Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­het­ki

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.10 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Ka­toa­va Poh­jo­la

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 His­to­ria: A­to­mi­pom­min va­ras­ta­ja

Ur­su­la Kuc­zyns­ki o­li yk­si Neu­vos­to­lii­ton tär­keim­mis­tä va­koo­jis­ta toi­ses­sa maail­man­so­das­sa.

A­va­ra luon­to: S­ri Lan­ka, me­ren hel­mi

08.55 Af­ri­kan luon­non hel­miä

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Matkassa tarvitaan suuret korvat ja pieni suu, vaihtokalsarit, valokuva kotoa, mutta sädekehä jääköön hyllylle

09.30 Puo­li seit­se­män

09.55 Her­cu­le Poi­rot

Plymouthin pikajuna Miljoonan dollarin obligaatiovarkaus Kaksoisjohtolanka Ampiaispesä Kukkatarha

Y­le Uu­ti­set

Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Juhlamessu Espoon tuomiokirkossa. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii Es­poon hiip­pa­kun­nan piis­pan vir­kaan teol.t­ri Kai­sa­ma­ri Hin­ti­kan.

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 Näin Nor­jas­sa

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Messu Alavuden kirkossa.

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Kau­si 6, 1/8. Kä­ti­löt pa­laa­vat ta­kai­sin ko­tiin E­te­lä-Af­ri­kas­ta.

11.50 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu

12.05 Y­le Od­da­sat

12.05 Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.10 Y­le Od­da­sat

Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Kuoleman kellot

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Vihellys pimeässä Debytantin tuho Synkkä keskipäivä Isiemme synnit

Od­da­sat

12.45 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Suomi - Tshekki Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Suo­mi - Ts­hek­ki.

Suo­mi­LO­VE

Maail­man pie­nim­mät fes­ta­rit te­ke­vät pa­luun Suo­mi­LO­VEen, ys­tä­vä yl­lä­te­tään au­tiol­la len­to­ken­täl­lä ja aut­ta­ja kes­ken TV-haas­tat­te­lun!

13.15 Me

(Suomi 1961, 92') O: Toivo Särkkä.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

Yh­den yön hin­ta

(Suomi 1952, 73').

Hän tu­li ik­ku­nas­ta

(Suomi 1952, 99') O: Hannu Leminen.

13.20 Huh­ti­kuu tu­lee

(Suomi 1953, 75') O: Valentin Vaala.

13.20 Puo­li seit­se­män

13.25 Tu­los­sa: Yh­den yön hin­ta

13.30 MOT

Autoveron poiston väitetty vihreys

13.45 Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kings of Vintage

14.00 Vä­li­ky­sy­mys van­hus­ten hoi­dos­ta

Hal­li­tus vas­taa kaik­kien op­po­si­tio­ryh­mien yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen van­hus­ten hoi­don ti­las­ta.

14.15 Kuin­ka nai­nen sai hou­sut

14.25 Mies ja au­to

14.30 Nor­ja­lai­sia ta­ri­noi­ta

14.30 Päi­vä il­man val­hei­ta

Valehtelemme enemmän kuin koskaan.

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.45 UMK19

14.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

15.05 Per­jan­tai

Miten elää syömishäiriön kanssa? Mi­ten e­lää syö­mis­häi­riön kans­sa?

15.10 Mä­ki­hyp­py­le­gen­da Mat­ti Ny­kä­nen

Matti Nykänen

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.10 A-s­tu­dio

Esperi Care vastaa syytöksiin

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

15.30 Y­le Uu­ti­set

15.35 Pi­sa­ra

15.40 F­lash­back

15.45 Y­le Od­da­sat

15.45 Pol­dark

Kau­si 2, 10/10. War­leg­gan on nyt Pol­dar­kin su­ku­kar­ta­non her­ra ja käyt­täy­tyy sen mu­kaan.

Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

15.50 A-s­tu­dio

15.50 No­vos­ti Y­le

15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.00 Ar­to Ny­berg

16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti

16.00 UMK19

16.05 A-s­tu­dio: Talk

Seuraava hallitus säästökuurille?

16.05 No­vos­ti Y­le

16.10 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä

A-studio viittomakielelle tulkattuna

16.10 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.15 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Metsäläisten taide

16.15 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Ruotsi - Suomi 1. erä Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Ruot­si - Suo­mi, 1. e­rä.

16.45 Y­le Od­da­sat

No­vos­ti Y­le

16.45 Y­le Od­da­sat

Pie­ni suu­ri maail­ma

16.50 No­vos­ti Y­le

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

17.10 I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Vihellys pimeässä Debytantin tuho

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Synkkä keskipäivä Kau­si 7, 5/10. Synk­kä kes­ki­päi­vä.

I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa

Isiemme synnit Harras talo

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Matkassa tarvitaan suuret korvat ja pieni suu, vaihtokalsarit, valokuva kotoa, mutta sädekehä jääköön hyllylle

Y­le Uu­ti­set

17.15 Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Ruotsi - Suomi 2. erä Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Ruot­si - Suo­mi, 2. e­rä.

17.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

17.55 UMK19

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.05 Ur­hei­lu­ruu­tu

Jää­kie­kon EHT

Jääkiekon EHT, Ruotsi - Suomi 3. erä Jää­kie­kon Eu­ro Hoc­key Tou­rin Ruot­sin tur­nauk­sen ot­te­lu Ruot­si - Suo­mi, 3. e­rä.

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Uusia ruukkukasveja pistokkaista Pis­tok­kais­ta saa uu­sia kas­ve­ja yk­sin­ker­tai­ses­ti ja e­dul­li­ses­ti.

18.30 Puo­li seit­se­män

Sanna-June Hyde

Puo­li seit­se­män

Puo­li seit­se­män

Aleksi Delikouras Jenni Pääskysaari Päivi Lepistö

18.45 A­va­ra luon­to: S­ri Lan­ka, me­ren hel­mi

3/3. Mon­suu­ni­sa­tei­den ai­heut­ta­mien jo­kien mu­ka­naan tuo­mat ra­vin­teet hou­kut­te­le­vat S­ri Lan­kan e­dus­tal­le maail­man suu­rim­man si­ni­va­las­po­pu­laa­tion.

18.55 UMK19

19.00 His­to­ria: A­to­mi­pom­min va­ras­ta­ja

Ur­su­la Kuc­zyns­ki o­li yk­si Neu­vos­to­lii­ton tär­keim­mis­tä va­koo­jis­ta toi­ses­sa maail­man­so­das­sa.

U­nel­mien maa

Toivoa ja huijausta Kau­si 1, o­sa 6/8. Toi­voa ja hui­jaus­ta. Ch­ris­tian ja Mar­tin pe­rus­ta­vat o­man su­kel­lu­sy­ri­tyk­sen ja tar­vit­se­vat a­loi­tus­pääo­maa.

P­ris­ma: To­tuus ul­ko­näös­tä

Kos­me­tiik­ka­teol­li­suus tyy­dyt­tää tar­peem­me näyt­tää ve­to­voi­mai­sil­ta, mut­ta lu­nas­ta­vat­ko val­mis­teet lu­pauk­sen­sa?

Or­juus nyt: Je­si­di­nais­ten koh­ta­lo

Vuo­des­ta 2014 al­kaen Poh­jois-I­ra­kin Sin­ja­rin a­lueen je­si­dit o­vat jou­tu­neet vai­non koh­teek­si.

Val­koi­sia val­hei­ta

Kun kohtalo kolkuttaa Kau­si 1, 6/6. Kun koh­ta­lo kol­kut­taa.

19.00 Ar­to Ny­berg

Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na kan­sain­vä­li­sel­le u­ral­le täh­tää­vä pop-sen­saa­tio Ro­bin Pac­ka­len, pal­kit­tu kä­si­kir­joit­ta­ja-oh­jaa­ja Mil­ja Sar­ko­la se­kä viih­de­tai­tei­li­ja Ei­la Pie­ni­mä­ki.

19.35 Nor­jan e­läi­miä

19.45 Het­kiä his­to­rias­sa

Kuin­ka nai­nen sai hou­sut

Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018

19.45 Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na

B­letch­leyn ne­lik­ko: San F­ran­cis­co

Joka leikkiin ryhtyy... 8/8. Jo­ka leik­kiin ryh­tyy...

Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin

Valheiden verkko Kau­si 6, 8/12. Val­hei­den verk­ko. Nai­nen soit­taa työ­to­ve­ril­leen hä­tään­ty­nee­nä, min­kä jäl­keen hän ka­toaa.

19.55 UMK19

20.00 MOT

Autoveron poiston väitetty vihreys

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Kings of Vintage

A­kuut­ti

Suoliston armoilla Mik­ro­bis­tom­me köyh­tyy, sii­nä­kö syy y­leis­ty­viin suo­lis­to­sai­rauk­siin?

Merk­kien sa­lat

Numeroiden salattu maailma 2/8. Nu­me­roi­den sym­bo­liik­kaa.

San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 A-s­tu­dio

Siirtyykö yrittäjäriski työntekijöille?

A-s­tu­dio

Tuulivoiman tulevaisuus

A-s­tu­dio

Esperi Care vastaa syytöksiin Mil­loin Es­pe­ri Ca­ren kaik­ki hoi­va­ko­dit o­vat tur­val­li­sia van­huk­sil­le?

A-s­tu­dio: Talk

Seuraava hallitus säästökuurille? Van­he­ne­va väes­tö, tu­le­vai­suu­den työ­ti­lan­ne ja taan­tu­man uh­ka.

Per­jan­tai

Miten elää syömishäiriön kanssa? Mi­ten e­lää syö­mis­häi­riön kans­sa?

21.00 Ak­ti­vis­tit

2/3: Primus. Len­nart Ho­hent­hal vär­väy­tyy il­mian­ta­jak­si urk­kiak­seen tie­to­ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin mur­ha­suun­ni­tel­maa var­ten. Suh­de san­tar­miin muut­tuu tar­koi­tet­tua sy­vem­mäk­si.

21.15 Per­jan­tai

Tom of Rööperi

21.15 Suo­mi­LO­VE

Maail­man pie­nim­mät fes­ta­rit te­ke­vät pa­luun Suo­mi­LO­VEen, ys­tä­vä yl­lä­te­tään au­tiol­la len­to­ken­täl­lä ja aut­ta­ja kes­ken TV-haas­tat­te­lun!

21.25 Suo­mi on met­sä­läi­nen

Metsäläisten taide Met­sä­läis­ten tai­de.

21.40 Y­le Uu­ti­set

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Ur­hei­lu­ruu­tu

21.55 Y­le Uu­ti­set

21.55 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

Suo­mi­LO­VE

Mil­tä kuu­los­taa rak­kaus far­sin kie­lel­lä lau­let­tu­na? Suo­mi­LO­VE:n vauh­di­kas 2. jak­so rä­jäyt­tää rak­kaus­pan­kin!

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Veriside Kau­si 4, 6/13. Ve­ri­si­de. Mie­het vii­py­vät y­hä mat­kal­la.

Ul­ko­lin­ja: Nais­kau­pan y­ti­mes­sä

Ni­ge­ria on ih­mis­kau­pan mer­kit­tä­vä al­ku­pis­te.

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Putoavat enkelit 2/2 Kau­si 18. Pu­toa­vat en­ke­lit 2/2. Liik­kuu­ko Lon­toon met­ro­ver­kos­tos­sa sa­tun­nai­ses­ti uh­re­ja nap­si­va tap­pa­ja?

22.05 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.10 Ak­ti­vis­tit

1/3: Veljeni. Pom­mi-is­ku­ja ja po­liit­ti­sia mur­hia 1900-lu­vun a­lun Hel­sin­gis­sä.

22.10 Y­le Uu­ti­set

Syn­ti­nen

Kau­si 2, 4/8. It­se­mur­han teh­neen lää­kä­rin jää­mis­tös­tä pal­jas­tuu yh­teys Moss­wood G­ro­ven kult­tiin, mut­ta muu­ten mies o­li lä­hes puh­das pul­mu­nen.

22.20 Ur­hei­lu­ruu­tu

22.25 Ba­by­lon Ber­lin

15/16. C­har­lot­te pää­see va­paak­si mut­ta saa sa­nat­to­man uh­kauk­sen. Hän rien­tää muis­ti­kir­jan­sa kans­sa Ge­reo­nin luo.

22.50 Ul­ko­lin­ja: Nais­kau­pan y­ti­mes­sä

Ni­ge­ria on ih­mis­kau­pan mer­kit­tä­vä al­ku­pis­te. Nuo­ria nai­sia hui­ja­taan vaa­ral­li­sel­le mat­kal­le - u­seim­mat pää­ty­vät p­ros­ti­tuoi­duik­si.

23.00 Od­da­sat

23.10 UMK19

23.15 P­ris­ma: Vau­vo­jen maail­ma

Per­jan­tai

Mikä mua kiihottaa?

San­nik­ka&Uk­ko­la

Onko vanhuksilla ihmisarvoa? Mitä miettii hoivakotikohun tuomasta uudesta tilanteesta "kaupunkikapinan" kapteeni Jan Vapaavuori?

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Putoavat enkelit 1/2

Päi­vät joi­na ku­kat kuk­ki­vat

Syr­jäi­nen maa

Kau­si 3, 4/4. Pon­tar­fy­nac­hin las­ten­ko­din en­ti­siä a­suk­ke­ja koh­taa taas uu­si t­ra­ge­dia. Voi­ko se ol­la e­nää sat­tu­maa?

23.45 Puo­li seit­se­män

Aleksi Delikouras

23.45 Yk­kö­saa­mu

0

00.00 Puo­li seit­se­män

Sanna-June Hyde

Puo­li seit­se­män

00.00 Puo­li seit­se­män

Jenni Pääskysaari

00.20 Puo­li seit­se­män

00.20 Ba­by­lon Ber­lin

15/16. C­har­lot­te pää­see va­paak­si mut­ta saa sa­nat­to­man uh­kauk­sen.