Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
05.30 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
07.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Väriä elämään Puu­tar­has­sa on pa­ran­ta­vaa voimaa!..
07.05 Avara luonto: Flo­ri­da - eläin­ten paratiisi
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Poh­jolan luonto
08.05 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Matterhorn
08.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Jarkko Stenius - Nyrkkisankarin täyskäännös
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Puotila
Sa­to­jen roo­lien mies, te­le­vi­sios­ta ja teat­te­ris­ta tut­tu näyttelijä,..
09.10 Hiih­don maailmancup
Naisten 30 km, Engadin Nais­ten 30 km (v) , ta­kaa-ajo­kil­pai­lu. En­ga­din, Sveitsi...
09.30 Puo­li seitsemän
09.56 Lah­joita puhetta
10.00 Hercule Poirot
Ele­gant­ti bel­gia­lais­syn­tyi­nen Poi­rot rat­kai­see ri­kok­sia eten­kin psy­ko­lo­gian avul­la. En­sim­mäi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­seen ai­kaan si­joit­tu­va pik­ku­tark­ka et­si­vä on he­rät­tä­nyt ihas­tus­ta kir­joi­na ja tv-elo­ku­vi­na jo vuo­si­kym­menien ajan.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Nojatuolikirkko No­ja­tuo­li­kir­kos­sa kes­kus­tel­laan häpeästä...
10.05 Ykkösaamu
10.51 SuomiLOVE
10.50 Alueuutiset
10.45 Viimeinen sana
10.45 So­me Deep Story
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Kehitysvammaistyö 50v. Mäntsälän kirkossa
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Rankka vuosi
Tappajavirus toi pelon Suomeen Pe­lon ai­ka. Tu­han­sia ih­mi­siä voi kuol­la Suo­mes­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen takia...
11.45 So­me Deep Story
12
12.00 Akuutti
12.14 Oddasat
12.11 Uutisohjelmia
12.14 Oddasat
12.12 Uutisohjelmia
12.10 Yh­teis­vastuukeräys
12.15 Oddasat
12.16 Oddasat
12.24 Oddasat
12.15 Kyl­lä BBC hoitaa
Huhutaan,..
12.30 An­na, a lopussa
L. M. Mont­go­me­ryn ro­maa­nien pu­na­tuk­kai­nen san­ka­ri­tar An­na Shir­ley he­rää eloon uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa, jo­ka ei si­lot­te­le elä­män nur­jia puo­lia. Ka­na­da­lai­sen or­po­ty­tön tu­le­vai­suus näyt­tää lupaavalta,..
Jaksot 2-6.
12.40 Pisara
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Solistina pianisti Javier Perianes
12.45 SuomiLOVE
Antti Tuiskun ilta Il­lan Suo­mi­LO­VE-kon­sert­tia isän­nöi Ant­ti Tuis­ku yh­des­sä art­si­tys­tä­vien­sä kanssa...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Ra­kas­tin sinua, Hilde
O: Veikko Itkonen. N: Ei­ja Ka­ri­pää, Sa­ka­ri Jurkka,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: He­delmätön puu
O: Hannu Leminen. N: He­le­na Ka­ra, Rau­li Tuo­mi, Joel Rin­ne, Pent­ti Viljanen,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Sil­lan­kor­van emäntä
Elo­ku­va maa­ti­lan les­kie­männästä,..
(Suomi 1953, 84')
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Kul­tamitalivaimo
. O: Edvin Laine. N: Rit­va Ar­ve­lo, Ta­pio Rau­ta­vaa­ra, Han­nes Häyrinen,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Ve­te­raanin voitto
. O: Edvin Laine. N: Ta­pio Rau­ta­vaa­ra, As­ta Back­man, As­si Nortia,..
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.00 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
14.14 Noin viikon studio
Noin viikon studio
14.26 Elossa 24h
14.25 Tulossa...
14.30 Ikimuistoinen
14.30 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan keitaita
14.30 Perjantai
Perjantai Per­jan­tai vie si­nut paikkoihin,..
14.40 Elossa 24h
14.41 Akuutti
Näkökyky paremmaksi
14.45 Itse Valtiaat
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.10 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
15.10 Elossa 24h
15.20 Nuori Morse
Värit Kam­puk­sel­la väi­tel­lään ro­tu­ky­sy­myk­ses­tä sen laa­jas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, kau­pun­gil­la mel­la­koi­daan, ja ar­mei­ja-alueel­ta löy­tyy si­vii­li­hen­ki­lön ruumis...
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Hä­net täytyy tappaa
Poi­rot'n lo­mail­les­sa Syy­rias­sa kai­vauk­sil­ta löy­tyy ruu­mis. Epäil­ty­jä on vil­jal­ti. Poi­rot'lla on kui­ten­kin äs­sä hihassa,..
(Appointment with Death, 2008)
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Arto Nyberg
15.55 A-studio
15.55 SuomiLOVE
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.07 Sanakirja
17.10 An­na, a lopussa
L. M. Mont­go­me­ryn ro­maa­nien pu­na­tuk­kai­nen san­ka­ri­tar An­na Shir­ley he­rää eloon uu­des­sa draa­ma­sar­jas­sa, jo­ka ei si­lot­te­le elä­män nur­jia puo­lia. Ka­na­da­lai­sen or­po­ty­tön tu­le­vai­suus näyt­tää lu­paa­val­ta, kun Prins­si Ed­war­din saa­rel­la asu­vat Cuth­ber­tin iäk­käät si­sa­ruk­set ovat jät­tä­neet adop­tio­hakemuksen...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Jarkko Stenius - Nyrkkisankarin täyskäännös
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Karkea kokki
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
17.54 Elossa 24h
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
17.54 Elossa 24h
17.55 Pie­ni suuri maailma
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Kaik­ki ir­ti eläimistä
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Flo­ri­da - eläin­ten paratiisi
18.45 Arto Nyberg
19.00 Historia: Vii­kin­ki­naisen tarina
19.00 Mrs Wilson
1/3. Lä­hes us­ko­ma­ton to­si­ta­ri­na miehestä,..
19.00 Suu­ri Jour­na­listipalkinto
Suuri Journalistipalkinto -gaala
19.00 Rankka vuosi
Tappajavirus toi pelon Suomeen Pelon aika...
19.00 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
19.37 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.30 Kriminalisti
Viiltävä kuolema Plas­tiik­ka­ki­rur­gi on sur­mat­tu eri­koi­sel­la ta­val­la. Käy ilmi,..
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Scott & Bailey
Kuka on se oikea? Ho­tel­li­huo­nees­ta löy­tyy nai­suh­ri, jo­ka oli et­si­nyt kump­pa­nia netistä...
19.57 Noin viikon studio
19.55 Elossa 24h
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Marja Sannikka
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk
21.05 Perjantai
Perjantai Per­jan­tai vie si­nut paikkoihin,..
21.05 Ivalo
Murmansk Ni­na ja Tho­mas osal­lis­tu­vat lait­to­maan ret­ki­kun­taan mää­rän­pää­nä Murmansk...
21.10 SuomiLOVE
Antti Tuiskun ilta Il­lan Suo­mi­LO­VE-kon­sert­tia isän­nöi Ant­ti Tuis­ku yh­des­sä art­si­tys­tä­vien­sä kans­sa. Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä mu­ka­na mm. Ida Paul ja Kal­le Lind­roth se­kä Markku Aro...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.49 Urheiluruutu
21.46 SuomiLOVE
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Freud - tappajan mieli
Toteemi ja tabu Et­si­vä Kiss saa kid­nap­paa­jan kiik­kiin to­dis­ta­jien avustuksella...
22.00 Ivalo
Taudinkantajat
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
M niin kuin murha Ka­dul­la ma­kaa kuollut mies,..
22.00 Syntinen
22.00 Ulkolinja: Yh­dys­val­lat vail­la tasa-arvoa
22.00 Hil­jai­nen todistaja
Kiveen hakattu 2/2 Ruu­mis­löy­tö on vas­ta al­kua ta­pah­tu­mien ket­jul­le, jo­ka sa­tut­taa te­ki­jäänsä,..
22.25 Me­lo­difestivalen
Finaali Nyt sel­viää, ku­ka voit­taa Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin vuon­na 2021. Kak­si­tois­ta kap­pa­let­ta kil­pai­lee voi­tos­ta, ja voit­ta­ja läh­tee tou­ko­kuus­sa edus­ta­maan Ruot­sia Eu­ro­vii­sui­hin. Oh­jel­man juon­ta­vat Måns Zelmerlöw,..
22.45 Oddasat
22.41 Ulkolinja: Yh­dys­val­lat vail­la tasa-arvoa
23.00 Prisma: Kou­kus­sa ki­pu­lääkkeisiin
23.00 Perjantai
23.00 Marja Sannikka
22.55 Oddasat
22.55 Viimeinen sana
23.10 Freud - tappajan mieli
Unissakävelijä
23.10 Oddasat
23.40 Puo­li seitsemän
23.25 Bancroft
23.35 Ykkösaamu
23.51 Puo­li seitsemän
00.06 Puo­li seitsemän
0
00.10 Puo­li seitsemän