Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6
06.25 Poh­jois­mai­set Ais­tien haas­ta­ja Pa­no­ra­ma: Kou­kus­sa ä­ly­pu­he­li­meen Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Kan­dit
06.45 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
06.55 Y­len aa­mu-tv
07.10 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Nyt tai ei kos­kaan
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Avaruuden kuuluisin kuva 4/6. A­va­ruu­den kuu­lui­sin ku­va. A­va­ra luon­to: Luon­non pie­net ih­meet Jos­kus pie­nim­pien o­len­to­jen ta­ka­na on mi­tä suu­rim­pia ta­ri­noi­ta.
08.55 F­lash­back
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Poh­jois­mai­set Ää­rim­mäi­set sääil­miöt Kuumuus O­sa 1/4. Kuu­muus. F­link­ki­lä & Tas­tu­la Oikeuspsykologin ja psykiatrin musiikilliset iltamat
09.30 A­va­ra ih­mis­luon­to Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Alman ensikäynti lääkärissä Lakulle suoja kanien verenvuototaudilta Sytostaatteja ja piilokiveksiä Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet
09.50 Bep­pen ma­ku­mat­kas­sa Y­le Uu­ti­set
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Kielletty hedelmä Jos on tahtoa, niin on keinoja Puolueellista Menneisyyden kaikuja Kohtalon oikku Y­le Uu­ti­set Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 1/2. Pe­rin­teet o­vat kun­nias­sa ja aa­te­luus vel­voit­taa.
10.05 Sel­kä­me­ri Elämän suuri kierto 1/3. Sel­kä­me­ren ran­ni­kol­la vuo­ro­kau­teen ei mah­du hil­jais­ta het­keä.
10.50 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x10) 8 mi­nuut­tia A­lueuu­ti­set (x20) Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus 100 vuotta iloa. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10) Nei­ti F­ri­ma­nin nai­set 1/2. Ruot­sa­lai­nen do­ku­ment­ti suo­si­tun Nei­ti F­ri­ma­nin tais­te­lu -d­raa­ma­sar­jan ta­ri­nan ta­ka­na o­le­vis­ta to­sie­lä­män nai­sis­ta.
12 12.00 I­so kii­tos
12.05 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät 8 mi­nuut­tia 12.05 8 mi­nuut­tia 12.05 P­ris­ma: P­la­nee­tat Jupiter 3/5. Ju­pi­ter.
12.15 Mid­so­me­rin mur­hat Aavekylä 1/2 12.15 Mid­so­me­rin mur­hat Rikos ja rangaistus 1/2 Rikos ja rangaistus 2/2
12.25 Mid­so­me­rin mur­hat Aavekylä 2/2 12.25 Poh­jois­mai­set Tans­ka­lai­set lin­nan­rou­vat 1/2. Pe­rin­teet o­vat kun­nias­sa ja aa­te­luus vel­voit­taa.
12.35 Hä­dä­na­lais­ten e­läin­ten ys­tä­vä
12.55 Tie­sit­kö?
13.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kuin u­ni ja var­jo (1937) 13.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hä­tä­va­ra (1939) (Suo­mi 1939, 98'). O: Or­vo Saa­ri­ki­vi. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: O­pet­ta­ja­tar seik­kai­lee (1960) (Suo­mi 1960, 92'). O: Aar­ne Tar­kas. 13.00 Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Tef­lo­nin ki­rous Tef­lon-pan­nuun ei tar­tu mi­kään, mut­ta tef­lo­nin tuo­tan­nos­sa tar­vit­ta­vat ke­mi­kaa­lit, ku­ten C8, jää­vät ke­hoon i­kui­sik­si a­joik­si.
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tu­li­tik­ku­ja lai­naa­mas­sa 13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kai­ken­lai­sia vie­rai­ta (1936) (Suo­mi 1936, 89'). O: Toi­vo Särk­kä ja Yr­jö Nor­ta.
13.25 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin
13.30 Kan­dit "Seuraavalla kerralla pahemmin"
14.00 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Vesistöjen pienokaiset 2/3. Ve­sis­tö­jen pie­no­kai­set. His­to­ria: En­sim­mäi­nen a­me­rik­ka­lai­nen Mek­si­kos­sa me­re­na­lai­ses­ta luo­las­ta löy­det­tiin nuo­ren nai­sen jään­teet 13.000 vuo­den ta­kaa.
14.30 An­teek­sian­to
14.40 Ar­kis­to­ku­via: Ar­mi ja Gil Hi­la­rio Hel­sin­gis­sä I­ki­muis­toi­nen
Poh­jois­mai­set Yk­si kau­pun­ki - yk­si ta­ri­na Poh­jois­mai­set Nor­jan sa­lai­set huo­neet
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra Doc Mar­tin (x2) Kahden Myötä- ja vastoinkäymisissä
15.10 Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Y­len aa­mu-tv Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa Doc Mar­tin (x2) Yllätyksiä Konsertti
15.40 Poh­jois­mai­set Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na
15.50 A-s­tu­dio Suhde ruotsin kieleen jakaa suomalaiset kahtia
16.00 A­va­ra luon­to: E­läin­vau­vat Vesistöjen pienokaiset 16.00 E­lä­mä­ni Bii­si A­va­ra luon­to: A­me­ri­kan kan­sal­lis­puis­tot Yosemite
16.10 A-s­tu­dio Miten Europarlamentissa kerätään valtaa?
16.20 Poh­jois­mai­set Tans­kan aar­teen­met­säs­tä­jät To­si ta­ri­na Kurkikuiskaaja
Poh­jois­mai­set Näin Nor­jas­sa
16.50 No­vos­ti Y­le Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.05 Mid­so­me­rin mur­hat Aavekylä 1/2 Aavekylä 2/2 Rikos ja rangaistus 1/2 Rikos ja rangaistus 2/2 Midsomerin murhat (12) F­link­ki­lä & Tas­tu­la Oikeuspsykologin ja psykiatrin musiikilliset iltamat Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa Murha paratiisissa (12) Kau­si 6, 6/8. 2/2. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Jack Moo­ney Lon­toon po­lii­sis­ta sel­vit­te­lee tii­min kans­sa pank­kii­rin it­se­mur­haa.
17.55 F­lash­back
18 18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00
18.10 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 8 mi­nuut­tia Kuok­ka­vie­ras Muistojuhla 6/6. Muis­to­juh­la. And­rew on ah­ke­roi­nut ja pu­bi on en­tis­tä e­hom­pi. Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Rans­ka 6/6. Ray Mears tu­tus­tuu Rans­kan e­ri a­luei­den luon­toon ja maan­tie­tee­seen.
18.30 Y­lio­pis­tol­li­nen e­läin­sai­raa­la Alman ensikäynti lääkärissä Lakulle suoja kanien verenvuototaudilta Sytostaatteja ja piilokiveksiä Pulla Pullerssonin pirulliset paiseet Her­cu­le Poi­rot: Lor­din kuo­le­ma (Lord Edg­wa­re Dies) Poi­rot tu­tus­tuu vie­hät­tä­vään näyt­te­li­jät­tä­reen, jon­ka a­vio­mies löy­tyy koh­ta mur­hat­tu­na. Kai­kil­la e­päil­lyil­lä on ve­den­pi­tä­vä a­li­bi, ja Poi­rot jou­tuu vas­ten tah­toaan e­päi­le­mään uut­ta tut­ta­vaan­sa.
18.40 Ta­ri­noi­ta jär­vil­tä Pie­ni suu­ri maail­ma
18.45 A­va­ra luon­to: Luon­non pie­net ih­meet Jos­kus pie­nim­pien o­len­to­jen ta­ka­na on mi­tä suu­rim­pia ta­ri­noi­ta. E­lä­mä­ni Bii­si Krapulalääke ja pitkän liiton salaisuus Ta­mi Tam­mi­nen, Ro­sa Me­ri­läi­nen, E­va Biau­det ja Ja­ri I­so­met­sä Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na.
19.00 His­to­ria: Kuun val­loit­ta­jat Avaruuden kuuluisin kuva 4/6. A­va­ruu­den kuu­lui­sin ku­va. Pol­dark Poldark (12) Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 5, 1/8. Kan­sa ka­pi­noi ko­ko val­ta­kun­nas­sa, ja B­ri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lu aa­vis­taa, et­tä ku­nin­gas­ta vas­taan suun­ni­tel­laan at­ten­taat­tia. P­ris­ma: P­la­nee­tat Jupiter 3/5. Ju­pi­ter. Au­rin­ko­kun­nan p­la­neet­to­jen his­to­ria on täyn­nä d­ra­maat­ti­sia het­kiä ja kään­tei­tä, jot­ka o­vat muo­van­neet p­la­nee­tat sel­lai­sek­si, jo­na ne tä­nä päi­vä­nä tun­ne­taan. Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Tef­lo­nin ki­rous Tef­lon-pan­nuun ei tar­tu mi­kään, mut­ta tef­lo­nin tuo­tan­nos­sa tar­vit­ta­vat ke­mi­kaa­lit, ku­ten C8, jää­vät ke­hoon i­kui­sik­si a­joik­si.
19.30 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yh­des­sä Kansikuvatyttö Kau­si 3, 4/6. Kan­si­ku­va­tyt­tö. Vil­kas ja vie­hät­tä­vä nuo­ri nai­nen on e­päil­ty­nä mur­has­ta.
19.40 G­rantc­hes­ter Maailmanparantaja Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 4, 1/6. Maail­man­pa­ran­ta­ja. A­man­dan läh­dös­tä on jo vuo­si, mut­ta Sid­ney on y­hä tuu­lia­jol­la.
19.50 Ta­run­hoh­toi­nen Vie­na 19.50 Poh­jois­mai­set Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si
20.00 Pa­no­ra­ma: Kou­kus­sa ä­ly­pu­he­li­meen Men­nei­syy­den met­säs­tä­jät Bosgårdin merirosvot 7/8. Bos­går­din me­ri­ros­vot. Kan­dit "Seuraavalla kerralla pahemmin" To­si ta­ri­na Pyörällä laivanvarustajaksi Jus­si Mäl­kiä on e­ri­lai­nen lai­van­va­rus­ta­ja.
20.15 Poh­jois­mai­set Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia
20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30 Yle Uutiset
20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Suhde ruotsin kieleen jakaa suomalaiset kahtia All­sång på S­kan­sen 7/8. All­sång på S­kan­sen on suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä näh­tä­vä yh­teis­lau­luoh­jel­ma Tuk­hol­man S­kan­se­nil­ta. A-s­tu­dio Miten Europarlamentissa kerätään valtaa? A-s­tu­dio seu­ra­si uu­sien eu­ro­par­la­men­taa­ri­koi­den al­ku­tai­val­ta B­rys­se­lis­sä. Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Täydellinen murha Kau­si 2, 2/8. Täy­del­li­nen mur­ha. Tä­män mur­han juo­ni voi­si ol­la suo­raan A­gat­ha Ch­ris­tien ri­kos­ro­maa­nis­ta. Pa­ha paik­ka Paha paikka (12) 3/6. Mur­han pääe­päil­ty on ka­teis­sa. Li­sal­la on syy­tä e­päil­lä, et­tä las­ten i­sä­puo­li on se­kaan­tu­nut ka­toa­mi­seen. 21.00 Uu­tis­huo­ne Njet, njet O­sa 11/12. N­jet, n­jet. Is­la­mis­tien nou­su val­taan I­ra­nis­sa 1979 kuo­hut­taa maail­maa ja kieh­too Rai­jaa. Mut­ta Rai­jan o­sak­si jää ra­por­toi­da 31 vuot­ta jat­ku­nut­ta Ke­mi­joen ka­la­kiis­taa.
21.15 E­lä­mä­ni Bii­si Krapulalääke ja pitkän liiton salaisuus Ta­mi Tam­mi­nen, Ro­sa Me­ri­läi­nen, E­va Biau­det ja Ja­ri I­so­met­sä Kat­ja S­tåh­lin vie­rai­na.
21.30 Kan­san pal­ve­li­ja Uk­rai­nan tuo­reen p­re­si­den­tin Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyn vaa­li­voit­to pe­rus­tui o­sal­taan po­liit­ti­seen sa­tii­ri­sar­jaan, jos­sa hän näyt­te­li tah­to­mat­taan p­re­si­den­tik­si pää­ty­vää ta­val­lis­ta his­to­ria­no­pet­ta­jaa Va­si­li Pet­ro­vitsh Go­lo­bo­rod­koa.
21.45 Maa­na­lai­nen e­lä­mä
21.50 Ur­hei­lu­ruu­tu Y­le Uu­ti­set
21.55 Ur­hei­lu­ruu­tu 21.55 Ar­ne Dahl (x2) Jälkijäristys
22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu Pank - pan­kin nou­su ja u­ho Pank - pankin nousu ja uho (16) Ul­ko­lin­ja: Suu­ri il­mas­tos­kan­daa­li Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Havahtumisen hetki 2/2 Ki­ri Kiri (12) 2/4. Et­sin­nät päät­tyi­vät t­raa­gi­ses­ti, ja nyt hae­taan syyl­li­siä. Mi­riam te­ki eh­kä vir­heen, mut­ta on­ko tä­mä noi­ta­vai­no sil­ti lii­kaa?
22.10 E­ri­kois­ryh­mä Köln Vaiennut ääni Kau­si 14, 16/25. Vaien­nut ää­ni.
22.50 Val­koi­nen p­rin­ses­sa Veri vuotaa valtakunnassa 6/8. Ve­ri vuo­taa val­ta­kun­nas­sa. Ko­ko Eu­roop­pa on kään­ty­nyt Hen­ri­kiä vas­taan. Val­lan ja rak­kau­den vä­lis­sä Vallan ja rakkauden välissä (16) 2/3. Ma­ria on lu­pau­tu­nut puo­li­sok­si Mak­si­mi­lia­nil­le, mut­ta lii­ton tiel­lä on suu­ria es­tei­tä. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Havahtumisen hetki 1/2 Kau­si 20. Ha­vah­tu­mi­sen het­ki 1/2. Nik­ki kai­paa o­maa ti­laa ja e­täi­syyt­tä. Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Seitsemän henkeä Kau­si 3, 12/12. Seit­se­män hen­keä. Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Täydellinen murha Kau­si 2, 2/8. Täy­del­li­nen mur­ha.
23.10 Uu­tis­huo­ne Syksyn sävel
23.35 Pol­dark Poldark (12) Uu­sia jak­so­ja. Y­le Li­ve Kai­ja Koo Kaija Koo
23.45 Puu­tar­han pe­las­ta­jat Maalaismaisemaa 23.45 His­to­ria: Eu­roo­pan uu­det tuu­let 1918 - 1939 Petos
23.55 Teh­dään his­to­riaa 23.55 Ul­ko­lin­ja: Suu­ri il­mas­tos­kan­daa­li
0
00.20 P­ris­ma: P­la­nee­tat Mars 2/5. Mars.
Teh­dään his­to­riaa