Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Kimmo Kuu
06.53 Tiketi Tok
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Hyrräpäät
06.52 Olivia
06.53 Tik Tak
07.04 Lastenohjelmia
07.04 Lastenohjelmia
06.58 Lastenohjelmia
07.09 Maijuli
07.13 Kuminakuja 19
07.10 Martta puhuu
07.11 Oiva
07.14 Pip­sa Pos­su: Kurpitsajuhla
07.16 Ket­tu ja Jänö
07.19 Lastenohjelmia
07.19 Popi Kissa
07.22 Pi­kin eläimet
07.29 Lastenohjelmia
07.26 San­ni Sateenkaari
07.33 Ryhmä Hau
07.34 Lastenohjelmia
07.30 Mim­mi Leh­mä ja Varis
07.37 Nin­ni ja Nestori
07.39 Pii ja Poju
07.39 Lastenohjelmia
07.44 Stella ja Sami
07.50 Lastenohjelmia
07.54 Ässäluokka
07.49 Kil­len kimppakyyti
07.51 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.58 Pikku Kakkonen
07.55 Puu Fu Tom
07.57 Minirekat
07.56 Lastenohjelmia
08.00 Karvinen
08.02 Lastenohjelmia
08.00 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.09 Pikku Kakkonen
08.08 Ryhmä Hau
08.12 Lastenohjelmia
08.18 Pikku Kakkonen
08.19 Lastenohjelmia
08.19 Viidakkojytä
08.12 Lastenohjelmia
08.14 Auvo Raitanen
08.22 Lastenohjelmia
08.24 Lastenohjelmia
08.23 Mer­ten syvyyksissä
08.25 Jönneli
08.35 Ässäluokka
08.31 Sa­la­saa­ren seikkailijat
08.47 Las­ten tasavalta
08.50 Jumppahetki
08.59 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
Jaksot 36-40.
09.00 Lastenohjelmia
09.08 Late Lammas
09.12 Alii­sa ja yksisarvinen
09.15 Ek­synyt Ozissa
09.23 Mahti-Mopsi
09.37 Sa­lainen museo
09.32 Las­ten tasavalta
09.50 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
09.50 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
09.49 Taa­vin matkassa
09.58 Tä­nään Galaxissa
10.00 Luon­to­mat­kal­la Costa Ricassa
(U) Kol­meo­sai­ses­sa sar­jas­sa Mar­tin Em­te­näs tu­tus­tuu Cos­ta Ri­can rik­kaa­seen kas­vi- ja eläinlajistoon.
10.00: 1/3.
10.58: 2/3.
11.56: 3/3. Vil­lao­pos­su­mis­ta tie­de­tään vain vähän,..
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
Jaksot 353-356.
10.20 Jopet-show
T: Fil­mi­teol­li­suus Fi­ne Oy. (U)..
Jaksot 10-3.
10.45 Vi­hol­li­set vastakkain
10.50 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.50 Hymy pyllyyn
10.50 Pienet kodit
11.15 Riisuttu
11.20 Jär­jes­tyksenvalvojat
11.30 Nel­jä vuo­de­naikaa: Talvi
11.45 Naissotilaat
11.42 Naissotilaat
11.50 Omal­la ta­val­la aikuiseksi
11.50 Paras treeni
Ja paras liikuntamuoto on...
11.50 Unelmakoti
Alex ja So­fia ovat ol­leet yh­des­sä tei­ni-ikäi­sistä asti...
11.50 Nel­jä vuo­de­naikaa: Talvi
11.55 Hol­by Ci­tyn sairaala
Syyllisen jäljillä Syyl­li­sen jäl­jil­lä. Xa­vier tu­lee sai­raa­laan kuultavaksi...
12
12.10 Nor­ja­lainen safari
Silya ja ilves
12.11 Kek­se­liäs nikkari
7/7.
12.20 Eräelämää
12.50 Jumppahetki
12.56 Eräelämää
Jänisjahti Nyt ei ol­la­kaan jä­nik­sen selässä...
12.55 UP
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Jaksot 2-4.
13.00 lastenelokuva: Matti ja Sami
Ke­sä­lo­ma Suo­mes­sa on Sak­sas­sa asu­van 10-vuo­tiaan Ma­tin unel­ma, ja hän kek­sii ta­ri­nan ar­pa­jais­voi­tos­ta saa­dak­seen per­heen matkaan...
13.30 Luontomatkalla
Ruot­sa­lai­nen sar­ja, jos­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin luon­to­koh­tei­siin ym­pä­ri maail­man. Lin­da Olofs­son, An­ders Lun­din ja Joa­kim Odel­berg mat­kaa­vat maail­mal­la ja ko­ti­maas­sa tu­tus­tu­mas­sa luon­toon ja eläi­miin. Ruot­sa­lai­nen luontosarja.
Jaksot 3-6.
13.30 Paras treeni
Ja paras liikuntamuoto on... Sa­ral­la on vas­tas­saan elä­män­sä suu­rin juoksuhaaste...
13.25 Luon­toihmeitä 2018
Jää­kar­hu pais­ka­si ka­me­ran avan­toon otet­tuaan sil­lä en­sin sar­jan selfieitä...
14.25 Ki­te­sur­fer's paradise
14.30 Unelmakoti
Alex ja So­fia ovat ol­leet yh­des­sä tei­ni-ikäi­sistä asti...
14.30 Kek­se­liäs nikkari
7/7.
14.30 Sai­rastunut mieli
14.30 Jens erä­maa­seikkailulla
14.31 Rio Fer­di­nand ja kuolema
14.30 So­ta­lai­va: Elä­mää merellä
15
15.05 Naissotilaat
15.00 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
15.10 Riisuttu
15.10 Jär­jes­tyksenvalvojat
15.10 Hymy pyllyyn
15.15 Hai­ry Bi­kers Route 66
6/6. Las Ve­ga­sis­sa mo­to­ris­tit op­pi­vat maail­man par­haan pe­ru­na­muu­sin sa­laisuuden...
15.30 Pienet kodit
15.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Hevi reissu
Pienen pohjoisen kylän hevibändi pyrkii isolle keikalle. Tiel­lä on kui­ten­kin muu­ta­ma vas­tus, ku­ten Nor­jan ase­voi­mat ja Wal­hal­lan viikingit.
Suomi 2018.
15.40 Näin Norjassa
15.40 Cher­ry Hea­ley: Kau­nis hin­nal­la mil­lä hyvänsä
15.40 Cher­ry Hea­ley: Kau­nis hin­nal­la mil­lä hyvänsä
(U) Brit­ti­toi­mit­ta­ja Cher­ry Hea­ley on eron­nut, kes­ki-ikää lä­hes­ty­vä nainen,..
15.50 Jens erä­maa­seikkailulla
16.00 Ins­tag­ra­mis­sa ilman kotia
16.15 M/S Romantic
KK: Ja­ni Vo­la­nen, Tom­mi Kor­pe­la. T: Yel­low Film & TV Oy. (U) Mi­tä kaik­kea voi ta­pah­tua yh­den il­lan, yön ja aa­mun ai­ka­na Hel­sin­gin ja Tuk­hol­man vä­li­sel­lä ris­tei­lya­luk­sel­la? Etu­ri­vin näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mä ne­lio­sai­nen sar­ja M/S Ro­man­tic on se­koi­tus koo­mis­ta draa­maa ja tra­ge­dian al­leen kät­ke­vää ko­me­diaa. Sul­je­tus­sa, pie­nen ta­lon ko­koi­ses­sa ti­las­sa eri ta­ri­nat ris­tei­le­vät ja koh­taa­vat uu­des­taan ja uu­des­taan, kun mat­kus­ta­jat vael­te­le­vat ker­rok­ses­ta toi­seen jah­taa­mas­sa ku­ka mi­tä­kin: uut­ta rak­kaut­ta, yh­den yön rak­kaut­ta, hääon­nea, huo­mio­ta - mi­tä ta­han­sa kon­tak­tia. Jo­tain. Kä­si­kir­joi­tus Ja­ni Vo­la­nen ja Tom­mi Kor­pe­la, oh­jaus Ja­ni Vo­la­nen. (2019) .
16.25 UP
16.26 Lah­joita puhetta
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
16.30 Pienet kodit
17.00 Pikku Kakkonen
Koululeikkikoulu. Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Leik­ki­het­ki, Hen­rietta, Muru,
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ke: Kat­sel­laan Yas­mi­nin kans­sa Si­mo, Hen­ki­lö­ku­va, Uu­la ja Kuu, Ihan satua,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Api­na Apu­nen, asentaja-apina,
pe: Jaakkopedia. Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunk­ku, Ma­tik­ka­lo­rut, Rik­ke, Ihmejuttu,
17.00 Har­voin tarjolla
Lyytinmäki uhattuna! Kar­va-Ee­me­li: "Asun tääl­lä Lyy­tin­mäes­sä ja tyk­kään ko­vas­ti asua täällä,..
17.57 Lastenohjelmia
17.55 Ina Mik­ko­lan Tilipäivä
Irti huijarisyndroomasta
18
18.00 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.00 Ue­fan jal­ka­pal­lon nais­ten EM-karsinta
Jalkapallon naisten EM-karsinta Suomi - Skotlanti Jal­ka­pal­lon nais­ten EM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Skot­lan­ti. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen, Hel­sin­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Se­bas­tian Backman.
18.00 Näin Norjassa
18.00 Kan­sallinen liiga
TiPS - HJK Kan­sal­li­sen lii­gan ot­te­lu TiPS - HJK. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Van­taa. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Se­bas­tian Backman.
18.05 Pirjo
18.10 Casualty
Jätän kaiken taakseni Jä­tän kai­ken taakseni...
18.10 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
Jaksot 38-39.
18.40 Suu­ri ke­ramiikkakisa
WC...
19.00 Sohvaperunat
Täl­lä vii­kol­la ko­ti­soh­vil­la jän­nitetään,..
19.00 Kaikki synnit
Ri­kos­tut­ki­ja Lau­ri Räi­hä saa ko­men­nuk­sen läh­teä sel­vit­tä­mään ko­ti­seu­dul­laan ta­pah­tu­nut­ta mur­hien sarjaa...
19.26 Spitting Image
19.26: Osa 3/10.
19.48: Osa 4/10.
19.47 Lah­joita puhetta
19.50 Luottomies
19.54 Kummeli Retro
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Syyllisen jäljillä Syyl­li­sen jäl­jil­lä. Xa­vier tu­lee sai­raa­laan kuultavaksi...
20.00 Hai­ry Bi­kers Route 66
6/6. Las Ve­ga­sis­sa mo­to­ris­tit op­pi­vat maail­man par­haan pe­ru­na­muu­sin sa­laisuuden...
20.00 So­ta­lai­va: Elä­mää merellä
20.00 YleXPop
YleXPop 2020: Olavi Uusivirta
20.15 Suu­ri ke­ramiikkakisa
WC...
20.10 Sohvaperunat
All To­get­her Now Suo­men lau­la­ja yl­lät­tää Soh­va­pe­ru­nat to­taa­li­ses­ti ku­ten myös Kymppitonni,..
20.44 Naissotilaat
20.30 Naissotilaat
Ei olla enää alokkaita
20.50 Sportliv
21
21.00 Naissotilaat
Ei olla enää alokkaita
21.01 Ina Mik­ko­lan Tilipäivä
Irti huijarisyndroomasta
21.00 Har­voin tarjolla
Lyytinmäki uhattuna!
21.00 elokuva: Borg/McEnroe
Wimb­le­don, 1980. Ta­ri­na kah­des­ta mie­hes­tä, jois­ta tu­li le­gen­do­ja - ja hin­nas­ta, jon­ka he sii­tä mak­soi­vat. N: Shia La­Beouf, Stel­lan Skars­gård, Sver­rir Gudnason.
Ruotsi, Suomi 2018.
21.00 Sohvaperunat
21.00 Koukussa
Koukussa (16) Os­ka­rin ku­viot me­ne­vät uu­sik­si, kun po­lii­sit pää­se­vät Roi­han huu­me­las­tin jäljille...
21.00 elokuva: John Wick
Suo­si­tun lef­fa­sar­jan käyn­nis­tä­nyt toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa röyh­keä ma­fia­mies kä­ty­rei­neen suu­tut­ta­vat vai­mon­sa kuo­le­maa su­re­van palk­ka­tap­pa­jan. Pääo­sis­sa Kea­nu Ree­ves, Mic­hael Nyq­vist, Wil­lem Da­foe ja Ian McShane.
(USA 2014)
21.30 Bo­dy­guard - Henkivartija
Ajojahti Ajo­jah­ti. Po­lii­si us­koo löy­tä­neen­sä syyl­li­sen ja Bud­din ti­lan­ne käy yhä tu­kalammaksi...
21.45 Ti­li­päiväkirjat
21.50 Pum­min päiväkirja
Ambulanzi Am­bu­lan­zi. Jordb­ros­sa on ongelma...
22.00 Spitting Image
22.00: Osa 3/10.
22.23: Osa 4/10.
21.55 Kesä -85
Åsan suun­ni­tel­ma lif­ta­ta Kor­fuun ei tun­nu onnistuvan...
21.55 Tap­pa­jan jäljillä
Kuoleman koputus Kuo­le­man ko­pu­tus. 64-vuo­tias Hang Yin Leung on yk­sin ko­to­na, kun hän kuu­lee ko­pu­tuk­sen ovel­laan ja me­nee avaamaan...
22.20 elokuva: Var­jo­jen valtakunta
Fan­ta­sia-ac­tio­nia vam­pyy­rien ja ih­mis­su­sien vuo­si­sa­to­ja jat­ku­nees­ta so­das­ta, jo­hon muu­ta­ma ih­mi­nen­kin sot­keu­tuu. Pääo­sas­sa Ka­te Bec­kin­sa­le, Scott Speedman,
(Underworld, USA 2003)
22.46 Persaukiset
Outo yökulkija Ou­to yökulkija...
22.46 Kak­si ruu­mista rannalla
22.40 Ina Mik­ko­lan Tilipäivä
22.45 Naissotilaat
Ei olla enää alokkaita
22.40 Ina Mik­ko­lan Tilipäivä
Irti huijarisyndroomasta
23.05 Hillo
23.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Bad Luck Love
Ol­li Saa­re­lan ur­baa­ni rak­kaus­ta­ri­na Alis­ta ja In­kas­ta, se­kä uu­den alun vai­keu­des­ta. N: Jor­ma Tom­mi­la, Tom­mi Ero­nen, Ma­ria Jär­ven­helmi, 2000.
23.15 Persaukiset
Outo yökulkija Ou­to yökulkija...
23.30 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat todisteet
23.26 Kal­lon­metsästäjät
23.25 Ho­tel Coolgardie
Aust­ra­lia­lai­nen do­ku­ment­ti kah­des­ta suo­ma­lai­ses­ta nuo­res­ta naisesta,..
23.25 Si­licon Valley
23.25: Kasvojentunnistus
23.53: Tekotunneälyä? Te­ko­tunneälyä?..
23.55 Yk­sit­täis­ta­paus: Tyttöbileet
0
00.00 Miesoletuksia
00.15 The Leftovers
The Leftovers (16) Mi­hin­kään ei saa­da vastausta...