Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Kaapo
06.52 Tiketi Tok
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.53 Lastenohjelmia
07.03 Lastenohjelmia
07.03 Hert­ta liikenteessä
07.05 Lastenohjelmia
07.11 Martta puhuu
07.14 Las­ten­mu­siikkiestradi
07.17 Lastenohjelmia
07.19 Mi­nun nimeni on
07.17 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
07.25 Lastenohjelmia
07.34 Ryhmä Hau
07.36 Pyöräillään
07.35 Lastenohjelmia
07.42 Lastenohjelmia
07.40 Lastenohjelmia
07.45 Ota koppi!
07.45 Kil­len kimppakyyti
07.51 Lastenohjelmia
07.54 Stella ja Sami
07.58 Pikku Kakkonen
07.55 Vekarat
07.56 Lastenohjelmia
07.58 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.00 Lastenohjelmia
08.00 Sii­ri ja Krokotiili
08.08 Galaxi
08.06 Lastenohjelmia
08.06 Lastenohjelmia
08.13 Lastenohjelmia
08.18 Lastenohjelmia
08.19 Pikku Kakkonen
08.14 Galaxi
08.19 Ryhmä Hau
Pennut ilmojen teillä
08.22 Lastenohjelmia
08.23 Lastenohjelmia
08.35 Ja­rin ja Ka­rin kesäloma
08.47 Tä­nään Galaxissa
08.44 Lastenohjelmia
08.44 Bomppiduu
08.50 Jumppahetki
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
Tuo­tanto: BBC.
ma: Hullu rakkaus
ti: Polttarit Polttarit...
ke: Gracen tapaus Gra­cen tapaus...
to: Ryyppykausi Ryyppykausi...
pe: Vihan vallassa Vi­han vallassa...
09.00 Lastenohjelmia
09.08 Jenni
09.12 Alii­sa ja yksisarvinen
09.23 Mahti-Mopsi
09.33 Vil­li tulevaisuus
09.31 Es­tei­tä ja ylityksiä
09.44 Vedenneito
09.50 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
09.50 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elämästä,
09.58 Tä­nään Galaxissa
10.00 Jumppahetki
Jaksot 1-5.
10.00 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.20 Rat­tikärpäset
(U) Me suo­ma­lai­set olem­me autokansaa,..
10.40 Pe­las­ta pörriäinen
10.50 Apua, meil­le syntyy vauva
10.50 Mot­her­land - äitien sota
10.50 Köy­hä vai hemmoteltu
2/2.
10.50 Rak­kauden koodi
10.50 Hol­by Ci­tyn sairaala
Jokainen päivä on taistelua  Jo­kai­nen päi­vä on taistelua...
10.45 Suu­ret ra­ken­nusprojektit
Montrealin megasilta Mont­rea­lin megasilta...
11.20 Muut­toa­pua uusperheelle
Muuttoapua uusperheelle
11.20 Äi­din ansiosta
11.33 Kän­nyk­kä­ku­vaa­jat kilpasilla
11.39 Pirjo
11.35 Pirunpelto
(2009) Es­poo­lais­po­lii­si Tom­mi Jus­si­la saa yl­lät­täen kuul­la pe­ri­neen­sä suun­nat­to­mat so­ra­va­rat Ty­ri­se­vän kun­nas­ta. Mo­ni muu­kin on kiin­nos­tu­nut so­ra­va­rois­ta ja Jus­si­la jou­tuu kes­kel­le kamp­pai­lua paik­ka­kun­nan so­ra­her­ruu­des­ta. Pi­run­pel­to sar­jan kau­det 1-4 ovat Yle Draa­man tuo­tan­toa vuo­sil­ta 2009 - 2013.
11.50 Li­nen mu­ka­na maailman ympäri
11.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
11.45 Eläin­ten ystävät
11.50 Uu­si koti koiralle
Innokas staffi In­no­kas staffi...
12
12.03 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.20 Pap­pi. Punk­ka­ri. Anarkisti.
12.20 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
12.20 Ja he eli­vät on­nellisina ...
5/8.
12.31 Sii­rin eris­kum­mal­linen elämä
12.30 Docs­top: Rakkaani WTC
12.40 Eläin­ten ystävät
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
12.56 Yle Olohuone
Kevätjuhla Hai­kean­su­loi­nen Ke­vät­juh­la-lä­he­tys päät­tää Yle Olo­huo­neen sarjan...
12.55 Uu­si elä­mä Kreikassa
Rakkautta etsimässä Rak­kaut­ta et­simässä...
13.00 Luontomatkalla
8/9. Itä­me­ri on maail­man saas­tu­neim­pia si­sämeriä...
13.20 Yle Olohuone
#yleo­lo­huo­ne Nyt on yh­des­sä ole­mi­sen het­ki. Yle Olo­huo­ne on ta­pah­tu­ma­sar­ja, jo­hon voi osal­lis­tua ja vai­kut­taa tu­le­mal­la pai­kal­le vir­tuaa­li­ses­ti. Yle Olo­huo­ne tar­joaa kult­tuu­ria isois­ta ar­tis­teis­ta kiin­nos­ta­viin eri­koi­suuk­siin. Mu­siik­kia, ku­vataidetta,..
13.20 Köy­hä vai hemmoteltu
2/2.
13.40 Eläin­ten ystävät
13.56 Pe­las­ta pörriäinen
13.55 Pirjo
14.00 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
14.05 Kän­nyk­kä­ku­vaa­jat kilpasilla
14.00 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
Eläinsairaala
14.00 Tur­vet­ta ja timantteja
(2007) Tar­peet­to­mal­ta tun­tu­val­ta tur­ve­suol­ta löy­tyy yl­lät­täen kim­ber­liit­tiä. Kuus­nie­me­läis­ten kes­kuu­des­sa al­kaa kiih­keä kil­pa­juok­su, ku­ka maan omis­taa ja kel­le ja­lo­ki­vet kuu­lu­vat. Kuu­sio­sai­nen maa­lais­ko­me­dia on Kuus­nie­mi-sar­jo­jen vii­mei­nen kau­si. Se on TV2 Draa­man tuo­tan­to vuo­delta 2006.
14.00 Ylen Futiskesä
Ylen ka­na­vil­la nau­ti­taan tou­ko-hei­nä­kuus­sa yh­teen­sä kym­me­nen vii­kon ajan huip­pu­fu­tis­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Yle TV2:ssa ja Yle Aree­nas­sa näh­dään nais­ten ja mies­ten ar­vo­ki­sa­fi­naa­le­ja, Suo­mi-fu­tik­sen his­to­riaa, ta­ri­noi­ta ja do­ku­ment­te­ja. Ke­sä­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na, jo­na Huuh­ka­jien his­to­rial­li­sen EM-ura­kan pi­ti al­kaa, on vuo­ros­sa Fu­tis­ke­sän su­per­vii­kon­lop­pu, jon­ka ai­ka­na jal­ka­pal­lo­herk­kua nau­ti­taan lä­hes kym­me­nen tun­tia. Yle Olo­huo­neen Fu­tis­ke­sä-vii­kon­lo­pus­sa per­jan­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta lä­he­tys on py­hi­tet­ty kat­so­jien EM-toi­veil­le ja -muis­toil­le, lauan­tai­na 13. ke­sä­kuu­ta kes­ki­ty­tään suo­ma­lai­sen jal­ka­pal­lon ko­ho­koh­tiin ja sun­nuntaina 14.
14.30 Li­nen mu­ka­na maailman ympäri
14.35 Vir­tuaalitreffit
14.50 Ais­tielämyksiä
15
15.00 Apua, meil­le syntyy vauva
15.05 Ta­ri­noi­den Ruisrock
15.00 Eläi­met lä­hel­lä sydäntä
15.20 Vir­tuaalitreffit
15.20 Yk­si­ne­läjä Severin
15.25 Pe­las­ta pörriäinen
15.30 Jumppahetki
15.40 Pirunpelto
(2009) Es­poo­lais­po­lii­si Tom­mi Jus­si­la saa yl­lät­täen kuul­la pe­ri­neen­sä suun­nat­to­mat so­ra­va­rat Ty­ri­se­vän kunnasta...
Jaksot 1-3.
15.50 Jumppahetki
16.00 Rak­kauden koodi
16.00 Ko­va ulkokuori
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
16.30 Ylen Futiskesä
Ylen Futiskesä: Fifan MM-finaali 2019 Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tof­fer Her­berts. Ylen ka­na­vil­la nau­ti­taan tou­ko-hei­nä­kuus­sa yh­teen­sä kym­me­nen vii­kon ajan huip­pu­fu­tis­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Yle TV2:ssa ja Yle Aree­nas­sa näh­dään nais­ten ja mies­ten ar­vo­ki­sa­finaaleja,..
Jalkapallon naisten vuoden 2019 Ranskan MM-kisojen loppuottelu USA - Hollanti.
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ma: Lähilomamatkaideoita.
ti: Katsellaan Iinan kanssa Tipo, Mitä ihmettä? , Isot ko­neet, Pii ja Poju,..
ke: Kat­sel­laan Yas­mi­nin kans­sa Si­mo, Ih­me­jut­tu, Uu­la ja Kuu, Hert­ta lii­ken­tees­sä, Enni ja Roi,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Kerk­ko Kuk­ko, San­ni Sateenkaari,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunk­ku, Haus­kan met­säs­tä­jät, Rik­ke, Fluugalaiset,
18
18.04 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.00 Het­kiä Kalliossa
18.04 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.06 Pe­las­ta pörriäinen
18.05 Pirjo
18.10 Casualty
Tuo­tanto: BBC.
ma: Hullu rakkaus
ti: Polttarit Polttarit...
ke: Gracen tapaus Gra­cen tapaus...
to: Ryyppykausi Ryyppykausi...
pe: Vihan vallassa Vi­han vallassa...
18.30 YleXPop
YleXPop 2020 Ke­sän pa­ras aloi­tus Her­ne­saa­res­ta Hel­sin­gis­tä. Koos­tees­sa mu­ka­na mm. San­ni, Ola­vi Uu­si­vir­ta, Get­to­ma­sa, Mou­hous, Ye­boyah ja Behm se­kä YleX Aa­mun Vi­ki ja Kö­pi. Toi­mit­ta­ja­na Katri Norrlin.
19.00 Siskonpeti
19.00 Pirunpelto
(2009) Es­poo­lais­po­lii­si Tom­mi Jus­si­la saa yl­lät­täen kuul­la pe­ri­neen­sä suun­nat­to­mat so­ra­va­rat Ty­ri­se­vän kunnasta...
Jaksot 1-3.
19.00 Siskonpeti
Kau­si 1. (U) ...
Jaksot 2-3.
19.15 Ylen ylei­surheilukesä
Lahti Ylen Ylei­sur­hei­lu­ke­sä tuo kai­va­tun li­ve-ur­hei­lun jän­ni­tyk­sen jäl­leen ko­ti­kat­so­moi­hin. Lah­des­sa ra­dal­la näh­dään mm. An­ni­ma­ri Kor­te, El­mo Lak­ka ja Os­ka­ri Mörö...
19.26 Pe­las­ta pörriäinen
19.30 Mot­her­land - äitien sota
19.49 Ta­ri­noi­den Ruisrock
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Jokainen päivä on taistelua  Jo­kai­nen päi­vä on taistelua...
20.00 Uu­si koti koiralle
Innokas staffi In­no­kas staffi...
20.00 Uu­si elä­mä Kreikassa
Rakkautta etsimässä Rak­kaut­ta et­simässä...
20.00 Suu­ret ra­ken­nusprojektit
Montrealin megasilta Mont­rea­lin megasilta...
20.00 Vo­gue Wil­liams: Suh­deshoppailijat
20.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
Näyt­te­li­jä Dan­ny Dyer luot­taa kän­nyk­kän­sä Mic­hae­lin kä­siin Jul­ki­mon jouk­ko­viestissä...
20.30 Kä­te­vän emännän juhlat
20.45 Se tyyli
20.50 Ta­ri­noi­den Ruisrock
20.54 Pirjo
20.50 Luottomies
20.51 Se tyyli
20.55 Pe­las­ta pörriäinen
21
21.00 McMafia
Vaikea valinta Vai­kea valinta...
21.00 Opis­ke­li­ja ja sek­sityöläinen
2/2. La­kio­pin­to­ja ja seksiä...
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Härmä
Poh­jan­maan la­keuk­sia hal­lit­se­vat rel­les­tä­vät mies­jou­kot, hä­jyt. Kun­nia ja mai­ne saat­ta­vat löy­tyä puu­kon te­räl­lä, ei­kä pa­ko ole poh­ja­lai­sel­le mie­hel­le vaih­toeh­to. K&O: JP Sii­li. T: Yel­low Film & TV Oy. (U)..
(Suomi, 2012)
21.00 The Class of 92'
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va kuu­den nuo­ren ja lah­jak­kaan Manc­hes­ter Uni­te­din pe­laa­jan, Da­vid Beck­ham, Nic­ky Butt, Ryan Giggs, Paul Sc­ho­les, Phil ja Ga­ry Neville,..
21.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
21.00 El­ton John: suoraa puhetta
It­se Rocket Man,..
21.00 elokuva: Pää­mää­rä­nä Cold Mountain
Yh­dys­val­tain si­säl­lis­so­taan si­joit­tu­va eep­pi­nen draa­ma nuo­ris­ta ra­kas­ta­vai­sis­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja so­dan tuo­mis­ta koet­te­le­muk­sis­ta. Pääo­sis­sa Ju­de Law, Ni­co­le Kid­man, Re­née Zell­we­ger, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Na­ta­lie Port­man ja Do­nald Sut­her­land. Oh­jaus Ant­ho­ny Minghella.
(Cold Mountain, USA 2003)
21.45 Nor­maa­leja ihmisiä
Kos­ket­ta­va draa­ma­sar­ja, jo­ka seu­raa Ma­rian­nen (Dai­sy Ed­gar-Jo­nes) ja Connellin ..
21.50 The Gra­ham Norton Show
Vieraat: Patrick Stewart,..
22.00 Das Boot - Su­kel­lusvene U-612
Lähtövalmisteluja Läh­tö­val­misteluja...
22.00 Kohta 18
Kohta 18 (12) "Just en­nen ku Kar­ri täyt­ti 18, ni se ajo kolarin...
22.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Härmä
Poh­jan­maan la­keuk­sia hal­lit­se­vat rel­les­tä­vät mies­jou­kot, hä­jyt. Kun­nia ja mai­ne saat­ta­vat löy­tyä puu­kon te­räl­lä, ei­kä pa­ko ole poh­ja­lai­sel­le mie­hel­le vaih­toeh­to. K&O: JP Sii­li. T: Yel­low Film & TV Oy. (U)..
(Suomi, 2012)
22.45 Kohta 18
Kohta 18 (12) "Mä olen nii sa­lee, et Pe­te olis ha­lun­nu sen lapsen...
22.37 Body Hack
Bollywoodin stuntmanina (7) Bol­ly­woo­din stuntmanina...
22.45 Nor­maa­leja ihmisiä
Kos­ket­ta­va draa­ma­sar­ja, jo­ka seu­raa Ma­rian­nen (Dai­sy Ed­gar-Jones)..
23.00 Ri­kos il­man rangaistusta
23.05 Ky­lä jos­ta lap­set katoavat
23.25 Hillo
23.22 Das Boot - Su­kel­lusvene U-612
Lähtövalmisteluja Läh­tö­val­misteluja...
23.30 Opis­ke­li­ja ja sek­sityöläinen
2/2. La­kio­pin­to­ja ja seksiä...
23.45 Yle Live Sun­ri­se Ave­nue Ruis­rockissa 2018
0
00.25 Am­pu­ma­vä­li­koh­taus Nygatanilla