Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
05.55 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Poh­jois­mai­set An­ders Lund syr­jäi­sel­lä saa­rel­la Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia As­valt­ti­vii­da­kot E­los­sa 24h
6
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Py­ra­mi­din sa­lai­suus A­va­ra luon­to: Kek­se­liäät per­ho­set Per­ho­set ja nii­den tou­kat o­vat p­ro­teii­nin­läh­tei­tä, jot­ka ra­vit­se­vat suur­ta o­saa e­läin­kun­nas­ta.
08.55 F­lash­back Poh­jois­mai­set Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Poh­jois­mai­set Ää­rim­mäi­set sääil­miöt Myrskyt O­sa 4/4. Myrs­kyt. F­link­ki­lä & Tas­tu­la Miten ylitorniolaisesta Anni Ylävaarasta tuli kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom?
09.30 Poh­jois­mai­set Ter­vei­set toi­sen­lai­ses­ta ho­tel­lis­ta Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Työpaikkarakkautta ja veteraanitarkastuksia Harvinainen potilas: Murre-mureena Rieti-kissa nukutusainepäissään Whippetin puudutus pitkittyy
09.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Sätkynukke Kelmien kunnia Haulikkohäät Poliisi on aina poliisi Pahat fiilikset Y­le Uu­ti­set Poh­jois­mai­set Moot­to­ri­pyö­räi­lyä Her­ran ni­meen Moot­to­ri­pyö­rät, jen­gi­tap­pe­lut ja kuo­le­man uh­maa­mi­nen o­li­vat ai­koi­naan Lei­fil­le ar­ki­päi­vää.
10.05 Ku­ka ryös­ti hy­lyn I­tä­me­ri on ai­nut­laa­tui­nen mu­seo: tu­han­sia, ar­vok­kai­ta hyl­ky­jä.
10.50 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa A­lueuu­ti­set (x40)
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 As­valt­ti­vii­da­kot Kaupungissa suhisee 2/6. Kau­pun­gis­sa su­hi­see.
11.45 Poh­jois­mai­set Huip­pu­vuor­ten ve­sil­lä
12 12.00 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
12.05 Se­nio­ri työs­sä Od­da­sat 12.05 P­ris­ma: Lei­kin voi­ma Tut­ki­joi­den mu­kaan leik­ki ei o­le vain ih­mis­las­ten työ­tä.
12.15 Mid­so­me­rin mur­hat Perhostenkerääjä 1/2
12.25 Mid­so­me­rin mur­hat Perhostenkerääjä 2/2 Kuvitettu kuolema Kuvitettu kuolema 2/2 Kuolema rugbykentällä 1/2 Od­da­sat
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Solistina sellisti Li Wei Qin Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää mm. P­jotr Ts­hai­kovs­kin Ro­ko­koo-muun­nel­mat.
13.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ku­ri­ton su­ku­pol­vi (1937) 13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Bel­ling­cat ja to­tuus Kan­sain­vä­li­nen Bel­ling­cat-ver­kos­to on pal­jas­ta­nut mo­nia maail­man­laa­jui­sia sa­lai­suuk­sia, pe­tok­sia ja vää­rin­käy­tök­siä.
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Nai­nen on valt­tia (1944) (Suo­mi 1944, 97') An­sa I­ko­sen ai­noak­si jää­nyt oh­jaus­työ reip­paas­ta o­pe­ret­ti­lau­la­jat­ta­res­ta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: On­ni pyö­rii (1942) (Suo­mi 1942, 102') Mu­siik­ki­pi­toi­nen e­lo­ku­va me­nes­tys­tä et­si­väs­tä or­po­ko­din kas­va­tis­ta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kul­ku­rin vals­si (1941) O: Toivo Särkkä. N: An­sa I­ko­nen, Tau­no Pa­lo, Re­gi­na Lin­nan­hei­mo. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vie­ras mies tu­li ta­loon (1938)
13.45 Poh­jois­mai­set E­rik ja las­ten­ko­din vau­vat 2/2. Seit­se­män vau­vaa vie­tiin syn­ty­män jäl­keen äi­deil­tään ja tuo­tiin las­ten­ko­tiin.
14.30 E­los­sa 24h Vauvan kalloleikkaus Kau­si 3, 2/8. Vau­van kal­lo­leik­kaus. San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
14.50 Ar­kis­to­ku­via: Ke­säil­taa ku­vit­ta­mas­sa
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin (x2) Univelkaa Kyllä äiti tietää
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Romantiikka kaukana Itku pitkästä ilosta
15.45 Poh­jois­mai­set Sa­no­vat mei­tä ker­jä­läi­sik­si 15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna
15.55 A-s­tu­dio 15.55 A-s­tu­dio
16.05 A-s­tu­dio: Talk A-Talk
16.15 Poh­jois­mai­set Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa
16.40 Y­le Od­da­sat Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 7, 1/8. Ko­mi­sa­rio Moo­ney ja hä­nen tii­min­sä sel­vit­tä­vät ho­tel­li­mil­jar­döö­rin mor­sia­men kuo­le­maa.
17.10 Mid­so­me­rin mur­hat Perhostenkerääjä 2/2 Kau­si 20. Per­hos­ten­ke­rää­jä 2/2. Ei ai­kaa­kaan, kun löy­tyy uu­si uh­ri, ei­kä po­lii­si o­le pääs­syt puus­ta pit­kään. Mid­so­me­rin mur­hat Kuvitettu kuolema Kau­si 20. Ku­vi­tet­tu kuo­le­ma 1/2. Voi­ko sar­ja­ku­van vuok­si kuol­la? Mid­so­me­rin mur­hat Kuvitettu kuolema 2/2 Kau­si 20. Ku­vi­tet­tu kuo­le­ma 2/2. Bar­na­by ei näe sar­ja­ku­vis­sa pää­tä ei­kä hän­tää. Mid­so­me­rin mur­hat Kuolema rugbykentällä 1/2 Kuolema rugbykentällä 2/2 F­link­ki­lä & Tas­tu­la Miten ylitorniolaisesta Anni Ylävaarasta tuli kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom?
17.55 Maa­na­lai­nen e­lä­mä 17.55 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si St­röm­sö . Va­paa-a­jan oh­jel­ma, jos­sa kä­si­tel­lään mm. ruuan­lait­toa, puu­tar­han­hoi­toa, as­kar­te­lua ja puu­töi­tä. Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia Erämaa 3/6. E­rä­maa.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Työpaikkarakkautta ja veteraanitarkastuksia Harvinainen potilas: Murre-mureena Rieti-kissa nukutusainepäissään Whippetin puudutus pitkittyy Burmanpytonilla on keuhkokuume
18.45 A­va­ra luon­to: Kek­se­liäät per­ho­set Per­ho­set ja nii­den tou­kat o­vat p­ro­teii­nin­läh­tei­tä, jot­ka ra­vit­se­vat suur­ta o­saa e­läin­kun­nas­ta. Ar­to Ny­berg
19.00 His­to­ria: Suo­mi-o­suus­kun­nat A­me­ri­kas­sa Suo­ma­lais-A­me­rik­ka­lai­sel­la o­suus­kun­ta­toi­min­nal­la on 100-vuo­ti­nen pe­rin­ne U­SA:n Kes­ki­län­nes­sä. Pol­dark Poldark (12) Kau­si 5, 4/8. Ralph veh­kei­lee jul­mas­ti Ne­diä vas­taan, ja Ross jou­tuu tu­li­lin­jal­le. D­wigh­tin uu­si po­ti­las­suh­de tuot­taa on­gel­mia ko­to­na. P­ris­ma: Lei­kin voi­ma Tut­ki­joi­den mu­kaan leik­ki ei o­le vain ih­mis­las­ten työ­tä. On to­det­tu, et­tä myös mo­net e­läin­la­jit leik­ki­vät, jo­pa lis­kot ja ka­lat. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Bel­ling­cat ja to­tuus Kan­sain­vä­li­nen Bel­ling­cat-ver­kos­to on pal­jas­ta­nut mo­nia maail­man­laa­jui­sia sa­lai­suuk­sia, pe­tok­sia ja vää­rin­käy­tök­siä. Mi­ten kan­sa­lai­sak­tii­vien tut­ki­vien jour­na­lis­tien ryh­mä toi­mii? Hy­vän kar­man sai­raa­la Alku aina hankalaa... Uu­si sar­ja Kau­si 1, 1/6. Al­ku ai­na han­ka­laa...
19.30 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Häikäilemättömyyttä Kau­si 4, 1/4. Häi­käi­le­mät­tö­myyt­tä. Ben­ni puo­lus­taa a­lai­käis­tä tyt­töä, jon­ka väi­te­tään sur­man­neen en­ti­nen poi­kays­tä­vän­sä.
19.40 Mit­ta­ti­laus­työ­nä G­rantc­hes­ter Maan hiljaiset Kau­si 4, 4/6. Maan hil­jai­set. Rou­va C a­jaa pon­nek­kaas­ti Leo­nar­dia G­rantc­hes­te­rin pa­pik­si.
19.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018
20.00 Poh­jois­mai­set Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa As­valt­ti­vii­da­kot Kaupungissa suhisee 2/6. Kau­pun­gis­sa su­hi­see. E­los­sa 24h Vauvan kalloleikkaus Kau­si 3, 2/8. Vau­van kal­lo­leik­kaus. 20.00 San­nik­ka&Uk­ko­la Sannikka & Ukkola
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio: Talk A-Talk Pa­ha paik­ka Paha paikka (12) 6/6. Hol­ly va­kuut­taa e­del­leen o­le­van­sa yk­sin syyl­li­nen. Man­ning ja Med hoi­ta­vat kuu­lus­te­lu­ja kos­ka Li­sa on hyl­ly­tet­ty ti­la­päi­ses­ti. 21.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Syysp­rins­si Ta­ri­na hul­lus­ta, kai­ken muut­ta­vas­ta rak­kau­des­ta 1980-lu­vun pun­kin ja uu­den aal­lon Hel­sin­gis­sä. N: Lau­ra Birn, Lau­ri Til­ka­nen, Pau­la Ve­sa­la, O­la­vi Uu­si­vir­ta. KK&O: Al­li Haa­pa­sa­lo, An­ja Kau­ra­sen ro­maa­nis­ta. Suo­mi, 2016.
21.15 A­gat­han ar­voi­tus Mur­ha­mam­maan liit­tyy rat­kai­se­ma­ton ar­voi­tus. Vuon­na 1926, ol­les­saan jo kuu­lui­sa kir­jai­li­ja A­gat­ha Ch­ris­tie ka­to­si ja o­li teil­lä tie­ty­mät­tö­mil­lä 11 päi­vää. Tä­mä on ku­vit­teel­li­nen ta­ri­na sii­tä, mi­tä tuo­na ai­ka­na ta­pah­tui.
21.30 Per­jan­tai
21.40 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ur­hei­lu­ruu­tu
21.55 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: A­jo­mies Erään ratamestarin tuulinen kesä. Työs­sään hän hal­lit­see ras­kai­ta ko­nei­ta ja ar­vaa­mat­to­mia e­läi­miä, mut­ta nyt on suu­rem­mat voi­mat ky­sees­sä, ni­mit­täin o­mat ja mui­den tun­teet. E­ri­kois­ryh­mä Köln Vaarallinen suhde Kau­si 14, 19/25. Vaa­ral­li­nen suh­de. Sa­la-am­pu­ja is­kee mie­hen ja nai­sen vä­li­sel­lä her­käl­lä het­kel­lä, ja toi­nen heis­tä kuo­lee luo­tiin. Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) 6/10. Jou­lu ei tuo hel­po­tus­ta pank­kik­rii­sis­sä kär­vis­te­le­vil­le. Ku­lis­sien ta­ka­na käy­dään vii­vy­tys­tais­te­lua ja o­te­taan ris­ke­jä. Ul­ko­lin­ja: Nor­jan öl­jy­mil­joo­nat Nor­jan val­tio ra­has­toi öl­jys­tä saa­man­sa t­ril­joo­nan dol­la­rin va­rat. Nyt Nor­jal­la on maail­man suu­rin val­tion o­mis­ta­ma ra­has­to. Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.05 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Velvollisuus puhua totta 1/2
22.35 Dic­te Häiden jälkeen Kau­si 3, 1/5. Häi­den jäl­keen. Dic­te on nyt on­nel­li­ses­ti nai­mi­sis­sa ja päät­tä­nyt kir­joit­taa kir­jan. Bo suun­taa ku­vaus­mat­kal­le Li­ba­no­niin, jos­ta tu­lee pian pe­lät­ty pu­he­lu. On­ko Dic­ten uu­si e­lä­mä murs­ka­na?
22.45 Od­da­sat 22.45 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kaukana kotoa Kau­si 2, 5/8. Kau­ka­na ko­toa.
22.55 Od­da­sat Poh­jois­mai­set FI­FA, jal­ka­pal­lon mä­tä per­he? Qa­tar sai jär­jes­tet­tä­väk­seen jal­ka­pal­lon MM-ki­sat 2022. Mi­ten pie­ni val­tio vail­la jal­ka­pal­lo­pe­rin­tei­tä sai kun­nian? Od­da­sat Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kaukana kotoa Kau­si 2, 5/8. Kau­ka­na ko­toa. Od­da­sat
23.10 P­ris­ma: P­la­nee­tat Jääjättiläiset 23.10 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Rat­ko M­la­di­cin tuo­mio Ju­gos­la­vian so­ta 1990-lu­vul­la vaa­ti y­li 100 000 si­vii­liuh­ria. 23.10 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Särkynyt unelma
23.35 Ruis­rock Anna Puu An­na Puun en­sim­mäi­nen e­siin­ty­mi­nen Ruis­roc­kin Ran­ta­la­val­la hei­nä­kuus­sa 2016. Au­rin­koi­sel­la kei­kal­la kuul­tiin bii­se­jä ko­ko lau­la­jan u­ran var­rel­ta.
23.45 Od­da­sat
Pol­dark Poldark (12)
0
00.05 Ul­ko­lin­ja: Nor­jan öl­jy­mil­joo­nat Nor­jan val­tio ra­has­toi öl­jys­tä saa­man­sa t­ril­joo­nan dol­la­rin va­rat.
01.05 Uu­ti­sik­ku­na
3