Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
05.55 Noin vii­kon s­tu­dio MOT E­rän­kä­vi­jät Lai­ka, La­da, Marx ja mä A­kuut­ti
6
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.00 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Lä­hi­ku­vas­sa Ni­ki­ta H­rushts­hov Ni­ki­ta H­rushts­hov o­li van­nou­tu­nut S­ta­li­nin kan­nat­ta­ja, mut­ta lait­toi lo­pul­ta pää­te­pis­teen e­del­tä­jän­sä hir­mu­hal­lin­nol­le. A­va­ra luon­to: Saar­ten mo­net kas­vot Aurinko 3/3. Au­rin­ko. Kaak­kois-Aa­sian saa­ret o­vat maa­pal­lon mo­ni­muo­toi­sim­pia a­luei­ta.
08.55 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv F­link­ki­lä & Tas­tu­la "En ole ollut aina samaa mieltä elämäni kanssa, mutta eteenpäin on menty"
09.30 Puo­li seit­se­män Pauli Hanhiniemi
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Jokainen päivä on liikaa... Piiri pieni pyörii Totuusleikkejä Seuraukset Shakkipeliä Y­le Uu­ti­set Poh­jois­mai­set Ra­kas­tan si­nua lop­puun as­ti Ro­bert ja Sis­se­la ra­kas­tui­vat tu­li­ses­ti ja me­ni­vät no­peas­ti nai­mi­siin.
10.05 Yk­kö­saa­mu
10.45 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa A­lueuu­ti­set (x40) Per­jan­tai-dok­ka­ri
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus 11.05 A­lueuu­ti­set (x3) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 Lai­ka, La­da, Marx ja mä Taistelu tietokoneen sielusta
11.30 Ral­lin MM Rallin MM, Katalonia, ek 9 - live Ral­lin MM-sar­jan kol­mas­tois­ta o­sa­kil­pai­lu Ka­ta­lo­nia.
11.45 Poh­jois­mai­set An­tiik­ki­kak­sin­tais­te­lu
12 12.00 Poh­jois­mai­set F­ran­cis­cus - paa­vi, jo­ka kos­ket­taa
12.10 Od­da­sat 12.10 Ne­nä­päi­vä Nenäpäivä sirkuksessa Ne­nä­päi­vä­viik­ko­jen viet­to a­loi­te­taan Sir­kus Fin­lan­dian, näyt­te­li­jöi­den O­la­vi von Bagh ja Heik­ki Nou­siai­nen se­kä ar­tis­tien Diand­ra ja Mi­kael Kont­ti­sen seu­ras­sa.
12.25 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tut­ki­muk­set Kuoleman rytmi 1/2 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tut­ki­muk­set Kuoleman rytmi 2/2 Mystinen murha 1/2 Mystinen murha Kokin kuolema 1/2 Od­da­sat
12.50 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Kapellimestarina Herbert Blomstedt
13.10 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Köy­hä lau­la­ja Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Se­re­naa­di­luut­nant­ti (Suo­mi 1949, 75'). O: Os­si Els­te­lä. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ju­ma­lan myrs­ky O: Valentin Vaala. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Poh­ja­lai­sia (1936) (Suo­mi 1936, 110'). O: Toi­vo Särk­kä ja Yr­jö Nor­ta.
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: I­ha­na seik­kai­lu (1962)
13.30 Syö­tä­vät sä­ve­let
13.45 Pie­ni suu­ri maail­ma Hy­vät kat­so­jat Idoleita ja Euroviisuja
13.50 Met­sien kät­ke­mä Rautalammin reitti
14.20 Noin vii­kon s­tu­dio 14.20 Pien­tä lait­toa Samaan konkurssiin Kau­si 1, o­sa 3/8. Sa­maan kon­kurs­siin.
14.30 Poh­jois­mai­set E­leo­no­rin vä­ri­käs e­lä­mä Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: Kat­so­jien ka­las­tus­ku­via Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: Dov­ref­jel­lin mys­ki­hä­rät Norjassa eli muinoin myskihärkiä. 14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Per­jan­tai Per­jan­tai vie si­nut paik­koi­hin, min­ne et muu­ten pää­se ja lä­hem­mäs kuin keh­tai­sit it­se men­nä.
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa A-s­tu­dio Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa A­kuut­ti Allergia - siedä vai siedätä?
15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna Y­le Od­da­sat 15.40 Poh­jois­mai­set Nou­ta­jaa o­do­tel­les­sa Ruo­ka­muis­to
15.50 No­vos­ti Y­le 15.50 Poh­jois­mai­set Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät
15.55 Noin vii­kon s­tu­dio 15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-s­tu­dio A-Talk Doc Mar­tin Kiperä kotikäynti Kau­si 7, 8/8. Ki­pe­rä ko­ti­käyn­ti. Doc Mar­tin Ne tutkimattomat tiet Kau­si 8, 1/8. Ne tut­ki­mat­to­mat tiet.
16.15 MOT Veikkauksen sinivalkoinen satu
16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Pie­ni suu­ri maail­ma
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 7, 8/8. Suo­si­tun reg­gae-bän­din ki­ta­ris­ti mur­ha­taan kon­ser­tin jäl­keen pu­ku­huo­nees­sa.
17.10 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tut­ki­muk­set Kuoleman rytmi 2/2 Mystinen murha 1/2 Mystinen murha Kokin kuolema 1/2 Kokin kuolema 2/2 F­link­ki­lä & Tas­tu­la "En ole ollut aina samaa mieltä elämäni kanssa, mutta eteenpäin on menty"
17.55 Pie­ni suu­ri maail­ma
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö Kastikkeilla maailman ympäri E­rän­kä­vi­jät Riekkojen maa Kau­si 4. 5/12. A­lek­si viet­tää ys­tä­vi­neen vauh­di­kas­ta ka­las­tus­päi­vää Nor­jas­sa.
18.30 Puo­li seit­se­män Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7 Puo­li seit­se­män Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7
18.45 A­va­ra luon­to: Saar­ten mo­net kas­vot Aurinko 3/3. Au­rin­ko. Kaak­kois-Aa­sian saa­ret o­vat maa­pal­lon mo­ni­muo­toi­sim­pia a­luei­ta. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: Lä­hi­ku­vas­sa Ni­ki­ta H­rushts­hov Ni­ki­ta H­rushts­hov o­li van­nou­tu­nut S­ta­li­nin kan­nat­ta­ja, mut­ta lait­toi lo­pul­ta pää­te­pis­teen e­del­tä­jän­sä hir­mu­hal­lin­nol­le. Sa­lai­suuk­sien ke­sä Takaisku 4/6. Ta­kais­ku. Sa­mue­lin y­ri­tyk­sen tu­le­vai­suus ja per­heen on­ni o­vat kah­den tu­len vä­lis­sä. Voi­ko hän luot­taa muu­hun kuin o­maan vais­toon­sa - vai­ko e­des sii­hen? P­ris­ma: To­tuus vaih­de­vuo­sis­ta Mi­ten vaih­de­vuo­det vai­kut­ta­vat nai­sen ke­hoon, ja mil­lais­ta hel­po­tus­ta oi­rei­siin ny­ky­lää­ke­tie­de tar­joaa? Ne­nä­päi­vä Nenäpäivä sirkuksessa Ne­nä­päi­vä­viik­ko­jen viet­to a­loi­te­taan Sir­kus Fin­lan­dian, näyt­te­li­jöi­den O­la­vi von Bagh ja Heik­ki Nou­siai­nen se­kä ar­tis­tien Diand­ra ja Mi­kael Kont­ti­sen seu­ras­sa.
19.30 Pa­no­ra­ma: Boein­gin tur­ma­ko­neet Boeing 737 Max -len­to­ko­nees­ta pi­ti tul­la maail­man pa­ras ja käy­te­tyin mat­kus­ta­ja­len­to­ko­ne. Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä Ket­tu Tahallinen teko Kau­si 47, 5/7. Ta­hal­li­nen te­ko. Le­vy-yh­tiön joh­ta­ja on sur­mat­tu vii­ni­kel­la­riin­sa. Ruu­mii­na­vaus sul­kee pois it­se­mur­han mut­ta pal­jas­taa sa­mal­la, et­tä uh­ri o­li va­ka­vas­ti sai­ras.
19.40 Jut­tu jo­ka ei jä­tä rau­haan Vuonna 2013 3/3. Vuon­na 2013. De­ni­se on tais­tel­lut it­sen­sä ta­kai­sin hui­pul­le. Sil­ti u­ran a­lun ta­paus ei o­le pai­nu­nut un­ho­laan.
19.50 F­lash­back 19.50 Mä oon mä
20.00 MOT Veikkauksen sinivalkoinen satu Lai­ka, La­da, Marx ja mä Taistelu tietokoneen sielusta 3/3 Tais­te­lu tie­to­ko­neen sie­lus­ta. A­kuut­ti Allergia - siedä vai siedätä? 20.00 San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio Per­jan­tai Per­jan­tai vie si­nut paik­koi­hin, min­ne et muu­ten pää­se ja lä­hem­mäs kuin keh­tai­sit it­se men­nä. 21.00 Pien­tä lait­toa Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua Kau­si 1, o­sa 4/8. Jo­tain uut­ta, jo­tain van­haa, jo­tain lai­nat­tua.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Idoleita ja Euroviisuja Eu­ro­vii­sut ja I­dols-tuo­ma­roin­nit vaih­tu­vat tiuk­kaan tais­toon tv-tie­tä­myk­ses­tä, kun Vir­ve Ros­ti, Han­na Pa­ka­ri­nen ja Vir­pi Kät­kä haas­ta­vat Jo­ne Ni­ku­lan, Ni­na Ta­pion ja Jark­ko Val­teen.
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri Romuralli - lupa tuhota
21.40 Noin vii­kon s­tu­dio
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.45 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Kau­si 2, 3/8. Kun Dub­rav­ka Mi­mi­cal­le sel­viää, et­tä hä­nen tyt­tä­ren­sä B­lan­ka on pa­lan­nut, hän al­kaa et­siä tä­tä.
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Pien­tä lait­toa Samaan konkurssiin Kau­si 1, o­sa 3/8. Sa­maan kon­kurs­siin. K­ri­mi­na­lis­ti Kahdet kasvot Kau­si 12, 2/10. Kah­det kas­vot. Hy­väl­tä a­su­ma-a­lueel­ta löy­tyy kuol­lut nai­nen, jo­ka näyt­tää e­lä­neen kak­soi­se­lä­mää. Deutsch­land 86 Kohtaus pimeässä 4/10. Koh­taus pi­meäs­sä. Mar­tin he­rää tel­tas­sa kes­kel­lä aa­vik­koa. Ul­ko­lin­ja: Kat­ke­ra saa­ri B­ri­tan­nian tu­le­va e­ro Eu­roo­pan u­nio­nis­ta ra­vis­te­lee Poh­jois-Ir­lan­tia. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Jaettu sielu 1/2 Kau­si 22, 1/10. Jaet­tu sie­lu 1/2. Mies on sur­mat­tu raa'as­ti y­lei­ses­sä ves­sas­sa. Kos­ton kier­re Koston kierre (12) 4/4. Mah­do­ton on käy­nyt to­teen - kuin­ka e­päi­li­jäs­tä on tul­lut äk­kiä e­päil­ty?
22.40 Od­da­sat 22.40 Jack Tay­lor Dramaturgi Kau­si 2, 1/3. D­ra­ma­tur­gi. Kir­jal­li­suu­den o­pis­ke­li­ja pu­toaa ka­tol­ta, yl­lään roo­lia­su ja mu­ka­naan ou­to vies­ti - ja huu­met­ta ve­res­sä. Po­lii­si pi­tää jut­tua it­se­mur­ha­na, mut­ta p­ro­fes­so­ri ei tä­tä nie­le. Ul­ko­lin­ja: Kat­ke­ra saa­ri B­ri­tan­nian tu­le­va e­ro Eu­roo­pan u­nio­nis­ta ra­vis­te­lee Poh­jois-Ir­lan­tia.
22.50 P­ris­ma: Eh­käi­sy­pil­le­rin vaa­rat Eh­käi­sy­pil­le­reil­lä on to­det­tu hy­viä ja huo­no­ja vai­ku­tuk­sia, ne voi­vat ai­heut­taa ma­sen­nus­ta mut­ta saat­ta­vat myös suo­ja­ta syö­väl­tä. 22.50 Od­da­sat Od­da­sat
23.00 Od­da­sat San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
23.10 Per­jan­tai Kenellä on oikeus seksiin? 23.10 En­nen kuo­le­maa Ennen kuolemaa (12) Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Uhkapeliä
23.35 Val­koi­sia val­hei­ta Mitä tavikset tahtoo? 23.35 Yk­kö­saa­mu
23.45 Puo­li seit­se­män 23.45 Puo­li seit­se­män
0
00.10 Puo­li seit­se­män
00.35 Puo­li seit­se­män