Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.

Ral­lin MM

6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Lu­do­vic

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

07.00 Nel­li ja Ii­ro

07.00 Her­tan maail­ma

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

Di­no­ju­na

O­li­via

07.05 Tuo­mon lau­lu

Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

Ni­pa ja Pe­te

Hei Taa­vi

07.10 Pop­pe­li­kum­pu

Ryt­mi­reis­su

Kerk­ko Kuk­ko

07.10 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.15 Tie täh­tiin

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.15 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Em­mi ja Ku­ru

07.20 Mi­tä ih­met­tä?

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

Po­pi Kis­sa

07.20 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Mu­ru

Pus­se

F­luu­ga­lai­set

07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

07.25 Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Ryh­mä Hau

As­kar­rel­laan

07.30 F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Ok­to­nau­tit

Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.40 Mi­mo­sa ja Len­nu

Sa­na-ark­ku

Si­mo

Ja­ri ja Ka­ri

07.40 Maail­man sa­tu­ja

07.50 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kaa­po

Vilk­ki Ank­ka

07.50 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.55 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Ve­ka­rat

07.55 Puu Fu Tom

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

Te­te ja Ma­ma

En­ni ja Roi

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

08.05 Kap­tee­ni Ka­ri

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Un­na Jun­ná

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Le­lu­mes­ta

08.35 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.35 Pii ja Po­ju

08.45 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Ga­la­xi so­mes­sa

Muu­mi­laak­so

Näin Nor­jas­sa

08.55 Näin Nor­jas­sa

08.55 Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Loppiainen

09.00 Ca­sual­ty

Harhoja Leijonan karjaisu Turvapaikka

Vil­li tu­le­vai­suus

Näin meil­lä

09.10 Ca­sual­ty

Ruthin päivä

09.10 Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 I­han sa­ma

Olet ajatustesi näköinen Seik­kai­lu­sar­ja 5/6. Tuh­laa­ja­po­jan pa­luu.

Fo­ta­rit

09.35 Bel­le ja Se­bas­tian

09.45 Uu­si Päi­vä

09.45 Näin Nor­jas­sa

Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä

09.45 Lai­ta it­tes li­koon

09.55 Uu­si Päi­vä

Parempi laiha sopu kuin lihava riita

09.55 Uu­si Päi­vä

Silloin talo elää, kun vieraat käyvät

Uu­si Päi­vä

Töistään mies mainitaan, eikä suurista sanoista

09.55 Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Oslo, mäkiosuus Yh­dis­te­tyn mä­kio­suus HS134. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

Ur­hei­lus­tu­dio

10.05 Uu­si Päi­vä

10.05 Uu­si Päi­vä

Onnea ei saa ostamalla

10.05 Ral­lin MM

10.25 A­way - Ba­li (x2)

Arki Aikuistumisia

A­way - Ba­li (x2)

Aikuistumisia Omaa aikaa ja irtipäästöjä

A­way - Ba­li (x4)

Omaa aikaa ja irtipäästöjä Oivalluksia Suurten kysymysten äärellä

10.25 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Kranjska Gora, miesten pujottelu Mies­ten pu­jot­te­lun en­sim­mäi­nen las­ku.

10.35 Uu­si Päi­vä

Silloin talo elää, kun vieraat käyvät

10.55 Hiih­don maail­man­cup

Oslo, miesten 50 km Mies­ten 50 km (p), yh­teis­läh­tö. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius.

11.10 Uu­si Päi­vä

11.20 Ral­lin MM

11.25 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

11.25 Rak­kau­den koo­di

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Spindleruv Mlyn, naisten suurpujottelu

11.25 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Raw Air, Oslo, naisten kilpailu Mä­ki­hy­pyn Raw Air -kier­tue, nais­ten kil­pai­lu HS134. Os­lo, Nor­ja.

11.35 Lip­pu rak­kau­teen

12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

Ensimmäisessä jaksossa kuullaan viime kauden perheiden kuulumisia

Sy­dän­su­ru­jen bio­lo­gia

Team Bachs­tad

Nik­lak­sen keit­tiös­sä

12.25 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

12.25 Uu­si Päi­vä

Töistään mies mainitaan, eikä suurista sanoista

12.25 Ur­hei­lus­tu­dio

12.35 Li­nen mu­ka­na maail­man ym­pä­ri

12.35 Hiih­don maail­man­cup

Oslo, naisten 30 km Nais­ten 30 km (p), yh­teis­läh­tö. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lam­pe­nius.

12.55 Dan­ne ja B­lec­kan

12.55 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Kiusaaja on kuningas

La­te­la

13.05 Karl Pil­king­ton: E­lä­män tar­koi­tus

Keho

13.15 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

13.15 Ur­hei­lus­tu­dio

13.25 Ke­hon­kie­li

13.25 Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, ek 1

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Kranjska Gora, miesten suurpujottelu Mies­ten suur­pu­jot­te­lun toi­nen las­ku.

13.45 Si­li­con Val­ley

Nik­lak­sen keit­tiös­sä

13.45 Kek­se­liäs nik­ka­ri

14.10 Vil­li kort­ti

Kuningaskotkia ja mäkimuotia

14.10 Sy­dän­su­ru­jen bio­lo­gia

14.25 Team Bachs­tad

Rikshalla halki Intian

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Spindleruv Mlyn, naisten suurpujottelu

Yh­dis­te­tyn maail­man­cup

Oslo, hiihto-osuus Yh­dis­te­tyn hiih­to-o­suus.

Ur­hei­lus­tu­dio

14.40 Lip­pu rak­kau­teen

14.40 Am­pu­ma­hiih­don MM

Ampumahiihdon MM, naisten takaa-ajokilpailu

14.50 Riis­ta­met­säl­lä

15

15.00 Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon

15.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni?

15.00 Ur­hei­lus­tu­dio

15.10 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Alman ensikäynti lääkärissä

15.10 Ral­lin MM

15.20 Riis­ta­met­säl­lä

Ur­hei­lus­tu­dio

Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Oslo, miesten kilpailu Mä­ki­hy­pyn Raw Air -kier­tue, mies­ten kil­pai­lu HS134. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

15.30 Uu­si Päi­vä

15.30 La­te­la

15.30 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Oslo, joukkuemäki Mä­ki­hy­pyn Raw Air -kier­tue, mies­ten jouk­kue­mä­ki HS134. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

15.40 Soh­va­pe­ru­nat

Vil­li kort­ti

Kuningaskotkia ja mäkimuotia

15.55 Noin vii­kon s­tu­dio

16.00 Noin vii­kon s­tu­dio

Miehet jotka vihaavat asiantuntijoita

16.00 Mo­der­nit mie­het

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

16.25 Uu­si Päi­vä

16.30 Uu­si Päi­vä

Parempi laiha sopu kuin lihava riita

Uu­si Päi­vä

Onnea ei saa ostamalla

Uu­si Päi­vä

Silloin talo elää, kun vieraat käyvät

Uu­si Päi­vä

Töistään mies mainitaan, eikä suurista sanoista

Muu­mi­laak­so

Kevätlaulu

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Kil­li ja Ki­ki, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ri­kun ja Ra­min ou­to ta­paus, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, Nei­ti E­ti­ket­ti se­kä Kal­len keit­tiö.

Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Rik­ke, Ky­nä kä­teen, Mau­no, Pik­ku Kiek­ko, Kuis­ke, Ast­ro­set ja Il­ta­sa­tu.

Pik­ku Kak­ko­nen

Sen­ja miet­tii, mi­tä yh­teis­tä on ko­pu­tuk­sel­la, ku­ra­lä­tä­köl­lä ja kaa­kaol­la.

Am­pu­ma­hiih­don MM

Ampumahiihdon MM, sekaviesti Am­pu­ma­hiih­don MM-kil­pai­lut, se­ka­vies­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ös­ter­sund, Ruot­si. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

Am­pu­ma­hiih­don MM

Ampumahiihdon MM, naisten pikakilpailu Am­pu­ma­hiih­don MM-kil­pai­lut, nais­ten pi­ka­kil­pai­lu. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ös­ter­sund, Ruot­si.

17.15 Ur­hei­lus­tu­dio

17.25 Am­pu­ma­hiih­don MM

Ampumahiihdon MM, miesten pikakilpailu Am­pu­ma­hiih­don MM-kil­pai­lut, mies­ten pi­ka­kil­pai­lu. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ös­ter­sund, Ruot­si. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

Am­pu­ma­hiih­don MM

Ampumahiihdon MM, miesten takaa-ajokilpailu Am­pu­ma­hiih­don MM-kil­pai­lut, mies­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu.

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Mi­kae­lin nai­set

Muu­mi­laak­so

Mi­kae­lin nai­set

18.10 Ca­sual­ty

Loppiainen Kau­si 25, 20/48. Lop­piai­nen. Ko­tion­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Kirs­ty te­kee par­haan­sa pi­tääk­seen työ­vi­reen yl­lä.

18.10 Ca­sual­ty

Harhoja Kau­si 25, 22/48. Har­ho­ja. Rut­hin maa­ni­nen käy­tös pa­he­nee, kun hän hoi­taa nuor­ta, hen­ki­ses­ti häi­riin­ty­nyt­tä po­ti­las­ta.

18.10 Hiih­don S­ki C­las­sics

En­ga­din S­ki­ma­rat­hon -o­sa­kil­pai­lu, 42 km. Ma­lo­ja - S-c­hanf, S­veit­si. Se­los­tus B­ror-E­rik Wal­le­nius.

18.25 Ca­sual­ty

Ruthin päivä Kau­si 25, 21/48. Rut­hin päi­vä. Rut­hia vai­vaa­vat e­del­li­sen il­lan se­ka­vat muis­ti­ku­vat.

18.25 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Lakulle suoja kanien verenvuototaudilta

18.35 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

18.40 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa (x5)

Team Whack iskee taloyhtiöön Team Whack varastaa identiteettisi Team Whack hyökkää autoosi Team Whack murtautuu älykotiisi Team Whack virittää WiFi-ansan

18.40 Ur­hei­lus­tu­dio

19.00 Luot­to­mies

19.00 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni? Mi­nun de­mo­ni?

19.00 Docs­top: Ky­ber­kos­to

Kak­si nuor­ta mies­tä kaa­toi u­sei­den suo­ma­lais­ten pank­kien ja me­dia­ta­lo­jen verk­ko­si­vut muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Ban­dy­lii­ga

Bandyliigan finaali Ban­dy­lii­gan lop­puot­te­lu. Se­los­tus B­ror-E­rik Wal­le­nius.

Noin vii­kon s­tu­dio

Look away: Qatarin kisat

19.10 Soh­va­pe­ru­nat

Ko­ti­soh­vil­la jän­ni­te­tään käm­me­net hi­koil­len, min­ne T­he Wall Suo­men pu­nai­set ja vih­reät pal­lot pomp­pi­vat täl­lä ker­taa.

Vil­li kort­ti

Kuningaskotkia ja mäkimuotia Ku­nin­gas­kot­ka las­keu­tuu Vil­lin kor­tin pa­nee­liin, jos­sa koh­taa ark­ki­vi­hol­li­sen­sa Kal­le Pa­lan­de­rin.

19.20 Luot­to­mies

19.30 Mo­der­nit mie­het

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni? Mi­nun de­mo­ni?

Luot­to­mies

19.30 Muu­mi­laak­so

Kevätlaulu Kau­si 1, 2/13. Ke­vät­lau­lu.

19.40 Pir­jo

19.45 Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12) O­sa 2/6. Tou­kon on­ni murs­kaan­tuu. Mi­ten lä­hei­set suh­tau­tu­vat Saa­ran uu­ti­seen?

19.55 UMK19

19.55 Noin vii­kon s­tu­dio

20.00 Muu­mi­laak­so

Kevätlaulu

I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Elää ja kuolla 8/10. E­lää ja kuol­la. Syn­ty­mi­nen ja kuo­le­mi­nen on käy­tän­nön syis­tä kiel­let­ty Huip­pu­vuo­ril­la.

Bo­dy Hack

Irakin erikoisjoukoissa Kau­si 2, 2/6. I­ra­kin e­ri­kois­jou­kois­sa. So­ta on ää­rim­mäi­nen haas­te ih­mi­sen fyy­si­sil­le ja hen­ki­sil­le ky­vyil­le.

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Lakulle suoja kanien verenvuototaudilta

20.00 Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, Power Stage - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu Mek­si­ko. Suo­ra Po­wer S­ta­ge -e­ri­kois­koe.

20.10 Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Sar­jan 7. kau­si.

20.20 UMK19

20.25 Pir­jo

20.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Alman ensikäynti lääkärissä

20.30 Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, ennakko Ral­lin MM-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu Mek­si­ko.

Noin vii­kon s­tu­dio

Look away: Qatarin kisat Ih­mi­soi­keuk­sia louk­kaa­vat maat me­ga­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­ji­nä.

20.45 Luot­to­mies

Shoppi.fi

20.55 UMK19

21

21.00 Mo­der­nit mie­het

Isä kateissa

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni? Mi­nun de­mo­ni?

Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12) O­sa 2/6. Tou­kon on­ni murs­kaan­tuu. Mi­ten lä­hei­set suh­tau­tu­vat Saa­ran uu­ti­seen? Ja ku­ka on Saa­ran lap­sen i­sä?

Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

Soh­va­pe­ru­nat

Soh­va­pe­ru­nat o­vat taas val­mii­na kom­men­toi­maan ja e­lä­mään kans­sa­si vii­kon te­le­vi­sio­tar­jon­taa. Sar­jan 7. kau­si.

Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, 2. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu Mek­si­ko.

21.25 Noin vii­kon s­tu­dio

21.30 Mis­sis­sip­pi G­rind

(2015) Kak­si uh­ka­pe­lu­ria läh­tee pe­li­mat­kal­le kier­tä­mään E­te­län o­sa­val­tioi­ta muut­taak­seen on­nen­sa suun­nan ja vel­kan­sa ra­hoik­si. Pääo­sis­sa Ben Men­del­sohn, Ryan Rey­nolds ja Sien­na Mil­ler. Oh­jaus An­na Bo­den ja Ryan F­leck (Cap­tain Mar­vel). (U­SA 2015)

La­te­la

Kau­si 5, 4/10. Pit­kän tais­te­lun jäl­keen Tau­nuk­seen saa­daan on­nis­tu­nees­ti a­sen­net­tua e­tuak­se­lis­to ja moot­to­ri.

21.30 Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, 3. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu Mek­si­ko.

21.50 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa (x6)

Team Whack iskee taloyhtiöön Team Whack varastaa identiteettisi Team Whack hyökkää autoosi Team Whack murtautuu älykotiisi Team Whack virittää WiFi-ansan Team Whack sabotoi mainosnäytön

Noin vii­kon s­tu­dio

Look away: Qatarin kisat

Ral­lin MM

Rallin MM, Meksiko, 1. päivän kooste Ral­lin MM-sar­jan kol­mas o­sa­kil­pai­lu Mek­si­ko.

22.00 Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Haluan kuolla Kau­si 2, 1/3. Ha­luan kuol­la.

22.00 Ral­lin SM

Rallin SM, Joensuu Koos­te ral­lin SM-sar­jan kol­man­nes­ta o­sa­kil­pai­lus­ta.

22.10 Bo­nus­per­he

Lisan salaisuus Kau­si 3, o­sa 2/10. Pat­rik ih­met­te­lee, mi­tä hä­nen i­sän­sä oi­kein ai­koo.

22.20 Lu­mi­lau­tai­lun MC

Mammoth Mountain, slopestyle S­lo­pes­ty­le. Mam­moth Moun­tain, Yh­dys­val­lat. Se­los­tus Sa­mi Saa­ren­pää.

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni? Mi­nun de­mo­ni?

22.30 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Minun demoni? Mi­nun de­mo­ni?

22.50 Mo­der­nit mie­het

Docs­top: Ky­ber­kos­to

22.50 Pir­jo

22.55 Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Haluan kuolla Kau­si 2, 1/3. Ha­luan kuol­la.

22.55 Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12) O­sa 2/6. Tou­kon on­ni murs­kaan­tuu. Mi­ten lä­hei­set suh­tau­tu­vat Saa­ran uu­ti­seen? Ja ku­ka on Saa­ran lap­sen i­sä?

Bo­dy Hack

Irakin erikoisjoukoissa Kau­si 2, 2/6. I­ra­kin e­ri­kois­jou­kois­sa. So­ta on ää­rim­mäi­nen haas­te ih­mi­sen fyy­si­sil­le ja hen­ki­sil­le ky­vyil­le.

23.15 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Kiusaaja on kuningas

Pir­jo

23.20 Mr. Ro­bot

unm4sk-pt1.tc

Noin vii­kon s­tu­dio

23.20 Mo­der­nit mie­het

23.25 Our Girl

23.45 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa

Y­le Li­ve

Scandinavian Music Group

Pi­ka­luis­te­lun maail­man­cup

Pikaluistelun MC, finaali Pi­ka­luis­te­lun MC fi­naa­li. En­sim­mäi­sen päi­vän kil­pai­lut. Salt La­ke Ci­ty, Yh­dys­val­lat.

Pi­ka­luis­te­lun maail­man­cup

Pikaluistelun MC, finaali Pi­ka­luis­te­lun MC fi­naa­li. Toi­sen päi­vän kil­pai­lut.
0

00.35 Si­li­con Val­ley