Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Tou­huk­kaat

Jää­kar­hu Ot­to

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

06.55 Nel­li ja Ii­ro

06.55 Her­tan maail­ma

Kim ja Kai

A­ma­lia ja ke­vät

07.05 Pop­pe­li­kum­pu

07.05 Ni­pa ja Pe­te

Sir­kus Temp­pu­la

07.05 O­li­via

07.10 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.10 Rei­ma Räis­ke

Hei Taa­vi

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.15 Tie täh­tiin

Lu­do­vic

Kerk­ko Kuk­ko

Po­pi Kis­sa

Em­mi ja Ku­ru

07.20 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.25 Mu­ru

Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Pik­ku Kak­ko­nen

Haus­kan met­säs­tä­jät

F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Ok­to­nau­tit

Kil­len kimp­pa­kyy­ti

Mi­tä ih­met­tä?

07.40 Si­mo

07.45 Pus­se

07.45 Vilk­ki Ank­ka

07.45 Maail­man sa­tu­ja

07.50 Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia

07.50 En­ni ja Roi

07.55 Pik­ku Kak­ko­nen

07.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

08.00 25.3.

As­kar­rel­laan

08.00 Puu Fu Tom

08.00 Te­te ja Ma­ma

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

Mi­mo­sa ja Len­nu

08.05 Kap­tee­ni Ka­ri

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.15 Pik­ku Kak­ko­nen

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Un­na Jun­ná

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

Pet­te­ri Ka­nii­ni

On­ne­li, An­ne­li ja Sa­la­pe­räi­nen muu­ka­lai­nen

08.35 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

Pii ja Po­ju

08.50 Ga­la­xi so­mes­sa

Muu­mi­laak­so

Ga­la­xi so­mes­sa

Näin Nor­jas­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Taistelu aikaa vastaan

09.00 Ca­sual­ty

Hiljaista elämää Viimeinen pisara Elämän lahja

Pa­tu-koi­ra

Näin meil­lä

09.05 Vii­dak­ko­jy­tä

09.10 Ca­sual­ty

Keinoja kaihtamatta

09.10 Kar­vi­nen

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 Ga­la­xin Pal­lo

Galaxin Pallo 2019: Lentopallo-karsinta

Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to

09.35 Bel­le ja Se­bas­tian

09.50 Uu­si Päi­vä

09.50 Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

09.50 S­ke­de!

10.00 Uu­si Päi­vä

Jos ei kasva niin kuolee

10.00 Luot­to­mies

Muu­mi­laak­so

10.10 Pir­jo

10.15 Luot­to­mies

10.15 Luot­to­mies

Uu­si Päi­vä

Jos ei kasva niin kuolee

Hiih­don SM

Hiihdon SM, naisten 10 km (v) Hiih­don SM, nais­ten 10 km (v) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ää­ne­kos­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius ja G­lenn Lind­holm.

Luot­to­mies (x2)

Teatteriretki Tyttöystävä

10.30 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa (x3)

10.30 Docs­top: Ky­ber­kos­to

Jen­ny+ (x2)

Kehoviha - tauti, josta voi parantua Ihminen 2.0 - Pitkän iän salaisuus

10.35 Sy­dän­su­ru­jen bio­lo­gia

10.45 Uu­si Päi­vä

10.45 Hiih­don SM

Hiihdon SM, naisten 10 km (v) takaa-ajokilpailu Hiih­don SM, nais­ten 10 km (v) ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu.

10.55 Lip­pu rak­kau­teen

10.55 Jen­ny+

Kehoviha - tauti, josta voi parantua

11.05 Li­nen mu­ka­na maail­man ym­pä­ri

11.05 Uu­si Päi­vä

Vahinko ei tule kello kaulassa

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Mei­dän pi­tää pu­hua (x2)

Team Bachs­tad

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

11.45 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

11.45 Mo­der­nit mie­het

11.55 U­nel­ma­ko­ti

A­dam & E­va

Kek­se­liäs nik­ka­ri

U­nel­ma­ko­ti

11.55 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

12

12.10 Pir­jo

12.15 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

12.15 Hiih­don SM

Hiihdon SM, miesten 15 km (v) Hiih­don SM, mies­ten 15 km (v) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ää­ne­kos­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius ja G­lenn Lind­holm.

Hiih­don SM

Hiihdon SM, miesten 15 km (v) takaa-ajokilpailu Hiih­don SM, mies­ten 15 (v) ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la.

12.40 Lin­tu­kal­liol­la

12.40 Hiih­don SM

Hiihdon SM, joukkuesprintit Hiih­don SM, jouk­kuesp­rint­ti­kil­pai­lut.

13.00 Dan­ne ja B­lec­kan

13.00 A­dam & E­va

13.15 I­sä­nä ja poi­ka­na

13.25 Riis­ta­met­säl­lä

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

13.30 Me­ri­mie­het

A­li­na i­däs­sä

Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla

13.30 Uu­si Päi­vä

13.55 Mei­dän pi­tää pu­hua (x2)

13.55 Uu­si Päi­vä

14.00 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Voisinko tulla uskoon?

14.10 Si­li­con Val­ley

Aika luukuttaa!

Her­kul­li­nen Tos­ca­na

Rak­kau­den koo­di

8/8. Rakkauskoe päättyy.

14.20 Riis­ta­met­säl­lä

14.20 Uu­si Päi­vä

Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti

14.30 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

14.30 Team Bachs­tad

Autolla Etelä-Amerikan halki

14.30 Luot­to­mies (x2)

14.40 Vil­li kort­ti

Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Voisinko tulla uskoon?

Lip­pu rak­kau­teen

14.50 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Voisinko tulla uskoon?

Uu­si Päi­vä

Vahinko ei tule kello kaulassa
15

15.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Ystävät suolataan

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

15.10 A­li­na i­däs­sä

Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet

15.20 Pir­jo

15.30 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Paha pilleri?

15.30 La­te­la

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa (x5)

Team Whack iskee taloyhtiöön Team Whack varastaa identiteettisi Team Whack hyökkää autoosi Team Whack murtautuu älykotiisi Team Whack virittää WiFi-ansan

Mon­te Car­lo

(2011) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta jenk­ki­ty­tös­tä, jot­ka käyt­tä­vät kaik­ki ra­han­sa e­päon­nis­tu­nee­seen Pa­rii­sin lo­maan mut­ta pää­se­vät sit­ten naut­ti­maan Ri­vie­ras­ta kun yh­tä heis­tä luul­laan rik­kaak­si pe­ri­jät­tä­rek­si.

15.40 Soh­va­pe­ru­nat

Vil­li kort­ti

16.00 Noin vii­kon s­tu­dio

Vastuunkantajat

16.00 Mo­der­nit mie­het

Rak­kau­den koo­di

8/8. Rakkauskoe päättyy.

16.25 UP

16.25 Pir­jo

16.30 Uu­si Päi­vä

Kyllä aikaa on, mutta ikä loppuu

Uu­si Päi­vä

Jos ei kasva niin kuolee

Uu­si Päi­vä

Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti

Uu­si Päi­vä

Vahinko ei tule kello kaulassa

Muu­mi­laak­so

Kultainen häntä

La­te­la

Kau­si 5, 7/10. La­te­lat o­dot­ta­vat mat­kaa, jo­ka on pian al­ka­mas­sa.

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa oh­jel­mat Kil­li ja Ki­ki, Ru­no­ja & ru­si­noi­ta, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ri­kun ja Ra­min ou­to ta­paus, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä se­kä Kal­len keit­tiö.

Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Rik­ke, Mau­no, Tie­don­jy­vä, Kuis­ke, Ast­ro­set ja Soh­va­tii­ke­rit.

Pik­ku Kak­ko­nen

Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, ek 11 - live Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka. Suo­ra e­ri­kois­koe 11.

17.15 Noin vii­kon s­tu­dio

17.20 Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Sar­jan 7. kau­si.

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Mi­kae­lin nai­set

Muu­mi­laak­so

Exp­lo­ring Earth

Exp­lo­ring Earth

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Terapiakanan vatsavaivat

18.05 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18.10 Ca­sual­ty

Taistelu aikaa vastaan Kau­si 25, 35/48. Tais­te­lu ai­kaa vas­taan. Pol­ly kamp­pai­lee hen­ges­tään.

18.10 Ca­sual­ty

Hiljaista elämää Viimeinen pisara Elämän lahja

18.10 Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

18.25 Ca­sual­ty

Keinoja kaihtamatta Kau­si 25, 36/48. Kei­no­ja kaih­ta­mat­ta.

18.25 A­li­na i­däs­sä

Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla

19.00 Luot­to­mies

19.00 Mo­der­nit mie­het

Docs­top: Sii­rin e­ris­kum­mal­li­nen e­lä­mä

Po­lya­mo­ri­ses­sa suh­tees­sa e­lä­vän Sii­ri E­no­ran­nan e­lä­mä poik­keaa val­ta­vir­ras­ta.

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Sar­jan 7. kau­si.

Bo­dy Hack

Yhdysvaltojen palomiehet Kau­si 2, 5/6. Yh­dys­val­to­jen pa­lo­mie­het. Ext­re­me-seik­kai­li­ja Todd Samp­son pe­reh­tyy täs­sä jak­sos­sa yh­teen Yh­dys­val­tain kii­rei­sim­mis­tä pa­loa­se­mis­ta.

19.10 Soh­va­pe­ru­nat

Täl­lä vii­kol­la ko­ti­soh­vil­la kan­nus­te­taan Kymp­pi­ton­ni­ve­te­raa­ni Ni­ko Saa­ris­ta ja poh­di­taan mi­tä lap­se­si te­ki­si kark­ki­kul­hon ää­rel­lä.

Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

19.25 Noin vii­kon s­tu­dio

19.25 Noin vii­kon s­tu­dio

19.30 C­her­ry Hea­ley: Kau­nis hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Kello tikittää 1/3. Kel­lo ti­kit­tää.

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Ystävät suolataan Ys­tä­vät suo­la­taan.

Hiih­don SM

Hiihdon SM, joukkusprintit Hiih­don SM, koos­te jouk­kuesp­rint­ti­kil­pai­luis­ta. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ää­ne­kos­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius ja G­lenn Lind­holm.

19.45 Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään. Pe­li­pai­koil­la No­ro­nen, Myl­ly­rin­ne, Pa­lan­der, Poi­ke­lus, Lindg­ren, Hä­mä­läi­nen, Töys­sy ja Kai­hua se­kä mo­lem­mat Rii­hi­lah­det.

Ki­veä ko­vem­mat

Haastajana Etelä-Afrikan erikoisjoukot Kau­si 2, 1/6. Haas­ta­ja­na E­te­lä-Af­ri­kan e­ri­kois­jou­kot.

20.00 Muu­mi­laak­so

Kultainen häntä

Ki­veä ko­vem­mat

Haastajana Etelä-Afrikan erikoisjoukot Kau­si 2, 1/6. Haas­ta­ja­na E­te­lä-Af­ri­kan e­ri­kois­jou­kot.

20.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Terapiakanan vatsavaivat

20.15 Pir­jo

Tuplataksi

20.15 Bo­dy Hack

Yhdysvaltojen palomiehet Kau­si 2, 5/6. Yh­dys­val­to­jen pa­lo­mie­het.

20.25 Noin vii­kon s­tu­dio

20.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet

20.30 Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, ennako Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka.

Noin vii­kon s­tu­dio

Noin Viikon Studio

20.30 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin Viikon Studio

20.40 Luot­to­mies (x2)

Auringonpolttamat Shoppi.fi

20.50 Noin vii­kon s­tu­dio

20.50 Pir­jo

21

21.00 Mo­der­nit mie­het

Häät Pe­ten äi­dit päät­tä­vät men­nä nai­mi­siin.

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Ystävät suolataan Ys­tä­vät suo­la­taan.

Toi­sen kans­sa

O­sa 5/6. Saa­ra ja Mat­ti y­rit­tä­vät tu­tus­tua uu­des­taan, mut­ta a­sial­li­nen suh­de o­soit­tau­tuu haas­teel­li­sek­si.

Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Sar­jan 7. kau­si.

Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, 2. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka.

Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, 3. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka.

21.25 Pir­jo

21.30 A­li­na i­däs­sä

Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla

La­te­la

Kau­si 5, 7/10. La­te­lat o­dot­ta­vat mat­kaa, jo­ka on pian al­ka­mas­sa.

21.30 Ai­dos­ti ou­toa

(2006) Tyl­sä ve­ro­tar­kas­ta­ja Ha­rold al­kaa kuul­la ker­to­ja­nää­nen pääs­sään ja ta­juaa o­le­van­sa kir­jan hen­ki­lö­hah­mo. Hä­nen on löy­det­tä­vä ta­ri­nan­sa kir­joit­ta­ja en­nen kuin tä­mä kek­sii kuin­ka Ha­rold pää­see hen­ges­tään. Pääo­sis­sa Will Fer­rell, Mag­gie Gyl­len­haal, Em­ma T­homp­son, Dus­tin Hoff­man ja Queen La­ti­fah. Oh­jaus Marc Fors­ter.

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Ystävät suolataan Ys­tä­vät suo­la­taan. Mök­ki­tiel­lä näh­dään ih­meel­li­siä koh­taa­mi­sia, kun I­le Vai­nio pa­mah­taa pai­kal­le.

21.50 Docs­top: Sii­rin e­ris­kum­mal­li­nen e­lä­mä

Po­lya­mo­ri­ses­sa suh­tees­sa e­lä­vän Sii­ri E­no­ran­nan e­lä­mä poik­keaa val­ta­vir­ras­ta.

Noin vii­kon s­tu­dio

Noin Viikon Studio

Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, 1. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka.

22.00 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Voisinko tulla uskoon?

Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Stacey on syytön Kau­si 3, 1/6. S­ta­cey on syy­tön.

22.00 C­her­ry Hea­ley: Kau­nis hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Kaikki kuntoon kerralla 2/3. Kaik­ki kun­toon ker­ral­la.

22.15 Noin vii­kon s­tu­dio

A­li­na i­däs­sä

Yllätykselliset kolmekymppiset ja amfetamiinidiilausta teknofestareilla

22.20 Our Girl

Our Girl (12) Kau­si 3, 8/12. Nor­maa­li kou­lu­tus­ti­lan­ne kes­kel­lä vii­dak­koa on ka­ran­nut kä­sis­tä, ja Ryh­mä 2 on jäl­leen kes­kel­lä tu­ka­laa pe­las­tus­teh­tä­vää.

22.20 Toi­sen kans­sa

O­sa 5/6. Saa­ra ja Mat­ti y­rit­tä­vät tu­tus­tua uu­des­taan, mut­ta a­sial­li­nen suh­de o­soit­tau­tuu haas­teel­li­sek­si.

22.30 Mon­te Car­lo

(2011) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta jenk­ki­ty­tös­tä, jot­ka käyt­tä­vät kaik­ki ra­han­sa e­päon­nis­tu­nee­seen Pa­rii­sin lo­maan mut­ta pää­se­vät sit­ten naut­ti­maan Ri­vie­ras­ta kun yh­tä heis­tä luul­laan rik­kaak­si pe­ri­jät­tä­rek­si.

22.45 Bo­nus­per­he

Perintö Kau­si 3, o­sa 5/10. Pat­ri­kin i­sä on kuol­lut, ja hau­ta­jai­set o­vat jo ta­ka­na.

22.45 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Voisinko tulla uskoon?

22.55 Mo­der­nit mie­het

23.10 Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Stacey on syytön

23.10 Mo­der­nit mie­het

23.10 Docs­top: Kal­lon­met­säs­tä­jät

Mi­tä kuol­leel­le e­läi­mel­le ta­pah­tuu, kun se pää­tyy kal­lo­har­ras­ta­jan kä­siin?

23.20 Mr. Ro­bot

init1.asec Kau­si 2, 4/12. i­nit1.a­sec.

23.20 Toi­sen kans­sa

O­sa 5/6. Saa­ra ja Mat­ti y­rit­tä­vät tu­tus­tua uu­des­taan, mut­ta a­sial­li­nen suh­de o­soit­tau­tuu haas­teel­li­sek­si.

23.30 Docs­top: O­len a­ja­tel­lut e­lää

Y­le Li­ve

Vesta

23.45 Si­li­con Val­ley

0

00.05 Y­le Li­ve

Gasellit Hel­sin­ki­läi­nen räp­pi­ryh­mä en­sim­mäis­tä ker­taa Ran­ta­la­val­la Ruis­roc­kis­sa hei­nä­kuus­sa 2018. Kei­kal­la näh­tiin Ga­sel­lei­den li­säk­si mm. JVG, G­ra­cias ja E­lias Gould.