Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.53 Pikkuli
06.52 Titta Pikkanen
06.53 Dinotassut
06.52 Met­kat Mesiläiset
06.53 Hyrräpäät
06.52 Utelias Vili
06.52 Tik Tak
06.58 Mohvelit
06.59 Lastenohjelmia
06.57 Kil­len kimppakyyti
07.03 Lastenohjelmia
07.01 Rikke
07.04 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.00 Lastenohjelmia
07.04 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.06 Kaapo
07.07 Kerkko Kukko
07.08 Maijuli
07.07 Maik­ki ja pe­lottava Pontso
07.09 Rytmimunashow
07.14 Lastenohjelmia
07.14 Oiva
07.13 Ur­heat pupuset
07.15 Isot koneet
07.24 Lastenohjelmia
07.22 Pi­kin eläimet
07.29 Lastenohjelmia
07.26 Enni ja Roi
07.25 Popi Kissa
07.29 Lastenohjelmia
07.30 Muru
07.32 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siikkivideot
07.30 Mi­tä ihmettä?
07.33 Lastenohjelmia
07.35 Lastenohjelmia
07.36 Pii ja Poju
07.38 Lastenohjelmia
07.37 Q Putti 5
07.43 Ryhmä Hau
07.44 Pikku Kakkonen
07.44 Jos an­nat hii­relle keksin
07.44 Liisa ja Leo
07.49 Milli ja Molli
07.46 Lastenohjelmia
07.48 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.55 Vekarat
07.57 Tipo
07.56 Lastenohjelmia
07.55 Lastenohjelmia
08.04 Lastenohjelmia
08.00 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
08.07 Pikku Kakkonen
08.05 Pet­teri Kaniini
08.10 Sherlock Jakki
08.13 Lastenohjelmia
08.12 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.12 Kari Kiituri
08.18 Lastenohjelmia
08.17 Pok ja Mok
08.18 Lastenohjelmia
08.19 Ryhmä Hau
08.23 Kanikenttä
08.24 Tipu Touhukas
08.21 Late Lammas
08.23 Las­ten tasavalta
08.24 Jönneli
08.25 Lastenohjelmia
08.25 Lastenohjelmia
08.29 Tero hoitaa
08.35 Lastenohjelmia
08.36 Hirveä Henri
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.35 Ässäluokka
08.42 Lastenohjelmia
08.45 Jo­raa­vat juurikkaat
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.50 Näin Norjassa
08.50 Näin Norjassa
08.55 Tä­nään Galaxissa
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
Kau­si 3. Syr­jäi­sen aust­ra­lia­lai­sen kar­ja­ti­lan his­to­rias­sa kään­tyy uu­si leh­ti. Isän­sä apu­na ti­laa hoi­ta­nut Clai­re Mc­Leod on jää­nyt yk­sin ja jou­tuu vie­lä vas­taa­not­ta­maan ei-toi­vo­tun vie­raan - si­sar­puo­len­sa, jo­ta hän ei ole näh­nyt vuosiin...
09.00 Mi­nä, Elvis Riboldi
09.00 Lastenohjelmia
09.11 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
09.12 Voihan Poni
09.23 Peter Pan
09.24 Jes­si ja Jan­ni - ete­vät et­siväkaksoset
09.45 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
09.45 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
09.46 Sa­lainen museo
09.47 Tiede X Mauton
09.54 Kes­kia­jal­la keksittyä
09.55 Tä­nään Galaxissa
10.00 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seuraamaan,..
Jaksot 9-10.
10.00 Rallin MM
Kroatia, EK 18 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osa­kil­pai­lu. Kroa­tia, EK 18 - live.
10.15 Kandit
yle. fi/kan­dit Kan­dit on koskettava,..
Jaksot 4-7.
10.45 Me kuorsaajat
Kuorsaus voi olla kovaa ja erittäin ärsyttävää.
10.45 Van­han tek­nii­kan metsästäjät
10.45 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
10.45 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.06 Exp­loring Earth
11.00 Ei enää lihaa
Vii­si­kymp­pi­sen Søren Ras­te­din krop­pa on eh­ti­nyt ko­kea kovia...
11.00 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taustalla...
11.10 Luon­to­ret­kel­lä: Nor­jan tunturipeurat
11.25 Exp­loring Earth
11.30 Unelma Lapista
11.38 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
11.45 Luontomatkalla
8/9. Itä­me­ri on maail­man saas­tu­neim­pia si­sämeriä...
12.00 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seuraamaan,..
12.00 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seu­raa­maan, kun nel­jä nuor­ta pa­ria eri puo­lil­ta Suo­mea muut­taa yh­teen. Pa­rit saa­vat puo­lek­si vuo­dek­si käyt­töön­sä kamerat,..
11.55 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seuraamaan,..
12.00 Rallin MM
Kroatia, EK 12 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osa­kil­pai­lu. Kroa­tia, EK 12 - li­ve. Yle näyt­tää ral­lin MM-sarjan.
12.00 Hyi­sen poh­joi­sen rahtaajat
Kärsivällisyys kunniaan
12
12.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.45 Exp­loring Earth
12.55 Pirjo
12.52 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.50 Le­gen­daa­ri­set jal­ka­pal­lovalmentajat
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.00 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taus­tal­la. Mu­ka­na ovat Ja­ri Lit­ma­nen, Pat­rik Lai­ne, Las­se Vi­ren, Jark­ko Nie­mi­nen, Mat­ti Ny­kä­nen, Kii­ra Kor­pi, Ju­ha Kank­ku­nen, Pet­ra Ol­li ja yli 100 muu­ta ur­hei­lul­le an­tau­tu­nut­ta suomalaista.
13.30 Casualty
Tuo­tanto: BBC.
ma: Lapsen tähden Elävänä haudattu Con­nie jou­tuu on­net­tomuuteen,..
ti: Koukussa Kol­me tei­ni­tyt­töä jou­tuu vaa­ra­ti­lanteeseen,.. Selviytyjät Ri­ta jär­kyt­tyy, kun hä­nen en­ti­nen mie­hen­sä il­mes­tyy ensiapuun...
ke: Puhdas omatunto Big Ma­cin ah­din­ko sy­ve­nee, kun Char­lie huomaa,.. Sekava vyyhti Zoe ja Max te­ke­vät yh­teis­työ­tä, kun he aut­ta­vat Connoria...
to: Lähdön aika Ketjureaktio Dy­lan saa ikä­vän yl­lä­tyk­sen kun Bryan il­mes­tyy ensiapuun...
pe: Tämä elämä Elämäni paras päivä
13.35 Jal­ka­pal­lon Euro 2020
14.00 Rallin MM
Kroatia, Power Stage - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osa­kil­pai­lu. Kroa­tia, Po­wer Sta­ge - li­ve. Yle näyt­tää ral­lin MM-sarjan.
15
15.10 Teu­ras­ta­jan vapaapäivä
15.10 Unelma Lapista
15.10 Jopet-show
15.10 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Monoa ja motitusta
15.35 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bis­nek­seen. Omas­ta luo­mu­ti­las­ta haa­vei­le­va Ans­si Kor­pe­la os­taa pie­nen maatilan...
15.30 Te­li­ne­voimistelun EM
Telinefinaaleita Te­li­ne­fi­naa­lei­ta. Ba­sel, Sveit­si. Se­los­tus Ma­ri­ka Aho, la­jia­sian­tun­ti­ja­na San­na Mönk­kö­nen. Yle näyt­tää te­li­ne­voi­mis­te­lun EM-kilpailut.
15.40 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
15.40 Sohvaperunat
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa jän­nitetään,..
15.55 Exp­loring Earth
16.00 Te­li­ne­voimistelun EM
Naisten 4-ottelu Nais­ten 4-ot­te­lu. Ba­sel, Sveit­si. Se­los­tus Marika Aho,..
16.00 Riis­tametsällä
Kanimetsällä Tanskassa
16.32 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
17.00 Pikku Kakkonen
Maanantai 19.4.2021 Kou­lu­leik­ki­kou­lu. Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pik­ku­ril­li, Ko­ti­ki­sat, Henrietta,
17.00 Pikku Kakkonen
Tiistai 20.4.2021 Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa Te­te ja Ma­ma, Hei­mo ja Hem­mo, Tie­don­jy­vä, Remi ja Ubu,
17.00 Pikku Kakkonen
Keskiviikko 21.4.2021 Kat­sel­laan Ma­tiak­sen ja Li­san kans­sa Si­mo, Nuk­ke­teat­te­ri Sam­pon lauluja,..
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
to: Torstai 22.4.2021
pe: Perjantai 23.4.2021 Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Las­ten­mu­siik­kiestradi,..
17.00 Te­li­ne­voimistelun EM
Telinefinaaleita Te­li­ne­fi­naa­lei­ta. Ba­sel, Sveit­si. Se­los­tus Ma­ri­ka Aho, la­jia­sian­tun­ti­ja­na San­na Mönkkönen.
17.00 Jopet-show
Ei Venäjällä selviä kännistä
17.27 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bis­nek­seen. Omas­ta luo­mu­ti­las­ta haa­vei­le­va Ans­si Kor­pe­la os­taa pie­nen maa­ti­lan. Alueen mais­ta ovat muut­kin kiin­nos­tu­neet. Kun­ta on tu­ke­mas­sa kai­vos­han­ket­ta jo­ka ai­koo nie­lais­ta ison osan maa­seu­tua. Ans­si nou­see tais­te­luun pie­nen pi­tä­jän puo­les­ta, kai­vos­han­ket­ta vastaan...
Jaksot 5-1.
17.58 Lastenohjelmia
17.57 Lastenohjelmia
18
18.00 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taus­tal­la. Mu­ka­na ovat Ja­ri Lit­ma­nen, Pat­rik Lai­ne, Las­se Vi­ren, Jark­ko Nie­mi­nen, Mat­ti Ny­kä­nen, Kii­ra Kor­pi, Ju­ha Kank­ku­nen, Pet­ra Ol­li ja yli 100 muu­ta ur­hei­lul­le an­tau­tu­nut­ta suo­ma­lais­ta. Ur­hei­lu­hul­lun kan­san ko­ko­var­ta­lo­ku­va - uu­sin­ta­na al­kaen 11. hei­nä­kuu­ta. (Tuo­tan­to: Yle, 2016. )
Jaksot 1-5.
18.00 Rallin MM
Kroatia, EK 16 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osa­kil­pai­lu. Kroa­tia, EK 16 - li­ve. Yle näyt­tää ral­lin MM-sarjan.
19.00 Sohvaperunat
Kau­den pää­tös­jak­sos­sa jän­nitetään,..
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Kuka keikuttaa venettä Lai­ho tup­pau­tuu sou­tu­mie­hek­si Perttulalle...
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bis­nek­seen. Omas­ta luo­mu­ti­las­ta haa­vei­le­va Ans­si Kor­pe­la os­taa pie­nen maatilan...
19.00 The Gra­ham Norton Show
Rosamund Pike, Hugh Bonneville, Gordon Ramsay, Gareth Thomas
19.00 Kar­vat ki­ha­raan - koi­rien stailauskisa
Eläimellistä menoa
19.50 Luottomies
19.52 Lah­joita puhetta
19.50 Mei­dän pitää puhua
19.55 Mei­dän pitää puhua
19.55 Koh­ti kau­kaisia rantoja
Hitto vie, jos olisimme osuneet
20.00 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seu­raa­maan, kun nel­jä nuor­ta pa­ria eri puo­lil­ta Suo­mea muut­taa yh­teen. Pa­rit saa­vat puo­lek­si vuo­dek­si käyt­töön­sä ka­me­rat, joil­la he tal­tioi­vat ar­keaan. Sar­ja on re­hel­li­nen ku­vaus nuor­ten Suo­mes­ta, jos­sa kat­so­jat pää­se­vät ai­tio­pai­kal­le pa­ri­suh­de­so­pan syö­ve­rei­hin. Huo­let ja mur­heet vaih­tu­vat su­la­vasti iloiksi,
20.00 Muut­to­päiväkirjat
Suo­si­tun sar­jan uu­del­la kau­del­la pää­sem­me taas seuraamaan,..
Jaksot 9-10.
20.00 Muut­to­päiväkirjat
20.24 Het­kiä Kalliossa
20.36 Jopet-show
Miun syy Mie­tip­pä elä­mää il­man hampaita...
20.30 Unelma Lapista
Tätä on tää Lappi nyt
20.55 Pirjo
20.57 Lah­joita puhetta
21
21.00 Unelma Lapista
Tätä on tää Lappi nyt
21.00 Kar­vat ki­ha­raan - koi­rien stailauskisa
Eläimellistä menoa
21.00 Koh­ti kau­kaisia rantoja
21.00 Rallin MM
Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osakilpailu.
21.00 elokuva: Ste­ve Mc­Quee­niä etsimässä
Ko­me­dial­li­nen mut­ta to­si­poh­jai­nen ri­ko­se­lo­ku­va mel­ko ama­töö­ri­mäi­ses­tä ri­kol­lis­po­ru­kas­ta, jo­ka vuon­na 1972 kuuli huhun,..
(USA 2019)
21.30 Berlin Station
Kansanvihollinen #1 Kan­sa on val­mis tei­laa­maan Hec­to­rin tun­ne­tun po­lii­ti­kon murhasta...
21.30 Le­gen­daa­ri­set jal­ka­pal­lovalmentajat
Roy Hodgson
21.30 Te­li­ne­voimistelun EM
Miesten 6-ottelu Mies­ten 6-ot­te­lu. Ba­sel, Sveit­si. Se­los­tus Marika Aho,..
21.30 The Gra­ham Norton Show
Kate Winslet, Stanley Tucci, Orlando Bloom, Kingsley Ben-Adir
21.40 Ke­to­nen & Myllyrinne
21.55 Mist sä tuut?
22.05 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
Persianlahden valtiot
22.20 Rak­kaut­ta ja sek­siä Yh­dysvalloissa
Ame­ri­kas­sa osa van­noo us­kol­li­suu­den ni­miin ja ha­luaa avioi­tua kos­ke­mattomana...
22.15 Hyi­sen poh­joi­sen rahtaajat
Kärsivällisyys kunniaan
22.20 Ke­to­nen & Myllyrinne
Yksilöllistä ja omannäköistä settii Tah­mea startti,..
22.25 Kuo­le­maantuomitut
Kello tikittää
22.30 Pää pystyssä
Punkkikausi
22.30 BLEED OUT
Kun Step­hen Bur­row­sin äi­ti sai py­sy­viä ai­vo­vau­rioi­ta epäon­nis­tu­nees­ta lonk­ka­leik­kauksesta,..
22.45 Pää pystyssä
Punkkikausi
22.56 Exp­loring Earth
23.00 Ga­me of Thrones
Rautavaltaistuin Hui­man fan­ta­sia­saa­gan koh­ta­lok­kaat vii­mei­set het­ket ovat käsillä...
23.00 Exit
Kau­si 2, 7/8. Sar­jan ikä­ra­ja (16) . Tun­nel­ma on hui­pus­saan, kun voi­tot ko­tiutetaan,..
23.17 Strike Back
Strike Back Osas­to 20 on Tel Avivissa...
23.20 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
23.15 I, PASTAFARI
23.40 Unelma Lapista
23.40 YleXPop
23.55 Mist sä tuut?
0
00.06 Berlin Station