Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
05.55 Noin vii­kon s­tu­dio MOT Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia As­valt­ti­vii­da­kot E­los­sa 24h
6
06.20 Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.00 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la Poh­jois­mai­set Ta­lot huo­ku­vat his­to­riaa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: G­reen Book, mat­kaop­paan ta­ri­na A­va­ra luon­to: Pie­ni, suu­ri tun­tu­ri­so­pu­li Tun­tu­ri­so­pu­lit o­vat tun­net­tu­ja kal­lion­kie­lek­keel­tä kuo­le­maan­sa hyp­pää­vi­nä jyr­si­jöi­nä.
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv F­link­ki­lä & Tas­tu­la Flinkkilä & Tastula Ih­mi­nen tar­vit­see nau­rua sie­tääk­seen ki­pua.
09.30 Puo­li seit­se­män Tapani Kiminkinen
09.55 Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Vävypoika Vakka ja kansi Hymyile kameralle Ongelmia pappilassa Viimeinen mahdollisuus Y­le Uu­ti­set Ju­ma­lan­pal­ve­lus
10.05 Yk­kö­saa­mu
10.45 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa A­lueuu­ti­set (x40) Per­jan­tai-dok­ka­ri
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Dip­lo­maa­tis­ta a­nar­kis­ti Me­nes­ty­nyt b­rit­ti­dip­lo­maat­ti Car­ne Ross loi u­raa mm YK:s­sa.
11.50 Poh­jois­mai­set Ou­to­ja sie­niä
12
12.05 Od­da­sat
12.15 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Törmäyskurssilla 12.15 Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio
12.25 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Verkossa ja pauloissa Mykkäkoulua Malja menneisyydelle Lukkojen takana Od­da­sat
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Hector Berliozin Fantastinen sinfonia Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Hec­tor Ber­lio­zin Fan­tas­ti­sen sin­fo­nia op. Hy­vät kat­so­jat Remontti-Reiska ja Isoveli
13.05 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Nuo­ruus su­mus­sa (1946) (Suo­mi 1946, 112'). O: Toi­vo Särk­kä.
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kol­mia­pi­la Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mie­hen kyl­ki­luu O: Orvo Saarikivi. N: He­le­na Ka­ra, Paa­vo Jän­nes. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Nai­set jot­ka mi­nul­le an­noit (1962) (Suo­mi 1962, 96'). O: Aar­ne Tar­kas. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tur­ka­sen te­na­va (1963) O: Aarne Tarkas. N: Mat­ti Ra­nin, Ei­la Peit­sa­lo, A­ri-Pek­ka, Leo Jo­ke­la.
13.30 Poh­jois­mai­set Tans­kan sa­lai­suuk­sia
13.50 Pie­ni suu­ri maail­ma San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
14.00 Poh­jois­mai­set Sy­dä­me­ni jäi Kurk­kioon
14.20 Per­jan­tai Per­jan­tai vie si­nut paik­koi­hin, min­ne et muu­ten pää­se ja lä­hem­mäs kuin keh­tai­sit it­se men­nä.
14.30 Poh­jois­mai­set Luon­to­ret­kel­lä: Pa­ra­ne­mi­sen tie 14.30 E­los­sa 24h Elämä jatkoajalla
14.45 Ar­kis­to­ku­via: O­lin­han siel­lä mi­nä­kin 14.45 Ar­kis­to­ku­via: Uu­det pyö­rät pyö­ri­vät
14.55 Noin vii­kon s­tu­dio
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra His­to­rian u­noh­ta­mat Kuo­lan nie­mi­maan vii­mei­sis­tä suo­ma­lai­sa­suk­kais­ta ker­to­va do­ku­ment­ti ku­vaa nel­jän ih­mi­sen e­lä­mää ja koh­ta­loi­den t­raa­gi­sia kään­tei­tä 1900-lu­vul­la.
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa A-s­tu­dio Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Pakko-oireita Eron hetki
15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna Y­le Od­da­sat
15.50 No­vos­ti Y­le
15.55 Noin vii­kon s­tu­dio 15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-s­tu­dio A-Talk 16.00 Doc Mar­tin Pelastava enkeli Kau­si 7, 1/8. Pe­las­ta­va en­ke­li.
16.15 MOT
16.40 Y­le Od­da­sat 16.40 Y­le Od­da­sat Tie­sit­kö?
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 7, 4/8. Sa­la­pe­räi­nen myr­ky­tys­ta­paus on ki­mu­rant­ti jut­tu.
17.10 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Verkossa ja pauloissa Mykkäkoulua Malja menneisyydelle Lukkojen takana Lähdön tunnelmaa F­link­ki­lä & Tas­tu­la Flinkkilä & Tastula Ih­mi­nen tar­vit­see nau­rua sie­tääk­seen ki­pua.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö Pizzanpaistoa ja kesäprojekteja E­rän­kä­vi­jät Nuorena on vitsa väännettävä
18.30 Puo­li seit­se­män Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7
18.45 A­va­ra luon­to: Pie­ni, suu­ri tun­tu­ri­so­pu­li Tun­tu­ri­so­pu­lit o­vat tun­net­tu­ja kal­lion­kie­lek­keel­tä kuo­le­maan­sa hyp­pää­vi­nä jyr­si­jöi­nä. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: G­reen Book, mat­kaop­paan ta­ri­na Pos­tis­sa työs­ken­nel­lyt Vic­tor G­reen jul­kai­si 1930-lu­vul­la kir­jan, jos­ta tu­li pait­si Yh­dys­val­tain mat­kao­pas af­roa­me­rik­ka­lai­sil­le, myös sel­viy­ty­mi­so­pas koh­ti ta­sa-ar­voi­sem­paa tu­le­vai­suut­ta. Pol­dark Poldark (12) Kau­si 5, 8/8. Ross pe­laa e­lä­män­sä vaa­ral­li­sin­ta uh­ka­pe­liä ko­vin pa­nok­sin. P­ris­ma: Täy­del­li­nen ih­mis­ke­ho 2/2. A­na­to­mian tut­ki­ja A­li­ce Ro­berts ai­koo luo­da vir­tuaa­li­sen ko­pion o­mas­ta ke­hos­taan, mut­ta pa­ran­nel­tu­na ver­sio­na. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Dip­lo­maa­tis­ta a­nar­kis­ti Me­nes­ty­nyt b­rit­ti­dip­lo­maat­ti Car­ne Ross loi u­raa mm YK:s­sa. Hy­vän kar­man sai­raa­la Ihme Kau­si 1, 5/6. Ih­me. Ly­dia ja Ru­by kut­su­taan luos­ta­riin aut­ta­maan huo­no­voin­tis­ta nun­naa.
19.30 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä Ket­tu Vain pelkuri jarruttaa Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 47, 1/7. Vain pel­ku­ri jar­rut­taa. Lait­to­man kaa­haus­ki­san kus­ki kuo­lee on­net­to­muu­des­sa. Vai o­li­ko ky­sees­sä mur­ha - au­toa on näet kä­pä­löi­ty.
19.40 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018 19.40 Mit­ta­ti­laus­työ­nä Mur­haa­ja­jah­ti Melkein mahdoton tehtävä 2/3. Mel­kein mah­do­ton teh­tä­vä.
19.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa Noin vii­kon s­tu­dio: Pa­luu työ­maal­le
20.00 MOT Pedofiilin suora lähetys As­valt­ti­vii­da­kot Luonto parantaa 6/6. Luon­to pa­ran­taa. E­los­sa 24h Elämä jatkoajalla Noin vii­kon s­tu­dio Noin Viikon Studio San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio Per­jan­tai Per­jan­tai vie si­nut paik­koi­hin, min­ne et muu­ten pää­se ja lä­hem­mäs kuin keh­tai­sit it­se men­nä. 21.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: I­ki­tie Jus­si Ke­to­la kar­kaa vai­noo­jiaan ra­jan y­li S­ta­li­nin Neu­vos­to­liit­toon, työ­läis­ten pa­ra­tii­siin jo­ka pian muut­tuu hel­ve­tik­si. N: Tom­mi Kor­pe­la, Sid­se Ba­bett K­nud­sen. O: AJ An­ni­la. Pe­rus­tuu Ant­ti Tuu­rin ro­maa­niin. Suo­mi 2017. Ku­vai­lu­tulk­kaus­mah­dol­li­suus TV-e­si­tyk­ses­sä.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Remontti-Reiska ja Isoveli
21.30 Per­jan­tai Yön sudet
21.40 Noin vii­kon s­tu­dio
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Pa­no­ra­ma: Boein­gin tur­ma­ko­neet E­ri­kois­ryh­mä Köln Verta morsiuspuvulla Kau­si 14, 23/25. Ver­ta mor­sius­pu­vul­la. Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) 10/10. Siir­ry­tään a­jas­sa ne­li­sen vuot­ta e­teen­päin. Ul­ko­lin­ja: Tie­kart­ta tu­hoon Mik­si Ve­ne­zue­la ro­mah­ti öl­jy­rik­kauk­sis­taan huo­li­mat­ta? Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Eräänä kauniina päivänä 1/2 Nuo­ri Mor­se Voitto tai kuolema! Kau­si 6, 4/4. Voit­to tai kuo­le­ma! Kir­jas­tos­sa on teh­ty mur­ha, jos­ta jo­pa Mor­sen on vai­kea saa­da sel­koa. St­ran­gen s­kep­ti­syys kas­vaa, kun ou­to­ja huu­me­kuo­le­mia tu­lee li­sää.
22.30 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kai­ken se kes­tää Kun i­sät ja äi­dit py­ris­te­le­vät va­paak­si van­hem­pien­sa van­hoil­li­sis­ta mal­leis­ta, seu­raa­va su­ku­pol­vi kan­taa seu­rauk­set.
22.45 Od­da­sat 22.45 Od­da­sat 22.45 Dic­te Kukaan ei pärjää yksin Kau­si 3, 5/5. Ku­kaan ei pär­jää yk­sin. Dic­te saa sel­vil­le per­he­sa­lai­suu­den. Hän ryh­tyy et­si­mään lä­hi­su­ku­lais­ta, jon­ka o­le­mas­sao­los­ta hän ei tien­nyt mi­tään.
22.55 Per­jan­tai Olemme lihansyöjiä O­lem­me li­han­syö­jiä - mut­ta mi­ten li­haa voi syö­dä syyl­lis­ty­mät­tä? Od­da­sat
23.05 San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola Vii­kin­kien ai­kaan Kaikki tiet vievät Roomaan Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Paitsioansa
23.30 Poh­jois­mai­set Tap­pa­ja val­koi­sel­la rat­sul­la Vuon­na 2008 Ma­riann Poul­sen me­ni nai­mi­siin Tans­kan pa­ha­mai­nei­sim­man mur­haa­jan, Pe­ter Lun­di­nin, kans­sa.
23.40 Puo­li seit­se­män Val­koi­sia val­hei­ta Kielletty hedelmä
23.50 Od­da­sat 23.50 Pol­dark Poldark (12)
0
00.05 P­ris­ma: Täy­del­li­nen ih­mis­ke­ho 00.05 Puo­li seit­se­män
00.15 Ul­ko­lin­ja: Tie­kart­ta tu­hoon Mik­si Ve­ne­zue­la ro­mah­ti öl­jy­rik­kauk­sis­taan huo­li­mat­ta?
00.35 Puo­li seit­se­män
00.50 Puo­li seit­se­män 00.50 Puo­li seit­se­män
01.05 Yk­kö­saa­mu