Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Kaapo
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
07.11 Martta puhuu
07.16 Lastenohjelmia
07.16 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
07.34 Lastenohjelmia
07.39 Lastenohjelmia
07.44 Ryhmä Hau
07.42 Henkilökuva
07.44 Pikku Kakkonen
07.48 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan: Pää­siäisseikkailu
07.45 Lastenohjelmia
07.56 Vekarat
07.57 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.09 Galaxi
08.10 Lastenohjelmia
08.14 Laura
08.19 Lastenohjelmia
08.17 Ryhmä Hau
08.24 Lastenohjelmia
08.29 Lastenohjelmia
08.41 Lastenohjelmia
08.48 Tä­nään Galaxissa
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
ma: Se hetki
ti: Kohtalokas virhe 1/2
ke: Kohtalokas virhe 2/2
to: Nousuvesi Nousuvesi...
09.00 Lastenohjelmia
09.08 Late Lammas
09.12 Alii­sa ja yksisarvinen
09.15 Karvinen
09.24 Lastenohjelmia
09.33 Roo­san ja Tii­nan suu­ri lomaseikkailu
09.28 Galaxin Pallo
Galaxin Pallo 2020: Lentopallo-haasto
09.26 Nel­jä ja puo­li kaverusta
09.50 Uusi Päivä
09.49 Uusi Päivä
09.50 Uusi Päivä
09.53 Råtta Booris
09.58 Tä­nään Galaxissa
10.00 Jumppahetki
10.00 Jumppahetki
10.00 Ko­tim. Elokuva: Poika ja ilves
Koko perheen seikkailuelokuva (1998) 12-vuo­tiaan To­min ja eläin­puis­tos­sa kas­va­neen il­vek­sen ys­tä­vyydestä...
10.18 Pa­luumuuttajat
10.10 Casualty
Lapsen tähden Lap­sen tähden...
10.10 Jumppahetki
10.20 Mo­dernit miehet
10.20 Pa­luumuuttajat
10.20 Muut­to­päiväkirjat
10.20 Jumppahetki
10.30 Jumppahetki
10.45 Pak­sut pariskunnat
1/6.
10.40 Jumppahetki
10.50 Mot­her­land - äitien sota
10.50 Vel­jek­set Pri­ce ruo­ka­mat­kal­la Pohjoismaissa
10.50 Sohvaperunat
13.57: Täl­lä vii­kol­la Mo­der­nien mies­ten kom­mel­luk­set aset­ta­vat Soh­va­pe­ru­noi­den nau­ru­jän­teet koetukselle...
11.05 Pa­luumuuttajat
11.00 Muumilaakso
11.20 He­vo­set muut­ti­vat elämän
11.28 Tankki täyteen
11.25 Hiih­don Ski Classics
Hiihdon Ski Classics kausikooste 2019 - 2020
11.35 Tankki täyteen
11.35 Pe­las­ta pörriäinen
11.40 Tankki täyteen
11.40 Tankki täyteen
11.40 Uusi Päivä
11.40: Mä oven avaan
12.06: Vieläkö on villihevosia
12.34: Tänään en voi luokses tulla Vil­ma kuun­te­lee kehoaan...
13.02: Rakkaus on raskasta
11.59 Fintiaanit
12
12.10 Deitti
Magnus Mag­nus. El­la va­lit­see miehen,..
12.15 Mei­dän pitää puhua
12.15 Am­bu­lanssi apuun!
12.22 Yk­si­ne­läjä Severin
12.28 Ko­vin kuski haussa
4/8.
12.25 Tankki täyteen
12.55 Huu­meet keskellämme
12.52 Yle Olohuone
Kaikki kotona live 3.4. Kyl­mäs­tä läm­pi­mään ja kork­ka­rit kat­toon! Kai­ja Koo ja Juk­ka Poi­ka ot­ta­vat hal­tuun per­jan­tai-il­lan hit­ti­kappaleillaan!
12.55 Pak­sut pariskunnat
1/6.
12.55 Pirjo
13.00 Sohvaperunat
13.00: Uusi kausi alkaa!
13.48: Täl­lä vii­kol­la ko­ti­soh­vil­la heit­täy­dy­tään ky­ky­kil­pai­lu­jen maailmaan,..
13.17 Yle Olohuone
Olavi Uusivirta ja toivekonsertti
13.20 Yle Olohuone
Koomikot karanteenissa, vieraana Arja Koriseva Tä­nään nau­re­taan, lau­le­taan ja jae­taan loh­tua. Täs­tä sel­vi­tään yhdessä,..
13.31 Rei­nøyan paimenkoirat
13.40 Ko­vin kuski haussa
4/8.
13.55 Näin Norjassa
13.17 Yle Olohuone
Olavi Uusivirta ja toivekonsertti
14.10 Hol­by Ci­tyn sairaala
Ääretön ikävä Uu­sia jak­so­ja. Ää­re­tön ikä­vä. Kian on lyö­ty mies, ja hän elää synk­kiä aikoja...
14.30 Ba­her of Finland
14.49 Pirjo
14.52 Pirjo
14.52 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja
14.57 Pe­las­ta pörriäinen
15
15.00 Syke
Biohakkeri Bio­hak­ke­ri. Ho­lo­pai­nen koh­taa sie­lun­kumppanin. (U)
15.00 Sohvaperunat
15.00 Syke
Kunnes toisin todistetaan Kun­nes toi­sin to­distetaan...
15.10 Siskonpeti
Kausi 1. (U)
15.10: Sielu
15.34: Ystävyys
15.57: Äitiys
16.21: Suomalainen nainen
16.45: Ilo Ilo-jak­sos­sa iloi­taan it­sen kanssa,..
17.09: Loppu Lop­pu. Lo­pe­te­taan tyl­sä parisuhde,..
15.21 Mi­tä mie­tit, Ronja Salmi?
15.35 AIKUISET
15.50 Jumppahetki
15.50 Jumppahetki
15.50 Jumppahetki
15.50 Jumppahetki
15.51 Pirjo
16.00 Tankki täyteen
16.00 Tankki täyteen
15.55 Tankki täyteen
15.55: Totuuden hetki
16.27: Maallamuuttajat
16.57: Onnea uuteen taloon
17.29: Kotikäynti Ju­ha­na al­kaa to­sis­saan kiin­nos­tua lam­paanhoidosta,..
17.57: Paranemaan päin
16.10 Jumppahetki
16.29 Pirjo
16.20 Tankki täyteen
16.32 Uusi Päivä
16.35 Muumilaakso
16.54 UP
17.00 Pikku Kakkonen
Katsellaan Tuomon kanssa Pikkuli, As­kar­rel­laan yh­des­sä, Mu­ru, Kat­so tar­kem­min, Pa­pe­ritarinoita,
17.00 Pikku Kakkonen
ti: Tavallisen päivän hieno hetki.
ke: Katsellaan Yasminin kanssa Simo, Prok­kis, Uu­la ja Kuu, Nuk­ke­teat­te­ri Sam­po esit­tää, Enni ja Roi,
17.00 Pikku Kakkonen
to: Katsellaan Susannan kanssa Oiva,
pe: Katsellaan Jaakon kanssa Maijuli, Nuk­ke­teat­te­ri Sam­po esit­tää, Dinotassut,..
17.35 Supermarsu
Emi­lia saa lem­mik­ki­mar­sun­sa pu­re­man jäl­keen sa­lai­sia su­per­voi­mia. Pian ovat Itä­me­ren si­la­kat avun tar­pees­sa. N: El­la Jäp­pi­nen, Es­si Hel­lén, Art­tu Wis­ka­ri. Poh­jau­tuu Pau­la No­ro­sen kirjaan.
17.57 Lastenohjelmia
17.57 Lastenohjelmia
18
18.00 Mi­kaelin naiset
18.00 Exp­loring Earth
18.00 Muumilaakso
18.00 Het­kiä Kalliossa
18.00 Mi­kaelin naiset
18.05 Pirjo
18.05 Pirjo
18.10 Casualty
ma: Se hetki
ti: Kohtalokas virhe 1/2 Lof­ty lu­pau­tuu joh­ta­maan hoi­to­tii­miä päi­vän ajaksi...
18.10 Casualty
to: Nousuvesi
pe: Lapsen tähden Lap­sen tähden...
18.22 Pe­las­ta pörriäinen
18.25 Casualty
Kohtalokas virhe 2/2
18.30 Yle Olohuone
Nuoret mestarit Ii­ro Ran­ta­lan vie­rai­na mu­si­soi­vat nuo­ret mes­ta­rit ja vir­tuoo­sit. Mi­ten tait­tuu Ro­bi­nil­ta Bo­he­mian Rhap­so­dy? En­tä Ida Eli­nal­ta kan­te­leen soit­to Ateneumissa?
18.57 Pe­las­ta pörriäinen
19.00 Muumilaakso
19.00 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
19.00 Pirjo
19.00 Yle Olohuone
Kaikki kotona live 10.4. Tu­le viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta ko­ti-il­taa. Etu­ri­vin ar­tis­tit esit­tä­vät mu­siik­kia suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä ja haas­ta­vat ko­ti-il­lan­viet­tä­jät ja­ka­maan haus­kim­mat vink­kinsä siitä,
19.00 Yle Olohuone
Olavi Uusivirta ja toivekonsertti Yle Olo­huo­ne on lauan­tai­na täyn­nä juu­ri si­nun va­lit­se­maa­si mu­siik­kia, jo­ta esit­tää Ola­vi Uu­si­vir­ta yh­tyeen­sä kans­sa. Lä­he­tyk­sen juon­taa Ra­dio Suo­mes­ta tut­tu Tar­ja När­hi. #yleolohuone
19.05 Yle Olohuone
Tietä toivolle Tie­tä toi­vol­le - lä­he­tyk­ses­sä Iri­na, Neon 2, Vas­ki­vuo­ren lu­kion ka­ma­ri­kuo­ro, Valt­te­ri Rae­kal­lio, Piia Pel­to­la, Riit­ta Ha­vu­kai­nen, Sal­la Hakanpää,
19.24 Pirjo
19.15 Ade Ade­pi­tanin Afrikka
Itä-Afrikka Itä-Af­rik­ka. Ade aloit­taa mat­kan­sa seu­raa­van osion Tansaniasta,..
19.30 Mot­her­land - äitien sota
19.40 Se tyyli
19.50 mar­jut­tuu­lik­ki - tä­tä­kin on kokeiltava
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Ääretön ikävä Uu­sia jak­so­ja. Ää­re­tön ikä­vä. Kian on lyö­ty mies, ja hän elää synk­kiä aikoja...
20.00 Syke
Kunnes toisin todistetaan Kun­nes toi­sin to­distetaan...
20.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
Il­lan shows­sa esi­tys And­rew Lloyd Web­be­rin mu­si­kaa­lis­ta Sc­hool of Rock,..
20.15 Mo­dernit miehet
20.15: Deittileiri
20.36: Nyt pannaan
20.30 Mo­dernit miehet
20.35 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja
20.50 mar­jut­tuu­lik­ki - tä­tä­kin on kokeiltava
20.51 mar­jut­tuu­lik­ki - tä­tä­kin on kokeiltava
21
21.00 Hac­hi­ko - Ta­ri­na us­kollisuudesta
Hel­lyt­tä­väs­sä ko­ko per­heen elo­ku­vas­sa pro­fes­so­ri löy­tää ju­na-ase­mal­ta hy­lä­tyn koi­ran ja vie sen ko­tiin­sa. O: Las­se Hallström.
(Hachiko: A Dog's Story, USA 2010)
21.00 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja
21.00 Docventures
21.00 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
Paineissa Paineissa...
21.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
Il­lan shows­sa esi­tys And­rew Lloyd Web­be­rin mu­si­kaa­lis­ta Sc­hool of Rock,..
21.00 The Gra­ham Norton Show
Vieraat: Jason Momoa, Emilia Clarke, Regina King, Ross Noble ja Camila Cabello Ja­son Mo­moa vakuuttaa,..
21.05 Go­ne Girl - kiltti tyttö
Da­vid Finc­he­rin oh­jaa­mas­sa jän­nä­ris­sä mies il­moit­taa vii­den­te­nä hää­päi­vä­nään vai­mon­sa ka­don­neen. Po­lii­si­tut­ki­mus­ten ja me­dia­sir­kuk­sen kes­kel­lä ku­va on­nel­li­ses­ta avio­lii­tos­ta al­kaa sä­röil­lä, mut­ta mi­tä Amyl­le on ta­pah­tu­nut? Pääo­sis­sa Ben Aff­leck ja Ro­samund Pike.
(USA 2014)
21.15 Doc­ven­tu­res: St­ron­ger: The Batt­le Against COVID-19
21.30 Mi­tä mie­tit, Ronja Salmi?
21.58 Docventures
Docventures-erikoislähetys: Koronavirus
21.50 Mo­dernit miehet
21.50 Mo­dernit miehet
21.50: Deittileiri
22.11: Nyt pannaan
22.00 Deitti
Jessica Jessica...
22.00 Euroviisaat
2/6.
22.15 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja
22.30 Aineissa
Stephanie ja Michelle (3)
22.40 Docventures
22.35 Ko­tim. Elokuva: Sauna
Vuosi 1595. Suon kes­kel­tä löy­tyy sau­na, jos­sa syn­nit pes­tään. Ja an­teek­sian­toa et­si­vät vel­jek­set as­tu­vat si­sään. . . N: Vil­le Vir­ta­nen, Tommi Eronen.
22.45 Narkolandia
Naapurin poika Nik­las And­resen, 29,..
22.45 Mi­tä mie­tit, Ronja Salmi?
23.00 Strike Back
Strike Back (16)
22.55 Doc­ven­tu­res: St­ron­ger: The Batt­le Against COVID-19
23.06 Rou­va va­rapresidentti
23.15 Deitti
23.35 Hillo
23.38 Docventures
Docventures-erikoislähetys: Koronavirus
23.30 AIKUISET
23.45 Ku­ka mur­ha­si Birgitten?
00.00 Hillo
23.45 Hillo
23.55 Strike Back
0
00.30 Yian­nin superautot
00.40 Rou­va va­rapresidentti