Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­ret­kel­lä: Leik­ki­sä kar­hu

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Ka­toa­va Poh­jo­la

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 His­to­ria: Ba­naa­ni­val­ta

1800-lu­vun Kes­ki-A­me­ri­kas­sa kou­ral­li­nen y­rit­tä­jiä pe­rus­ti y­ri­tyk­sen, jo­ka or­juut­ti ih­mi­siä ja kor­rup­toi hal­li­tuk­sia y­li 100 vuo­den a­jan.

A­va­ra luon­to: Ir­lan­ti, maail­man reu­nal­la

Ir­lan­nin ka­ru kau­neus tar­joaa suu­ria luon­toe­lä­myk­siä.

08.50 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä

08.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Melkein kaikki Eevasta Mel­kein kaik­ki Ee­vas­ta.

09.30 Puo­li seit­se­män

Ansku Bergström Satu Silvo Maria Ylipää

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Uusi kotipaikka Maan hedelmät Juoruja Leikkiä tulella Naapurivihaa

Y­le Uu­ti­set

P­ris­ma: Ih­mis­ke­hon ih­meet

Kasvua koko elämä 1/3. Kas­vua ko­ko e­lä­mä.

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai

Tie­sit­kö?

10.55 Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Vaeltajan tie -messu Toivakan kirkossa.

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Kau­si 6, 4/8. Vii­mei­sil­lään ras­kaa­na o­le­va äi­ti jou­tuu an­ta­maan tu­le­van lap­sen­sa pois ra­haon­gel­mien vuok­si.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Suo­mi­LO­VE

Yl­lä­tys­duet­to­jen il­ta to­dis­taa et­tä kak­sin on ai­na kau­ni­him­pi.

12.25 Y­le Od­da­sat

12.30 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Veljensä vartija Raha ratkaisee Salaisuuksia ja valheita

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Merirosvoja liikkeellä

Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Annabellan tarina

Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut Toi­sen kil­pai­lu­päi­vän aa­mu­päi­vä­kil­pai­lut. G­las­gow, S­kot­lan­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.

13.10 Tu­los­sa: Ro­va­nie­men mark­ki­noil­la

13.15 Poi­ka e­li ke­sään­sä

(Suomi, 1955).

Miss Eu­roop­paa met­säs­tä­mäs­sä

(Suomi 1955, 86'). O: E­rik B­lom­berg.

Yks' ta­val­li­nen Vir­ta­nen

(Suomi 1959, 77').

Ko­vaa pe­liä Poh­jo­las­sa

(Suomi 1959, 101'). O: T. J. Särk­kä.

Ro­va­nie­men mark­ki­noil­la

(Suomi 1951, 79'). O: Jor­ma Nor­ti­mo.

13.15 E­läin­ten ys­tä­vät

13.30 Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon

My Moo­min - A Jour­ney to Moo­min­val­ley (Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon) -do­ku­ment­ti vie uu­den a­ni­maa­tio­sar­jan tuo­tan­non ja muu­mien o­le­muk­sen y­ti­meen.

14.30 Tu­los­sa: Ko­va pe­liä Poh­jo­las­sa - e­sit­te­ly

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.35 Tu­los­sa: Miss Eu­roop­paa met­säs­tä­mäs­sä

14.35 Jää­kar­hu­jen mail­la

14.35 Jo­ki­rot­kon sa­lai­suus

14.40 Ly­hy­te­lo­ku­va

Tu­los­sa: Yks' ta­val­li­nen Vir­ta­nen

14.55 Pa­la­nen

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Perjantai 100 special Per­jan­tai 100 s­pe­cial: Mi­tä heil­le kuu­luu nyt?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A-s­tu­dio

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Reumalla ei ole ikärajaa Mi­ten so­peu­tua reu­mae­lä­mään?

15.40 Kah­den pol­ven t­ref­fit

15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

Y­le Od­da­sat

15.45 Vic­to­ria

Hovinaiset 2/8. Ho­vi­nai­set.

Pa­la­nen

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

15.55 T­he Mus­ke­teers

Kuningattaren jalokivet Kau­si 3, 4/10. Ku­nin­gat­ta­ren ja­lo­ki­vet.

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

16.15 Suo­mi on met­sä­läi­nen

MOT

16.30 UMK19 (x3)

16.40 Y­le Od­da­sat

16.40 Y­le Od­da­sat

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 Mur­doc­hin mur­ha­mys­tee­rit

Raha ratkaisee Salaisuuksia ja valheita Merirosvoja liikkeellä Annabellan tarina Menneisyyden varjot

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Melkein kaikki Eevasta Mel­kein kaik­ki Ee­vas­ta.

T­he Hal­cyon

Kau­si 1, 6/10. Sak­sa­lais­ten il­ma­hyök­käys­ten rai­vo­tes­sa Hal­cyo­nin vie­raat me­ne­vät suo­jaan kel­la­riin.

17.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

UMK19

UMK19

17.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Loppu ruokahävikille An­ders pal­jas­taa par­haat vink­kin­sä ruo­ka­hä­vi­kin mi­ni­moi­mi­sek­si.

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Indonesia, apinoiden saaristo

18.30 Puo­li seit­se­män

Satu Silvo Maria Ylipää

18.40 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18.45 A­va­ra luon­to: Ir­lan­ti, maail­man reu­nal­la

Ir­lan­nin ka­ru kau­neus tar­joaa suu­ria luon­toe­lä­myk­siä.

Ar­to Ny­berg

19.00 His­to­ria: Ba­naa­ni­val­ta

1800-lu­vun Kes­ki-A­me­ri­kas­sa kou­ral­li­nen y­rit­tä­jiä pe­rus­ti y­ri­tyk­sen, jo­ka or­juut­ti ih­mi­siä ja kor­rup­toi hal­li­tuk­sia y­li 100 vuo­den a­jan.

E­ro­ja ja a­vioe­ro­ja

Uu­si sar­ja 1/6. De­foen nais­val­tai­ses­sa per­hees­sä on ju­ris­te­ja jo­ka läh­töön.

P­ris­ma: Ih­mis­ke­hon ih­meet

Kasvua koko elämä 1/3. Kas­vua ko­ko e­lä­mä. Ke­hom­me muut­tuu ja kas­vaa ko­ko e­li­ni­kän­sä a­jan.

Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon

My Moo­min - A Jour­ney to Moo­min­val­ley (Mat­kal­la Muu­mi­laak­soon) -do­ku­ment­ti vie uu­den a­ni­maa­tio­sar­jan tuo­tan­non ja muu­mien o­le­muk­sen y­ti­meen.

Val­koi­sia val­hei­ta

Auta miestä mäessä Kau­si 2, 3/6. Au­ta mies­tä mäes­sä. To­ke on re­hel­li­nen mies ja i­han kel­po po­mo a­lai­sil­leen.

19.30 Suo­mi­LO­VE

Yl­lä­tys­duet­to­jen il­ta to­dis­taa et­tä kak­sin on ai­na kau­ni­him­pi. Tut­tu­ja sä­ve­liä il­moil­le tuo­vat mm. Ep­pu Nor­maa­li, Py­hi­mys, Pa­ve Mai­ja­nen ja Mel­ro­se. Jak­so 6/11.

Mit­ta­ti­laus­työ­nä

19.45 UMK19

Mies ja au­to

UMK19

19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Lemmenkaruselli Kau­si 6, 11/12. Lem­men­ka­ru­sel­li. Nai­nen ka­toaa kes­ken tant­ra­joo­ga­kurs­sin.

20.00 MOT

Metsäjätin kovat otteet maailmalla

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Aikuisia lapsia 4/10. Liian nor­maa­li hyl­ly saa Tom­pan kiih­ty­mään.

A­kuut­ti

Reumalla ei ole ikärajaa Mi­ten so­peu­tua reu­mae­lä­mään?

Merk­kien sa­lat

Sydänmerkin taika

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio

A-s­tu­dio: Talk

A-Talk

Per­jan­tai

Perjantai 100 special Per­jan­tai 100 s­pe­cial: Mi­tä heil­le kuu­luu nyt?

21.00 M/S Ro­man­tic

Meidän poikamme merellä 2/4. Su­ku­lais­mie­hen pie­nel­le sis­kon­po­jal­leen lu­paa­ma "Mies­ten Mat­ka" ei pää­se al­kuun­sa, kun mies jää suus­tan­sa kiin­ni lai­van pu­biin. Sink­ku­mie­het jah­taa­vat mys­tis­tä kau­no­tar­ta pit­kin lai­vaa.

21.15 Per­jan­tai

Viiden tähteen illallinen

21.15 Y­lei­sur­hei­lun hal­li-EM

Yleisurheilun halli-EM-kilpailut Toi­sen kil­pai­lu­päi­vän il­ta­kil­pai­lut jat­ku­vat. G­las­gow, S­kot­lan­ti. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son.

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Hakata ja rakastaa Ha­ka­ta ja ra­kas­taa.

21.45 Y­le Uu­ti­set

21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Suo­mi­LO­VE

Lu­vas­sa saa­me­lais­ta räp­piä tun­tu­rin hui­pul­ta!

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Mehiläiskesä Kau­si 4, 9/13. Me­hi­läis­ke­sä.

Ul­ko­lin­ja: Ro­ma­nia - Kor­rup­tio tap­paa

Ro­ma­nias­sa u­sei­ta y­ri­tys­joh­ta­jia ja po­lii­tik­ko­ja on jou­tu­nut van­ki­laan kor­rup­tion ta­kia.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Melkein mahdoton tehtävä 1/2

22.05 Y­le Uu­ti­set

22.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.15 M/S Ro­man­tic

Kahdet häät ja yhdet varpajaiset 1/4. Yk­si il­ta ruot­sin­ris­tei­lyl­lä, kuu­si ta­ri­naa on­nes­ta - ja on­net­to­muu­des­ta.

22.15 Syn­ti­nen

Kau­si 2, 7/8. Ju­lian on ka­ran­nut yön ai­ka­na si­jais­ko­dis­ta, vai on­ko sit­ten­kään?

22.55 Od­da­sat

Min­kä taak­seen jät­tää

Kau­si 1, 3/3. Sir P­hil­lip on ry­vet­ty­nyt tut­kin­nas­sa, on­ko hän po­lii­sin a­jo­jah­din uh­ri? Cas­sie ja Sun­ny ai­ko­vat vie­dä tut­kin­nan lä­pi vaik­ka har­maan ki­ven. Saa­ko uh­rin äi­ti vii­mein rau­han sie­lul­leen? (U)

Ul­ko­lin­ja: Ro­ma­nia - Kor­rup­tio tap­paa

Ro­ma­nias­sa u­sei­ta y­ri­tys­joh­ta­jia ja po­lii­tik­ko­ja on jou­tu­nut van­ki­laan kor­rup­tion ta­kia.

23.15 Per­jan­tai

Miten sukupuoli vaikuttaa kasvatukseen?

San­nik­ka&Uk­ko­la

MINISTERIN TYÖTTÖMYYS JA PERUSTUSLAKITALEBANIT

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Suojelija 2/2

So­vin­to

23.30 Od­da­sat

23.45 P­ris­ma: Ty­ran­no­sau­rus re­xin pa­luu

23.45 Puo­li seit­se­män

23.45 Yk­kö­saa­mu

0

00.00 Puo­li seit­se­män

Maria Ylipää

Puo­li seit­se­män

00.30 Puo­li seit­se­män

Satu Silvo

Puo­li seit­se­män