Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
05.55 Ope­raa­tio M-25 - Kian­ta­jär­ven tähtimoottori
05.55 Kaksoislataus
05.55 Ve­den saartamat
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
6. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
ma: Mitä koronaviruksesta on vuodessa opittu?
ti: Missä menee sananvapauden ja teknologiayhtiöiden vastuun raja? 40 On­ko kou­lu­jen su­ku­puo­li­nor­mit van­hen­tu­nei­ta 7. 11 Poik­keuk­sel­li­nen so­me­so­ta Yh­dys­val­lois­sa 7. 44 Jäl­ki­pörs­si 8. 50 Pod­cas­taa­jat Ro­san­na Kul­ju ja Ni­ko Saa­ri­nen Ylen aa­mu an­taa par­haat eväät nou­se­vaan uu­tis­päivään.
ke: Vanhustenhoidon koronatilanne on hankala 40 Do­nald Trum­pin vii­mei­set val­lan päi­vät 7. 11 Ko­ro­na is­ke­nyt van­hus­ten­hoi­toon - mi­ten py­säyt­tää vi­ruk­sen le­viä­mi­nen 7. 24 Kii­na käyn­nis­ti taas jä­reät ko­ro­na­toi­met 7. 45 Jäl­ki­di­gi 8. 50 Voi­ko ma­kean­hi­mos­ta päästä eroon?
to: Kiristetäänkö koronarajoituksia entisestään? 40 Ko­ro­na­muun­nok­set huo­les­tut­ta­vat Suo­mes­sa 6. 54 Trum­pil­le toi­nen vir­ka­syy­te 7. 11 Lii­ken­ne­kuo­le­mien mää­rä edel­leen kor­keal­la 7. 44 Jäl­ki­näy­tös 8. 50 Mil­tä tun­tuu kun oma elä­mä on myös työ?
pe: Miten suomalaiset ovat pärjänneet etätöissä? 39 Mer­ke­lil­le seu­raa­ja - mi­hin me­nee Sak­sa 6. 54 Lai­va­mat­kus­ta­jien tes­taus al­kaa 7. 12 Kär­sim­me­kö jo etä­työa­pa­tias­ta 7. 42 Jäl­ki­vii­saat 8. 12 Lah­ti ym­pä­ris­tö­pää­kaupungiksi 8.
07.00 Historia: Prin­ses­sa Dia­nan haastattelu
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Sanotaan,..
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Pohjolan lumo
08.05 Prisma: To­tuus sukupuutosta
09.00 Uutisohjelmia
08.55 Per­jantai-dokkari
9
09.05 Re­von­tu­lien armoilla
Au­rin­gos­ta tu­le­va hiuk­kas­myrs­ky saa ai­kaan ko­mei­ta revontulia...
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ystävä, parempi tuki kuin pilleri tai kävelykeppi Ystävä,..
09.30 Luon­to­het­ki: Kot­kat, il­mo­jen valtiaat
09.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Kekäläinen.
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
T: BBC. (U) Draa­ma­sar­ja Ha­ke­kaa kätilö!..
ma: Siivet kantavat
ti: Viimeinen toivomus Vii­mei­nen toivomus...
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Äi­ti Mild­re­din joh­dol­la osa Non­na­tus Hou­sen hen­ki­lö­kun­nas­ta mat­kaa idylliseen,..
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Epidemia Epidemia...
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Messu Ylöjärven kirkossa Mes­su Ylö­jär­ven kirkossa...
10.05 Ykkösaamu
Olli Vapalahti TV1:n Yk­kö­saa­mus­sa lauan­taina 16. 1...
10.45 Elo­ku­via ikuistamassa
10.45 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Viimeinen sana
10.50 Alueuutiset
10.55 Pisara
10.55 Alueuutiset
10.55 Uutisohjelmia
10.55 Alueuutiset
11.00 Ju­malanpalvelus
Ekumeeninen jumalanpalvelus Vuosaaren Merimieskirkossa Helsingissä
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Akuutti
11.42 Pie­ni suuri maailma
11.45 SuomiLOVE
SuomiLOVEn suuri päätöskonsertti. La­val­le nou­se­vat sä­ke­nöi­vät Kai­ja Koo, Rei­no Nor­din, El­li­noo­ra, Kris­ta Siegf­rids, Ans­si Ke­la + lu­kui­sia yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä! Kei­den koh­dal­le spot­ti­ru­let­ti py­säh­tyy­kään yl­lä­tyk­sen mer­kiksi? (U)..
12
12.00 Akuutti
12.19 Oddasat
12.14 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
ma: Mahdollisuutta vailla
ti: Ja voittaja on... Ja voittaja on...
12.30 Luon­to­ret­kel­lä: Me­ri­kotkien uhka
12.30 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
to: Ristiriitoja
pe: Myrskyn silmässä Myrs­kyn silmässä...
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Gustavo Gimeno johtaa RSO esit­tää Dmit­ri Shos­ta­ko­vits­hin sin­fo­nian nro 5 d-mol­li op. 47...
13.00 UMK21
13.05 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Nis­ka­vuoren naiset
O: Valentin Vaala. N: Tau­no Pa­lo, Sirk­ka Sa­ri, Ol­ga Tai­nio, Os­si Elstelä,..
1938
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Tou­kokuun taika
(Suomi 1948, 82')
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Suo­pursu kukkii
O: Toi­vo Särk­kä. N: Rau­li Tuo­mi, Rit­va Arvelo,..
(Suomi 1947, 79')
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Ruma Elsa
O: Edvin Laine. N: Ee­va-Kaa­ri­na Vo­la­nen, Ar­vo Lehesmaa...
13.40 Pisara
13.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Kolmiapila
(Suomi, 1953)
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Vallankumous lastenkirjoissa
13.46 Yle Olohuone
Samuli Putro, Raahe
14.15 Noin viikon studio
Kukkulan kuokkavieraat
14.30 Ikimuistoinen
14.30 Yle Live Is­mo Alan­ko Peltirumpu
14.35 Pi­meä historia
14.35 Pi­meä historia
14.35 Perjantai
Miksi rokotteet pelottavat?
14.45 Ku­nin­kaal­li­sia lööppejä
Vallan vahtikoira Val­lan vahtikoira...
15
15.05 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys...
15.10 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.05 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Koh­ta­lo­kas viikonloppu
(The Hollow/Iso-Britannia) Poi­rot viet­tää vii­kon­lop­pua omi­tui­sen per­heen kans­sa. Uh­kaa­va kään­ne tapahtuu,..
15.30 Ve­den saartamat
Saimaan Suuri Jänkäsalo
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Arto Nyberg
Seppo "Sidi" Vainio, Minna Pajulahti ja Markku Veijalainen.
15.55 A-studio
Onko koronastrategia ajan tasalla?
15.54 Ju­hat luonnossa
16.00 A-studio
Kat­so A-stu­dio, niin ym­mär­rät enemmän...
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
Valintojen summa Va­lin­to­jen summa...
16.10 Kaksoislataus
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.06 Noin viikon studio
17.10 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dä­mis­tä. Hä­nel­lä on ai­kuis­tu­va ty­tär, val­ta­vas­ti ys­tä­viä se­kä äi­ti, jol­la on pis­tä­mä­tön tai­to työn­tää nok­kan­sa jo­ka asiaan ja pu­hua vä­lil­lä ohi suun­sa. Nyt Oli­vial­le tar­jo­taan mah­dol­lis­ta pes­tiä liit­to­val­tion tuomarina.
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ystävä, parempi tuki kuin pilleri tai kävelykeppi Ystävä,..
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Uljas uusi maailma Ul­jas uu­si maailma...
17.56 Pie­ni suuri maailma
17.55 UMK21
17.56 Pie­ni suuri maailma
17.55 UMK21
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Arktika
18.15 Ve­den saartamat
Kustavi - Isokari
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
18.45 Avara luonto: Pohjolan lumo
Pohjolan päivä Poh­jo­lan päivä...
18.45 Arto Nyberg
Esa Saarinen, Ida Hulkko ja Eppu Salminen
19.00 Historia: Prin­ses­sa Dia­nan haastattelu
19.00 At­lan­tic Crossing
Hyökkäys
19.00 Prisma: To­tuus sukupuutosta
19.00 Ku­nin­kaal­li­sia lööppejä
19.00 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
19.30 Kriminalisti
Tappava vietti Tap­pa­va viet­ti. Mies kuo­lee pu­do­tes­saan sil­lal­ta. Ku­ka ku­va­si ta­pauk­sen ja la­ta­si sen nettiin?..
19.46 Ruot­sin ku­nin­gas­kun­nan historia
19.43 Elo­ku­via ikuistamassa
19.40 Scott & Bailey
Salat julki Sa­lat jul­ki. Taan­noi­nen van­han nai­sen mur­ha nou­see uu­des­taan työlistalle,..
19.53 Urheilugaala
19.53 UMK21
19.55 Maa­na­lainen elämä
19.55 UMK21
20.00 Kaksoislataus
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Lai­ka, La­da, Marx ja mä
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Onko koronastrategia ajan tasalla?
21.00 A-studio
21.05 A-studio
Kat­so A-stu­dio, niin ym­mär­rät enem­män. A-stu­dio maa­nan­tais­ta tors­tai­hin yh­deksältä.
21.05 Perjantai
Miksi rokotteet pelottavat?
21.05 Ivalo
Kellari Kel­la­ri. Iva­lo­lai­nen po­lii­si Ni­na Kaut­sa­lo te­kee kam­mot­ta­van löy­dön erä­maa­mö­kin kellarista...
21.10 Yle Olohuone
Samuli Putro, Raahe
21.30 Per­jantai-dokkari
21.41 Urheilugaala
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Tra­ces - Jäljet
Monta mysteeriä Mon­ta mysteeriä...
21.51 Top Dog
48 tuntia 48 tun­tia. Pai­neet löy­tää Phi­lip vain kasvavat...
22.01 White Wall
Lopunajat Lo­pu­na­jat. Lars löy­tää tien­sä seinän luo...
22.00 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Kokkisota Kokkisota...
22.01 Syntinen
Syntinen (16)
22.00 Ulkolinja: Ko­ro­na Ruotsissa
22.01 Ba­bylon Berlin
Esirippu laskee Esi­rip­pu laskee...
22.40 SuomiLOVE
SuomiLOVEn suuri päätöskonsertti. La­val­le nou­se­vat sä­ke­nöi­vät Kai­ja Koo, Rei­no Nor­din, El­li­noo­ra, Kris­ta Siegf­rids, Ans­si Ke­la + lu­kui­sia yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä! Kei­den koh­dal­le spot­ti­ru­let­ti py­säh­tyy­kään yl­lä­tyk­sen mer­kik­si? (U) Mo­ni­muo­toi­sen rakkauden,..
22.35 Ulkolinja: Ko­ro­na Ruotsissa
22.45 Oddasat
23.00 Yle Olohuone
Irina, Heinola
23.00 M - Mur­haa­ja keskellämme
23.00 Mur­ha­tun mie­hen vii­meinen tahto
22.55 Oddasat
23.02 Viimeinen sana
23.10 Top Dog
23.17 Oddasat
23.31 Ve­ra Stanhope tutkii
Verta ja luita Ver­ta ja luita...
23.30 Ykkösaamu
Olli Vapalahti TV1:n Yk­kö­saa­mus­sa lauan­taina 16. 1...
23.45 Puo­li seitsemän
0
01.00 Puo­li seitsemän