Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Tou­huk­kaat

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

07.00 Saa­ra ja Sor­sa

07.00 Moh­ve­lit

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

Mart­ta pu­huu

O­li­via

07.05 Mi­tä teh­täis?

07.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.10 Pop­pe­li­kum­pu

Lu­do­vic

Ku­mi­na­ku­ja 19

Di­no­ju­na

Kat­ti Ma­ti­kai­nen ke­sä­lai­tu­mel­la

07.20 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.20 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.20 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Tie täh­tiin

Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

F­luu­ga­lai­set

07.25 Em­mi ja Ku­ru

07.25 Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Kep­pi­he­vos­tal­li

07.30 Hei Taa­vi

07.30 Pik­ku pe­ru­nat

Sa­fa­ri

07.35 Pik­ku Kak­ko­sen yl­lä­tys

07.35 Hy­vän kier­rät­tä­jät

07.35 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Mil­li ja Mol­li

07.40 Mu­ru

Mi­tä ih­met­tä?

07.40 Po­pi Kis­sa

Uu­la ja Kuu

07.40 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.45 Tuo­mon lau­lu

Pus­se

Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia

F­rank­lin ja ys­tä­vät

07.45 Ok­to­nau­tit

07.55 Ryh­mä Hau

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.55 Jet­ron mat­kaan

07.55 En­ni ja Roi

08.00 As­kar­rel­laan

08.00 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

08.00 Te­te ja Ma­ma

08.05 Mi­mo­sa ja Len­nu

08.05 Rik­ke

08.10 Vilk­ki Ank­ka

Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.15 Kap­tee­ni Ka­ri

08.20 Pik­ku Kak­ko­nen

Ga­la­xi

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mer­ten sy­vyyk­sis­sä

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.35 Pii ja Po­ju

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

Näin Nor­jas­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Painajainen 1/2 Painajainen 2/2 Nollasummapeli Oikeita tekoja Mellakka 1/2

Pa­tu-koi­ra

Näin meil­lä

09.05 Las­sie

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 La­te Lam­mas

09.30 Vil­lit fu­ta­rit

Bel­le ja Se­bas­tian

09.40 Ta­FA Fu­tis­san­ka­rit

09.50 Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä (x4)

Hätä neuvot keksii Ei hiiri heinäkuorman alle kuole Toisen onni on toisen epäonni Lapsen suusta totuus kuullaan

Jo­raa­vat juu­rik­kaat

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Rieti-kissa nukutusainepäissään

Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup

Suunnistuksen MC Mies­ten ja nais­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lut, se­los­tus Jus­si Es­ko­la, Vih­ti. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

10.15 Näin Nor­jas­sa

Kun tans­sin it­sek­se­ni

Näin Nor­jas­sa

10.30 Hy­my pyl­lyyn (x2)

Hymy Pyllyyn Po­ke­ri­naa­maa koet­te­le­va ko­ko per­heen s­ket­sioh­jel­ma.

Hy­my pyl­lyyn

Net­ti­deit­tai­lun vaa­rat

So­ta­tu­ris­ti­na maail­mal­la

10.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­lus­ta.

10.55 Luon­to­ret­kel­lä: E­pä­ter­veel­li­nen ka­la?

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Mik­si ka­la syö?

Team Bachs­tad

Maastoautolla halki Indokiinan

Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

11.30 Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup

Suunnistuksen MC, naisten keskimatka Suun­nis­tuk­sen maail­man­cu­pin o­sa­kil­pai­lu, nais­ten kes­ki­mat­ka. Hel­sin­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

11.45 Cup I­ran

12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

12.00 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

U­nel­ma­ko­ti

Per­he näy­tön or­ja­na

Vieroitus

12.10 Riis­ta­met­säl­lä

12.30 Per­he näy­tön or­ja­na

Vieroitus

Docs­top: Kamp­pai­li­ja

12.50 Näin Nor­jas­sa

12.50 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­luis­ta.

13.00 UP

13.00 Mi­nun jen­gi­ni

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Luon­to­ret­kel­lä: Min­kin­met­säs­tä­jä

Rat­sas­tuk­sen maail­ma

13.05 Ke­hon­kie­li

13.25 Kek­se­liäs nik­ka­ri

Kak­so­set ka­las­sa

13.25 Riis­ta­met­säl­lä

Sorsa.

Luot­to­mies

13.35 Au pai­rit Ha­vai­jil­la: Tal­vik­ki

13.40 Mi­nun mai­se­ma­ni

13.40 Näin Nor­jas­sa

13.40 AI­KUI­SET

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: AUS - ITA C-loh­kon ot­te­lu Aust­ra­lia - I­ta­lia. Va­len­cien­nes, Rans­ka. Se­los­tus Lau­ri Kot­to­nen.

13.50 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

Mik­si ka­la syö?

13.55 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

13.55 E­läin­ten ys­tä­vät

13.55 Lai­va­ko­kin mat­kas­sa

Au pai­rit Ha­vai­jil­la

Siistii - otetaanko uusiks?

14.05 Cup I­ran

Ke­hon­kie­li

14.20 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa (x2)

14.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Docs­top: Fo­re!

14.30 Team Bachs­tad

Maastoautolla halki Indokiinan

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Suun­nis­tuk­sen maail­man­cup

Suunnistuksen MC, miesten keskimatka Suun­nis­tuk­sen maail­man­cu­pin o­sa­kil­pai­lu, mies­ten kes­ki­mat­ka. Hel­sin­ki.

14.50 Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

14.50 Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

15

15.00 Mi­nun jen­gi­ni

Minun jengini - romanit

I­ri­na pa­laa ko­tiin

15.00 Lai­va­ko­kin mat­kas­sa

15.30 Kul­taa, kun­niaa ja raa­kaa työ­tä

Au pai­rit Ha­vai­jil­la (x8)

Aloha! Missä menee kurin rajat? Onks toi äiti ihan kunnossa? Mä oon löytäny mun elämäni miehen! Yks teki oharit ja toiset puhuu paskaa Eiks voi vaan pyytää anteeks? OMG, heittääks ne mut nyt ulos? Nolointa mitä oon ikinä tehny

15.55 Nai­set eh­do­na­lai­ses­sa

Arki koittaa

15.55 Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen nais­ten lop­puot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Vil­le Ny­gård. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne Ka­rin­kan­ta.

Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen mies­ten lop­puot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Vil­le Ny­gård. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne Ka­rin­kan­ta.

16.30 Uu­si Päi­vä

Hätä neuvot keksii Ei hiiri heinäkuorman alle kuole Toisen onni on toisen epäonni Lapsen suusta totuus kuullaan

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

18

18.00 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

Kum­me­li

Kummeli (7) Kau­si 7. 2/6. Huu­mo­ria e­lä­väs­tä e­lä­mäs­tä, tut­tu­ja hah­mo­ja naa­pu­ris­ta.

Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen nais­ten vä­lie­rät. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Ch­ris­ter Sar­lin. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne Ka­rin­kan­ta.

Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen mies­ten vä­lie­rät. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Vil­le Ny­gård ja Ch­ris­ter Sar­lin. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Jan­ne Ka­rin­kan­ta.

18.10 Ca­sual­ty

Painajainen 1/2 Painajainen 2/2

18.30 Y­lei­sur­hei­lun GP

Yleisurheilun GP-sarja, Lahti Y­lei­sur­hei­lun GP-sar­jan en­sim­mäi­nen o­sa­kil­pai­lu. Lah­ti. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.

18.45 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: ESP - RSA B-loh­kon ot­te­lu Es­pan­ja - E­te­lä-Af­rik­ka. Reims, Rans­ka. Se­los­tus Lau­ri Kot­to­nen.

19.00 Ral­lin MM

Rallin MM, Portugali, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan seit­se­män­nes­tä o­sa­kil­pai­lus­ta Por­tu­ga­lis­ta.

AI­KUI­SET

19.00 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: ENG - SCO D-loh­kon ot­te­lu Eng­lan­ti - S­kot­lan­ti. Niz­za, Rans­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

19.20 Pir­jo

19.30 Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen kol­man­nen kier­rok­sen ot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Sa­ka­ri Lund.

20.00 Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen kol­man­nen kier­rok­sen ot­te­lu.

20.50 Au pai­rit Ha­vai­jil­la (x8)

Aloha! Missä menee kurin rajat? Onks toi äiti ihan kunnossa? Mä oon löytäny mun elämäni miehen! Yks teki oharit ja toiset puhuu paskaa Eiks voi vaan pyytää anteeks? OMG, heittääks ne mut nyt ulos? Nolointa mitä oon ikinä tehny

Au pai­rit Ha­vai­jil­la

Siistii - otetaanko uusiks? Em­mal­le jär­jes­te­tään y­liop­pi­las­juh­lat Ha­vai­jin ta­paan.
21

21.00 Hil­lo (x2)

Mis on halvinta skumppaa? Forever selluliitti

Si­ni­kel­tai­nen im­pe­riu­mi

Sisustusraamattu 1/3. Si­sus­tus­raa­mat­tu. I­kean toi­min­taa lei­maa ar­mo­ton te­hok­kuus, min­kä joh­dos­ta tuot­teet ei­vät o­le yk­si­löl­li­siä.

21.20 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM

21.45 Au pai­rit Ha­vai­jil­la: An­ni­ka

21.50 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: FRA - KOR A-loh­kon ot­te­lu Rans­ka - E­te­lä-Ko­rea. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM: NOR - NGA A-loh­kon ot­te­lu Nor­ja - Ni­ge­ria. Ren­nes, Rans­ka. Se­los­tus Ja­ri Haa­pa­la.

22.00 AI­KUI­SET

Rais­kaa­jat tuo­miol­le

Nor­ja­lai­nen do­ku­ment­ti kol­mes­ta nai­ses­ta, jot­ka tais­te­le­vat, et­tä rais­kaa­jat saa­tai­siin tuo­miol­le.

Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Rieti-kissa nukutusainepäissään

22.00 Hil­lo (x2)

Mis on halvinta skumppaa? Forever selluliitti

22.05 Au pai­rit Ha­vai­jil­la (x2)

Aloha! Missä menee kurin rajat?

22.20 Wen­dy and T­he Re­fu­gee Ne­ver­land

K­ri­sul­la on ta­san vuo­si ai­kaa to­teut­taa u­nel­man­sa. Bän­din on saa­ta­va EP ka­saan ja sit­ten rä­jäh­tää.

22.30 AI­KUI­SET

22.45 Ber­mu­dan kol­mion sa­lai­suu­det

Viisi lentokonetta O­sa 2/3. Vii­si len­to­ko­net­ta.

22.45 Ber­mu­dan kol­mion sa­lai­suu­det

Vaaralliset luonnonvoimat O­sa 3/3. Vaa­ral­li­set luon­non­voi­mat.

22.55 Mr. Ro­bot

pyth0n-pt2.p7z Kau­si 2, 12/12. pyth0n-pt2.p7z. Jo­ko on lo­pul­lis­ten rat­kai­su­jen ai­ka?

23.05 Am­mat­ti­na p­ros­ti­tuu­tio

23.30 Rais­kaa­jat tuo­miol­le

23.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste Koos­te päi­vän ot­te­luis­ta.

23.40 A­voi­me­na

Frederikke on ahdistunut

23.55 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste
0

00.10 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

FIFAn jalkapallon naisten MM päivän kooste