Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6
06.50 Las­te­noh­jel­mia: Raa Raa, leik­ki­sä lei­jo­na Las­te­noh­jel­mia: Kim­mo Kuu Las­te­noh­jel­mia: Jää­kar­hu Ot­to Las­te­noh­jel­mia: Hyr­rä­päät Las­te­noh­jel­mia: Timp­pa Las­te­noh­jel­mia: Her­man­ni Hii­ri Las­te­noh­jel­mia: Sa­su
07.00 Saa­ra ja Sor­sa 07.00 Pik­ku pe­ru­nat Pik­ku­li Kerk­ko Kuk­ko Mart­ta pu­huu Maik­ki ja pe­lot­ta­va Pont­so
07.05 Moh­ve­lit Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat
07.10 Pop­pe­li­kum­pu Hil­la ja a­va­ruu­den Ee­tu Maa­pal­lot­te­lua Di­no­ju­na Kil­li ja Ki­ki
07.15 P­la­neet­ta Kos­mo Tit­ta Pik­ka­nen Ku­mi­na­ku­ja 19 07.15 Em­mi ja Ku­ru
07.25 Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen 07.25 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan Pik­ku pe­ru­nat
07.30 Mu­ru Mi­tä ih­met­tä? F­luu­ga­lai­set 07.30 Lau­ra 07.30 Rus­kea pik­ku­kar­hu
07.35 Ri­ta­ri Mik­ke 07.35 Hei Taa­vi 07.35 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne Sa­fa­ri
07.40 Ryh­mä Hau Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat E­teen­päin En­ni Po­pi Kis­sa Uu­la ja Kuu
07.50 As­kar­rel­laan Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia 07.50 Ok­to­nau­tit
07.55 El­la, Os­ka­ri ja Huu 07.55 F­rank­lin ja ys­tä­vät Jet­ron mat­kaan 07.55 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo
08.05 Pik­ku Kak­ko­nen Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma 08.05 Rik­ke 08.05 En­ni ja Roi
08.10 Ke­sä­lei­ri 08.10 Pii ja Po­ju Pik­ku Kak­ko­nen Kaar­le
08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu Pik­ku Kak­ko­nen 08.15 Kap­tee­ni Ka­ri 08.15 Ryh­mä Hau
08.20 S­ke­de! Ga­la­xi Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu 08.20 Äs­sä­luok­ka
08.25 Un­na Jun­ná Pe­ter Pan Ot­so ja so­pu­lit Ai­ka här­del­li! Mer­ten sy­vyyk­sis­sä
08.35 Näin meil­lä Lu­lu ja leh­mä 08.35 Je­pu Neu­la­nen
08.45 Ku­jei­le­vat e­läi­met 08.45 Ga­la­xi so­mes­sa 08.45 Ret­ki-Roo­pe
08.50 Ga­la­xi so­mes­sa Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä E­te­lä-A­me­ri­kas­ta
08.55 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa 08.55 Pik­ku Kak­ko­nen
9 09.00 Ca­sual­ty Teeskentelijä Uusi vuokralainen Syyllisyydentunto Vakava tilanne Valheet Pa­tu-koi­ra Näin meil­lä
09.05 Las­sie Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa
09.20 La­te Lam­mas
09.30 Vil­lit fu­ta­rit Bel­le ja Se­bas­tian
09.40 Soh­va­set
09.50 Uu­si Päi­vä Uu­si Päi­vä (x4) Eivät kaikki sateet ole allakassa Ei totuudenpuhuja saa yösijaa Älä siirrä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään Onnellinen mies, jolla olutta suu täynnä Jo­raa­vat juu­rik­kaat
10.00 Koh­tees­sa Irlanti Jo­nat­han Legg mat­kus­taa Ir­lan­nis­sa ja ih­met­te­lee, mik­si ir­lan­ti­lai­nen vis­ki on jää­nyt s­kot­ti­vis­kin jal­koi­hin. Sy­ke Maa on syanoottinen laulu Kau­si 1. 6/10. Maa on sya­noot­ti­nen lau­lu.
10.15 Kum­me­li Kummeli (7)
10.45 A­li­na i­däs­sä Lviv Odessa Sofia Balkanvuoret ja Bulgaria 10.45 Mun ai­noot 30 min­saa Kel­lot soi
11.10 Don­na Äiti ei petä koskaan 9/10. Äi­ti ei pe­tä kos­kaan. Pir­jo
11.20 Se tyy­li Poh­jois­mai­set Kir­je Ruot­siin Poh­jois­mai­set Kun tans­sin it­sek­se­ni 11.20 Uu­si Päi­vä (x4) Eivät kaikki sateet ole allakassa Ei totuudenpuhuja saa yösijaa Älä siirrä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään Onnellinen mies, jolla olutta suu täynnä
11.30 Vat­sa­ni ja mi­nä (x2) A­dam & E­va Osa 2/8. Mihin tarvitaan rangaistuksia? O­mal­la ta­val­la ai­kui­sek­si Kel­lot soi Globaaliymmärrys
11.40 Poh­jois­mai­set Kun tans­sin it­sek­se­ni Kum­me­li (x5) Kummeli (7)
11.50 Ke­hon­kie­li
12 12.00 Riis­ta­met­säl­lä Fasaani. Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma
12.10 Las­te­noh­jel­mia: UP
12.20 Poh­jois­mai­set Pet­ra saa vau­van Vauvaonnea 12.20 Riis­ta­met­säl­lä Fasaani.
12.30 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä 12.30 Kek­se­liäs nik­ka­ri
12.40 E­rään mie­hen hul­luu­den ky­sy­myk­set
12.50 E­läin­ten ys­tä­vät
13.00 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Kek­se­liäs nik­ka­ri 13.00 Luon­to­ret­kel­lä: Pa­rius­kol­li­sia e­läi­miä Mikä on Norjan pariuskollisin eläin?
13.10 Pir­jo 13.10 Mei­dän pi­tää pu­hua (x2)
13.15 Poh­jois­mai­set A­pua, o­len vi­hai­nen
13.20 Pir­jo (x2)
13.25 Mei­dän pi­tää pu­hua (x2)
13.30 Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la First Da­tes Suo­mi saa Soh­va­pe­ru­nat haa­vei­le­maan sok­kot­ref­feis­tä ja Vain e­lä­mää nos­taa kar­vat pys­tyyn.
13.40 Pir­jo Het­kiä Kal­lios­sa
13.45 Soh­va­pe­ru­nat Don­na Poh­jois­mai­set Doc­ven­tu­res: D­rib Doc­ven­tu­re­sin his­to­rian en­sim­mäi­nen mo­ku­ment­ti. Sö­pöi­lyä
13.55 Las­ten­kas­va­tus­ko vai­keaa? Pir­jo
14.05 Poh­jois­mai­set Gi­nan maail­ma 14.05 Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
14.20 S­port­liv Tans­sin G­rand S­lam Tanssin Grand Slam, lattarit Tans­sin G­rand S­lam -kier­tueen S­tutt­gar­tin o­sa­kil­pai­lu.
14.30 Tans­sin G­rand S­lam Tanssin Grand Slam, vakiotanssit Tans­sin G­rand S­lam -kier­tueen S­tutt­gar­tin o­sa­kil­pai­lu.
14.40 Sy­ke Sinun edestäsi vuodatettu Docs­top: Kamp­pai­li­ja 14.40 Van­has­ta uu­dek­si - kier­rä­tys­vink­ke­jä
15 15.00 Sy­ke Maa on syanoottinen laulu Ur­hei­lu-Suo­mi Verta ja hikeä O­sa 1/10: Ver­ta ja hi­keä.
15.10 Soh­va­pe­ru­nat Vat­sa­ni ja mi­nä (x2)
15.20 Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, joukkueiden 2-ottelu Ryt­mi­sen MM-kil­pai­lu­jen jouk­kuei­den 2-ot­te­lu. Ba­ku, A­zer­baid­zan. Se­los­tus Ma­ri­ka A­ho. Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, joukkueiden 5 pallon sekä 3 vanteen/2 keilojen loppukilpailut
15.30 Uu­si Päi­vä Eivät kaikki sateet ole allakassa
16.00 Pai­nin MM Painin MM: Kreikkalais-roomalainen paini Mun ai­noot 30 min­saa Poh­jois­mai­set A­pua, o­len vi­hai­nen Don­na Äiti ei petä koskaan Docs­top: Rak­kaa­ni WTC
16.25 Las­te­noh­jel­mia: UP
16.30 Uu­si Päi­vä Ei totuudenpuhuja saa yösijaa Älä siirrä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään Onnellinen mies, jolla olutta suu täynnä Poh­jois­mai­set E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa 16.30 Pai­nin MM Painin MM: Vapaapaini Va­paa­pai­ni. Lop­puot­te­lut 61 kg, 79 kg, 86 kg ja 97 kg. Se­los­tus Jark­ko A­la-Huik­ku.
17.00 Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pi­kin e­läi­met, Mil­lä men­nään, Pa­pe­ri­ta­ri­noi­ta, Ih­me­jut­tu, Til­da ja hä­nen ys­tä­vän­sä, He­rää suk­ka! Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Syksyn satoa. Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa las­ten lä­het­tä­miä pii­rus­tuk­sia se­kä oh­jel­mat Ti­po, Ast­ro­set, Sor­mil­la vai pui­koil­la, Kuis­ke, Pet­te­ri Ka­nii­ni ja Il­ta­sa­tu. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa oh­jel­mat Oi­va, Mi­ni­re­kat, Rei­ma Räis­ke, San­ni Sa­teen­kaa­ri, Nu­me­roark­ku ja Pos­ti­mies Pa­te, e­ri­kois­lä­het­ti­pal­ve­lu. Las­te­noh­jel­mia: Pik­ku Kak­ko­nen Komeetta. Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Mai­ju­li, Ryt­mi­reis­su, Di­no­tas­sut, Ver­tai­lu­ruu­tu, Kil­len kimp­pa­kyy­ti ja Sa­tu­het­ki.
17.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­ga Jalkapallon naisten liiga, ylempi loppusarja JyPK - Honka Jal­ka­pal­lon nais­ten lii­gan y­lem­män lop­pu­sar­jan ot­te­lu JyPK - Hon­ka. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.
17.45 Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio
17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti 17.55 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti
18 18.00 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä E­te­lä-A­me­ri­kas­ta Poh­jois­mai­set Ku­va­kir­jei­tä Eu­roo­pas­ta Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, 4-ottelun B-ryhmä Ryt­mi­sen MM-kil­pai­lu­jen 4-ot­te­lun B-ryh­mä. Ba­ku, A­zer­baid­zan.
18.10 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, Venäjä - Suomi Len­to­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Ve­nä­jä - Suo­mi. L­jubl­ja­na, S­lo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Ca­sual­ty Uusi vuokralainen Syyllisyydentunto Vakava tilanne 18.10 Mah­do­ton pa­ko 4/5. Täs­sä jak­sos­sa vii­den in­si­nöö­rin ryh­mä jou­tuu ko­van pai­kan e­teen au­tiol­la saa­rel­la.
19.00 Pai­nin MM Painin MM: Kreikkalais-roomalainen paini K­reik­ka­lais-roo­ma­lai­nen pai­ni. Lop­puot­te­lut 60 kg, 77 kg ja 130 kg. Se­los­tus Jark­ko A­la-Huik­ku. Ur­hei­lu-Suo­mi Verta ja hikeä O­sa 1/10: Ver­ta ja hi­keä. Hui­put Kal­le Pa­lan­de­ris­ta Ja­ni Sie­vi­seen o­vat o­mis­ta­neet e­lä­män­sä ur­hei­lul­le. Pai­nin MM Painin MM: Naisten paini Nais­ten pai­ni. Al­kue­rät 62 kg ja 68 kg. Se­los­tus Jark­ko A­la-Huik­ku. Pai­nin MM Painin MM: Naisten paini Nais­ten pai­ni. Koos­te lop­puot­te­lus­ta 62 kg ja 68 kg. Se­los­tus Jark­ko A­la-Huik­ku. Nur-Sul­tan, Ka­zaks­tan. 19.00 Pir­jo
19.10 Pai­nin MM Painin MM: Vapaapaini Va­paa­pai­ni. Al­kue­rät 61 kg, 79 kg, 86 kg ja 97 kg ja lop­puot­te­lut 70 kg, 74 kg, 92 kg ja 125 kg. Se­los­tus Jark­ko A­la-Huik­ku. Nur-Sul­tan, Ka­zaks­tan. Vil­li kort­ti
19.40 S­port­liv
19.45 S­port­liv
19.55 Sy­ke Maa on syanoottinen laulu Kau­si 1. 6/10. Maa on sya­noot­ti­nen lau­lu. T­rau­mao­sas­to täyt­tyy huo­les­tu­neis­ta kuo­ro­lai­sis­ta, kun kuo­ron­joh­ta­ja sai­ras­tuu kes­ken keik­ka­mat­kan. Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Maanpäällinen paratiisi 4/5. Maan­pääl­li­nen pa­ra­tii­si. Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, keilojen ja nauhan loppukilpailut Ryt­mi­sen MM-kil­pai­lu­jen kei­lo­jen ja nau­han lop­pu­kil­pai­lut. Ba­ku, A­zer­baid­zan. Se­los­tus Ma­ri­ka A­ho. A­gi­li­tyn MM Kooste agilityn MM-kilpailuista. Tur­ku. 19.55 A­gi­li­tyn MM Kooste agilityn MM-kilpailuista. Tur­ku.
20.10 Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la First Da­tes Suo­mi saa Soh­va­pe­ru­nat haa­vei­le­maan sok­kot­ref­feis­tä ja Vain e­lä­mää nos­taa kar­vat pys­tyyn.
20.30 Mun ai­noot 30 min­saa Katoaminen
20.50 Pir­jo Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la
21 21.00 Kel­lot soi Globaaliymmärrys 6/10. G­lo­baa­liym­mär­rys. S­ta­cey Doo­ley: To­tuus hal­pa­muo­dis­ta B­rit­ti­toi­mit­ta­ja S­ta­cey Doo­ley pa­neu­tuu täs­sä do­ku­men­tis­sa hal­pa­muo­din tu­hoi­siin taus­toi­hin. Pir­jo Vil­li kort­ti Soh­va­pe­ru­nat Täl­lä vii­kol­la First Da­tes Suo­mi saa Soh­va­pe­ru­nat haa­vei­le­maan sok­kot­ref­feis­tä ja Vain e­lä­mää nos­taa kar­vat pys­tyyn. Co­los­sal O­min­ta­kei­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa G­lo­ria jou­tuu pa­laa­maan New Yor­kis­ta ko­ti­kau­pun­kiin­sa ja tun­tuu kär­si­vän py­sy­väs­tä kank­ku­ses­ta. Mut­ta mik­si Ko­reas­sa suur­kau­pun­kia tal­lo­va jät­ti­läis­hir­viö tun­tuu uu­tis­ku­vis­sa mat­ki­van hä­nen jo­kais­ta lii­ket­tään? Pääo­sis­sa An­ne Hat­ha­way, Ja­son Su­dei­kis ja Tim B­la­ke Nel­son. Le­vi­son Wood: Ve­nä­jäl­tä I­ra­niin Maanpäällinen paratiisi 4/5. Maan­pääl­li­nen pa­ra­tii­si. Le­vi­so­nin mat­ka jat­kuu A­zer­baidz­ha­nis­sa lä­pi pai­men­ten a­sut­ta­mien aa­vi­koi­den ja vaa­ral­li­sis­ta maan­vyö­ryis­tään tun­ne­tui­den y­län­kö­jen.
21.05 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa
21.15 Len­to­pal­lon EM Lentopallon EM, Suomi - Turkki Len­to­pal­lon mies­ten EM-kil­pai­lut, al­ku­sar­jan ot­te­lu Suo­mi - Turk­ki. L­jubl­ja­na, S­lo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la.
21.25 Vil­li kort­ti: Jor­ti­kan työk­kä­ri
21.30 Ral­lin MM Rallin MM, Turkki, kisakooste Koos­te ral­lin MM-sar­jan yh­den­nes­tä­tois­ta o­sa­kil­pai­lus­ta Tur­kis­ta.
21.50 Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, vanteen ja pallon loppukilpailut Ryt­mi­sen MM-kil­pai­lu­jen van­teen ja pal­lon lop­pu­kil­pai­lut. Ba­ku, A­zer­baid­zan. Se­los­tus Ma­ri­ka A­ho. 21.50 Mah­do­ton pa­ko 4/5. Täs­sä jak­sos­sa vii­den in­si­nöö­rin ryh­mä jou­tuu ko­van pai­kan e­teen au­tiol­la saa­rel­la. Vi­ki, Kö­pi & Henk­ka - tie­teen ar­moil­la Kisa merellä: kylpyamme vs. kelmuvene 21.50 S­ta­cey Doo­ley: To­tuus hal­pa­muo­dis­ta B­rit­ti­toi­mit­ta­ja S­ta­cey Doo­ley pa­neu­tuu täs­sä do­ku­men­tis­sa hal­pa­muo­din tu­hoi­siin taus­toi­hin.
22.05 Ryt­mi­sen MM Rytmisen MM, 4-ottelun A-ryhmä Ryt­mi­sen MM-kil­pai­lu­jen 4-ot­te­lun A-ryh­mä. Ba­ku, A­zer­baid­zan.
22.30 Docs­top: Pil­lu­päi­vä­kir­jat (x4) Antakaa meidän olla Oikeenlaista kipua Swaippaan aina vasemmalle Minä vääränlainen
22.40 F­lo­ri­dan ko­va la­ki Todistaja 2/3. To­dis­ta­ja. Ka­me­ra seu­raa oi­keus­lai­tok­sen ja po­lii­sin työ­tä F­lo­ri­dan "mur­ha­pää­kau­pun­ki" Jack­son­vil­les­sä. 22.40 Vil­li kort­ti Docs­top: Pil­lu­päi­vä­kir­jat (x4) Antakaa meidän olla Oikeenlaista kipua Swaippaan aina vasemmalle Minä vääränlainen
22.55 Ur­hei­lu-Suo­mi Kenelle urheilu kuuluu? O­sa 10/10: Ke­nel­le ur­hei­lu kuu­luu? Ur­hei­lu­lii­ke syn­tyi her­ra­ker­hon puu­hai­lus­ta.
23.05 Don­na Äiti ei petä koskaan 23.05 Y­leX­Pop Pyhimys
23.25 Kel­lot soi Globaaliymmärrys 23.25 Y­leX­Pop Cledos Poh­jois­mai­set Li­ne ja mat­ka ke­hoi­hin Line ja matka kehoihin
23.35 Ga­me of Th­ro­nes Ovi Kau­si 6, 5/10. O­vi. 23.35 Docs­top: Rak­kaa­ni WTC
0