Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
04.00 Uutisikkuna
05.55 Näin se vain on MOT: Käy­te­tyn vaat­teen jäljillä Ve­den valtakunta Unelma Oy Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
07.00 En­sim­mäi­set ruotsalaiset Suu­ret ikä­luo­kat: mi­tä meistä tuli?
08.00 Yle Uutiset
08.05 Historia: Ame­ri­kan­kii­na­laisten tarina Avara luonto: Serengeti
9 09.00 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu Pitäisikö Suomen ottaa vastaan lapsia Kreikan pakolaisleireiltä? Flink­ki­lä & Tastula Sinnikkäiden naishahmojen tulkki, näyttelijä Kati Outinen
09.30 Puo­li seitsemän Vieraana kirjailija Anu Kaaja. Jaakko Ryhänen Janne Porkka Kati Outinen
09.55 Yle Uutiset
10.00 Sy­dämen asialla Rautaromua. Sano se kukkasin. Kallisarvoiset kivet Sy­dämen asialla Haudatut salaisuudet Myrskyn jälkimainingit Yle Uutiset Ju­malanpalvelus Tun­nel­mal­li­nen kynt­ti­lä­kirk­ko Iku­rin jää­veis­tos­po­lul­ta Tampereelta.
10.05 Ykkösaamu
10.45 UMK20 Per­jantai-dokkari Posteljooni Suvi Su­vi Sa­rai­va et­sii on­nea ja jakaa postia. Se­niori työssä Ju­ha­ni Il­ma­ri­nen, 65 v, tut­ki am­ma­tis­saan työs­sä jaksamista.
Alueuutiset (x10) Alueuutiset (x10) Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Alueuutiset (x10) Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi
10.55 Yle Oddasat 10.55 UMK20
11.00 Pisara 11.00 Alueuutiset (x10) Yle Uutiset Uusimaa Yle Uutiset Häme Yle Uutiset Pirkanmaa Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo Yle Uutiset Itä-Suomi Yle Uutiset Pohjanmaa Yle Uutiset Lappi Mi­kaela & Thomas Ilmastoahdistus
11.05 Historia: Unoh­dettu Ober Ost
11.10 Unelma Oy Espanja, Tallinna ja Ähtäri Osa 5/7: Es­pan­ja, Tal­lin­na ja Ähtäri.
11.45 Sa­ve and Quit? Nuo­ret hi­mo­pe­laa­jat ker­to­vat kuin­ka he ra­vis­te­li­vat it­sen­sä ir­ti tie­to­ko­ne­pe­lien kah­lit­se­vas­ta maail­mas­ta. O: Esa Il­li. T: In­land Film Company Oy.
12 12.00 Muisti
12.05 Yle Oddasat
12.10 Oddasat Saamenkieliset tv-uutiset. 12.10 Oddasat Saamenkieliset tv-uutiset.
12.20 Oddasat Saamenkieliset tv-uutiset. Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
12.30 To­tuuden taakka Kovat piipussa. Loppunäytös. To­tuuden taakka Kepulikonsteja Kau­si 2, 1/8. Ke­pulikonsteja. To­tuuden taakka Harmaalla alueella Ihmisen hyvyydestä
12.40 RSO Mu­siikkitalossa Kapellimestarina Sakari Oramo Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Rued Lang­gaar­din sin­fo­nian nro 6 "Det Him­mel­ri­ven­de" se­kä Ric­hard St­raus­sin Vier letzte Lieder. Vaiheessa Vaiheessa: Viimeinen kesä On elo­kuu ja sa­don­korjuun aika.
13.05 Pie­ni suuri maailma
13.10 Noin viikon studio 13.10 SuomiLOVE Ta­ri­noi­ta ar­vok­kai­den töi­den te­ki­jöis­tä, ys­tä­vis­tä, hie­no­hel­mois­ta ja yk­si­näi­ses­tä keijusta.
13.15 Ko­tim. Elokuva: Pro­fessori Masa (1950) (Suo­mi 1950, 79'). O: Matti Kassila. Ko­tim. Elokuva: Oksat pois (1961) (Suo­mi 1961, 86'). O: Aarne Tarkas. Ko­tim. Elokuva: Fen­na­da-klassikot (1951) Ylijäämänainen (1951). Ko­tim. Elokuva: Val­koi­sen neilikan velho (1945) (Suo­mi 1945, 82').O: Ilmari Unho. Ko­tim. Elokuva: Kir­kas­tettu sydän (1943) O: Ilmari Unho. N: Em­ma Vää­nä­nen, Joel Rin­ne, Kai­ja Ra­ho­la, Ei­ne Lai­ne, Suvi Orko.
13.35 Syö­tä­vät sävelet
13.50 Pisara
13.55 Prisma: Ta­kaisin kuuhun Hel­mi­kuus­sa 2018 Fal­con Hea­vy, te­hok­kain ra­ket­ti sit­ten en­sim­mäi­sen kuu­len­non kan­to­ra­ke­tin, jät­ti maan­pin­nan mil­joo­nay­lei­sön saattelemana.
14.10 Marja Sannikka Suomalainen koulu on sekaisin
14.25 Muisti Muisti: Punalipun kantajat
14.35 Ar­kis­to­ku­via: Mark­ka pa­ril­ta - kak­si parhaalta 14.35 Palanen Palanen: Minnesota tango 14.35 Perjantai Työntekijä 2.0 Huip­puo­saa­jat pal­ki­taan, mui­den työ halpuutetaan?
14.50 UMK20 Ve­den valtakunta Veden viljaa
15 15.00 Ylen aamun parhaat Ylen aamu Ylen aamun parhaat A-studio Vanhusten kotihoito omaisten harteilla? Ylen aamu Ylen aamun parhaat
15.20 Ver­ta, hi­keä ja T-paitoja Poldark Poldark (12) Kau­si 3, 9/9. Su­ku­jen vä­li­set rii­dat saa­vat jää­dä het­kek­si syr­jään, kun vi­ha­mie­li­sen val­tion lip­pua kan­ta­va lai­vas­to ryh­mit­tyy Corn­wal­lin rannikolle.
15.30 Yh­teis­vastuukeräys
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä A-studio viittomakielelle tulkattuna Yle Uu­ti­set selkosuomeksi 15.35 Akuutti Allergia - siedä vai siedätä?
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle UMK20 (x2) Sansa - Lover View Catharina Zühlke - Eternity
15.55 Arto Nyberg A-studio 15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista. A-studio A-Talk: Miten sosiaaliturvaa pitää uudistaa? Dra­ken et­sivätoimisto Naisten kapina Kau­si 1, 2/11 Nais­ten ka­pi­na. Va­ra­kas teh­taa­no­mis­ta­ja palk­kaa Fran­kien ja Tru­dyn sel­vit­tä­mään on­ko hä­nen työn­te­ki­jöis­sään kommunisteja.
16.10 MOT Käytetyn vaatteen jäljillä 16.10 Noin viikon studio
16.20 El­lan matkassa Saalburgista Cochemiin Kau­si 2, 7/7. Kyl­py­löi­tä ja valkosipulia.
16.40 Yle uu­ti­set Selkosuomeksi Yle Uu­ti­set selkosuomeksi 16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat 16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle 16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä 16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.05 Yle Uu­ti­set alueeltasi Yle Uu­ti­set Alueeltasi UMK20 Tika - I Let My Heart Break Erika Vikman - Cicciolina
17.10 To­tuuden taakka Flink­ki­lä & Tastula Sinnikkäiden naishahmojen tulkki, näyttelijä Kati Outinen Isä Brown ja hä­nen laumansa Isiemme synnit
Pie­ni suuri maailma Flashback Pie­ni suuri maailma 17.50 UMK20 Aksel Kankaanranta - Looking Back
18 18.00 Yle Uutiset Yle Uutiset 18.00 Yle Uutiset Yle Uutiset 18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Yle Uu­ti­set alueeltasi Yle Uu­ti­set Alueeltasi Strömsö Tähtikokin pizza Ve­den valtakunta Sukellus Suomeen 3/6. Mil­lai­nen on Suo­mi pin­taa syvemmältä?
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Serengeti Vastoinkäymisiä 4/6. Vas­toin­käy­mi­siä. Suu­ri vael­lus ta­kaa kyl­lä ruo­kaa, mut­ta sa­maan ai­kaan eläi­nyk­si­löt kil­pai­le­vat kes­ke­nään ja toi­siaan vas­ten, ja ar­vo­jär­jes­tyk­siä luo­daan uu­del­leen mo­nes­sa laumassa. Arto Nyberg
19.00 Historia: Ame­ri­kan­kii­na­laisten tarina Vuon­na 1882 Yh­dys­val­lat oli suu­ren maa­han­muut­toaal­lon kyn­nyk­sel­lä, kun pre­si­dent­ti Ches­ter A. Art­hur al­le­kir­joit­ti lain, jo­ka es­ti kii­na­lais­ten työ­läis­ten saa­pu­mi­sen Ame­rik­kaan van­keus­tuo­mion uhalla. Sanditon 7/8. Ke­sä­päi­vät San­di­to­nis­sa sol­ju­vat viih­dyt­tä­vi­nä eteen­päin ja pian on re­ga­tan ai­ka. Sid­neyn tun­teet kuo­hu­vat. La­dy Den­ha­min ter­veys pet­tää, mi­kä ai­heut­taa ku­hi­naa pe­ri­jäeh­dok­kais­sa - ja eh­kä jois­sain jo­pa aitoa surua. Prisma: Ta­kaisin kuuhun Hel­mi­kuus­sa 2018 Fal­con Hea­vy, te­hok­kain ra­ket­ti sit­ten en­sim­mäi­sen kuu­len­non kan­to­ra­ke­tin, jät­ti maan­pin­nan mil­joo­nay­lei­sön saattelemana. Sa­ve and Quit? Nuo­ret hi­mo­pe­laa­jat ker­to­vat kuin­ka he ra­vis­te­li­vat it­sen­sä ir­ti tie­to­ko­ne­pe­lien kah­lit­se­vas­ta maail­mas­ta. O: Esa Il­li. T: In­land Film Company Oy. Dur­rellin perhe Kuninkaan matka Kau­si 4, 5/6. Ku­nin­kaan mat­ka. Kor­ful­le odo­te­taan in­nok­kaas­ti ku­nin­kaal­li­sia vie­rai­ta. Per­he osal­lis­tuu vie­rai­lun jär­jestelyihin.
19.25 UMK20 (x3) F3M - Bananas Sansa - Lover View Catharina Zühlke - Eternity
19.40 Wild Bill - ka­tu­kyt­tä korvessa Tyyntä ja myrskyä 3/6. Tyyn­tä ja myrs­kyä. Po­lii­sia­se­man su­pis­tus­suun­ni­tel­ma vuo­taa ja Bill saa pyyh­kei­tä. Van­huk­sen ka­toa­mi­nen vaa­tii kaik­kia kes­kit­ty­mään olennaiseen. Flashback 1899 Ensimmäinen Moderni sota
UMK20 (x2) Catharina Zühlke - Biisin tarina Catharina Zühlke - Eternity 19.45 UMK20 (x2) Sansa - Lover View Catharina Zühlke - Eternity 19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin Varjopolitiikkaa Kau­si 7, 8/12. Var­jo­po­li­tiik­kaa. Syö­pää sai­ras­ta­vien tu­ki­jär­jes­tön ve­tä­jä ka­toaa ta­vat­tuaan ex-avo­puo­li­son­sa, kan­sa­ne­dus­ta­jan, jo­ka vas­tus­ti tu­pak­kamainontaa.
20.00 MOT: Käy­te­tyn vaat­teen jäljillä Unel­ma Oy: Es­pan­ja, Tal­lin­na ja Ähtäri 7: Espanja, Tallinna ja Ähtäri. Akuutti Allergia - siedä vai siedätä? Latu Marja Sannikka Suomalainen koulu on sekaisin
20.25 Yle Uutiset Yle Uutiset 20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu Urheiluruutu Urheiluruutu
21 21.00 A-studio A-studio A-studio Vanhusten kotihoito omaisten harteilla? A-Talk: Miten sosiaaliturvaa pitää uudistaa? Perjantai Työntekijä 2.0 Huip­puo­saa­jat pal­ki­taan, mui­den työ halpuutetaan? 21.00 Paratiisi Operaatio Lucyferry Kau­si 1, osa 3/8. Ope­raa­tio Lu­cy­fer­ry. Kah­den suo­ma­lais­nai­sen kuo­le­man­ta­paus­ten vä­lil­tä löy­ty­vät yl­lät­tä­vät yh­tey­det saa­vat And­résin ja Suo­meen pa­lan­neen Hil­kan hä­ly­tys­kel­lot soimaan.
21.15 SuomiLOVE Ta­ri­noi­ta ar­vok­kai­den töi­den te­ki­jöis­tä, ys­tä­vis­tä, hie­no­hel­mois­ta ja yk­si­näi­ses­tä kei­jus­ta. Suo­mi­LO­VEs­sa en­si ker­taa näh­dään Don huo­not, jon­ka li­säk­si lau­lu­lah­jo­ja ja­ka­vat mm. Chi­su, El­li­noo­ra, Hap­po­ra­dio ja Edu Ket­tu­nen. Jakso 10/11
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Poi­ka ni­meltä Railey
21.45 Urheiluruutu
21.50 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi 21.50 Karppi Tulossa: Karppi 2. tuotantokausi (16)
21.55 Paratiisi Kausi 1, osa Ei enää painajaisia. Hilk­kaa kai­va­taan ki­peäs­ti ko­tiin. And­rés (Fran Pe­rea) tar­vit­see kui­ten­kin hä­nen apuaan ju­tun sel­vittämiseksi. Eri­kois­ryhmä Köln Epäilyksenalaisena. Ho­tel­li­huo­nees­ta löy­tyy ruu­mis - ja po­lii­si, jol­la on kä­des­sään savuava ase. Ruusun nimi Arvoitusten arvoitus 8/8. Ar­voi­tus­ten ar­voi­tus. Väit­te­lyn hui­pen­nus on kä­sil­lä: kum­pi aa­te voit­taa, kul­lan­ki­mal­lus vai köyhyysihanne? Ulkolinja: Brit­ti­so­ti­laat tappajina Bri­tan­nian ar­mei­jan eri­kois­jou­kot ovat ope­roi­neet vuo­sia Af­ga­nis­ta­nis­sa ja Ira­kis­sa et­sien ta­li­ba­ne­ja ja terroristeja. Huonoa ainesta Piilomotiivi 2/5. Pii­lo­mo­tii­vi. Po­lii­sin löy­tä­mä to­dis­tu­sai­neis­to viit­taa vah­vas­ti Si­mo­niin, jon­ka her­mo on odo­te­tus­ti kireällä. 21.55 Hei­kol­la jäällä Heikolla jäällä (16) 3/8. Ta­sii­laq, jos­sa ark­ti­nen neu­vos­to ko­kous­taa, on ul­ko­maail­man saa­vut­ta­mat­to­mis­sa kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio­lin­kit on sabotoitu.
22.15 Me­lo­difestivalen Melodifestivalen 2020: Osakilpailu 4 (suomenkielinen selostus) Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin nel­jäs osa­kil­pai­lu suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Mal­mös­tä. Il­lan kil­pai­li­jat ovat Han­nah Ferm, Nan­ne Grön­vall, Wil­liam St­ridh, Ja­kob Karl­berg, El­len Be­ne­dikt­son & Si­mon Pey­ron, Vic­tor Cro­ne se­kä Frida Öhrn.
22.40 Oddasat Saamenkieliset tv-uutiset. Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi. 22.40 Karppi 22.40 Karppi Juuret Kau­si 1, osa 7/12. Juu­ret. Karp­pi ja Nur­mi mat­kus­ta­vat An­na Berg­dah­lin syn­nyin­seu­dul­le Rönn­vi­kiin ja löy­tä­vät pie­nen ky­läyh­tei­sön, jo­ka hau­too suu­ria salaisuuksia.
22.50 Oddasat 22.50 Oddasat Saamenkieliset tv-uutiset. Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi. 22.50 Oddasat
23.00 Prisma: Droo­nit - uh­ka vai mahdollisuus? 23.00 Oddasat Kaik­ki se mi­tä en muista Kaikki se mitä en muista (12)
23.10 Marja Sannikka Emme oikeasti välitä vanhuksistamme. Hei­kol­la jäällä Heikolla jäällä (16)
23.25 Ulkolinja: Brit­ti­so­ti­laat tappajina Bri­tan­nian ar­mei­jan eri­kois­jou­kot ovat ope­roi­neet vuo­sia Af­ga­nis­ta­nis­sa ja Ira­kis­sa et­sien ta­li­ba­ne­ja ja terroristeja.
23.35 Puo­li seitsemän Jaakko Ryhänen Janne Porkka
23.45 Ruusun nimi Arvoitusten arvoitus 8/8. Ar­voi­tus­ten arvoitus.
0 00.00 Puo­li seitsemän 00.00 Puo­li seitsemän Kati Outinen Puo­li seitsemän Samuli Siltanen
00.25 Uutisikkuna 00.25 Ykkösaamu Sauli Niinistö Yk­kö­saa­mun vie­raa­na on ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Niinistö.
3