Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

5

06.52 Met­kat Me­si­läi­set

Vil­ja­mi

06.52 Lu­do­vic

06.53 Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na

Timp­pa

06.52 Hau Hau, Piip ja Ve­li

06.53 Hyr­rä­päät

06.58 Ku­mi­na­ku­ja 19

Tit­ta Pik­ka­nen

Moh­ve­lit

Kim ja Kai

07.04 Di­no­ju­na

An­nii­na Bal­le­ri­na

Nel­jä ne­nää

07.05 Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä

Ni­pa ja Pe­te

Nal­le

07.14 Tin­ga Tin­ga -ta­ri­nat

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.14 P­la­neet­ta Kos­mo

07.10 Sa­tu­ja Soi­tos­ta

07.18 Tie­don­jy­vä

Kerk­ko Kuk­ko

07.22 Nin­ni ja Nes­to­ri

07.27 Ast­ro­set

Pus­se

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.29 Nel­li ja Noo­ra

Nel­li ja Ii­ro

07.33 F­luu­ga­lai­set

07.30 F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

As­kar­rel­laan

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Tilk­ku­pei­ton ta­ri­noi­ta

07.37 Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.41 Ryh­mä Hau

07.44 Ri­ku ja Ra­mi

Si­mo

07.40 Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

Ok­to­nau­tit

07.46 Mi­mo­sa ja Len­nu

07.48 Vilk­ki Ank­ka

07.48 Mim­mi Leh­mä ja Va­ris

07.54 Kaa­po

07.57 Ve­ka­rat

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Il­mo­jen kun­kut

07.56 Uu­la ja Kuu

8

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.02 Puu Fu Tom

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

08.02 Te­te ja Ma­ma

08.07 Las­sie

08.05 An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

08.08 Ryh­mä Hau

08.10 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Vii­dak­ko­jy­tä

08.25 Pe­ter Pan

08.28 Te­na­vat

Kar­vi­nen

08.26 Vil­li tu­le­vai­suus

08.30 Un­na Jun­ná

08.33 Pet­te­ri Ka­nii­ni

08.31 Pii ja Po­ju

08.36 Näin meil­lä

Lu­lu ja leh­mä

08.44 Vii­ru ja Pe­so­nen

Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Näin Nor­jas­sa

Näin Nor­jas­sa

Näin Nor­jas­sa

Näin Nor­jas­sa

Näin Nor­jas­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

09.00 Ca­sual­ty

Jayn voitto Yksinään.

Ca­sual­ty

Tunteet pinnassa Uusien suunnitelmien aika

Ca­sual­ty

Pahin viholliseni

Ot­so ja so­pu­lit

Aap­po ja Tööt

09.08 Pe­ter Pan

Näin meil­lä

09.22 Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to

09.31 Mei­dän luok­ka

09.33 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

09.50 Näin Nor­jas­sa

Ur­hei­lu­hul­lut

Ga­la­xi so­mes­sa

10.00 Mat­ka­pas­si: 20 vuot­ta maail­man ym­pä­ri

Puola Saint Helenan saari

Mat­ka­pas­si: 20 vuot­ta maail­man ym­pä­ri

Suuret moskeijat

Mat­ka­pas­si: 20 vuot­ta maail­man ym­pä­ri

Delhi ja Agra Etelä-Amerikan kierros

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tullikoirien työterveystarkastus

Uu­si päi­vä (x2)

Murtumispiste Valtaistuinpeli

10.30 Jen­ny+

Yhteiskunnalla on syömishäiriö

10.53 Pir­jo

10.53 Pir­jo

Pir­jo

11

11.00 Au pai­rit Mia­mis­sa

Jäähyväisten aika

Pet­ra saa vau­van (x8)

Raskaana! Parisuhdeneuvoja Rooleja ja leikkiä Maallemuutto Vaippoja vai seksiä? Ura, äitiys, urautuminen Synnytys Vauvaonnea

11.00 Pet­ra saa vau­van

Parisuhdeneuvoja Rooleja ja leikkiä

Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Levi, naisten pujottelu Levi, miesten pujottelu

11.32 Rac­hel K­hoo: Ruo­ka­tu­liai­sia Aust­ra­lias­ta

11.30 Rac­hel K­hoo: Ruo­ka­tu­liai­sia Aust­ra­lias­ta

11.54 Pir­jo

Noin vii­kon s­tu­dio

12.00 Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

Vakoilijan poika

12.00 Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Äi­tiys­sok­ki

12.15 A­way - Ba­li

Mun ihmiset

Uu­si päi­vä

12.30 Jä­täm­me jää­hy­väi­set

Vi­ta ja Wan­da

Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä

Se­ka­sin

12.45 Kim­mo

Ko­ti­maa Ko­so­vo-Suo­mi

He­te­maj´n si­sa­ruk­set o­li­vat lap­sia, kun per­he pa­ke­ni vai­noa Ko­so­vos­ta Suo­meen 1992. Mi­ten e­lää kah­den kult­tuu­rin pu­ris­tuk­ses­sa ja löy­tää kei­not me­nes­tyä? (1992)

Pir­jo

Noin vii­kon s­tu­dio

13.00 Me­ri­mie­het

13.00 I­kui­ses­ti nuo­ri

To­bias lei­poo maail­mal­la

Balilla Tobiaksen taidot punnitaan.

Team Bachs­tad

Team Bachstad idänreitillä

13.10 Soh­va­pe­ru­nat

13.21 Pir­jo (x2)

13.30 Jä­täm­me jää­hy­väi­set

13.30 A­way - Ba­li

Mun ihmiset

13.40 I­kui­ses­ti nuo­ri

13.46 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

14

14.00 Gi­nan maail­ma

14.00 Ruo­ka­mat­kai­lua

Kek­se­liäs nik­ka­ri

14.00 Alp­pi­hiih­don maail­man­cup

Levi, naisten pujottelu Levi, miesten pujottelu

14.06 Pir­jo

14.15 Ker­ran vii­kos­sa

14.30 Ä­lä ko­kei­le tä­tä ko­to­na

Lipun nostaminen salkoon ei vie kauan, kun käytössä ovat oikeat välineet

14.40 Ve­gard Ul­vang ja Luo­teis­väy­län sa­lai­suus

Rou­va va­rap­re­si­dent­ti

Oikeus

14.50 Rac­hel K­hoo: Ruo­ka­tu­liai­sia Aust­ra­lias­ta

15.00 Noin vii­kon s­tu­dio

15.00 Me­ri­mie­het

15.10 Hul­lu­na moot­to­ri­kelk­kai­luun

Sarja alkaa.

Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Ydinperhe on kuollut

15.15 Hä­rö­lä

15.15 Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix

Miesten ja jäätanssin vapaaohjelmat

Pe­li­päi­vä

15.23 Pir­jo

Pir­jo

15.30 Uu­si päi­vä (x3)

Päätöksiä Lähentelyä Valkolakit

15.30 Vil­li kort­ti

Härkää sarvista

Noin vii­kon s­tu­dio

15.40 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Ydinperhe on kuollut

15.40 Kim­mo

15.44 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

15.55 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Wisla, miesten mäkihyppy

16.00 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

16.05 Ker­ran vii­kos­sa

Keep Calm and Go­gi

16.30 Uu­si päi­vä

Murtumispiste Valtaistuinpeli

Uu­si päi­vä

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tullikoirien työterveystarkastus

16.55 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Wisla, miesten joukkuemäki
17

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen

17.50 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

18.00 Ne­nä­päi­vä

Nenäsirkus

Näin Nor­jas­sa

Se tyy­li

Näin Nor­jas­sa

Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix

Miesten ja parien lyhytohjelmat sekä jäätanssin rytmitanssi

Noin vii­kon s­tu­dio

18.05 Hä­rö­lä

18.10 Ca­sual­ty

Yksinään.

Ca­sual­ty

Tunteet pinnassa Uusien suunnitelmien aika

18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tullikoirien työterveystarkastus

18.49 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

18.55 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Wisla, miesten mäkihypyn karsinta

19.00 Kim­mo

Hä­rö­lä

Doc­tor W­ho

Punjabin demonit

Y­le Uu­ti­set

19.10 Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix

Taitoluistelun GP 5 Venäjä: Parien vapaaohjelma

Vil­li kort­ti

19.23 Pir­jo

19.30 Unc­le

Takaa-ajatuksia

Jen­ny+

Yhteiskunnalla on syömishäiriö

19.50 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

20

20.00 Uu­si päi­vä

Murtumispiste Valtaistuinpeli

Uu­si päi­vä

20.01 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tullikoirien työterveystarkastus

20.00 Soh­va­pe­ru­nat

20.05 Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix

Taitoluistelun GP 5 Venäjä: Naisten lyhytohjelma

Pir­jo

20.25 Kä­si­pal­lon Mes­ta­rien lii­ga

Käsipallon Mestarien liiga Ademar León - Cocks Kä­si­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan ot­te­lu A­de­mar León - Rii­hi­mäen Cocks.

20.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Sähisevä Sissi

Ker­ran vii­kos­sa

Ca­tast­rop­he

Hä­rö­lä

20.35 Noin vii­kon s­tu­dio

20.48 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la

Se­ka­sin

20.54 Pir­jo

Pir­jo

21.00 Hä­rö­lä

FO­MO LI­VE

Kou­kus­sa

Vil­li kort­ti

Soh­va­pe­ru­nat

21.00 Noin vii­kon s­tu­dio

Noin vii­kon s­tu­dio

21.25 Jen­ny+

Yhteiskunnalla on syömishäiriö

21.25 A­way - Ba­li

21.45 Jal­ka­pal­lon U17 tyt­tö­jen MM

FIFAn jalkapallon U17 tyttöjen MM Uusi-Seelanti - Suomi FI­FAn jal­ka­pal­lon U17 tyt­tö­jen MM-kil­pai­lut, ot­te­lu Uu­si-See­lan­ti - Suo­mi.

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

22.00 FO­MO LI­VE

Noin vii­kon s­tu­dio

FTW Li­ve

FTW Live x Rainbow Six Siege A­lek­si "Mr­Jal­lu101" Ko­li ja a­sian­tun­ti­ja­vie­ras Raus­ki se­los­ta­vat Rain­bow Six: Sie­ge -pe­lin tiuk­kaa fi­naa­lia.

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Ne­nä­päi­vä

Nenäshow

22.10 Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix

Taitoluistelun GP 5 Venäjä: naisten vapaaohjelmat Tai­to­luis­te­lun G­rand P­rix, nais­ten va­paaoh­jel­ma, Mos­ko­va, Ve­nä­jä.

T­he­roux ja al­ko­ho­lin ki­rous

22.25 Ba­tes Mo­tel

Kätketty totuus

22.45 Lon­don S­py

23

23.00 Vil­li kort­ti

23.05 Nuo­ret ja lu­paa­vat (x2)

23.10 P­rey

23.10 Girls

Rakkaustarinoita

23.40 Unc­le

23.45 A­voi­me­na

Christian pelkää sänkyhommia

23.45 Kou­kus­sa

23.50 Kou­kus­sa

23.55 Girls

Rakkaustarinoita

00.05 A­way - Ba­li

Mun ihmiset

00.25 Unc­le

Takaa-ajatuksia

00.35 Rou­va va­rap­re­si­dent­ti

Oikeus

00.35 Kim­mo

2