Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na
05.55 Noin Vii­kon S­tu­dio MOT: Eu­ro re­peää e­te­läs­tä E­rän­kä­vi­jät Poh­jois­mai­set E­lä­mä kään­ne­koh­das­sa A­kuut­ti
6
06.25 Y­len aa­mu
07.00 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: F­ran­co - u­noh­det­tu dik­taat­to­ri Valtaannousu 1/4. Val­taan­nou­su. Es­pan­jan ve­ri­nen si­säl­lis­so­ta päät­tyi F­ran­con ja fa­sis­min voit­toon. A­va­ra luon­to: E­läin­maail­man dy­nas­tiat Keisaripingviinien mailla 2/5. Kei­sa­ri­ping­vii­nien mail­la.
08.50 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
9 09.00 Y­len aa­mu Y­le Uu­ti­set
09.05 F­link­ki­lä & Tas­tu­la Kun köyhä ja rikas rakastuvat ja muita tarinoita luokkaeroista
09.30 Puo­li seit­se­män
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Ei piilopaikkaa. Herrasmiesten urheilua. Kirjan kannet kiinni Tunnustuksia poliisilaitoksella Vanha kauna Yk­kö­saa­mu Vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Ju­ma­lan­pal­ve­lus Koti-ikävä. Uu­den­maan Ad­vent­ti­seu­ra­kun­tien juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus. Saar­naa­ja­na At­te Hel­mi­nen.
A­lueuu­ti­set (x40) Per­jan­tai-dok­ka­ri
10.55 Sa­na­kir­ja
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 Poh­jois­mai­set E­lä­mä kään­ne­koh­das­sa
11.45 Sa­lai­nen met­sä­ni Sa­lai­nen met­sä­ni on in­tii­mi do­ku­ment­ti au­tis­ti­sen Lau­rin kas­vus­ta ky­kyyn kom­mu­ni­koi­da ja ys­tä­vyy­teen.
12
12.05 Nei­ti Son­ja Ha­rald­se­nin ko­ti­ta­los­sa Od­da­sat
12.25 Ko­ti­lie­den läm­pöä Ko­ti­lie­den läm­pöä Kotilieden lämpöä (12) E­päi­lyk­sen polt­to­pis­te: Ten­ni­son Epäilyksen polttopiste: Tennison (12) Od­da­sat
12.35 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Carl Nielsenin sinfonia nro 5 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Carl Niel­se­nin sin­fo­nian n­ro 5 op. Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu
13.15 F­lash­back Noin vii­kon s­tu­dio F­lash­back 13.15 Noin vii­kon s­tu­dio
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Sil­ta­lan peh­too­ri (1934) (1934). Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Se­re­naa­di so­ta­tor­vel­la (1939) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kil­roy sen te­ki (1948) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ker­san­til­le­ko Em­ma nau­roi (1940) (Suo­mi 1940, 94'). O: Il­ma­ri Un­ho. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ho­pea­kih­la­jai­set (1942) O: Wilho Ilmari.
13.40 Mu­sii­kin voi­ma Hy­vät kat­so­jat Lääkäreitä ja "lääkäreitä"
13.50 Met­sien kät­ke­mä Tunturituulen kutsu
14.20 Pien­tä lait­toa Pöytä puhtaaksi Kau­si 1, o­sa 6/8. Pöy­tä puh­taak­si.
14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la Olisiko aika erottaa kirkko valtiosta lopullisesti?
14.40 Ar­kis­to­ku­via: Vas­tuu Ar­kis­to­ku­via: Ra­han ra­ta Ar­kis­to­ku­via: Ca­ba­ret Kai­vo­huo­ne 14.40 Ar­kis­to­ku­via: Kas­ki­sa­vun mail­ta
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Per­jan­tai Miten itsemurhia voidaan ehkäistä?
15.10 Y­len aa­mun par­haat Y­len aa­mun par­haat Y­len aa­mu Ylen aamun parhaat A-s­tu­dio Y­len aa­mu Ylen aamun parhaat A­kuut­ti Addiktoiva aikamme Ad­dik­tiot ku­tit­ta­vat ai­vo­jam­me.
15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna No­vos­ti Y­le 15.40 Poh­jois­mai­set Nou­ta­jaa o­do­tel­les­sa Ruo­ka­muis­to
15.50 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 15.50 Poh­jois­mai­set Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-s­tu­dio A-Talk: Riita Postin palkoista Doc Mar­tin Lapa ojossa Kau­si 8, 7/8. La­pa o­jos­sa. Sou­tu­kil­pa lä­he­nee. Doc Mar­tin Pää pölkyllä Kau­si 8, 8/8. Pää pöl­kyl­lä.
16.15 MOT Euro repeää etelästä
16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 F­lash­back
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si
17.10 Ko­ti­lie­den läm­pöä E­päi­lyk­sen polt­to­pis­te: Ten­ni­son Epäilyksen polttopiste: Tennison (12) F­link­ki­lä & Tas­tu­la Kun köyhä ja rikas rakastuvat ja muita tarinoita luokkaeroista Kun köy­hä ja ri­kas ra­kas­tu­vat ja mui­ta ta­ri­noi­ta luok­kae­rois­ta. I­sä B­rown ja hä­nen lau­man­sa Kemblefordin lohikäärme Kau­si 6, 3/10. Kemb­le­for­din lo­hi­käär­me. Ky­län rau­ta­tei­tä uh­kaa sul­ke­mi­nen.
17.55 F­lash­back Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3 F­lash­back 17.55 Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
18 18.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö Arjen akustiikkaa Tä­nään pu­hu­taan ää­nis­tä. E­rän­kä­vi­jät Sikamaista epäonnea Kau­si 4. 8/12. Riik­ka on vah­vas­ti kiin­ni ka­la­ki­san voi­tos­sa.
18.30 Puo­li seit­se­män Vieraana laulaja Milana Misic. Marko Keränen ja Jani Rasimus Petteri Summanen Miina Äkkijyrkkä
18.45 A­va­ra luon­to: E­läin­maail­man dy­nas­tiat Keisaripingviinien mailla 2/5. Kei­sa­ri­ping­vii­nien mail­la. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: F­ran­co - u­noh­det­tu dik­taat­to­ri Valtaannousu. Es­pan­jan ve­ri­nen si­säl­lis­so­ta päät­tyi F­ran­con ja fa­sis­min voit­toon. Beec­ham Hou­se Uusi sarja Uusi isäntä. In­tia o­li 1700-lu­vun lo­pul­la eu­roop­pa­lais­ten kaup­pa­komp­pa­nioi­den kiis­ta­ka­pu­la. P­ris­ma: Lu­me­lääk­keen voi­ma Voi­ko lu­me­lääk­keil­lä hoi­taa ki­pua te­hok­kaas­ti, ja mik­si ne näyt­tä­vät toi­mi­van o­saan ih­mi­sis­tä? Tal­vi­so­ta Taipaleenjoki 3/5: Tai­pa­leen­jo­ki. "Sii­tä Paa­vos­ta mun pi­ti sul­le sa­nua." Paa­vo pää­see haa­voit­tu­mi­sen jäl­keen lo­mal­le. Hy­vän kar­man sai­raa­la Jumalatar Kau­si 2, 4/6. Ju­ma­la­tar. Ru­byl­la on ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, pys­tyy­kö hän an­ta­maan i­säl­leen an­teek­si?
19.30 S­het­land­saar­ten mur­hat Kau­si 5, 3/6. T­raa­gi­nen ta­paus pi­dä­tys­sel­lis­sä joh­taa yh­den po­lii­seis­ta vai­keuk­siin. Jim­my seu­raa kan­sain­vä­li­sen ih­mis­kaup­pa­rin­gin toi­min­nas­ta saa­tua vih­jet­tä G­las­gow'hin. Syyt­tä­jä Vaarallinen sitoumus Kau­si 12, 1/7. Vaa­ral­li­nen si­tou­mus. Sur­ma­si­ko mak­ka­ra­teh­tai­li­ja ko­tia­pu­lai­sen­sa - niin väit­tää to­dis­ta­ja ja myös jäl­jet pu­hu­vat teon puo­les­ta.
Mä oon mä Tal­vi­so­dan ve­te­raa­nit ker­to­vat Mit­ta­ti­laus­työ­nä
20.00 MOT: Eu­ro re­peää e­te­läs­tä I­ta­lia on tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan hä­vin­nyt e­ni­ten eu­ron käyt­töö­no­ton myö­tä. Ri­kol­li­nen mie­li 4/8. Suo­men­lin­nan van­ki­las­sa is­tuu mies, jol­le ri­kok­set o­li­vat e­lä­män­ta­pa. A­kuut­ti Addiktoiva aikamme Ad­dik­tiot ku­tit­ta­vat ai­vo­jam­me. Noin vii­kon s­tu­dio Joulukohu on rakennettu On taas jou­lu­juh­la­ko­hun ai­ka! San­nik­ka&Uk­ko­la Olisiko aika erottaa kirkko valtiosta lopullisesti?
20.25 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Kier­rä­tys ki­ris­tyy - ke­nen eh­doil­la jät­teet ke­rä­tään? Kat­ri Mak­ko­nen juon­taa. #y­leas­tu­dio HD A-s­tu­dio A-s­tu­dio Joko vihdoin, Huuhkajat? A-Talk: Riita Postin palkoista Per­jan­tai Miten itsemurhia voidaan ehkäistä? Mi­kä a­jaa ih­mi­sen ot­ta­maan it­sel­tään hen­gen? 21.00 Pien­tä lait­toa Imekääpä tynkää Kau­si 1, o­sa 7/8. I­me­kää­pä tyn­kää. Tep­po hai­kai­lee Ur­hon kans­sa me­ril­le ja ot­taa töi­tä pe­rin­tä­toi­mis­tos­ta.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Lääkäreitä ja "lääkäreitä"
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Yk­sin
21.40 Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.45 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Kau­si 2, 6/8. Mi­mi­can per­he on nyt suu­ri uh­ka. Ch­ris­tian y­rit­tää sel­vit­tää vim­mai­ses­ti, on­ko Da­vor pa­lan­nut.
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Pien­tä lait­toa Kausi 1, osa Pöytä puhtaaksi. Tep­po y­rit­tää pe­las­taa pu­he­lin­taan ja ku­va-ar­kis­toaan. Jal­ka­pal­lon nais­ten EM-kar­sin­ta: POR - FIN Jal­ka­pal­lon nais­ten EM-kar­sin­taot­te­lu Por­tu­ga­li - Suo­mi. Fa­ma­li­cao, Por­tu­ga­li. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Se­bas­tian Back­man. HD Deutsch­land 86 Kultalaakso 7/10. Kul­ta­laak­so. Le­no­ra pa­laa maan­sa hal­lin­non e­teen juh­lit­tu­na san­ka­ri­na, saa­ko hän tuen myös uu­del­le p­ro­jek­til­leen? Ul­ko­lin­ja: Poh­jois-Ko­rean y­di­na­se Poh­jois-Ko­rea on pyr­ki­nyt y­di­na­se­val­lak­si kyl­mäs­tä so­das­ta läh­tien ja on­nis­tu­nut ta­voit­tees­saan. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Nuoret toivot 2/2 Kau­si 22, 4/10. Nuo­ret toi­vot 2/2. Huu­me­kuo­le­mia tu­lee li­sää, mut­ta mil­lä ta­val­la ai­ne jou­tui uh­rei­hin? Uh­ri Viattoman ääni 3/4. Viat­to­man ää­ni. An­naa kuul­laan vuo­ros­taan oi­keu­den e­des­sä. Pys­tyy­kö hän va­kuut­ta­maan va­la­mie­his­tön syyt­tö­myy­des­tään?
22.40 Ri­kol­li­nen mie­li 22.40 Ri­kol­li­nen mie­li Piinkovan velanperijän viimeinen tuomio
22.50 Od­da­sat Od­da­sat Tu­los­sa: Sor­jo­nen 3
23.00 Od­da­sat 23.00 Val­koi­sia val­hei­ta Kolmas pyörä 23.00 Jack Tay­lor Risti Kau­si 3, 1/3. Ris­ti. Nuo­ri mies on sur­mat­tu ri­tuaa­li­no­mai­ses­ti. Mie­hen vel­jeä e­päil­tiin nai­sen­mur­has­ta ja uh­rin su­ku kan­toi kau­naa.
23.10 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Tal­vi­so­ta Taipaleenjoki 3/5: Tai­pa­leen­jo­ki. 23.10 Ul­ko­lin­ja: Poh­jois-Ko­rean y­di­na­se Poh­jois-Ko­rea on pyr­ki­nyt y­di­na­se­val­lak­si kyl­mäs­tä so­das­ta läh­tien ja on­nis­tu­nut ta­voit­tees­saan.
23.25 P­ris­ma: Pi­dä kä­det ra­tis­sa!
23.55 Per­jan­tai Puo­li seit­se­män Marko Keränen ja Jani Rasimus Petteri Summanen Miina Äkkijyrkkä
0
00.05 Yk­kö­saa­mu Vieraana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn
00.20 Puo­li seit­se­män Vieraana laulaja Milana Misic. Puo­li seit­se­män Tuomo Rannankari
00.50 Uu­ti­sik­ku­na
3