Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
05.55 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Poh­jois­mai­set An­ders Lund syr­jäi­sel­lä saa­rel­la Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia As­valt­ti­vii­da­kot E­los­sa 24h
6
06.20 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
06.25 Y­len aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Pieni askel ihmiselle - mutta mitä sen jälkeen? A­va­ra luon­to: Ma­ja­vien val­ta­kun­ta Uu­si do­ku­ment­ti seu­raa ma­ja­va­per­het­tä kah­den vuo­den a­jan.
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Poh­jois­mai­set Ää­rim­mäi­set sääil­miöt Kylmyys O­sa 3/4. Kyl­myys. F­link­ki­lä & Tas­tu­la Melkein kaikki Eevasta Mel­kein kaik­ki Ee­vas­ta.
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Mitä ulkonäkö ihmisestä kertoo? Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Sallin ura ravihevosena vaarassa Koirat syöpänäytteitä haistelemassa Hanhenkarkotusta ja piilokiveksiä Tessu, opaskoirakoulun oppilas
09.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la David Stockwellin haamu Testamentti Karkuri Ammattisalaisuuksia Aavistuksia Y­le Uu­ti­set Ju­ma­lan­pal­ve­lus Ju­ko­lan vies­tin met­sä­kirk­ko Kas­tar­la­men ran­nal­la Hol­lo­lan Häl­vä­läs­sä.
10.05 Sel­kä­me­ri Karun kaunis avomeri 3/3. Sel­kä­me­ren u­la­pal­la me­ri näyt­tää voi­man­sa ja luon­to sit­key­ten­sä.
10.50 Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa A­lueuu­ti­set (x40)
10.55 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 2/2. Aa­te­lis­rou­vien e­lä­mä kiin­nos­taa kan­saa. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na
11.10 As­valt­ti­vii­da­kot Syötävän hyvä kaupunki 1/6. Syö­tä­vän hy­vä kau­pun­ki.
11.45 Poh­jois­mai­set Lin­tu­ka­me­rat
12
12.05 Voi­ko luon­toa kor­ja­ta? Od­da­sat 12.05 P­ris­ma: P­la­nee­tat Jääjättiläiset 5/5. Jää­jät­ti­läi­set.
12.25 Mid­so­me­rin mur­hat Lukupiirin murha 2/2 Kirottu sinfonia 1/2 Kirottu sinfonia 2/2 Panimon haamu 1/2 Panimon haamu 2/2 Od­da­sat
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Tshaikovskin sinfonia nro 5 R­SO e­sit­tää P­jotr Ts­hai­kovs­kin sin­fo­nian n­ro 5. Or­kes­te­ria joh­taa y­li­ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu.
13.00 Ral­lin MM Rallin MM, Saksa, Power Stage - live Ral­lin MM-sar­jan kym­me­nes o­sa­kil­pai­lu Sak­sa. Suo­ra Po­wer S­ta­ge -e­ri­kois­koe.
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vii­si vek­ku­lia (1956) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Maail­man kau­nein tyt­tö (1953) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Vii­kon tyt­tö (1946) (1946). Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin (Suomi 1931,1001) O: Jaakko Korhonen. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: A­las­ton mal­li kar­ku­teil­lä
13.45 Poh­jois­mai­set E­rik ja las­ten­ko­din vau­vat 1/2. Seit­se­män vau­vaa vie­tiin syn­ty­män jäl­keen äi­deil­tään ja tuo­tiin las­ten­ko­tiin.
14.30 Poh­jois­mai­set Voi­ko luon­toa kor­ja­ta? 14.30 Poh­jois­mai­set Si­vu­tiel­lä luon­nos­sa Valtatie 50 kulkee Aurlandista Holiin. E­los­sa 24h Vanhemmiksi liian varhain Kau­si 3, 1/8. Sar­ja al­kaa. Poh­jois­mai­set Po­ro­mies­ten tu­le­vai­suus
14.45 Ar­kis­to­ku­via: Tu­le­vai­suus on hei­dän
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin (x2) Ei saa häiritä! Jäähyväisten aika
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Lähdön hetkellä Kätilökriisi
15.45 Poh­jois­mai­set Sa­no­vat mei­tä ker­jä­läi­sik­si 2/3. Dokumenttisarja kerjäläisistä. 15.45 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­lä A-studio viittomakielelle tulkattuna
15.55 A-s­tu­dio 15.55 A-s­tu­dio A­va­ra luon­to: Ir­lan­ti, maail­man reu­nal­la
16.15 Poh­jois­mai­set Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa
16.40 Y­le Od­da­sat Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na
16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si 17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 6, 8/8. Saint Ma­rien por­mes­ta­rin vaa­lit a­jau­tu­vat pois rai­teil­taan, kun yk­si eh­dok­kais­ta puu­ko­te­taan ää­nes­tys­ko­pis­sa.
17.10 Mid­so­me­rin mur­hat Kirottu sinfonia 1/2 Kau­si 19. Ki­rot­tu sin­fo­nia 1/2. K­las­si­sen mu­sii­kin fes­ti­vaa­li ve­tää vä­keä. Mid­so­me­rin mur­hat Kirottu sinfonia 2/2 Kau­si 19. Ki­rot­tu sin­fo­nia 2/2. Kuo­hun­ta ko­vaon­ni­sen fes­ti­vaa­lin ku­lis­seis­sa ei laan­nu. Mid­so­me­rin mur­hat Panimon haamu 1/2 Panimon haamu 2/2 Perhostenkerääjä 1/2 F­link­ki­lä & Tas­tu­la Melkein kaikki Eevasta Mel­kein kaik­ki Ee­vas­ta.
17.50 Maa­na­lai­nen e­lä­mä 17.50 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si G­rantc­hes­ter Kreikkalaistaruja Kau­si 4, 3/6. K­reik­ka­lais­ta­ru­ja. Sid­ney on läh­te­nyt lo­pul­li­ses­ti. Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia Trooppinen kosteikko 2/6. T­roop­pi­nen kos­teik­ko.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Sallin ura ravihevosena vaarassa Koirat syöpänäytteitä haistelemassa Hanhenkarkotusta ja piilokiveksiä Tessu, opaskoirakoulun oppilas Her­cu­le Poi­rot: Mur­ha Me­so­po­ta­mias­sa (Mur­der in Me­so­po­ta­mia/B­ri­tan­nia 2001) Poi­rot ja Has­tings mat­kus­ta­vat ar­keo­lo­gi­sil­le kai­vauk­sil­le Lä­hi-I­tään. En­nen pit­kää Poi­rot jou­tuu sel­vit­tä­mään juu­ri ta­pah­tu­nut­ta mur­haa.
18.40 Pie­ni suu­ri maail­ma
18.45 E­lä­mä­ni Bii­si Raivotyökalu ja maailman paras biisi Las­se Kur­ki, Ab­reu, Jaa­na Pel­ko­nen se­kä Sam­po Ter­ho ar­vuut­te­le­vat Kat­ja S­tåh­lin joh­dol­la tois­ten­sa e­lä­män bii­se­jä.
19.00 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Pieni askel ihmiselle - mutta mitä sen jälkeen? 6/6. Pie­ni as­kel ih­mi­sel­le - mut­ta mi­tä sen jäl­keen? Pol­dark Poldark (12) Kau­si 5, 3/8. Näl­kä pii­naa Corn­wal­lin kan­saa. Pol­dar­kit te­ke­vät kai­ken voi­ta­van aut­taak­seen ky­lä­läi­siä, mut­ta an­taa­ko näl­käi­nen kan­sa aut­taa it­seään? P­ris­ma: P­la­nee­tat Jääjättiläiset 5/5. Jää­jät­ti­läi­set. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Rat­ko M­la­di­cin tuo­mio Ju­gos­la­vian so­ta 1990-lu­vul­la vaa­ti y­li 100 000 si­vii­liuh­ria. Bos­nia­lais­ken­raa­li Rat­ko M­la­dic o­li yk­si jul­muuk­sien pää­te­ki­jöis­tä: hä­nen joh­dol­laan S­reb­re­ni­cas­sa sur­mat­tiin y­li 7 000 mus­li­mia. 19.00 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa
19.10 Y­lei­sur­hei­lun Ruot­si - Suo­mi-maaot­te­lu Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 24.8. osa 2 Y­lei­sur­hei­lun pe­rin­tei­sen Ruot­si - Suo­mi maaot­te­lun en­sim­mäi­nen kil­pai­lu­päi­vä. Lä­he­tys on al­ka­nut tv2:s­sa k­lo 17.20. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la ja Jus­si Es­ko­la. Tuk­hol­ma, Ruot­si.
19.30 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Sana sanaa vastaan Kau­si 3, 6/6. Sa­na sa­naa vas­taan. Mies­tä syy­te­tään ta­hal­li­ses­ta y­lia­jos­ta. A­ja­ja väit­tää o­le­van­sa syy­tön ja et­tei tun­ne ko­ko ih­mis­tä.
19.50 Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na 19.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018
20.00 Poh­jois­mai­set Ys­tä­vyk­set Pu­tin­lan­dias­sa As­valt­ti­vii­da­kot Syötävän hyvä kaupunki 1/6. Syö­tä­vän hy­vä kau­pun­ki. E­los­sa 24h Vanhemmiksi liian varhain Kau­si 3, 1/8. Sar­ja al­kaa.
20.15 Poh­jois­mai­set Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Y­lei­sur­hei­lun Ruot­si - Suo­mi-maaot­te­lu Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 24.8. osa 3 Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kuka olisi uskonut Kau­si 2, 4/8. Ku­ka o­li­si us­ko­nut. Pa­ha paik­ka Paha paikka (12) 5/6. Toi­nen kak­so­sis­ta on löy­ty­nyt e­los­sa, mut­ta on se­ka­vas­sa ti­las­sa. Ur­hei­lu­ruu­tu Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: A­jo­mies Erään ratamestarin tuulinen kesä. Työs­sään hän hal­lit­see ras­kai­ta ko­nei­ta ja ar­vaa­mat­to­mia e­läi­miä, mut­ta nyt on suu­rem­mat voi­mat ky­sees­sä, ni­mit­täin o­mat ja mui­den tun­teet. O: J-P Pas­si, Jark­ko T.
21.15 E­lä­mä­ni Bii­si Raivotyökalu ja maailman paras biisi Las­se Kur­ki, Ab­reu, Jaa­na Pel­ko­nen se­kä Sam­po Ter­ho ar­vuut­te­le­vat Kat­ja S­tåh­lin joh­dol­la tois­ten­sa e­lä­män bii­se­jä.
21.30 Per­jan­tai
21.40 F­lash­back
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ur­hei­lu­ruu­tu
21.55 Uu­tis­huo­ne Pelkistettyä todellisuutta O­sa 12/12. Pel­kis­tet­tyä to­del­li­suut­ta. Mar­tin kir­joit­ta­ma kir­ja he­rät­tää jou­kon ky­sy­myk­siä ja huo­lia. E­ri­kois­ryh­mä Köln Häpeän leima Kau­si 14, 18/25. Hä­peän lei­ma. Mies on sur­mat­tu ki­vit­tä­mäl­lä. Ku­ka uh­ri on ja mi­tä te­ko­ta­pa ker­too? Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) 5/10. Mo­ni maan­mies luot­taa so­keas­ti Vi­ron ta­lou­teen ja te­kee i­so­ja han­kin­to­ja. Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Ki­ri Kiri (12) 4/4. Ki­ri on kuol­lut, si­tä ei mi­kään muu­ta. Sen si­jaan vir­heet voi tun­nus­taa ja teh­dä ti­liä to­tuu­den kans­sa.
22.05 Ul­ko­lin­ja: Eu­roo­pan a­se­kaup­piaat Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Antautumisen hetki 2/2 22.05 E­lo­ku­va: Pio­neer - su­kel­lus me­ren sy­vyyk­siin (2013) (Pio­nér, Nor­ja 2013) Nor­ja ha­vit­te­lee 1980-lu­vul­la öl­jyä me­ren­poh­jas­ta. Sy­vä­me­ren­su­kel­ta­ja Pet­ter läh­tee te­ke­mään ko­kei­ta y­li 500 met­rin sy­vyy­teen. Pet­ter on ky­vy­käs, vah­va ja roh­kea - mut­ta sit­ten jo­kin me­nee vi­kaan. (U)
22.45 Od­da­sat Od­da­sat 22.45 Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Kuka olisi uskonut Kau­si 2, 4/8. Ku­ka o­li­si us­ko­nut.
22.55 Val­koi­nen p­rin­ses­sa Kirouksen mahti 8/8. Ki­rouk­sen mah­ti. Val­ta­kun­ta re­pei­lee lii­tok­sis­taan ja ku­nin­gas ja ku­nin­ga­tar jou­tu­vat kum­pi­kin te­ke­mään e­lä­män­sä vai­keim­man va­lin­nan. Od­da­sat Od­da­sat
23.05 P­ris­ma: P­la­nee­tat Saturnus 4/5. Sa­tur­nus. 23.05 Köy­hä Eu­roop­pa
23.15 His­to­ria: Ih­mis­tar­hat Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Hirviön paluu 2/2
23.35 Ruis­rock Anna Abreu Pop­lau­la­ja on saa­nut uu­den suo­men­kie­li­sen u­ran­sa vauh­tiin.
Puu­tar­han pe­las­ta­jat Helppohoitoinen keidas Pol­dark Poldark (12) 23.55 Ul­ko­lin­ja: Eu­roo­pan a­se­kaup­piaat
0