led­ger

Vain 28-vuo­tiaa­na me­neh­ty­nyt aust­ra­lia­lai­nen Heath Led­ger o­li su­ku­pol­ven­sa lah­jak­kaim­pia näyt­te­li­jöi­tä. Do­ku­men­tis­sa kuul­laan Led­ge­rin ys­tä­viä ja kol­le­goi­ta se­kä myös näyt­te­li­jää it­seään.

Mar­ti­na - ten­nis­le­gen­dan ta­ri­na

En­ti­ses­sä Ts­hek­kos­lo­va­kias­sa syn­ty­nyt ja sit­tem­min län­teen loi­kan­nut Mar­ti­na Nav­ra­ti­lo­va on yk­si kaik­kien ai­ko­jen par­hais­ta ten­nis­pe­laa­jis­ta.

Kum­me­li (x4)

Kummeli (7)

Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

19.10 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: puolivälierä Nel­jäs puo­li­vä­lie­räot­te­lu. Ren­nes, Rans­ka. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.

19.50 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

19.50 Si­ni­kel­tai­nen im­pe­riu­mi

Intialaiset lihapullat 3/3. In­tia­lai­set li­ha­pul­lat. Do­ku­ment­ti­sar­jan pää­tös­jak­sos­sa seu­raam­me I­kean pon­nis­te­lua In­tian mark­ki­noil­le pää­se­mi­sek­si.

20.00 Ker­ro äi­dil­le

"Äiti, kuuntele. Ha­luan ker­toa jo­tain". Täs­sä do­ku­men­tis­sa nuo­ret tun­nus­ta­vat en­sim­mäis­tä ker­taa per­heel­leen o­le­van­sa ho­mo­ja, les­bo­ja tai t­rans­su­ku­puo­li­sia.

20.30 Hil­lo

Se on Häpy hour

20.50 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

20.50 Luot­to­mies

21

21.00 Hil­lo

Tärinä-torstai Pieruu ja puuterii

Tyt­tö ni­mel­tä Var­pu

Var­pu, 12, on lu­jaa mat­kal­la ai­kui­suu­teen, hä­nen äi­tin­sä ei ha­lua kas­vaa i­sok­si. E­rää­nä il­ta­na Var­pu saa tar­peek­seen, va­ras­taa au­ton ja läh­tee koh­ti poh­jois­ta. N: Lin­nea S­kog, Pau­la Ve­sa­la. O: Sel­ma Vil­hu­nen. Suo­mi 2016. (U)

Hil­lo

Intergalaktiset valtasuhteet Nyt alkaa olla vähän rajoilla

21.30 10 ta­paa tul­la dum­pa­tuk­si

21.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: puolivälierä En­sim­mäi­nen puo­li­vä­lie­räot­te­lu. Le Hav­re, Rans­ka. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: puolivälierä Toi­nen puo­li­vä­lie­räot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

21.40 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: neljännesvälierä Nel­jän­nes­vä­lie­räot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: neljännesvälierä Nel­jän­nes­vä­lie­räot­te­lu. Ren­nes, Rans­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

21.40 Y­lei­sur­hei­lua

Yleisurheilua, moukarikarnevaalit Y­lei­sur­hei­lun mou­ka­ri­kar­ne­vaa­lit. Kaus­ti­nen. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.

22.40 Ruis­rock

Vesala Pau­la Ve­sa­lan PMMP:n jäl­kei­nen en­sim­mäi­nen soo­loal­bu­mi il­mes­tyi ke­sä­kuus­sa 2016. P­la­ti­naa myy­neen le­vyn kap­pa­leet he­rä­si­vät e­loon kuu­kaut­ta myö­hem­min Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­la.

22.40 Y­le Li­ve

Haloo Helsinki Ha­loo Hel­sin­gin to­del­la näyt­tä­vä mas­sii­vi­nen ke­säs­how sai Ruis­roc­kin rok­kaa­maan läm­pi­mäs­sä ke­säil­las­sa. Keik­ka on tal­tioi­tu Tu­rus­sa hei­nä­kuus­sa 2017. (U)

23.40 Kou­kus­sa k­ris­tal­liin

Koukussa kristalliin.

23.55 Tu­los­sa: Ruis­rock-ke­sä

Hil­lo (x2)

Pieruu ja puuterii Se on Häpy hour
0

00.00 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste

00.00 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­luis­ta.

01.10 Mr. Ro­bot

Legacy.so Kau­si 3, 3/10. Le­ga­cy.