Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
05.30 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Prisma: Ni­säk­käiden nousu
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
07.51 UMK21
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
08.05 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Selviytyjät
08.51 UMK21
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Historia: Suur­ten satojen mies
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Ero­ja ja avioeroja
(U) De­foen nais­val­tai­ses­sa per­hees­sä on ju­ris­te­ja jo­ka läh­töön, jo toi­ses­sa pol­ves­sa. Äi­ti Rut­hin pe­rus­ta­ma De­foen la­ki­fir­ma on käy­nyt kui­ten­kin ah­taak­si per­heen van­him­mal­le tyt­tä­rel­le Han­na­hil­le, jo­ka on päät­tä­nyt siir­tyä kil­pai­li­jan lei­piin. Kum­pi­kin la­ki­fir­mois­ta on kes­kit­ty­nyt per­heoi­keu­teen ja avioe­ro­juttuihin,..
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Piispanvihkimysmessu Turun tuomiokirkossa Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma avus­ta­ji­neen vih­kii Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan uu­den piis­pan, Ma­ri Lep­pä­sen, virkaan...
10.05 Ykkösaamu
10.45 Viimeinen sana
10.55 Pisara
10.55 Alueuutiset
10.55 UMK21
10.55 Alueuutiset
11.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus Kokemäen kirkossa Ju­ma­lan­pal­ve­lus Ko­ke­mäen kirkossa...
11.00 Alueuutiset
11.30 Mi­kaela & Thomas
11.45 So­me Deep Story
11.50 Yh­dis­te­tyn maailmancup
12.00 Akuutti
12.01 Yh­teis­vastuukeräys
12
12.05 Paperittomat
Suo­mes­sa, enem­mis­tön nä­ky­mät­tö­mis­sä, elää ihmisiä,..
12.19 Oddasat
12.19 Oddasat
12.25 Oddasat
12.30 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
12.35 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Ei paluuta 2/2
12.35 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dämistä...
12.40 ko­ti­mai­nen elokuva: Pik­ku Pietarin piha
O: Jack Witikka. N: Tuuk­ka Tan­ner, El­sa Tu­ra­kai­nen, Lee­vi Kuranne,..
12.40 Pisara
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Klaus Mäkelä johtaa RSO esit­tää mm. Fe­lix Men­dels­soh­nin sin­fo­nian nro 3 a-mol­li "Skot­tilainen"...
12.56 Sanakirja
13.00 Ikimuistoinen
13.15 UMK21
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Poi­ka­mies­ten holhokki
O: Orvo Saarikivi. N: He­le­na Ka­ra, Tau­no Ma­ju­ri, Kul­ler­vo Kalske...
1938
13.20 UMK21
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Ra­kas varkaani
(Suo­mi 1957, 71')..
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Mä ok­sal­la ylimmällä
(Suomi 1954, 83')
13.20 Yle Olohuone
Yle olo­huo­ne on siel­lä mis­sä sy­dän­kin on - tai ai­na­kin siellä,..
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Alas­ton mal­li karkuteillä
Ko­me­dia tai­tei­li­jan kom­melluksista,..
13.50 Val­tio­päi­vien avajaiset
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti avaa vuo­den 2021 val­tio­päi­vät eduskunnassa.
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.05 Marja Sannikka
14.15 Noin viikon studio
Noin viikon studio
14.30 Tulossa...
14.37 Tulossa...
14.35 Perjantai
Perjantai
14.41 UMK21
14.41 UMK21
14.45 Itse Valtiaat
14.45 Itse Valtiaat
14.45 Ikimuistoinen
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Olen aja­tellut elää
15.20 Ta­ri­noi­ta järviltä
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Hau­ta­jais­ten jälkeen
(After the Funeral)
15.25 Itse Valtiaat
15.30 Akuutti
Kannanko geenivirhettä?
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Arto Nyberg
15.55 A-studio
15.55 Tulossa...
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
Kammiovärinääkö? Kam­mio­vä­rinääkö?..
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dä­mis­tä. Hä­nel­lä on ai­kuis­tu­va ty­tär, val­ta­vas­ti ys­tä­viä se­kä äi­ti, jol­la on pis­tä­mä­tön tai­to työn­tää nok­kan­sa jo­ka asiaan ja pu­hua vä­lil­lä ohi suun­sa. Nyt Oli­vial­le tar­jo­taan mah­dol­lis­ta pes­tiä liit­to­val­tion tuomarina.
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Tappava taikatemppu Tap­pa­va taikatemppu...
17.55 UMK21
17.55 Yh­teis­vastuukeräys
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Strömsö Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Sitä kylvää mitä niittää Vik­tor kyl­vää riis­ta­pel­to­ja neu­vos­toa­jan kol­hooseille...
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
Petojen paluu Pe­to­jen paluu...
19.00 Historia: Suur­ten satojen mies
19.00 At­lan­tic Crossing
Tuli ja vesi Olav pyy­tää, et­tä Märt­ha yrit­täi­si vai­kut­taa Roo­seveltiin,..
19.00 Prisma: Ni­säk­käiden nousu
19.00 Paperittomat
Suo­mes­sa, enem­mis­tön nä­ky­mät­tö­mis­sä, elää ihmisiä,..
19.00 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
19.10 Arto Nyberg
19.35 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Scott & Bailey
Kivenä kengässä Ki­ve­nä ken­gäs­sä. Rac­he­lin elä­män­tyy­li ai­heut­taa nä­rää nais­ten kesken...
19.52 SuomiLOVE
19.50 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
19.55 UMK21
19.57 Tulossa...
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Marja Sannikka
20.00 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
20.24 Yh­teis­vastuukeräys
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk
21.05 Perjantai
Perjantai
21.05 Ivalo
Silmä silmästä Sil­mä sil­mäs­tä. Niin ri­kos- kuin vi­rus­tut­ki­mus­kin ete­nee ko­vin hitaasti...
21.10 Yle Olohuone
Yle olo­huo­ne on siel­lä mis­sä sy­dän­kin on - tai ai­na­kin siellä,..
21.30 Per­jantai-dokkari
21.43 Noin viikon studio
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Tra­ces - Jäljet
Neiti etsivä Nei­ti et­si­vä. Mu­re­nee­ko Em­man pe­rus­tur­vallisuus,..
21.50 Top Dog
Omat koirat purivat Omat koi­rat purivat...
22.00 Ivalo
Myrsky nousee Myrs­ky nousee...
22.00 Fut­sa­lin EM-karsinta
Futsalin EM-karsinta Italia - Suomi Fut­sa­lin EM-kar­sin­taot­te­lu Ita­lia - Suo­mi. Pra­to, Ita­lia. Yle näyt­tää fut­sa­lin EM-kar­sin­nan otteluita.
22.00 Syntinen
Syntinen (16)
22.00 Ulkolinja: Uk­rai­nan vauvatehdas
22.00 Hil­jai­nen todistaja
Lähipiirissä 1/2 Nuo­ren mie­hen ruu­mis osoit­tau­tuu ka­don­neek­si il­moi­te­tuk­si tei­ni-ikäiseksi...
22.45 Oddasat
22.41 Oddasat
22.40 Me­lo­difestivalen
Melodifestivalen 2021: Osakilpailu 1 Me­lo­di­fes­ti­va­lens förs­ta del­täv­ling. Ik­väll täv­lar Ka­dia­tou, Lil­la­sys­ter, Jes­si­ca An­ders­son, Paul Rey, Arvingarna,..
22.35 Ulkolinja: Uk­rai­nan vauvatehdas
23.00 Yle Olohuone
Tommi Läntinen, Turku
22.55 Marja Sannikka
22.55 Oddasat
22.55 Viimeinen sana
23.10 Top Dog
Perhosvaikutus Per­hosvaikutus...
23.10 Oddasat
23.05 Uutisikkuna
23.30 Eri­kois­ryhmä Köln
Tappavaa terapiaa Tap­pa­vaa terapiaa...
23.25 Puo­li seitsemän
23.25 Ve­ra Stanhope tutkii
Tekojärven rannalla Te­ko­jär­ven rannalla...
23.45 Prisma: Yk­si­näi­syy­den aikakausi
23.55 Puo­li seitsemän
0
00.15 Oddasat
00.30 Perjantai
00.45 Puo­li seitsemän
00.55 Puo­li seitsemän
01.10 M - Mur­haa­ja keskellämme
02.00 Puo­li seitsemän
3