Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.
6

06.50 Met­kat Me­si­läi­set

Tou­huk­kaat

Jää­kar­hu Ot­to

Hyr­rä­päät

Timp­pa

Her­man­ni Hii­ri

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

07.00 Saa­ra ja Sor­sa

07.00 Moh­ve­lit

Sir­kus Temp­pu­la

Kim ja Kai

Mart­ta pu­huu

O­li­via

07.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

07.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Pik­ku Kak­ko­nen

07.10 Pop­pe­li­kum­pu

07.10 Ku­mi­na­ku­ja 19

Kat­ti Ma­ti­kai­nen

07.15 Tie täh­tiin

Lu­do­vic

Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen

07.15 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.25 Mu­ru

Sii­ri ja K­ro­ko­tii­li

F­luu­ga­lai­set

07.25 Em­mi ja Ku­ru

07.25 Rus­kea pik­ku­kar­hu

07.30 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Kep­pi­he­vos­tal­li

Hy­vän kier­rät­tä­jät

Hei Taa­vi

Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

Mil­li ja Mol­li

Sa­fa­ri

07.40 Ryh­mä Hau

Mi­tä ih­met­tä?

07.40 Po­pi Kis­sa

Uu­la ja Kuu

07.40 Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

07.45 Pus­se

Ric­hard S­car­ry: Tou­hu­lan ar­voi­tuk­sia

F­rank­lin ja ys­tä­vät

07.45 Ok­to­nau­tit

07.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Juon­to­pa­lat

Te­te ja Ma­ma

En­ni ja Roi

08.00 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

As­kar­rel­laan

08.00 An­ton Sii­li­nen rat­kai­see

08.05 Jes­si ja Jan­ni - e­te­vät et­si­vä­kak­so­set

Mi­mo­sa ja Len­nu

08.05 Si­mo

08.05 Pik­ku Kak­ko­nen: Seik­kai­lu­ko­ne

08.10 Vilk­ki Ank­ka

Ga­la­xi

08.10 Ryh­mä Hau

08.15 Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

Pik­ku Kak­ko­nen

08.15 Kap­tee­ni Ka­ri

08.20 Jo­raa­vat juu­rik­kaat

Aap­po ja Tööt

Ni­mi­päi­väon­nit­te­lu

08.25 Un­na Jun­ná

Pe­ter Pan

Te­na­vat

Ai­ka här­del­li!

Mer­ten sy­vyyk­sis­sä

Pet­te­ri Ka­nii­ni

Pik­ku Kak­ko­sen ta­lo

08.35 Näin meil­lä

08.35 Ja­rin ja Ka­rin ke­sä­lo­ma

08.40 Lu­lu ja leh­mä

08.40 Pii ja Po­ju

08.45 Ku­jei­le­vat e­läi­met

08.45 Ga­la­xi so­mes­sa

08.45 Ret­ki-Roo­pe

08.50 Näin Nor­jas­sa

Muu­mi­laak­so

Näin Nor­jas­sa

Pik­ku Kak­ko­nen

9

09.00 Ca­sual­ty

Kimmonnut luoti 3/3

09.00 Ca­sual­ty

Lauantai-illan huumaa Kovaa toimintaa Rakkaudesta hupsuja

Pa­tu-koi­ra

Näin meil­lä

09.05 Vii­dak­ko­jy­tä

09.10 Ca­sual­ty

Arvioinnin kohteena

09.10 Kar­vi­nen

Vil­le ja Lous­ku vauh­dis­sa

09.20 Ga­la­xin Pal­lo

Galaxin Pallo 2019: Finaali Tä­nään se sel­viää!

Vil­lien Toi­vei­den Vi­ras­to

09.35 Bel­le ja Se­bas­tian

09.50 Uu­si Päi­vä

09.50 Uu­si Päi­vä

Uu­si Päi­vä (x4)

Sitä saa mitä tilaa Vie mennessäs, tuo tullessas ja tee ollessas Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia Kaikkea ei voi mitata rahassa

Ti­pu Tou­hu­kas

S­ke­de!

10.00 Uu­si Päi­vä

Vie mennessäs, tuo tullessas ja tee ollessas

Muu­mi­laak­so

10.15 Suo­mi­LO­VE

10.15 Suo­mi­LO­VE

10.25 Hy­my pyl­lyyn (x2)

Hymy Pyllyyn Po­ke­ri­naa­maa koet­te­le­va ko­ko per­heen s­ket­sioh­jel­ma.

10.25 Pir­jo

Hy­my pyl­lyyn (x2)

Hymy Pyllyyn

10.25 Uu­si Päi­vä (x2)

Sitä saa mitä tilaa Vie mennessäs, tuo tullessas ja tee ollessas

10.35 Hy­my pyl­lyyn (x4)

Hymy Pyllyyn

11.20 UP

11.25 Pir­jo

11.25 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

11.30 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Team Bachs­tad

Mopoautolla halki Suomen

I­sä, äi­ti ja lap­set

11.30 Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

Kohti Fifan naisten MM 2019 -kisoja

12

12.00 U­nel­ma­ko­ti

Ma­ha­ki­pu, jo­ka ei me­ne­kään pois

12.00 U­nel­ma­ko­ti

Ki­te­sur­fer's pa­ra­di­se

12.00 Voi­mis­te­lun SM

Voimistelun SM, akrobatia Ak­ro­ba­tia­voi­mis­te­lun lop­pu­kil­pai­lut.

12.10 Da­nie­lin vii­mei­nen mah­dol­li­suus

12.10 Riis­ta­met­säl­lä

12.30 Riis­ta­met­säl­lä

12.45 Voi­mis­te­lun SM

Voimistelun SM, team gym Team gy­min lop­pu­kil­pai­lut. Se­los­tus Riik­ka S­mo­lan­der-S­lot­te.

12.55 Weg­gen hui­ma­päät Lo­foo­teil­la

12.55 I­sä­nä ja poi­ka­na

Luon­to­ret­kel­lä: Te­no on pa­ras lo­hi­jo­ki

Vies­ti­kar­ne­vaa­lit

Kouluviestikarnevaali Koos­te suo­men­kie­lis­ten kou­lu­lais­ten vies­ti­kar­ne­vaa­lis­ta Tam­pe­reel­ta. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.

13.10 Ai­van yk­sin

Mi­nun jen­gi­ni

Minun jengini - ruotsinsuomalaiset

13.30 Pa­koon help­poa e­lä­mää

13.40 Kak­so­set ka­las­sa

13.40 S­port­liv

13.55 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

13.55 Lai­va­ko­kin mat­kas­sa

13.55 Voi­mis­te­lun SM

Voimistelun SM, telinevoimistelun telineloppukilpailut Te­li­ne­voi­mis­te­lun te­li­ne­lop­pu­kil­pai­lut. Se­los­tus Ma­ri­ka A­ho. Tur­ku.

14.00 I­sä­nä ja poi­ka­na

T­roll­hät­tans FF

Ah­dis­tuk­sen van­ki­na

14.15 Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

14.15 Ma­ha­ki­pu, jo­ka ei me­ne­kään pois

14.25 Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Jal­ka­pal­lon nais­ten MM

14.35 Näin Nor­jas­sa

14.45 Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Team Bachs­tad

Mopoautolla halki Suomen

14.45 Voi­mis­te­lun SM

Voimistelun SM, joukkuevoimistelu Jouk­kue­voi­mis­te­lun lop­pu­kil­pai­lut.

14.55 UP

14.55 I­sä, äi­ti ja lap­set

15

15.00 Mi­nun jen­gi­ni

Näin Nor­jas­sa

15.15 I­ri­na pa­laa ko­tiin

Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

15.15 Mi­tä vain vuok­se­si, lem­mik­ki­ni

15.25 Kul­taa, kun­niaa ja raa­kaa työ­tä

15.25 Lai­va­ko­kin mat­kas­sa

15.25 Hei­koil­la jäil­lä

15.45 Pii­lo­te­tut ky­vyt

15.45 Ko­ris­lii­ga

Korisliiga, miesten 5. loppuottelu Kauhajoki - Kouvot Mes­ta­ruus­put­kes­sa mies­ten ko­ris­lii­gan vii­des lop­puot­te­lu Kau­ha­jo­ki - Kou­vot. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä. Kau­ha­jo­ki. Jos ot­te­lu­sar­ja on jo päät­ty­nyt, tu­lee muu­ta oh­jel­mis­toa.

15.55 Ext­re­meä ym­pä­ri maail­maa

16.00 Mi­tä mie­tit, Ron­ja Sal­mi?

Riittääkö elämänkoulu?

16.00 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tessu, opaskoirakoulun oppilas

Weg­gen hui­ma­päät Lo­foo­teil­la

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

Kä­si­pal­lon SM-lii­ga

Käsipalloliiga, miesten 5. loppuottelu Cocks - Dicken Mes­ta­ruus­put­kes­sa mies­ten kä­si­pal­lon SM-lii­gan vii­des lop­puot­te­lu Cocks - Dic­ken. Se­los­tus To­mi Sal­mi­nen. Rii­hi­mä­ki.

16.30 Uu­si Päi­vä

Sitä saa mitä tilaa Vie mennessäs, tuo tullessas ja tee ollessas Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia Kaikkea ei voi mitata rahassa

Muu­mi­laak­so

Taikatalvi

17.00 Pik­ku Kak­ko­nen

18

18.00 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä

Muu­mi­laak­so

Kä­si­pal­lon SM-lii­ga

Käsipalloliiga, miesten 4. loppuottelu Dicken - Cocks Mes­ta­ruus­put­kes­sa mies­ten kä­si­pal­lon SM-lii­gan nel­jäs lop­puot­te­lu Dic­ken - Cocks. Se­los­tus To­mi Sal­mi­nen. Hel­sin­ki.

Ca­sual­ty

Kovaa toimintaa Kau­si 26, 30/42. Ko­vaa toi­min­taa.

Ko­ris­lii­ga

Korisliiga, miesten 4. loppuottelu Kouvot - Kauhajoki Mes­ta­ruus­put­kes­sa mies­ten ko­ris­lii­gan nel­jäs lop­puot­te­lu Kou­vot - Kau­ha­jo­ki. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Si­pi­lä. Kou­vo­la.

Voi­mis­te­lun SM

Voimistelun SM, rytminen Ryt­mi­sen ne­liot­te­lu ja jouk­kuei­den lop­pu­kil­pai­lut. Se­los­tus Ma­ri­ka A­ho. Tur­ku.

Kei­lai­lun SM

Keilailun SM-kilpailut. Se­los­tus Pert­ti Ta­po­la. Tur­ku.

18.10 Ca­sual­ty

Kimmonnut luoti 3/3 Kau­si 26, 27/42. Kim­mon­nut luo­ti 3/3. Tess ja Jor­dan jät­tä­vät ker­to­mat­ta po­lii­sil­le Ja­den vam­mo­jen to­del­li­sen syyn.

18.25 Ca­sual­ty

Arvioinnin kohteena Kau­si 26, 28/42. Ar­vioin­nin koh­tee­na.

18.50 FI­FAn jal­ka­pal­lon U20 MM

Fifan jalkapallon U20 MM, Meksiko - Italia Fi­fan jal­ka­pal­lon U20 MM-kil­pai­lu­jen ot­te­lu Mek­si­ko - I­ta­lia. G­dy­nia, Puo­la. Se­los­tus To­ni Sauk­ko­la.

19.00 Ka­las­ta­jien ku­nin­kaal­li­set

Costa Rica 4/6. Vii­si par­hai­ten pär­jän­nyt­tä ka­las­ta­jaa nar­raa nyt kuk­koah­ve­nia ja huip­pu­no­pei­ta pur­je­ka­lo­ja Cos­ta Ri­cas­sa, mut­ta kaik­ki ei me­ne ai­van suun­ni­tel­mien mu­kaan.

19.15 Ka­las­ta­jien ku­nin­kaal­li­set

Kanada 5/6. Ka­las­tus­ki­sa on lop­pu­suo­ral­la, ja mu­ka­na on e­nää nel­jä kil­pai­li­jaa.

19.30 Y­lei­sur­hei­lua

Yleisurheilun Kultainen keihäs Y­lei­sur­hei­lun Kul­tai­nen kei­häs -kil­pai­lu. Se­los­tus Jus­si Es­ko­la. Van­taa.

19.50 Luot­to­mies

20.00 Muu­mi­laak­so

Taikatalvi Kau­si 1, 13/13. Tai­ka­tal­vi.

B­ri­tan­nian nuo­rim­mat so­ti­laat

Sotku ja sovitus 3/4. Sot­ku ja so­vi­tus. B­ri­tan­nian nuo­rim­mil­la a­lok­kail­la on ta­ka­naan kak­si kuu­kaut­ta rank­kaa pe­rus­kou­lu­tus­ta.

Ka­las­ta­jien ku­nin­kaal­li­set

Sambia 6/6. Ka­las­tus­ki­san vii­mei­nen koe­tus al­kaa Sam­bias­sa.

20.00 Ten­nik­sen Rans­kan a­voin tur­naus

Tenniksen Ranskan avoin turnaus: päivän ottelu Rans­kan a­voi­men tur­nauk­sen en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ot­te­lu. Pa­rii­si, Rans­ka. Se­los­tus Vil­le Ny­gård.

20.10 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Työpaikkarakkautta ja veteraanitarkastuksia La­pin­koi­ra Ep­pu 14v.

20.25 UP

20.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Tessu, opaskoirakoulun oppilas

20.40 Pir­jo (x3)

Perintö Huono elokuva Tyttöjen tupa

Jal­ka­pal­lon Sak­san cup

Jalkapallon Saksan cup, loppuottelu RB Leipzig - Bayern München Jal­ka­pal­lon Sak­san cu­pin lop­puot­te­lu RB Leip­zig - Bayern Münc­hen. Ber­lii­ni, Sak­sa. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen.

20.50 Luot­to­mies

Pir­jo

21

21.00 AI­KUI­SET

Kakku Kau­si 1, o­sa 8/10. Kak­ku.

Ho­tel Cool­gar­die

Aust­ra­lia­lai­nen do­ku­ment­ti kah­des­ta suo­ma­lai­ses­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka rep­pu­reis­saa­vat Kau­koi­däs­sä ja pää­ty­vät ra­hat­to­mi­na töi­hin Aust­ra­lian ta­ka­mail­le pis­kui­sen Cool­gar­dien kai­vos­kau­pun­gin ai­noaan baa­riin.

Su­den het­ki

SOS Kau­si 1, 7/8. SOS. Ryh­mä­läis­ten met­sä­ret­ki me­nee mo­nin ta­voin pie­leen - vai on­ko ky­sees­sä sit­ten­kin vain teh­tä­vä mui­den jou­kos­sa?

Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la

Työpaikkarakkautta ja veteraanitarkastuksia La­pin­koi­ra Ep­pu 14v.

Hei­koil­la jäil­lä

21.25 Pir­jo

21.30 Par­ker

(2013) Ja­son S­tat­ham e­sit­tää Do­nald West­la­ken ro­maa­nei­hin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä o­mia mo­raa­li­sään­tö­jään nou­dat­ta­vaa va­ras­ta, jo­ka jou­tuu e­pä­re­hel­li­sem­pien kump­pa­nei­den­sa pet­tä­mäk­si ja läh­tee nou­ta­maan hä­nel­tä vie­tyä saa­lis­ta.

21.30 Ih­me­ban­tu (x7)

Viisitoista askelta Ihan sama Ei voi Kaulia Pullataikinan tuoksu Pystytkö kävelemään Puinen syli Hännän alku

Ur­hei­lu-Suo­mi

Osa 2/10: Lätkähullujen maa. Jää­kiek­ko­le­gen­dat Tee­mu Se­län­tees­tä Vel­lu Ke­to­laan ja Pat­rik Lai­nees­ta Ka­le­vi Num­mi­seen ker­to­vat, mi­ten jää­kiek­ko nou­si Suo­men suo­si­tuim­mak­si la­jik­si.

21.30 Ber­mu­dan kol­mion sa­lai­suu­det

Kadonnut laiva O­sa 1/3. Ka­don­nut lai­va. B­rit­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään tie­teel­li­siä syi­tä pa­ha­mai­nei­ses­sa Ber­mu­dan kol­mios­sa ta­pah­tu­neil­le mys­ti­sil­le on­net­to­muuk­sil­le.

21.50 Hur­jat rek­ka­rei­tit

Etiopia 6/6. E­tio­pia. Rek­ka­reit­ti E­tio­pian lä­pi kul­kee tu­li­kuu­man aa­vi­kon kaut­ta maan tär­keim­piin mui­nai­siin ja mo­der­nei­hin kau­pun­kei­hin.

22.00 AI­KUI­SET

22.15 Hur­jat rek­ka­rei­tit

Etiopia 6/6. E­tio­pia. Rek­ka­reit­ti E­tio­pian lä­pi kul­kee tu­li­kuu­man aa­vi­kon kaut­ta maan tär­keim­piin mui­nai­siin ja mo­der­nei­hin kau­pun­kei­hin.

22.25 Su­den het­ki

SOS Kau­si 1, 7/8. SOS. Ryh­mä­läis­ten met­sä­ret­ki me­nee mo­nin ta­voin pie­leen - vai on­ko ky­sees­sä sit­ten­kin vain teh­tä­vä mui­den jou­kos­sa?

22.45 Ho­tel Cool­gar­die

23.05 Si­mo­na sel­viää

23.05 B­ri­tan­nian nuo­rim­mat so­ti­laat

Sotku ja sovitus 3/4. Sot­ku ja so­vi­tus.

23.20 A­voi­me­na

Oliver lusmuilee (12)

23.20 AI­KUI­SET

Su­den het­ki

SOS Kau­si 1, 7/8. SOS.

23.40 Y­le Li­ve

Gasellit Paperi T

23.40 Y­le Li­ve

Scandinavian Music Group

0