Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

06.50 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Tou­huk­kaat

Jää­kar­hu Ot­to

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Sa­su

07.00 Her­tan maail­ma

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

07.00 O­li­via

07.05 Pop­pe­li­kum­pu

07.05 Ni­pa ja Pe­te

Hei Taa­vi

07.10 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.10 Rei­ma Räis­ke

07.10 Em­mi ja Ku­ru

07.15 Tie täh­tiin

Lu­do­vic

Kerk­ko Kuk­ko

Po­pi Kis­sa

07.20 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.20 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Mu­ru

Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

07.25 Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

F­luu­ga­lai­set

F­rank­lin ja ys­tä­vät

Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu

07.30 Kil­len kimp­pa­kyy­ti

07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Haus­kan met­säs­tä­jät

07.35 Ok­to­nau­tit

Mi­tä ih­met­tä?

Sa­na-ark­ku

Si­mo

07.45 Pus­se

07.45 Vilk­ki Ank­ka

07.45 Maail­man sa­tu­ja

07.50 Kaa­po

07.50 En­ni ja Roi

07.55 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

As­kar­rel­laan

07.55 Puu Fu Tom

An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

Te­te ja Ma­ma

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

Mi­mo­sa ja Len­nu

08.05 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

Ryh­mä Hau

08.10 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.10 Kap­tee­ni Ka­ri

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mo­raa­li­mit­ta­ri

08.25 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

08.30 Un­na Jun­ná

08.30 Näin meil­lä

08.30 Pet­te­ri Ka­nii­ni

On­ne­li, An­ne­li ja Sa­la­pe­räi­nen muu­ka­lai­nen

08.40 Lu­lu ja leh­mä

08.40 Pii ja Po­ju

08.45 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Ga­la­xi so­mes­sa

Muu­mi­laak­so

Näin Nor­jas­sa

Ga­la­xi so­mes­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Salaisuuksia ja valheita

09.00 Ca­sual­ty

Uusi alku Häpeä Hetki ennen putoamista

Ot­so ja so­pu­lit

Näin meil­lä

09.05 Vii­dak­ko­jy­tä

09.10 Ca­sual­ty

Vainoharhainenko?

09.10 Kar­vi­nen

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 Ga­la­xin Pal­lo

Galaxin Pallo 2019: Jalkapallo-karsinta

Fo­ta­rit

09.35 Bel­le ja Se­bas­tian

09.45 Uu­si Päi­vä

Ei kahta ilman kolmatta

09.45 Uu­si Päi­vä

Kolmas kerta toden sanoo

Uu­si Päi­vä

Oma maa mansikka

Uu­si Päi­vä

Ei kahta ilman kolmatta

09.45 Lai­ta it­tes li­koon

10.00 Uu­si Päi­vä

Ympäri käydään, yhteen tullaan

10.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet

Muu­mi­laak­so

10.15 Luot­to­mies

10.15 Luot­to­mies

Uu­si Päi­vä

10.15 Ral­lin MM

10.30 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa (x2)

Lip­pu rak­kau­teen

Rak­kau­den koo­di

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

10.30 Ur­hei­lus­tu­dio

Ur­hei­lus­tu­dio

10.40 Uu­si Päi­vä

Kolmas kerta toden sanoo

10.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

10.55 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Planica, miesten joukkuemäki Mies­ten jouk­kue­mäen kil­pai­lu, len­to­mä­ki HS240. P­la­ni­ca, S­lo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Planica, miesten lentomäen kilpaillu Len­to­mä­ki HS240, mies­ten kil­pai­lu. P­la­ni­ca, S­lo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.

11.00 Sy­dän­su­ru­jen bio­lo­gia

Li­nen mu­ka­na maail­man ym­pä­ri

Kek­se­liäs nik­ka­ri

11.10 Uu­si Päi­vä

Oma maa mansikka

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Karl Pil­king­ton: E­lä­män tar­koi­tus

Aika 6/6. Ai­ka.

11.40 Docs­top: Team W­hack - kaik­ki on hak­ke­roi­ta­vis­sa

Uu­si Päi­vä

11.50 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Planica, miesten lentomäen karsinta

Uu­si Päi­vä

12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

12.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet

12.20 Nik­lak­sen keit­tiös­sä

12.30 Team Bachs­tad

Rikshalla halki Intian

12.30 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, naisten vapaaohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, nais­ten va­paaoh­jel­ma.

12.45 Ur­hei­lus­tu­dio

13.00 Dan­ne ja B­lec­kan (x2)

Danne ja Bleckan

13.00 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

13.00 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, miesten vapaaohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut mies­ten va­paaoh­jel­ma. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni. Se­los­tus A­nu­lii­sa Uo­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ma­rian­ne Ny­man.

Ur­hei­lus­tu­dio

13.10 Luot­to­mies

13.20 Riis­ta­met­säl­lä

Bol­ly­wood S­ty­le Fin­land

A­li­na i­däs­sä

Trump-wannabe ja vegaanilohturuokaa

13.20 Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

MC-finaali, Tshaikovski, naisten kilpailu Mä­ki­hy­pyn maail­man­cu­pin fi­naa­li, nais­ten kil­pai­lu HS102. Ts­hai­kovs­ki, Ve­nä­jä.

13.30 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

13.30 Ke­hon­kie­li

13.50 Pir­jo

13.50 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Paha pilleri?

14.00 Si­li­con Val­ley

Her­kul­li­nen Tos­ca­na

14.10 Sy­dän­su­ru­jen bio­lo­gia

14.25 Vi­hai­nen mar­su

Uu­si Päi­vä

14.25 Team Bachs­tad

14.25 Ur­hei­lus­tu­dio

14.35 Pir­jo

14.40 Vil­li kort­ti

Punttia ja yleisurheilua

Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Paha pilleri?

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Sytostaatteja ja piilokiveksiä

14.40 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, jäätanssin rytmitanssi

14.40 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, naisten yhteislähtö Nais­ten yh­teis­läh­tö. Os­lo, Nor­ja.

14.50 U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Tässäks tää nyt oli?

14.50 Ur­hei­lus­tu­dio

15

15.10 A­li­na i­däs­sä

Vil­li kort­ti

Punttia ja yleisurheilua

15.10 Hiih­don maail­man­cup

Quebec, naisten 10 km Maail­man­cu­pin fi­naa­li. Nais­ten 10 km (p), yh­teis­läh­tö.

15.25 La­te­la

Mä­ki­hy­pyn maail­man­cup

Planica, miesten lentomäen kilpailu Len­to­mä­ki HS240, mies­ten kil­pai­lu.

15.25 Hiih­don maail­man­cup

Quebec, naisten 15 km, takaa-ajo Nais­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu. 10 km (v). Que­bec, Ka­na­da.

15.35 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Miltä tuntuu vetää kamaa?

Soh­va­pe­ru­nat

15.55 Uu­si Päi­vä

Kolmas kerta toden sanoo

Mo­der­nit mie­het

15.55 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, naisten takaa-ajokilpailu Nais­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu.

16.05 Noin vii­kon s­tu­dio

16.20 Uu­si Päi­vä

Ei kahta ilman kolmatta

Uu­si Päi­vä

Ympäri käydään, yhteen tullaan

16.20 Uu­si Päi­vä

Oma maa mansikka

16.20 Ur­hei­lus­tu­dio

16.30 Pir­jo

16.35 Muu­mi­laak­so

16.35 Ur­hei­lus­tu­dio

Hiih­don maail­man­cup

Quebec, miesten takaa-ajokilpailu Mies­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu, 15 km (v).

16.50 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet

16.50 Hiih­don maail­man­cup

Quebec, miesten 15 km Mies­ten 15 km (p), yh­teis­läh­tö. Que­bec, Ka­na­da.

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa oh­jel­mat Kil­li ja Ki­ki, Ru­no­ja & ru­si­noi­ta, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ri­kun ja Ra­min ou­to ta­paus, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä se­kä Kal­len keit­tiö.

Pik­ku Kak­ko­nen

17.20 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, naisten pikakilpailu Nais­ten pi­ka­kil­pai­lu. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, miesten pikakilpailu Mies­ten pi­ka­kil­pai­lu. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv.

17.20 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, miesten yhteislähtö Mies­ten yh­teis­läh­tö. Os­lo, Nor­ja. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.

17.45 Ur­hei­lus­tu­dio

Tal­viur­hei­lun et­kot, kil­pai­lut ja jat­kot.

17.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siik­ki­vi­deot

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

18

18.00 Mi­kae­lin nai­set

Muu­mi­laak­so

Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, parien lyhytohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, pa­rien ly­hy­toh­jel­ma.

18.10 Ca­sual­ty

Salaisuuksia ja valheita Kau­si 25, 30/48. Sa­lai­suuk­sia ja val­hei­ta.

18.10 Am­pu­ma­hiih­don maail­man­cup

Oslo, miesten takaa-ajokilpailu Mies­ten ta­kaa-a­jo­kil­pai­lu. Os­lo, Nor­ja.

Ur­hei­lus­tu­dio

18.25 Ca­sual­ty

Vainoharhainenko? Kau­si 25, 31/48. Vai­no­har­hai­nen­ko?

18.25 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, loppunäytös Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, lop­pu­näy­tös. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni. Se­los­tus A­nu­lii­sa Uo­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ma­rian­ne Ny­man.

18.45 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, naisten lyhytohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, nais­ten ly­hy­toh­jel­ma. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni. Se­los­tus A­nu­lii­sa Uo­ti­la.

Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, parien vapaaohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, pa­rien va­paaoh­jel­ma. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni. Se­los­tus A­nu­lii­sa Uo­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ma­rian­ne Ny­man.

18.45 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, jäätanssin vapaatanssi Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, jää­tans­sin va­paa­tans­si. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni. Se­los­tus A­nu­lii­sa Uo­ti­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ma­rian­ne Ny­man.

18.55 Pir­jo

19.05 Soh­va­pe­ru­nat

Rak­kaut­ta on il­mas­sa, kun Soh­va­pe­ru­nat tu­tus­tu­vat Suo­men uu­teen Bac­he­lo­riin ja tu­le­viin t­ref­fi­kump­pa­nei­hin.

19.05 Hiih­don maail­man­cup

Quebec, sprintit Maail­man­cu­pin fi­naa­li. Sp­rint­ti­hiih­dot. Que­bec, Ka­na­da. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mi­kael Oi­vo.

19.15 Vil­li kort­ti

Punttia ja yleisurheilua Suo­men me­nes­ty­neim­piin y­lei­sur­hei­li­joi­hin kuu­lu­va Noo­ra­lot­ta Ne­zi­ri vaih­taa so­ta­ta­ri­noi­ta yh­des­sä pa­ne­lis­tien kans­sa.

20.00 Muu­mi­laak­so

Kelluva teatteri

I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Jäätynyt helvetti 10/10. Jää­ty­nyt hel­vet­ti.

Bo­dy Hack

Kiinan kungfu-mestarit Kau­si 2, 4/6. Kii­nan kung­fu-mes­ta­rit.

20.15 Pir­jo

Biojäteastia

20.15 Tai­to­luis­te­lun MM

Taitoluistelun MM, miesten lyhytohjelma Tai­to­luis­te­lun MM-kil­pai­lut, mies­ten ly­hy­toh­jel­ma. Sai­ta­ma, Ja­pa­ni.

20.15 Bo­dy Hack

Kiinan kungfu-mestarit Kau­si 2, 4/6. Kii­nan kung­fu-mes­ta­rit. Kung­fu tar­koit­taa Kii­nas­ta läh­töi­sin o­le­via tais­te­lu­la­je­ja, joil­la on maas­sa tu­han­sien vuo­sien pe­rin­teet.

20.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Sytostaatteja ja piilokiveksiä

20.30 Soh­va­pe­ru­nat

Täl­lä vii­kol­la ko­ti­soh­vil­la kan­nus­te­taan Kymp­pi­ton­ni­ve­te­raa­ni Ni­ko Saa­ris­ta ja poh­di­taan mi­tä lap­se­si te­ki­si kark­ki­kul­hon ää­rel­lä.

20.45 Noin vii­kon s­tu­dio

Suo­mi­LO­VE

20.55 Pir­jo

21

21.00 Mo­der­nit mie­het

Lähes kuollut mummo

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Tässäks tää nyt oli? Täs­säks tää nyt o­li?

Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12) O­sa 4/6. Saa­ra ja Mat­ti y­rit­tä­vät so­pia sään­tö­jä a­vus­ta­jan vä­li­tyk­sel­lä.

Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

Soh­va­pe­ru­nat

Täl­lä vii­kol­la ko­ti­soh­vil­la kan­nus­te­taan Kymp­pi­ton­ni­ve­te­raa­ni Ni­ko Saa­ris­ta ja poh­di­taan mi­tä lap­se­si te­ki­si kark­ki­kul­hon ää­rel­lä.

21.00 Noin vii­kon s­tu­dio

Vastuunkantajat

21.20 Noin vii­kon s­tu­dio

21.20 Rud­der­less

(2014) Sam löy­tää e­des­men­neen poi­kan­sa te­ke­miä bii­se­jä ja al­kaa e­sit­tää nii­tä muu­ta­man nuo­ren kans­sa. Ka­pak­ka­bän­din suo­sio kas­vaa mut­ta me­nes­tyk­sen ta­kaa löy­tyy yl­lät­tä­vä sa­lai­suus. Pääo­sis­sa Bil­ly C­ru­dup, An­ton Yelc­hin, Fe­li­ci­ty Hoff­man ja Lau­ren­ce Fish­bur­ne. Oh­jaus Wil­liam H. Ma­cy.

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Tässäks tää nyt oli? Täs­säks tää nyt o­li?

21.30 A­li­na i­däs­sä

Trump-wannabe ja vegaanilohturuokaa UU­SI KAU­SI 2, 1/8. Var­so­va.

La­te­la

Kau­si 5, 6/10. La­te­las­sa a­le­taan val­mis­tau­tua ul­ko­maan­mat­kaan kah­des­sa tii­mis­sä.

21.50 Docs­top: O­len a­ja­tel­lut e­lää

Mir­nan äi­ti kuo­li mu­na­sar­ja­syö­pään hä­nen ol­les­sa vas­ta lap­si.

Noin vii­kon s­tu­dio

Vastuunkantajat Hal­li­tuk­sen e­ro. Vaa­li­ko­neet.

Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12) O­sa 4/6. Saa­ra ja Mat­ti y­rit­tä­vät so­pia sään­tö­jä a­vus­ta­jan vä­li­tyk­sel­lä.

21.50 Noin vii­kon s­tu­dio

22.00 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Paha pilleri?

Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Totuus Kau­si 2, 3/3. To­tuus.

22.00 C­her­ry Hea­ley: Kau­nis hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Kello tikittää 1/3. Kel­lo ti­kit­tää.

22.15 Our Girl

Kau­si 3, 7/12. Vii­me ai­ko­jen ko­men­nuk­set o­vat ol­leet niin rank­ko­ja, et­tä Ryh­mä 2:n kou­lu­tus­jak­so Be­li­zes­sä käy mel­kein lo­mas­ta.

A­li­na i­däs­sä

22.30 Ri­de

(2014) Ko­me­dias­sa äi­ti mat­kus­taa man­te­reen hal­ki Ka­li­for­niaan pe­las­taak­seen o­pis­ke­li­ja­poi­kan­sa hun­nin­gol­ta mut­ta in­nos­tuu ran­ni­kol­le pääs­tyään it­se surf­faa­mi­ses­ta.

22.40 Bo­nus­per­he

Biancan lakkiaiset Kau­si 3, o­sa 4/10. Mi­kään ei e­te­ne Li­san suun­ni­tel­mien mu­kaan, kun hän y­rit­tää jär­jes­tää Bian­can lak­kiais­juh­lia.

Noin vii­kon s­tu­dio

22.40 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Paha pilleri?

22.55 Mo­der­nit mie­het

22.55 Mo­der­nit mie­het

Lähes kuollut mummo

Vil­li kort­ti

Vil­li kort­ti pur­kaa vii­kon ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sen­su­roi­mat­to­mal­la ja ky­see­na­lai­sel­la tyy­lil­lään.

23.05 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

23.15 Mr. Ro­bot

k3rnel-pan1c.ksd Kau­si 2, 3/12. k3r­nel-pan1c.

Kuo­le­maan­tuo­mi­tut

Totuus Kau­si 2, 3/3. To­tuus.

23.15 Si­li­con Val­ley (x4)

Aika luukuttaa! Pomona olemisen kääntöpuoli Sparrauskaveri Tekniikan saarnamies

23.30 S­ta­cey Doo­ley: Ro­ma­ni­las­ten t­ra­ge­dia

Docs­top: Kal­lon­met­säs­tä­jät

23.50 Toi­sen kans­sa

Toisen kanssa (12)
0

00.00 Mar­ja Hin­tik­ka Li­ve

Kyllä teini tietää

00.00 I­ce Town - E­lä­mää ää­ri­ra­joil­la

Jäätynyt helvetti

U­nel­mia ja s­tu­dio­hom­mia

Tässäks tää nyt oli?