Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

05.25 Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Suomi - Ruotsi Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Ruot­si.

Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Suomi - Kazakstan Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Ka­zaks­tan.
6

06.52 Hei Taa­vi

Vil­ja­mi

06.53 Jää­kar­hu Ot­to

06.52 Hau Hau, Piip ja Ve­li

Sa­su

06.59 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan: Kaik­kien ai­ko­jen jou­lu

06.58 Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä

07.03 Her­tan maail­ma

07.03 Di­no­ju­na

07.04 Kal­len nal­le

07.09 Tuo­mon lau­lu

07.08 Ys­tä­vä­ni Ron­ja

07.11 Pip­sa Pos­sun jou­lu

07.17 Ka­ti O­zin ih­me­maas­sa

07.21 Pus­se

07.25 Al­bi Lu­miuk­ko pe­las­taa jou­lun

07.27 Nel­li ja Noo­ra

07.29 Nel­li ja Ii­ro

07.33 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.34 Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta

07.35 As­kar­rel­laan

07.39 Ni­pa ja Pe­te

07.38 Ok­to­nau­tit

07.36 Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.40 Nal­len tal­vi

07.44 Mi­mo­sa ja Len­nu

Tuo­mon lau­lu

07.49 Jou­lu­ka­len­te­ri: Mau­kan ja Väy­kän en­sim­mäi­nen jou­lu

07.49 Mim­mi Leh­mä ja Va­ris

07.51 Kerk­ko Kuk­ko

07.55 Ok­to­nau­tit ja jou­lun pe­las­tus­par­tio

07.58 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.57 Uu­la ja Kuu

08.00 Jou­lu­pu­kin Kuu­ma lin­ja

08.03 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

08.01 Te­te ja Ma­ma

08.05 F­luu­ga­lai­set

08.08 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

En­ni ja Roi

08.18 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.17 Sa­na-ark­ku

08.20 Mi­mi ja Lii­sa - jou­lu­va­lo­jen ar­voi­tus

08.23 Pe­ter Pan

08.23 Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na

08.24 Timp­pa

08.20 Ryh­mä Hau

08.28 Kaa­po

08.33 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Pet­te­ri Ka­nii­ni

08.35 Kas­per ja Lii­sa

Sa­tu­ja Soi­tos­ta

08.43 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

08.46 Jou­lu­pu­kin Kuu­ma lin­ja

Joulupukin Kuuma linja osa 2

E­hein ja ka­ve­rei­den tul­va­seik­kai­lu

08.46 Pus­se

08.45 Ret­ki-Roo­pe

Pii ja Po­ju

08.53 Ok­to­nau­tit ja O­pe­raa­tio Sy­vä­jää

08.58 P­la­neet­ta Kos­mo

08.58 Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.01 Ot­so ja so­pu­lit

Vii­dak­ko­jy­tä

09.08 Tuo­mon lau­lu

Vil­li tu­le­vai­suus

09.05 Näin meil­lä

09.13 Tont­tu Tol­jan­te­ri

09.11 F­rank­lin ja ys­tä­vät

Nin­ni ja Nes­to­ri

09.19 Ga­la­xi

09.17 Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 Kar­hun­met­säs­tä­jät

09.22 Soh­va­set

Täydellisen joulun metsästys

09.20 Aap­po ja Tööt

09.24 Si­mo

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

09.27 Te­na­vat

09.28 Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to

09.30 Ti­ke­ti Tok, tai­to­näy­tök­sen ai­ka

09.30 Mei­dän luok­ka

09.35 Näin meil­lä

09.39 Il­mo­jen kun­kut

09.44 Jou­lu­pu­kin Kuu­ma lin­ja

Joulupukin Kuuma linja osa 3

09.42 Bel­le ja Se­bas­tian

09.47 Tont­tu Tol­jan­te­ri

09.46 An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

09.53 Vilk­ki Ank­ka

09.54 Ti­pu Tou­hu­kas

09.58 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

09.57 Ga­la­xi so­mes­sa

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Aggressiivinen Viuhti-marsu

Ker­ran vii­kos­sa

Häät

10.04 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

10.03 Vii­dak­ko­jy­tä

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Manu-koira pissaa verta

Exp­lo­ring Earth

10.05 Puu Fu Tom

10.08 Vil­li tu­le­vai­suus

10.08 Pir­jo (x7)

Joku vanha tuttu Likainen Kokki Synttärit Hieroja onkin mies Punaiset Kalsarit Postinjakaja loukkaantuu Reppana kahvilassa

10.13 Ga­la­xi so­mes­sa

10.08 Vil­li tu­le­vai­suus

10.27 Suu­ri kar­kin­pu­do­tus­päi­vä

10.29 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

10.30 Jo­pet-s­how

Jopet show: Lahjakasta joulua

Jo­pet-s­how

10.32 Ga­la­xi so­mes­sa

10.31 Sa­tu­het­ki

10.30 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

10.31 Kar­vi­nen

10.44 Lu­lu ja leh­mä

10.41 Pir­jo

10.47 Jou­lu­pu­kin Kuu­ma lin­ja

Joulupukin Kuuma linja osa 4

10.45 Mat­ti Maan­tie­rot­ta

Tans­sia

Cheerleadingin SM

Je­re Leh­ti­nen #26

10.51 Sa­tu­het­ki

11.00 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la

Potilasehdokas Tärkeintä on olla vahingoittamatta 1/2

11.04 Tont­tu Tol­jan­te­ri

11.11 Tont­tu Tol­jan­te­ri

11.15 Ur­hei­lus­tu­dio

11.20 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la

Tärkeintä on olla vahingoittamatta 2/2

11.23 Suo­men Ur­hei­lu­gaa­la

11.25 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Semmering, naisten suurpujottelu

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Semmering, naisten pujottelu

11.32 Lu­miuk­ko

11.45 Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Slovakia - Suomi Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu S­lo­va­kia - Suo­mi.

11.58 Pik­ku pe­ru­nat

12

12.00 Lu­miuk­ko ja lu­mi­koi­ra

Röl­lin sy­dän

(Suo­mi, 2007) Men­nin­käis­ten met­sä ki­vet­tyy, py­säyt­tääk­seen tu­hon on Men­nin­käis­ten ja Röl­lien löy­det­tä­vä maa­gi­nen sy­dän Tal­ven maas­ta.

Pik­ku Kak­ko­sen las­ten­kon­sert­ti

Talven ihmemaa

12.20 Ni­ko 2 - len­tä­jä­vel­jek­set

12.20 Ur­hei­lus­tu­dio

12.25 Jou­lu­puk­ki ja noi­ta­rum­pu

12.25 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bormio, miesten syöksylasku

12.40 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Bormio, miesten super-G

12.50 Ta­ri­noi­ta maail­mal­ta

13.00 Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

13.15 Ka­don­nut: Jou­lu­puk­ki -e­lo­ku­va

Nel­jä las­ta on saa­nut kut­sun ta­paa­mi­seen Jou­lu­pu­kin kans­sa.

13.15 Ur­hei­lus­tu­dio

13.20 Lu­mi­ku­nin­ga­tar

Ger­dan täy­tyy pe­las­taa ys­tä­vän­sä Kai a­jois­sa Lu­mi­ku­nin­gat­ta­ren pau­lois­ta, en­nen kuin tä­män sy­dän jää­tyy i­kia­joik­si, H.

13.30 Tis­sit

13.35 Myrs­ky

(Suo­mi 2008) Suo­ma­lai­nen per­hee­ni­sä koh­taa i­tä­ber­lii­ni­läi­sel­lä to­ril­la koi­ran­pen­nun, jo­ta ol­laan ai­keis­sa lo­pet­taa.

13.40 Ur­hei­lus­tu­dio

Hiih­don maail­man­cup

Tour de Ski, Dobbiaco, naisten 10 km

13.50 Rou­va va­rap­re­si­dent­ti

Peruskiven muuraus

14.15 On­ne­li ja An­ne­li

(Suo­mi 2013) On­ne­li ja An­ne­li saa­vat kil­til­tä rou­va Ruu­su­puul­ta o­man ta­lon.

14.20 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Semmering, naisten suurpujottelu

14.25 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Semmering, naisten pujottelu

14.45 Ni­ko - len­tä­jän poi­ka

(Suomi 2008). Ni­ko us­koo i­sän­sä o­le­van yk­si Jou­lu­pu­kin Len­tä­vis­tä Po­rois­ta.

14.50 Ni­ko 2 - len­tä­jä­vel­jek­set

14.55 Ur­hei­lus­tu­dio

15

15.15 Sop­pa­lin­nan sa­la­seu­ra

Sop­pa­lin­nan kau­pun­kiin le­viää sa­la­pe­räi­nen myrk­ky, jo­ka muut­taa ai­kui­set lap­sik­si.

15.20 Ur­hei­lus­tu­dio

15.25 Hiih­don maail­man­cup

Tour de Ski, Dobbiaco, sprintit

15.30 Hol­by Ci­tyn sai­raa­la

Entinen idoli

15.35 Me Ros­vo­lat

E­lo­ku­va 10-vuo­tiaas­ta Vil­jas­ta jo­ka tu­lee e­reh­dyk­ses­sä maan­tie­ros­vo­jen nap­paa­mak­si.

15.40 Hiih­don maail­man­cup

Tour de Ski, Dobbiaco, miesten 15 km

16.04 Her­tan maail­ma

16.05 Jou­lu­ka­len­te­ri: Mau­kan ja Väy­kän en­sim­mäi­nen jou­lu

16.10 Pik­ku Kak­ko­sen las­ten­kon­sert­ti

Talven ihmemaa

16.15 Jou­lu on taas!

16.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen

17.10 Ur­hei­lus­tu­dio

17.15 Ur­hei­lus­tu­dio

17.25 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Keski-Euroopan mäkiviikko: Oberstdorf Kes­ki-Eu­roo­pan mä­ki­viik­ko.

Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Keski-Euroopan mäkiviikko: Oberstdorf Kes­ki-Eu­roo­pan mä­ki­viik­ko.

17.30 Uu­si päi­vä (x2)

Melkein kolmet jäähyväiset Melkein kolmet häät

17.57 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Ka­ne­lia kai­na­loon, Ta­tu ja Pa­tu!

Röl­li ja kaik­kien ai­ko­jen sa­lai­suus

Van­ha Röl­li ja nuo­ri Juu­rak­ko-tyt­tö läh­te­vät löy­tö­ret­kel­le koh­ti tun­te­ma­ton­ta.

Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Suomi - Ruotsi Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Ruot­si.

Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Suomi - Kazakstan Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Ka­zaks­tan.

19.00 Y­le Uu­ti­set

19.05 Ur­hei­lu­ruu­tu

19.10 La­te Lam­mas -e­lo­ku­va

La­te kump­pa­nei­neen seik­kai­lee pit­käs­sä e­lo­ku­vas­sa, jos­sa lam­mas­kat­ras pää­tyy en­sim­mäis­tä ker­taa ti­lan ul­ko­puo­lel­le - ja vie­lä­pä suur­kau­pun­kiin.

19.12 Pir­jo (x5)

Biojäteastia Tuplataksi Perintö Kuka pelkää mustekalaa Huono elokuva

19.25 Jo­pet-s­how

19.30 Luot­to­mies (x8)

Rännimiehet Lastenhoito Valerakastaja Parantaja Teatteriretki Tyttöystävä Auringonpolttamat Shoppi.fi

Kum­me­li

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Manu-koira pissaa verta

19.30 Big Ga­me

Kun Air For­ce O­ne pu­toaa e­rä­maa­han Poh­jois-Suo­mes­sa, A­me­ri­kan p­re­si­den­tin koh­ta­lo on 13-vuo­tiaan suo­ma­lais­po­jan kä­sis­sä.

19.40 Kyl­lä läh­tee 1993!

19.50 Kä­te­vän e­män­nän juh­lat

20.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Manu-koira pissaa verta

Päin sei­nää

Es­si on yk­sin­huol­ta­ja, jon­ka pin­na pa­laa her­käs­ti.

Noah

(U­SA 2014) A­po­ka­lyp­ti­sen tul­van lä­hes­tyes­sä Noah saa maail­man luo­jal­ta teh­tä­väk­seen e­lä­män rip­pei­den pe­las­ta­mi­sen.

20.15 Sis­kon­pe­ti

Musta joulu

20.30 Hä­rö­lä

20.35 Luot­to­mies

20.54 Pir­jo

21

21.00 FO­MO LI­VE

Live 8: Muuttuiko maailma tänä vuonna paremmaksi?

Kou­kus­sa

21.02 Pir­jo (x7)

Biojäteastia Tuplataksi Perintö Kuka pelkää mustekalaa Huono elokuva Tyttöjen tupa Parempi tarjous

21.00 Vo­gue Wil­liams: So­ke­ri­deit­tai­lu

21.05 Luot­to­mies

21.30 Hä­rö­lä

21.30 Kä­te­vän e­män­nän juh­lat

21.39 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

21.50 Y­le Uu­ti­set

21.55 Y­le Uu­ti­set

Sis­kon­pe­ti

Musta joulu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.55 Y­le Uu­ti­set

22.00 Y­le Li­ve: Coldp­lay Li­ve in Sao Pau­lo

Coldp­layn mah­ta­va s­ta­dion­keik­ka ku­vat­tiin kah­te­na il­ta­na 17 ka­me­ral­la Sao Pau­los­sa mar­ras­kuus­sa 2017 y­li 100 tu­han­nen hur­moi­tu­neen kat­so­jan to­dis­taes­sa s­pek­taak­ke­lia.

22.00 FO­MO LI­VE

Live 8: Muuttuiko maailma tänä vuonna paremmaksi?

Mar­kus vs. maail­ma

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Kou­kus­sa

22.10 T­he O­nes Be­low - a­la­ker­ta­lai­set

Lau­ra Birn jän­nä­ris­sä, jos­sa kah­den per­heen­li­säys­tä o­dot­ta­van lon­too­lai­sen naa­pu­ri­pa­ris­kun­nan vä­lit al­ka­vat ke­hit­tyä vaa­ral­li­seen suun­taan.

22.15 Y­le Li­ve: Ju­ha Ta­pio

22.25 Ba­tes Mo­tel

Napanuora

22.45 Ker­ran vii­kos­sa

22.50 Päin sei­nää

Es­si on yk­sin­huol­ta­ja, jon­ka pin­na pa­laa her­käs­ti.

22.51 Pir­jo

22.55 Hä­rö­lä

23.10 Hä­rö­lä

23.10 Luot­to­mies (x8)

Rännimiehet Lastenhoito Valerakastaja Parantaja Teatteriretki Tyttöystävä Auringonpolttamat Shoppi.fi

23.15 Kou­kus­sa

23.20 Y­le Li­ve

Paperi T

23.35 Nuo­ret ja lu­paa­vat (x2)

23.35 FO­MO LI­VE

Live 8: Muuttuiko maailma tänä vuonna paremmaksi?
0

00.00 Rou­va va­rap­re­si­dent­ti

Peruskiven muuraus

00.01 Mar­kus vs. maail­ma

00.22 FO­MO S­HORT

00.25 Y­leX­Pop

Mikael Gabriel

00.30 Girls

Namuja

01.15 Suo­men Ur­hei­lu­gaa­la

01.20 Jää­kie­kon nuor­ten MM

Jääkiekon U20 MM-kilpailut Slovakia - Suomi Jää­kie­kon U20 MM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu S­lo­va­kia - Suo­mi.
3